47 : මුහම්මද් – අවසාන ධර්ම දූතයාගේ නම

මුහම්මද් – අවසාන ධර්ම දූතයාගේ නම

පරිච්ඡේදය: 47

මුළු වැකි ගණන : 38

මෙම පරිච්ඡේදයේ 2 වන වැකියේ මුහම්මද් මත පහළ කරන ලද දැය යන පද පෙළ සඳහන් වන බැවින් මේ පරිච්ඡේදයට මුහම්මද් යැයි නම් කරන ලදී.

අසීමිත කරුණාවන්තයා ද අසම සම දයාවන්තයා ද වන අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්…

47 : 01 (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කොට අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයෙන් වළක්වන අයගේ ක්‍රියාවන් (දෙවියන්) නිෂ්ඵල කර දැමීය.

47 : 02 විශ්වාස කොට යහපත් ක්‍රියා කර මුහම්මද්ට පහළ කරන ලද දැය තම දෙවියන් වෙතින් (පැමිණි) සත්‍යයැයි විශ්වාස කරන අයට ඔවුන්ගේ අයහපත් ක්‍රියා ඔහු ඔවුන්ගෙන් පහ කරයි. ඔවුන්ගේ තත්ත්වය ක්‍රමවත් කරයි.

47 : 03 මෙයට හේතුව (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කරන අය අසත්‍යය අනුගමනය කිරීමත් විශ්වාස කළ අය තම දෙවියන් වෙතින් පැමිණි සත්‍යය අනුගමනය කිරීමත් ය. අල්ලාහ් මිනිසුන්ට ඔවුන්ගේ උපමාවන් ගෙන හැර දක්වන්නේ මෙලෙස ය.

47 : 04 (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කළ අය (සටන් බිමේ දී) නුඹලාට මුණ ගැසුණොත් ගලවලූව කපා දමන්න.53 අවසානයේ දී නුඹලා ඔවුන් පරාජය කළහොත් සටන (කරන්නා) තම ආයුධ බිම තබන තෙක් බැම් ශක්තිමත් කර ගන්න. ඉන්

පසු වන්දියක් ලබාගත හැකිය. නැතහොත් උදාරත්වයෙන් නිදහස් කළ හැකිය. මෙයයි (දේව අණ). අල්ලාහ් සිතා ඇත්නම් (ඔහු ම) ඔවුනට දඬුවම් කරන්නට තිබුණි. නමුත් නුඹලාගෙන් කෙනෙක් මගින් තවත් කෙනෙකු ඔහු පරීක්ෂා කරයි484. අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයේ ඝාතනය කරන ලද අයගේ ක්‍රියාවන් ඔහු කිසිවිටෙක නිෂ්ඵල නොකරයි.

47 : 05 ඔහු ඔවුනට යහ මග පෙන්වා ඔවුන්ගේ තත්ත්වය ක්‍රමවත් කරයි.

47 : 06 ඔහු ඔවුනට දැනුම් දී තිබූ ස්වර්ගයට ඔවුන් ඇතුළු කරයි.

47 : 07 විශ්වාස කළ අයවලූනි, නුඹලා අල්ලාහ්ට උදව් කරන්නෙහු නම් ඔහු නුඹලාට උදව් කරයි. නුඹලාගේ පාද ස්ථීර කරයි.

47 : 08 (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කරන අයට විනාශයක් ම ය. ඔහු ඔවුන්ගේ ක්‍රියාවන් විනාශ කොට නිෂ්ඵල කරයි.

47 : 09 මෙයට හේතුව ඔවුන් අල්ලාහ් පහළ කළ දේ පිළිකුල් කරමින් සිටීම ය. එබැවින් ඔහු ඔවුන්ගේ ක්‍රියාවන් විනාශ කර දැමීය.

47 : 10 ඔවුහු පොළොවෙහි සංචාරය කොට තමන්ට පෙර සිටි අයගේ අවසානය කෙබඳු වී දැයි නොබැලූවෝ ද? අල්ලාහ් ඔවුන් සහමුලින් ම විනාශ කර දැමීය. (ඔහු) ප්‍රතික්ෂේප කරන අයට හිමි වන්නේ එවැනි දේවල් ම ය.

47 : 11 මෙයට හේතුව අල්ලාහ් විශ්වාස කළ අයට භාරකරුවෙකුව සිටීමත (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කරන අයට කිසිඳු භාරකරුවෙක් නොසිටීමත් ය.

47 : 12 අල්ලාහ් විශ්වාස කොට යහපත් ක්‍රියා කළ අය ස්වර්ගයට ඇතුළු කරවයි. ඒවා යටින් ගංගා ගලා බසියි. (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කරන අය (මෙලොවෙහි) සිවුපාවුන් අනුභව කරන්නා සේ අනුභව කරති. ඔවුන්ට නවාතැන නිරයයි.

