39 : අස් සුමර් – කණ්ඩායම්

අස් සුමර් – කණ්ඩායම්

පරිච්ඡේදය: 39

මුළු වැකි ගණන : 75

සත් පුරුෂයින් ස්වර්ගයටත් අසත් පුරුෂයින් නිරයටත් කණ්ඩායම් වශයෙන් දක්කාගෙන යනු ලබන බව 71, 73 වැකි වල සඳහන් වන බැවින් මෙසේ නම් කරන ලදී.

අසීමිත කරුණාවන්තයා ද අසම සම දයාවන්තයා ද වන අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්…

39 : 01 (මෙය) අබිබවන්නා ද ප්රඥාවන්තයා ද වන අල්ලාහ් වෙතින් පහළ වූ ධර්ම ග්‍රන්ථයයි.

39 : 02 (මුහම්මද්,) සත්‍යයෙන් යුත් මේ ධර්ම ග්‍රන්ථය අපි ඔබ වෙත පහළ කර ඇත්තෙමු. එබැවින් නැමදුම චිත්ත පාරිශුද්ධියෙන් අල්ලාහ්ට පමණක් පිළිගන්වා ඔහුට ම නමදින්න.

39 : 03 දැන ගන්න. පරිශුද්ධ වූ මේ ධර්මය අල්ලාහ්ට ම හිමිය. ඔහු හැර ආරක්ෂකයින් ගන්නා අය “අපි ඔවුන් නමදින්නේ ඔවුන් අප අල්ලාහ් වෙතට ළං කිරීමට මිස අන් කිසිවකට නොවේ.213 (යැයි පවසති). ඔවුන් ප්‍රතිවිරුද්ධ වූ දේ ගැන අල්ලාහ් ඔවුන් අතර විනිශ්චය කරයි. (තමා) ප්‍රතික්ෂේප කරන බොරුකාරයාට අල්ලාහ් යහ මග පෙන්වන්නේ නැත.

39 : 04 අල්ලාහ් පුතෙකු ගන්නට සිතා ඇත්නම් ඔහු නිර්මාණය කළ දැයින් ඔහු සිතූ දැයක් තෝරා ගන්නට තිබුණි. ඔහු සුවිශුද්ධවන්තයා ය.10 මර්දනය කොට පාලනය කරන ඒ කීය වූ අල්ලාහ් ඔහු ය.

39 : 05 ඔහු අහස් ද පොළොව ද නිර්මාණය කළේ සාධාරණ හේතුවක් මත ය. ඔහු රැය දවාලෙහි හකුළයි. දවාල රැයෙහි හකුළයි. ඉර, හඳ තම පාලනයේ තබා ඇත. සියල්ල නියමිත කාල සීමාවක් දක්වා ගමන් කරයි.241 දැන ගන්න. අබිබවන්නා ක්ෂමා කරන්නා ඔහු ය.

39 : 06 ඔහු එක ම එක් කෙනෙකුගෙන් නුඹලා නිර්මාණය කළේය.368 පසුව ඔහුගෙන් ඔහුගේ සහකාරිය නිර්මාණය කළේය. සිවුපාවුන්ගෙන් (බිළි දීමට සුදුසු) වර්ග අටක් නුඹලාට පහළ කළේය. නුඹලාගේ මව්වරුන්ගේ කුසෙහි එක් නිර්මාණයකට පසු තවත් නිර්මාණයක් ලෙසින් අඳුරු තුනක429 නුඹලා නිර්මාණය කරයි. ඔහු ය, අල්ලාහ්. නුඹලාගේ දෙවියන්. බලය ඔහුට ම හිමිය. ඔහු හැර නැමදීමට සුදුස්සා අන් කිසිවෙක් නැත. නුඹලා කෙසේ වෙනතකට හරවනු ලබන්නේ කෙසේ ද?

