57 : අල් හදීද් – යකඩ

අල් හදීද් – යකඩ

පරිච්ඡේදය: 57

මුළු වැකි ගණන : 29

මෙම පරිච්ඡේදයේ 25 වන වැකියේ යකඩ ගැන සඳහන් වන බැවින් මෙයට ‘අල් හදීද්’ (යකඩ) යනුවෙන් නම් කරන ලදී.

අසීමිත කරුණාවන්තයා ද අසම සම දයාවන්තයා ද වන අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්…

57 : 01 අහස් හා පොළොවෙහි තිබෙන දැය අල්ලාහ්ව සුවිශුද්ධ කරයි. ඔහු අබිබවන්නා ය, ප්‍රඥාවන්තයා ය.

57 : 02 අහස් හා පොළොවෙහි බලය ඔහුට ම හිමිය. ඔහු ජීවය දෙයි. මරණයට පත් කරයි. ඔහු සියලූ දේ කෙරෙහි බලසම්පන්නයෙකි.

57 : 03 ඔහු පළමු වැන්නා ය, අන්තිමයා ය, ප්‍රත්‍යක්ෂව සිටින්නා ය, ගුප්ත ව සිටින්නා ය. ඔහු සියලූ දේ ගැන සර්වඥයෙකි.

57 : 04 අහස් ද පොළොව ද දින හයකින් නිර්මාණය කළේ ඔහු ය.179 පසුව අර්ෂ්හි අසුන් ගත්තේ ය. පොළොවෙහි ඇතුළු වන දැයත් එයින් බැහැර වන දැයත් අහසින් පහළ වන දැයත් එහි නැග යන දැයත් ඔහු දනියි. නුඹලා කොහි සිටියත් ඔහු නුඹලා සමඟ සිටියි.49 අල්ලාහ් නුඹලා කරන දේ බලන්නෙකි.488

57 : 05 අහස් හි ද පොළොවෙහි ද බලය ඔහුට ම හිමිය. කටයුතු (සියල්ල) අල්ලාහ් වෙත ම ගෙන යනු ලැබේ.

57 : 06 ඔහු රැය දහවලෙහි ඇතුළු කරවයි. දහවල රැයෙහි ඇතුළු කරවයි. ඔහු සිත්හි තිබෙන දැය ගැන සර්වඥයෙකි.

57 : 07 අල්ලාහ් ගැන ද ඔහුගේ දූතයා ගැන ද විශ්වාස කරන්න. ඔහු නුඹලා භාරකරුවන් බවට පත් කර තිබෙන දැයින් (යහපත් මාර්ගයේ) වියදම් කරන්න. නුඹලාගෙන් විශ්වාස කොට (යහපත් මාර්ගයේ) වියදම් කරන අයට විශාල කුලියක් ඇත.

57 : 08 නුඹලාගේ දෙවියන් ගැන විශ්වාස කරන මෙන් දූතයා නුඹලා කැඳවමින් සිටින විට අල්ලාහ් ගැන විශ්වාස නොකර සිටින්නට නුඹලාට කුමක් සිදු වී ද? ඔහු නුඹලාගෙන් (පෙර දී ම) ප්‍රතිඥාවක් ගෙන ඇත. නුඹලා විශ්වාස කළ අය නම් (එය අමතක නොකළ යුතුය).

57 : 09 නුඹලා අන්ධකාරයන්ගෙන්429 ආලෝකයට ගෙන යනු පිණිස තම වහලා මත පැහැදිලි සාධක පහළ කරන්නේ ඔහු ය. අල්ලාහ් නුඹලා කෙරෙහි අනුකම්පාව ඇති කෙනෙකි, අසම සම දයාවන්තයෙකි.

57 : 10 අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයේ වියදම් නොකරන්නට නුඹලාට කුමක් සිදු වී ද? අහස් හා පොළොවෙහි උරුමය අල්ලාහ්ට ම හිමිය. නුඹලාගෙන් (මක්කා) ජයග්‍රහණයට පෙර (යහපත් මාර්ගයේ) වියදම් කොට සටන් කළ අයට (නුඹලාගෙන් කිසිවෙක්) සමාන නොවෙති. (ජයග්‍රහණයට) පසු වියදම් කොට සටන් කරන අයට වඩා ඔවුහු ඉමහත් තනතුරු තිබෙන අය වෙති. අල්ලාහ් සියල්ලන්ට ලස්සන දැය පොරොන්දු වී ඇත. අල්ලාහ් නුඹලා කරන දේ ගැන ප්‍රවීණයෙකි.

57 : 11 යමෙක් අල්ලාහ්ට ලස්සන ණයක්75 පිරිනැමුවේ නම් එය ඔහුට කිහිප ගුණයකින් පිරිනමයි. ඔහුට ඉමහත් කුලියක් ද ඇත.