47 : 13 (මුහම්මද්,) ඔබ පිටුවහල් කළ ඔබේ ගම්මානයට වඩා ඉතාමත් ශක්තිමත් කොපමණ ගම්මානයන් අපි විනාශ කර ඇත්තෙමු ද? ඔවුනට කිසිඳු උදව්කරුවෙකු නොවීය.

47 : 14 තම දෙවියන් වෙතින් (ලත්) පැහැදිලි ධර්මයක සිටින්නා, තම චිත්තාභිලාෂයන් අනුගමනය කර තම අයහපත් ක්‍රියාව අලංකාර කොට පෙන්වන ලද කෙනෙක් වැනි ද?

47 : 15 (දෙවියන්ට) බිය බැතිමත් අයට පොරොන්දු වන ලද සවර්ගයේ ස්වභාවය, එහි වෙනස් නොවන ජලයෙන් යුත් ගංගාවන් ද රස වෙනස් නොවන කිරි ගංගාවන් ද, පානය කරන අයට මිහිර ගෙන දෙන සූරාවෙන් වූ ගංගාවන් ද, පිරිසිඳු මී පැණි ගංගාවන් ද ඇත. එහි ඔවුනට සියලූ වර්ගයේ පලතුරු ද තම දෙවියන් වෙතින් ක්ෂමාවක් ද ඇත. (මොවුහු) නිරයේ සදාකාලීනව රැඳී සිටින බඩවැල් කැබලි කරන උණු දිය පොවනු ලබන අය වැනි ද?

47 : 16 (මුහම්මද්,) ඔබට සවන් දෙන අය ද ඔවුන් අතර සිටිති. ඔවුන් ඔබගෙන් ඉවත් වූ විට “මොහු මොහොතකට පෙර පැවසුවේ කුමක් දැ”යි අධ්යාපනය දෙන ලද අයගෙන් (විහිළුවට මෙන්) ඔවුහු අසති. අල්ලාහ් ඔවුන්ගේ සිත්හි මුද්රා තැබීය. ඔවුහු තම චිත්තාභිලාෂයන් අනුගමනය කළහ.

47 : 17 යහ මග ලත් අයට ඔහු යහ මග වැඩි කර, ඔවුනට (තමා ගැන) බිය බැතිය ද දුන්නේ ය.

47 : 18 යුගාන්ත මොහොත1 හදිසියේ ම තමන් වෙත පැමිණීම මිස ඔවුහු වෙනත් යමක් අපේක්ෂා කරන්නෝ ද? එහි සලකුණු පැමිණ ඇත. එය ඔවුන් වෙත පැමිණෙන විට ඔවුන් ඉගෙනුමක් ලබන්නේ කෙසේ ද?

47 : 19 අල්ලාහ් හැර නැමදීමට සුදුස්සා අන් කිසිවෙක් නොමැති බව දැන ගන්න. ඔබේ පාපය වෙනුවෙන් ද විශ්වාස කළ පුරුෂයින් හා ස්ත්‍රීන් වෙනුවෙන් ද ඔබ ක්ෂමාව අයැදින්න. නුඹලාගේ හැසිරීම ගැන ද නවාතැන් ගැන ද අල්ලාහ් දනියි.

47 : 20,21 (තවත්) පරිච්ඡේදයක් පහළ විය යුතු නොවේ දැයි විශ්වාස කළ අය අසති. ස්ථීර අදහසක් ප්‍රකාශ කරන පරිච්ඡේදයක් පහළ වී එහි සටන් කිරීම ගැන ද ප්‍රකාශ කරන ලද්දේ නම් සිත්හි ලෙඩ ඇති අය මරණයෙන් සිහි මූර්ඡා වූ කෙනෙක් ඔරවන්නාක් මෙන් ඔබ දෙස බැලීම (මුහම්මද්,) ඔබ දකින්නෙහි ය. එබැවින් අවනත වීමත්, අලංකාර වචන ප්‍රකාශ කිරීමත් ඔවුනට ඉතා උචිත ය. කටයුත්ත (සටන් කිරීම) ස්ථීර වන විට ඔවුහු අල්ලාහ් වෙත සැබෑ ලෙසින් කටයුතු කළහොත් එය ඔවුනට ඉතා යහපත් ය.26

47 : 22 නුඹලා පිටු පාමින් පොළොවෙහි අවුල් ඇති කිරීමටත් නුඹලාගේ නෑකම් බිඳ දැමීමටත් වෙර දරන්නෙහු ද?

47 : 23 අල්ලාහ් ඔවුනට ශාප කළේ ය.6 ඔවුන් බිහිරි කළේය. ඔවුන්ගේ දෘෂ්ටි අන්ධ කළේය.

47 : 24 මොවුන් මේ කුර්ආනය සිතා බැලිය යුතු නොවේ ද? නැතහොත් මොවුන්ගේ සිත්හි ඒ සඳහා වූ අගුළු දමා තිබේ ද?

