44 : අද්දුකාන් – දුමාරය

අද්දුකාන් – දුමාරය

පරිච්ඡේදය: 44

මුළු වැකි ගණන : 59

දහවන වැකියේ දුමාරයක් ගැන අනතුරු හැඟ වී මක් සඳහන් වන බැවින් මෙසේ නම් කරන ලදී.

අසීමිත කරුණාවන්තයා ද අසම සම දයාවන්තයා ද වන අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්…

44 : 01 හා, මීම්.2

44 : 02 මෙම පැහැදිලි ධර්ම ග්‍රන්ථය මත දිවුරමි.379

44 : 03 අපි මෙය සෞභාග්‍යමත් රාත්‍රියක පහළ කළෙමු. අපි අවවාද කරන්නෝ වෙමු.341

44 : 04 එහි ස්ථීර වූ කට යුතු සියල්ල වෙන්කරනු ලැබේ.

44 : 05,06 (මෙය) අපේ අණකි. ඔබේ දෙවියන්ගේදයාවෙන් අපි දූතයින් එවන්නෝ වූ යෙමු. ඔහු සවන් දෙන්නා යත484 සර්වඥ ය.26

44 : 07 ඔහු අහස්හි ද පොළොවෙහි ද ඒවා අතර තිඛෙන දෑහි ද දෙවියන් ය. නුඹලා ස්ථීර ලෙස විශ්වාස කරන්නෙහු නම් (මෙයදැන ගන්න).

44 : 08 ඔහු හැර නැමදීමට සුදුස්සා අන්කිසිවෙක් නැත. ඔහු ජීවය දෙයි. මරණයට පත් කරයි. (ඔහු) නුඹලාගේ දෙවියන් ද පෙරසිටි නුඹලාගේ මුතුන් මිත්‍තන්ගේ දෙවියන් ද වේ.

44 : 09 නමුත් ඔවුහු සැක යෙහි සෙල්ලම් කරමින් සිටිති.

44 : 10 අහස පැහැදිලි දුමාරයක් ගෙන එන දිනය1 ඔබ අපේක්ෂා කරන්න.

44 : 11 එය ජනතාව වසා ගනියි. මෙය පීඩා කාරී වේදනාවකි.

44 : 12 “අපේ දෙවියනි, අපගෙන් වේදනාව පහ කරනු මැනව` අපි විශ්වාස කරන්නෝ වෙමු” (යි ඔවුහු පවසති).

44 : 13 ඔවුනට අනුශාසනාව (ප්‍රයෝජනවත් වන්නේ) කෙසේ ද? ඔවුන්වෙත පැහැදිලි දූතයෙක් පැමිණ ඇත.

44 : 14පසුව ඔවුහු ඔහුට පිටු පෑහ. “අනුන් විසින් උගන්වන ලද්දෙකි.උම්මත්තකයෙකි”යි468 ද ඔවුහු පවසති.

44 : 15 අපි වේදනාවටික (මොහොත)කට ඉවත් කරන්නෙමු. නුඹලා (පැරණි තත්ත්වයට) හැරෙන්නෙහු ය.

44 : 16 ඉතාදරුණු ග්‍රහණයකින් අපි ඔවුන් ග්‍රහණයකරන දින1 අපි දඬුවම් කරන්නෙමු.

44 : 17 ඔවුනට පෙර අපි ෆිර්අවුන්ගේ ජනතාව පරික්ෂාකර ඇත්තෙමු.484 ඔවුන් වෙත ගෞරවනීය දූතයෙක් පැමිණියේ ය.

44 : 18 අල්ලාහ්ගේ වහලූන්මා වෙත භාරදෙන්න. මනු ඹලාට විශ්වාසනීය දූතයෙක්මි.181

44 : 19 අල්ලාහ්ට එරෙහිව උඩඟු නොවන්න. මම නුඹලා වෙත පැහැදිලි සාධකයක් ගෙන ආවෙමි.

44 : 20 නුඹලා මට ගල් ගසා මරා දැමීමෙන් නුඹලාට ද දෙවියන්වන මාගේ දෙවියන්වෙත ආරක්ෂාවපතමි.

44 : 21 ”නුඹලා මා විශ්වාස නොකළෙහුනම් මා කෙරෙන් ඉවත්වන්නැ”(යි ද ඔහු පැවසීය).

44 : 22 “ඔවුහු වරදකරන පිරිසක් ව සිටිති”යි ඔහු තම දෙවියන් වෙත ප්‍රාර්ථනා කළේ ය.

44 : 23,24 “මාගේ වහලූන් රාත්‍රියේදී කැටුව යන්න. නුඹලා (සතුරන් විසින්) ලූහුබඳිනු ලබන්නෙහු ය. මුහුද දෙබෑවූ ලෙසින් හැර දමන්න. ඔවුහු ගිල්වනු ලබන සේනාවක් යැ”(යි දෙවියන් පැවසීය).26

44 : 25,26,27 ඔවුහු කොපමණඋයන්ද ඇල දොලවල් ද බෝග වගාවන් ද සම්භාවනීයස්ථානයන් ද, ඔවුන් භුක්ති විඳිමින් සිටි සැපසම්පත් ද හැරගොස් තිබේ ද?26

44 : 28 එලෙස ය. එය අන්ජනතාවකට උරුම කළෙමු.

