52 : අත් තූර් – කන්දක නමක්

අත් තූර් – කන්දක නමක්

පරිච්ඡේදය: 52

මුළු වැකි ගණන : 49

මෙම පරිච්ඡේදය පටන් ගැනීමේ දී ‘තූර් ’ යන වචනය සඳහන් වන බැවින් මෙසේ නම් කරන ලදී.

අසීමිත කරුණාවන්තයා ද අසම සම දයාවන්තයා ද වන අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්…

52 : 01 තූර්19 (කන්ද) මත දිවුරමි.379

52 : 02,03 දිග හරින ලද ලේඛනයෙහි157 ලිඛිත පුස්තකය මත දිවුරමි.379 ) 26

52 : 04 “බෛතුල් මඃමූර්” මත දිවුරමි.379

52 : 05 ඔසවන ලද වහල288 මත දිවුරමි.379

52 : 06 (යුගාන්ත දිනයේ) ගිනි අවුලනු ලබන මුහුද මත දිවුරමි.379

52 : 07 ඔබේ දෙවියන්ගේ දඬුවම සිදු වන්නේ ම ය.

52 : 08 එය වළක්වන්නෙක් නැත.

52 : 09 එදින අහස තදින් භ්‍රමණය වන්නේ ය.

52 : 10 කඳු එකවර ම අවතැන් වන්නේ ය.

52 : 11 අසත්‍ය යැයි සිතූ අයට එදින විනාශයක් ම ය.

52 : 12 ඔවුහු නාස්තිකාර දැයෙහි (ගිලී) සෙල්ලම් කරමින් සිටියහ.

52 : 13 එදින ඔවුහු එකවර ම නිරයට තල්ලූ කරනු ලබති.

52 : 14 නුඹලා අසත්‍ය යැයි සිතමින් සිටි නිරය මෙයයි.

52 : 15 මෙය හූනියමක් ද? නැතහොත් (මෙම නිරය) නුඹලා නොබලන්නෙහු ද?

52 : 16 “මෙහි දැවෙන්න, (මෙය) ඉවසා ගන්න. නැතහොත් ඉවසා නොගන්න. (දෙක ම) නුඹලාට එක සමාන ය. නුඹලා කරමින් සිටි දැයට ම කුලිය පිරිනමනු ලබන්නෙහු යැ”(යි පවසනු ලැබේ).

52 : 17, 18, 19, 20 (දෙවියන්ට) බිය බැතිමත් වන අය තම දෙවියන් තමන්ට දුන් දැය භුක්ති විඳිමින් ස්වර්ගයන්හි ද ප්‍රමෝදයෙහි ද සිටිති. ඔවුන්ගේ දෙවියන් නිරයේ වේදනාවෙන් ඔවුන් ආරක්ෂා කළේය. “නුඹලා කරමින් සිටි දැය හේතු කොටගෙන පෙළට තබන ලද යහන් වල හාන්සි වෙමින් සතුටින් අනුභව කරන්න. පානය කරන්නැ”(යි පවසනු ලැබේ). ඔවුනට හූරුල් ඊන්වරියන්8 සහකාරියන් කරන්නෙමු.26

52 : 21 යමෙක් විශ්වාස කොට ඔවුන්ගේ දරු පරපුර ද විශ්වාස කිරීමෙහි ඔවුන් අනුගමනය කළේ ද ඔවුන් සමඟ ඔවුන්ගේ දරු පරපුර එකතු කරන්නෙමු. ඔවුන්ගේ ක්‍රියාවලින් කිසිවක් ඔවුනට අඩු නොකරන්නෙමු. සෑම මිනිසෙක් ම තමා කළ දැයට ඇපයකි.265

52 : 22 ඔවුනට පලතුරු ද ඔවුන් ප්‍රිය කරන මාංශය ද පිරිනමන්නෙමු.

52 : 23 එහි එකිනෙකා සතුටින් කුසලාන හුවමාරු කර ගනිති. එහි නාස්තියක් ද දොස් පැවරීමක් ද නැත.

52 : 24 ඔවුන් වෙනුවෙන් සිටින මෙහෙකරුවෝ ඔවුන් වටා පැමිණෙති. ඔවුහු වසා තබන ලද මුතු මෙන් සිටිති.

52 : 25, 26, 27, 28 “මීට පෙර අපගේ පවුලේ අය ගැන බියට පත් වී සිටියෙමු. අල්ලාහ් අපට දයාව දක්වා ගින්නේ වේදනාවෙන් අප ආරක්ෂා කළේය. පෙර දී අපි ඔහු වෙත ම ප්‍රාර්ථනා කරමින් සිටියෙමු. ඔහු මහෝපකාර කරන්නා ය, අසම සම දයාවන්තයා යැ”යි ඔවුන්ගෙන් කෙනෙක් තවත් කෙනෙකුට මුහුණලා විමසා ගනිති.26

52 : 29 එබැවින් (මුහම්මද්,) අනුශාසනා කරන්න. ඔබේ දෙවියන්ගේ පරම දයාවෙන් ඔබ පේන කියන්නෙක් හෝ උන්මත්තකයෙක් 468 හෝ නොවන්නෙහි ය.

