36 : යාසීන් – අරාබි හෝඩියේ 28 වන හා 12 වන අකුරු

යාසීන් – අරාබි හෝඩියේ 28 වන හා 12 වන අකුරු

පරිච්ඡේදය: 36

මුළු වැකි ගණන : 83

මෙම පරිච්ඡේදය යා සීන්, යන අකුරු දෙකෙන් පටන් .න්නා බැවින් මෙලෙස නම් කරන ලදී..

අසීමිත කරුණාවන්තයා ද අසම සම දයාවන්තයා ද වන අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්…

36 : 01 යා, සීන්2

36 : 02 ප්‍රඥාවන්ත කුර්ආනය මත දිවුරා පවසමි.

36 : 03 (මුහම්මද්ල) ඔබ දූතයින්ගෙන් කෙනෙකි.

36 : 04 (ඔබ) සෘජු මාර්.යක සිටින්නෙහි ය.

36 : 05,06 නොසැලකිලිමත් වූ ද මුතුන් මිත්තන්ට අවවාද නොකරන ලදුව සිටින්නා වූ ද ජන සමාජයකට ඔබ අවවාද කරනු පිණිස අබිබවන්නා වූ අසම සම දයාවන්තයා වෙතින් මෙය පහළ වූවකි.26

36 : 07 ඔවුන්ගෙන් වැඩි දෙනෙකුට එරෙහිව අණ ස්ථීර විය. එබැවින් ඔවුහු විශ්වාස නොකරති.

36 : 08 අපි ඔවුන්ගේ ගෙලවල්හි විලංගු දමා ඇත්තෙමු. ඒවා (ඔවුන්ගේ) නිකට දක්වා ඇත. එබැවින් ඔවුන්ගේ හිස ඉහළට එසෙවී ඇත.

36 : 09 ඔවුන් ඉදිරියෙන් බාධකයක් පිහිටුවා ඇත්තෙමු. ඔවුන් පිටු පසින් ද බාධකයක් පිහිටුවා ඇත්තෙමු. ඔවුන් වැසා දැමුවෙමු. එබැවින් ඔවුනට බැලිය නොහැකි ය.

36 : 10 ඔබ ඔවුනට අවවාද කිරීම ද අවවාද නොකර සිටීම ද ඔවුනට නම් එක සමාන ය. ඔවුහු විශ්වාස නොකරති.

36 : 11 ඔබ අවවාද කරන්නේ මේ අනුශාසනාව අනු.මනය කොට හුදෙකලාවේ අසීමිත කරුණාවන්තයාට බිය වන අයට ම ය. ඔවුනට ක්ෂමාවක් ද ගෞරවනීය කුලියක් ද ගැන සුබාරංචි කියන්න.

36 : 12 අපි මළවුන්ට ජීවය දෙන්නෙමු. ඔවුන් කළ දැය ද ඔවුන්ගේ පා සටහන් ද සටහන් කරන්නෙමු. සියලූ දේ පැහැදිලි ලේඛනයෙහි157 නිශ්චය කර ඇත්තෙමු.

36 : 13 ග්‍රාම වාසීන් වෙත දූතයින් පැමිණි විට සිදු වූ දැය ඔවුනට ආදර්ශයක් ලෙස ගෙන හැර දක්වන්න.

36 : 14 අපි ඔවුන් වෙත දෙදෙනෙකු දූතයින් ලෙස එවූ විට ඔවුහු ඒ දෙදෙනා ම අසත්‍ය පවසන්නන් යැයි සිතූහ. එබැවින් තුන් වැන්නා මගින් ශක්තිමත් කළෙමු.329 “අපි නුඹලා වෙත එවන ලද දූතවරු” යැයි ඔවුහු පැවසූ හ.

36 : 15 “නුඹලා අප වැනි මිනිසුන් මිස වෙන නැත. අසීමිත කරුණාවන්තයා කිසිවක් පහළ නොකළේය. නුඹලා බොරුකාරයෝ යැ”යි (ඒ ග්‍රාම වාසීහූ) පැවසූ හ.

