35 : ෆාතිර් – මැවුම්කරු

ෆාතිර් – මැවුම්කරු

පරිච්ඡේදය: 35

මුළු වැකි ගණන : 45

මෙම පරිච්ඡේදයේ පළමු වැකියේ ෆාතිර් නමැති පදය සඳහන් වන බැවින් මෙසේ නම් කරන ලදී

අසීමිත කරුණාවන්තයා ද අසම සම දයාවන්තයා ද වන අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්…

35 : 01 අහස් හි ද පොළොවෙහි ද මැවුම්කරු වන අල්ලාහ්ට ම සියලූ ප්‍රශංසා හිමිය. (ඔහු) සුර දූතයින් පියාපත් දෙක බැගින් ද තුන බැගින් ද හතර බැගින් ද යුත් දූතයින් වශයෙන්161 එවයි. ඔහු සිතන දැය නිර්මාණයෙහි වැඩි කරයි. අල්ලාහ් සියලූ දේ කෙරෙහි බලසම්පන්නයෙකි

35 : 02 අල්ලාහ් මිනිසුන් වෙනුවෙන් විවෘත කළ කිසිඳු දයාවක් වළක්වන්නෙක් නැතග ඔහු වැළැක්වූ දැය ඉන් පසු එවන්නෙක් ද නැතග ඔහු අබිබවන්නා ය ප්‍රඥාවන්තයා ය.

35 : 03 මිනිසුනි, අල්ලාහ් නුඹලාට දක්වා තිඛෙන අනුග්‍රහය සිහි කරන්නග අහසින් ද පොළොවෙන් ද නුඹලාට ආහාර සපයන463 අල්ලාහ් හැර (වෙනත්) මැවුම්කරුවෙක් සිටී ද? ඔහු හැර නැමදීමට සුදුස්සා වෙනත් කිසිවෙක් නැතග නුඹලා වෙනත කට හරවනු ලබන්නේ කෙසේ ද?

35 : 04 (මුහම්මද්ල) ඔවුහු ඔබ අසත්‍ය පවසන්නෙක් යැයි සිතුවහොත් ඔබට පෙර බොහෝ දූතවරු අසත්‍ය පවසන්නන් යැයි සලකනු ලැබූහග කටයුතු අල්ලාහ් වෙත ම ගෙන යනු ලැබේ

35 : 05 මිනිසුනිල අල්ලාහ්ගේ පොරොන්දුව සැබෑ යග මෙලොව ජීවිතය නුඹලා මුළා නොකරත්වා` මුළා කරන්නා (ෙෂෙතාන්) ද අල්ලාහ් විෂයයෙහි නුඹලා මුළා නොකරත්වා.

35 : 06 ෙෂෙතාන් නුඹලාට සතුරෙකිග ඔහු සතුරෙකු බවට ම පත් කර ගන්න. නිරාවාසීන් බවට පත් වීමට ම ඔහු තම කණ්ඩායම කැඳවයි

35 : 07 ප්‍රතික්ෂේප කරන අයට දරුණු වේදනාවක් ඇතග විශ්වාස කොට යහපත් ක්‍රියා කරන අයට ක්ෂමාවක් ද විශාල කුලියක් ද ඇත

35 : 08 කවරෙකුට තම අයහපත් ක්‍රියාව අලංකාරව පෙන්වන ලදුව, එය අලංකාර කොට සැලකුවේ ද ඔහු ද (ස්වර්ගවාසියා)? අල්ලාහ් තමා සිතන අය නොමග යවයිග තමා සිතන අයට යහ මග පෙන්වයිග (මුහම්මද්ල) ඔවුන් වෙනුවෙන් ශෝකයට පත් වී ඔබේ ප්‍රාණය අත් නොහරින්නග81 අල්ලාහ් ඔවුන් කරන දේ ගැන සර්වඥයෙකි

