40 : අල් මුඃමින් – විශ්වාස කරන්නා

පරිච්ඡේදය: 40

මුළු වැකි ගණන : 85

මෙම පරිච්ඡේදයේ 28 වන වැකියේ මුඃමින් යන අරාබි පදය සඳහන් වන බැවින් මෙසේ නම් කරන ලදී.

අසීමිත කරුණාවන්තයා ද අසම සම දයාවන්තයා ද වන අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්…

40 : 01 හා, මීම්.2

40 : 02 මෙය අබිබවන්නා ද සර්වඥ ද වන අල්ලාහ් වෙතින් පහළ වූ ධර්ම ග්‍රන්ථයයි.

40 : 03 (ඔහු) පාප ක්ෂමා කරන්නා යත පාප ක්ෂමාව අයැදීම පිළි ගන්නා යත දරුණු ලෙස දඩුවම් කරන්නා යත දයාවන්තයා යත ඔහු හැර නැමදීමට සුදුස්සා අන් කිසිවෙක් නැත. යළි පිවිසීම ඔහු වෙතට ම ය.

40 : 04 (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කරන අය මිස (අන් අය) අල්ලාහ්ගේ වැකිවල තර්ක නොකරති. ඔවුහු නගරයන්හි (සුඛෝපභෝගීව) සැරිසැරීම ඔබ මුළා නොකරත්වා`

40 : 05 මොවුනට පෙර නූහ්ගේ ජන සමාජය ද ඔවුනට පසුව බොහෝ ජන සමාජයන් ද අසත්‍ය යැයි සිතූහ. සෑම ජන සමාජයක් ම තමන්ගේ දූතයාට පහර දීමට සිතූ හ. අසත්‍යය මගින් සත්‍යය විනාශ කිරීමට තර්ක කළහ. එබැවින් මම ඔවුන් හසු කළෙමි. මාගේ වේදනාව කෙබඳු වී ද?

40 : 06 (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කරන අය නිරාවාසීහූ ය යන ඔබේ දෙවියන්ගේ අණ ස්ථීර විය.

40 : 07 අර්ෂය488 උසුලන අය ද ඒ වටා සිටින අය ද තම දෙවියන්ගේ ප්‍රශංසාව සුවිශුද්ධ කරති. ඔහු ගැන විශ්වාස කරති. “අපගේ දෙවියනි, ඔබ දයාවෙන් හා දැනුමෙන් සියලූ දේ වටලා සිටින්නෙහි ය. එබැවින් ක්ෂමාව ඉල්ලා ඔබේ මාර්ගය අනුගමනය කළ අය ක්ෂමා කරනු මැනව` නිරයේ වේදනාවෙන් ඔවුන් ආරක්ෂා කරනු මැනවැ” යි විශ්වාස කළ අය වෙනුවෙන් පාප ක්ෂමාව අයැදිති.

40 : 08 “අපගේ දෙවියනි`, ඔවුන් ද ඔවුන්ගේ දෙමාපියන් ද ඔවුන්ගේ ජීවන සහකාරියන් ද ඔවුන්ගේ දරුවන් අතුරින් සත් පුරුෂයින් ද ඔබ පොරොන්දු වූ සදාතනික ස්වර්ගයන්හි ඇතුල් කරනු මැනව` ඔබ අබිබවන්නා යත ප්‍රඥාවන්තයා ය.

40 : 09 ඔවුන් අයහපත් දැයින් ආරක්ෂා කරනු මැනව` අද ඔබ අයහපත් දැයින් යමෙකු ආරක්ෂා කළේ ද ඔබ ඔහුට දයාව දැක්වූයෙහි ය. ඉමහත් ජයග්‍රහණය මෙයයි. (යනුවෙන් ද ප්‍රාර්ථනා කරති).

