60 : අල් මුම්තහිනා – පරීක්ෂා කර දැන ගැනීම

අල් මුම්තහිනා – පරීක්ෂා කර දැන ගැනීම

පරිච්ඡේදය: 60

මුළු වැකි ගණන : 13

මෙම පරිච්ඡේදයේ 10 වන වැකියේ රටක් අත් හැර නික්ම එන කාන්තාවන් පරීක්ෂා කර දැනගත යුතුයැයි සඳහන් වන බැවින් මෙම පරිච්ඡේදයට “අල් මුම්තහිනා – පරීක්ෂා කර දැන ගැනීම” යනුවෙන් නම් කරන ලදී.

අසීමිත කරුණාවන්තයා ද අසම සම දයාවන්තයා ද වන අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්…

60 : 01 විශ්වාස කළ අයවලූනි, මාගේ මාර්ගයෙහි ද මාගේ තෘප්තිය පතා ද නුඹලා සටන් කිරීමට පිටත් වන්නෙහු නම් මාගේ සතුරා ද නුඹලාගේ සතුරා ද නුඹලා ඇලූම් කරන ළබැඳි මිත්‍රයින්89 කර නොගන්න. ඔවුහු නුඹලා වෙත පැමිණි සත්‍යය ප්‍රතික්ෂේප කරති. නුඹලා නුඹලාගේ දෙවියන් වන අල්ලාහ් ගැන විශ්වාස කළ බැවින් මේ දූතයා ද නුඹලා ද ඔවුහු (ගමින්) පිටුවහල් කළහ. නුඹලා ඔවුනට රහසෙන් ඇලූම් කරන්නෙහු ය. නුඹලා හෙළිදරව් කළ දැය ද සැඟ වූ දැය ද මම හොඳින් දන්නෙමි. නුඹලාගෙන් කවරෙක් මෙය කරන්නේ ද ඔහු යහ මග වරදවා ගත්තේ ය.

60 : 02 ඔවුහු නුඹලා කෙරෙහි ශක්තියක් ලදහොත් නුඹලාට සතුරන් වී (නුඹලාට) වධ හිංසා කිරීමට තම අත් ද දිව් ද නුඹලා වෙතට දිගු කරති. නුඹලා (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කිරීම ඔවුහු ප්‍රිය කරති.

60 : 03 කියාමත් දින1 නුඹලාගේ ඥාතීන් ද නුඹලාගේ දරුවන් ද නුඹලාට කිසිසේත් ම ප්‍රයෝජනවත් නොවේ. ඔහු නුඹලා අතර විනිශ්චය කරයි. අල්ලාහ් නුඹලා කරන දේ බලන්නෙකි.488

60 : 04 “අපි නුඹලාගෙන් ද අල්ලාහ් හැර නුඹලා නැමදුම් කරන දැයින් ද වැළකුණු අය වෙමු. නුඹලා ප්‍රතික්ෂේප කරන්නෙමු. නුඹලා අල්ලාහ් පමණක් විශ්වාස කරන තෙක් අප හා නුඹලා අතර වෛරය ද ක්‍රෝධය ද සදා හට ගත්තේ යැ”යි තම ජනතාවට කී විෂයයෙහි ඉබ්‍රාහීම් වෙත ද ඔහු සමඟ සිටි අය වෙත ද නුඹලාට ලස්සන ආදර්ශයක් ඇත. “ඔබ වෙනුවෙන් පාප ක්ෂමාව අයැදින්නෙමි. අල්ලාහ්ගෙන් ඔබට යමක් කිරීමට මට බලයක් නැතැ”යි ඉබ්‍රාහීම් තම පියාට කී වචනය මිස.247 (මෙහි ඔහු වෙත ආදර්ශයක් නැත). “අපේ දෙවියනි, ඔබ කෙරෙහි ම රඳා පවතින්නෙමු. ඔබ වෙත ම හැරුණෙමු. යළි පිවිසුම ද ඔබ වෙත ම ය.”

60 : 05“අපේ දෙවියනි, (ඔබ) ප්‍රතික්ෂේප කරන අයට අප පරීක්ෂණයක්484 නොකරනු මැනව` අප ක්ෂමා කරනු මැනව` අපේ දෙවියනි, ඔබ ය, අබිබවන්නා, ප්‍රඥාවන්තයා” (යැයි ද ඔවුහු ප්‍රාර්ථනා කළහ).

60 : 06 අල්ලාහ් ගැන ද අවසාන දිනය1 ගැන ද විශ්වාස කරන අයට ඔවුන් වෙත ලස්සන ආදර්ශයක් ඇත. යමෙක් පිටු පාන්නේ ද අල්ලාහ් අවශ්‍යතා වලින් තොර කෙනා ය, ප්‍රශංසනීය ය.

60 : 07 අල්ලාහ් නුඹලා අතර ද ඔවුන්ගෙන් නුඹලා සතුරු කර ගත් අය අතර ද සෙනෙහසක් ඇති කළ හැකිය. අල්ලාහ් බලසම්පන්නයෙකි, අල්ලාහ් ක්ෂමා කරන්නෙකි, අසම සම දයාවන්තයෙකි.

