68 : අල් කලම්

අල් කලම්

පරිච්ඡේදය: 68

මුළු වැකි ගණන : 52

මෙම පරිච්ඡේදයේ පළමු වැකියේ පන්හිඳ ගැන සඳහන් වන බැවින් මෙයට ‘පන් හිඳ’ යැයි නම් කරන ලදී.

අසීමිත කරුණාවන්තයා ද අසම සම දයාවන්තයා ද වන අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්…

68 : 01 නූන්.2 පන්හිඳ මත ද ඔවුන් ලියන දැය මත ද දිවුරමි.

68 : 02 (මුහම්මද්,) ඔබේ දෙවියන්ගේ අනුග්‍රහයෙන් ඔබ උන්මත්තකයෙක්468 නොවන්නෙහි ය.

68 : 03 ඔබට නිමක් නැති කුලියක් ඇත.

68 : 04 ඔබ ඉමහත් යහ ගුණයක සිටින්නෙහි ය.

68 : 05,06 නුඹලාගෙන් කවරෙකුට උමතු දැයි ඔබ ද දකින්නෙහි ය. ඔවුහු ද දකිති.26

68 : 07 ඔබේ දෙවියන් තම මාර්ගයෙන් වරද ගියේ කවුරුන්දැයි හොඳින් දනියි. යහ මග ලත් අය ගැන ද හොඳින් දනියි.

68 : 08 අසත්‍ය යැයි සිතන අයට අවනත නොවන්න.

68 : 09 (මුහම්මද්,) ඔබ නම්‍යශීලි වුවහොත් ඔවුහු ද නම්‍යශීලී වීමට ප්‍රිය කරති.

68 : 10 වැඩියෙන් දිවුරන කිසිඳු නීචයෙකුට ඔබ අවනත නොවන්න.

68 : 11 ඔහු දොස් කියන්නෙකි, කේළම් කියමින් ඇවිදින්නෙකි.

68 : 12 යහපත වළක්වන්නෙකි, සීමාව ඉක්මවන්නෙකි, වැරදි කරන්නෙකි.

68 : 13 දාමරිකයෙකි. මීට වඩා වැරදි මාර්ගයේ උපන් කෙනෙකි.

68 : 14 ඔහු ධනය ද පිරිමි දරුවන් ද හිමි කෙනෙක් වන බැවින් (ඔහුට අවනත නොවන්න).

68 : 15 ඔහුට අපේ වැකි ප්‍රකාශ කරන ලද්දේ නම් “මුතුන් මිත්තන්ගේ කල්පිත කථා යැ”යි පවසයි.

68 : 16 ඔහුගේ නාසය මත අපි සලකුණු කරන්නෙමු.371

68 : 17 අපි උයන්හි හිමිකරුවන් පරීක්ෂා කළා සේ මොවුන් ද පරීක්ෂා කළෙමු.484 “උදෑසන එය (අස්වැන්න) නෙළා ගනිමු”යි ඔවුහු දිවුරා ප්‍රකාශ කළහ.

68 : 18 දෙවියන් සිතුවේ නම්, (අස්වැන්න නෙළා ගනිමු)යි නොපැවසූ හ.

68 : 19 එබැවින් ඔවුන් නිදා සිටිය දී ඔබේ දෙවියන් වෙතින් වැටලිය යුතු දෙයක් එය (ඒ උයන) වැටලීය.

68 : 20 එය ඝනාන්ධකාරයක් මෙන් විය.

68 : 21,22,23,24 නුඹලා අස්වැන්න නෙළන්නේ නම් නුඹලාගේ වගා බිමට යන්න. අද නුඹලා වෙතට කිසිඳු දිළින්දෙකු ඇතුල් නොවිය යුතුයැ”යි ඔවුහු සියුම් හඬින් කථා කරමින් උදෑසන එකිනෙකා කැඳවූහ.26

68 : 25 වළක්වන්නට බලසම්පන්නයෝ ව ම ඔවුහු උදෑසන ලැබූහ.

68 : 26 ඔවුන් විනාශ කරන ලද එය (උයන) දුටු විට “අපි මග වරදවා ගෙන (වෙනත් තැනකට) පැමිණියෙමු”යි පැවසූ හ.

68 : 27 “නැත. අපි (සියල්ල) අහිමි කර ගතිමු”(යි ද ඔවුහු පැවසූ හ).

68 : 28 ඔවුන්ගෙන් මධ්‍යස්ථව කටයුතු කළ කෙනෙක් “නුඹලා දෙවියන් සුවිශුද්ධ කර සිටිය යුතුයැයි මම නුඹලාට නොකීවෙම් දැ”යි ඇසීය.

68 : 29 ඔවුන්ගෙන් මධ්‍යස්ථව කටයුතු කළ කෙනෙක් “නුඹලා දෙවියන් සුවිශුද්ධ කර සිටිය යුතුයැයි මම නුඹලාට නොකීවෙම් දැ”යි ඇසීය.

