33 : අල් අහ්සාබ්

අල් අහ්සාබ්

පරිච්ඡේදය: 33

මුළු වැකි ගණන : 73

විවිධ සතුරන් ඒකාබද්ධ වී සේනා රැස් කර ප්‍රහාර එල්ල කිරීමට පැමිණි සිද්ධිය ගැන ද එවිට සර්ව බලධාරී දෙවියන් වෙතින් පහළ වූ මහෝපකාරය ගැන ද 9 වන වැකියේ සිට 27 වන වැකිය දක්වා සඳහන් වන බැවින් මෙලෙස නම් කරන ලදී.

අසීමිත කරුණාවන්තයා ද අසම සම දයාවන්තයා ද වන අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්…

33 : 01 නබිවරය, අල්ලාහ්ට බිය වන්න. (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කරන අයට ද කුහකයින්ට ද අවනත නොවන්නග අල්ලාහ් සර්වඥයෙක් ද ප්‍රඥාවන්තයෙක් ද වේ.

33 : 02 (මුහම්මද්,) ඔබේ දෙවියන්ගෙන් ඔබට දැනුම් දෙන ලබන දැය ම අනුගමනය කරන්න. අල්ලාහ් නුඹලා කරන දැය ගැන ප්‍රවීණයෙක් වේ.

33 : 03 අල්ලාහ් කෙරෙහි ම රඳා පවතින්නග අල්ලාහ් වගකීම් භාර ගැනීමට ප්‍රමාණවත් ය.

33 : 04 අල්ලාහ් කිසිඳු මිනිසෙකු තුළ හදවත් දෙකක් ඇති නොකළේය.502 නුඹලාගේ භාර්යාවන්ගෙන් කවරෙකු මව හා සසඳන්නෙහු ද ඔවුන් නුඹලාගේ මව්වරුන් බවට ඔහු පත් නොකළේය.316 නුඹලා විසින් දරුකමට හදා ගන්නා ලද දරුවන් නුඹලාගේ දරුවන් බවට අල්ලාහ් පත් නොකළේය.317 මෙය නුඹලාගේ මුවින් ප්‍රකාශ කරන වචනයයි. අල්ලාහ් සත්‍යය පවසයි. ඔහු ම යහ මග පෙන්වයි.

33 : 05 ඔවුන්ගේ පියවරුන් සමඟ ම එක් කොට ඔවුන් අමතන්න. එය අල්ලාහ් හමුවේ යුක්තිසහගත ය. නුඹලා ඔවුන්ගේ පියවරුන් නොදන්නෙහු නම් ඔවුහු නුඹලාගේ ප්‍රතිපත්ති සොහොයුරෝ ද නුඹලාගේ මිත්‍රයෝ ද වෙති. නුඹලා වැරදීමකින් ප්‍රකාශ කිරීම නුඹලා කෙරෙහි වරදක් නොවේ. නමුත් නුඹලාගේ සිත් වලින් තීන්දු කර ප්‍රකාශ කිරීම වරදකි). අල්ලාහ් ක්ෂමා කරන්නෙක් ද අසම සම දයාවන්තයෙක් ද වේ.

33 : 06 විශ්වාස කළ අයට තමන්ට වඩා මෙම නබිවරයා (මුහම්මද්) ප්‍රමුඛත්වය ලත් කෙනෙකි. ඔහුගේ භාර්යාවන් ඔවුනට මව්වරු වෙති.322 විශ්වාස කළ අය හා හිර්ජත්460 කළ අයට වඩා ලේ ඥාතීහූ එකිනෙකාට ප්‍රමුඛත්වය ලත් අය වෙති.385 නුඹලා විසින් ම නුඹලාගේ මිතුරන්ට උපකාර කළහොත් මිස. මෙය අල්ලාහ්ගේ ධර්ම ග්‍රන්ථයේ ඇතග මෙය වාර්තා ලෙඛනයෙහි157 ලිඛිත ව ඇත.