40 : 10 “විශ්වාස කිරීමට නුඹලා කැඳවනු ලැබූ විට ප්‍රතික්ෂේප කළ මොහොතේ දී නුඹලාගේ සිත් තුළ තිබූ පිළිකුලට වඩා අල්ලාහ් නුඹලා පිළිකුල් කිරීම අති මහත් යැ”යි (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කළ අයට පවසනු ලැබේ.

40 : 11 “අපගේ දෙවියනි, ඔබ දෙවරක් අප මරණයට පත් කළෙහි ය. දෙවරක් ප්‍රාණවත් කළෙහි ය. අපේ වැරදි පිළිගන්නෙමු. මිදෙන්නට මගක් ඇත් දැ”යි ඔවුහු අසති.347

40 : 12 මෙයට හේතුව අල්ලාහ් පමණක් ප්‍රාර්ථනා කරනු ලැබුවේ නම් නුඹලා ප්‍රතික්ෂේප කිරීමත් ඔහුට සමානයන් කල්පනය කරනු ලැබුවේ නම් එය නුඹලා විශ්වාස කිරීමත් ය. උත්කෘෂ්ට හා ශ්‍රේෂ්ඨ අල්ලාහ්ට ම බලය හිමිය.

40 : 13 තම සාධක නුඹලාට පෙන්වන්නේ ද අහසින් නුඹලාට ආහාර පහළ කරන්නේ ද ඔහු ය. ශිෂ්ට වන්නා මිස අන් අය ඉගෙනුමක් ලබන්නේ නැත.

40 : 14 (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කළ අය පිළිකුල් කළත් නුඹලා නැමදුම චිත්ත පාරිශුද්ධියෙන් ඔහුට ම පිළි ගන්වා ඔහු වෙත ම ප්‍රාර්ථනා කරන්න.

40 : 15 ඔහු තනතුරු උසස් කරන්නා ය. අර්ෂ්හි හිමිකරුවා ය. හමු වීමේ දිනය1 ගැන අවවාද කරනු පිණිස ඔහු තම වහලූන්ගෙන් තමා සිතූ අය කෙරෙහි තම ජීවමාන නියෝග පිරිනමයි.

40 : 16 ඔවුන් බැහැර වී එන දින1 ඔවුන් ගැන කිසිවක් අල්ලාහ්ට සැඟවෙන්නේ නැත. අද පාලනය කාහට ද? මර්දනය කොට පාලනය කරන ඒකීය වූ අල්ලාහ්ට ම ය.

40 : 17 අද සෑම කෙනෙකු ම කළ දැයට කුලී දෙනු ලැබේ.265 අද කිසිඳු අසාධාරණයක් නැත. අල්ලාහ් ශීඝ්‍රයෙන් ගණන් විමසන්නා ය.

40 : 18 ශීඝ්‍රයෙන් පැමිණෙන දිනක්1 ගැන ඔවුනට අවවාද කරන්න. එවිට හදවත් උගුරු දඬු වලට පැමිණ එය සෙමින් ගිලින අය ලෙස ඔවුහු සිටිති. අපරාධකරුවන්ට කිසිඳු මිත්‍රයෙක් ද අනුමත කරනු ලබන කිසිඳු මැදිහත් වන්නෙක් ද නැත.17

40 : 19 ඇස් (ඉඟියෙන් කරනු ලබන) ද්‍රෝහිකම ද සිත් සඟවා තිඛෙන දැය ද ඔහු දනියි.

40 : 20 යුක්තිසහගතව විනිශ්චය කරන්නා අල්ලාහ් ම ය. ඔහු හැර ඔවුන් කැඳවන අය කිසිඳු දැයක් විනිශ්චය නොකරති. අල්ලාහ් සවන් දෙන්නා යත බලන්නා ය.

40 : 21 ඔවුහු පොළොවෙහි සංචාරය කොට තමන්ට පෙර සිටි අයගේ අවසානය කෙබඳු වී දැයි නොබැලූවෝ ද? ඔවුහු ශක්තියෙන් ද පොළොවෙහි හැර දමා ගිය සලකුණු වලින් ද මොවුනට වඩා බලවත් වූහ. ඔවුන්ගේ පාපයන් හේතු කොටගෙන අල්ලාහ් ඔවුනට දඬුවම් කළේය. අල්ලාහ්ගෙන් ආරක්ෂා කිරීමට ඔවුනට කිසිවෙක් නොවූහ.

