49 : අල් හුජුරාත් – කාමර

අල් හුජුරාත් – කාමර

පරිච්ඡේදය: 49

මුළු වැකි ගණන : 18

මේ පරිච්ඡේදයේ හතර වන වැකියේ කාමර වලට බැහැරින් සිට ගෙන නබි නායක (සල්) තුමාණන් නොකැඳවිය යුතුයැයි සඳහන් වන බැවින් කාමර යැයි නම් කරන ලදී.

අසීමිත කරුණාවන්තයා ද අසම සම දයාවන්තයා ද වන අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්…

49 : 01 විශ්වාස කළ අයවලූනි, අල්ලාහ් ද ඔහුගේ දූතයා ද අබිබවා නොයන්න. අල්ලාහ්ට බිය වන්න. අල්ලාහ් සවන් දෙන්නෙකිත488 සර්වඥයෙකි.

49 : 02 විශ්වාස කළ අයවලූනි, නුඹලාගේ කට හඬවල් නබිවරයාගේ කට හඬට වඩා උස් නොකරන්න. නුඹලාගෙන් කෙනෙක් තවත් කෙනෙකු වෙත ශබ්ද නගන්නා සේ ඔහුට ශබ්ද නගා කතා නොකරන්න. නුඹලා නොදැනුවත්ව ම නුඹලාගේ ක්‍රියා (මෙයින්) විනාශ වනු ඇත.

49 : 03 අල්ලාහ්ගේ දූතයා වෙත තම කට හඬවල් පහත් කරන අයගේ සිත් (දේව) බිය බැතිය සඳහා අල්ලාහ් පිරිසිදු කළේය. ඔවුනට ක්ෂමාවක් ද ඉමහත් කුලියක් ද ඇත.

49 : 04 (මුහම්මද්,) කාමර වලට බැහැරින් සිට ඔබ කැඳවන අයගෙන් වැඩි දෙනෙක් වටහා නොගන්නා අය වෙති.

49 : 05 ඔබ ඔවුන් වෙත පැමිණෙන තෙක් ඔවුහු ඉවසා සිටියෙහු නම් එය ඔවුනට යහපතක් වී ඇත. අල්ලාහ් ක්ෂමා කරන්නෙකිත අසම සම දයාවන්තයෙකි.

49 : 06 විශ්වාස කළ අයවලූනි, දුෂ්ටයෙක් නුඹලා වෙත යම්කිසි පුවතක් ගෙන ආවේ නම් නුඹලා නොදැනුවත් ව ජන සමාජයකට විපතක් සිදු නොකරනු පිණිස එය පැහැදිලි කර ගන්න. (එසේ නොකළහොත්) නුඹලා කළ දැය වෙනුවෙන් කණගාටුවට පත් වන්නෙහු ය.

49 : 07 නුඹලා අතර අල්ලාහ්ගේ දූතයා සිටින බව දැන ගන්න. බොහෝ කටයුතු වල දී ඔහු නුඹලාට කීකරු වූයේ නම් නුඹලා දුෂ්කරතාවට පත් වී සිටින්නෙහු ය. නමුත් අල්ලාහ් නුඹලාට විශ්වාසය ප්‍රිය දෙයක් බවට පත් කළේ ය. එය නුඹලාගේ සිත්හි අලංකාර කළේය. (දේව) ප්‍රතික්ෂේපය ද වැරදි කිරීම ද පටහැනි වීම ද නුඹලාට ඔහු පිළිකුල් කළේය. ඔවුහු ය, යහ මග ලද්දෝ.

49 : 08 මෙය අල්ලාහ් වෙතින් ලත් දයාවක් ද භාග්‍යයක් ද වේ. අල්ලාහ් සර්වඥයෙකිත ප්‍රඥාවන්තයෙකි.

49 : 09 විශ්වාස කළ අයගෙන් දෙපිරිසක් සටන් කෙරෙත් නම් ඒ දෙපිරිස අතර සමගිය ඇති කරන්න. ඒවායින් එකක් තවත් එකක් මත සීමාව ඉක්ම වූයේ නම් සීමාව ඉක්ම වූ පිරිස අල්ලාහ්ගේ අණ වෙතට හැරෙන තෙක් එයට එරෙහිව සටන් කරන්න. ඒ පිරිස ශිෂ්ට වූයේ නම් යුක්තිසහගතව දෙපිරිස අතර සමගිය ඇති කරන්න. යුක්තිය ඉටු කරන්න. අල්ලාහ් යුක්තිය ඉටු කරන අය ප්‍රිය කරයි.

