41 : ෆුස්සිලත් – පැහැදිලි කරන ලදී

ෆුස්සිලත් – පැහැදිලි කරන ලදී

පරිච්ඡේදය: 41

මුළු වැකි ගණන : 54

මෙම පරිච්ඡේදයේ තෙවන වැකියේ ෆුස්සිලත් යන වචනය සඳහන් වන බැවින් මෙසේ නම් කර ඇත.

අසීමිත කරුණාවන්තයා ද අසම සම දයාවන්තයා ද වන අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්…

41 : 01 හා, මීම්.2

41 : 02 අසීමිත කරුණාවන්තයා වන අසම සම දයාවන්තයා වෙතින් (මෙය) පහළ වූවකි.

41 : 03 (මෙය) වටහා ගන්නා ජනතාව සඳහා වැකි පැහැදිලි කරන ලද ධර්ම ග්‍රන්ථයකි. අරාබි489 බසින් වූ කුර්ආනයකි.227

41 : 04 (මෙය) සුබාරංචි කියන්නක් ද අවවාද කරන්නක් ද වේ. ඔවුන්ගෙන් බහුතරයක් පිටු පෑහ. ඔවුහු සවන් නොදෙති.

41 : 05 “ඔබ කවරක් දෙසට අප කැඳවන්නෙහි ද එයින් (වළක්වනු පිණිස) අපගේ සිත් හි මූඩි ඇත. අපගේ කන්හි ඇබයක් ද ඇත. අපත් ඔබත් අතර තිරයක් ද ඇත. එබැවින් ඔබත් ක්‍රියා කරන්න. අපිත් ක්‍රියා කරන්නෙමු”යි ඔවුහු පවසති.

41 : 06 “මම නුඹලා වැනි මිනිසෙක්මි. නුඹලාගේ දෙවියන් එකම දෙවි කෙනෙක් යැයි මට දූත පණිවුඩ දැනුම් දෙනු ලැබේ. එබැවින් ඔහු වෙත ස්ථීරව සිටින්න. ඔහුගෙන් පාප ක්ෂමාව අයැදින්න. සමානයන් කල්පනය කරන අයට විනාශයක් ම යැ”යි (මුහම්මද්,) පවසන්න.

41 : 07 ඔවුහු සකාතය නොදෙති. පරලොව1 ද ප්‍රතික්ෂේප කරති.

41 : 08 විශ්වාස කොට යහපත් ක්‍රියා කරන අයට නිමක් නැති කුලියක් ඇත.

41 : 09 පොළොව දින දෙකකින් නිර්මාණය කළ තැනන් ද, නුඹලා ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ? 179 තව ද ඔහුට සමානයන් කල්පනය කරන්නෙහු ද? ඔහු ය, විශ්වයේ අධිපති” යැයි පවසන්න.

41 : 10 ඔහු දින හතරකින් එයට ඉහළින් කුඤ්ඤ පිහිටුවීය.248 එහි සෞභාග්‍ය පහළ කළේ ය. එහි ආහාර එහි නිශ්චය කළේය.179 ප්රශ්න අසන්නන්ට නිවැරදි පිළිතුර මෙයයි.408

41 : 11 පසුව අහස දුමාරයක්ව තිඛෙන විට එයට යොමු විය.353 “කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන් හෝ නුඹලා අවනත ව කටයුතු කළ යුතුයැ”යි එයටත් පොළොවටත් පැවසීය. “කැමැත්තෙන් ම අවනත වූයෙමු”යි ඒවා පැවසීය.96

41 : 12 ඔහු දින දෙකකින් අහස් සත පිහිටුවීය.179 සෑම අහසක ම එහි අණ දැනුම් දුන්නේ ය. යටි අහස පහන් වලින් අලංකාර කළෙමු. (ඒවා) ආරක්ෂා කරන ලද්දක් (කළෙමු).307 මෙය සර්වඥ වන අබිබවන්නාගේ නියමයයි.