40 : 22 මෙයට හේතුව ඔවුන්ගේ දූත වරු ඔවුන් වෙත පැහැදිලි සාධක ගෙන ආ විට ප්‍රතික්ෂේප කිරීමයි. එබැවින් අල්ලාහ් ඔවුනට දඬුවම් කළේ ය. ඔහු බලවන්තයෙකි දරුණු ලෙස දඬුවම් කරන්නෙකි.

40 : 23,24 අපේ සාධක සමඟ ද පැහැදිලි බලයක් සමග ද මූසාව ෆිර්අවුන්, හාමාන්, කාරූන් යනාදීන් වෙතට එවීමු. “(මොහු) මහා බොරුකාරයෙක් වන හූනියම්කාරයෙක් යැ”යි ඔවුහු පැවසූ හ.26

40 : 25 අප වෙතින් වූ සත්‍යය ඔහු ඔවුන් වෙතට ගෙන ආ විට “මොහු ගැන විශ්වාස කළ අයගේ පිරිමි දරුවන් මරා දමන්න. ඔවුන්ගේ ස්ත්‍රීන්ට ජීවිත දානය දෙන්නැ”යි ඔවුහු පැවසූ හ. (අප) ප්‍රතික්ෂේප කරන අයගේ කුමන්ත්‍රණය නිම වන්නේ වරදෙනි.

40 : 26 “මූසා මරන්නට මට ඉඩ දෙන්න. ඔහු තම දෙවියන් කැඳවත්වා` ඔහු නුඹලාගේ ආගම වෙනස් කරනු ඇතැයි ද පොළොවෙහි අවුල් ඇති කරනු ඇතැයි ද මම බිය වෙමි”යි ෆිර්අවුන් පැවසීය.

40 : 27 “විභාගකරනු ලබන දිනය1 ගැන විශ්වාස නොකරන සෑම උද්ධච්ඡයෙකු කෙරෙන් නුඹලාගේ දෙවියන්ගෙන් ද මාගේ දෙවියන්ගෙන් ද මම ආරක්ෂාවට පතමි”යි මූසා පැවසීය.

40 : 28 “මාගේ දෙවියන් අල්ලාහ් යයි පවසන මිනිසෙකු නුඹලා මරන්නට යන්නෙහු ද? නුඹලාගේ දෙවියන් වෙතින් නුඹලා වෙත ඔහු පැහැදිලි සාධක ගෙනැවිත් ඇත. ඔහු බොරුකාරයෙක් නම් ඔහුගේ බොරුව ඔහු කෙරෙහි ය. ඔහු සත්‍යවන්තයෙක් නම් ඔහු නුඹලාට අවවාද කරන දැයින් යමක් නුඹලාට සිදු වනු ඇත. සීමාව ඉක්මවන මහා බොරුකාරයාට අල්ලාහ් යහ මග පෙන්වන්නේ නැතැ”යි ෆිර්අවුන්ගේ ජන සමාජයේ තම විශ්වාසය සඟවාගෙන සිටි විශ්වාස කළ කෙනෙක් පැවසීය.

40 : 29 “මාගේ ජනතාවනි, අද පාලනය නුඹලා සතුව ඇත. පොළොවෙහි බලවත්ව සිටින්නෙහු ය. අල්ලාහ්ගේ වේදනාව අපට පැමිණියේ නම් එයින් අප ආරක්ෂා කරන්නා කවරෙක් දැ”(යි ද ඔහු පැවසීය). එයට ෆිර්අවුන් “මම (නිවැරදි යැයි) දකින දැය ම නුඹලාට පෙන්වන්නෙමි. සෘජු මාර්ගය මිස (අන් කිසිවක්) මම නුඹලාට නොපෙන්වන්නෙමි”යි පැවසීය.

