58 : අල් මුජාදලා – තර්ක කිරීම

පරිච්ඡේදය: 58

මුළු වැකි ගණන : 22

මෙම පරිච්ඡේදය ආරම්භයේ දී කාන්තාවක් නබි නායක (සල්) තුමාණන් සමඟ තර්ක කළ බව සඳහන් වන බැවින් මෙසේ නම් කරන ලදී.

අසීමිත කරුණාවන්තයා ද අසම සම දයාවන්තයා ද වන අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්…

58 : 01 තම සැමියා ගැන ඔබ සමඟ තර්ක කොට අල්ලාහ්ට පැමිණිලි කළ තැනැත්තියගේ කියමනට අල්ලාහ් සවන් දුන්නේ ය. නුඹලා දෙදෙනාගේ විවාදයට අල්ලාහ් සවන් දුන්නේ ය. අල්ලාහ් සවන් දෙන්නෙකි,488 බලන්නෙකි.488

58 : 02 නුඹලාගෙන් තම භාර්යාවන්ට කෝපයෙන් මව යැයි පවසන අයට ඔවුහු මව්වරු නොවෙති. ඔවුන් වැදූ අය මිස අන් අය ඔවුන්ගේ මව්වරු විය නොහැකිය.317 ඔවුහු පිළිකුල් සහගත වචනයක් ද බොරුවක් ද පවසති. අල්ලාහ් වැරදි නොසලකා හරින්නෙකි, ක්ෂමා කරන්නෙකි.316

58 : 03 තම භාර්යාවන්ට කෝපයෙන් මව යැයි පවසා තමා කියූ දේ ආපසු ගන්නා අය එකිනෙකා ස්පර්ශ කිරීමට පෙර වහලෙකු නිදහස් කළ යුතුය. නුඹලාට පවසනු ලබන අනුශාසනාව මෙයයි. අල්ලාහ් නුඹලා කරන දේ ගැන ප්‍රවීණයෙකි.

58 : 04 (වහලෙකු) නොලත් කෙනෙක් එකිනෙකා ස්පර්ශ කරීමට පෙර අඛණ්ඩව දෙමසක් උපවාසය රැකිය යුතුය. කවරෙකුට ශක්තියක් නොමැත්තේ ද ඔහු දුගීන් හැට දෙනෙකුට ආහාර දිය යුතුය. මෙය අල්ලාහ් ගැන ද ඔහුගේ දූතයා ගැන ද නුඹලා විශ්වාස කිරීමට උචිත ය. මේවා අල්ලාහ්ගේ සීමාවන් ය. (ඔහු) ප්‍රතික්ෂේප කරන්නාට පීඩාකාරී වේදනාවක් ඇත.

58 : 05 අල්ලාහ්ට ද ඔහුගේ දූතයාට ද පටහැනි වන අය මොවුනට පෙර සිටි අය නින්දාවට පත් කරනු ලැබුවා සේ නින්දාවට පත් කරනු ලබති. අපි පැහැදිලි සාධක පහළ කර ඇත්තෙමු. (අප) ප්‍රතික්ෂේප කරන අයට නින්දනීය වේදනාවක් ඇත.

58 : 06 අල්ලාහ් ඔවුන් සියල්ලන් ම පණ ගන්වන දින1 ඔවුන් කළ දැය එවිට ඔවුනට දන්වයි. අල්ලාහ් එය ගණන් කොට තබා ඇත. ඔවුහු එය අමතක කළහ. අල්ලාහ් සියලූ දේ බලන්නෙකි.488

58 : 07 අහස්හි තිබෙන දැයත් පොළොවෙහි තිබෙන දැයත් අල්ලාහ් දන්නා බව ඔබ නොදන්නෙහි ද? තිදෙනෙකුගේ රහසෙහි ඔහු සිව් වැන්නාව නැතුවා නොවේ. පස් දෙනෙකුගෙන් ඔහු හය වැන්නාව නැතුවා නොවේ. මීට වඩා අඩුවෙන් හේ වැඩියෙන් හෝ සිටියත් ඔවුන් කොහි සිටියත් ඔවුන් සමඟ ඔහු නැතුවා නොවේ.49 පසුව කියාමත් දින1 ඔවුන් කළ දැය ගැන ඔවුනට ඔහු දන්වයි. අල්ලාහ් සියලූ දේ ගැන සර්වඥයෙකි.

