62 : අල් ජුමුආ – සිකුරාදා විශේෂ නැමදුම

අල් ජුමුආ – සිකුරාදා විශේෂ නැමදුම

පරිච්ඡේදය: 62

මුළු වැකි ගණන : 11

මෙම පරිච්ඡේදයේ 9,10 යනාදී වැකි වල ජුමුආ නමැති සිකුරාදා නැමදුම ගැන සඳහන් වන බැවින් මෙයට ‘ජුම්ආ’ යැයි නම් කරන ලදී.

අසීමිත කරුණාවන්තයා ද අසම සම දයාවන්තයා ද වන අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්…

62 : 01 අහස්හි තිබෙන දැය ද පොළොවෙහි තිබෙන දැය ද අල්ලාහ් සුවිශුද්ධ කරයි. (ඔහු) රජු ය, සුවිශුද්ධවන්තයා ය,10 අබිබවන්නා ය, ප්‍රඥාවන්තයා ය.

62 : 02 කියවීමට හා ලිවීමට නොදන්නා ජන සමාජයෙන් ඔවුන්ගෙන් ම දූතයෙකු එව්වේ ඔහු ම ය. ඔහු ඔවුනට ඔහුගේ වැකි ප්‍රකාශ කරයි. ඔවුන් පවිත්‍ර කරයි. ඔවුනට ධර්ම ග්‍රන්ථය හා ප්‍රඥාව67 උගන්වයි.36 ඔවුහු මීට පෙර පැහැදිලි දුර් මාර්ගයක සිටිය හ.

62 : 03 ඔවුන්ගෙන් අනෙකුත් අය187 වෙනුවෙන් ද (ඔහුව එවීය).281 ඔවුන් සමඟ මොවුහු තවමත් එකතු වූයේ නැත. ඔහු අබිබවන්නා ය, ප්‍රඥාවන්තයා ය.

62 : 04 මෙය අල්ලාහ්ගේ දයාවයි. ඔහු සිතූ කෙනෙකුට එය පිරිනමයි. අල්ලාහ් ඉමහත් දයාව ඇත්තා ය.

62 : 05 තව්රාතය391 උසුලන ලදුව පසුව එය නොඋසුලා (ඒ අනුව කටයුතු නොකර) සිටි අයගේ උපමාව ලේඛන උසුලන බූරුවෙකු බඳුය. අල්ලාහ්ගේ වැකි අසත්‍ය යැයි සිතන අයගේ උපමාව ඉතා නරක ය. අල්ලාහ් අපරාධ කරන පිරිසට යහ මග පෙන්වන්නේ නැත.491

62 : 06 “යුදෙව්වරුනි, අල්ලාහ්ගේ ස්නේහයට ලක්වූවන් අන් මිනිසුන් නොව නුඹලා ම යැයි සිතා, එහි නුඹලා සත්‍යවන්තයින් නම් මරණයට ආශා කරන්නැ” යි පවසන්න.

62 : 07 ඔවුන් කළ දේ හේතු කොට ගෙන ඔවුහු එය කිසි විටෙක ආශා නොකරයි. අල්ලාහ් අපරාධකරුවන් ගැන සර්වඥයෙකි.

62 : 08 “නුඹලා කවර දැයින් පලා යන්නෙහු ද ඒ මරණය නුඹලා හමු වන්නේ ම ය. පසුව ගුප්ත දැය ද ප්‍රත්‍යක්ෂ දැය ද දන්නා තැනන් වෙතට නුඹලා ගෙන යනු ලබන්නෙහු ය. නුඹලා කරමින් සිටි දැය ගැන ඔහු නුඹලාට දන්වන්නේ යැ”යි පවසන්න.

62 : 09 විශ්වාස කළ අයවලූනි, සිකුරාදා දින සලාතය වෙනුවෙන් නුඹලා කැඳවනු ලැබුවහොත් අල්ලාහ් සිහි කිරීමට ඉක්මන් වන්න. වෙළඳාම අත් හැර දමන්න.481 නුඹලා දන්නෙහු නම් මෙය නුඹලාට ඉතා යහපත් ය.

62 : 10 සලාතය අවසන් වූ වහාම පොළොවෙහි සැරිසරා අල්ලාහ්ගේ දයාව සොයන්න.481 අල්ලාහ් අධිකව සිහි කරන්න. නුඹලා ජය ලබන්නෙහුය.

62 : 11 (මුහම්මද්,) ඔවුහු වෙළඳාමක් හෝ විනෝදයක් හෝ දුටුවහොත් ඔබ සිට ගත් ලෙසින් අත් හැර දමා ඒ දෙසට පලා යති. අල්ලාහ් වෙත තිබෙන දැය විනෝදයටත් වෙළඳාමටත් වඩා විශිෂ්ට ය. අල්ලාහ් ආහාර සපයන අයගෙන් ඉතා විශිෂ්ට යැ”යි463 පවසන්න.