40 : 30,31 මාගේ ජනතාවෙනි, අනෙක් ජන සමාජ වලට සිදු වූවා සේ ද නූහ්ගේ ජන සමාජය, ආද් ජන සමාජය, සමූද් ජන සමාජය සහ ඔවුනට පසුව පැමිණි අයට සිදු වූවා සේ ද නුඹලාගේ විෂයයෙහි ද මම බිය වන්නෙමි. අල්ලාහ් වහලූන්ට අපරාධ කරන්නෙක් නොවේ” යැයි විශ්වාස කළ (ඒ) මිනිසා පැවසීය.26

40 : 32 “මාගේ ජනතාවනි, විනිශ්චය සඳහා කැඳවනු ලබන දිනයට1 නුඹලාගේ විෂයයෙහි මම බිය වන්නෙමි.”

40 : 33 “එදින පිටුපා පලා යන්නෙහු ය. අල්ලාහ්ගෙන් නුඹලා ආරක්ෂා කරන්නෙක් නොසිටියි. අල්ලාහ් යමෙකු දුර් මාර්ගයේ අත් හැර දැමුවේ ද ඔහුට කිසිඳු මග පෙන්වන්නෙක් නැත.”

40 : 34 “මීට පෙර යූසුෆ් පැහැදිලි සාධක නුඹලා වෙත ගෙන ආවේ ය. ඔහු නුඹලා වෙත ගෙන ආ දැය ගැන සැකයෙහි ම සිටියෙහු ය. ඔහු මරණයට පත් වූ වහාම “අල්ලාහ් මොහුට පසු කිසිඳු දූතයෙක් එවන්නේ නැතැ”යි කීවෙහු ය.348 අල්ලාහ් සීමාව ඉක්මවා සැක කරන්නෙකු නොමග යවන්නේ මෙලෙස ය.

40 : 35 ඔවුහු තමන්ට කිසිඳු සාධකයක් නොලැබ තිබීය දීත් අල්ලාහ්ගේ වැකි වල තර්ක කරති. අල්ලාහ් වෙත ද විශ්වාස කළ අය වෙත ද මෙය ඉමහත් කෝපයක් උදා කරවයි. උඩඟු වෙමින් මර්දනාකාරී කටයුතු කරන සෑම හදවතකට ම අල්ලාහ් මුද්‍රා තබන්නේ මෙලෙස ය.

40 : 36,37 “හාමාන්, මා වෙනුවෙන් උස් වූ කුළුණක් ඉඳි කරනු. මාර්ගයන්, අහස් හි මාර්ගයන් වෙත ළං වී මම මූසාගේ දෙවියන් බැලිය යුතුය. ඔහු බොරුකාරයෙක් යැයි මම සිතන්නෙමි”යි ෆිර්අවුන් පැවසී ය. මෙලෙස ෆිර්අවුන්ට ඔහුගේ වැරදි ක්‍රියාවන් අලංකාර කොට පෙන්වන ලදී. ඔහු (යහ) මගෙන් වළක්වන ලදී. ෆිර්අවුන්ගේ කුමන්ත්‍රණය නිම වූයේ විනාශයෙහි ය.26

40 : 38 “මාගේ ජනතාවනි, මා අනුගමනය කරන්න. නුඹලාට යහ මග පෙන්වන්නෙමි”යි විශ්වාස කළ (ඒ) මිනිසා පැවසීය.

40 : 39 “මාගේ ජනතාවනි, මෙලොව ජීවිතය සුළු සැපතකි. සදාකාලීන ලොව පරලොවයි.

40 : 40 යම් කෙනෙක් අයහපතක් කළේ නම් එවැන්නක් මිස ඔහුට කුලී දෙනු නොලැබේ. පුරුෂයින්ගෙන් හෝ ස්ත්‍රීන්ගෙන් හෝ විශ්වාස කළ කෙනෙකුව යහපත් ක්‍රියා කරන අය ස්වර්ගයට පිවිසෙති. එහි අසීමිතව පිරිනමනු ලබති.

