42 : අෂ් ෂූරා සාකච්ඡාව

අෂ් ෂූරා සාකච්ඡාව

පරිච්ඡේදය: 42

මුළු වැකි ගණන : 53

යම් කිසි තීරණයකට එළඹිය යුත්තේ සාකච්ඡා පවත්වා අදහස් විමසීමෙන් පසුව යැයි 37 වන වැකියේ සඳහන් වන බැවින් මෙසේ නම් කරන ලදී.

අසීමිත කරුණාවන්තයා ද අසම සම දයාවන්තයා ද වන අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්…

42 : 01 හා, මීම්.2

42 : 02 අයින්, සීන්, කාෆ්.2

42 : 03 (මුහම්මද්,) ඔබටත් ඔබට පෙර සිටි අයටත් අල්ලාහ් දැනුම් දුන්නේ මෙලෙස ය. (ඔහු) අබිබවන්නා යත ප්‍රඥාවන්තයා ය.

42 : 04 අහස් හි තිඛෙන දැය ද පොළොවෙහි තිඛෙන දැය ද ඔහුට ම හිමිය. ඔහු උත්කෘෂ්ට යත මහෝත්ත ම ය.

42 : 05 (මිනිසුන්ගේ පාපයන් නිසා) අහස් ඒවාට ඉහළින් පැළෙන්නට වෙර දරයි. සුර දූතවරු තම දෙවියන්ගේ ප්‍රශංසාව සුවිශුද්ධ කොට පොළොවෙහි සිටින අය වෙනුවෙන් පාප ක්ෂමාව අයැදිති. දැන ගන්න. අල්ලාහ් ය, ක්ෂමා කරන්නාත අසම සම දයාවන්තයා.

42 : 06 ඔහු හැර ආරක්ෂකයින් ගත් අයටත් අල්ලාහ් ම ආරක්ෂකයා ය. (මුහම්මද්,) ඔබ ඔවුනට භාරකරුවෙක් නොවන්නෙහි ය.

42 : 07 (මක්කා නමැති) නගරයන්හි මාතාවට ද එය අවට සිටින අයට281 ද (මුහම්මද්,) ඔබ අවවාද කරනු පිණිස ද සැකයක් නැති එක් රැස් කරනු ලබන දිනය1 ගැන අවවාද කරනු පිණිස ද ඔබට (දන්නා) අරාබි489 බසින් කුර්ආනය දැනුම් දුනිමු.227 පිරිසක් ස්වර්ගයෙහි ද තවත් පිරිසක් නිරයෙහි ද සිටිති.

42 : 08 අල්ලාහ් සිතා ඇත්නම් ඔවුන් එක ම ජන සමාජයක් බවට පත් කරන්නට තිබුණි. නමුත් ඔහු සිතූ කෙනෙකු තම දයාවෙහි ඇතුළු කරවයි. අපරාධකරුවන්ට ආරක්ෂකයෙක් ද උදව් කරන්නෙක් ද නැත.

42 : 09 ඔවුහු ඔහු හැර ආරක්ෂකයින් ඇති කර ගත්තෝ ද? අල්ලාහ් ය, ආරක්ෂකයා. ඔහු මළවුන් ප්‍රාණවත් කරයි. ඔහු සියලූ දේ කෙරෙහි බලසම්පන්නයෙකි.

42 : 10 “නුඹලා යම් දැයක ප්‍රතිවිරුද්ධ වුවහොත් ඒ පිළිබඳ තීරණය අල්ලාහ් වෙත ම ඇත. ඔහු ය, මාගේ දෙවියන් වන අල්ලාහ්. ඔහු කෙරෙහි ම රඳා පවතින්නෙමි. ඔහු වෙත ම හැරෙන්නෙමි”යි පවසන්න.

42 : 11

(ඔහු) අහස් හි ද පොළොවෙහි ද නිර්මාපකයා ය. ඔහු නුඹලාට නුඹලාගෙන් ම ජෝඩු ද (සිවුපාවුන්ට) සිවුපාවුන්ගෙන් ජෝඩු ද ඇති කරවීය. එහි (පොළොවෙහි) නුඹලා ව්යාප්ත කළේය. ඔහු මෙන් කිසිවක් නැත. ඔහු සවන් දෙන්නා යත බලන්නා ය.