58 : 08 රහස් කතා කිරීමෙන් තහනම් කරන ලද අය ගැන ඔබ නොදන්නෙහි ද?286 පසුව තහනම් කරන ලද දැය නැවත සිදු කරති. පාපය, සීමාව ඉක්ම වීම, දූතයාට පටහැනි වීම යනාදිය රහසේ කථා කරති. (මුහම්මද්,) ඔවුන් ඔබ වෙත පැමිණෙන විට අල්ලාහ් ඔබට සුබ පැතුමක් බවට පත් නොකළ දැයකින් ඔබට සුබ පතති. අපි පවසන දැය වෙනුවෙන් අල්ලාහ් අපට දඩුවම් නොකළ යුතුයැයි තමන් තුළ පවසා ගනිති. ඔවුනට නිරය ප්‍රමාණවත් ය. ඔවුහු එහි දැවෙති. එය නරක නවාතැනයි.

58 : 09 විශ්වාස කළ අයවලූනි, නුඹලා රහස් කථා කළහොත් පාපය, සීමාව ඉක්ම වීම, දූතයින්ට පටහැනි වීම යනාදිය ගැන රහස් කථා නොකරන්න. යහපත හා බිය බැතිය රහසේ කථා කරන්න. කවරෙකු වෙත නුඹලා එක් රැස් කරනු ලබන්නෙහු ද ඒ අල්ලාහ්ට බිය වන්න.

58 : 10 රහස් කථා කිරීම විශ්වාස කළ අය ශෝකයට පත් කරවනු පිණිස ෂෛතාන්ගෙන් හටගන්නකි. අල්ලාහ්ගේ අවසරයෙන් මිස ඔවුන් විසින් සුළු වශයෙන්වත් ඔවුනට විපතක් සිදු කළ නොහැකිය. විශ්වාස කළ අය අල්ලාහ් කෙරෙහි ම රඳා පැවතිය යුතුය.

58 : 11 “විශ්වාස කළ අයවලූනි, සභාවන්හි (අනුන්ට) ඉඩ දෙන්නැ”යි නුඹලාට පවසන ලද්දේ නම් ඉඩ දෙන්න. අල්ලාහ් නුඹලාට ඉඩ දෙන්නේ ය. “නැගිටින්නැ”යි පවසන ලද්දේ නම් නැගිටින්න. අල්ලාහ් නුඹලාගෙන් විශ්වාස කළ අය ද අධ්‍යාපනය දෙන ලද අය ද බොහෝ තරාතිරම් වලින් උසස් කරයි. අල්ලාහ් නුඹලා කරන දේ ගැන ප්‍රවීණයෙකි.

58 : 12 විශ්වාස කළ අයවලූනි, නුඹලා මේ දූතයා (මුහම්මද්) සමඟ රහස් කථා කළහොත් නුඹලාගේ රහසට පෙර සදකාවක් ඉදිරිපත් කරන්න. මෙය නුඹලාට ඉතා යහපත් ය. පිවිතුරු ය. නුඹලාට (කිසිවක්) නොලැබුණේ නම් අල්ලාහ් ක්ෂමා කරන්නෙකි, අසම සම දයාවන්තයෙකි.

58 : 13 නුඹලාගේ රහස් කථා වලට පෙර සදකාවන් ඉදිරිපත් කිරීමට නුඹලා බිය වන්නෙහු ද? නුඹලා එසේ නොකළ විට අල්ලාහ් නුඹලාගේ ක්ෂමාව අයැදීම පිළිගත්තේය. එබැවින් සලාතය ඉටු කරන්න. සකාතය ද පිරිනමන්න. අල්ලාහ්ට ද ඔහුගේ දූතයාට ද අවනත වන්න. අල්ලාහ් නුඹලා කරන දේ ගැන ප්‍රවීණයෙකි.

