79 : අන් නාසිආත් – අත්පත් කර ගන්නෝ

අන් නාසිආත් – අත්පත් කර ගන්නෝ

පරිච්ඡේදය: 79

මුළු වැකි ගණන : 46

මෙම පරිච්ඡේදයේ ප්‍රාණය අත්පත් කර ගන්නා සුර දූතයින් ගැන සඳහන් වන බැවින් එය මෙහි නම බවට පත් විය.

අසීමිත කරුණාවන්තයා ද අසම සම දයාවන්තයා ද වන අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්…

79 : 01 බලවත් ලෙස අත්පත් කර ගන්නා අය65 (සුර දූතවරුන්) මත දිවුරමි.379

79 : 02 මෘදු ලෙස අත්පත් කර ගන්නා අය65 මත දිවුරමි.379

79 : 03,04,05 පිහිනා යන අය මත ද ඉක්මන් වන අය මත ද කටයුතු පාලනය කරන අය මත ද දිවුරමි.379 ) 26

79 : 06 ඒ මහා කම්පනය ඇති කරවන දේ (සූර් පිඹීම) සිදු වන දින

79 : 07 ඊළඟට (දෙවන සූර් පිඹීම) ඉන් අනතුරුව සිදු වනු ඇත.

79 : 08 එදින ඇතැම් සිත් කැලඹෙයි.

79 : 09 ඒවාහි දෘෂ්ටියන් පහත හෙලී තිබේ.

79 : 10 “අපි වළෙන් නැගිටුවනු ලබන්නෙමු දැ”යි ඔවුහු අසති.

79 : 11 “අපි දිරාපත් වූ ඇට කටු බවට පත් වූ පසුව ද?”

79 : 12 “එසේ නම්, එය අලාභයක් ගෙන දෙන යළි පිවිසුමක් යැ”යි ද ඔවුහු පවසති.

79 : 13 එය එක ම එක් ශබ්දයක් ය.

79 : 14 වහා ම ඔවුහු එළිමහනේ සිට ගනිති.

79 : 15 මූසා ගැන පුවත ඔබට ලැබුණේ ද?

79 : 16 ඔහුගේ දෙවියන් ‘තුවා’ නැමැති පරිශුද්ධ වූ මිටියාවතෙහි ඔහු කැඳවීය.

79 : 17 “ඔබ ෆිර්අවුන් වෙතට යන්න. ඔහු සීමාව ඉක්ම විය.”

79 : 18, 19 “නුඹ පිරිසිදු වන්නට නුඹට කැමැත්තක් තිබේ ද? මම නුඹේ දෙවියන් වෙතට මග පෙන්වන්නෙමි. (දෙවියන්ට) බිය වනුයි පවසන්නැ”(යි දෙවියන් පැවසීය).26

79 : 20 (මූසා) ඔහුට අති විශාල සාධකයක් පෙන්වීය.

79 : 21 ඔහු අසත්‍ය යැයි සිතා පාපයන් සිදු කළේය.

79 : 22 පසුව වහාම පසු බට විය.

79 : 23 (ජනතාව) රැස් කොට නිල ප්‍රකාශයක් කළේය.

79 : 24 “නුඹලාගේ අති උතුම් දෙවියන් මම යැ”යි පැවසීය.

79 : 25 එබැවින් අල්ලාහ් ඔහු මෙලොව ද පරලොව ද වේදනාවෙන් හසු කළේ ය.

79 : 26 (දෙවියන්ට) බිය බැතිමත් වන අයට මෙහි ඉගෙනුමක් ඇත.

79 : 27 නිර්මාණය කිරීමෙහි නුඹලා දුෂ්කර අය ද? නැතහොත් අහස ද? ඔහු එය ස්ථාපනය කළේය.

79 : 28 එහි වහල ඔසවා ක්‍රමවත් කළේය.

79 : 29 එහි රාත්‍රිය වසා දහවල හෙළි කළේය.

79 : 30 එයට පසුව පොළොව දිග හැරියේ ය.

79 : 31 එයින් ඒ සඳහා ජලය ද තණ බිම් ද හෙළි කළේය.

79 : 32 කඳු කූඤ්ඤ වශයෙන් සවි කළේය.249

79 : 33 නුඹලාට ද නුඹලාගේ සිවුපාවුන්ට ද ජීවන පහසුමක් සඳහා (ඔහු මෙසේ කළේය).

79 : 34, 35 අති මහත් විපත්තියක් සිදු වන විට එදින1 මිනිසා කළ දැය ගැන සිහි කරයි.26

79 : 36 දකින්නන්ට (සමීපව) නිරය හෙළි කරනු ලැබේ.

79 : 37, 38, 39 යමෙක් සීමාව ඉක්මවා මෙලොව ජීවිතය තෝරා ගත්තේ ද ඔහුගේ නවාතැන නිරයයි.26

79 : 40, 41 යමෙක් තම දෙවියන් හමුවේ සිට ගැනීම ගැන බිය වී තම චිත්තාභිලාෂයෙන් වැළකෙන්නේ ද (ඔහුගේ) නවාතැන ස්වර්ගයයි.26

79 : 42 (මුහම්මද්,) යුගාන්ත මොහොත1 ගැන එය සිදු වන්නේ කවරදා දැයි ඔවුහු ඔබෙන් අසති.

79 : 43 ඒ ගැන දැනුම ඔබට ඇත්තේ කොහේ ද?

79 : 44 එහි තීරණය ඔබේ දෙවියන් වෙත ය.

79 : 45 එයට බිය වන අයට ඔබ අවවාද කරන්නෙක් පමණි.

79 : 46 ඔවුහු එය දකින විට සවසක් හෝ එහි උදෑසනක් හෝ මිස ජීවත් නොවූවාක් මෙන් ඔවුනට දැනෙයි.