42 : 12 අහස් හා පොළොවේ යතුරු ඔහුට ම හිමිය. ඔහු සිතූ කෙනෙකුට ධනය වැඩියෙන් පිරිනමයි. අඩුවෙන් ද පිරිනමයි. ඔහු සියලූ දේ ගැන සර්වඥයෙකි.

42 : 13 ඔහු නූහ් ට අවධාරණය කළ දැය ම නුඹලාටත් ධර්මයක් කළේය. (මුහම්මද්,) ඔබට අපි දැනුම් දුන්නේ ද ඉබ්රාහීම්, මූසා හා ඊසාට අපි අවධාරණය කළේ ද “ධර්මය පිහිටුවන්න. එහි භේද නොවන්න” යනුවෙනි. ඔබ කවරක් වෙතට කැඳවන්නෙහි ද එය සමානයන් කල්පනය කරන අයට මහා බරකි. අල්ලාහ් තමා සිතූ කෙනෙකු තමන් වෙනුවෙන් තෝරා ගනියි. ශිෂ්ට වන අයට තමා වෙතට මග පෙන්වයි.

42 : 14 ඔවුනට දැනුම පැමිණි පසුත් තමන් අතර හටගත් ඊර්ෂ්යාව හේතු කොටගෙන ම මිස භේද නොවූහ. නියමිත කාලයක් දක්වා ඔබේ දෙවියන් වෙතින් වූ අණක් පෙරටුව නොගියේ නම් ඔවුනතර විනිශ්චයක් කරනු ලබන්නට තිබුණි. ඔවුනට පසුව ධර්ම ග්‍රන්ථයට උරුමක්කරුවන් බවට පත් කරන ලද අය එහි දරුණු සැකයෙහිම සිටිති.

42 : 15 (මුහම්මද්,) මෙය වෙතට කැඳවන්න. ඔබට අණ වන ලද පරිදි ස්ථීරව සිටින්න. ඔවුන්ගේ චිත්තාභිලාෂයන් අනුගමනය නොකරන්න. “අල්ලාහ් පහළ කළ ධර්ම ග්‍රන්ථය ගැන මම විශ්වාස කළෙමි. නුඹලා අතර යුක්තිසහගත ව කටයුතු කිරීමට මම අණ වන ලද්දෙමි. අල්ලාහ් අපගේ දෙවියන් ද නුඹලාගේ දෙවියන් ද වේ. අපේ ක්‍රියා අපට ය. නුඹලාගේ ක්‍රියා නුඹලාට ය. අප හා නුඹලා අතර කිසිඳු විවාදයක් (මින් මතුවට) නැත. අල්ලාහ් (පරලොවේ දී) අප එක් රැස් කරයි. යළි පිවිසුම ඔහු වෙතට ම යැ”යි පවසන්න.

42 : 16 (ඉස්ලාමය වැළඳ ගැනීමෙන් මුස්ලිම්වරුන් විසින්) අල්ලාහ්ට පිළිතුරු දෙනු ලැබූ පසු ඔහු ගැන (මුස්ලිම්වරුන් සමඟ) යම් කෙනෙක් තර්ක කරන්නේ ද ඔවුන්ගේ තර්කය ඔවුන්ගේ දෙවියන් වෙත වලංගු නොවේ. ඔවුන් කෙරෙහි කෝපයක් ද ඇත. ඔවුනට දරුණු වේදනාවක් ද ඇත.

42 : 17 සත්‍යයෙන් යුත් ධර්ම ග්‍රන්ථය ද තුළාව ද පහළ කළේ අල්ලාහ් ය. යුගාන්ත මොහොත1 සමීපව තිබිය හැකි බව ඔබ දන්නේ කෙසේ ද?

42 : 18 ඒ ගැන විශ්වාස නොකරන අය හදිසි වෙති. විශ්වාස කළ අය ඒ ගැන බිය වෙති. එය සත්‍යය බව දනිති. දැන ගන්න. යුගාන්ත මොහොත1 ගැන තර්ක කරන අය ඈතින් වූ දුර් මාර්ගයක සිටිති.