39 : 07 නුඹලා (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කරන්නෙහු නම් අල්ලාහ් නුඹලා කෙරෙන් අවශ්‍යතා වලින් තොර කෙනෙක් ය.485 ඔහු තම වහලූන්ගෙන් ප්‍රතික්ෂේපය තෘප්ත කර නොගනියි. නුඹලා කෘතඥ වන්නෙහු නම් නුඹලාගෙන් එය තෘප්ත කර ගනියි. කෙනෙක් වෙනත් කෙනෙකුගේ බර උසුලන්නේ නැත.265 පසුව නුඹලාගේ යළි පිවිසුම නුඹලාගේ දෙවියන් වෙතට ම ය. නුඹලා කරමින් සිටි දැය ගැන ඔහු නුඹලාට දන්වනු ඇත. ඔහු සිත්හි තිඛෙන දැය ගැන සර්වඥයෙකි.

39 : 08 මිනිසාට විපතක් සිදු වූයේ නම් තම දෙවියන් වෙතට යටත් වූ කෙනෙකු ලෙසින් ඔහුට කන්නලව් කරයි. පසුව දෙවියන් තම අනුග්රහය පිරිනමන විට පෙර දී කවරක් උදෙසා ඔහු ප්‍රාර්ථනා කළේ ද එය අමතක කර දමයි. අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයෙන් නොමග යවනු පිණිස ඔහුට සමානයන් කල්පනය කරයි. “නුඹේ (දේව) ප්‍රතික්ෂේපයෙහි සුළු කලක් සුවය විඳ ගනු. නුඹ නිරාවාසීන්ගෙන් කෙනෙක් යැ”යි පවසන්න.

39 : 09 රාත්‍රි කාල වල දී සජ්දා කළ කෙනෙකු ව ද සිට ගත් කෙනෙකුව ද පරලොවට භය ව තම දෙවියන්ගේ දයාව අපේක්ෂා කරන්නෙකු ව ද නැමදුම් කරමින් සිටින්නා ද? (නැතහොත් එසේ නොකරන්නා ද?) දන්නා අයත් නොදන්නා අයත් එක සමාන වන්නේ දැයි අසන්න. යහපත් උපදෙස ලබන්නේ බුද්ධිමත්හූ ය.

39 : 10 විශ්වාස කළ මාගේ වහලූනි, නුඹලාගේ දෙවියන්ට බිය වන්න. මෙලොවෙහි යහපත කළ අයට යහපතක් ඇත. අල්ලාහ්ගේ පොළොව සුවිශාල ය. ඉවසිලිවන්තයින්ට අසීමිතව කුලී දෙනු ලැබේ යනුවෙන් (දෙවියන් ප්‍රකාශ කරන බව) පවසන්න.

39 : 11,12 “නැමදුම චිත්ත පාරිශුද්ධියෙන් අල්ලාහ්ට පමණක් පිළිගන්වා මම ඔහුට නැමදුම් කළ යුතු යැයි අණ වන ලද්දෙමි. මුස්ලිම්වරුන්ගෙන් පළමුවැනියා වන්නට ද මම අණ වන ලද්දෙමි”යි පවසන්න.26

39 : 13 “මාගේ දෙවියන්ට මම පටහැනි වූයෙමි නම් ඉමහත් දිනක1 වේදනාවට මම බිය වන්නෙමි”යි ද පවසන්න

39 : 14,15 “චිත්ත පාරිශුද්ධියෙන් මාගේ නැමදුම අල්ලාහ්ට පමණක් පිළිගන්වා ඔහුට ම නැමදුම් කරමි. ඔහු හැර නුඹලා සිතූ දැයකට නුඹලා නමදින්නැ”යි පවසන්න. “කියාමත් දින1 තමන්ට ද තම පවුලේ අයට ද අලාභ ඇති කර ගත් අය ම ය, සැබවින් ම අලාභ ලැබූ අය. දැන ගන්න. පැහැදිලි අලාභය මෙය යැ” යි පවසන්න.26

39 : 16 ඔවුනට ඉහළින් ගින්නෙන් වූ තැටි ඇත. ඔවුනට පහළිනුත් තැටි ඇත. මෙයින් අල්ලාහ් තම වහලූන් බිය ගන්වයි. මාගේ වහලූනි, මට ම බිය වන්න.

39 : 17 යම් කෙනෙක් අයහපත් බලවේග වලට නැමදුම් කිරීමෙන් වැළකී අල්ලාහ් වෙතට හැරෙන්නේ ද ඔවුනට සුබාරංචිය ඇත. එබැවින් මාගේ වහලූන්ට සුබාරංචි කියන්න.