33 : 07,08 නබිවරුන්ගෙන් (විශේෂයෙන් ම) ඔබගෙන් ද නූහ්, ඉබ්‍රාහීම්, මූසා, මර්යම්ගේ පුත් ඊසා ආදීන්ගෙන් ද ඔවුන්ගේ ප්‍රතිඥාව95 අපි ගත් සැටි සිහි කරන්නග සත්‍යවන්තයින් ඔවුන්ගේ සත්‍යය ගැන විමසීම සඳහා ඔවුන්ගෙන් ස්ථීර ගිවිසුමක් ගෙන ඇත්තෙමු. (තමා) ප්‍රතික්ෂේප කරන අයට ඔහු පීඩාකාරී වේදනාවක් පිළියෙළ කර ඇත.26

33 : 09 විශ්වාස කළ අයවලූනි, නුඹලා වෙත ඒකාබද්ධ සේනා පැමිණි විට අල්ලාහ් නුඹලාට දැක් වූ අනුග්‍රහය සිහි කරන්නග ඔවුනට එරෙහිව සුළඟ ද නුඹලා නුදුටු සේනා ද එවීමුග අල්ලාහ් නුඹලා කරන දැය බලන්නෙක්488 වේ.

33 : 10,11 නුඹලාට ඉහළින් ද නුඹලාට පහළින් ද ඔවුන් නුඹලා වෙත පැමිණි විට දෘෂ්ටි නොසෙල් වී හදවත් උගුරු දඬු හිර කොට නුඹලා අල්ලාහ් ගැන විවිධාකාර සිතුවිලි සිතූ විට එහි දී විශ්වාස කළ අය පිරික්සනු ලැබූ හග484 ඔවුහු දරුණු ලෙස කම්පනයට පත් කරන ලැබූ හ.26

33 : 12 “අල්ලාහ් ද අල්ලාහ්ගේ දූතයා ද රැවටිලි සහගත පොරොන්දුවක් දුන් හ”යි කුහකයින් ද සිත්හි ලෙඩ ඇති අය ද ප්‍රකාශ කළ විට ද (පිරික්සනු ලැබූ හ).

33 : 13 “යස්රිබ් (මදීනා) වැසියනි, නුඹලාට (එරෙහි වී) සිටගත නොහැකිය. එබැවින් ආපසු හැරී යන්නැ”යි ඔවුන්ගෙන් පිරිසක් ප්‍රකාශ කළ විට ද (පිරික්සනු ලැබූ හ). ආරක්ෂිතව තිබියදීත් “අපගේ නිවෙස් අනාරක්ෂිතව තිබේ” යැයි පවසා ඔවුන්ගෙන් පිරිසක් නබිවරයාගෙන් අවසර ඉල්ලා සිටිය හ. ඔවුහු පලා යෑම මිස අන් කිසිවක් ප්‍රිය නොකළහ.

33 : 14 ඔවුනට එරෙහිව එහි විවිධ පැති වලින් සේනා ගෙන යනු ලැබ, පසුව අවුල් ඇති කරන ලෙස ඔවුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේ නම් එය සිදු කර ඇත්තා හ. සුළු වශයෙන් මිස මෙහි පමා නොවෙති.

33 : 15 පලා නොයන බවට ඔවුහු මීට පෙර අල්ලාහ් වෙත ප්‍රතිඥාවක් ගෙන සිටිය හ. අල්ලාහ් වෙත ගන්නා ලද ප්‍රතිඥාව විමසනු ලබන්නක් වේ.

33 : 16 “නුඹලා පලා ගියහොත් නුඹලාගේ පලා යෑම මරණය හෝ ඝාතනය කරනු ලැබීම හෝ නොවළක්වයි. එවිට සුළු වශයෙන් ම නුඹලා සැප පහසුකම් දෙනු ලබන්නෙහු යැ”යි පවසන්න.

33 : 17 “අල්ලාහ් නුඹලාට විපතක් සිදු කිරීමට අදහස් කළේ නම් ඔහුගෙන් නුඹලා ආරක්ෂා කරන්නා කවරෙක් ද? නැතහොත් දයාව දැක්වීමට අදහස් කළේ නම් (එය වළක්වන්නා කවරෙක් දැ”)යි අසන්න. අල්ලාහ් හැර භාරකරුවෙකු හෝ උදව්කරුවෙකු හෝ ඔවුහු නොදකිති.

33 : 18 නුඹලාගෙන් තහනම් කරන අය ගැන ද “අප වෙත පැමිණෙන්නැ”යි තම සොහොයුරන්ට පවසන අය ගැන ද අල්ලාහ් දනියිග ඔවුහු සුළු වශයෙන් මිස යුද පිටියට නොපැමිණෙති.

