30 : අර් රූම් – රෝම අධිරාජ්‍යය

අර් රූම් – රෝම අධිරාජ්‍යය

පරිච්ඡේදය: 30

මුළු වැකි ගණන : 60

රෝම අධිරාජ්‍යය පරාජයට පත් වූ බවත් පසුව එය නුදුරු අනාගතයේ දී ම නැවත ජයග්‍රහණය කරන බවත් මෙම පරිච්ඡේදයේ 2, 3, 4 ආදී වැකි වල ප්‍රකාශ වන බැවින් මෙසේ නම් කරන ලදී

අසීමිත කරුණාවන්තයා ද අසම සම දයාවන්තයා ද වන අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්…

30 : 01 අලිෆ්, ලාම්, මීම්2

30 : 02,03,04,05 රෝම අධිරාජ්‍යය අසල පිහිටි භූමියෙහි ජයග්‍රහණය කරන ලදී. ඔවුහු පරාජයෙන් පසුව වසර කිහිපයකින් අල්ලාහ්ගේ පිහිටෙන් ජයග්‍රහණය කරති.313 පෙර ද පසුව ද බලය අල්ලාහ්ට ම හිමිය. එදින විශ්වාස කළ අය සතුටු වෙති ඔහු සිතූ කෙනෙකුට පිහිට වෙයි. ඔහු අබිබවන්නා ය, අසම සම දයාවන්තයා ය.26

30 : 06 (මෙය) අල්ලාහ්ගේ පොරොන්දුවයි. අල්ලාහ් තම පොරොන්දුව කඩ නොකරයි. නමුත් මිනිසුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් නොදනිති.

30 : 07 ඔවුහු මෙලොව ජීවිතයෙහි මතු පිටින් පෙනෙන දැය ම දනිති. පරලොව ගැන නොසැලකිලිමත් ව සිටිති.

30 : 08 ඔවුහු තමන් තුළ ම සිතා නොබැලුවෝ ද? අහස් ද පොළොව ද එදෙක අතර තිබෙන දැය ද සාධාරණ හේතුවකට හා නියමිත කාල සීමාවකට මිස අල්ලාහ් නිර්මාණය නොකළේය. මිනිසුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් තම දෙවියන් හමු වීම488 ප්‍රතික්ෂේප කරන්නෝ වෙති.

30 : 09 ඔවුන් පොළොවෙහි සංචාරය කොට තමන්ට පෙර සිටි අයගේ අවසානය කෙබඳු වී දැයි සලකා බැලිය යුතු නොවේ ද? ඔවුහු මොවුනට වඩා බලවත් වූහ. පොළොව සීසා මොවුන් වගා කළ දැයට වඩා අධික ව වගා කළ හ. ඔවුන්ගේ දූතවරු ඔවුන් වෙත පැහැදිලි සාධක සමඟ පැමිණිය හ. අල්ලාහ් ඔවුනට අපරාධ කරන්නෙක් නොවීය. නමුත් ඔවුහු තමන්ට ම අපරාධ කර ගත්හ.

30 : 10 අල්ලාහ්ගේ වැකි අසත්‍ය යැයි සිතා ඒවාට විහිළු කළ බැවින් අයහපත කළ අයගේ අවසානය අයහපත් ම විය.

30 : 11 අල්ලාහ් පළමුව නිර්මාණය කරයි. පසුව එය නැවත නිර්මාණය කරයි. පසුව ඔහු වෙත ම නුඹලා නැවත ගෙන එනු ලබන්නෙහු ය.

30 : 12 යුගාන්ත මොහොත1පැමිණෙන විට වරදකරුවෝ බලාපොරොත්තු සුන් කර ගනිති.

30 : 13 ඔවුන්ගේ දෙවිවරු අතරින් ඔවුන් වෙනුවෙන් මැදිහත් වන අය නොසිටිති. ඔවුහු තම දෙවිවරුන් ද ප්‍රතික්ෂේප කරති.