39 : 18 ඔවුහු වදනට සවන් දී එහි අලංකාර දැය අනුගමනය කරති. අල්ලාහ් යහ මග පෙන්වූයේ ඔවුනට ම ය. බුද්ධිමත් අය ඔවුහු ම ය.

39 : 19 “කවරෙකුට එරෙහිව වේදනාව පිළිබඳ වූ අණ ස්ථීර වූයේ ද ඔහු ද, (ස්වර්ගයට පිවිසෙන්න)? ඔබ නිරයෙහි සිටින්නෙකු මුදවන්නෙහි ද?

39 : 20 නමුත් තම දෙවියන්ට බිය බැතිමත් වූ අයට මාළිගා වලට ඉහළින් තනන ලද මාළිගා ඇත. ඒවා යටින් ගංගා ගලා බසියි. (මෙය) අල්ලාහ්ගේ පොරොන්දුවයි. අල්ලාහ් පොරොන්දු කඩ නොකරයි.

39 : 21 අල්ලාහ් අහසින් ජලය පහළ කොට එය පොළොවෙහි උල්පත් ලෙසින් ගලා බසින්නට සලස්වන බව ඔබ නොදන්නෙහි ද? පසුව එයින් විවිධ වර්ණ වලින් යුත් බෝග වර්ග හට ගන්වයි. පසුව එය වියළී ගොස්, කහ පැහැයට පත් වන බව ඔබ දකින්නෙහි ය. පසුව එය පිදුරු බවට පත් කරයි. බුද්ධිමත් අයට මෙහි උපදේශයක් ඇත.

39 : 22 අල්ලාහ් යමෙකුගේ සිත ඉස්ලාම් වෙනුවෙන් විහිදීමට සලස්වන්නේ ද ඔහු තම දෙවියන් වෙතින් (ලත්) ආලෝකයෙහි සිටියි. දෙවියන් සිහි කිරීම කෙරෙන් තම සිත් රළු කර ගත් අයට විනාශයක් ම ය. ඔවුහු පැහැදිලි දුර් මාර්ගයක සිටිති.

39 : 23 අල්ලාහ් ම ලස්සන පුවත පහළ කළේය. එය නැවත නැවත ප්‍රකාශ වන්නක් ද එකිනෙකට ගැළපෙන්නක් ද වේ. තම දෙවියන්ට බිය බැතිමත් වන අයගේ හම් මෙයින් කිලි පොළායයි. පසුව ඔවුන්ගේ හම් ද හදවත් ද අල්ලාහ් සිහි කිරීම සඳහා මෘදු වෙයි. මෙයයි, අල්ලාහ්ගේ යහ මග. මෙමගින් ඔහු සිතූ කෙනෙකුට යහ මග පෙන්වයි. ඔහු කවරෙකු දුර් මාර්ගයේ අත් හැරියේ ද ඔහුට මග පෙන්වන්නෙක් නැත.

39 : 24 යමෙක් තම මුහුණ කියාමත් දින1 නපුරු වේදනාවෙන් රැක ගන්නේ ද ඔහු ද, (නිරයට පිවිසෙන්නේ)? “නුඹලා කළ දේ රස විඳින්නැ”යි අපරාධකරුවන්ට පවසනු ලැබේ.

39 : 25 මොවුනට පෙර විසූ අය ද (දේව පණිවුඩ) අසත්‍ය යැයි සිතූහ. එබැවින් ඔවුහු නොදැනුවත් ව ම වේදනාව ඔවුනට පැමිණියේ ය.

39 : 26 අල්ලාහ් ඔවුනට මෙලොව ජීවිතයේ නින්දා විඳීමට සැලැස්විය. පරලොව වේදනාව අති මහත් ය. ඔවුන් දැනගත යුතු නොවේ ද?

39 : 27 මොවුන් ඉගෙනුම ලබන පිණිස මේ කුර්ආනයේ මිනිසුන් වෙනුවෙන් සියලූ උපමාවන් ප්‍රකාශ කර ඇත්තෙමු.