42 : 19 අල්ලාහ් තම වහලූන් කෙරෙහි මෘදු ලෙස කටයුතු කරන්නෙකි. තමා සිතූ කෙනෙකුට ධනය පිරිනමයි. ඔහු බලවතා යත අබිබවන්නා ය.

42 : 20 පරලොව පලදාව ප්‍රිය කරන්නාට අපි ඔහුගේ පලදාව වැඩි කරන්නෙමු. මෙලොව පලදාව ප්‍රිය කරන්නාට ඔහුට එයින් පිරිනමන්නෙමු. ඔහුට පරලොවෙහි කිසිඳු භාග්‍යයක් නැත.

42 : 21

අල්ලාහ් අනුමත නොකළ දැයක් ධර්මයක් බවට පත් කරන දෙවිවරු ඔවුනට සිටිත් ද? විනිශ්චය පිළිබඳ වූ අණක් නොවූයේ නම් ඔවුනතර විනිශ්චයක් කරනු ලබන්නට තිබුණි. අපරාධකරුවන්ට පීඩාකාරි වේදනාවක් ඇත.

42 : 22

අපරාධකරුවන් ඔවුන් කළ දේ ගැන බිය වූවන් ව සිටීම ඔබ දකින්නෙහි ය. එය ඔවුන් පහත හෙළන්නේ ම ය. විශ්වාස කොට යහපත් ක්‍රියා කරන අය ස්වර්ගයෙහි සිටිති. ඔවුන් සිතන දැය ඔවුන්ගේ දෙවියන් වෙත ඔවුන් වෙනුවෙන් ඇත. මහත් වූ දයාව මෙයයි.

42 : 23

විශ්වාස කොට යහපත් ක්‍රියා කළ තම වහලූනට අල්ලාහ් මෙය සුබාරංචියක් ලෙස පවසයි. “ඥාතීත්වයෙන් හට ගන්නා දයාව මිස මේ සඳහා (වෙනත්) කුලියක් මම නුඹලාගෙන් නොඉල්ලූවෙමි”යි377 (මුහම්මද්,) පවසන්න. යහපතක් කරන අයට එහි යහපත අපි ඔහුට වැඩි කරන්නෙමු. අල්ලාහ් ක්ෂමා කරන්නෙකිත කෘතඥ වන්නෙකි.6

42 : 24 “මොහු අල්ලාහ් කෙරෙහි ප්‍රබන්ධ කළේ යැ”යි ඔවුහු පවසන්නෝ ද? (මුහම්මද්,) අල්ලාහ් සිතුවේ නම් ඔබේ සිතෙහි මුද්රා තබයි. අල්ලාහ් අසත්‍යය විනාශ කරයි. තම අණ වලින්155 සත්‍යය ස්ථාපිත කරයි. ඔහු සිත් හි තිඛෙන දැය ගැන සර්වඥයෙකි.

42 : 25 තම වහලූන්ගෙන් පාප ක්ෂමාව අයැදීම පිළිගෙන පාප ක්ෂමා කරන්නේ ඔහු ය. නුඹලා කරන දේ ගැන ඔහු දනියි.

42 : 26 විශ්වාස කොට යහපත් ක්‍රියා කළ අයගේ ප්‍රාර්ථනාවට පිළිතුරු දෙන්නේ ඔහු ය. තම දයාව ඔවුනට වැඩි කරයි. (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කරන අයට දරුණු වේදනාවක් ඇත.

42 : 27 අල්ලාහ් තම වහලූනට ධනය වැඩියෙන් පිරිනැමුවේ නම් ඔවුහු පොළොවෙහි සීමාව ඉක්මවති. නමුත් ඔහු තමා සිතූ දැය සීමිතව පහළ කරයි. ඔහු තම වහලූන් ගැන ප්‍රවීණයෙකි ත බලන්නෙකි.488

42 : 28 ඔවුන් බලාපොරොත්තු රහිත වූවායින් පසු ඔහු ය, වර්ෂාව පහළ කරන්නේ. ඔහු තම දයාව ද පහළ කරයි. ඔහු ආරක්ෂකයා ය, ප්‍රශංසනීය ය.