30 : 14 යුගාන්ත මොහොත1හට ගන්නා දින` එදින ඔවුහු බෙදී වෙන් වෙති.

30 : 15 විශ්වාස කොට යහපත් ක්‍රියා කළ අය උද්යානයක අභිනන්දනය කරනු ලබති.

30 : 16 (අප) ප්‍රතික්ෂේප කොට අපගේ වැකි ද පරලොව1 හමු වීම ද අසත්‍ය යැයි සිතූ අය වේදනාව අබියස නතර කරනු ලබති.

30 : 17,18 සවස අත් කර ගන්නා විට ද උදය අත් කර ගන්නා විට ද සන්ධ්යා සමයෙහි ද මධ්‍යාහ්නයෙහි ද නුඹලා අල්ලාහ් සිහි කරන්න අහස් හි ද පොළොවෙහි ද සියලූ ප්‍රශංසා ඔහුට ම හිමිය.26

30 : 19 ඔහු අප්‍රාණික දැයින් ප්‍රාණික දැය බැහැර කරයි. ප්‍රාණික දැයින් අප්‍රාණික දැය බැහැර කරයි. පොළොව මළ පසු ඊට ජීවය දෙයි. මෙලෙස ම නුඹලා බැහැර කරනු ලබන්නෙහු ය.

30 : 20 නුඹලා පසින් නිර්මාණය කොට පසුව නුඹලා මිනිසුන් ලෙස ව්‍යාප්ත වී සිටීම ඔහුගේ සාධක අතරෙහි පවතින්නකි.368

30 : 21 නුඹලා සැනසුම ලබනු පිණිස නුඹලා අතුරින් ම සහකාරියන් නුඹලා වෙනුවෙන් නිර්මාණය කොට නුඹලා අතර ආදරය හා කරුණාව පිහිටුවා තිබීම ඔහුගේ සාධක වලින් එකකි. සිතන ජනතාවට මෙහි සාධක රැසක් ඇත.

30 : 22 අහස් හා පොළොව නිර්මාණය ද නුඹලාගේ භාෂා හා වර්ණ භේදය ද ඔහුගේ සාධක අතරෙහි පවතින්නකි. බුද්ධිමතුන්ට මෙහි සාධක රැසක් ඇත.

30 : 23 රාත්‍රියෙහි සහ දහවලෙහි නුඹලාගේ නින්ද ද ඔහුගේ දයාව සෙවීම ද ඔහුගේ සාධක අතරෙහි පවතින්නකි. සවන් දෙන ජනතාවට මෙහි සාධක රැසක් ඇත.

30 : 24 බිය ගැන්වීමක් ලෙස ද විශ්වාසය ඇති කරවීමක් ලෙස ද විදුලි කෙටීම ඔහු නුඹලාට පෙන්වීම ද අහසින්507 ජලය පහළ කොට පොළොව මළ පසු එමගින් එය පණ ගැන්වීම ද ඔහුගේ සාධක අතරෙහි පවතින්නකි. වටහා ගන්නා ජනතාවට මෙහි සාධක රැසක් ඇත.

30 : 25 ඔහුගේ අණ පරිදි අහස් හා පොළොව තරසර ව පැවතීම ද ඔහුගේ සාධක අතරෙහි පවතින්නකි. පසුව ඔහු නුඹලා එකම එක් වරක් කැඳවයි එවිට නුඹලා පොළොවෙන් බැහැර වන්නෙහු ය.175

30 : 26 අහස්හි ද පොළොවෙහි ද සිටින අය ඔහුට ම හිමිය. සියල්ල ඔහුට ම අවනත ය.

30 : 27 ඔහු පළමුව නිර්මාණය කළේ ය. පසුව ඔහු එය නැවත නිර්මාණය කරයි. මෙය ඔහුට ඉතා පහසු ය. අහස්හි ද පොළොවෙහි ද උතුම් ගුණය ඔහුට ම හිමිය. ඔහු අබිබවන්නා ය, ප්‍රඥාවන්තයා ය.