41 : 13 ඔවුහු පිටු පෑවොත් “ආද් හා සමූද් ජන සමාජයට හටගත් අකුණු සැර වැනි අකුණු සැරක් ගැන නුඹලාට අවවාද කරන්නෙමි”යි පවසන්න.

41 : 14 “අල්ලාහ් හැර (කිසිවක්) නොනමදින්නැ”යි (අනුශාසනා කිරීමට) ඔවුන්ට පෙර ද ඔවුනට පසු ද ජනතාව වෙත දූතවරු පැමිණිය හ. එයට ඔවුහු “අපේ දෙවියන් සිතා ඇත්නම් සුර දූතවරුන් පහළ කරන්නට තිබුණි. එබැවින් නුඹලා කවරක් සමඟ එවන ලද්දෙහු ද අපි එය ප්‍රතික්ෂේප කරන්නෝ වෙමු”යි පැවසූ හ.154

41 : 15 ආද් ජන සමාජය පොළොවෙහි අයුක්තිසහගත ව අහංකාර වූහ. “අපට වඩා බලවන්තයින් කවරෙක් දැ”යි ඔවුහු ඇසූහ. ඔවුන් නිර්මාණය කළ අල්ලාහ් ඔවුනට වඩා බලවතෙක් වන බව ඔවුහු නුදුටුවෝ ද? ඔවුහු අපේ සාධක ප්‍රතික්ෂේප කරන්නෝ වූහ.

41 : 16 එබැවින් මෙලොව ජීවිතයේ නින්දිත වේදනාව ඔවුනට රස විඳවනු පිණිස නරක දිනයන් හි381 ඔවුන් මත බිහිසුණු කුණාටුවක් එවීමු. පරලොවේ වේදනාව (මීට වඩා) ඉතා නින්දනීය වේ. ඔවුහු උදව් කරනු නොලබති.

41 : 17 සමූද් ජන සමාජයට යහ මග පෙන්වීමු. ඔවුහු යහ මගට වඩා අන්ධ මග ප්‍රිය කළහ. එබැවින් ඔවුන් උපයා ගත් දේ හේතු කොටගෙන අකුණු සැර නමැති නින්දිත වේදනාව ඔවුන් හසු කළේය.

41 : 18 විශ්වාස කොට (අපට) බිය බැතිමත් අය ආරක්ෂා කළෙමු.

41 : 19 අල්ලාහ්ගේ සතුරන් නිරය දෙසට එක් රැස් කරනු ලබන දින1 ඔවුහු වර්ග කරනු ලබති.

41 : 20 අවසානයේ දී ඔවුන් එහි පැමිණි විට ඔවුන්ගේ ශ්‍රවණය ද දෘෂ්ටියන් ද සම් ද ඔවුන් කරමින් සිටි දැය ගැන ඔවුනට එරෙහිව සාක්ෂි දරනු ඇත.

41 : 21

“අපට එරෙහිව නුඹලා සාක්ෂි දැරුවේ ඇයි දැ” යි ඔවුහු තම සම් වලින් අසති. “සියලූ දේ කථා කිරීමට සැලැස් වූ අල්ලාහ් අපත් කථා කිරීමට සැලැස්වීය. පළමු වර නුඹලා නිර්මාණය කළේ ඔහු ය. ඔහු වෙත ම නුඹලා නැවත ගෙන එනු ලබන්නෙහුයැ” යි ඒවා පවසයි.

41 : 22

නුඹලාගේ ශ්‍රවණය ද දෘෂ්ටියන් ද නුඹලාගේ සම් ද නුඹලාට එරෙහිව සාක්ෂි නොදරා සිටින්නට (ඒවාට නොදැනෙන පරිදි) නුඹලා සඟවාගෙන සිටියේ නැත. නුඹලා කරන දැයින් බොහෝමයක් අල්ලාහ් නොදන්නේ යැයි සිතුවෙහු ය.