39 : 28 ඔවුන් (අපට) බිය බැතිමත් වනු පිණිස කිසිඳු ඇදයක් නැති, අරාබි බසින්489 වූ කුර්ආනය (අපි පහළ කළෙමු).227

39 : 29 අල්ලාහ් (වහල්) මිනිසෙකු උපමාවක් ලෙස ගෙන හැර දක්වයි. ඔහුට හාම්පුතුන් වශයෙන් විවිධාකාර මත දරන හවුල්කාරයින් කිහිප දෙනෙක් සිටිති. අල්ලාහ් තවත් මිනිසෙකු ද උපමාවක් ලෙස ගෙන හැර දක්වයි. ඔහු එක ම මිනිසෙකුට පමණක් හිමිය. මේ දෙදෙනා ම උපමාවෙන් එක සමාන වේ ද? සියලූ ප්‍රශංසා අල්ලාහ්ට ම හිමිය. නමුත් ඔවුන්ගෙන් ඛෙහෝ දෙනෙක් නොදනිති.

39 : 30 (මුහම්මද්), ඔබ මරණයට පත් වන කෙනෙකි. ඔවුහු ද මරණයට පත් වන අය වෙති.

39 : 31 පසුව නුඹලා කියාමත් දින1 නුඹලාගේ දෙවියන් වෙත නඩු කියන්නෙහු ය.

39 : 32 අල්ලාහ් කෙරෙහි බොරු ගොතා තමන් වෙත පැමිණි සත්‍යය අසත්‍ය යැයි සිතූ තැනැත්තාට වඩා මහා අපරාධකරුවා කවරෙක් ද? (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කරන අයට නිරයෙහි නවාතැනක් නැද්ද?

39 : 33 (දෙවියන්ට) බිය බැතිමත් වන අය වන්නේ සත්‍යය ගෙන ආ තැනැත්තා ද එය සත්‍ය කරවන තැනැත්තා ද වෙති.

39 : 34 ඔවුන් සිතන දැය ඔවුන්ගේ දෙවියන් වෙත ඔවුනට ඇත. මෙයයි, යහපත කරන අයගේ කුලිය.

39 : 35 අල්ලාහ් ඔවුන් කළ අයහපත් දැය ඔවුන් කෙරෙන් ඉවත් කරයි. ඔවුන් කළ යහපත වෙනුවෙන් ඔවුන්ගේ කුලිය ඔවුනට පිරිනමයි.

39 : 36 අල්ලාහ් තම වහලාට ප්‍රමාණවත් නොවේ ද? ඔහු නොවන අය ගැන ඔවුහු ඔබ බිය ගන්වති. අල්ලාහ් යමෙකු දුර් මාර්ගයේ හැර දැමුවේ ද ඔහුට කිසිඳු යහ මග පෙන්වන්නෙක් නැත.

39 : 37 අල්ලාහ් යමෙකුට යහ මග පෙන්වන්නේ ද ඔහු නොමග යවන්නෙක් නැත. අල්ලාහ් අබිබවන්නෙකු හා දඬුවම් කරන්නෙකු නොවේ ද?

39 : 38 “අහස් ද පොළොව ද නිර්මාණය කළේ කවරෙක් දැ”යි ඔබ ඔවුන්ගෙන් ඇසුවෙහි නම් “අල්ලාහ් යැ”යි ඔවුහු පවසති. “අල්ලාහ් හැර නුඹලා ප්‍රාර්ථනා කරන දේ ගැන පවසන්නැ” යි අසන්න. “අල්ලාහ් මට විපතක් සිතුවේ නම් ඔහුගේ විපත ඔවුහු ඉවත් කරන්නෝ ද? නැතහොත් ඔහු මට දයාව දැක්වීමට සිතුවේ නම් ඔවුනට ඔහුගේ දයාව වැළැක්විය හැකි ද? අල්ලාහ් මට ප්‍රමාණවත් ය. රඳා පවතින අය ඔහු කෙරෙහි ම රඳා පැවතිය යුතුයැ” යි පවසන්න.