30 : 28 ඔහු නුඹලාට නුඹලාගෙන් ම උපමාවක් ගෙන හැර දක්වයි. අපි නුඹලාට දුන් දැයින් කොටස්කරුවන් ලෙස නුඹලාගේ වහලූන්ගෙන් යමෙක් සිටින්නේ ද? එහි නුඹලා ද (ඔවුන් ද) එක සමාන ව සිටින්නෙහු ද? නුඹලා අතර නුඹලා බිය වන්නා සේ නුඹලා ඔවුනට බිය වන්නෙහු ද? වටහා ගන්නා ජනතාවට අපි මෙලෙස වැකි පැහැදිලි කරන්නෙමු.

30 : 29 නමුත් අපරාධකරුවෝ කිසිඳු දැනුමකින් තොරව තම චිත්තාභිලාෂයන් අනුගමනය කරති. අල්ලාහ් කවරෙකු දුර් මාර්ගයෙහි අත් හැරියේ ද ඔහුට යහ මග පෙන්වන්නා කවරෙක් ද? ඔවුනට උදව් කරන්නෝ ද නොමැත.

30 : 30 (මුහම්මද්,) සත්‍ය මාර්ගයෙහි සිට ගෙන මෙම ධර්මය වෙතට ඔබේ මුහුණ පිහිටුවා ගන්න. මෙය අල්ලාහ්ගේ ස්වභාවික ධර්මයයි. මෙය මත ම අල්ලාහ් මිනිසුන් පිහිටුවා ඇත. අල්ලාහ්ගේ නිර්මාණය වෙනස්කමකට භාජනය නොකළ යුතුය. සෘජු මාර්ගය මෙයයි. නමුත් මිනිසුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් නොදනිති.

30 : 31, 32 ඔහු වෙත ම හැරෙන්න. ඔහුට ම බිය බැතිමත් වන්න. සලාතය ඉටු කරන්න. තමන්ගේ ධර්මය භේද කොට විවිධ කණ්ඩායම් බවට පත් වූ සමානයන් කල්පනය කළවුන් මෙන් නොවන්න. සෑම කණ්ඩායමක් ම තමන් වෙත ඇති දැයින් ප්‍රීතිමත් වෙති.26

30 : 33, 34 මිනිසුන්ට යම් කිසි විපතක් සිදු වූ විට තම දෙවියන් වෙතට හැරී ඔහු වෙත ප්‍රාර්ථනා කරති. පසුව ඔහු තම දයාව ඔවුනට රස විඳීමට සලස්වන විට අපි ඔවුනට පිරිනැමූ දැයට ගුණ මකු වී ඔවුන්ගෙන් පිරිසක් තම දෙවියන්ට සමානයන් කල්පනය කරති. භුක්ති විඳින්න මතුවට දැන ගන්නෙහු ය.26

30 : 35 ඔවුන් කල්පනය කරන සමානයන් ගැන කථා කරන සාධකයක් අපි ඔවුනට පහළ කර ඇත්තෙමු ද?

30 : 36 අපි මිනිසුනට දයාවක් රස විඳීමට සැලැස්වූ විට ඔවුහු එයින් ප්‍රීතිමත් වෙති. ඔවුන් කළ කර්මය හේතු කොටගෙන ඔවුනට විපතක් සිදු වූයේ නම් වහාම ඔවුහු බලාපොරොත්තු සුන් කර ගනිති.

30 : 37 අල්ලාහ් තමා සිතූ අයට ධනය වැඩියෙන් ද අඩුවෙන් ද පිරිනමන බව ඔවුහු නුදුටුවෝ ද? විශ්වාස කරන ජනතාවට මෙහි සාධක රැසක් ඇත.345

30 : 38 ඥාතීයාට ද දුගියාට ද අභිකුණ්ටිකයාට ද206 ඔවුන්ගේ උරුමය පිරිනමන්න. මෙය අල්ලාහ්ගේ මුහුණ පතන අයට ඉතා යහපත්ය. ජය ලද්දෝ ඔවුහු ම ය.