41 : 23

නුඹලාගේ දෙවියන් ගැන නුඹලාගේ සිතුවිල්ල මෙයයි. එය නුඹලා විනාශ කළේය. එබැවින් අලාභ ලද අය අතරට පත් වූයෙහු ය

41 : 24

මොවුහු ඉවසුවහොත් මොවුන්ගේ නවාතැන නිරයයි. මොවුහු (මෙහි නැමදුම් හා වත් පිළිවෙත් ඉටු කිරීම) දුෂ්කර යැයි සිතුවහොත් (ඒ සඳහා) දුෂ්කරතාවට පත් කරනු ලබන අය නොවෙති.

41 : 25

අපි මොවුනට මිත්‍රයින් නියම කර ඇත්තෙමු. මොවුනට ඉදිරියෙන් ද පසු පසින් ද තිඛෙන දැය ඔවුහු අලංකාර කොට පෙන්වති. එබැවින මොවුනට පෙර සිටි ජින්වරුන් හා මිනිසුන් අතරෙහි සිටින (අයහපත්) පිරිස් සමග එක් ව මොවුනට එරෙහිව ද අණ ස්ථීර විය. මොවුහු අලාභ ලද අය බවට පත් වූහ.

41 : 26 “මේ කුර්ආනයට සවන් නොදෙන්න. නුඹලා අබිබවා යනු පිණිස එහි (අවුල් ඇති කිරීමට) නිෂ්ඵල ක්‍රියා කරන්නැ”යි (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කරන්නෝ පවසති.

41 : 27 (අප) ප්‍රතික්ෂේප කරන අයට දරුණු වේදනාවක් රස විඳින්නට සලස්වන්නෙමු. ඔවුන් කරමින් සිටි අයහපත් දේ ඔවුනට කුලියක් ලෙස පිරිනමන්නෙමු.

41 : 28 අල්ලාහ්ගේ සතුරන්ගේ කුලිය වන නිරය මෙයයි. එහි ඔවුනට සදාකාලීන නිවහනක් ඇත. (මෙය) ඔවුන් අපේ වැකි ප්‍රතික්ෂේප කිරීම සඳහා වූ තිළිණයයි.

41 : 29 “අපගේ දෙවියනි, ජින් වරුන්ගෙන් ද මිනිසුන්ගෙන් ද අප නොමග යැවූ අය අපට පෙන්වනු මැනව` ඔවුන් නින්දිතයින් කරන්නට අපේ පාද වලට යටින් තබා ඔවුන් පා ගන්නෙමු”යි (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කළ අය පවසති.

41 : 30 “අපේ දෙවියන් අල්ලාහ් ම යැ”යි පවසා පසුව ස්ථීරව සිටි අය මත සුර දූතවරු පහළ වී “බිය නොවන්න. දුක් නොවන්න. නුඹලාට පොරොන්දු වන ලද ස්වර්ගය පිළිබඳව සතුටු වන්නැ”යි පවසති.

41 : 31,32 “මෙලොව ජීවිතයෙහි ද පරලොවෙහි ද අපි නුඹලාගේ උදව්කරුවෝ වෙමු. අසම සම දයාවන්ත ක්ෂමා කරන්නාගේ සත්කාරයක් වශයෙන් නුඹලා ආශා කරන දේ නුඹලාට ලැඛෙනු ඇත. නුඹලා ඉල්ලා සිටින දැය ද නුඹලාට ඇතැ”යි ද පවසති.26

41 : 33 අල්ලාහ් වෙතට (මිනිසුන්) කැඳවා යහපත් ක්‍රියා කර මම මුස්ලිම්වරයෙක් යැයි පැවසූ කෙනෙකුට වඩා අලංකාර වදනක් පවසන්නා කවරෙක් ද?

41 : 34 යහපතත් අයහපතත් එක සමාන නොවෙයි. යහපත් දැයින් (සතුරුකම) වළක්වන්න. කවරෙක් හා ඔබ අතර සතුරුකම තිබුණේ ද එවිට ම ඔහු ළබැඳි මිත්රයෙක් වනු ඇත.

