69 : අල් හාක්කා – ඒ සත්‍ය සිද්ධිය

අල් හාක්කා – ඒ සත්‍ය සිද්ධිය

පරිච්ඡේදය: 69

මුළු වැකි ගණන : 52

මෙම පරිච්ඡේදයේ පළමු වැකියේ ‘සත්‍ය සිද්ධිය’ යන වචනය සඳහන් වන බැවින් එය මෙහි නම බවට පත් විය.

අසීමිත කරුණාවන්තයා ද අසම සම දයාවන්තයා ද වන අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්…

69 : 01 ඒ සත්‍ය සිද්ධිය.1

69 : 02 සත්‍ය සිද්ධිය යනු කුමක් ද?

69 : 03 (මුහම්මද්,) සත්‍ය සිද්ධිය කුමක් දැයි ඔබ දන්නේ කෙසේ ද?

69 : 04 සමූද් හා ආද් ජන සමාජය තිගැස්සීමට පත් කරවන සිද්ධිය අසත්‍ය යැයි සිතූ හ.

69 : 05 සමූද් ජන සමාජය මහා ශබ්දයකින් විනාශ කරනු ලැබූ හ.

69 : 06 ආද් ජන සමාජය දරුණු ප්‍රචණ්ඩ සුළඟකින් විනාශ කරනු ලැබූ හ.

69 : 07 ඔහු එය රාත්‍රි සතක් ද දහවල් අටක් ද ඔවුනට එරෙහිව අඛණ්ඩව මෙහෙය විය. ඒ පිරිස මුල පිටින් වැටී තිබෙන රට ඉඳි ගස් මෙන් වැතිරී සිටීම ඔබ දකින්නෙහි ය.

69 : 08 ඔවුන්ගෙන් ඉතිරි අය ඔබ දකින්නෙහි ද?

69 : 09 ෆිර්අවුන් ද ඔහුට පෙර සිටි අය ද උඩු යටිකුරුව පෙරළන ලද (ලුත් නබිවරයාගේ ජන සමාජය වන) ග්‍රාමවාසීන් ද අයහපත් ක්‍රියා කළහ.

69 : 10 ඔවුහු තම දෙවියන්ගේ දූතයාට පටහැනි වූහ. එබැවින් ඔවුනට දරුණු ලෙස ඔහු දඬුවම් කළේය.

69 : 11

(නූහ් නබිවරයාගේ කාලයේ) ජලය සීමාව ඉක්ම වූ විට අපි නුඹලා නැවෙහි ඉසුලූවෙමු.

69 : 12

අපි එය නුඹලාට ඉගෙනුමක් කරනු පිණිසත්222 සවන් දෙන කන් අසා ආරක්ෂා කර ගනු පිණිසත් (මෙලෙස කළෙමු).

69 : 13,14,15

එක ම එක් වතාවක් සූර් පිඹිනු ලැබ, පොළොව ද කඳු ද ඔසවනු ලැබ, සුනු විසුනු කරනු ලබන විට එදින ඒ සත්‍ය සිද්ධිය සිදු වන්නේ ම ය.26

69 : 16 අහස විවර වන්නේ ය. එදින එය අස්ථීර වන්නේ ය.

69 : 17 සුර දූතවරු එහි මායිම් වල සිටිති. එදින ඔබේ දෙවියන්ගේ අර්ෂය488 තමන්ට ඉහළින් (සුර දූතවරු) අට දෙනෙක් උසුලති.

69 : 18 එදින නුඹලා (විභාගය සඳහා) නතර කරනු ලබන්නෙහු ය. නුඹලාගෙන් කිසිවෙක් නොසැඟවෙයි.