40 : 41 “මාගේ ජනතාවනි, මට මොක ද? මම නුඹලා ජයග්‍රහණයට කැඳවමි. නමුත් නුඹලා මා නිරයට කැඳවන්නෙහු ය.”

40 : 42 “මම අල්ලාහ් ප්‍රතික්ෂේප කොට මට දැනුමක් නොමැති දෙයක් අල්ලාහ්ට සමානව කල්පනය කළ යුතුයැයි නුඹලා මා කැඳවන්නෙහු ය. නමුත් මම අබිබවන්නා වන ක්ෂමා කරන්නා වෙත නුඹලා කැඳවන්නෙමි.”

40 : 43 “නුඹලා මා කවරක් දෙසට කැඳවන්නෙහු ද එයට මෙලොවෙහි ද පරලෙවෙහි ද ප්‍රාර්ථනා කරනු ලබන සුදුසුකමක් නොමැත යන්නෙහි ද අපි ආපසු යා යුත්තේ අල්ලාහ් වෙතට ය යන්නෙහි ද සීමාව ඉක්ම වන අය ම නිරාවාසීහූ යන්නෙහි ද කිසිඳු සැකයක් නැත.”

40 : 44 . “මම නුඹලාට පවසන දේ පසුව නුඹලා අවබෝධ කර ගන්නෙහු ය. මාගේ කටයුත්ත අල්ලාහ් වෙතට භාර කරමි. අල්ලාහ් වහලූන් දෙස බලන්නෙක් යැ”488(යි ද ඔහු පැවසීය.)

40 : 45 එබැවින් ඔවුන් කළ කුමන්ත්‍රණයේ අයහපතෙන් අල්ලාහ් ඔහු ආරක්ෂා කළේය. නපුරු වේදනාව ෆිර්අවුන්ගේ ජනයා වටලා ගත්තේ ය.

40 : 46 ඔවුහු උදය සවස නිරා ගින්නෙහි පෙන්වනු ලබති.349 යුගාන්ත මොහොත1 පැමිණෙන විට “ෆිර්අවුන්ගේ ජනයා දරුණු වේදනාවට ඇතුළු කරන්නැ”(යි පවසනු ලැබේ).

40 : 47 ඔවුහු නිරයේ තර්ක කරන විට “අපි නුඹලාට අනුගාමිකයෝ වූයෙමු. එබැවින් නුඹලා නිරයෙන් සුළු කොටසක් අපෙන් පහ කරන්නෝ ව සිටින්නෙහු දැ”යි දුබල අය උඩඟු වූ අයගෙන් අසති.

40 : 48 “අපි සියල්ලෝ ම සිටින්නේ මෙහි ය. අල්ලාහ් වහලූන් අතර විනිශ්චය කර හමාර යැ”යි උඩඟු වූ අය පවසති.

40 : 49 “නුඹලාගේ දෙවියන් වෙත ප්‍රාර්ථනා කරන්න. ඔහු එක ම එක් දවසකට මේ වේදනාව සැහැල්ලූ කරන්නේ යැ”යි නිරයේ සිටින අය නිරයේ මුරකරුවන්ට පවසති.

40 : 50 “නුඹලාගේ දූතවරු නුඹලා වෙත පැහැදිලි සාධක ගෙන ආවේ නැද්දැ”යි ඔවුහු අසති. එයට ඔවුහු “එසේය”යි පවසති. “එසේ නම් නුඹලා ම ප්‍රාර්ථනා කර ගනු”යි (නිරයේ මුරකරුවෝ) පවසති. (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කරන අයගේ ප්‍රාර්ථනාව නිෂ්ඵල වනු ඇත.