58 : 14 අල්ලාහ් කවරෙක් මත කෝප වූයේ ද ඒ ජන සමාජය ළබැඳි මිත්‍රයින් කළ අය ගැන ඔබ නොදන්නෙහි ද? ඔවුහු නුඹලා සතු අය නොවෙති. ඔවුන් සතු අය ද නොවෙති. ඔවුහු දැන දැන ම බොරුවෙන් දිවුරති.

58 : 15 අල්ලාහ් ඔවුනට දරුණු වේදනාවක් පිළියෙල කර ඇත. ඔවුන් කරමින් සිටි දේ ඉතා නරක ය.

58 : 16 ඔවුහු තම දිවුරුම් පළිහක් කර ගත් හ.64 අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයෙන් වැළැක් වූ හ. ඔවුනට නින්දනීය වේදනාවක් ඇත.

58 : 17 ඔවුන්ගේ දරු සම්පත ද ධන සම්පත ද අල්ලාහ්ගෙන් ඔවුන් සුළු වශයෙන්වත් ආරක්ෂා නොකරයි. ඔවුහු නිරාවාසීහූ ය. ඔවුහු එහි සදාකාලීන ව සිටිති .

58 : 18 අල්ලාහ් ඔවුන් සියල්ලන් එක් රැස් කරනු ලබන දින1 නුඹලාට දිවුරන්නා සේ ඔහුට ද දිවුරති. ඔවුහු තමන් එක් ප්‍රතිපත්තියක සිටින බව සිතති. දැන ගන්න. බොරුකාරයෝ ඔවුහු ම ය.

58 : 19 ෂෛතාන් ඔවුන් අභිභවනය කළේය. ඔවුනට අල්ලාහ් සිහි කිරීම අමතක කරවීය. ෂෛතාන්ගේ කණ්ඩායම ඔවුහු ම ය. දැන ගන්න. ෂෛතාන්ගේ කණ්ඩායම අලාභ ලැබූ අය වෙති.

58 : 20 නින්දිත අය වන්නේ අල්ලාහ් සහ ඔහුගේ දූතයා සතුරු කර ගන්නා අය ම ය.

58 : 21 “මමත් මාගේ දූතයිනුත් අභිභවනය කරන්නෙමු”යි අල්ලාහ් නියම කළේය. අල්ලාහ් බලවතෙකි, අබිබවන්නෙකි.

58 : 22 අල්ලාහ් ගැන ද අවසාන දිනය1 ගැන ද විශ්වාස කරන අය අල්ලාහ්ට ද ඔහුගේ දූතයාට ද එරෙහි වන අයව ප්‍රිය කිරිම ඔබ නොදකින්නෙහි ය. ඔවුහු තම දෙමාපියන් වූව ද දරුවන් වූව ද සොහොයුරන් වූව ද තම පවුලේ අය වූව ද. ඔවුන්ගේ සිත් හි අල්ලාහ් විශ්වාස සනිටුහන් කළේය. තම රූහ් 444 මගින් ඔවුන් ශක්තිමත් කළේය. ඔවුන ස්වර්ගයන්හි ඇතුළු කරවයි. ඒවා යටින් ගංගා ගලා බසියි. ඔවුහු එහි සදාකාලීනව සිටිති. අල්ලාහ් ඔවුන් ගැන තෘප්තිමත් විය. ඔවුහු ද අල්ලාහ් ගැන තෘප්තිමත් වූහ. අල්ලාහ්ගේ කණ්ඩායම ඔවුහු ම ය. දැන ගන්න. අල්ලාහ්ගේ කණ්ඩායම ජයග්‍රාහකයෝ වෙති.