78 : අන් නබා – ඒ පුවත

අන් නබා – ඒ පුවත

පරිච්ඡේදය: 78

මුළු වැකි ගණන : 40

මෙම පරිච්ඡේදයේ දෙවන වැකියේ ‘ඒ පුවත’ යන වචනය සඳහන් වන බැවින් එය මෙහි නම බවට පත් විය.

අසීමිත කරුණාවන්තයා ද අසම සම දයාවන්තයා ද වන අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්…

78 : 01 කවරක් ගැන ඔවුහු ප්‍රශ්න කරන්නෝ ද?

78 : 02,03 ඔවුහු කවර විෂයයෙහි ප්‍රතිවිරුද්ධ වූයේ ද ඒ ඉමහත් පුවත ගැන.26

78 : 04 එසේ නොවේ. ඔවුහු දැන ගනිති.

78 : 05 පසුව ද එසේ නොවේ. ඔවුහු දැන ගනිති.

78 : 06,07 අපි පොළොව තොටිල්ලක් 284 ලෙස ද කඳු කූඤ්ඤ 248ලෙස ද පත් නොකළෙමු ද?26

78 : 08 නුඹලා ජෝඩු වශයෙන් නිර්මාණය කළෙමු.

78 : 09 නුඹලාගේ නින්ද විවේකයක් කළෙමු.

78 : 10 රාත්‍රිය වස්ත්‍රයක් කළෙමු.

78 : 11 දහවල දිවි පෙවෙතක් කළෙමු.

78 : 12 නුඹලාට ඉහළින් ශක්තිමක් (අහස්) සතක් ඉඳි කළෙමු.

78 : 13 ආලෝකය විහිදුවන පහනක් ද ඇති කළෙමු.

78 : 14, 15, 16 ධාන්‍යය ද තුරු ලතා ද ඝණ උයන් ද හට ගන්වනු පිණිස වැහි වලාකුළු වලින් අධික වශයෙන් ජලය පහළ කළෙමු.26

78 : 17 විනිශ්චය දිනය1 කාල වේලාව නියම කරන ලද්දකි.

78 : 18 සූර් පිඹිනු ලබන දින නුඹලා විවිධ කණ්ඩායම් වශයෙන් එන්නෙහු ය.

78 : 19 අහස විවෘත වී බොහෝ දොරටු බවට පත් වනු ඇත.

78 : 20 කඳු අවතැන් වී මිරිඟුවක් බවට පත් වනු ඇත.

78 : 21, 22 සීමාව ඉක්ම වූ අයගේ නවාතැනක් ලෙස නිරය බලාපොරොත්තුවෙන් සිටියි.26

78 : 23 ඔවුහු එහි කල්ප වශයෙන් වෙසෙති.

78 : 24 එහි සිසිලක් හෝ (සිසිල්) පැනක් හෝ රස නොවිඳිති.

78 : 25 උණු දිය හා සැරව මිස.

78 : 26 මෙය ක්‍රියාවට සුදුසු කුලියකි.

78 : 27 ඔවුහු විභාග කිරීම ගැන විශ්වාස නොකරමින් සිටිය හ.

78 : 28 අපේ වැකි එකවර ම අසත්‍ය යැයි සිතූ හ.

78 : 29 අපි සියලූ දැය ලිඛිතව නිශ්චය කර ඇත්තෙමු.

78 : 30 නුඹලා රස විඳින්න. නුඹලාට වේදනාවක් මිස අන් කිසිවක් වැඩි නොකරන්නෙමු.

78 : 31, 32, 33, 34 බිය බැතිමත් අයට ජයග්‍රාහී ස්ථානයක් ද උයන් ද මිදී ද සම වයසැති රූමතියන් ද පිරුණු කුසලාන ද ඇත.26

78 : 35 එහි නාස්තියකට හෝ බොරුවකට හෝ සවන් නොදෙති.

78 : 36 මෙය ඔබේ දෙවියන් වෙතින් ගණන් කොට දෙන ලද කුලියකි.

78 : 37 ඔහු අහස් හි ද පොළොවෙහි ද ඒවා අතර දැයෙහි ද දෙවියන් ය. අසීමිත කරුණාවන්තයා ය. ඔහු සමඟ කථා කරන්නට ද ඔවුනට නොහැකිය.

78 : 38 රූහ් ද444 සුර දූතයින් ද පෙළ ගැසී සිට ගන්නා දින1 අසීමිත කරුණාවන්තයා අවසර දී යුක්තිය කතා කරන්නන් මිස අන් කිසිවෙක් කථා නොකරති.

78 : 39 මෙයයි, සැබෑ දිනය.1 කැමති කෙනෙක් තම දෙවියන් වෙතට රැකවරණයක් ඇති කර ගනිත්වා.

78 : 40 “ළංව තිබෙන වේදනාවක් ගැන අපි නුඹලාට අවවාද කරන්නෙමු. එදින1 මිනිසා තමා කළ ක්‍රියාවන් දකියි. “මම පස් බවට පත් වී ගොස් තිබිය යුතු නොවේ දැ”යි (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කරන්නා පවසයි.