57 : 12 විශ්වාස කළ පුරුෂයින්ගේ හා ස්ත්‍රීන්ගේ ආලෝකය ඔවුනට ඉදිරියෙන් ද දකුණු පසින් ද ඉක්මන් වීම ඔබ දකින දින1 අද නුඹලාට සුබාරංචිය වන්නේ ස්වර්ගයන් ය. ඒවා යටින් ගංගා ගලා බසියි. එහි නුඹලා සදාකාලීනව සිටින්නෙහු ය. මෙයයි, ඉමහත් ජයග්‍රහණය.

57 : 13 “අපවත් සලකන්න. නුඹලාගේ ආලෝකයෙන් අපිත් මදක් අර ගන්නෙමු”යි විශ්වාස කළ අයට කුහක පුරුෂයින් ද ස්ත්‍රීන් ද එදින පවසති. “නුඹලාගේ පිටු පස්සට හැරී ආලෝකයක් සොයා ගන්නැ”යි පවසනු ලැබේ. ඔවුන’තර බාධක බිත්තියක් දමනු ලැබේ. එයට දොරටුවක් ද ඇත. එහි ඇතුලත දයාව ඇත. එහි පිටත වේදනාව ඇත.

57 : 14 “අපි නුඹලා සමග නොසිටියෙමු දැ”යි ඔවුහු ඔවුන් කැඳවති. “එසේ නොවේ. නුඹලා නුඹලා ම දරුණු ශෝකයට පත් කර ගත්තෙහු ය. (මෙය අපට) අපේකෂා කළෙහු ය. සැක කළෙහු ය. අල්ලාහ්ගේ අණ පැමිණෙන තෙක් තෘෂ්ණාව නුඹලා මුළා කළේය. මුළා කරන්නා (වන ෂෛතාන්) ද අල්ලාහ්ගේ විෂයයෙහි නුඹලා මුළා කළේයැ”යි ඔවුහු පවසති.

57 : 15 අද නුඹලාගෙන් ද (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කළ අයගෙන් ද කිසිඳු වන්දියක් ගනු නොලැබේ. නුඹලාගේ නවාතැන නිරයයි. නුඹලාගේ සහය එයයි. එය ඉතා නරක නවාතැනකි.

57 : 16 විශ්වාස කළ අයගේ සිත් අල්ලාහ් සිහි කිරීමෙන් ද (දෙවියන් වෙතින්) පහළ වූ සත්‍යයෙන් ද යටහත් පහත් වන කාලය ඔවුනට නොපැමිණියේ ද? (ඊට) පෙර ධර්ම ග්‍රන්ථය දෙනු ලැබූ අය මෙන් ඔවුන් පත් නොවන්නට කාලය නොපැමිණියේ ද? කාලය දීර්ඝ වූ නිසා ඔවුන්ගේ සිත් තද විය. ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් වරදකරුවෝ ය.

57 : 17 පොළොව මළ පසු අල්ලාහ් එය ප්‍රාණවත් කරන බව නුඹලා දැන ගන්න. නුඹලා වටහා ගනු පිණිස සාධක නුඹලාට පැහැදිලි කළෙමු.

57 : 18 සදකා කරන පුරුෂයින්ට හා ස්ත්‍රීන්ට ද අල්ලාහ්ට ලස්සන ණයක්75 දුන් අයට ද කිහිප ගුණයකින් වැඩි කර දෙනු ලැබේ. ඔවුනට ගෞරවනීය කුලියක් ද ඇත.

57 : 19 අල්ලාහ් ගැන ද ඔහුගේ දූතයා ගැන ද විශ්වාස කළ අය නම් තම දෙවියන් වෙත සත්‍යවන්තයෝ ද සාක්ෂිකරුවෝ ද වෙති. ඔවුනට ඔවුන්ගේ කුලිය ද ආලෝකය ද ඇත. (අප) ප්‍රතික්ෂේප කොට අපගේ වැකි අසත්‍ය යැයි සිතූ අය නිරාවාසීහූ වෙති.

57 : 20 මෙලොව ජීවිතය වූ කලී සෙල්ලමක් ද විනෝදයක් ද ආකර්ෂණයක් ද නුඹලා අතර පාරට්ටු කර ගැනීමක් ද ධන සම්පත හා දරු සම්පත වැඩි කර ගැනීමක් ද වන බව නුඹලා දැන ගන්න. (මෙලොවේ උපමාව) වර්ෂාවක් බඳුය. එය (හේතු කොටගෙන) හටගත් වගාවන් (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කරන අයට සතුටක් ගෙන දෙයි. පසුව එය වියළෙයි. එය කහ පැහැවීම ඔබ දකින්නෙහි ය. පසුව පිදුරු කුණු රොඩු බවට පත් වෙයි. පරලොවෙහි (අසත් පුරුෂයන්ට) දරුණු වේදනාවක් ද (සත් පුරුෂයින්ට) අල්ලාහ් වෙතින් ක්ෂමාවක් ද තෘප්තියක් ද ඇත. මෙලොව ජීවිතය මායා සුඛෝපභෝගයක් මිස වෙන නැත.