41 : 35 ඉවසිලිමත් ව සිටින අයට මිස අන් අයට මෙ(ම ගුණ)ය පිරිනමනු නොලැබේ. ඉමහත් භාග්‍යවන්තයෙකුට මිස (අන් අයට) මෙය පිරිනමනු නොලැබේ.

41 : 36 ෙෂෙතාන්ගෙන් ඔබට යම් ස්පර්ශයක් සිදු වූයේ නම් අල්ලාහ්ගෙන් ආරක්ෂාව පතන්න. ඔහු සවන් දෙන්නා යත488 සර්වඥය.

41 : 37 රැය, දහවල, ඉර, හඳ යනාදිය ඔහුගේ සාධකයන්ගෙන් ය. ඉරට ද සඳට ද සජ්දා නොකරන්න. නුඹලා ඔහුට ම නමදින්නේ නම් ඒවා නිර්මාණය කළ අල්ලාහ්ට ම සජ්දා කරන්න.396

41 : 38 ඔවුන් උඩඟු වූවා නම් ඔබේ දෙවියන් ළඟ සිටින අය රෑ දහවල් ඔහු සුවිශුද්ධ කරති. ඔවුහු වෙහෙසට පත් නොවෙති.

41 : 39 පොළොව වියළිව ඔබ දැකීම ද ඔහුගේ සාධකයන්ගෙන් ය. අපි ඒ මත ජලය පහළ කරන විට එය (බෝග වර්ග) සශ්‍රීකව වැඩෙයි. මෙය ප්‍රාණවත් කරන්නා මළවුන් ප්‍රාණවත් කරන්නේ ම ය. ඔහු සියලූ දේ කෙරෙහිබලසම්පන්නයෙකි.

41 : 40,41 අපේ වැකි නමන අය ද මේ අනුශාසනාව තමන් වෙත පැමිණි විට ප්‍රතික්ෂේප කළ අය ද අප වෙතින් අතුරුදහන් විය නොහැකිය. නිරයේ විසි කරනු ලබන්නා උසස් ද? නැතහොත් කියාමත් දින1 බියෙන් තොරව පැමිණෙන්නා ද? නුඹලා සිතන දෙයක් කරනු. ඔහු නුඹලා කරන දැය බලන්නෙකි.488 මෙය අබිබවන ධර්ම ග්‍රන්ථයකි.26

41 : 42 මෙයට ඉදිරියෙන් ද පසු පසින් ද මෙහි දෝෂ හට නොගනී. ප්‍රශංසනීය වූ ප්‍රඥාවන්තයා වෙතින් පහළ වූවකි.351

41 : 43 (මුහම්මද්,) ඔබට පෙර දූත වරුනට පවසන ලද දැය ම ඔබටත් පවසන ලදී. ඔබේ දෙවියන් ක්ෂමාව හිමියා යත පීඩාකාරීව වේදනා කරන්නා ය.

41 : 44 අපි මෙය අරාබි489 බසින් නොවන කුර්ආනයක් කළෙමු නම් “මෙහි වැකි පැහැදිලි කරනු ලැබිය යුතු නොවේ ද? (මෙය) අරාබි නොවන්නක් ව ද (මොහු) අරාබිවරයෙක් ව ද සිටින්නේ යැ”යි ඔවුහු පවසා ඇත්තාහ.227 “මෙය විශ්වාස කළ අයට යහ මගක් ද රෝග නිවාරණයක් ද වේ” යැයි පවසන්න. විශ්වාස නොකරන අයගේ කන්හි ඇබයක් ඇත. මෙය ඔවුනට අන්ධභාවයක් සේ පෙනේ. ඔවුහු ඈත් වූ තැනකින් කැඳවනු ලබති.

41 : 45 මූසාට ධර්ම ග්‍රන්ථය පිරිනැමුවෙමු. එහි මත භේද ඇති කර ගන්නා ලදී. ඔබේ දෙවියන් වෙතින් වචනයක් පෙරටුව නොගියේ නම් මොවුන තර විනිශ්චය කරනු ලැබ ඇත. මොවුහු මෙහි දරුණු සැකයෙහි ම සිටිති.