69 : 19,20 එබැවින් තම දකුණ’තෙහි පුස්තකය දෙන ලද තැනැත්තා “එන්න, මාගේ පුස්තකය කියවන්න. මම මාගේ විභාගය හමු වන්නෙක් බව විශ්වාස කරමින් සිටියෙමි”යි පවසයි.26

69 : 21,22 ඔහු තෘප්තිමත් ජීවිතයක ද උස් වූ ස්වර්ගයක ද සිටියි.26

69 : 23 එහි පලතුරු පහත් ව තිබේ.

69 : 24 “පසු ගිය දිනයන්හි නුඹලා ඉදිරිපත් කළ දැය හේතු කොටගෙන නුඹලා සතුටින් අනුභව කරන්න. පානය කරන්නැ” (යි පවසනු ලැබේ).

69 : 25,26,27,28,29

පුස්තකය තම වම’තෙහි දෙන ලද තැනැත්තා “මාගේ පුස්තකය මට නොදී තිබිය යුතු නොවේ ද? මාගේ විභාගය කුමක් වේ දැයි මම නොදනිමි. (මරණයත් සමඟ) මාගේ කථාව අවසන් වී තිබිය යුතු නොවේ ද? මාගේ ධනය මා ආරක්ෂා නො කළේ ය. මාගේ බලය මාගෙන් විනාශ විය” යැයි පවසයි.26

69 : 30 ඔහු අල්ලා ගන්න. ඔහුට විලංගු දමන්න.

69 : 31 පසුව නිරයෙහි දැවෙන්නට සලස්වන්න.

69 : 32 “පසුව රියන් හැත්තෑවක් දිග දම් වැලකින් ඔහු බැඳ තබන්නැ”(යි පවසනු ලැබේ).

69 : 33 ඔහු මහානුභාවසම්පන්න අල්ලාහ් ගැන විශ්වාස නොකළ කෙනෙක් විය.

69 : 34 ඔහු දුගීන්ට ආහාර දීමට උනන්දු නො කළේ ය.

69 : 35 අද මෙහි ඔහුට කිසිඳු ළබැඳි මිත්‍රයෙක් නැත.

69 : 36 සරුව මිස වෙනත් ආහාරයක් ද නැත.

69 : 37 වරදකරුවන් මිස අන් අය එය අනුභව නොකරති.

69 : 38,39 නුඹලා බලන දැය මත ද නුඹලා නොබලන දැය මත ද දිවුරන්නෙමි.379 ) 26

69 : 40

මෙය ගෞරවනීය දූතයෙකුගේ ප්‍රකාශයකි.

69 : 41

මෙය කවියෙකුගේ ප්‍රකාශයක් නොවේ. නුඹලා සුළු වශයෙන් ම විශ්වාස කරන්නෙහු ය.

69 : 42

මෙය පේන කියන්නෙකුගේ ප්‍රකාශයක් ද නොවේ. නුඹලා සුළු වශයෙන් ම ඉගෙනුම ලබන්නෙහු ය.

69 : 43 මෙය විශ්වයේ දෙවියන් වෙතින් පහළ වූවකි.

69 : 44,45 මොහු (මුහම්මද්) අප කෙරෙහි ඇතැම් වචන ප්‍රබන්ධ කර ඇත්නම් ඔහුට දකුණ’තින් දඬුවම් කර ඇත්තෙමු.26

69 : 46 පසුව ඔහුගේ ලේ නහර ඔහුගෙන් කපා දමා ඇත්තෙමු.

69 : 47 නුඹලාගෙන් කිසිවෙක් ඔහු වළක්වන්නෙක් නොවන්නෙහු ය.

69 : 48 මෙය (දෙවියන්ට) බිය බැතිමත් වූ අයට අනුශාසනාවකි.

69 : 49 නුඹලා අතර අසත්‍ය යැයි සිතන අය සිටින බව අපි දනිමු.

69 : 50 මෙය (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කරන අයට අලාභයකි.

69 : 51 මෙය ස්ථීර වූ සත්‍යය යි.

69 : 52 එබැවින් මහානුභාවසම්පන්න ඔබේ දෙවියන්ගේ නාමය සුවිශුද්ධ කරන්න.