33 : 19 ඔවුහු නුඹලාට එරෙහිව.මසුරුකම් කරතිග බිය ඇති වූ විට මරණ (බියෙන්) සිහි මූර්ඡා වූවෙකු මෙන් ඇස් කරකවමින් ඔවුන් ඔබ දෙස බලනු ඔබ දකින්නෙහි ය. බිය පහ වූ විට (සටනෙන් ලද)ද්‍රව්‍ය වලට තණ්හා වී තියුණු දිවෙන් නුඹලාට පීඩා කරති. ඔවුහු විශ්වාස නොකළහග අල්ලාහ් ඔවුන්ගේ ක්‍රියා විනාශ කළේය. මෙය අල්ලාහ්ට පහසු ය.

33 : 20 ඒකාබද්ධ සේනා තවමත්ආපසු ගොස් නැතැයි ඔවුහු සිතති.ඒකාබද්ධ සේනා පැමිණියේ නම් ග්‍රාමවාසීන්ගෙන් නුඹලා ගැන පුවත් විමසමින් සිටීමට ම ප්‍රිය කරති. ඔවුන් නුඹලා සමඟ සිටියත් සුළු වශයෙන් මිස සටන් කර සිටින්නේ නැත.

33 : 21 අල්ලාහ් සහ අවසාන දිනය1 ගැන විශ්වාස කොට අල්ලාහ් අධිකව සිහි කරන නුඹලාට අල්ලාහ්ගේ දූතයා වෙත අලංකාර ආදර්ශයන් ඇත.318

33 : 22 විශ්වාස කළ අය ඒකාබද්ධ සේනාවන් දුටු විට “මෙය අල්ලාහ් ද ඔහුගේ දූතයා ද අපට පොරොන්දු වූ දැයයි. අල්ලාහ් ද ඔහුගේ දූතයා ද සත්‍යය පැවසූ හ”යි කීහ. එය ඔවුනට විශ්වාසය ද අවනත වීම ද මිස අන් කිසිවක් වැඩි නොකළේය.

33 : 23 අල්ලාහ්ගෙන් කවරක් ගැන ප්‍රතිඥා ගත්තේ ද එය සත්‍ය කරවන අය ද විශ්වාස කළ අය අතර සිටිති. තම අධිෂ්ඨානය ළඟා කර ගත් අය ද ඔවුනතර සිටිති. (එය) අපේක්ෂාකරමින් සිටින අය ද ඔවුනතර සිටිති. ඔවුහු සුළු වශයෙන් හෝ (පොරොන්දු) වෙනස් නොකළහ.

33 : 24 සත්‍ය වන්තයින්ට ඔවුන්ගේ සත්‍යය හේතු කොටගෙන අල්ලාහ් තිළිණ පිරිනමයි. ඔහු සිතුවේ නම් කුහකයින්ට දඬුවම් කරයි. නැතහොත් ඔවුනට ක්ෂමාව දෙයි අල්ලාහ් ක්ෂමා කරන්නෙක් ද අසම සම දයාවන්තයෙක් ද වේ.

33 : 25 (තමා) ප්‍රතික්ෂේප කළ අයට කිසිඳු යහපතක් අත්පත් කර ගත නොහැකිව ඔවුන්ගේ කෝපයෙහි ම ඔහු ආපසු යැවීය. විශ්වාස කළ අය වෙනුවෙන් සටන් කිරීමට අල්ලාහ් ප්‍රමාණවත් ය අල්ලාහ් බලවතෙක් ද අබිබවන්නෙක් ද වේ.

33 : 26 ඔවුනට උදව් කළ ධර්ම ග්‍රනථය හිමි අය27 ඔවුන්ගේ බල කොටු වලින් ඔහු බැස්සවීයග ඔවුන්ගේ සිත්හි බිය හෙළීයග නුඹලා පිරිසක් ඝාතනය කළෙහු ය. තවත් පිරිසක් සිරභාරයට ගත්තෙහු ය.