57 : 21 නුඹලාගේ දෙවියන්ගේ ක්ෂමාවකට ද ස්වර්ගයට ද ඉක්මන් වන්න. එහි විශාලත්වය අහස් හා පොළොවෙහි විශාලත්වය මෙන් ය. අල්ලාහ් ගැන ද ඔහුගේ දූතයා ගැන ද විශ්වාස කළ අය වෙනුවෙන් එය පිළියෙල කරන ලදී. මෙයයි, අල්ලාහ්ගේ අනුග්‍රහය. ඔහු සිතන කෙනෙකුට එය පිරිනමයි. අල්ලාහ් ඉමහත් දයාව ඇත්තා ය.

57 : 22 මේ පොළොවෙහි හෝ නුඹලා තුළ හෝ කවර විපතක් සිදු වූවත් අපි එය බිහි කරන්නට පෙර ලෙඛනයෙහි157 නැතුවා නොවේ. මෙය අල්ලාහ්ට පහසු ය.

57 : 23 නුඹලාට අත් මිදුණු දැය වෙනුවෙන් නුඹලා දුක් මුසු නොවනු පිණිසත් ඔහු නුඹට දුන් දැය ගැන නුඹලා උඩඟු නොවනු පිණිසත් (දෛවය නියම කර ඇත).289 අල්ලාහ් ගර්වයෙන් ද උඩඟුවෙන් ද සිටින කිසිවෙකු ප්‍රිය නොකරයි.

57 : 24 ඔවුහු තමන් විසින් ද මසුරුකම් කර ජනතාවට ද මසුරුකම් කිරීමට අණ කරති. අල්ලාහ් අවශ්‍යතා වලින් තොරය,485 ප්‍රශංසනීය ය.

57 : 25 අපි අපේ දූතයින් පැහැදිලි සාධක සමඟ එවීමු. ඔවුන් සමඟ ධර්ම ග්‍රන්ථය ද ජනතාව යුක්තිසහගතව කටයුතු කිරීමට තුළාව ද පහළ කළෙමු. යකඩ ද පහළ කළෙමු.423 එහි දරුණු ශක්තියක් ද ජනතාවට ප්‍රයෝජන ද ඇත. තමාට ද තම දූතයින්ට ද අදෘෂ්‍යශමාන ව උදව් කරන්නේ කවුරුන් දැයි අල්ලාහ් පෙන්වා දෙයි. අල්ලාහ් බලවතෙකි, අබිබවන්නෙකි.

57 : 26 අපි නූහ් ද ඉබ්‍රාහීම් ද දූතයින් ලෙස එවීමු. ඔවුන්ගේ පෙළපතෙහි නබිත්ත්වය ද ධර්ම ග්‍රන්ථය ද පිහිටුවීමු. ඔවුන්ගෙන් යහ මග ලත් අය ද සිටිති. ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් වරදකරුවෝ ය.

57 : 27 පසුව ඔවුන්ගේ පා සටහන් හි අපේ දූතයින් අපි අඛණ්ඩව පැමිණීමට සැලැස්වීමු. මර්යම්ගේ පුත් ඊසා ද (ඔවුනට පසුව) අඛණ්ඩව පැමිණීමට සැලැස්වීමු. අපි ඔහුට ඉන්ජීලය ද දුනිමු.391 ) 491 ඔහු අනුගමනය කළ අයගේ සිත්හි අනුකම්පාව හා කරුණාව ඇති කළෙමු. ඔවුහු තමන් විසින් ම තපස්භාවය බිහි කර ගත් හ. නමුත් එය පවා පිළිපැදිය යුතු ලෙසින් පිළි නොපැදූහ. අල්ලාහ්ගේ තෘප්තිය සෙවීම මිස (අන් කිසිවක්) අපි ඔවුන් කෙරෙහි නියම නොකළෙමු. ඔවුන්ගෙන් විශ්වාස කළ අයට ඔවුන්ගේ කුලිය දුනිමු. ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් වැරදි කරන්නෝ වූහ.

57 : 28 විශ්වාස කළ අයවලූනි, අල්ලාහ්ට බිය වන්න. ඔහුගේ දූතයා ගැන විශ්වාස කරන්න. ඔහු තම දයාවෙන් දෙගුණයක් නුඹලාට පිරිනමයි. නුඹලාට ආලෝකයක් ද පිහිටුවයි. එමගින් නුඹලා (යහපත් මාර්ගයෙහි) ගමන් කරන්නෙහු ය. නුඹලාට ක්ෂමා කරයි. අල්ලාහ් ක්ෂමා කරන්නෙකි, අසම සම දයාවන්තයෙකි.

57 : 29 ධර්ම ග්‍රන්ථය හිමි අය27 අල්ලාහ්ගේ දයාවෙන් කිසි දැයක් මත තමන්ට බලයක් නැති බව දැන ගනු පිණිස (ඔහු නුඹලාට දයාව දැක්වීය). දයාව අල්ලාහ්ගේ අතෙහි ඇත. ඔහු සිතූ කෙනෙකුට එය පිරිනමයි. අල්ලාහ් ඉමහත් දයාව ඇත්තා ය.