43 : අස් සුක්රුෆ් – අලංකාරය

අස් සුක්රුෆ් – අලංකාරය

පරිච්ඡේදය: 43

මුළු වැකි ගණන : 89

අලංකාරවත් සුඛෝපභෝගී ජීවිතයක් ගැන 34, 35 යනාදී වැකි වල සඳහන් වන බැවින් මෙසේ නම් කරන ලදී.

අසීමිත කරුණාවන්තයා ද අසම සම දයාවන්තයා ද වන අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්…

43 : 01 හා, මීම්.2

43 : 02 පැහැදිලි ධර්ම ග්‍රන්ථය මත දිවුරමි.379

43 : 03 නුඹලා වටහා ගනු පිණිස අරාබි489 බසින් වූ කුර්ආනයක් ලෙස අපි මෙය පහළ කළෙමු.227

43 : 04 මෙය අප වෙත තිඛෙන මාතෘ ලේඛනයෙහි ඇත.157 මෙය උත්කෘෂ්ටයත ප්‍රඥාවෙන් පිරිපුන් ය.

43 : 05 නුඹලා සීමාව ඉක්ම වූ පිරිසක් වන බැවින් අපි නුඹලාට අනුශාසනා කිරීම අත් හැර දමන්නෙමු ද?

43 : 06 මුතුන් මිත්තන් වෙත කොපමණ නබිවරුන් එවා ඇත්තෙමු ද?

43 : 07 ඔවුන් වෙත කවර නබිවරයෙක් පැමිණියත් ඔහුට ඔවුන් විහිළු නොකර සිටියේ නැත.

43 : 08 අපි මොවුනට වඩා බලවන්තයින් විනාශ කර ඇත්තෙමු. මුතුන් මිත්තන්ගේ උපමාව උකුත් වී හමාර ය.

43 : 09 “අහස් ද පොළොව ද නිර්මාණය කළේ කවරෙක් දැ”යි ඔබ මොවුන්ගෙන් ඇසුවොත් “මේවා නිර්මාණය කළේ අබිබවන්නා වන ප්‍රඥාවන්තයා යැ”යි පවසති.

43 : 10 ඔහු නුඹලාට පොළොව තොටිල්ලක් කළේය.284 නුඹලා මාර්ග ලබනු පිණිස එහි විවිධ මං මාවත් පිහිටුවීය.

43 : 11

ඔහු අහසින් ජලය ප්‍රමාණවත් ලෙස පහළ කළේය.507 එයින් මළ ගමකට ජීවය දෙන්නෙමු. නුඹලා ද බැහැර කරනු ලබන්නේ මෙලෙස ය.

43 : 12

ඔහු සියලූ ජෝඩු නිර්මාණය කළේය.242 නැව් වල ද සිවුපාවුන් මත ද නුඹලා නැග ගමන් කිරීම ද නුඹලා වෙනුවෙන් ඔහු ඇති කළේය.

43 : 13,14

නුඹලා ඒවායේ පිටු මත නැග යනු පිණිස ද නගින විට නුඹලාගේ දෙවියන්ගේ අනුග්‍රහයන් සිහි කරනු පිණිස ද අපට මේවා වසඟ කර දුන් දෙවියන් සුවිශුද්ධවන්තයා ය.10 අපි මෙයට ශක්තිමත් අය නොවෙමු. අපි අපේ දෙවියන් වෙත ම ආපසු හැරෙන්නෝ වෙමු”යි නුඹලා කිව යුතු පිණිස ද (ඒවා පිරිනැමීය).26

43 : 15

ඔවුහු ඔහුගේ වහලූන්ගෙන් ඇතැමුන් (ඔහුගෙන්) කොටසක් (දරුවන්) බවට පත් කරති. මිනිසා පැහැදිලි ව ම ගුණ මකුවෙකි.

43 : 16 ඔහු නිර්මාණය කළ දැයින් තමන්ට ගැහැනු දරුවන් ගෙන නුඹලාට පිරිමි දරුවන් තෝරා දුන්නේ ද?