30 : 39 මිනිසුන්ගේ ධනය වර්ධනය කර ගනු පිණිස නුඹලා පොලියට දීම අල්ලාහ් වෙත වර්ධනය නොවේ. අල්ලාහ්ගේ මුහුණ පතා නුඹලා සකාත් දෙන්නෙහු නම් එවැනි අය වර්ධනය කර ගත් අය වෙති.

30 : 40 අල්ලාහ් ම නුඹලා නිර්මාණය කළේය. පසුව නුඹලාට ආහාර පිරිනැමීය.463 පසුව නුඹලා මරණයට පත් කරයි. පසුව නුඹලා පණ ගන්වයි. මෙයින් එකදු දැයක්වත් කරන කෙනෙක් නුඹලාගේ දෙවිවරුන් අතර සිටී ද? ඔහු සුවිශුද්ධවන්තයා ය.10 ඔවුන් කල්පනය කරන සමානයන් කෙරෙන් ඔහු උත්කෘෂ්ට ය.

30 : 41 මිනිසුන්ගේ අත් කළ දේ හේතු කොටගෙන මුහුදෙහි ද ගොඩ බිමෙහි ද පරිහානියන් ඉස්මතු වී ඇත. ඔවුන් ශිෂ්ට වනු පිණිස ඔවුන් කළ දැයින් සමහරක් ඔවුනට රස විඳීමට සලස්වයි.

30 : 42 “පොළොවෙහි සංචාරය කොට පෙර සිටි අයගේ අවසානය කෙබඳු වී දැයි බලන්නැ”යි පවසන්න. ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් සමානයන් කල්පනය කරන්නෝ වූහ.

30 : 43 නොවැළැක්විය හැකි දිනක්1 අල්ලාහ් වෙතින් පැමිණීමට පෙර ඔබේ මුහුණ සදාතන ධර්මය වෙතට පිහිටුවා ගන්න. එදින ඔවුහු බෙදී වෙන් වෙති.

30 : 44 (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කරන්නාගේ ප්‍රතික්ෂේපය ඔහු සතුය. යහපත් ක්‍රියා කරන්නෝ තමන් වෙනුවෙන් ම සූදානම් කර ගනිති.

30 : 45 විශ්වාස කොට යහපත් ක්‍රියා කළ අයට ඔහුගේ දයාවෙන් ඔහු කුලිය පිරිනමයි. ඔහු (තමා) ප්‍රතික්ෂේප කරන අය ප්‍රිය නොකරයි.

30 : 46 තම දයාව නුඹලාට රස විඳීමට සලස්වනු පිණිසත් ඔහුගේ අණ පරිදි නැව් යාත්‍රා කරනු පිණිසත් ඔහුගේ දයාව නුඹලා සොයනු පිණිසත් නුඹලා කෘතඥ වනු පිණිසත් සුබාරංචි කියන සුළං එවීම ඔහුගේ සාධක අතරෙහි පවතින්නකි.

30 : 47 (මුහම්මද්,) ඔබට පෙර බොහෝ දූතයින් ඔවුන්ගේ ජන සමාජයන් වෙතට එවීමු. ඔවුහු පැහැදිලි සාධක ඔවුන් වෙත ගෙන ආහ. වරදකරුවන්ට අපි දඬුවම් කළෙමු. විශ්වාස කළ අයට උදව් කිරීම අප කෙරෙහි යුතුකමක් විය.

30 : 48 සුළං එවන්නේ අල්ලාහ් ම ය. එය වලාකුළ විසුරුවා හරියි. ඔහු සිතන පරිදි එය අහසෙහි ව්‍යාප්ත කරවයි. එය විවිධ කැබලි බවට පත් කරයි. ඒ අතරින් වර්ෂාව පිට වීම ඔබ දකින්නෙහි ය.419 තම වහලූන්ගෙන් තමා සිතූ අයට එය රස විඳීමට සලස්වන විට ඔවුහු ප්‍රීතිමත් වෙති.