68 : 30 ඔවුන්ගෙන් එකිනෙකාට දොස් කියන්නෝ ව ඉදිරියට ගියහ.

68 : 31 “අපට විනාශයක් ම සිදු විය. අපි සීමාව ඉක්ම වීමු”යි ඔවුහු පැවසූ හ.

68 : 32 “අපගේ දෙවියන් මෙයට වඩා හොඳ දැයක් මාරු කොට අපට දෙන්නට පුළුවන. අපි අපේ දෙවියන් වෙත විශ්වාසය තබන අය වෙමු” (යි ද පැවසූ හ).

68 : 33 (අපේ) වේදනාව මෙලෙස ය. පරලොවේ1 වේදනාව අති මහත් ය. ඔවුන් දැනගත යුතු නොවේ ද?

68 : 34 (දෙවියන්ට) බිය බැතිමත් වූ අයට ඔවුන්ගේ දෙවියන් වෙත ප්‍රමෝදමත් ස්වර්ගයන් ඇත.

68 : 35 අපි අවනත ව කටයුතු කරන අය වරදකරුවන් මෙන් කරන්නෙමු ද?

68 : 36 නුඹලාට කුමක් සිදු වී ද? නුඹලා විනිශ්චය කරන්නේ කෙසේ ද?

68 : 37,38 තෝරා ගන්නා අයිතිය නුඹලාට ඇතැයි පවසන නුඹලා කියවන ධර්ම ග්‍රන්ථයක් නුඹලාට තිබේ ද?26

68 : 39 නුඹලා තීන්දු කරන දේ නුඹලාට ඇතැයි කියාමත් දින1 දක්වා අපත් සමඟ ඇති කර ගත් වලංගු ගිවිසුමක් නුඹලා සතුව තිබේ ද?

68 : 40 ඔවුන්ගෙන් මෙයට වග කිව යුත්තේ කවරෙක් දැයි ඔවුන්ගෙන් අසන්න.

68 : 41 නැතහොත් ඔවුනට දෙවිවරු සිටිත් ද? ඔවුන් සත්‍යවන්තයින් නම් තම දෙවිවරුන් රැගෙන එත්වා.

68 : 42 කෙණ්ඩය විවෘත කරන ලදුව488 සජ්දා කිරීමට කැඳවනු ලබන දින ඔවුනට එය නොහැකිය.249

68 : 43 ඔවුන්ගේ දෘෂ්ටියන් පහත් වී තිබේ. නින්දාව ඔවුන් වටලා ගනියි. ඔවුන්ගේ සිරුරෙහි කිසිඳු අඩුවක් නොමැතිව සිටිය දී (ලොවෙහි) සජ්දාවට කැඳවනු ලැබූ හ.

68 : 44 මා ද මේ පුවත අසත්‍ය යැයි සිතන අය ද අත් හරින්න. ඔවුන් නොදන්නා ලෙසින් අපි ඔවුන් ක්‍රමාණුකූලව අල්ලා ගන්නෙමු.

68 : 45 මම ඔවුනට ඉඩ ප්‍රස්තාවක් දෙන්නෙමි. මාගේ කුමන්ත්‍රණය ස්ථීර ය.6

68 : 46 (මුහම්මද්,) ඔබ ඔවුන්ගෙන් කුලියක් ඉල්ලා සිටීමෙන් ඔවුහු ණය බරක් උසුලන්නට යන්නෝ ද?

68 : 47 නැතහොත් ඔවුනට ගුප්ත දේ (පිළිබඳව දැනුම) තිබී ඔවුන් සටහන් කර තබා ඇත් ද?

68 : 48 ඔබේ දෙවියන්ගේ විනිශ්චය වෙනුවෙන් ඉවසා සිටින්න. ඔබ මත්ස්‍ය හිමි (යූනුස්) මෙන් නොවන්න. ඔහු ශෝකයෙන් පිරුණු කෙනෙකුව (දෙවියන් ව) කැඳවීය.508

68 : 49 ඔහුගේ දෙවියන් වෙතින් ඔහුට අනුග්‍රහයක් නොලැබුණේ නම් ඔහු නින්දිත කෙනෙකු ව එළි මහනේ විසි කරනු ලැබ ඇත්තේ ය.

68 : 50 . නමුත් ඔහුගේ දෙවියන් ඔහු තෝරා ගත්තේ ය. ඔහු සත් පුරුෂයෙකු ද කළේය.

68 : 51 මුහම්මද්,) මේ අනුශාසනාවට සවන් දුන් විට (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කළ අය තම බැල්මෙන් ඔබ බිම හෙළන්නට අදහස් කරති. “මොහු උන්මත්තකයෙක් යැ”යි ද 468 පවසති.

68 : 52 මෙය ලෝකවාසීන්ට අනුශාසනාවක් මිස වෙන නැත.