43 : 17 ඔවුහු අසීමිත කරුණාවන්තයාට කල්පනය කළ දැය (ගැහැනු දරුවා) ගැන ඔවුන්ගෙන් කෙනෙකුට සුබාරංචි කියන ලද්දේ නම් ඔහුගේ මුහුණ අඳුරු වෙයි. ඔහු කෝපයට පත් වූ කෙනෙක් බවට පත් වෙයි.

43 : 18 අලංකාර කර තිබියදීත් නඩුව පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කිරීමට නොහැකිව සිටින අයට ද, (ඔවුන් නැමදුම් කරන්නේ)?

43 : 19 අසීමිත කරුණාවන්තයාගේ වහලූන් වන සුර දූතයින් ගැහැනුන් යැයි ඔවුහු කල්පනය කළ හ. අපි ඔවුන් නිර්මාණය කරන විට මොවුහු බලාගෙන සිටියෝ ද? මොවුන්ගේ ප්‍රකාශ සටහන් කරනු ලැබ, ඔවුහු විභාග කරනු ලබති.

43 : 20“අසීමිත කරුණාවන්තයා සිතා ඇත්නම් අපි ඔවුන් නොනමදින්නට තිබුණි”යි ඔවුහු පවසති. ඔවුනට මේ ගැන කිසිඳු දැනුමක් නැත. ඔවුහු කල්පනය කරන අය මිස නැත.

43 : 21 නැතහොත් මීට පෙර අපි ඔවුනට යම් කිසි ධර්ම ග්‍රන්ථයක් ලබා දුනිමු ද? ඔවුහු එය (මෙයට සාධකයක් ලෙස) තදින් අල්ලා ගත්තෝ ද?

43 : 22 “එසේ නොවේ, අපේ මුතුන් මිත්තන් එක් මාර්ගයක අපි දුටුවෙමු. අපි ඔවුන්ගේ පා සටහන්හි ගමන් කරන්නෝ වෙමු”යි ඔවුහු පවසති.

43 : 23 මෙලෙස අපි කවර ගම්මානයකට වූව ද අවවාද කරන්නෙක් එවන සෑම විටෙක ම “අපි අපේ මුතුන් මිත්තන් එක් මාර්ගයක දුටුවෙමු. අපි ඔවුන්ගේ පා සටහන් අනුගමනය කරන්නෝ වෙමු”යි ඒ ගම්මාන වල සුඛෝපභෝගීව ජීවත් වූ අය නොපවසා සිටියේ නැත.

43 : 24 “නුඹලාගේ මුතුන් මිත්තන් කවරක් මත දුටුවෙහු ද එයට වඩා යහ මගක් මා ගෙනැවිත් තිබියදීත් දැ”යි (අවවාද කරන්නා) ඇසීය. “නුඹලා කවරක් සමඟ එවන ලද්දෙහු ද එය අපි ප්‍රතික්ෂේප කරන්නෝ වෙමු”යි ඔවුහු පැවසූ හ.

43 : 25 එබැවින් ඔවුනට දඬුවම් කළෙමු. අසත්‍ය යැයි සිතූ අයගේ අවසානය කෙබඳු වී දැයි බලන්න.

43 : 26,27 “මා නිර්මාණය කළ තැනන් හැර නුඹලා නමදින දැයින් මම වැළකුණෙක්මි. ඔහු මට යහ මග පෙන්වන්නේ යැ”යි ඉබ්රාහීම් තම පියාට ද තම ජනතාවට ද කී සැටි සිහි කරන්න.26

43 : 28 ඔහු මෙය ඔහුගේ පෙලපතෙහි ද සදා පවතින ප්‍රතිපත්තියක් කළේය. මෙමගින් ඔවුන් ශිෂ්ට විය හැකිය.