33 : 27 ඔවුන්ගේ භූමිය ද නිවෙස් ද ඔවුන්ගේ ධනය ද නුඹලා පය නොතැබූ භූමිය ද ඔහු නුඹලාට උරුම කර දුන්නේ යග අල්ලාහ් සියලූ දේකෙරෙහි බලසම්පන්නයෙක් වේ.

33 : 28 “මෙලොව ජීවිතය ද එහි අලංකාරය ද නුඹලා “ප්‍රිය කරන්නෙහු නම් එන්නග නුඹලාට පහසුකම් සපයා අලංකාර ලෙසින් නුඹලා මුදා හරින්නෙමි”යි (මුහම්මද්,) නබිවරය, ඔබේ භාර්යාවන්ට පවසන්න.

33 : 29 නුඹලා අල්ලාහ් ද ඔහුගේ දූතයා ද පරලොව ජීවිතය ද “ප්‍රිය කරන්නෙහු නම් නුඹලාගෙන් යහපත කරන අයට අල්ලාහ් ඉමහත් කුලියක් පිළියෙල කර ඇත.

33 : 30 නබිවරයාගේ භාර්යාවනිල නුඹලාගෙන් යම් කෙනෙකු පැහැදිලි අශිෂ්ට සම්පන්න ක්‍රියාවක් කළහොත් ඇයට දෙගුණයකින් වේදනාව පිරිනමනු ලැබේග එය අල්ලාහ්ට පහසු ය.

33 : 31 (නබිවරයාගේ භාර්යාවන් වන) නුඹලාගෙන් අල්ලාහ්ට ද ඔහුගේ දූතයාට ද අවනත වී යහපත් ක්‍රියා කරන කෙනෙකුට ඇගේ කුලිය දෙවරක් පිරිනමන්නෙමු. ඇයට වටිනා ආහාර පිළියෙළ කර ඇත්තෙමු.

33 : 32 නබිවරයාගේ භාර්යාවනි, නුඹලා කාන්තාවන්ගෙන් කිසිවක මෙන් නොවෙති. නුඹලා (දෙවියන්ට) බිය බැතිමත් වන්නෙහු නම් මොළොක් හඬින් කථා නොකරන්න. කවරෙකුගේ සිතෙහි ලෙඩක් තිබේ ද ඔහු ආශාවෙන් පෙලඹෙයි. අලංකාර වචනයක් ම ප්‍රකාශ කරන්න.

33 : 33 නුඹලාගේ නිවෙස්හි ම රැඳි සිටින්නග පෙර අඥාන යුගයේ හෙළි කර ඇවිද්දා සේ නොඇවිදින්න. සලාතය ඉටු කරන්නග සකාතය ද පිරිනමන්නග අල්ලාහ්ට ද ඔහුගේ දූතයාට ද අවනත වන්නග මේ නිවැසියන් වන නුඹලාගෙන් අපවිත්‍රය පහ කිරීමටත් නුඹලා මුළුමනින් ම පවිත්‍ර කිරීමටත් අල්ලාහ් අදහස් කරයි.

33 : 34 නුඹලාගේ නිවෙස් හි ප්‍රකාශ කරනු ලබන අල්ලාහ්ගේ වැකි දප්‍රඥාව ද67 සිහි කරන්න. අල්ලාහ් තීක්ෂණ බුද්ධිමතෙක් ද ප්‍රවීණයක් ද වේ.

33 : 35 මුස්ලිම් පුරුෂයින් ද ස්ත්‍රින් ද විශ්වාස කරන පුරුෂයින් ද ස්ත්‍රින් ද අවනත වන පුරුෂයින් ද ස්ත්‍රින් ද සත්‍යය කථා කරන පුරුෂයින් ද ස්ත්‍රින් ද ඉවසිලිවන්ත පුරුෂයින් ද ස්ත්‍රින් ද නිහතමානීව කටයුතු කරන පුරුෂයින් ද ස්ත්‍රින් ද සදකා කරන පුරුෂයින් ද ස්ත්‍රින් ද උපවාසය රකින පුරුෂයින් ද ස්ත්‍රින් ද තම පතිවත ආරක්ෂා කරන පුරුෂයින් ද ස්ත්‍රින් ද අල්ලාහ් අධිකව සිහි කරන පුරුෂයින් ද ස්ත්‍රින් ද ආදී ඔවුනට අල්ලාහ් ක්ෂමාවක් ද ඉමහත් කුලියක් ද පිළියෙළ කර ඇත.