35 : 09 සුළං එවන්නේ අල්ලාහ් ම යග එය වලාකුළු විසුරුවා හරියිග මළ ගම්මානයකට එය වස්සන්නෙමු. එමගින් මළ පොළොව ප්‍රාණවත් කරන්නෙමු. යළි නැගිටුවීමත් මෙලෙස ම ය

35 : 10 යම් කෙනෙක් ගෞරවය පතන්නේ ද සියලූ ගෞරව අල්ලාහ්ට ම හිමියග යහ වදන් ඔහු වෙතට ආරෝහණය වෙයිග යහපත් ක්‍රියා එය ඔසවයිග අයහපත් ක්‍රියා වල කුමන්ත්‍රණ කරන අයට දරුණු වේදනාවක් ඇතග ඔවුන්ගේ කුමන්ත්‍රණ ම විනාශ වනු ඇත

5 : 11 අල්ලාහ් නුඹලා පසෙන් ද368 පසුව ශුක්‍රාණුවෙන් ද නිර්මාණය කළේයග පසුව නුඹලා ජෝඩු ලෙස පිහිටු වීය. ස්ති‍්‍රයක් ගැබ් ගැනීම ද ප්‍රසූත කිරීම ද ඔහු නොදැනුවත් ව සිදු නොවේග කෙනෙකුට ආයු කාලය පිරිනමනු ලැබීම ද ඔහුගේ ආයු කාලය අඩු කරනු ලැබීම ද ලේඛනයෙහි157 නැතුවා නොවේග මෙය අල්ලාහ්ට පහසු ය

35 : 12 මුහුදු දෙක එක සමාන නොවේග මෙය මිහිරි ය, ඝණත්වය අඩු ය, බීමට හිතකර යග එය ලූණු රසය, තිත්ත ය. සියල්ලෙන් නුඹලා නැවුම් මසුන් අනුභව කරන්නෙහු යග171 නුඹලා පළඳින ආභරණ (එයින්) හෙළි කර ගන්නෙහු යග නුඹලා ඔහුගේ දයාව සෙවීමට ද කෘතඥ වීමට ද එය දෙබෑ කර ගෙන නැව් යාත්රා කරනු ඔබ දකින්නෙහි ය.

35 : 13 ඔහු රාත්‍රිය දහවලෙහි ඇතුළු කරයිග දහවල රාත්‍රියෙහි ඇතුළු කරයිග ඉර, හඳ තම පාලනයෙහි තබා ඇත. සියල්ල නියමිත කාල සීමාවක් දක්වා ගමන් කරයිග241 ඔහු ය, අල්ලාහ්. නුඹලාගේ දෙවියන්ග බලය ඔහුට ම හිමියග ඔහු හැර නුඹලා කැඳවන අය අංශු මාත්රයක්වත් බලය ලත් අය නොවෙති.

35 : 14 නුඹලා ඔවුන් කැඳවුවහොත් නුඹලාගේ කැඳවීමට ඔවුහු සවන් නොදෙතිග සවන් දෙතියි නිකමට සිතුවත් නුඹලාට පිළිතුරු නොදෙතිග කියාමත් දින1 නුඹලා සමානයන් කල්පනය කිරීම ඔවුහු ප්‍රතික්ෂේප කරතිග ප්‍රවීණ (දෙවි)යා මෙන් ඔබට කිසිවෙක් දැන්විය නොහැකිය

35 : 15 මිනිසුනිල නුඹලා අල්ලාහ් වෙත අවශ්‍යතා ඇති අය වන්නෙහු යගඅල්ලාහ් අවශ්‍යතා වලින් තොරකෙනෙකිග485 ප්‍රශංසනීය කෙනෙකි.

35 : 16 ඔහු සිතුවේ නම් නුඹලා විනාශකොට නව නර්මාණයක් ගෙන එයි.

35 : 17 මෙය අල්ලාහ්ට දුෂ්කර දෙයක් නොවේ.