36 : 16,17 “අපි නුඹලා වෙත එවන ලද දූතවරු වන බව අපගේ දෙවියන් දනියි. පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කිරීම මිස අප කෙරෙහි (වෙනත් කිසිවක්) නැතැ”යි ඔවුහු පැවසූ හ.26

36 : 18 “අපි නුඹලා අසුබ නිමිත්තක් සේ සලකන්නෙමු. නුඹලා නොවැළකුණහොත් නුඹලාට ගල් ගසා මරා දමන්නෙමු. අපගෙන් පීඩාකාරී වේදනාවක් ද නුඹලාට හට ගනු ඇතැ”යි (ඒ ග්‍රාම වාසීහූ) පැවසූ හ.

36 : 19 “නුඹලාගේ අසුබ නිමිත්ත නුඹලා සමඟ ය. නුඹලා අනුශාසනා කරන ලද්දෙහු නම් ද, (අපට තර්ජනය කරන්නේ)? නැත. නුඹලා සීමාව ඉක්ම වූ පිරිසක් වන්නෙහුයැ”යි (දූතවරු) පැවසූ හ.

36 : 20 ඒ නගරයෙහි ඈත කෙළවරක සිට මිනිසෙක් ඉක්මනින් පැමිණල “මාගේ ජනතාවනිල දූතයින් අනුගමනය කරන්නැ”යි පැවසීය.

36 : 21 නුඹලාගෙන් කිසිඳු කුලියක් නොඉල්ලන යහ මග ලත් අය අනුගමනය කරන්න.

36 : 22 මා නිර්මාණය කළ දෙවියන්ට මම නැමදුම් නොකර සිටින්නේ කෙසේද? නුඹලා ඔහු වෙතට ම ආපසු ගෙන යනු ලබන්නෙහු ය.

36 : 23 මම ඔහු හැර වෙනත් දෙවි වරුන් පිහිටුවා ගන්නෙම් ද? අසීමිත කරුණාවන්තයා මට විපතක් සිදු කිරීමට අදහස් කළේ නම් ඔවුන්ගේ මැදිහත් වීම17 මට කිසිඳු ප්‍රයෝජනයක් නොවේ. ඔවුන් මා ආරක්ෂා කරන්නේ ද නැත.

36 : 24 එවිට මම ප්‍රකට දුර් මාර්ගයකට පත් වන්නෙමි.

36 : 25 “මම නුඹලාගේ දෙවියන් ගැන විශ්වාස කළෙමි. එබැවින් මට ඇහුම්කන් දෙන්නැ”(යි ද පැවසීය).

36 : 26,27 “ස්වර්ගයට පිවිසෙන්නැ”යි (ඔහුට) පවසන ලදී.330 එයට ඔහු “මාගේ දෙවියන් මට ක්ෂමාව දී ඇති බවත් ගෞරවනීය අය අතරට මා පත් කළ බවත් මාගේ ජන සමාජය දැන.ත යුතු නොවේ දැ”යි පැවසීය.26

36 : 28ඔහුට පසුව ඔහුගේ ජන සමාජයට එරෙහිව අපි අහසින් සේනාවක් පහළ නොකළෙමු. (එසේ) අපි පහළ කරන්නෝ ද නොවීමු.

36 : 29 එය එක ම එක් මහ ශබ්දයක් ම විය. වහාම ඔවුහු අළු වූහ.

36 : 30 මෙය වහලූන්ට අලාභයකි. ඔවුන් වෙත කවර දූතයෙක් පැමිණියත් ඔවුන් ඔහුට විහිළු නොකර සිටියේ නැත.

36 : 31 අපි ඔවුනට පෙර කොපමණ පරම්පරාවන් විනාශ කර ඇත්තෙමු ද? ඔවුන් මොවුන් වෙත ආපසු නොඑන බව මොවුහු නොදන්නෝ ද?

36 : 32 සියල්ලෝ ම සමස්ත වශයෙන් අප වෙත එක් රැස් කරනු ලබති.

36 : 33 මළ පොළොව ඔවුනට සාධකයකි. අපි එය පණ ගන්වා එයින් ධාන්‍යය හෙළි කරන්නෙමු. ඔවුහු එයින් අනුභව කරති.