42 : 29 අහස් හා පොළොව නිර්මාණය කිරීම ද එදෙකෙහි440 ජීවීන් විසුරුවා හැරීම ද ඔහුගේ සාධකයන්ගෙන් ය. ඔහු සිතන විටෙක ඔවුන් එක් රැස් කිරීමට බලසම්පන්නයෙකි.

42 : 30 නුඹලාට සිදු වන කවර විපතක් වූවත් නුඹලාගේ අත් සිදු කළ දේ හේතුවෙන් ම සිදුවන්නකි. ඔහු බොහෝ දේ ක්ෂමා කරයි.

42 : 31

නුඹලා පොළොවෙහි ජයග්‍රහණය කරන්නෝ නොවන්නෙහු ය. අල්ලාහ් හැර උදව් කරන්නෙක් හෝ ආරක්ෂකයෙක් හෝ නුඹලාට නැත.

42 : 32

කඳු මෙන් මුහුදේ යාත්‍රා කරන නැව් ද ඔහුගේ සාධකයන්ගෙන් ය.

42 : 33

ඔහු සිතුවේ නම් සුළග නතර කර දමයි. වහාම එය එහි (මුහුද) මතු පිට නතර වෙයි. ඉවසිලිවන්ත හා කෘතඥ සෑම කෙනෙකුට ම මෙහි සාධක රැසක් ඇත.

42 : 34

නැතහොත් ඔවුන් කළ දේ හේතු කොටගෙන ඒවා (මුහුදු බත් කොට) විනාශ කරයි. ඔහු බොහෝ දේ ක්ෂමා කරයි.

42 : 35

අපගේ සාධක වල නිකරුණේ තර්ක කරන අය තමන්ට කිසිඳු රැකවරණයක් නොමැති බව (එවිට) දැන ගනිති.

42 : 36,37,38,39 නුඹලාට කවර දෙයක් දෙනු ලැබුවත් එය මොලොව ජීවිතයේ සැපතකි. අල්ලාහ් වෙත තිඛෙන දැය විශ්වාස කොට, තම දෙවියන් කෙරෙහි රඳා පවතින අයට ද මහා පාපයන් හා අශිෂ්ට සම්පන්න දැයින් වැළකී සිටින අයට ද කෝප වන විට ක්ෂමා කරන අයට ද තම දෙවියන්ට පිළිතුරු දී සලාතය ඉටුකර තම කටයුතු වල තමන් අතර සාකච්ඡා කරන අයට ද අපි දුන් දැයින් (යහපත් මාර්ගයේ) වියදම් කරන අයට ද තමන්ට අසාධාරණයක් සිදු වූ විට (දෙවියන්ගෙන්) උදව් පතන අයට ද විශිෂ්ට හා සදාකාලීන වේ.26

42 : 40 අයහපතේ කුලිය එවැනි අයහපතක් ම ය. යමෙක් ක්ෂමා කොට සමාදානයෙන් කටයුතු කරන්නේ ද ඔහුගේ කුලිය අල්ලාහ් වෙත ය. ඔහු අපරාධකරුවන් ප්‍රිය නොකරයි.

42 : 41 තමන්ට අපරාධයක් සිදු වූ පසු යමෙක් උදව් ලබන්නේ ද ඔහුට එරෙහිව කිසිඳු මගක් නැත.

42 : 42 ජනතාවට අපරාධ කොට යුක්තියෙන් තොරව පොළොවෙහි සීමාව ඉක්මවන අයට එරෙහිව ම (චෝදනා කිරීමට) මගක් ඇත. ඔවුනට පීඩාකාරී වේදනාවක් ඇත.

42 : 43 යමෙක් ඉවසා ක්ෂමා කරන්නේ ද එය ස්ථීරසාර කටයුතු වලින් එකකි.

42 : 44 අල්ලාහ් යමෙකු දුර් මාර්ගයේ හැර දමන්නේ ද ඔහුට ඔහු හැර කිසිඳු උදව්කරුවෙක් නැත. අපරාධකරුවන් වේදනාව දකින විට “ගැලවෙන්නට මගක් ඇත්දැ”යි පැවසීම ඔබ දකින්නෙහි ය.