39 : 39,40 “මාගේ ජනතාවනි, නුඹලාගේ මාර්ගයේ ම නුඹලා ක්‍රියා කරන්න. මමත් ක්‍රියා කරන්නෙමි. කවරෙකුට නින්දිත වේදනාවක් ලැබේ ද? කවරෙකු මත සදාතනික වේදනාවක් පහළ වන්නේ ද යන්න දැන ගන්නෙහු යැ”යි පවසන්න.26

39 : 41 මිනිසුන් වෙනුවෙන් ප්‍රකාශයෙන් යුත් මේ ධර්ම ග්‍රන්ථය අපි ඔබට පහළ කළෙමු. යහ මග ලබන්නා තමා වෙනුවෙන් ම යහ මග ලබයි. නොමග යන්නා තමාට එරෙහි ව ම නොමග යයි. (මුහම්මද්,) ඔබ ඔවුනට භාරකරුවෙක් නොවන්නෙහි ය.81

39 : 42 ප්‍රාණයන් ඒවා මරණයට පත් වන විටදීත් මරණයට පත් නොවන ඒවා නින්දේදීත් අල්ලාහ් අත්පත් කර ගනියි. කවරකට මරණය නියම කළේ ද එය තම අත් වසමෙහි තබා ගෙන අනෙක්වා නියමිත කාලයක් දක්වා හැර දමයි. සිතන ජනතාවට මෙහි සාධක රැසක් ඇත.

39 : 43 “ඔවුහු අල්ලාහ් හැර මැදිහත් වන අය මනඃකල්පිතව ඇති කර ගත්තෝ ද? ඔවුනට කිසිඳු දැයක බලයක් හෝ දැනුමක් හෝ නොතිබුණත් දැ”යි අසන්න.

39 : 44 “සියලූ මැදිහත් වීම්17 අල්ලාහ්ට ම හිමියැ”යි පවසන්න. අහස් හා පොළොවෙහි බලය ඔහුට ම හිමිය. පසුව නුඹලා නැවත ගෙන එනු ලබන්නේ ඔහු වෙත ම ය.

39 : 45 අල්ලාහ් ගැන පමණක් ප්‍රකාශ කරනු ලබන විට පරලොව ගැන විශ්වාස නොකරන අයගේ සිත් හැකිළෙයි. ඔහු නොවන අය ගැන ප්‍රකාශ කරනු ලබන විට වහාම ඔවුහු සතුටට පත් වෙති.

39 : 46 “අල්ලාහ්, අහස් හා පොළොවේ නිර්මාපකයාණෙනි, ගුප්ත හා ප්‍රත්‍යක්ෂ දැය ගැන සර්වඥයාණෙනි, ඔබේ වහලූන් ප්‍රතිවිරුද්ධ වූ දෑහි ඔවුනඅතර ඔබ ම විනිශ්චය කරනු මැනවැ”යි පවසන්න.

39 : 47 අපරාධකරුවන්ට පොළොවෙහි තිඛෙන සියලූ දැයත් ඒ සමඟ එබන්දකුත් තිබේ නම් කියාමත් දින1 නපුරු වේදනාවට වන්දි වශයෙන් දෙන්නෝ ම ය. ඔවුන් නොසිතූ දේ අල්ලාහ් වෙතින් ඔවුනට හෙළි වනු ඇත.

39 : 48 ඔවුන් කළ අයහපත් දේ ඔවුනට හෙළි වනු ඇත.265 ඔවුන් විහිළු කරමින් සිටි දැය ම ඔවුන් වටලා ගනියි.

39 : 49 මිනිසාට යම් කිසි විපතක් සිදු වූයේ නම් ඔහු අප කැඳවයි. පසුව අපි ඔහුට අපේ අනුග්රහයක් පිරිනැමූ විට “එය මට දෙන ලද්දේ මගේ නුවණ නිසා ම යැ” යි පවසයි. එසේ නොවේ. එය පරීක්ෂණයකි.484 නමුත් ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් නොදනිති.

39 : 50 ඔවුනට පෙර සිටි අය ද මෙය ම පැවසූ හ. ඔවුන් ඉපැයූ දැය ඔවුනට ඵලක් නොවීය.

39 : 51 ඔවුන් කළ අයහපත් දේ ඔවුන් හසු කළේය. මොවුන් කළ අයහපත් දේ මොවුන්ගෙන් අපරාධකරුවන් හසු කර ගනියි.265 මොවුහු ජය ගන්නෝ නොවෙති.