36 : 34,35 අපි එහි රට ඉඳි හා මිදී උයන් ද ඇති කළෙමු. ඔවුන් එහි පලතුරු අනුභව කරනු පිණිස එහි දිය උල්පත් ද ගලා බැසීමට සැලැස්වීමු. ඔවුන්ගේ අත් එය නොකළේය. ඔවුහු කෘතඥ නොවන්නෝ ද?26

36 : 36 පොළොව හට ගන්වන දැයින් ද ඔවුන්ගෙන් ද ඔවුන් නොදන්නා දැයින් ද සෑම වර්ගයක් ම ජෝඩු වශයෙන්242 නිර්මාණය කළ තැනන් සුවිශුද්ධවන්තයා ය.10

36 : 37 රාති්‍රය ද ඔවුනට සාධකයකි. අපි එයින් දහවල උලූප්පා ගන්නෙමු. වහාම ඔවුහු අඳුරට කිඳා බසිති.

36 : 38 සූර්යයා ඊට අදාළ ස්ථානය දක්වා ගමන් කරමින් සිටියි. මෙය සර්වඥ වූ අබිබවන්නාගේ නියමයකි.241

36 : 39 සඳට විවිධ මණ්ඩල පිහිටුවා ඇත්තෙමු. අවසානයේ දී එය වියළි රට ඉඳි කොළපුවක් මෙන් වන්නේ ය.

36 : 40 සූර්යයා විසින් චන්ද්‍රයාට ළඟා විය නොහැකිය. රාති්‍රය දහවල ඉක්මවන්නේ ද නැත. සියල්ල කක්ෂයෙහි පාවෙයි.241

36 : 41,42 අපි ඔවුන්ගේ පෙළපත පුරවන ලද නැවෙහි නැංවීම ද ඔවුන් නැ. යන එවැනි දැය399 (ගොඩබිමෙහි) ඔවුන් වෙනුවෙන් නිර්මාණය කිරීම ද ඔවුනට සාධකයකි.26

36 : 43 අපි සිතුවෙමු නම් අපි ඔවුන් දියෙහි ගිල්වන්නමු. ඔවුන් වෙනුවෙන් හඬ නගන අය කිසිවෙක් සිටින්නේ නැත. ඔවුන් ආරක්ෂා කරනු ලබන්නේ ද නැත.

36 : 44 නමුත් අපගේ දයාව හේතු කොටගෙන ද නියමිත කාලයක් දක්වා භුක්ති විඳීම පිණිස ද (දියෙහි නොගිල්වීමු).

36 : 45 නුඹලාට ඉදිරියෙන් හා පිටුපසින් තිඛෙන දැයට බිය වන්න. නුඹලා දයාව දක්වනු ලබන්නෙහු යැයි ඔවුනට පවසනු ලබන විට (ඔවුහු එය නොසලකති).

36 : 46 ඔවුන්ගේ දෙවියන්ගේ සාධක වලින් කවර සාධකයක් ඔවුන් වෙත පැමිණියත් ඔවුන් එයට පිටු නොපාමින් සිටියේ නැත.

36 : 47 “අල්ලාහ් නුඹලාට දුන් දැයින් (යහපත් මාර්ගයේ) වියදම් කරන්නැ”යි ඔවුනට පවසනු ලබන විට “(නැති බැරි අයට) අපි ආහාර දිය යුතු ද? අල්ලාහ් සිතා ඇත්නම් ඔවුනට ආහාර දෙන්නට තිබුණි. නුඹලා පැහැදිලි දුර් මාර්ගයක ම සිටින්නෙහුයැ”යි (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කරන අය විශ්වාස කළ අයට පවසති.

36 : 48 “නුඹලා සත්‍යවන්තයින් නම් මේ අවවාදය (සිදු වන්නේ) කවරදා දැ”යි ඔවුහු අසති.

36 : 49 එකම එක් මහා හඬක් මිස (අන් කිසිවක්) ඔවුහු අපේක්ෂා නොකරති. ඔවුන් විවාද කරමින් සිටින විට එය ඔවුන් හසු කර ගනියි.