44 : 29 අහස්හා පොළොව ඔවුන් වෙනුවෙන් හඬාවැලපුණේ නැත. ඔවුහු කල් දෙනු ලැබූවේ ද නැත.

44 : 30,31 ඉස්රායීල්ගේ දරුවන් නින්දිත වේදනාවෙන්, ෆිර්අවුන්ගෙන් ආරක්ෂා කළෙමු. ඔහු උඩඟු වෙමින් සීමාවඉක්මවන් නෙක් විය.26

44 : 32 අපි දැනුවත් ව ම ඔවුන් ලෝවැසියනට වඩා තෝරා ගතිමු.16

44 : 33 කරවක පැහැදිලි පරික්ෂණයක්484 තිබුණේ ද එවැනි සාධක ඔවුන ට දුනිමු.

44 : 34,35,36 “පළමුවර මරණයටපත්වී ම මිස වෙන නැත. අපි නැගිටු වනු ලබන අය නොවෙමු. නුඹලා සත්‍ය වන්තයින්නම් අපේ මුතුන් මිත්තන්ගෙන එන්නැ”යි ඔවුහු අසති.26

44 : 37 මොවුහු උසස් අය ද? නැතහොත් තුබ්බඋජනතාව ද? අපි මොවුනට පෙරසිටි අය විනාශකර ඇත්තෙමු. ඔවුහු වැරදිකරන පිරිසක්වූහ.

44 : 38 අපි අහස් ද පොළොව ද එදෙක අතර තිඛෙනදැය ද සෙල්ලමකට නිර්මාණය නොකළෙමු.

44 : 39 අපි සාධාරණ හේතුවකට මි සඑ දෙක නිර්මාණය නොකළෙමු. නමුත් ඔවුන් ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් නොදනිති.

44 : 40 ඔවුන් සියල්ලන්ට ම (අවවාදිත)මොහොත විනිශ්චය දිනයයි.1

44 : 41,42 එදින කිසිඳු මිත්‍රයෙක් කිසිඳු මිත්‍රයෙකුට කිසිවකින් ඵලක් නොකරති. අල්ලාහ්දයාව දැක් වූ කෙනෙකු මිස ඔවුහු උදව් කරනු නොලබති. ඔහු අබිබවන්නා යත අස මස මදයා වන්තයා ය.26

44 : 43,44 සක්කූම් නමැති ගස වරද කරුවන්ගේ ආහාරය යි.26

44 : 45,46 රත්කරන ලද තඹ මෙන් ද උණුකරන ලද ජලය උතුරන්නාක්මෙන් ද එය කුස්හි උතුරයි.26

44 : 47 “ඔහු අල්ලා ගන්න. නිරය මැදට ඔහු ගෙන එන්නැ”(යි සුර දූතයින්ට පවසනු ලැබේ).

44 : 48 පසුව ඔහුගේ හිස මත වේදනාකාරී ලෝදිය වත්කරන්න.

44 : 49,50 “රසවිඳිනු, නුඹ අබිබවන්නා යත ගෞරවනීය ය. නුඹලා සැකකරමින් සිටියේමෙය යැ”(යි පවසනු ලැබේ).26

44 : 51,52 (දෙවියන්ට) බිය බැතිමත් වූ අයසුරක්ෂිත ස්ථානයක ද ස්වර්ගයන් හි ද දිය උල්පත් වල ද සිටිති.26

44 : 53 සුන්දුස්, ඉස්තබ්රක් නමැති පට වස්ත්‍ර (දෙවර්ගයක්) ඇඳ එකි නෙකාහමු වෙති.

44 : 54 මෙලෙස ය. ඔවුන්ට හූරුල් ඊන් වරියන් සහකාරියන්8 කරන්නෙමු.

44 : 55 එහිබියෙන් තොරවසෑම පලතුරක් ම ඔවුහු ඉල්ලා සිටිති

44 : 56 පළමුවරට පත්වූමරණය මිස එහි මරණය රස නොවිඳිති. ඔහු නිරයේ වේදනාවෙන් ඔවුන් ආරක්ෂාකරයි.

44 : 57 (මෙය) ඔබේ දෙවියන්ගේ අනුග්‍රහයකි. මෙයයි, ඉමහත් ජයග්‍රහණය.

44 : 58 (මුහම්මද්,) ඔවුන් ඉගෙනුමක් ලබනු පිණිස අපි මෙය ඔබේ බසින්244 පහසු කළෙමු.

44 : 59 ඔබ අපේක්ෂාකරන්න. ඔවුහු ද අපේක්ෂාකරන්නෝ වෙති.