32 : අස්සජ්දා – වැඳ වැටීම

අස්සජ්දා – වැඳ වැටීම

පරිච්ඡේදය: 32

මුළු වැකි ගණන : 30

සර්වබල ධාරී දෙවියන් වෙනු වෙන් සජ්දා කරන අය ගැනත් ඔවුන්ට ලැඛෙන තිළිණ ගැනත් 15 සිට 17 දක්වා වූ වැකි වල සඳහන් වන බැවින් මෙලෙසනම් කරන ලදී.

අසීමිත කරුණාවන්තයා ද අසම සම දයාවන්තයා ද වන අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්…

32 : 01 අලිෆ්, ලාම්, මීම්

32 : 02 (මෙය) විශ්වයේ දෙවියන්ගෙන් පහළවූ ධර්ම ග්‍රන්ථය කි. මෙහිකිසිඳු සැකයක් නැත.

32 : 03 “මොහු මෙය ප්‍රබන්ධ කළේ යැ”යි ඔවුහු පවසන්නෝ ද? එසේ නොවේ ඔබට පෙර අවවාද කරන්නෙක් නොපැමිණි ජන සමාජයකට (මුහම්මද්) ඔබ අවවාද කරනු පිණිසත් ඔවුන් යහ මග ලබනු පිණිසත් (මෙය)ඔබේ දෙවියන් වෙතින් ඔබට පැමිණි සත්‍යය යි.

32 : 04අහස් ද පොළොව ද ප්‍රබන්ධ දෙක අතර තිඛෙන දැය ද අල්ලාහ් ම දින හයකින් නිර්මාණය කළේය.179 පසුව ඔහු අර්ෂ්හි488 අසුන් ගත්තේය. නුඹලාට ඔහු හැර භාරකරුවෙකු හෝ මැදිහත් වන්නෙකු17 හෝ නොමැත. නුඹලා නොසිතන්නෙහු ද?

32 : 05ඔහු අහසේ සිට පොළොව දක්වා කටයුතු මෙහෙයවයි. එය දිනක ඔහුවෙත ඉහළට ගමන් කරයි. එය නුඹලා ගණන් කරන වසර දහසක ප්‍රමාණයකින්යුක්ත ය.293

32 : 06 ඔහු ගුප්ත දැයෙහි ද ප්‍රත්‍යක්ෂ දැයෙහි ද සර්වඥයා ය අබිබවන්නා ය අසම සම දයාවන්තයා ය.

32 : 07 ඔහු නිර්මාණය කළසෑමදැය මඅලංකාර කළේය. මිනිසාගේ නිර්මාණය මැටියෙන් ආරම්භ කළේ ය.368 ) 503 ) 506

32 : 08 පසුව ඔහුගේ පෙළපත තුච්ඡ ජලයෙන් වූ සාරයෙන් බිහි කළේය.

32 : 09 පසුව ඔහු හැඩ ගස්වා තම ප්‍රාණය ඔහු වෙත පිම්බේය. නුඹලාට ශ්‍රවණය ද දෘෂ්ටියන් ද හදවත් ද පිහිටුවීය. නුඹලා කෘතඥ වන්නේ සුළු වශයෙනි.

32 : 10 “අපි පොළොව තුළසැඟවුණු පසුනව නිර්මාණයක් වන්නෙමුදැ”යි ඔවුහුඅසතිග සැබවින් ම ඔවුහු තම දෙවියන් හමුවීම488 ගැන ප්‍රතික්ෂේප කරති.

32 : 11 “නුඹලාවෙනු වෙන්පත් කරන ලද මරණීය සුර දූතයා නුඹලා අත්පත් කරයි.165 පසුව නුඹලාගේ දෙවියන්වෙත ආපසුගෙන එනු ලබන්නෙහු යැ”යි පවසන්න.

32 : 12 වරදකරුවෝ තම දෙවියන් හමුවේහි ස්නමාගෙන “අපගේ දෙවියනි, අපි දුටුවෙමු. ඇසුවෙමු. එබැවින් අප ආපසු යවනු මැනව` අපි යහපත් ක්‍රියා කරන්නෙමු. අපි ස්ථීර ලෙස විශ්වාස කරන්නෙමු”යි පවසන අයුරු ඔබ දුටුවෙහිනම්.

32 : 13 අපි සිතුවෙමු නම් සෑම කෙනෙකුට ම ඔහු සඳහා වූ යහ මග ලබා දී ඇත්තෙමු. නමුත් “සියලූ (අයහපත්) මිනිසුන්ගෙන් හා ජින් වරුන්ගෙන් නිරයපුරවන්නෙමි”යි මාගෙන් වචනය ඉක්මවා ගියේ ය.

32 : 14 මෙදින1 හමුවීම ගැනනුඹලා අමතක කළ බැවින් රස විඳින්න. අපිත් නුඹලා අමතක කළෙමු.6 එබැවින් නුඹලා කරමින් සිටි දැය හේතු කොට ගෙන සදාකාලීන වේදනාව රස විඳින්නැ” (යි කියනු ලැබේ).