60 : 08 ධාර්මික විෂයයෙහි නුඹලා සමඟ සටන් නොකළ අයටත් නුඹලාගේ නිවෙස් වලින් නුඹලා පිටුවහල් නොකළ අයටත් යහපත කිරීමට ද ඔවුනට යුක්තිය ඉටු කිරීමට ද අල්ලාහ් නුඹලාට තහනම් කළේ නැත. අල්ලාහ් යුක්තිය ඉටු කරන අය ප්‍රිය කරයි.89

60 : 09 ධාර්මික විෂයයෙහි නුඹලා සමඟ සටන් කරන අය, නුඹලාගේ නිවෙස් වලින් නුඹලා පිටුවහල් කළ අය, නුඹලා පිටුවහල් කිරීමට උදව් කළ අය යනාදීන් ළබැඳි මිත්‍රයන් කර ගැනීම අල්ලාහ් නුඹලාට තහනම් කරයි.89 ඔවුන් ළබැඳි මිත්‍රයන් කර ගන්නා අය අපරාධකරුවෝ වෙති.

60 : 10 විශ්වාස කළ අයවලූනි, විශ්වාස කළ ස්ත්‍රීන් හිජ්රත්460 කර නුඹලා වෙත පැමිණියහොත් ඔවුන් පරීක්ෂා කර බලන්න. අල්ලාහ් ඔවුන්ගේ විශ්වාසය හොඳින් දනියි. ඔවුහු විශ්වාස කළ ස්ත්‍රීන් යැයි නුඹලා දැන ගත්තෙහු නම් (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කරන අය වෙතට ඔවුන් ආපසු හරවා නොයවන්න. මොවුහු ඔවුනට අනුමත අය නොවෙති. ඔවුහු ද මොවුනට අනුමත අය නොවෙති.91 ඔවුන් (මේ ස්ත්‍රීන් වෙනුවෙන්) වියදම් කළ දැය ඔවුනට පිරිනමන්න. ඔවුනට හිමි (මංගල) දායාදය108 නුඹලා දුන්නෙහු නම් නුඹලා ඔවුන් විවාහ කර ගැනීම නුඹලා කෙරෙහි වරදක් නොවේ. (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කළ ස්ත්‍රීන් සමඟ (පෙර සිදු කළ) විවාහ ගිවිසුම් දිගට ම නොපවත්වන්න. නුඹලා වියදම් කළ දැය නුඹලා ඉල්ලා ගන්න. ඔවුන් වියදම් කළ දැය ඔවුහු ඉල්ලා ගනිත්වා` අල්ලාහ්ගේ අණ මෙයයි. ඔහු නුඹලා අතර විනිශ්චය කරයි. අල්ලාහ් සර්වඥයෙකි, ප්‍රඥාවන්තයෙකි.

60 : 11 නුඹලාගේ භාර්යාවන්ගෙන් යම් කෙනෙක් (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කළ අය වෙතට පලා ගොස් පසුව නුඹලා (ප්‍රතික්ෂේප කරන අය) ජයග්‍රහණය කරන විට කවරෙකුගේ භාර්යාව පලා ගියේ ද ඔවුන් වියදම් කළ දැයට සමාන දෙයක් (යුද බිමේ අත්පත් කර ගන්නා ද්‍රව්‍ය වලින්) ඔවුනට පිරිනමන්න. නුඹලා විශ්වාස කරන අල්ලාහ්ට බිය වන්න.

60 : 12 නබිවරය, විශ්වාස කළ ස්ත්‍රීන් ඔබ වෙත පැමිණ “අපි අල්ලාහ්ට කිසිවක් සමානව කල්පනය නොකරමු, සොරකම් නොකරමු, දුරාචාරය නොකරමු, අපේ දරුවන් ඝාතනය නොකරමු, අපි කිසිඳු අපවාදයක් ප්‍රබන්ධ නොකරමු, යහපත් දැයෙහි ඔබට පටහැනි නොවෙමු” යනුවෙන් ඔබට ප්‍රතිඥා දුනහොත් ඔබ ඔවුන්ගෙන් ප්‍රතිඥා ගන්න. ඔවුන් වෙනුවෙන් අල්ලාහ්ගෙන් පාප ක්ෂමාව අයැදින්න. අල්ලාහ් ක්ෂමා කරන්නෙකි, අසම සම දයාවන්තයෙකි.334

60 : 13 විශ්වාස කළ අයවලූනි, අල්ලාහ් කවරෙකු කෙරෙහි කෝප වූයේ ද ඒ පිරිස ළබැඳි මිත්‍රයින් කර නොගන්න. (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කළ අය සොහොන් වාසීන් (නැගිටුවනු ලැබීම) ගැන බලාපොරොත්තු රහිත වූවා සේ මොවුහු පරලොව1 ගැන බලාපොරොත්තු රහිත වූහ.