56 : අල් වාකිආ – ඒ සිද්ධිය

අල් වාකිආ – ඒ සිද්ධිය

පරිච්ඡේදය: 56

මුළු වැකි ගණන : 96

මෙම පරිච්ඡේදයේ පළමු වැකියේ අල් වාකිආ යන පදය සඳහන් වන බැවින් එය මෙම පරිච්ඡේදයේ නම බවට පත් විය.

අසීමිත කරුණාවන්තයා ද අසම සම දයාවන්තයා ද වන අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්…

56 : 01,02,03 ඒ සිද්ධිය1 සිදු වන විට, එය සිදු වීම වැළැක්වීමට හෝ (එය) පමා කරවීමට හෝ ඉක්මන් කරවීමට හෝ කිසිවක් නැත.26

56 : 04,05,06 පොළොව එකවර ම කම්පනය කරවන විට, කඳු සුනු විසුනු වන විට, ඒවා විසුරුණු දූවිලි බවට පත් වෙයි.26

56 : 07 නුඹලා කණ්ඩායම් තුනක් වන්නෙහු ය.

56 : 08 (පළමු කණ්ඩායම) දකුණු පසින් සිටින අය වෙති. දකුණු පසින් සිටින අය යනු කුමක් ද?

56 : 09 (දෙවන කණ්ඩායම) වම් පසින් සිටින අය වෙති. වම් පසින් සිටින අය යනු කුමක් ද?

56 : 10 (තෙවන කණ්ඩායම) ඉක්මන් වූ අය වෙති. (සුදුසුකම් වලින් ද) ඉක්මන් වූ අයයි.

56 : 11 (දෙවියන්ට)ළං වූ අය ඔවුහු ම ය.

56 : 12 ඔවුහු ප්‍රමෝදමත් ස්වර්ගයන් හි සිටිති.

56 : 13,14,15 පළමු කණ්ඩායමෙන් (දකුණු පසින් සිටින අයගෙන්) පිරිසක් ද අවසාන කණ්ඩායමෙන් සුළු පිරිසක් ද අලංකාර කරන ලද යහන්හි සිටිති.26

56 : 16 එකිනෙකාට මුහුණලා ඒවා මත හාන්සි වෙමින් සිටිති.

56 : 17,18 තාරුණ්ය වෙනස් නොවන කුඩා ළමුන් උල්පත් වලින් පුරවන ලද බඳුනක් සමඟ ද කුසලාන සමඟ ද කෙණ්ඩි සමඟ ද ඔවුන් වටා එති.26

56 : 19 ඔවුනට එයින් හිසරදයක් ඇතිනොවේ. ඔවුහු මත් නොවෙති.

56 : 20,21 ඔවුන් පි්‍රය කරන පලතුරු සමඟ ද ඔවුන් ආශා කරන පක්ෂි මාංශ සමඟ ද (ඒ කුඩා ළමුන් ඔවුන් වටා එති).26

56 : 22,23 හූරුල් ඊන්වරියන් ද8 සඟවා තබන ලද මුතු මෙන් සිටිති.26

56 : 24 මෙය ඔවුන් (මෙලොවෙහි) කරමින් සිටි දැයට කුලියකි.

56 : 25 ඔවුහු එහි නාස්තිකාර දැයකට හෝ පාපකාරි වචනයකට හෝ සවන් නොදෙති.

56 : 26 සලාම්, සලාම්159 යන කියමන මිස.

56 : 27 (ඊළඟට) දකුණු පසින් සිටින අය දකුණු පසින් සිටින අය යනු කුමක් ද?

56 : 28,29,30,31,32,33,34 ඔවුහු කටු නැති මසන් ගස් යට ද වලූ බර කෙසෙල් ගස් යට ද දීර්ඝ සෙවණැලි යට ද ගලා බස්වන ජලය ළඟ ද නොවළකන ලද, නිම නොවන, නොයෙකුත් පලතුරු ළඟ ද උස් ඇතිරිලි මත ද සිටිති.26

56 : 35 අපි ඒ ස්තී්‍රන් (හූරුල් ඊන්) වරියන් අලංකාර ලෙසින් නිර්මාණය කළෙමු.

56 : 36,37 අපි ඔවුන් කන්යාවියන් ද සම වයසැතියන් ද පෙම්බර වූ අය ද කළෙමු.26

56 : 38,39,40 මෙය පළමු කණ්ඩායමෙන් පිරිසක් ද අවසාන කණ්ඩායමෙන් පිරිසක් ද වන දකුණු පසින් සිටින අයට හිමිය.26

56 : 41 (අනෙක් කණ්ඩායම) වම් පසින් සිටින අය වෙති. වම් පසින් සිටින අය යනු කුමක් ද?

56 : 42,43 ඔවුහු දරුණු උෂ්ණ සුළෙඟහි ද උණු දියෙහි ද ඝණ දුමාර සෙවණැල්ලෙහි ද සිටිති.26

56 : 44 එහි සිසිලක් ද නැත. මිහිරක් ද නැත

56 : 45 මීට පෙර ඔවුහු සුඛෝපභෝගීව ජීවත් වෙමින් සිටිය හ.

56 : 46 මහා පාපයෙහි අත්තනෝමතික ව සිටියහ.

56 : 47,48 “අපිත් අපේ මුතුන් මිත්තනුත් මිය ගොස් පස් හා ඇට කටු බවට පත් වන විට අපි පණ ගන්වනු ලබන්නෙමු දැ”යි ඔවුහු පවසමින් සිටියහ.26

56 : 49,50 “ඉක්මන් වූ අය ද පමා වූ අය ද නියමිත දිනක නියමිත මොහොතක එක් රැස් කරනු ලබති”යි පවසන්න.26

56 : 51,52  අසත්‍ය යැයි සිතමින් දුර් මාර්ගයේ සිටි අයවලූනි, පසුව නුඹලා සක්කූම් නම් ගසින් අනුභව කරන්නෙහු ය.26

56 : 53 එයින් කුසවල් පුරවන්නෙහු ය.