33 : 36 අල්ලාහ් ද ඔහුගේ දූතයා ද යම් කාරණයක් තීරණය කරනවිට විශ්වාස කළ පුරුෂයෙකුට හෝ ස්ත්‍රිය කට හෝ තමන්ගේ ඒ කාරණයෙහි ස්ව කැමැත්ත ගැනීමක් නැත. අල්ලාහ්ට ද ඔහුගේ දූතයාට ද පටහැනි වන්නා පැහැදිලිව නොමග ගියේ ය.

33 : 37 කවරෙකුට අල්ලාහ් දයාව දක්වා (මුහම්මද්,) ඔබත් ඔහුට දයාව දැක්වූයෙහි ද ඔහු වෙත “ඔබේ භාර්යාව ඔබ ම තබා ගන්න. අල්ලාහ්ට බිය වන්නැ” යි ඔබ ප්‍රකාශ කළ සැටි සිහි කරන්න. අල්ලාහ් එළිදරව් කිරීමට සිටි දැය ඔබේ සිත තුළ සඟවා ගත්තෙහි ය. මිනිසුන්ට බිය වූයෙහි ය. ඔබ බිය වීමට ඉතා සුදුස්සා අල්ලාහ් ය. ෙසෙද් නැමැත්තා තම අවශ්‍යතාව ඇගෙන් ඉටු කර ගත් පසු (දික්කසාද කළ පසු) අපි ඇය ඔබට විවාහ කර දුනිමු. දරුකමට හදා වඩා ගත් පුතුන් තම භාර්යාවන්ගෙන් තම අවශ්‍යතාව ඉටු කර ගතහොත් (දික්කසාද කළ හොත් හදා වඩා ගත් පියවරුන් වන) විශ්වාස කළ අය ඔවුන් විවාහ කර ගැනීම වරදක් බවට පත් නොවනු පිණිස අපි (මෙසේ) කළෙමු. අල්ලාහ්ගේ අණ ඉටු කරනු ලැබිය යුත්තක් වේ.319

33 : 38,39 අල්ලාහ් ඔහු වෙනුවෙන් කළ නියමයෙහි නබිවරයා කෙරෙහි කිසිඳු වරදක් නැතග අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් වී ඔහුට හැර අන් කිසිවෙකුට බිය නොවී අල්ලාහ්ගේ දූත පණිවුඩය ප්‍රකාශ කළ පෙර සිටි අය වෙත අල්ලාහ්ගේ පිළිවෙත මෙයයිග අල්ලාහ්ගේ අණ තීරණය කරන ලද තීන්දුවක් වේග අල්ලාහ් ගණන් ගැනීමට ප්‍රමාණවත් ය.26

33 : 40 මුහම්මද් නුඹලාගේ පුරුෂයින්ගෙන් කිසිවෙකුට පියෙක් නොවීය.320 නමුත් ඔහු අල්ලාහ්ගේ දූතයා ද නබිවරුන්ගේ මුද්‍රාව187 ද වේ. අල්ලාහ් සියලූ දේ ගැන සර්වඥයෙක් වේ.

33 : 41 විශ්වාස කළ අයවලූනි, අල්ලාහ් අධිකව සිහි කරන්න

33 : 42 උදය සවස ඔහු සුවිශුද්ධ කරන්න.

33 : 43 අන්ධකාරයන්ගෙන්429 ආලෝකයට නුඹලා ගෙන යනු පිණිස ඔහු නුඹලාට දයාව දක්වයි. ඔහුගේ සුර දූතවරු නුඹලා වෙනුවෙන් දයාව සොයතිග ඔහු විශ්වාස කළ අය කෙරෙහි අසම සම දයාවන්තයෙක් වේ.

33 : 44 ඔවුන් ඔහු හමුවන488 දින ඔවුන්ගේ පඬුර සලාම් යන්නයිග159 ඔහු ඔවුන් වෙනුවෙන් ගෞරවනීය කුලියක් ද පිළියෙල කර ඇත.