49 : 10 විශ්වාස කළ අය (සියල්ලෝ ම) සොහොයුරෝ ම ය. එබැවින් නුඹලාගේ සොහොයුරන් අතර සමගිය ඇති කරන්න. අල්ලාහ්ට බිය වන්න. නුඹලා දයාව දක්වනු ලබන්නෙහු ය.

49 : 11

විශ්වාස කළ අයවලූනි, එක් ජන සමාජයක් තවත් ජන සමාජයකට විහිළු නොකළ යුතුය. ඔවුහු මොවුනට වඩා යහපත් අය විය හැකිය. කිසිඳු ස්තී්‍රයක් තවත් ස්ත්‍රීයකට විහිළු නොකළ යුතුය. ඔවුහු මොවුනට වඩා යහපත් අය විය හැකිය. නුඹලා නුඹලා අතර ම දොස් නොකිව යුතුය. විකට නම් වලින් අපහාස නොකළ යුතුය. විශ්වාස කළ පසු පාපාකාරී නම් (තැබීම) නරක ය. ශිෂ්ට නොවන අය අපරාධකරුවෝ ය.

49 : 12 විශ්වාස කළ අයවලූනි, අනුමානයන්හි බොහෝ දැයින් වැළකෙන්න. ඇතැම් අනුමානයන් පාපයකි. හාර හාරා අනුන්ගේ වැරදි නොසොයන්න. නුඹලාගෙන් කෙනෙක් තවත් කෙනෙකු ගැන ඕපාදූප නොකියන්න. නුඹලාගෙන් යම් කෙනෙක් මිය ගිය තම සහෝදරයාගේ මස් අනුභව කිරීමට කැමති වන්නේ ද? එය පිළිකුල් කරන්නෙහු ය. අල්ලාහ්ට බිය වන්න. අල්ලාහ් ක්ෂමාව පිළිගන්නා කෙනෙකිත අසම සම දයාවන්තයෙකි.

49 : 13 මිනිසුනි, අපි නුඹලා පුරුෂයෙකුගෙන් හා ස්ත්‍රීයකුගෙන් නිර්මාණය කළෙමු.368 නුඹලා එකිනෙකා දැන ගනු පිණිස අපි නුඹලා ජාතීන් හා ගෝත්‍රිකයින් කළෙමු. අල්ලාහ් හමුවේ නුඹලාගෙන් ඉතා ගෞරවනීය වන්නේ (දෙවියන්ට) අධික ව බිය බැතිමත් වන්නා ය. අල්ලාහ් සර්වඥයෙකිත ප්‍රවීණයෙකි.

49 : 14 “අපි විශ්වාස කළෙමු”යි ග්‍රාමවාසීහූ පවසති. “නුඹලා විශ්වාස නොකළෙහු ය. නුඹලාගේ සිත් තුළට විශ්වාසය ඇතුළු වූයේ නැත. නමුත් “අපි අවනත වූයෙමු”යි පවසන්නැ”යි (මුහම්මද්,) පවසන්න. නුඹලා අල්ලාහ්ට ද ඔහුගේ දූතයාට ද අවනත වුවහොත් ඔහු නුඹලාගේ ක්‍රියා වලින් කිසිවක් අඩු නොකරයි. අල්ලාහ් ක්ෂමා කරන්නෙකිත අසම සම දයාවන්තයෙකි.

49 : 15 විශ්වාස කළ අය වන්නේ අල්ලාහ් ද ඔහුගේ දූතයා ද විශ්වාස කොට පසුව සැක නොකොට තම දේපළ වලින් ද ජීවිත වලින් ද අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයේ පරිත්‍යාග කළ අය ම ය. සත්‍යවන්තයෝ ඔවුහු ම ය.

49 : 16 “නුඹලා අල්ලාහ්ට නුඹලාගේ ධර්මය උගන්වන්නෙහු ද? අහස් හි ද පොළොවෙහි ද තිඛෙන දැය ගැන අල්ලාහ් දනියි. අල්ලාහ් සියලූ දේ ගැන සර්වඥයෙක් යැ”යි පවසන්න.

49 : 17 ඔවුන් ඉස්ලාමය වැළඳ ගැනීමෙන් ඔබට උපකාර කර ඇතැයි ඔවුහු සිතති. “නුඹලා සත්‍යවන්තයින් නම් නුඹලා ඉස්ලාමය වැළඳ ගැනීම මට කළ උපකාරයක් යැයි නොසිතන්න. නුඹලාට විශ්වාස කිරීමට මග පෙන්වා නුඹලාට උපකාර කර ඇත්තේ අල්ලාහ් ම යැ”යි පවසන්න.

49 : 18 අල්ලාහ් අහස්හි ද පොළොවෙහි ද ගුප්තව තිඛෙන දැය ගැන දනියි. අල්ලාහ් නුඹලා කරන දේ ගැන බලන්නෙකි.488