63 : අල් මුනාෆිකූන් – කුහකයෝ

අල් මුනාෆිකූන් – කුහකයෝ

පරිච්ඡේදය: 63

මුළු වැකි ගණන : 11

මෙම පරිච්ඡේදයේ පළමු වැකියේ කුහකයින් ගැන සඳහන් වන බැවින් ‘මුනාෆිකූන්’ යැයි නම් කරන දී.

අසීමිත කරුණාවන්තයා ද අසම සම දයාවන්තයා ද වන අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්…

63 : 01 (මුහම්මද්,) කුහකයෝ ඔබ වෙත පැමිණෙන විට “ඔබ අල්ලාහ්ගේ දූතයා ම යැයි අපි සාක්ෂි දරන්නෙමු”යි පවසති. ඔබ අල්ලාහ්ගේ දූතයා යැයි අල්ලාහ් දනියි. “කුහකයෝ බොරුකාරයෝ යැ”යි අල්ලාහ් සාක්ෂි දරයි.275

63 : 02 ඔවුහු තම දිවුරුම් පළිහක් කර ගෙන අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයෙන් වළක්වති.64 ඔවුන් කරමින් සිටින දැය නරක ය.

63 : 03 මෙයට හේතුව ඔවුන් විශ්වාස කොට පසුව (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කිරීම ය. එබැවින් ඔවුන්ගේ සිත්හි මුද්‍රා තබන ලදී. එබැවින් ඔවුහු වටහා නොගනිති.

63 : 04 ඔබ ඔවුන් දකින විට ඔවුන්ගේ සිරුරු ඔබ විස්මයට පත් කරවයි. ඔවුහු කථා කළහොත් ඔබ ඔවුන්ගේ කථාවට සවන් දෙන්නෙහි ය. ඔවුහු හේත්තු කර තබන ලද ගස් කොටන් මෙන් සිටිති. සෑම මහා ශබ්දයක් ම තමන්ට විරුද්ධව (නගන ලද්දේ යැයි) සිතති. ඔවුහු සතුරෝ ය. එබැවින් ඔවුන්ගෙන් ප්‍රවේශම් වන්න. අල්ලාහ් ඔවුන් විනාශ කරයි. ඔවුන් වෙනත’කට හරවනු ලබන්නේ කෙසේ ද?

63 : 05 “එන්න, නුඹලා වෙනුවෙන් අල්ලාහ්ගේ දූතයා පාප ක්ෂමාව අයදින්නේ යැ”යි ඔවුනට පවසන ලද්දේ නම් ඔවුහු තම හිස් හරවා ගනිති. තව ද ඔවුන් අහංකාර වෙමින් වළක්වන අය ලෙස ඔබ දකින්නෙහි ය.

63 : 06 (මුහම්මද්,) ඔබ ඔවුන් වෙනුවෙන් පාප ක්ෂමාව අයැද සිටීමත් ඔබ ඔවුන් වෙනුවෙන් පාප ක්ෂමාව නොඅයැද සිටීමත් ඔවුනට නම් එය එක සමාන ය. අල්ලාහ් කිසිසේත් ම ඔවුන් ක්ෂමා කරන්නේ නැත. අල්ලාහ් වැරදි කරන පිරිසට යහ මග පෙන්වන්නේ නැත.

63 : 07 “අල්ලාහ්ගේ දූතයා සමඟ සිටින අය (ඔහුගෙන්) ඉවත් වන තුරු ඔවුනට වියදම් නොකරන්නැ”යි පවසන්නෝ ඔවුහු ම ය. අහස් හි ද පොළොවෙහි ද භාණ්ඩාගාරයන් අල්ලාහ්ට ම හිමිය. නමුත් කුහකයෝ වටහා නොගනිති.

63 : 08 “අපි මදිනාවට ආපසු පැමිණියහොත් එහි සිටින උසස් අය පහත් අය ව නෙරපා දමති”යි ඔවුහු පවසති. ගෞරවය, අල්ලාහ්ට ද ඔහුගේ දූතයාට ද විශ්වාස කළ අයට ද හිමිය. නමුත් කුහකයෝ නොදනිති.

63 : 09 විශ්වාස කළ අයවලූනි, නුඹලාගේ ධන සම්පත ද දරු සම්පත ද අල්ලාහ් සිහි කිරීමෙන් නුඹලා වෙනත’කට යොමු නොකරත්වා` මෙසේ කරන අය අලාභ ලද්දෝ වෙති.

63 : 10 නුඹලාට මරණය පැමිණීමට පෙර අපි නුඹලාට දුන් දැයින් (යහපත් මාර්ගයේ) වියදම් කරන්න. දෙවියනි, සුළු කලකට ඔබ මට ඉඩ ප්‍රස්තාවක් ලබා දිය යුතු නොවේ ද? සදකා කොට සත් පුරුෂයෙක් වී ඇත්තෙමි”යි එවිට (මිනිසා) පවසයි.

63 : 11 කිසිඳු ප්‍රාණයකට එහි වාරය පැමිණියේ නම් අල්ලාහ් ඉඩ ප්‍රස්තාවක් නොදෙන්නේ ම ය. අල්ලාහ් නුඹලා කරන දේ ගැන ප්‍රවීණයෙකි.