36 : 50 එවිට අන්තිම කැමැත්ත ප්‍රකාශ කිරීමට ඔවුනට නොහැකිය. තම පවුලේ අය වෙත ද ආපසු නොයති.

36 : 51 සූර් පිඹිනු ලැබේ. වහාම ඔවුහු සොහොන් වළ වලින් තම දෙවියන් වෙත වේගයෙන් ගමන් කරති.

36 : 52 “අහෝ` අපට විනාශයක් ම ය. අපගේ නිදි පොළෙන් අප අවදි කළේ කවරෙක්දැ”යි ඔවුහු අසති.332 “අසීමිත කරුණාවන්තයා පොරොන්දු වූ දැය ද දූතයින් සත්‍යයැයි ප්‍රකාශ කළ දැය ද මෙයයැ”(යි පවසනු ලැබේ).

36 : 53 එකම එක් මහා හඬක් මිස අන් කිසිවක් නැත. වහාම ඔවුහු සියල්ලෝ ම අප වෙත එක් රැස් කරනු ලබති.

36 : 54 අද කිසිවෙකුට සුළු වශයෙන්වත් අපරාධ කරනු නොලැබේ. නුඹලා කරමින් සිටින දැයට මිස කුලී දෙනු නොලබන්නෙහු ය.

36 : 55 එදින ස්වර්.වාසීහූ (තම) කි්‍රයා වල ප්‍රමෝදයට පත් වෙති.

36 : 56 ඔවුන් ද ඔවුන්ගේ සහකාරියන් ද8 යහනෙහි හාන්සි වී සෙවණැලිවල සිටිති.

36 : 57 එහි ඔවුනට පලතුරු ඇත. ඔවුන් ඉල්ලන දෙයක් ඔවුනට ලැඛෙනු ඇත.

36 : 58 සලාම්`159 මෙය අසම සම දයාවන්ත දෙවියන්ගේ ප්‍රකාශයකි.

36 : 59 “වරදකරුවනි, අද (සත් පුරුෂයින්ගෙන්) වෙන් වන්නැ”(යි පවසනු ලැබේ).

36 : 60,61 “ආදම්ගේ දරුවනි,504 ෙෂෙතාන්ට නැමදුම් නොකරන්න. ඔහු නුඹලාට ප්‍රකට සතුරෙකි. මට ම නමදින්න. සෘජු මාර්.ය මෙය යැ”යි මම නුඹලාගෙන් ප්රතිඥා නො.ත්තෙම් ද?”26

36 : 62 ඔහු නුඹලාගෙන් විශාල පිරිසක් නොමග යැවීය. නුඹලා වටහා ගෙන තිබිය යුතු නොවේ ද?

36 : 63 නුඹලාට අවවාදිත නිරය මෙයයි.

36 : 64 “නුඹලා (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කරමින් සිටි බැවින් අද මෙහි දැවෙන්නැ”යි පවසනු ලැබේ.

36 : 65 අද අපි ඔවුන්ගේ මුවෙහි මුද්‍රා තබන්නෙමු. ඔවුන් කරමින් සිටි දැය ගැන ඔවුන්ගේ අත් අප සමඟ කථා කරයි. පාද සාක්ෂි දරයි.

36 : 66 අපි සිතුවෙමු නම් ඔවුන්ගේ ඇස් නැති කර දමා ඇත්තෙමු. එවිට මාර්ගය දෙසට ඉක්මන් වෙති. එවිට ඔවුන් බලන්නේ කෙසේ ද?

36 : 67 අපි සිතුවෙමු නම් ඔවුන් සිටි ස්ථානයෙහි ම ඔවුන්ගේ හැඩරුව වෙනස් කර ඇත්තෙමු. එවිට ඔවුනට (ඉදිරියට) යෑමට නොහැකිය. පසු පසට යෑමට ද නොහැකිය.

