51 : අද් දාරියාත් – දූවිලි විසුරුවා හරින සුළං

අද් දාරියාත් – දූවිලි විසුරුවා හරින සුළං

පරිච්ඡේදය: 51

මුළු වැකි ගණන : 60

මේ පරිච්ඡේදයේ ආරම්භයේ දී ‘අද් දාරියාත්’ යන වචනය සඳහන් වන බැවින් මෙසේ නම් කරන ලදී.

අසීමිත කරුණාවන්තයා ද අසම සම දයාවන්තයා ද වන අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්…

51 : 01,02,03,04 වේගයෙන් දූවිලි විසුරුවා හරින දැය මත ද, වැහි බර උසුලන දැය මත ද, පහසුවෙන් ගමන් කරන දැය මත ද අණ බෙදා හරින අය මත ද දිවුරමි. 379 ) 26

51 : 05 නුඹලාට අවවාදිත දැය සැබෑවකි.

51 : 06 ඒ විනිශ්චය සිදු වන්නේ ම ය.

51 : 07 මං මාවත් ඇති අහස323 මත දිවුරමි.379

51 : 08 නුඹලා ප්‍රතිවිරුද්ධ ප්‍රකාශයක සිටින්නෙහු ය.

51 : 09 මෙයින් වෙන’තකට හරවනු ලබන්නා හරවනු ලබයි.

51 : 10 බොරුකාරයෝ විනාශ වෙති.

51 : 11 ඔවුහු සිහි මුළාවෙන් අමතක වී සිටිති.

51 : 12 “විනිශ්චය දින1 කවරදා දැ”යි ඔවුහු අසති.

51 : 13 ඔවුන් නිරයේ දඬුවම් කරනු ලබන දිනය1 එයයි.

51 : 14

“නුඹලාගේ වේදනාව රස විඳින්න. නුඹලා හදිසියෙන් ම සෙවූ දේ මෙයයැ”(යි පවසනු ලැබේ).

51 : 15, 16

(දෙවියන්ට) බිය බැතිමත් අය දෙවියන් තමන්ට දුන් දැය ලබා ගෙන ස්වර්ගයෙහි ද උල්පත් වල ද සිටිති. ඔවුහු මීට පෙර සත් පුරුෂයෝ වූහ.26

51 : 17 ඔවුහු රාත්‍රියෙහි සුළුවෙන් ම නිදියමින් සිටිය හ.

51 : 18 ඔවුහු රාත්‍රියෙහි අවසාන යාමයන්හි පාප ක්ෂමාව අයැදිති.

51 : 19 ඔවුන්ගේ ධනයෙහි යදින්නාට ද නැති බැරි අයට ද කොටසක් විය.

51 : 20, 21 ස්ථීරව විශ්වාස කරන අයට පොළොවෙහි ද නුඹලා තුළ ද බොහෝ සාධක ඇත. නුඹලා නොසිතන්නෙහු ද?26

51 : 22 අහසෙහි නුඹලාගේ ආහාරය ද නුඹලාට පොරොන්දු වන ලද දැය ද ඇත.

51 : 23 අහස් හා පොළොවෙහි දෙවියන් මත දිවුරමි. නුඹලා කථා කිරීම (සැබෑ වන්නා) සේ මෙය සැබෑවකි.

51 : 24 ඉබ්‍රාහීම්ගේ සම්භාවනීය අමුත්තන් ගැන පුවත ඔබට ලැබුණේ ද?

51 : 25 ඔවුහු ඔවුන් වෙත පැමිණ සලාම්159 කී විට ඔහු ද සලාම් කීවේ ය. ඔවුහු නාඳුනන පිරිසකි.

51 : 26 තම පවුල වෙත ඉක්මනින් ගොස් බැදපු වසු පැටවෙකු ගෙන ආවේ ය.

51 : 27 එය ඔවුන්ට ළං කර “අනුභව නොකරන්නෙහු දැ”යි171 ඇසීය.

51 : 28 ඔහු ඔවුන් ගැන බියට පත් විය. “බිය නොවන්නැ”යි ඔවුහු පැවසූ හ. බුද්ධිමත් පිරිමි දරුවකු ගැන ඔහුට සුභාරංචි කීහ.

51 : 29 වහාම ඔහුගේ භාර්යාව හඬ නගා ඉදිරියට ඇවිත් මුහුණට ගසා ගනිමින්, “මම වඳ මැහැල්ලියක් යැ”යි කීවා ය.

51 : 30 එයට ඔවුහු “එලෙස ය, ඔබේ දෙවියන් පැවසුවේ එලෙස ය. ඔහු ප්‍රඥාවන්තයා යත සර්වඥයැ”යි පැවසූ හ.

51 : 31 “දූතවරුනි,161 නුඹලාගේ කාරණාව කුමක් දැ”යි ඔහු ඇසීය.

51 : 32, 33, 34 “සීමාව ඉක්මවා වැරදි කරන පිරිසක් මත ඔබේ දෙවියන් විසින් සලකුණු කරන ලද (උණු) මැටි ගල් විසි කරනු පිණිස අපි ඔවුන් වෙත එවන ලද්දෙමු”යි412 ඔවුහු පැවසූ හ.26

51 : 35 අපි එහි සිටි විශ්වාස කළ අය බැහැර කළෙමු.