43 : 29 එසේ නොවේ. සත්‍යය ද පැහැදිලි කරන දූතයෙක් ද ඔවුන් වෙත පැමිණෙන තුරු ඔවුන් ද ඔවුන්ගේ මුතුන් මිත්තන් ද සැප භුක්ති විඳින්නට සැලැස්වීමි.

43 : 30 ඔවුන් වෙත සත්‍යය පැමිණි විට “මෙය හූනියමකි. අපි මෙය ප්‍රතික්ෂේප කරන්නෝ වෙමු”යි පැවසූ හ.

43 : 31 “මේ නගර දෙකෙහි සිටින උත්තම මිනිසෙකුට මේ කුර්ආනය පහළ වී තිබිය යුතු නොවේ දැ”යි ඔවුහු අසති.

43 : 32 ඔබේ දෙවියන්ගේ අනුග්‍රහය ඛෙදා දෙන්නේ ඔවුහු ද? මෙලොව ජීවිතයෙහි ඔවුන්ගේ ජීවිකාව ඔවුන් අතර ඛෙදා දෙන්නේ අපි ය. ඔවුන්ගෙන් කෙනෙක් තවත් කෙනෙකුට මෙහෙකරුවන් බවට පත් කරනු පිණිස අපි ඇතැමුන්ට වඩා ඇතැමුන්ගේ තරාතිරම් උසස් කරන්නෙමු. ඔවුන් රැස් කරන දැයට වඩා ඔබේ දෙවියන්ගේ දයාව අති විශිෂ්ට ය.

43 : 33,34,35 “මිනිසුන් එකම ජන සමාජයක් (ලෙස එකම දෙවියන් ප්‍රතික්ෂේප කරන අය බවට පත්) වෙතියි යන්න නොවූයේ නම් අසීමිත කරුණාවන්තයා ප්‍රතික්ෂේප කරන අයට ඔවුන්ගේ නිවෙස් වල වහල ද ඔවුන් නැග යන පිය ගැට පෙළ ද රිදියෙන් හා රනින් සාදා, ඔවුන්ගේ නිවෙස් වලට විවිධ දොරටු ද ඔවුන් හාන්සි වන යහන් ද (ඒවාහි) අලංකාරයන් ද පිහිටුවා ඇත්තෙමු. මේ සියල්ල මෙලොව ජීවිතයේ සැපතෙකි. (දෙවියන්ට) බිය බැතිමත් වන අයට ඔබේ දෙවියන් වෙත පරලොව1 ඇත.26

43 : 36 යමෙක් අසීමිත කරුණාවන්තයාගේ අනුශාසනාවට පිටු පාන්නේ ද ඔහුට ෙෂෙතාන් කෙනෙකු පවරන්නෙමු. ඔහු ඔහුට මිත්රයෙක් බවට පත් වෙයි.

43 : 37 ඔවුහු (යහ) මාර්ගයෙන් (ජනතාව) වළක්වති. තමන් යහ මග ලත් අය යැයි ද සිතති.

43 : 38 අවසානයේ දී ඔහු අප වෙත පැමිණෙන විට අහෝ මා හා නුඹ අතර නැගෙනහිරත් බස්නාහිරත් අතර වූ දුරක් තිබිය යුතු නොවේ ද? නුඹ නරක මිත්රයෙක් යැ”යි ඔහු (ෙෂෙතාන්ට) පවසයි.

43 : 39 “නුඹලා අපරාධ කළ බැවින් අද නුඹලාට (කිසිවක්) ප්‍රයෝජනවත් නොවේ. නුඹලා වේදනාවේ හවුල්කාරයෝ යැ” (යි පවසනු ලැබේ).

43 : 40 ඔබ බිහිරාට ඇසෙන්නට සලස්වන්නෙහි ද? අන්ධයාට ද පැහැදිලි දුර් මාර්ගයක සිටින්නාට ද ඔබ මග පෙන්වන්නෙහි ද?81

43 : 41 (මුහම්මද්,) අපි ඔබ (මරණයට පත් කොට) ගෙන ගියෙමු නම් අපි ඔවුන්ට දඩුවම් කරන්නෙමු.