56 : 54 ඒ මත උණු දිය පානය කරන්නෙහු ය

56 : 55 පිපාසිත ඔටුවෙකු පානය කරන්නා සේ පානය කරන්නෙහු ය.

56 : 56 විනිශ්චය දින ඔවුන්ගේ සංග්‍රහය මෙයයි.

56 : 57 අපි ම ය, නුඹලා නිර්මාණය කළේ. නුඹලා විශ්වාස නොකරන්නෙහු ද?

56 : 58 නුඹලා පිට කරන ශුක්‍රාණුව ගැන සිතුවෙහු ද?

56 : 59 නුඹලා එය නිර්මාණය කළෙහු ද? නැතහොත් අපි නිර්මාණය කළෙමු ද?

56 : 60,61 අපි නුඹලා අතර මරණය නියම කළෙමු. නුඹලා වැනි අය මාරු කිරීමට ද නුඹලා නොදන්නා ලෙසින් නුඹලා නිර්මාණය කිරීමට ද අපි නොහැක්කෝ නොවෙමු.26

56 : 62 පළමු වර නිර්මාණය කිරීම ගැන නුඹලා දන්නෙහු ය. ඉගෙනුමක් නොලබන්නෙහු ද?

56 : 63 නුඹලා වපුරන දැය ගැන සිතුවෙහු ද?

56 : 64 නුඹලා එය හට ගන්වන්නෙහු ද? නැතහොත් අපි හට ගන්වන්නෙමු ද?

56 : 65,66,67 අපි සිතා ඇත්නම් එය පිදුරු කුණු රොඩු බවට පත් කර ඇත්තෙමු. “අපි ණය වීමු. නැත. අපි වළක්වන ලද්දෙමු”යි (පවසා) එවිට තදින් ශෝකයට පත් වන්නෙහු ය.26

56 : 68 නුඹලා පානය කරන ජලය ගැන සිතුවෙහු ද?

56 : 69 එය වලාකුළෙන් නුඹලා පහළ කළෙහු ද? නැතහොත් අපි පහළ කළෙමු ද?

56 : 70 අපි සිතා ඇත්නම් එය ලවණ දියක් බවට පත් කර ඇත්තෙමු. නුඹලා කෘතඥ නොවන්නෙහු ද?

56 : 71 නුඹලා මොළවන ගින්න ගැන සිතුවෙහු ද?

56 : 72 එයට අදාළ ගස් නුඹලා බිහි කළෙහු ද? නැතහොත් අපි බිහි කළෙමු ද?

56 : 73 මෙය පාඩමක් ද මගීන්ට ප්‍රයෝජනය ගෙන දෙන්නක් ද බවට පත් කළේ අපි ම ය.

56 : 74 එබැවින් මහානුභාව සම්පන්න ඔබේ දෙවියන්ගේ නාමය සුවිශුද්ධ කරන්න.

56 : 75 තරු වැටෙන තැන් මත දිවුරන්නෙමි

56 : 76 නුඹලා දන්නෙහු නම් මෙය ඉමහත් දිවුරුමකි.379

56 : 77,78 මෙය සුරක්ෂිත ලේඛනයක157 තිඛෙන ගෞරවනීය කුර්ආනයකි.26

56 : 79 පිවිතුරු අය (වන සුර දූතයින්) මිස (අන් කිසිවෙක්) එය ස්පර්ශ නොකරති.291

56 : 80 (මෙය) විශ්වයේ දෙවියන් වෙතින් පහළ වූවකි.

56 : 81 මේ පුවත ද, නුඹලා නොසලකා හරින්නේ?

56 : 82 නුඹලාට ධනය පිරිනමා තිබීමට (කළ ගුණ සැලකීමක් වශයෙන්) අසත්‍ය යැයි සිතන්නෙහු ද?

56 : 83,84 එය (ප්‍රාණය) කෙනෙකුගේ උගුරු දණ්ඩට ළඟා වන විට ඒ මොහොතේ දී නුඹලා (ඔහු දෙස) බලා සිටින්නෙහු ය.26

56 : 85 අපි නුඹලාට වඩා ඔහුට ඉතා සමීපව සිටින්නෙමු. නමුත් නුඹලා නොදකින්නෙහු ය.

56 : 86,87 නුඹලා (මේ ධර්මය) අනුගමනය නොකර සිටියහොත් එහි නුඹලා සත්යවන්තයින් නම් එය (ප්‍රාණය) ආපසු ගෙන්වා ගන්න.26

56 : 88,89 ඔහු දෙවියන්ට ළං වූ අයගෙන් කෙනෙක් නම් ඔහුට ආහාරයක් ද සුගන්ධයක් ද ප්‍රමෝදමත් ස්වර්ගයක් ද ඇත.26

56 : 90,91 . ඔහු දකුණු පසින් සිටින අයගෙන් කෙනෙක් නම් දකුණු පසින් සිටින අයගෙන් ඔබට සලාම්`159 ) 26

56 : 92,93,94 අසත්‍ය යැයි සිතා දුර් මාර්ගිකයෙක් ව සිටියේ නම් උණු දිය ද නිරයේ දැවීම ද සංග්‍රහයකි.26

56 : 95 මෙය ස්ථීර වූ සත්යයකි.

56 : 96 එබැවින් මහානුභාව සම්පන්න ඔබේ දෙවියන්ගේ නාමය සුවිශුද්ධ කරන්න.