40 : 51 මෙලොව ජීවිතයෙහි ද සාක්ෂිකරුවන් ඉදිරිපත් වන දිනයෙහි ද1 අපගේ දූතවරුනට ද විශ්වාස කළ අයට ද අපි උදව් කරන්නෙමු.

40 : 52 එදින1 අපරාධකරුවන්ට ඔවුන් නිදහසට පවසන කරුණු ඵලක් නොවනු ඇත. ඔවුනට ශාපය ඇත. ඔවුනට නරක නවාතැනක් ද ඇත.

40 : 53 අපි මූසාට යහ මග දුනිමු. ඒ ධර්ම ග්‍රන්ථය ඉස්රායීල්ගේ දරුවන්ට උරුම කළෙමු.

40 : 54 එය යහ මග පෙන්වන්නක් ද බුද්ධිමතුන්ට ඉගෙනුමක් ද වේ.

40 : 55 (මුහම්මද්,) ඉවසිලිමත් ව සිටින්න. අල්ලාහ්ගේ පොරොන්දුව සැබෑ ය. ඔබේ පාපයට ක්ෂමාව අයැදින්න. උදය සවස ඔබේ දෙවියන් ප්‍රශංසාවෙන් සුවිශුද්ධ කරන්න.

40 : 56 තමන්ට සාධක නොලැබ තිබිය දීත් අල්ලාහ්ගේ වැකි වල තර්ක කරන අයගේ හදවත්හි උඩඟුකම මිස අන් කිසිවක් නැත. ඔවුහු එයට සුදුසු අය ද නොවෙති. අල්ලාහ්ගෙන් ආරක්ෂාව පතන්න. ඔහු සවන් දෙන්නා යත බලන්නා ය.

40 : 57 අහස් හා පොළොව නිර්මාණය කිරීම මනුෂ්‍යයින් නිර්මාණය කිරීමට වඩා අති මහත් ය. නමුත් මිනිසුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් නොදනිති.

40 : 58 අන්ධයා ද ඇස් පෙනෙන්නා ද එක සමාන නොවෙති. විශ්වාස කොට යහපත් ක්‍රියා කළ අය ද අයහපත් ක්‍රියා කළ අය ද (එක සමාන නොවෙති). නුඹලා ඉගෙනුම ලබන්නේ ඉතා සුළු වශයෙනි.

40 : 59 යුගාන්ත මොහොත1පැමිණෙන්නේ ම ය. එහි කිසිඳු සැකයක් නැත. නමුත් මිනිසුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් විශ්වාස නොකරති.

40 : 60 “මා කැඳවන්න. මම නුඹලාට පිළිතුරු දෙමි.49 මාගේ නැමදුම කෙරෙන් උඩඟු වූ අය නින්දිත අය ලෙසින් නිරයට පිවිසෙති”යි නුඹලාගේ දෙවියන් පවසයි.

40 : 61 නුඹලා සැනසුම ලබනු පිණිස රාති්‍රය ද බැලිය හැකි ලෙසින් දහවල ද ඇති කළේ අල්ලාහ් ම ය. අල්ලාහ් මිනිසුන් කෙරෙහි දයාව ඇත්තා ය. නමුත් මිනිසුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් කෘතඥ නොවෙති.

40 : 62 ඔහු ය, නුඹලාගේ දෙවියන් වන අල්ලාහ්. සියලූ දෑහි නිර්මාපකයා. ඔහු හැර නැමදීමට සුදුස්සා අන් කිසිවෙක් නැත. නුඹලා වෙනතට හරවනු ලබන්නේ කෙසේ ද?

40 : 63 අල්ලාහ්ගේ වැකි ප්‍රතික්ෂේප කළ අය ද මෙලෙස වෙනතට හරවනු ලැබූ හ.