52 : 30 “(මොහු) කවිකාරයෙකි. අපි මොහුගේ විනාශය බලාපොරොත්තු වන්නෙමු”යි ඔවුහු පවසන්නෝ ද?

52 : 31 “අපේක්ෂා කරන්න. මම ද නුඹලා සමඟ අපේක්ෂා කරමි”යි පවසන්න.

52 : 32 ඔවුන්ගේ මනඃකල්පිත සිතුවිලි ඔවුනට මෙසේ අණ කරන්නේ ද? නැතහොත් ඔවුහු සීමාව ඉක්ම වූ පිරිසක් ද?

52 : 33 “මොහු මෙය ප්‍රබන්ධ කළේ යැ”යි ඔවුහු පවසන්නෝ ද? එසේ නොවේ. ඔවුහු විශ්වාස නොකරති.

52 : 34 ඔවුන් සත්‍යවන්තයින් නම් මෙවැනි පුවතක් ඔවුහු රැගෙනෙත්වා. 7

52 : 35 ඔවුහු කිසිවක් නොමැතිව නිර්මාණය කරනු ලැබුවෝ ද? නැතහොත් ඔවුහු ම නිර්මාපකයෝ ද?

52 : 36 නැතහොත් ඔවුහු අහස් හා පොළොව නිර්මාණය කළෝ ද? එසේ නොවේ. ඔවුහු ස්ථීරව විශ්වාස නොකරති.

52 : 37 නැතහොත් ඔබේ දෙවියන්ගේ භාණ්ඩාගාරයන් ඔවුන් සතුව තිබේ ද? නැතහොත් ඔවුහු ම බලය පතුරු වන්නෝ ද?

52 : 38 නැතහොත් ඔවුනට ඉනිමගක් තිබේ ද? එහි නැග ගොස් (අහස් ලොවේ පුවත් වලට) ඔවුහු සවන් දෙන්නෝ ද? එසේ සවන් දෙන්නා පැහැදිලි සාධකයක් රැගෙනෙත්වා.

52 : 39 ඔහුට ගැහැනු දරුවනුත් නුඹලාට පිරිමි දරුවනුත් ද?

52 : 40 නැතහොත් ඔබ ඔවුන්ගෙන් කිසියම් කුලියක් ඉල්ලන්නෙහි ද? ඒනිසා ඔවුහු ණය බරක් උසුලන්නෝ ද?

52 : 41 නැතහොත් ඔවුහු ගුප්ත දැය දැනගෙන (එය) ලියා ගන්නෝ ද?

52 : 42 නැතහොත් ඔවුහු කුමන්ත්‍රණ කිරීමට සිතන්නෝ ද? (එක ම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කරන අය ම කුමන්ත්‍රණ වලට භාජනය වෙති.

52 : 43 නැතහොත් ඔවුනට අල්ලාහ් හැර වෙනත් දෙවියෙක් සිටී ද? ඔවුන් කල්පනය කරන සමානයන් කෙරෙන් ඔහු සුවිශුද්ධවන්තයා ය.10

52 : 44 ඔවුහු අහසින් කොටසක් වැටෙණු දුටුවහොත් “එය ඝණ වලාකුළක් යැ”යි පවසති.

52 : 45 ඔවුන් විනාශ කරනු ලබන දිනය1 හමු වන තෙක් ඔබ ඔවුන් අත් හැර දමන්න.

52 : 46 එදින ඔවුන්ගේ කුමන්ත්‍රණය සුළු වශයෙන්වත් ඔවුන් ආරක්ෂා කරන්නේ නැත. ඔවුන් උදව් කරනු ලබන්නේ ද නැත.

52 : 47 අපරාධකරුවන්ට මෙය නොවන වේදනාවක් ද ඇත. නමුත් ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් නොදනිති.

52 : 48 (මුහම්මද්,) ඔබේ දෙවියන්ගේ අණ වෙනුවෙන් ඉවසා සිටින්න. ඔබ අපේ අධීක්ෂණයෙහි සිටින්නෙහි ය. ඔබ නැගිටින විට ඔබේ දෙවියන්ගේ ප්‍රශංසාව සුවිශුද්ධ කරන්න.

52 : 49 රාත්‍රියෙහි කොටසක ද තරු බැස යන උදෑසන සමයෙහි ද ඔහු සුවිශුද්ධ කරන්න.