39 : 52 අල්ලාහ් තමා සිතූ අයට ධනය වැඩියෙන් ද අඩුවෙන් ද පිරිනමන බව ඔවුහු නොදන්නෝ ද? විශ්වාස කරන ජනතාවට මෙහි සාධක රැසක් ඇත.345

39 : 53 තමන්ට ම එරෙහි ව සීමාව ඉක්ම වූ මාගේ වහලූනි, අල්ලාහ්ගේ දයාවෙහි බලාපොරොත්තු සුන් කර නොගන්න. අල්ලාහ් සියලූ පාපයන් ක්ෂමා කරයි. ඔහු ක්ෂමා කරන්නා ය¦ අසම සම දයාවන්තයා යැයි (අල්ලාහ් ප්‍රකාශ කරන බව) දන්වන්න.

39 : 54

නුඹලාට වේදනාව පැමිණ නුඹලාට උදව් නොකරනු ලබන තත්ත්වයක් උදා වීමට පෙර නුඹලාගේ දෙවියන්ට අවනත වී ඔහු වෙතට හැරෙන්න.

39 : 55,56,57,58

නුඹලා නොදැනුවත් ව සිටිය දී හදිසියේ ම නුඹලා වෙත වේදනාව පැමිණීමට පෙර ද “අල්ලාහ්ගේ යුතුකම්හි මම අඩු ලූහුඬුකම් කළ නිසා මට විනාශයක් මය. මම විහිළු කරන්නෙක් වූයෙමි”යි කිසිවෙක් පැවසීමට පෙර ද “අල්ලාහ් මට යහ මග පෙන්වා ඇත්නම් මම (ඔහුට) බිය බැතිමත් අයගෙන් කෙනෙක් වන්නට තිබුණි”යි පැවසීමට පෙර ද වේදනාව දකින විට “මට නැවත වරක් (ලොවට යෑමට) අවස්ථාවක් ලැබේ නම් සත් පුරුෂයින්ගෙන් කෙනෙක් වන්නට තිබුණි”යි පැවසීමට පෙර ද නුඹලාගේ දෙවියන් වෙතින් නුඹලාට පහළ වූ අලංකාර දේ අනුගමනය කරන්න.26

39 : 59 “එසේ නොවේ, නුඹ වෙත මාගේ වැකි පැමිණියේ ය. නුඹ ඒවා අප්‍රකාශ යැයි සිතුවෙහි ය. උඬඟු වූයෙහි ය. (මා) ප්‍රතික්ෂේප කරන්නෙක් ද වූයෙහි යැ”(යි පවසනු ලැබේ).

39 : 60 අල්ලාහ් කෙරෙහි අප්‍රකාශය ප්‍රබන්ධ කළ අයගේ මුහුණු කියාමත් දින1 අඳුරුව ඔබ දකින්නෙහි ය. උඩඟු වූ අයට නිරයේ නවාතැනක් නැද්ද?

39 : 61 අල්ලාහ් (තමාට) බිය බැතිමත් වන අය ජයග්‍රහණය කරවා ආරක්ෂා කරයි. ඔවුනට විපතක් සිදු නොවේ. ඔවුන් දුක් වන්නේ ද නැත.

39 : 62 අල්ලාහ් සියලූ දෑහි නිර්මාණකරු ය. ඔහු සියලූ දෑහි භාරකරු ය.

39 : 63 අහස් හි ද පොළොවෙහි ද යතුරු ඔහුට ම හිමි ය. අල්ලාහ්ගේ වැකි ප්‍රතික්ෂේප කරන්නෝ ම අලාභ ලද්දෝ වෙති.

39 : 64 “අඥානයෙනි, අල්ලාහ් නොවන දැය මා නැමදිය යුතුයැයි නුඹලා මට අණ කරන්නෙහු දැ” යි අසන්න.

39 : 65,66 “ඔබ සමානයන් කල්පනය කළෙහි නම් ඔබේ යහපත් ක්‍රියා විනාශ වනු ඇත. අලාභ ලද්දෙක් වන්නෙහි ය. නමුත් අල්ලාහ් ම නමදින්න. කෘතඥ වන අයගෙන් කෙනෙක් වන්නැ”යි (මුහම්මද්,) ඔබටත් ඔබට පෙර සිටි අයටත් දූත පණිවුඩ දැනුම් දෙන ලදී.26

39 : 67 ඔවුහු අල්ලාහ්ව ඔහුගේ ගෞරවයට සරිලන පරිදි ගෞරව නොකළහ. කියාමත් දින1 මුළු පොළොව ම ඔහුගේ අත් මිටක්488 තුළ අන්තර්ගත වනු ඇත. ඔහුගේ දකුණ තෙහි අහස් හකුළුවනු ලැබේ.453 ඔහු සුවිශුද්ධවන්තයා ය.10 ඔවුන් කල්පනය කරන සාමානයන් කෙරෙන් ඔහු උත්කෘෂ්ට ය.