35 : 18 කෙනෙක් අන් කෙනෙකුගේ බර නොඋසුලයි.265 මහත් බරක් උසුලන්නෙක් එය උසුලන ලෙස යම් කෙනෙකු කැඳවී නම් (කැඳවනු ලබන්නා) ඥාතියෙකු වූවත් එයින් කිසිවක් ඔහු කෙරෙහි පටවනු නොලැබේග හුදෙකලාවේ සිටින විට තම දෙවියන්ට බිය බැතිමත් වී සලාතය ඉටු කළ අයට ම ඔබ අවවාද කරන්නෙහි යග පිවිතුරුව කටයුතු කරන්නා තමා වෙනුවෙන් ම පිවිතුරුව කටයුතු කරයි. යළි පිවිසුම අල්ලාහ් වෙතට ම ය.

35 : 19,20,21 අන්ධයා ද ඇස් පෙනෙන්නා ද අන්ධකාරයන් ද429 ආලෝකය ද සෙවණ ද උෂ්ණත්වය ද එක සමාන නොවෙතිග.26

35 : 22 ජීවමාන අය ද මළවුන් ද එක සමාන නොවෙති. අල්ලාහ් තමා සිතන කෙනෙකුට ඇසෙන්නට සලස්වයිග මිනීවළවල්හි සිටින අයට ඔබ ඇසෙන්නට සලස්වන්නෙක් නොවන්නෙහි ය.

35 : 23

ඔබ අවවාද කරන්නෙක් මිස වෙන නැත.

35 : 24

අපි ඔබ සත්‍යය සමඟ සුබාරංචි කියන්නෙකු ලෙස ද අවවාද කරන්නෙකු ලෙස ද එවීමුග කවර ජන සමාජයක් වූව ද අවවාද කරන්නෙක් ඔවුනට නොපැමිණ සිටියේ නැත.

35 : 25

ඔවුහු ඔබ අසත්‍ය පවසන්නෙක් යැයි සිතුවහොත් ඔවුනට පෙර සිටි අය ද (දූතයින්) අසත්‍ය පවසන්නන් යැයි සිතා ඇත්තාහග ඔවුන්ගේ දූතවරු පැහැදිලි සාධක ද ශුද්ධ ලියවිලි ද ආලෝකමත් ධර්ම ග්‍රන්ථය ද රැගෙන ඔවුන් වෙත පැමිණිය හ.105

35 : 26 පසුව (මා) ප්‍රතික්ෂේප කළ අය මම හසු කර ගත්තෙමිග මාගේ ප්‍රති ප්‍රහාරය කෙබඳු වී ද?

35 : 27 අල්ලාහ් ම අහසින් ජලය පහළ කළ බව ඔබ නොදන්නෙහි ද?507 එමගින් අපි විවිධ වර්ණ වලින් යුත් පලතුරු හෙළි කළෙමු. කඳු වල ද සුදු, රතු හා විවිධ වර්ණ වලින් යුත් මාර්ග ඇත. කළු පැහයෙන් යුත් ඒවා ද ඇත.

35 : 28 මෙලෙස ම මිනිසුන්, උරගයින් හා සිවුපාවුන් අතර ද විවිධ වර්ණවලින් යුත් ඒවා ඇත. අල්ලාහ්ගේ වහලූන්ගෙන් ඔහුට බිය බැතිමත් වන්නේ උගත්හු ම ය. අල්ලාහ් අබිබවන්නෙකි ක්ෂමා කරන්නෙකි.

35 : 29 අල්ලාහ්ගේ ධර්ම ග්‍රන්ථය හදාරා සලාතය ඉටු කර අපි ඔවුනට දුන් දැයින් රහසිගතව ද ප්‍රකටව ද (යහපත් මාර්ගයේ) වියදම් කරන අය අලාභ නොවන වෙළඳාමක් අපේක්ෂා කරති.