43 : 42 නැතහොත් අපි ඔවුනට අවවාද කළ දැය ඔබට පෙන්වන්නෙමු. අපි ඔවුන් කෙරෙහි බලසම්පන්නයෝ වෙමු.

43 : 43 ඔබට දැනුම් දෙනු ලබන දේ තදින් අල්ලා ගන්න. ඔබ සෘජු මාර්ගයක සිටින්නෙහි ය.

43 : 44 මෙය ඔබටත් ඔබේ ජනතාවටත් අනුශාසනාවක් ය. පසුව නුඹලා විභාග කරනු ලබන්නෙහු ය.

43 : 45 “අසිමිත කරුණාවන්තයා මිස නමදිනු ලබන දෙවිවරුන් අපි ඔවුනට නියම කළෙමු දැ”යි ඔබට පෙර අපි එවූ දූතයින්ගෙන් අසන්න.343

43 : 46 අපි මූසාව අපේ සාධක සමග ෆිර්අවුන් වෙත ද ඔහුගේ සභිකයන් වෙත ද එවීමු. “මම විශ්වයේ දෙවියන්ගේ දූතයෙක්මි”යි ඔහු පැවසීය.

43 : 47 ඔහු අපගේ සාධක ඔවුන් වෙත ගෙන ආ විට ඔවුහු එය දැක සිනා සුණහ.

43 : 48 අපි කවර සාධකයක් ඔවුනට පෙන්වූවත් එය ඊට පෙර දැයට වඩා විශාල විය. ඔවුන් ශිෂ්ටවත් වනු පිණිස අපි ඔවුන් වේදනාවෙන් හසු කළෙමු.

43 : 49 “හූනියම්කරුව, නුඹේ දෙවියන් නුඹට දුන් පොරාන්දුව අනුව අප වෙනුවෙන් ප්‍රාර්ථනා කරනු. අපි යහ මග ලබන්නෙමු”යි ඔවුහු පැවසූ හ.

43 : 50 අපි ඔවුන්ගෙන් වේදනාව පහ කළ විට වහාම ඔවුහු කඩ කරති.

43 : 51 ෆිර්අවුන් තම ජනතාව කැඳවීය. “මාගේ ජනතාවනි, ඊජිප්තුවේ පාලනය මා සතු නොවේ ද? මේ ගංගා මා යටින් ගලා බසින්නේ නැද්ද? නුඹලා වටහා නොගන්නෙහු දැ” යි ඇසීය.

43 : 52 නින්දිත කෙනෙක් ද පැහැදිලිව කතා කළ නොහැකි කෙනෙක් ද වන මොහුට වඩා මම උසස් කෙනෙක් නොවෙම් ද?

43 : 53 “මොහුට රන් වළලූ පළඳවනු ලැබිය යුතු නොවේ ද? නැතහොත් මොහු සමඟ එක් වී සුර දූතයින් පැමිණිය යුතු නොවේ දැ”යි ද ඔහු ඇසීය.

43 : 54 ඔහු තම ජනතාව සුළු කොට තැකීය. ඔවුහු ඔහුට කීකරු වූහ. ඔවුහු වැරදි කරන පිරිසක් වූහ.

43 : 55 ඔවුන් අප කෝපයට පත් කළ විට ඔවුනට දඬුවම් කළෙමු. ඔවුන් සියලූ දෙනා ම ගිල්වීමු.

43 : 56 ඔවුන් උකුත් වූ ජනතාවක් කොට පසුව එන ජනතාවන්ට ආදර්ශයක් කළෙමු

43 : 57 මර්යම්ගේ පුත්‍රයා උපමාවක් ලෙස ගෙන හැර දක්වන විට එය අසා ඔබේ ජනතාව (උසුලූ විසුලූ කොට) ඝෝෂා කළහ.