32 : 15 අපගේ වැකි අනුශාසනා කරනු ලබන විට සජ්දාවේ396 වැටෙන අය ද තම දෙවියන්ගේ ප්‍රශංසාවෙන් සුවිශුද්ධ කරන අය ද උඩඟු නොවී සිටිනඅය ද ප්‍රබන්ධවා ගැන විශ්වාස කරති.

32 : 16 බියෙන් හා අපේක්ෂාවෙන් යුතුව තම දෙවියන් වෙත ප්‍රාර්ථනා කිරීමට ඔවුන්ගේ ඇලපත් යහන් වලින් ඉවත් වෙයි. අපි ඔවුනට දුන් දැයින් ද(යහපත් මාර්ගයෙහි)වියදම් කරති.

32 : 17 ඔවුන් කරමින් සිටි දැයට තිළිණයක් වශයෙන් නෙත් පිනවන අයුරින් ඔවුන් වෙනුවෙන් සඟවා තබා ඇති දැය කිසිවෙක් නොදනී.

32 : 18 විශ්වාස කළ තැනැත්තෙක් වැරදි කළ තැනැත්තෙක් මෙන්වේ ද? ඔවුහු එක සමාන නොවෙති.

32 : 19 විශ්වාස කොට යහපත් ක්‍රියා කරන අයට ඔවුන් (යහපත)කරමින් සිටි බැවින් තිළිණයක්වශයෙන් ස්වර්ගයේ නවාතැන් ඇත.

32 : 20 වරද කළඅයගේ නවාතැන නිරය යි. ඔවුන් එයින් නික්මෙන්නට සිතනසෑමවිටෙක ම ආපසු එහි දමනු ලබති. “නුඹලා අසත්‍යයැ යි සිතමින් සිටින්නේය වේදනාව රස විඳින්නැ”යි ඔවුනට පවසනු ලැබේ.

32 : 21 ඔවුන් ශිෂ්ටවනු පිණිසමේ මහත් වේදනාවට පෙර (මෙලොවෙහි) සුළු වේදනාවඔවුනටරසවිඳිමට සලස්වන්නෙමු.

32 : 22 තම දෙවියන්ගේ වැකි වලින් අනුශාසනා කරනු ලැබීමෙන් පසු ප්‍රබන්ධවාට පිටුපාන තැනැත්තාට වඩා මහා අපරාධකරුවාකවරෙක් ද? අපි වරදකරුවන්ට දඬුවම් කරන්නෙමු.

32 : 23 මූසාට ධර්ම ග්‍රන්ථය පිරිනැමුවෙමු. (මුහම්මද්,) ඔබ ඔහු හමුවීමෙ හිසැකයෙහි නොසිටින්න.315 ඔහු ඉස්රායීල් ජනතාවට මග පෙන්වන්නෙක් කළෙමු.

32 : 24 ඔවුන් ඉවසාගෙන අපේවැකි ස්ථීරලෙස විශ්වාස කළ විට අපගේ අණපරිදි මග පෙන්වන නායකයින් ඔවුන් අතුරින්පත් කළෙමු.

32 : 25 ඔවුන් ප්‍රතිවිරුද්ධ වූ දැයෙහි කියාමත් දින1 ඔබේ දෙවියන් ඔවුන තර විනිශ්චය කරයි.

32 : 26 මොවුනට පෙර බොහෝ පරම්පරාවන් අපි විනාශ කර තිබීම මොවුනට යහ මග පෙන්වූයේ නැද්ද? ඔවුන්ගේ වාසස්ථානයන් හි මොවුහු සැරිසරති. මෙ හිසාධක රැසක් ඇත. ඔවුහු ඇහුම්කන් නොදෙන්නෝ ද?

32 : 27 අපි නිසරු බිමට දිය රැගෙන යනබව ඔවුහුනුදුටුවෝ ද? එමගින් වගාවන් හෙළි කරන්නෙමු. එයින් මොවුන් ද මොවුන්ගේ සිවුපාවුන් ද අනුභව කරති. ඔවුහු සිතා නොබලන්නෝ ද?

32 : 28 “නුඹලා සත්‍යවන්තයින් නම් ප්‍රබන්ධ විනිශ්චය කවරදා දැ”යි ඔවුහු අසති.

32 : 29 “විනිශ්චය දින1 (එකම දෙවියන්) ප්‍රතිකෂේප කළ අයට ඔවුන්ගේ විශ්වාසය ප්‍රයෝජනවත් නොවේග ඔවුහු ඉඩ ප්‍රස්තාවක්දෙනු නොලබති”යි පවසන්න.

32 : 30 ඔවුන් නොසලකා හරින්න. අපේක්ෂා කරන්න. ඔවුහු ද අපේක්ෂා කරමින් සිටිති.