35 : 30 මන්දයත් ඔහු ඔවුන්ගේ කුලිය සම්පූර්ණයෙන් ම පිරිනමයිග තම අනුග්‍රහයෙන් තවත් වැඩියෙන් ඔවුනට පිරිනමයිග ඔහු ක්ෂමා කරන්නෙකිත කෘතඥ වන්නෙකි.6

35 : 31 (මුහම්මද්,) ධර්ම ග්‍රන්ථයෙන් අපි ඔබට දැනුම් දුන් දැය ම සත්‍යය වේග එය තමාට පෙර පැවති දේ4 සත්‍ය කරවයි. අල්ලාහ් තම වහලූන් ගැන ප්‍රවීණයෙකිත බලන්නෙකි.488

35 : 32 පසුව අපගේ වහලූන්ගෙන් අපි තෝරා ගත් අයට ධර්ම ග්‍රන්ථය උරුම කළෙමුග ඔවුන්ගෙන් තමන්ට ම අපරාධ කර ගත් අය ද සිටිතිග ඔවුන්ගෙන් මධ්‍යස්ථව සිටින අය ද සිටිතිග ඔවුන්ගෙන් යහපත දෙසට අල්ලාහ්ගේ කැමැත්ත පරිදි ඉක්මන් වන අය ද සිටිතිග අති මහත් දයාව මෙයයි.

35 : 33 ඔවුහු සදාතන ස්වර්ගයන්හි ඇතුළු වෙති. එහි රන් වළලූ ද මුතු ද පළඳවනු ලබතිග එහි ඔවුන්ගේ වස්ත්‍ර පට සළු ය.

35 : 34 “අප කෙරෙන් ශෝකය පහ කළ අල්ලාහ්ට සියලූ ප්‍රශංසා හිමියග අපගේ දෙවියන් ක්ෂමා කරන්නෙකි¦ කෘතඥ වන්නෙකි”යි6 ද ඔවුහු පවසති.

35 : 35 “ඔහු තම දයාවෙන් සදාකාලීන ලෝකයෙහි අප පදිංචි කරවීය. මෙහි අපට දුෂ්කරතාවක් හට නොගනීග දුකක් ද හට නොගනී” (යැයි ද ඔවුහු පවසති).

35 : 36 (අප) ප්‍රතික්ෂේප කළ අයට නිරා ගින්නක් ඇත. ඔවුන් මිය යන ලෙස ද තීන්දු කරනු නොලැබේග එහි ඔවුනට වේදනාව ලිහිල් කරනු නොලැබේග (අප) ප්‍රතික්ෂේප කරන සෑම කෙනෙකුට ම මෙලෙස වේදනාව පිරිනමන්නෙමු.

35 : 37 “අපේ දෙවියනි, අප බැහැර කරනු මැනව` අපි කරමින් සිටි දැය මෙන් නොව (මීන් මතුවට යහපත් ක්‍රියා කරන්නෙමු”යි ඔවුහු එහි විලාප නගතිග ඉගෙනුමක් ලබන තරමට අපි නුඹලාට ආයු කාලයක් දී නොතිබුණෙමු ද? අවවාද කරන්නා නුඹලා වෙත නොපැමිණියේ ද? එබැවින් රස විඳින්නග අපරාධකරුවන්ට කිසිඳු උදව්කරුවෙක් නැතැ”(යි පවසනු ලැබේ).

35 : 38 අහස්හි ද පොළොවෙහි ද තිඛෙන ගුප්ත දැය ගැන අල්ලාහ් සර්වඥයෙකිග ඔහු සිත්හි තිඛෙන දැය ගැන ද සර්වඥයෙකි.