30 : 49 මීට පෙර, (එනම්) එය ඔවුනට පහළ කරනු ලැබීමට පෙර බලාපොරොත්තු සුන් වී සිටිය හ.

30 : 50 පොළොව මළ පසු අල්ලාහ් එය පණ ගන්වන්නේ කෙසේ දැයි ඔහුගේ දයාවෙහි සලකුණු දෙස බලන්න. මළවුන් පණ ගන්වන්නා ඔහු ය. ඔහු සියලූ දේ කෙරෙහි බලසම්පන්නයෙකි.

30 : 51 අපි සුළඟක් එවා එය (වගාව) කහ පැහැතිව ඔවුහු දුටුවහොත් ඉන් පසුව ඔහු ප්‍රතික්ෂේප කරන අය බවට පත් වෙති.

30 : 52 මළවුනට ඇසෙන්නට සැලැස්වීමට ඔබට නොහැකිය. බිහිරන් පිටු පා පළා ගියහොත් ඔවුනට ඇරයුම ඇසෙන්නට සැලැස්වීමට ඔබට නොහැකි ය.

30 : 53 අන්ධයින්ට ඔවුන්ගේ දුර් මාර්ගයෙන් ඔබ යහ මග පෙන්වන්නෙක් නොවන්නෙහි ය. ඔබ විසින් ඇසෙන්නට සැලැස්විය හැක්කේ අපේ වැකි විශ්වාස කොට අවනත වී කටයුතු කරන අයට පමණි.81

30 : 54 අල්ලාහ් දුබල තත්ත්වයෙන් නුඹලා නිර්මාණය කළේ ය. පසුව දුබල තත්ත්වයෙන් පසු ශක්තියක් ඇති කළේ ය. ඉක්බිතිව ශක්තියෙන් පසු දුබල බව ද නර කෙස් ද ඇති කළේ ය. ඔහු සිතූ දේ නිර්මාණය කරයි. ඔහු සර්වඥ ය, බලසම්පන්නයා ය.

30 : 55 යුගාන්ත මොහොත1 උදා වන දින සුළු මොහොතක් මිස තමන් ජීවත් නොවූ බව වරදකරුවෝ දිවුරා පවසති. මෙලෙස ම ඔවුහු වෙන’තකට යොමු කරනු ලබමින් සිටිය හ.

30 : 56 “අල්ලාහ්ගේ ලේඛනයෙහි157 තිබෙන පරිදි පණ ගන්වනු ලබන දිනය1 දක්වා නුඹලා පොළොවෙහි වාසය කළෙහු ය. පණ ගන්වනු ලබන දිනය1 මෙයයි. නමුත් නුඹලා නොදැන සිටියෙහු යැ”යි ඥානය හා විශ්වාසය දෙන ලද අය පවසති.

30 : 57 එදින1අපරාධකරුවන්ගේ නිදහසට කරුණු කියා පෑම් ඔවුනට ඵලක් නොවේ. ඔවුහු (නැමදුම් හා වත් පිළිවෙත් ඉටු කරන ලෙස) බල කරනු නොලබති.

30 : 58 මිනිසුන් වෙනුවෙන් මෙම කුර්ආනයෙහි සියලූ පූර්වාදර්ශයන් පැහැදිලි කර ඇත්තෙමු. (මුහම්මද්,) ඔබ ඔවුන් වෙත සාධකයක් රැගෙන ආවෙහි නම් “නුඹලා නාස්තිකාරයින් මිස වෙන නැතැ” යි (අප) ප්‍රතික්ෂේප කරන අය පවසති.

30 : 59 නොදන්නවුන්ගේ සිත් මත අල්ලාහ් මුද්රා තබන්නේ මෙලෙස ය.

30 : 60 ඉවසීමෙන් සිටින්න. අල්ලාහ්ගේ පොරොන්දුව සැබෑ ය. ස්ථීර ලෙස විශ්වාස නොකරන අය ඔබව සුළු කොට නොතැකිය යුතුය.