40 : 64 මේ පොළොව නුඹලාට ස්ථීර වාසස්ථානයක් ලෙස ද අහස වහලක් ලෙස ද පිහිටෙව්වේ අල්ලාහ් ම ය.288 නුඹලාට හැඩරුවක් පිරිනැමීය. නුඹලාගේ හැඩරූ අලංකාරව පිහිටුවීය. නුඹලාට පිවිතුරු දේ පිරිනැමීය. ඔහු ය, නුඹලාගේ දෙවියන් වන අල්ලාහ්. විශ්වයේ දෙවියන් වන අල්ලාහ් භාග්‍යවන්තයෙකි.

40 : 65 ඔහු (සදා) ජීවමානව සිටින්නා ය. ඔහු හැර නැමදීමට සුදුස්සා අන් කිසිවෙක් නැත. එබැවින් නැමදුම චිත්ත පාරිශුද්ධියෙන් ඔහුට ම පිළිගන්වා ඔහු ම කැඳවන්න. විශ්වයේ දෙවියන් වන අල්ලාහ්ට ම සියලූ ප්‍රශංසා හිමිය.

40 : 66 “මාගේ දෙවියන් වෙතින් මා වෙතට පැහැදිලි සාධක පැමිණි විට නුඹලා අල්ලාහ් හැර කවරෙකු කැඳවන්නෙහු ද ඔවුන් නැමදීම කෙරෙන් මම වළක්වන ලද්දෙමි. තව ද විශ්වයේ දෙවියන්ට අවනත වී කටයුතු කරන ලෙස මම අණ වන ලද්දෙමි”යි (මුහම්මද්), පවසන්න.

40 : 67 පසින් ද368 පසුව ශුක්‍රාණුවකින් ද පසුව සංසේචිත ඩිම්බයකින් ද නුඹලා නිර්මාණය කළේ ඔහු ය.365 ) 506 පසුව නුඹලා ළදරුවකු ලෙස බැහැර කරයි. පසුව නුඹලාගේ යෞවන අවධිය ලබන්නෙහු ය. පසුව මහලූ අය බවට පත් වන්නෙහු ය. මීට පෙරදී ම අත්පත් කර ගනු ලබන අය ද නුඹලා අතර සිටින්නෙහු ය. නියමිත කාල සීමාවක් නුඹලා අත් කර ගන්නෙහු ය. නුඹලා වටහා ගනු පිණිස (මෙය පවසයි).

40 : 68 ජීවය දෙන්නේ ද මරණයට පත් කරන්නේ ද ඔහු ය. ඔහු යම් දැයක් තීරණය කළේ නම් වනු යි පවසයි. වහාම එය සිදු වනු ඇත.506

40 : 69 අල්ලාහ්ගේ වැකි වල තර්ක කරන අය වෙනතට හරවනු ලබන්නේ කෙසේ දැයි ඔබ නොදන්නෙහි ද?

40 : 70 ඔවුහු ධර්ම ග්‍රන්ථය ද කවරක් සමඟ අපගේ දූතවරුන් එවීමු ද එය ද අසත්‍ය යැයි සිතති. පසුව දැන ගනිති.352

40 : 71,72 එවිට ඔවුන්ගේ ගෙලවල් හි විලංගු ද දම් වැල් ද තිඛෙනු ඇත. ඔවුහු ලෝ දියෙහි විසි කරනු ලබති. පසුව ගින්නෙන් දවනු ලබති.26

40 : 73,74 නුඹලා අල්ලාහ් හැර කල්පනය කළ සමානයන් කොහේ දැයි පසුව ඔවුන්ගෙන් අසනු ලැබේ. “අපෙන් අතුරු දහන් විය. නැත. මීට පෙර අපි කිසිවක් වෙත ප්‍රාර්ථනා කරමින් නොසිටියෙමු”යි ඔවුහු පවසති. ය, අල්ලාහ් (තමා) ප්‍රතික්ෂේප කරන අය දුර් මාර්ගයේ අත් හැර දමන්නේ මෙලෙස ය.

40 : 75 මෙයට හේතුව නුඹලා පොළොවෙහි අයුක්තිසහගතව උඩඟු වීමත් ගර්වයට පත් වීමත් ය.