36 : 68 අපි කවරෙකුට ආයු කාලය පිරිනැමුවෙමු ද නිර්මාණයෙහි ඔහු

ආපස්සට ගෙන යන්නෙමු. (මෙය) ඔවුහු වටහා නොගන්නෝ ද?333

36 : 69 අපි මොහුට (මුහම්මද්ට) කාව්ය ශාස්ත්‍රය උ.න්වා නුදුන්නෙමු. (එය) ඔහුට අවශ්‍ය ද නැත. මෙය අනුශාසනාවක් ද පැහැදිලි කුර්ආනයක් ද මිස වෙන නැත.

36 : 70 ජීවමානව සිටින අයට අවවාද කිරීමට ද (අප) ප්‍රතික්ෂේප කළ අයට එරෙහිව අණ ස්ථීර වීමට ද (මෙය පහළ කළෙමු)

36 : 71 අපේ අත් වලින් බිහි කළ සිවුපාවුන් ඔවුන් වෙනුවෙන් අපි නිර්මාණය කර තිඛෙන බවත් ඔවුන් උන්ට හිමිකරුවන් ව සිටින බවත් ඔවුහු නුදුටුවෝ ද?

36 : 72 ඔවුන් වෙනුවෙන් උන් දමනය කර දුනිමු. උන්ගෙන් ඔවුන්ගේ වාහන ද ඇත. උන්ගෙන් ඔවුහු අනුභව ද කරති.171

36 : 73 උන්ගෙන් ඔවුනට ප්‍රයෝජන ද පාන ද වෙති. කෘතඥ නොවන්නෝ ද?

36 : 74 ඔවුන් උදව් කරනු ලබනු පිණිස ඔවුහු අල්ලාහ් හැර වෙනත් දෙවිවරුන් ඇති කර ගත්හ.

36 : 75 මොවුහු ඒ දෙවිවරුන්ට

(මෙලොවෙහි) ප්‍රධාන ආරක්ෂකයින් ව සිටිය දී ඒ දෙවිවරු මොවුනට උදව් කිරීමට නොහැකිය.

36 : 76 (මුහම්මද්ල) ඔවුන්ගේ ප්‍රකාශය ඔබ ශෝකයට පත් නොකරත්වා` ඔවුන් සඟවන දැය ද හෙළිදරව් කර දැය ද අපි දනිමු.

36 : 77 අපි මිනිසා ශුක්‍රාණුවකින් 506 නිර්මාණය කර තිඛෙන බව ඔහු නුදුටුවේ ද? නමුත් ඔහු ප්‍රකටව ප්‍රතිවාද කරයි.

36 : 78 ඔහු අපට උපමා ගෙන හැර දක්වයි. (අපි) ඔහු නිර්මාණය කර තිබීම ගැන ඔහු අමතක කළේය. “ඇට කටු දිරාපත් ව තිබිය දී එයට ජීවය දෙන්නේ කවරෙක්දැ”යි ඔහු අසයි.

36 : 79 “පළමු වර කවරෙක් එය නිර්මාණය කළේ ද ඔහු මෙයට ජීවය දෙයි. ඔහු සියලූ නිර්මාණයන් ගැන සර්වඥයෙක් යැ”යි පවසන්න.

36 : 80 ඔහු හරිත ගසින් නුඹලා වෙනුවෙන් ගින්න හට ගැන්වීය. නුඹලා එයින් ගිනි මොළවන්නෙහු ය.

36 : 81 අහස් හා පොළොව නිර්මාණය කළ තැනන් මොවුන් වැනි අය නිර්මාණය කරන්නට බලසම්පන්න නොවේ ද? එසේ ය. ඔහු අති ශ්‍රේෂ්ඨ නිර්මාණකරු යත සර්වඥ ය.

36 : 82 ඔහු යමක් සිතුවේ නම් ඔහු එයට වනු යි කී පමණින් වහාම එය සිදු වනු ඇත.506

36 : 83 කවරෙකුගේ අතෙහි සියලූ දෑහි බලය තිඛෙන්නේ ද ඔහු සුවිශුද්ධවන්තයා ය.10 නුඹලා ඔහු වෙතට ම නැවත ගෙන එනු ලබන්නෙහු ය.