33 : 45,46 නබිවරය, (මුහම්මද්)ල අපි ඔබ සාක්ෂිකරුවෙකු ලෙස ද සුබාරංචි කියන්නෙකු ලෙස ද අවවාද කරන්නෙකු ලෙස ද අල්ලාහ්ගේකැමැත්ත පරිදි ඔහු වෙත කැඳවන්නෙකු ලෙස ද ආලෝකය විහිදුවන පහනක් ලෙස ද එවීමුග26

33 : 47 “විශ්වාස කළ අයට අල්ලාහ් වෙතින් මහත් අනුග්‍රහයක් ඇතැ”යි ඔවුනට සුබාරංචි කියන්න.

33 : 48 (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කරන අයට ද කුහකයින්ට ද අවනත නොවන්න. ඔවුන්ගේ පීඩාවන් නොසලකා හරින්නග අල්ලාහ් කෙරෙහි ම රඳා පවතින්නග අල්ලාහ් වගකීම් භාර ගැනීමට ප්‍රමාණවත් යග

33 : 49 විශ්වාස කළ අයවලූනිල නුඹලා විශ්වාස කළ ස්ත්‍රින් විවාහ කර ඔවුන් ස්පර්ශ කිරීමට පෙර දික්කසාද කළහොත්66 ඔවුන් නුඹලා වෙනුවෙන් පිළිපැදිය යුතු ඉද්දා කිසිවක් නැත.69 ඔවුනට ජීවන පහසුකම් සලසන්න.74 අලංකාර ලෙසින් ඔවුන් මුදා හරින්න.

33 : 50 නබිවරය, (මුහම්මද්), ඔබේ භාර්යාවන්ගෙන් කවරෙකුට ඔවුන්ගේ මංගල දායාදය108 දුන්නෙහි ද ඔවුන් ද අල්ලාහ් ඔබට යුද සිරකරුවන් ලෙස දුන් වහල් ස්ත්‍රින් ද107 ඔබේ පියාගේ සොහොයුරාගේ දියණියන්, ඔබේ පියාගේ සොහොයුරියන්ගේ දියණියන්, ඔබේ මවගේ සොහොයුරාගේ දියණියන්, ඔබේ මවගේ සොහොයුරියන්ගේ දියණියන් ආදීන්ගෙන් ඔබ සමඟ හිජ්රත්460 කළ අය ද ඔබට (විවාහ කර ගැනීමට) අපි අනුමත කර ඇත්තෙමු. නබිවරයා වෙනුවෙන් තමා ම කැප කර ගත් විශ්වාස කළ ස්ත්‍රිය ද නබිවරයා ඇය විවාහ කර ගැනීමට “ප්‍රිය කළේ නම් (අනුමත කර ඇත්තෙමු). ඔබට අසහනයක් නොවනු පිණිස විශ්වාස කළ අයට නොව ඔබට පමණක් විශේෂ නීතියකිග378 (අන් අයට) ඔවුන්ගේ භාර්යාවන් හා වහලූන් සම්බන්ධයෙන් අපි නියම කර තිඛෙන දැය ගැන දනිමු. අල්ලාහ් ක්ෂමා කරන්නෙක් ද අසම සම දයාවන්තයෙක් ද වේ.

33 : 51 (මුහම්මද්ල) ඔවුන්ගෙන් ඔබ කැමති කෙනෙක් ඉවත් කර තැබිය හැකිය. කැමති කෙනෙකු ඔබ සමඟ තබා ගත හැකිය. ඔබ ඉවත් කර තැබූ අයගෙන් ඔබ කවරෙකු “ප්‍රිය කරන්නෙහි ද (ඇය නැවත එක් කර ගැනීමෙහි ද) ඔබ කෙරෙහි වරදක් නැත. ඔවුන්ගේ නෙත් පිනවීමට ද ඔවුන් දුක් නොවීමට ද ඔබ ඔවුනට දුන් දැයින් සියලූ දෙනා ම සෑහීමකට පත් වීමට ද මෙය උචිත යග නුඹලාගේ සිත් තුළ තිඛෙන දැය ගැන අල්ලාහ් දනියිග අල්ලාහ් සර්වඥයෙක් ද ඉවසිලිවන්තයෙක් ද වේ.