35 : 39 ඔහු නුඹලා පොළොවෙහි අනුප්‍රාප්තිකයින්46 කළේයග යම් කෙනෙක් (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කළේ නම් ඔහුගේ ප්‍රතික්ෂේපය ඔහුට ම එරෙහි වනු ඇතග ප්‍රතික්ෂේප කරන අයට ඔවුන්ගේ ප්‍රතික්ෂේපය දෙවියන් හමුවේ කෝපය මිස (අන් කිසිවක්) වැඩි නොකරයිග ප්‍රතික්ෂේප කරන අයට ඔවුන්ගේ ප්‍රතික්ෂේපය අලාභය මිස (අන් කිසිවක්) වැඩි නොකරයි.

35 : 40 “අල්ලාහ් හැර නුඹලා කැඳවන නුඹලාගේ දෙවිවරුන් පොළොවෙහි නිර්මාණය කළේ කුමක් දැයි මට පෙන්වන්න. නැතහොත් අහස්හිවත් ඔවුනට කොටසක් තිබේ ද යන්නට පිළිතුරු දෙන්නැ”යි අසන්න. නැතහොත් අපි ඔවුනට ධර්ම ග්‍රන්ථයක් පිරිනමා එයින් (ලද) පැහැදීමක ඔවුහු සිටින්නෝ ද? නැතග මෙම අපරාධකරුවෝ එකිනෙකාට මුළාවක් ම පොරාන්දු වෙති.

35 : 41 අල්ලාහ් අහස් ද පොළොව ද අවතැන් නොවන සේ රඳවා තබා ඇතග එදෙක ම අවතැන් වූයේ නම් ඔහු හැර කිසිවෙකුට ඒවා නතර කළ නොහැකිය.328 ඔහු ඉවසිලිවන්තයෙක් ද ක්ෂමා කරන්නෙක් ද වේ.

35 : 42,43 තමන් වෙත අවවාද කරන්නෙක් පැමිණියේ නම් වෙනත් කිසිඳු ජන සමාජයකට වඩා තමන් යහ මග ලත් අය බවට පත් වන බව ඔවුහු අල්ලාහ් මත ස්ථීරව දිවුරා පැවසූ හ. ඔවුන් වෙත අවවාද කරන්නෙක් පැමිණි විට එය ඔවුනට පිළිකුලක් ද පොළොවෙහි උඩඟු වීමක් ද අයහපත් කුමන්ත්‍රණය ද මිස (අන් කිසිවක්) වැඩි නොකළේය. අයහපත් කුමන්ත්‍රණය එය සිදු කළ අය ම වටලයි. මුතුන් මිත්තන්ගේ පිළිවෙත මිස (අන් කිසිවක්) ඔවුහු අපේක්ෂා කරන්නෝ ද? අල්ලාහ්ගේ පිළිවෙතෙහි කිසිඳු වෙනසක් ඔබ නොදකින්නෙහි යග අල්ලාහ්ගේ පිළිවෙතෙහි කිසිඳු මාරුවීමක් ද ඔබ නොදකින්නෙහි ය.26

35 : 44 ඔවුහු පොළොවෙහි සංචාරය කොට තමන්ට පෙර සිටි අයගේ අවසානය කෙබඳු වී දැයි නොබැලූවෝ ද? ඔවුහු මොවුනට වඩා ඛෙහෙවින් ම බලවත් වූහග අහස්හි ද පොළොවෙහි ද කිසිවක් අල්ලාහ් ජය ගැනීමට නොහැකිය. ඔහු සර්වඥයෙක් ද බලසම්පන්නයෙක් ද වේ.

35 : 45 මිනිසුන් කළ දේ හේතු කොටගෙන අල්ලාහ් ඔවුන් හසු කරන්නේ නම් ඔහු පොළොව මතුපිට කිසිඳු ජීවියෙක් ඉතුරු නොකරන්නට තිබුණිග නමුත් නියමිත කාල සීමාවක් දක්වා ඔවුනට ඉඩ ප්‍රස්තාවක් ලබා දී ඇත. ඔවුන්ගේ නියමිත කාලය පැමිණෙන විට අල්ලාහ් තම වහලූන් දෙස බලන්නෙක් වේ.488