80 : අබස – අප්‍රසන්න ගතියක් දැක්වීය

පරිච්ඡේදය: 80

මුළු වැකි ගණන : 42

මෙම පරිච්ඡේදයේ පළමු වැකියේ “අප්‍රසන්න ගතියක් දැක්වීය” යන වාක්‍යංශය සඳහන් වන බව එය මෙහි නම බවට පත් විය.

අසීමිත කරුණාවන්තයා ද අසම සම දයාවන්තයා ද වන අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්…

80 : 01,02 තමන් වෙතට ඒ අන්ධයා පැමිණි නිසා168 මොහු (මුහම්මද්) අප්‍රසන්න ගතියක් දැක්වීය. නොසලකා හැරියේ ය.26

80 : 03 ඔහු පිවිතුරු කෙනෙක් විය හැකි යැයි (මුහම්මද්,) ඔබ දන්නේ කෙසේ ද?

80 : 04 නැතහොත් ඔහු අනුශාසනාවක් ලැබිය හැකිය. ඒ අනුශාසනාව ඔහුට ප්‍රයෝජනවත් විය හැකිය.

80 : 05,06 කවරෙක් නොසලකා හරින්නේ ද ඔහු වෙතට ඔබ ඕනෑකමින් යන්නෙහි ය.26

80 : 07 ඔහු පිවිතුරු නොවූයේ නම් ඔබ කෙරෙහි කිසිවක් නැත.

80 : 08,09,10 (දෙවියන්ට) බිය බැතිමත් වී කවරෙක් ඔබ වෙතට දුව එන්නේ ද ඔහු නොසලකා හරින්නෙහි ය.26

80 : 11 එසේ නොවේ, මෙය අනුශාසනාවකි.

80 : 12 කැමති කෙනෙක් ඉගෙනුම ලබයි.

80 : 13,14,15,16 මෙය පිවිතුරු කරන ලදුව උසස් කරන ලද ගෞරවනීය ලේඛනයන්හි ඇත. ගෞරවනීය යහපත් අය වන ලේඛකයින්ගේ (සුර දූතයින්ගේ) අත්හි ඇත.26

80 : 17 මිනිසා ශාප කරනු ලැබීය. ඔහු ගුණ මකුවෙකුව සිටින්නේ කෙසේ ද?

80 : 18 (දෙවියන්) ඔහු කවර දැයකින් නිර්මාණය කළේ ද?

80 : 19 ශුක්‍රාණුවකින් ඔහු නිර්මාණය කොට ඔහුට (දෛවය) නියම කළේය.506

80 : 20 පසුව ඔහුට මාර්ගය පහසු කළේය.

80 : 21 පසුව ඔහු මරණයට පත් කොට සොහොන් ගත කරයි.

80 : 22 පසුව තමා සිතන විට ඔහු නැගිටුවයි.

80 : 23 එසේ නොවේ. අණ කළ දැය ඔහු ඉටු නොකළේය.

80 : 24 මිනිසා තම ආහාරය දෙස අවධානය යොමු කරත්වා.

80 : 25 අපි (අහසින්) ජලය වත් කළෙමු.

80 : 26 පසුව පොළොව ක්‍රමවත්ව විවර කළෙමු.

80 : 27,28,29,30,31,32 නුඹලාට ද නුඹලාගේ සිවුපාවුන්ට ද ප්‍රයෝජනවත් වනු පිණිස ධාන්‍යය ද මිදී ද තණ වර්ග ද ඔලිව ගස ද රට ඉඳි ගස ද ඝණ උයන් ද පලතුරු ද තණබිම් ද අපි එහි හට ගැන්වීමු.26

80 : 33,34,35,36 ඒ ශබ්දය හට ගන්නා එදින මිනිසා තම සොහොයුරා ද, මව ද පියා ද භාර්යාව ද දරුවන් ද හැර දමා පැන දුවයි.26

80 : 37 එදින ඔවුන්ගෙන් සෑම මිනසෙකුට ම පූර්ණ අවධානය යොමු කළ යුතු කටයුත්තක් ඇත.

80 : 38 එදින ඇතැම් මුහුණු ආලෝකය විහිදුවයි.

80 : 39 සතුටින් සිනාසෙමින් සිටියි.

80 : 40 එදින ඇතැම් මුහුණු වල දූවිලි තැවරී තිබේ.

80 : 41 අඳුර ඒවා වසා ගෙන තිබේ.

80 : 42 (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කරන පව්කාරයෝ ඔවුහු ම ය.