40 : 76 නිරයේ දොරටු වලින් ඇතුළු වන්න. නුඹලා එහි සදාකාලීනව සිටින්නෙහු ය. උඩඟු වූ අයගේ නවාතැන ඉතා නරක ය.

40 : 77 (මුහම්මද්,) ඉවසන්න. අල්ලාහ්ගේ පොරොන්දුව සැබෑ ය. එබැවින් අපි ඔවුනට අවවාද කළ දැයින් සමහරක් අපි ඔබට පෙන්වූයේ නම් හෝ අපි ඔබ මරණයට පත් කළෙමු නම් හෝ ඔවුහු අප වෙත ම ගෙන එනු ලබන්නෙහු ය.

40 : 78 ඔබට පෙර අපි බොහෝ දූතවරු එවීමු. ඔවුන්ගෙන් ඇතැමුන් ගැන අපි ඔබට ප්‍රකාශ කර ඇත්තෙමු. ඔවුන්ගෙන් ඇතැමුන් ගැන ඔබට ප්‍රකාශ නොකළෙමු. අල්ලාහ්ගේ අවසරයෙන් මිස කිසිඳු ප්‍රාතිහාර්යයක් ගෙන ඒම කිසිඳු දූතයෙකුට නැත.269 එබැවින් අල්ලාහ්ගේ අණ පැමිණෙන විට යුක්තිසහගතව විනිශ්චය කරනු ලැබේ. එවිට නාස්තිකරුවෝ අලාභ ලබති.

40 : 79 නුඹලා නැග යනු පිණිස නුඹලා වෙනුවෙන් සිවුපාවුන් බිහි කළේ අල්ලාහ් ම ය. නුඹලා එයින් අනුභව කරන්නෙහු ය.171

40 : 80 ඒවායින් නුඹලාට (වෙනත්) ප්‍රයෝජන ද ඇත. නුඹලාගේ සිත්හි තිඛෙන වුවමනාවන් උන් මත (නැග ගොස්) ඉටු කර ගන්නෙහු ය. උන් මත ද නැව් මත ද උසුලනු ලබන්නෙහු ය.

40 : 81 ඔහු නුඹලාට තම සාධකයන් පෙන්වයි. අල්ලාහ්ගේ කවර සාධකයක් ද, නුඹලා ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ?

40 : 82 ඔවුහු පොළොවේ සංචාරය කොට තමන්ට පෙර සිටි අයගේ අවසානය කෙබඳු වී දැයි නොබැලූවෝ ද? ඔවුහු මොවුනට වඩා සංඛ්‍යාවෙන් ද ශක්තියෙන් ද පොළොවෙහි හැර ගිය සිහිවටන සලකුණු වලින් ද අධික වූහ. ඔවුන් කළ දැය ඔවුන් ආරක්ෂා නො කළේ ය.

40 : 83 ඔවුන්ගේ දූතවරු ඔවුන් වෙත පැහැදිලි සාධක ගෙන ආ විට තමන් සතුව තිබූ අධ්‍යාපනය හේතු කොට ගෙන අහංකාර වූහ. ඔවුන් විහිළු කරමින් සිටි දැය ඔවුන් වටලා ගත්තේ ය.

40 : 84 ඔවුහු අපේ වේදනාව දුටු විට අපි අල්ලාහ් ගැන පමණක් විශ්වාස කරන්නෙමු. අපි කල්පනය කරමින් සිටි සමානයන් ප්‍රතික්ෂේප කරන්නෙමු”යි පැවසූ හ.

40 : 85 අපේ වේදනාව දුටු විට ඔවුන් ඇති කර ගත් විශ්වාසය ඔවුනට ඵලක් නොවීය. උකුත් වූ තම වහලූන් කෙරෙහි අල්ලාහ්ගේ පිළිවෙත වූයේ මෙයයි. එවිට (අප) ප්‍රතික්ෂේප කළ අය අලාභ ලැබූහ.