72 : අල් ජින් – මිනිසාගේ පියවී ඇසට නොපෙනෙන නිර්මාණයක්

අල් ජින් – මිනිසාගේ පියවී ඇසට නොපෙනෙන නිර්මාණයක්

පරිච්ඡේදය: 72

මුළු වැකි ගණන : 28

මෙම පරිච්ඡේදයේ පළමු වැකියේ ජින්වරුන් ගැන සඳහන් වන බැවින් මෙයට ‘ජින්’ යැයි නම් කරන ලදී.

අසීමිත කරුණාවන්තයා ද අසම සම දයාවන්තයා ද වන අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්…

72 : 01 “ජින්වරුන්ගෙන් පිරිසක් සවන් දී අපි ආශ්චර්යමත් කුර්ආනයකට සවන් දුනිමුයි කී බව මට දැනුම් දෙන ලදී” යැයි (මුහම්මද්,) පවසන්න.

72 : 02 එය යහ මග පෙන්වයි. එබැවින් අපි එය විශ්වාස කළෙමු. අපේ දෙවියන්ට සමානයන් කල්පනය නොකරන්නෙමු.

72 : 03 අපේ දෙවියන් මහානුභාවයෙන් උත්කෘෂ්ට ය. ඔහු භාර්යාවක් හෝ දරුවෙක් හෝ නොගත්තේ ය.

72 : 04 අප අතර මුග්ධයෙක් අල්ලාහ් ගැන බොරු කියන්නෙක්ව සිටියේ ය.

72 : 05 මිනිසුන් ද ජින්වරුන් ද අල්ලාහ් ගැන කිසිසේත් ම බොරු නොපවසනු ඇතැයි අපි සිතමින් සිටියෙමු.

72 : 06 මිනිසුන් අතර සිටින ඇතැම්හු ජින්වරුන් අතර සිටින ඇතැම් පිරිමින්ගෙන් ආරක්ෂාව පතමින් සිටියහ. එබැවින් ඔවුහු (මිනිස්සු) මොවුනට ගර්වය වැඩි කළහ.

72 : 07 “අල්ලාහ් කිසිවෙකු නැවත පණ ගන්වන්නේ නැතැයි නුඹලා සිතුවා සේ ඔවුහු ද සිතූ හ.

72 : 08 අහස ස්පර්ශ කළෙමු. එය දරුණු ආරකෂාවෙන් ද ගිනි දළු වලින් ද පිරී තිබෙනු දුටුවෙමු.

72 : 09 (හොර රහසේ) සවන් දෙනු පිණිස අපි එහි බොහෝ තැන්වල හිඳින්නෝ ව සිටියෙමු. දැන් යමෙක් (හොර රහසේ) සවන් දෙන්නේ ද ඔහු බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින ගිනි දළුවක් තමන්ට (එරෙහිව) දකියි.307

72 : 10 පොළොවෙහි සිටින අයට අයහපතක් සිතන ලද්දේ ද? නැතහොත් ඔවුන්ගේ දෙවියන් ඔවුනට යහ මගක් සිතන්නේ දැයි අපි නොදනිමු.

72 : 11 අප අතර සත් පුරුෂයෝ ද සිටිති. එසේ නොවන අය ද සිටිති. විවිධ මාර්ගවල සී සී කඩ ව සිටියෙමු.

72 : 12 පොළොවෙහි අල්ලාහ් පරාජය කිරීමට අපට නොහැකි බවත් පලා යෑමෙන් ඔහු පරාජය කිරීමට අපට නොහැකි බවත් අපි අවබෝධ කර ගත්තෙමු.

72 : 13 අපි යහ මගට සවන් දුන් විට එය විශ්වාස කළෙමු. තම දෙවියන් ගැන විශ්වාස කරන්නා අලාභයක් ගැන හෝ අපරාධ කරනු ලැබීමක් ගැන හෝ බිය නොවෙයි.

72 : 14 අප අතර මුස්ලිම්වරු ද සිටිති. අපරාධකරුවෝ ද සිටිති. ඉස්ලාමය පිළිගන්නා අය යහ මගක් සොයා ගත් හ.

72 : 15 අපරාධකරුවෝ නිරයට දර වූ හ” (යි ජින්වරු කීහ).

72 : 16, 17 ඔවුන් මේ මාර්ගයෙහි ස්ථීරව සිටියේ නම් ඔවුන් එහි පරීක්ෂා කරනු පිණිස484 අපි ඔවුනට බොහෝ සෙයින් ජලය පානය කරන්නට දී ඇත්තෙමු. තම දෙවියන් සිහි කිරීමෙන් වැළකෙන අය දරුණු වේදනාවෙහි ඔහු ඇතුළු කරවයි.26

72 : 18 පල්ලි අල්ලාහ්ට ම හිමිය. එබැවින් අල්ලාහ් සමඟ අන් කිසිවෙක් නොකැඳවන්න.

72 : 19 අල්ලාහ්ගේ වහලා (මුහම්මද්) ඔහු වෙත ප්‍රාර්ථනා කිරීමට නැගිටින විට (ජනතාව) කණ්ඩායම් වශයෙන් ඔහුට සමීප වෙති.

72 : 20 “මම මාගේ දෙවියන් වෙත ප්‍රාර්ථනා කරමි. ඔහුට කිසිවෙක් සමාන නොකරමි”යි පවසන්න.

72 : 21 “මම නුඹලාට අයහපතක් කිරීමට හෝ යහපතක් කිරීමට හෝ බලයක් නොලද්දෙමි”යි ද පවසන්න.

72 : 22 “අල්ලාහ්ගෙන් කිසිවෙක් මා ආරක්ෂා නොකරයි. ඔහු හැර රැකවරණයක් ද මම නොදකින්නෙමි”යි ද පවසන්න.

72 : 23 අල්ලාහ්ගෙන් ද ඔහුගේ දූත පණිවුඩ වලින් ද පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කිරීම මිස (වෙන නැත). අල්ලාහ්ට ද ඔහුගේ දූතයාට ද පටහැනි වන අයට නිරා ගින්නක් ඇත. ඔවුහු එහි සදහට ම සදාකාලීනව සිටිති.

72 : 24 ඔවුනට අවවාදිත දේ ඔවුහු දකින විට උදව් කරන අයගෙන් ඛෙලහීනයා කවරෙක් ද සංඛ්‍යාවෙන් අඩු තැනැත්තා කවරෙක් ද යන්න දැන ගනිති.

72 : 25 “නුඹලාට අවවාද කරන ලද දැය ළං ව තිබේ ද? නැතහොත් එයට මාගේ දෙවියන් (අමතර) වාරයක් නියම කරන්නේ ද? යන්න මම නොදනිමි”යි ද පවසන්න.

72 : 26, 27, 28 ඔහු ගුප්ත දැයෙහි සර්වඥයා ය. තම ගුප්ත කරුණු ඔහු තෘප්තිමත් වූ දූතයෙකුට මිස කිසිවෙකුට හෙළිදරව් නොකරයි.104 ඔවුහු තම දෙවියන්ගේ දූත පණිවුඩ ගෙන හැර දක්වා ප්‍රකාශ කළේ ද යන්න දැන ගනු පිණිස ඔහුට ඉදිරියෙන් ද ඔහුට පිටු පසින් ද අධීක්ෂණය කරන්නෙක් ඇති කරයි. ඔහු ඔවුන් ළඟ ඇති දැය මුළුමණින් ම දනියි. ඔහු සියලූ දේ සංඛ්‍යාත්මකව දනියි.26