47 : 25 යහ මග තමන්ට පැහැදිලි වූ පසු පිටු පස හැරී පලා ගියවුන්ට ෙෂෙතාන් එය අලංකාර කොට පෙන්වීය. ඔවුනට ප්‍රිය වදන් පැවසීය.

47 : 26 මෙයට හේතුව, අල්ලාහ් පහළ කළ දේ පිළිකුල් කළ අයට “ඇතැම් කරුණු වල අපි නුඹලාට අවනත වන්නෙමු”යි මොවුන් පැවසීමයි. අල්ලාහ් ඔවුන්ගේ රහස් ගැන දනියි.

47 : 27 ඔවුන්ගේ මුහුණු වලට ද පිටු වලට ද පහර දී සුර දූතයින් ඔවුන් අත්පත් කර ගන්නා විට කෙබඳු වේ ද?165

47 : 28 මෙයට හේතුව, අල්ලාහ් කෝපයට පත් කරන දේ ඔවුන් අනුගමනය කිරීමත් ඔහුගේ තෘප්තිය පිළිකුල් කිරීමත්ය. එබැවින් ඔහු ඔවුන්ගේ ක්‍රියා විනාශ කර දැමීය.

47 : 29 සිත්හි ලෙඩ ඇති අය තම කපටිකම් අල්ලාහ් හෙළිදරව් නොකරන්නේ යැයි සිතන්නෝ ද?

47 : 30 (මුහම්මද්,) අපි සිතා ඇත්නම් ඔබට ඔවුන් පෙන්වා ඇත්තෙමු. ඔවුන්ගේ සලකුණු වලින් ඔබ ඔවුන් හඳුනා ගන්නෙහි ය. ඔවුන් කථා කරන විලාසයෙන් ද ඔවුන් හඳුනා ගන්නෙහි ය. අල්ලාහ් නුඹලාගේ ක්‍රියාවන් ගැන දනියි.

47 : 31 නුඹලාගෙන් පරිත්යාග කළ අය ද ඉවසිලිවන්ත අය ද කවුරුන්දැයි පෙන්වා දෙනු පිණිස අපි නුඹලා පරීක්ෂා කරන්නෙමු.484 නුඹලාගේ පුවත් ද පරීක්ෂා කරන්නෙමු.

47 : 32 (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කොට, අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයෙන් වළක්වා තමන්ට පැහැදිලි වූවායින් පසු මේ දූතයාට එරෙහිව කටයුතු කරන අය විසින් අල්ලාහ්ට සුළුවෙන්වත් අපරාධ කළ නොහැකිය. ඔහු ඔවුන්ගේ ක්‍රියාවන් විනාශ කර දමයි.

47 : 33 විශ්වාස කළ අයවලූනි, අල්ලාහ්ට අවනත වන්න. මේ දූතයාට අවනත වන්න. නුඹලාගේ ක්‍රියාවන් නිෂ්ඵල කර නොගන්න.

47 : 34 (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කොට අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයෙන් වළක්වා පසුව ප්‍රතික්ෂේප කරන්නෝ ව මරණයට පත් වූ අයට අල්ලාහ් කිසිසේත් ම ක්ෂමා නොකරයි.

47 : 35 (සටන් බිමේ දී) අධෛර්්‍යමත් වී සාමයට ඇරයුම් නොකරන්න. නුඹලා ම උසස් අය වන්නෙහු ය. අල්ලාහ් නුඹලා සමඟ සිටියි. ඔහු නුඹලාගේ ක්‍රියාවන් නුඹලාට අඩු නොකරයි.

47 : 36 මෙලොව ජීවිතය සෙල්ලමක් ද විනෝදයක් ද පමණි. නුඹලා විශ්වාස කොට (දෙවියන්ට) බිය බැතිමත් වුවහොත් නුඹලාගේ කුලිය ඔහු නුඹලාට පිරිනමයි. ඔහු නුඹලාගේ ධනය නුඹලාගෙන් ඉල්ලන්නේ නැත.

47 : 37 ඔහු එය නුඹලාගෙන් ඉල්ලා බල කළේ නම් නුඹලා මසුරුකම් කරන්නෙහු ය. ඔහු නුඹලාගේ කපටිකම් හෙළිදරව් කරයි.

47 : 38 දැන ගන්න. අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයේ වියදම් කිරීම සඳහා නුඹලා කැඳවනු ලබන විට මසුරුකම් කරන අය ද නුඹලා අතර සිටිති. යමෙක් මසුරුකම් කළේ නම් ඔහු තමාට ම මසුරුකම් කරයි. අල්ලාහ් අවශ්යතා වලින් තොර ය.485 නුඹලා ම ය, අවශ්යතා වලින් පෙළෙන අය. නුඹලා පිටු පෑවෙහු නම් නුඹලා හැර වෙනත් ජන සමාජයක් නුඹලා වෙනුවට ඔහු පත් කරයි. පසුව ඔවුහු නුඹලා මෙන් නොසිටිති.