41 : 46 යමෙක් යහපත් ක්‍රියා කරන්නේ ද එය ඔහුට ම ය. යමෙක් අයහපත් ක්‍රියාවක් කරන්නේ ද එය ඔහුට ම එරෙහි වනු ඇත. ඔබේ දෙවියන් වහලූන්ට අපරාධ කරන්නෙක් නොවේ.

41 : 47 යුගාන්ත මොහෙත1 පිළිබඳ දැනුම ඔහුට ම හරවනු ලැබේ. ඔහු නොදැනුවත් ව ශාඛා වලින් පලතුරු හෙළි වීම හෝ යම් ස්ත්‍රීයක් පිළිසිඳ ගැනීම හෝ ප්‍රසූත කිරීම හෝ සිදු නොවේ. “මට කල්පනය කරන ලද සමානයන් කොහේ දැ”යි ඔහු ඔවුන් කැඳවන දින “සාක්ෂි දරන්නට අප අතුරින් කිසිවෙක් නැති බව අපි ඔබ වෙත පිළිගන්නෙමු”යි ඔවුහු පවසති.

41 : 48 මීට පෙර ඔවුන් ප්‍රාර්ථනා කරමින් සිටි දේ ඔවුන්ගෙන් අතුරුදහන් වනු ඇත. තමන්ට රැකවරණයක් නැතැයි ඔවුහු ස්ථීර කර ගනිති.

41 : 49 (ලොවෙහි තිඛෙන) යහපත් දැයට ප්‍රාර්ථනා කිරීමෙහිලා මිනිසා වෙහෙසට පත් නොවෙයි. ඔහුට විපතක් සිදු වූයේ නම් එවිට ඔහු බලාපොරොත්තු සුන් වූ කෙනෙකු ද විශ්වාසය කඩ කර ගත් කෙනෙකු ද බවට පත් වෙයි.

41 : 50 ඔහුට සිදු වූ විපතකින් පසු අපෙන් දයාවක් අපි ඔහුට රස විඳීමට සැලැස්වූයේ නම් මෙය මා සතුය. යුගාන්ත මොහොත1 පැමිණෙන්නේ යැයි මා නොසිතමි. මාගේ දෙවියන් වෙත ගෙන යනු ලැබුවෙමි නම් ඔහු වෙත මට යහපත ම සිදු වනු ඇතැ” යි පවසයි. (අප) ප්‍රතික්ෂේප කරන අයට ඔවුන් කළ දැය ගැන අපි දන්වන්නෙමු. ඔවුනට දරුණු වේදනාවක් ද විඳවන්නෙමු.

41 : 51 අපි මිනිසාට දයාව දැක්වූයෙමු නම් නොසලකා හැර තමා වෙතට ම හැරෙයි. ඔහුට විපතක් සිදු වූයේ නම් ඔහු දීර්ඝ වේලාවක් ප්‍රාර්ථනා කරන්නෙක් ව සිටියි.

41 : 52 “මෙය අල්ලාහ් වෙතින් පැමිණ, නුඹලා මෙය පිළිගැනීමට ප්‍රතික්ෂේප කළහොත් ඈතින් වූ දුර් මාර්ගයේ සිටින්නාට වඩා ඉතා දුර් මාර්ගිකයා කවරෙක් ද යන්නට පිළිතුරු දෙන්නැ”යි (මුහම්මද්,) අසන්න.

41 : 53 ඔවුනට සත්‍යය පැහැදිලි විය යුතු නිසා බොහෝ පෙදෙස්වල ද ඔවුන් තුළ ද අපගේ සාධක ඔවුනට පෙන්වන්නෙමු. ඔබේ දෙවියන් සියලූ දේ බලමින් සිටින බව ඔබට ප්‍රමාණවත් නොවේ ද?

41 : 54 දැන ගන්න. ඔවුහු තම දෙවියන් හමු වීමෙහි ලා488 සැකයෙහි ම සිටිති. දැන ගන්න. ඔහු සියලූ දේ ගැන හාත්පසින් ම දන්නා කෙනෙකි.