43 : 58 “අපේ දෙවිවරු උසස් ද? නැතහොත් ඔහු දැ”යි ඔවුහු ඇසූ හ. විතණ්ඩ වාද කිරීමට මිස ඔහු ගැන ඔවුන් ප්‍රකාශ කළේ නැත. නැත. ඔවුහු නිකරුණේ තර්ක කරන්නෝ වෙති.

43 : 59 ඔහු අපි දයාව දැක් වූ වහලෙක් මිස වෙන නැත.459 ඔහු ඉස්රායීල්ගේ දරුවන්ට ආදර්ශයක් කළෙමු.

43 : 60 අපි සිතුවෙමු නම් මේ පොළොවෙහි නුඹලා වෙනුවට සුර දූතයින් අනුප්‍රාප්තිකයින්46 කර ඇත්තෙමු.

43 : 61 “ඔහු (ඊසා) ඒ මොහොතේ1 සලකුණක් වේ.342 ඔබ එහි සැක නොකරන්න. මා අනුගමනය කරන්න. සෘජු මාර්ගය මෙය යැ”(යි පවසන්න).

43 : 62 ෙෂෙතාන් නුඹලා නොවළක්වත්වා` ඔහු නුඹලාට ප්‍රකට සතුරෙකි.

43 : 63 ඊසා පැහැදිලි සාධක ගෙන ආ විට “නුඹලා වෙතට ප්‍රඥාව ගෙනැවිත් සිටිමි. නුඹලා ප්‍රතිවිරුද්ධ වූ දෑහි සමහරක් නුඹලාට මම පැහැදිලි කරන්නෙමි. එබැවින් අල්ලාහ්ට ම බිය වන්න. මට අවනත වන්නැ” යි පැවසීය.

43 : 64 “මාගේ දෙවියන් ද නුඹලාගේ දෙවියන් ද අල්ලාහ් ම ය.459 එබැවින් ඔහුට ම නමදින්න. යහ මග මෙය යැ”(යි ද ඔහු පැවසී ය).

43 : 65 ඔවුන් අතර විවිධ කණ්ඩායම් ප්‍රතිවිරුද්ධ වූහ. පීඩාකාරී දිනයේ1 අපරාධකරුවන්ට වේදනාව නමැති විනාශයක් ඇත.

43 : 66 ඔවුන් නොහඟින ලෙසින් හදිසියේ ම යුගාන්ත මොහොත1 ඔවුන් වෙත පැමිණීම මිස අන් කිසිවක් ඔවුහු අපේක්ෂා කරන්නෝ ද?

43 : 67,68,69,70 ළබැඳි මිත්රයින් ව සිටි අයගෙන් (දෙවියන්ට) බිය බැතිමත් වී, අපේ වැකි විශ්වාස කොට මුස්ලිම්වරුන් ව295 සිටි අය මිස (අන් අය) එදින එකිනෙකාට සතුරන් ව සිටිති. “මාගේ වහලූනි, අද නුඹලාට කිසිඳු බියක් නැත. දුක් වන්නේ ද නැත. නුඹලා සතුටු වන්නෙහු ය. නුඹලා ද නුඹලාගේ භාර්යාවන් ද ස්වර්ගයෙහි ඇතුළු වන්නැ”(යි ඔවුනට පවසනු ලැබේ).26

43 : 71 ඔවුන් වෙත රන් බන්දේසි ද කුසලාන ද ගෙන එනු ලැබේ. එහි සිත් ප්‍රිය කරන දැය ද ඇස් පිනවන දැය ද තිඛෙනු ඇත. නුඹලා එහි සදාකාලීනව සිටින්නෙහු ය.

43 : 72 නුඹලා කරමින් සිටි දැය හේතු කොටගෙන නුඹලාට උරුම කරන ලද ස්වර්ගය මෙයයි.

43 : 73 එහි නුඹලාට නොයෙකුත් පලතුරු ඇත. නුඹලා එයින් අනුභව කරන්නෙහු ය.