39 : 68

සූර් පිඹිනු ලැබේ. අල්ලාහ් සිතූ අය මිස අහස් හි ද පොළොවෙහි ද සිටින අය සිහි මූර්ඡා වෙති. පසුව නැවත වරක් එය පිඹිනු ලැබේ. වහාම ඔවුහු නැගිට බලති.346

39 : 69

පොළොව තම දෙවියන්ගේ ආලෝකයෙන් බැබළෙයි. (වාර්තා) පොත (ඉදිරියෙන්) තබනු ලැබේ. නබි වරුන් ද සාක්ෂිකරුවන් ද ගෙන එනු ලබති. ඔවුනඅතර යුක්තිසහගතව විනිශ්චය කරනු ලැබේ. ඔවුහු අපරාධ කරනු නොලබති.

39 : 70

සෑම කෙනෙකුට ම ඔවුන් කළ දේ මුළුමනින් ම පිරිනමනු ලැබේ. ඔවුන් කළ දේ ගැන ඔහු සර්වඥයෙකි.

39 : 71

(එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කළ අය කණ්ඩායම් වශයෙන් නිරය වෙත දක්කාගෙන යනු ලබති. ඔවුන් එහි පැමිණි විට එහි දොරටු විවෘත කරනු ලැබේ. “නුඹලාගේ දෙවියන්ගේ වැකි නුඹලාට ප්‍රකාශ කරන දූතවරුන් නුඹලා අතුරින් ම නුඹලා වෙත පැමිණියේ නැද්ද? මෙදිනට නුඹලාට මුහුණ දීමට සිදු වන බව ඔවුහු නුඹලාට අවවාද කළේ නැද්දැ”යි එහි මුරකරුවෝ අසති. එයට “එසේ යැ”යි ඔවුහු පවසති. නමුත් (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කළ අයට වේදනාව නමැති අණ ස්ථීර විය.

39 : 72 “නිරයේ දොරටු වලින් ඇතුල් වනු”යි පවසනු ලැබේ. ඔවුහු එහි සදාකාලීනව සිටිති. උඩඟු වූවන්ගේ නවාතැන ඉතා නරක ය.

39 : 73 තම දෙවියන්ට බිය බැතිමත් වූ අය කණ්ඩායම් වශයෙන් ස්වර්ගය වෙත දක්කා ගෙන යනු ලබති. ඔවුන් එහි පැමිණි විට එහි දොරටු විවෘත කරනු ලැබේ. “නුඹලා කෙරෙහි සලාම්159 උදා වේවා` නුඹලා සතුටට පත් වන්නෙහු ය. සදාකාලීනව සිටින ලෙසින් ඇතුළු වන්නැ”යි එහි මුරකරුවෝ ඔවුනට පවසති.

39 : 74 “සියලූ ප්‍රශංසා අල්ලාහ්ට ම හිමිය. ඔහු තම පොරොන්දු සැබෑ කළේය. ස්වර්ගයෙහි අපි කැමති ලෙසින් වාසය කිරීමට මේ පොළොව අපට උරුම කර දුන්නේ ය. යහපත් ක්‍රියා කළ අයගේ කුලිය අති විශිෂ්ට යැ”යි ඔවුහු පවසති.

39 : 75 සුර දූතවරු තම දෙවියන්ගේ ප්‍රශංසාව සුවිශුද්ධ කොට, අර්ෂය488 වටා පැමිණීම ඔබ දකින්නෙහි ය. ඔවුනඅතර යුක්තිසහගතව විනිශ්චය කරනු ලැබේ. “විශ්වයේ දෙවියන් වන අල්ලාහ්ට ම සියලූ ප්‍රශංසා හිමියැ”යි පවසනු ලැබේ.