33 : 52 වහල් ස්ත්‍රින්107 හැර වෙනත් ස්ත්‍රින් මින් පසුව ඔබට අනුමත කරනු නොලැබේග ඔවුන්ගේ රූපාලංකාරය ඔබ වසඟ කළ ද. (ඔවුන් දික්කසාද කොට) ඔවුන් වෙනුවට වෙනත් භාර්යාවන් හුවමාරු ද නොකළ යුතුය. අල්ලාහ් සියලූ දේ අධීක්ෂණය කරන්නෙක් වේ.

33 : 53 විශ්වාස කළ අයවලූනි, නබිවරයාගේ නිවෙස්හි අවසර දෙනු ලැබුවහොත් මිස ආහාර අනුභව කිරීම සඳහා ඇතුළු නොවන්නග ඔහුගේ බඳුන දෙස බලා නොසිටින්න. නමුත් කැඳවනු ලැබුවහොත් යන්නග ආහාර අනුභව කළ වහාම පිටත් වන්න. කතා බහෙහි කිඳා නොබසින්නග මෙය නබි වරයාට. නුඹලාට (පැවසීමට) ඔහු ලැජ්ජා වෙයිග සත්‍යය (පැවසීම)ට අල්ලාහ් ලැජ්ජා නොවෙයි. (නබිවරයාගේ භාර්යාවන් වන) ඔවුන්ගෙන් නුඹලා යමක් ඉල්ලන විට තිරයක් පිටුපස සිට ඉල්ලන්නග500 මෙය නුඹලාගේ සිත් වලට ද ඔවුන්ෙග් සිත් වලට ද ඉතා පිරිසිදු ය. නුඹලා අල්ලාහ්ගේ දූතයාට කරදර නොකළ යුතුය ඔහුට පසු ඔහුගේ භාර්යාවන් කිසිවිටෙක නුඹලා විවාහ නොකළ යුතුය. මෙය අල්ලාහ් වෙත ඉමහත් (පාපයක්) ය.322

33 : 54 නුඹලා යම් දැයක් එළිදරව් කළත් නැතහොත් සඟවා තැබුවත් අල්ලාහ් සියලූ දේ ගැන සර්වඥයෙක් වේ.

33 : 55 (නබිවරයාගේ භාර්යාවන් වන) ඔවුන්ගේ පියවරුන්, පුතුන්, සොහොයුරන්, සොහොයුරන්ගේ පුතුන්, සොහොයුරියන්ගේ පුතුන් හා ස්ත්‍රින්, ඔවුන්ගේ වහලූන්107 විෂය යෙහි ඔවුන් කෙරෙහි කිසිඳු වරදක් නැත. අල්ලාහ්ට බිය වන්න. අල්ලාහ් සියලූ දේ බලන්නෙක්488වේ.

33 : 56 අල්ලාහ් මේ නබිවරයාට දයාව දක්වයිග සුර දූතවරු ඔහු වෙනුවෙන් ඔහුගේ දයාව පතති. විශ්වාස කළ අයවලූනි, නුඹලා ද ඔහු වෙනුවෙන් (දේව) දයාව පතන්නග සලාම්159 ද කියන්න.324

33 : 57 අල්ලාහ්ට ද ඔහුගේ දූතයාට ද හිරිහැර කරන අයට මෙලොව ද පරලොව ද අල්ලාහ් ශාප කරයි.6 ඔවුනට පීඩාකාරි වේදනාවක් ද පිළියෙල කර ඇත.

33 : 58 විශ්වාස කළ පුරුෂයින්ට ද ස්ත්‍රින්ට ද ඔවුන් නොකළ දේ පවසා පීඩා කරන අය අපවාදයක් ද පැහැදිලි පාපයක් ද ඉසිලු හ.

33 : 59 නබිවරය, ඔබේ භාර්යාවන්ට ද ඔබේ දූවරුන්ට ද (සෙසු) විශ්වාස කළ ස්ත්‍රින්ට ද උතුරු සළු හෙළන ලෙස පවසන්න.472 ඔවුන් (විනයගරුක කාන්තාවන් බව) හැඳින ගනු ලැබීමටත් හිරිහැර වලට ලක් නොවී සිටීමටත් මෙය යෝග්‍ය යග300 අල්ලාහ් ක්ෂමා කරන්නෙක් ද අසම සම දයාවන්තයෙක් ද වේ.