42 : 45 නින්දාවෙන් බැගෑපත් වී, ඔවුන් එය ඉදිරියේ නතර කරනු ලැබ, නෙතඟ බැල්මෙන් බැලීම ඔබ දකින්නෙහි ය.“කියාමත් දින1 තමන්ට ද තම පවුලේ අයට ද අලාභ ඇති කළ අය (සැබවින් ම) අලාභයට පත් වූ අය වෙති”යි (එවිට) විශ්වාස කළ අය පවසති. දැන ගන්න. අපරාධකරුවෝ සදාතනික වේදනාවෙහි සිටිති.

42 : 46 අල්ලාහ් හැර උදව් කරන ආරක්ෂකයින් කිසිවෙක් ඔවුනට නැත. අල්ලාහ් යමෙකු දුර් මාර්ගයේ අත් හැර දැමුවේ ද ඔහුට කිසිඳු මගක් නැත.

42 : 47 අල්ලාහ්ගෙන් ගැලවිය නොහැකි දිනක්1 පැමිණෙන්නට පෙර නුඹලාගෙන් දෙවියන්ගේ ඇරයුමට පිළිතුරු දෙන්න. එදින නුඹලාටකිසිඳු රැකවරණයක් නැත. නුඹලාට විරෝධය පෑමට කිසිඳු අයිතියක් ද නැත.

42 : 48 (මුහම්මද්,) ඔවුන් පිටු පෑවොත් (දුක් නොවන්න මන්දයත්) අපි ඔබ ඔවුන් කෙරෙහි ආරක්ෂකයෙකු ලෙස නො එවීමු. පැහැදිලිව ප්රකාශ කිරීම මිස ඔබට අන් කිසිවක් නැත. අපි මිනිසාට අපේ දයාවක් රස විඳීමටසලස්වන විට ඔහු එයින් සතුටට පත් වෙයි. ඔවුන් කළ කර්මය හේතු කොට ගෙන ඔවුනට විපතක් සිදු වූයේ නම් මිනිසා ගුණ මකුවෙක් වෙයි.

42 : 49 අහස් හා පොළොවෙහි පාලනය අල්ලාහ්ට ම හිමිය. ඔහු සිතූ දැය නිර්මාණය කරයි. සිතූ අයට ගැහැනු (දරුව)න් පිරිනමයි. සිතූ අයට පිරිමි (දරුව)න් පිරිනමයි.

42 : 50 නැතහොත් ඔවුනට ගැහැනු පිරිමි කලවමින් පිරිනමයි. ඔහු සිතූ අය වඳ කරයි. ඔහු සර්වඥයෙකිත බලසම්පන්නයෙකි.

42 : 51 වහී මගින් හෝ තිරයකට පිටුපසින් සිට හෝ දූතයෙකු එවා තම කැමැත්ත පරිදි තමා සිතූ දේ දැනුම් දීම තුළින් හෝ මිස (වෙනත් මාර්ග වලින්) කිසිඳු මිනිසෙකු සමඟ අල්ලාහ් කථා නොකරයි. ඔහු උත්කෘෂ්ටයෙකි¦ ප්‍රඥාවන්තයෙකි.350

42 : 52 මෙලෙස අපේ අණ වලින් ජීවමාන දැය ඔබට දැනුම් දුනිමු. ධර්ම ග්‍රන්ථය යනු කුමක් ද? විශ්වාසය යනු කුමක් ද? යන්න (මුහම්මද්,) ඔබ දන්නා කෙනෙක් නොවූයෙහි ය.344 නමුත් අපේ වහලූන්ගෙන් අපි සිතන අයට මෙය යහ මග පෙන්වන ආලෝකයක් බවට පත් කළෙමු. ඔබ සෘජු මගට කැඳවන්නෙහි ය.81

42 : 53 අහස්හි තිඛෙන දැය ද පොළොවෙහි තිඛෙන දැය ද කවරෙකුට හිමි වන්නේ ද ඒ අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයෙහි (කැඳවන්නෙහිය). දැන ගන්න. සියලූ කටයුතු ආපසුඑන්නේ අල්ලාහ් වෙතට ම ය.