51 : 36 මුස්ලිම්වරුන්ගේ295එක් නිවසක් මිස අන් කිසිවක් අපි එහි නුදුටුවෙමු.

51 : 37 පීඩාකාරී වේදනාවක් ගැන බිය වන අයට එහි සාධකයක් ඉතුරු කළෙමු.

51 : 38, 39 මූසා වෙත ද (පාඩමක්) ඇත. අපි ඔහු පැහැදිලි සාධක සමඟ ෆිර්අවුන් වෙත එවූ විට, ඔහු තම බලය නිසා පිටු පෑවේ ය. “මොහු හූනියම්කරුවෙකි, නැතහොත් උන්මත්තකයෙකි”යි පැවසීය.26

51 : 40 එබැවින් ඔහුට ද ඔහුගේ සේනාවට ද දඬුවම් කළෙමු. ඔහු නින්දිතයෙක් ව සිටිය දී අපි ඔහු මුහුදට විසි කළෙමු.

51 : 41 ආද් ජන සමාජය වෙත ද (පාඩමක්) ඇත. අපි ඔවුන් කෙරෙහි වඳ සුළඟක් එවීමු.366

51 : 42 එය කවර දැයක් ස්පර්ශ කළත් එය දිරාපත් නටබුන් මෙන් කළේය.

51 : 43 සමූද් ජන සමාජය වෙත ද (පාඩමක්) ඇත. “නියමිත කාලයක් දක්වා නුඹලා භුක්ති විඳින්නැ”යි ඔවුනට පවසන ලදී.

51 : 44 ඔවුහු තම දෙවියන්ගේ අණ කඩ කළ හ. එබැවින් ඔවුන් බලා සිටිය දී ම අකුණු සැරයක් ඔවුන්ට පහර දුණි.

51 : 45 ඔවුනට සිට ගන්නට නොහැකි විය. ඔවුහු උදව් කරනු ලබන්නෝ ද නොවූ හ.

51 : 46 පෙර දී නූහ්ගේ ජන සමාජය ද (විනාශ කළෙමු). ඔවුහු වරද කරන පිරිසක් වූහ.

51 : 47 (අපේ) ශක්තියෙන් අහස නිර්මාණය කළෙමු. තව ද අපි (එය) ව්‍යාප්ත කරන්නෝ වෙමු.421

51 : 48 අපි පොළොව දිග හැරියෙමු. අපි විශිෂ්ට ලෙස දිග හරින්නෝ වෙමු.

51 : 49

නුඹලා සිතනු පිණිස අපි සියලූ දැයෙහි ජෝඩු නිර්මාණය කළෙමු.242

51 : 50, 51

එබැවින් අල්ලාහ් වෙතට ඉක්මන් වන්න. මම නුඹලාට ඔහු වෙතින් වූ පැහැදිලි ව අවවාද කරන්නෙක්මි. අල්ලාහ් සමඟ වෙනත් දෙවිවරුන් සිතින් මවා නොගන්න. මම නුඹලාට ඔහු වෙතින් වූ පැහැදිලි ව අවවාද කරන්නෙක්මි (යි සෑම දූතයෙක් ම පවසා ඇත.)26

51 : 52 එලෙස ය. මොවුනට පෙර සිටි අය වෙතට කවර දූතයෙක් පැමිණියත් හූනියම්කරුවෙක් යැයි හෝ උන්මත්තකයෙක් යැයි හෝ ඔවුන් නොපවසා සිටියේ නැත.

51 : 53 මොවුන් එකිනෙකා මේ ගැන කතිකා කර ගත්තෝ ද? නමුත් මොවුහු සීමාව ඉක්ම වූ පිරිසකි.

51 : 54 එබැවින් (මුහම්මද්,) මොවුන් නොසලකා හරින්න. ඔබ දොස් කියනු නොලබන්නෙහි ය.

51 : 55 අනුශාසනා කරන්න. ඒ අනුශාසනාව විශ්වාස කළ අයට ප්‍රයෝජනවත් වේ.

51 : 56 ජින්වරුන් හා මිනිසුන් මා නැමදුම් කරන්නට මිස (අන් කිසිවකට) මම නිර්මාණය නොකළෙමි.

51 : 57 මම ඔවුන්ගෙන් ධනය නො පැතුවෙමි. ඔවුන් මට ආහාර සැපයීම ද මම නො පැතුවෙමි.

51 : 58 අල්ලාහ් ය, ධනය පිරිනමන්නාත ස්ථීරව සිටින්නාත බලසම්පන්නයා.

51 : 59 අපරාධකරුවන්ට ඔවුන්ගේ පෙර සිටි මිතුරන්ගේ දඬුවමක් මෙන් දඬුවමක් ඇත. එබැවින් ඔවුහු මා වෙත ඉක්මන් නොවෙත්වා.

51 : 60 (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කළ අයට ඔවුනට අවවාදිත දින1 විනාශයක් ම ය.