33 : 60 කුහකයින් ද සිත්හි ලෙඩ ඇති අය ද මදීනාවේ අසත්‍ය පතුරුවන අය ද නොවැළකුණහොත් (මුහම්මද්,) ඔබ ඔවුන් කෙරෙහි ආධිපත්‍යය පතුරුවන්නට සලස්වන්නෙමුග පසුව මෙහි සුළු වශයෙන් ම ඔබ අසල පදිංචි වී සිටිති.195

33 : 61 ඔවුහු ශාප කරනු ලැබූවන්ව සිටිති. ඔවුහු කොතැනක දකිනු ලැබුවත් අල්ලා ගනු ලැබ ඝාතනය කරනු ලබති.

33 : 62 පෙර සිටි අයගේ විෂයයෙහි අල්ලාහ්ගේ පිළිවෙත වූයේ මෙයයිග අල්ලාහ්ගේ පිළිවෙතෙහි කිසිඳු වෙනසක් ඔබ නොදකින්නෙහි ය.

33 : 63 (මුහම්මද්,) යුගාන්ත මොහොත1 ගැන ජනතාව ඔඛෙන් විමසති. “ඒ ගැන දැනුම් ඇත්තේ අල්ලාහ් වෙත ම යැ” යි පවසන්න. යුගාන්ත මොහොත1 සමීපව තිබිය හැකි බව ඔබ දන්නේ කෙසේ ද?

33 : 64 අල්ලාහ් (එක ම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කළ අයට ශාප කළේයග6 ඔවුනට නිරය ද පිළියෙල කර ඇත.

33 : 65 ඔවුහු එහි සදහට ම සදාකාලීන ව සිටිති. කිසිඳු භාරකරුවෙකු හෝ උදව්කරුවෙකු හෝ නොදකිති.

33 : 66 ඔවුන්ගේ මුහුණු නිරයේ පෙරළනු ලබන දින1 “අපි අල්ලාහ්ට අවනත වී සිටිය යුතු නොවේ ද? මේ දූතයාට අවනත වී සිටිය යුතු නොවේ දැ”යි ඔවුහු පවසති.

33 : 67 “අපගේ දෙවියනි, අපේ නායකයින්ටත් වැඩිහිටියන්ටත් අපි අවනත වූ යෙමු. ඔවුහු අප නොමග යැවූහ”යි පවසති.

33 : 68 “අපගේ දෙවියනි, ඔවුනට වේදනාවෙන් දෙගුණයක් දෙනු මැනව` මහා ශාපයකින් ඔවුනට ශාප ද කරනු මැනවැ” (යි ද පවසති).

33 : 69විශ්වාස කළ අයවලූනි, මූසාට හිරිහැර කළ අය මෙන් නොවන්නග අල්ලාහ් ඔවුන් පැවසූ දැයින් ඔහු දුරු කළේය. ඔහු අල්ලාහ් වෙත සුදුස්සෙක් විය.394

33 : 70 විශ්වාස කළ අයවලූනි, අල්ලාහ්ට බිය වන්න. යුක්තිසහගත වචන ම ප්‍රකාශ කරන්න.

33 : 71ඔහු නුඹලා වෙනුවෙන් නුඹලාගේ ක්‍රියා ක්‍රමවත් කරයිග නුඹලා වෙනුවෙන් නුඹලාගේ පාපයන් ක්ෂමා කරයි. අල්ලාහ්ට ද ඔහුගේ දූතයාට ද අවනත වන්නා ඉමහත් ජයක් ලැබීය.

33 : 72 අහස්, පොළොව හා කඳු වලට අපි භාරය446 ගෙන හැර පෑවෙමු. ඒවා එය ඉසිලීමට ප්‍රතික්ෂේප කළේ ය. මිනිසා එය ඉසීලීය . ඔහු අපරාධ කරන්නෙක් ද අඥානයෙක් ද වේ.

33 : 73 කුහක පුරුෂයින්ට ද ස්ත්‍රින්ට ද සමානයන් කල්පනය කරන පුරුෂයින්ට ද ස්ත්‍රින්ට ද අල්ලාහ් දඬුවම් කිරීමට ද විශ්වාස කළ පුරුෂයින් හා ස්ත්‍රින් ක්ෂමා කිරීමට ද (මෙසේ කළේය). අල්ලාහ් ක්ෂමා කරන්නෙක් ද අසම සම දයාවන්තයෙක් ද වේ.