71 : නූහ් – ධර්ම දූතයෙකුගේ නමක්

නූහ් – ධර්ම දූතයෙකුගේ නමක්

පරිච්ඡේදය: 71

මුළු වැකි ගණන : 28

මෙම පරිච්ඡේදයේ නූහ් නබි තුමාගේ ප්‍රචාරය ගැන සඳහන් වන බැවින් මෙයට නූහ් යැයි නම් කරන ලදී.

අසීමිත කරුණාවන්තයා ද අසම සම දයාවන්තයා ද වන අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්…

71 : 01 “ඔබේ ජනතාවට පීඩාකාරී වේදනාවක් පැමිණීමට පෙර ඔවුනට අවවාද කරන්නැ”යි අපි නූහ් ඔහුගේ ජන සමාජයට එවීමු.

71 : 02,03,04 “මාගේ ජනතාවනි, අල්ලාහ් නමදින්න. ඔහුට බිය වන්න. මට අවනත වන්නැ”යි මම නුඹලාට පැහැදිලිව අවවාද කරන්නෙක්මි. ඔහු නුඹලාගේ පාපයන් ක්ෂමා කරයි. නියමිත වාරයක් දක්වා නුඹලාට ඉඩ ප්‍රස්තාවක් පිරිනමයි. අල්ලාහ්ගේ වාරය පැමිණෙන විට එය පමා කරනු නොලැබේ. නුඹලා දැනගත යුතු නොවේ දැ”යි ඔහු පැවසීය.26

71 : 05 “මාගේ දෙවියනි, මම මාගේ ජනතාව රෑ දහවල් කැඳවීමි”යි ඔහු පැවසීය.

71 : 06 “මාගේ කැඳවීම පිළිකුලක් මිස අන් කිසිවක් ඔවුනට වැඩි නොකළේ ය.”

71 : 07 “ඔබ ඔවුන් ක්ෂමා කරනු පිණිස මම ඔවුන් කැඳවූ සෑම විටෙක ම තමන්ගේ ඇඟිලි තමන්ගේ කන්හි තබා ගනිති. තම වස්ත්‍ර වලින් වසා ගනිති. හිතුවක්කාර වෙති. අධිකව අහංකාර වෙති.

71 : 08 “පසුව මම ඔවුන් මහත් හඬින් කැඳවීමි.”

71 : 09 “පසුව මම ඔවුන් ප්‍රසිද්ධියේ කැඳවීමි. ඉතා රහසිගතව ද කැඳවීමි.”

71 : 10 “නුඹලාගේ දෙවියන්ගන් පාප ක්ෂමාව අයැදින්න. ඔහු ක්ෂමා කරන්නෙක් වේ” යැයි පැවසුවෙමි.

71 : 11 “ඔහු නුඹලාට අඛණ්ඩව වර්ෂාව පහළ කරයි.”

71 : 12 “ඔහු නුඹලාට ධනයෙන් ද දරුවන්ගෙන් ද උදව් කරයි. නුඹලා වෙනුවෙන් උයන් ඇති කරයි. නුඹලාට ගංඟාවන් ඇති කරයි.”

71 : 13 “නුඹලාට කුමක් සිදු වී ද? නුඹලා අල්ලාහ්ට කිසිඳු ගෞරවයක් නොදෙන්නෙහු ය.”

71 : 14 “ඔහු නුඹලා විවිධාකාරව නිර්මාණය කළේය.”

71 : 15 අල්ලාහ් අහස් සත ස්තර වශයෙන් නිර්මාණය කළේ කෙසේ දැයි නුඹලා නුදුටුවෙහු ද?

71 : 16 “ඔහු ඒවාහි සඳ ආලෝකයක් කළේය. හිරු පහනක් කළේය.”

71 : 17 “අල්ලාහ් නුඹලා පොළොවෙන් ම වැඩෙන්නට සැලැස්වීය.”

71 : 18 “පසුව ඔහු නුඹලා එහි නැවත පැමිණෙන්නට සලස්වයි, නුඹලා (එයින් ම) බැහැර කරවයි.”

71 : 19,20  “පොළොවෙහි තිබෙන විවිධ මං මාවත් වලින් නුඹලා ගමන් කරනු පිණිස අල්ලාහ් නුඹලා වෙනුවෙන් එය ඇතිරිල්ලක් කළේ යැ”(යි ද පැවසුවෙමි).26

71 : 21 “මාගේ දෙවියනි, ඔවුහු මට පටහැනි වූහ. කවරෙකුගේ ධනය හා දරුවන් ඔහුට අලාභයක් ගෙන දෙන්නේ ද ඔහුව මොවුහු අනුගමනය කළහ”යි ද නූහ් පැවසීය.

71 : 22 ඔවුහු අති මහත් කුමන්ත්‍රණයක් කළහ.

71 : 23 “නුඹලාගේ දෙවිවරුන් අත් නොහරින්න. වද්දු, සුවාඋ, යගූස්, යඌක්, නස්ර් (යන දෙවිවරුන්) අත් නොහරින්නැ”යි ඔවුහු පවසති.

71 : 24 “ඔවුහු බොහෝ දෙනෙකු නොමග යැවූහ. එබැවින් අපරාධකරුවන්ට දුර් මාර්ගය මිස අන් කිසිවක් වැඩි නොකරනු මැනැවැ” (යි ද ඔහු ප්‍රාර්ථනා කළේය.)

71 : 25 ඔවුන්ගේ වැරදි හේතු කොට ගෙන ගිල්වන ලදුව නිරයෙහි ඇතුළු කරනු ලැබූහ. ඔවුහු අල්ලාහ් හැර තමන්ට උදව් කරන අය නොදකිති.

71 : 26 “මාගේ දෙවියනි, පොළොවෙහි වෙසන (ඔබ) ප්‍රතික්ෂේප කරන කිසිවෙකු ඉතිරි නොකරනු මැනවැ”යි නූහ් පැවසීය.

71 : 27 ඔබ ඔවුන් ඉතිරි කළෙහි නම් ඔවුහු ඔබේ වහලූන් නොමග යවති. (ඔබ) ප්‍රතික්ෂේප කරන පවිටෙකු මිස ඔවුහු නොවදති.372

71 : 28 “මාගේ දෙවියනි, මට ද මාගේ දෙමාපියන්ට ද විශ්වාස කොට මාගේ නිවසට ඇතුළු වූවන්ට ද විශ්වාස කළ පුරුෂයින් හා ස්ත්‍රීන්ට ද ක්ෂමාව දෙනු මැනව` අපරාධකරුවන්ට විනාශය මිස අන් කිසිවක් වැඩි නොකරනු මැනැවැ”(යි ද ඔහු ප්‍රාර්ථනා කළේය).