43 : 74 වරදකරුවෝ නිරයේ වේදනාවෙහි සදාකාලීනව සිටිති.

43 : 75 ඔවුන්ගෙන් (දඬුවම) අඩු කරනු නොලැබේ. ඔවුහු එහි බලාපොරොත්තු සුන් කර ගනිති.

43 : 76 අපි ඔවුනට අපරාධ නොකළෙමු. නමුත් ඔවුහු ම අපරාධකාරයෝ වූහ.

43 : 77 “(නිරයේ මුරකරුවා වන) මාලික්, ඔබේ දෙවියන් අපට එරෙහිව (මරණය) තීන්දු කරත්වා`” යැයි ඔවුහු අසති. “නුඹලා (මෙහි) සදා සිටින්නෙහු යැ” යි ඔහු පවසයි.

43 : 78 අපි නුඹලා වෙත සත්‍යය ගෙන ආවෙමු. නමුත් නුඹලගෙන් බොහෝ දෙනෙක් සත්‍යය පිළිකුල් කරන්නෝ වූවෙහු ය.

43 : 79 ඔවුහු (යම්කිසි) කටයුත්තක් සැලසුම් කර තිබේ ද? අපිත් සැලසුම් කරන්නෙමු.6

43 : 80 ඔවුන්ගේ රහස් වලට ද ඊට වඩා රහස් වලට ද අපි සවන් නොදී සිටින්නෙමුයි ඔවුහු සිතන්නා් ද? එසේ නොවේ. ඔවුන් වෙත සිටින අපගේ දූතවරු161 සටහන් කර ගනිති.

43 : 81 “අසීමිත කරුණාවන්තයාට පුත්‍රයෙක් සිටින්නේ නම් ඔහු ප්‍රථමයෙන් නමදින්නා මම යැ”යි පවසන්න.

43 : 82 අහස් හා පොළොවෙහි දෙවියන් වන අර්ෂ්හි488 දෙවියන් ඔවුන් පවසන දැය කෙරෙන් සුවිශුද්ධවන්තයා ය.10

43 : 83 ඔවුනට අවවාද කරන ලද දිනය1 ඔවුන් හමු වන තෙක් ගිලී සෙල්ලම් කරන්නට ඔවුන්ට ඉඩ හරින්න.

43 : 84 ඔහු ය, අහස්හි දෙවියන්. පොළොවෙහි දෙවියන්. ඔහු ප්‍රඥාවන්තයා යත සර්වඥ ය.

43 : 85 අහස්, පොළොව හා ඒවා අතර තිඛෙන දෑහි බලය හිමි තැනන් භාග්‍යවන්තයෙකි. යුගාන්ත මොහොත1 පිළිබඳ දැනුම ඔහු වෙත ම ඇත. නුඹලා ඔහු වෙත ම ආපසු ගෙන එනු ලබන්නෙහු ය.

43 : 86 ඔහු හැර ඔවුන් ප්‍රාර්ථනා කරන අය මැදිහත් වීමට17 බලය ලත් අය නොවෙති. දැනුවත් ව සත්‍යයට සාක්ෂි දරන අය මිස.

43 : 87 “ඔවුන් නිර්මාණය කළේ කවරෙක් දැ”යි ඔබ ඔවුන්ගෙන් ඇසුවෙහි නම් “අල්ලාහ් ම යැ”යි ඔවුහු පවසති. ඔවුන් වෙනතකට හරවනු ලබන්නේ කෙසේ ද?

43 : 88 “මාගේ දෙවියනි, ඔවුහු විශ්වාස නොකරන පිරිසක් යැ”යි ඔහු (මුහම්මද්) ප්‍රකාශ කිරීම (අපි දනිමු).

43 : 89 ඔවුන් නොසලකා හරින්න. සලාම්159 යැයි පවසන්න. පසුව ඔවුහු දැන ගනිති.