25 : අල් ෆුර්කාන් – වෙන් කර දක්වන දේ

අල් ෆුර්කාන් – වෙන් කර දක්වන දේ

පරිච්ඡේදය: 25

මුළු වැකි ගණන : 77

මෙම පරිච්ඡේදයේ පළමු වන වැකිය පරිශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයට “අල් ෆුර්කාන්”යනුවෙන් ප්‍රකාශ කරන බැවින් මෙසේ නම් කරන ලදී.

අසීමිත කරුණාවන්තයා ද අසම සම දයාවන්තයා ද වන අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්…

25 : 01 ලෝවැසියනට අවවාදයක් වනු පිණිස තම වහලාට (අසත්‍යයෙන් සත්‍යය) වෙන් කර දක්වන දැය පහළ කළ තැනන් භාග්‍යවන්තයෙකි.

25 : 02 අහස්හි ද පොළොවෙහි ද බලය ඔහුට ම හිමිය. ඔහු දරුවෙකු බිහි කර ගත්තේ නැත. බලයෙහි ඔහුට කිසිඳු කොටස්කරුවෙක් නැත. ඔහු සියලූ දේ නිර්මාණය කළේය. එය සැලසුම් සහගතව පිහිටුවීය.

25 : 03 ඔවුහු ඔහු හැර වෙනත් දෙවියන් සිතින් මවා ගත්හ. ඔවුහු කිසිවක් නිර්මාණය නොකරති. ඔවුහු ම නිර්මාණය කරනු ලබති. තමන්ට ම යහපතක් හෝ අයහපතක් හෝ සිදු කර ගැනීමට ඔවුනට නොහැකිය. ජීවය දීමට හෝ මරණයට පත් කිරීමට හෝ (පසුව මළවුන් කෙරෙන්) නැගිටුවීමට හෝ ඔවුහු බලය ලත් අය නොවෙති.

25 : 04 “මෙය මිථ්‍යාවක් මිස වෙන නැත. මොහු ම මෙය ප්‍රබන්ධ කර ගත්තේ ය. වෙනත් ජනතාවක් මේ සඳහා මොහුට සහය වූහ”යි (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කළ අය පවසති. ඔවුහු අයුක්තියක් ද පාපයක් ද ගෙනැවිත් සිටිති.

25 : 05 “මෙය මුතුන් මිත්තන්ගේ කල්පිත කථා ය. මොහු මෙය ලියවා152 ගත්තේ ය.312 මෙය ඔහුට උදය සවස කියවා පෙන්වනු ලැබේ”යැයි ද ඔවුහු පවසති.142

25 : 06 “අහස්හි ද පොළොවෙහි ද පවතින රහස දන්නා තැනන් මෙය පහළ කළේ යැ”යි පවසන්න. ඔහු ක්ෂමා කරන්නෙක් ද අසම සම දයාවන්තයෙක් ද වේ.

25 : 07 “මෙම දූතයාට කුමක් සිදු වී ද? මොහු ආහාර අනුභව කරයි. කඩ වීදි වල සැරිසරයි. මොහු වෙත සුර දූතයෙක් පහළ වී ඔහු මොහු සමඟ (එක් වී) අවවාද කරන්නෙක් විය යුතු නොවේ දැ”යි ඔවුහු අසති.154

25 : 08 “නැතහොත් මොහුට නිධානයක් දෙනු ලැබිය යුතු නොවේ ද? නැතහොත් මොහුට උයනක් තිබී මොහු එයින් අනුභව කළ යුතු නොවේ දැ”යි ද “නුඹලා හූනියම් කරන ලද මිනිසෙකු ම අනුගමනය කරන්නෙහු යැ”යි ද අපරාධකරුවෝ පවසති.

25 : 09 (මුහම්මද්,) ඔවුහු ඔබ ගැන කෙබඳු උපමාවන් කියා පාන්නේ දැයි බලන්න. ඔවුහු නොමග ගියහ. එබැවින් ඔවුනට (සෘජු) මගක් සොයාගත නොහැකි ය.

25 : 10 ඔහු භාග්‍යවන්තයෙකි. ඔහු සිතුවේ නම් මෙයටත් වඩා විශිෂ්ට උයන් ඔබ වෙනුවෙන් හට ගන්වයි. ඒවා යටින් ගංගා ගලා බසියි. ඔබ වෙනුවෙන් මාලිගාවන් ද ඇති කරයි.

25 : 11

නමුත් ඔවුහු යුගාන්ත මොහොත1 අසත්‍ය යැයි සිතූහ. යුගාන්ත මොහොත1 අසත්‍ය යැයි සිතන අයට අපි නිරයක් පිළියෙල කර ඇත්තෙමු.

25 : 12 නිරය ඈත් වූ තැනකින් ඔවුන් දකින විට ම එහි කැළඹිල්ලටත් ඝෝර නාදයටත් ඔවුහු සවන් දෙති.

25 : 13 විලංගු දමනු ලදුව එහි දුෂ්කර ස්ථානයකට ඔවුන් හෙළනු ලබන විට එහි දී විනාශයක් කැඳවති.

25 : 14 “අද නුඹලා එක් විනාශයක් නොකැඳවන්න. “විනාශ රැසක් කැඳවන්නැ”(යි ප්‍රකාශ කරනු ලැබේ).

25 : 15 “මෙය විශිෂ්ට ද? (දෙවියන්ට) බිය බැතිමත් වූ අයට පොරොන්දු වන ලද සදාතන ස්වර්ගය දැ”යි අසන්න. එය ඔවුනට කුලියක් ද නවාතැනක් ද වේ.

25 : 16 ඔවුන් සිතන දේ ඔවුනට එහි ඇත. (ඔවුහු එහි) සදාකාලීනව සිටිති. මේ ඔබේ දෙවියන් විසින් ඉටු කරනු ලබන පොරොන්දුවක් බවට පත් වී ඇත.

25 : 17 ඔවුන් ද අල්ලාහ් හැර ඔවුන් නැමදුම් කළ දැය ද ඔහු එක් රැස් කරන දින1 “මේ මාගේ වහලූන් නොමග යැව්වේ නුඹලා ද? නැතහොත් ඔවුහු ම මග වරදවා ගත්තෝ දැ”යි අසයි.

25 : 18 “ඔබ සුවිශුධවන්තයා ය.10 ඔබ හැර ළබැඳි මිත්‍රයින් ගැනීම අපට යුතු නැත. ඔබ ඔවුනට ද ඔවුන්ගේ මුතුන් මිත්තන්ට ද සැප සම්පත් දුන්නෙහි ය. ඔවුහු (ඔබ) සිහි කිරීමට අමතක කළ හ. විනාශයට පත් වන පිරිසක් වූහ”යි ඔවුහු පවසති.

25 : 19 මොවුහු නුඹලා ප්‍රකාශ කළ දේ බොරුවක් බවට පත් කළ හ. (යැයි සමානයන් කල්පනය කළ අයට පවසා, නමදිනු ලැබූ අය අමතා) වැළැක්වීමට හෝ උදව් කිරීමට හෝ නුඹලාට නොහැකිය. නුඹලාගෙන් යමෙක් අපරාධ කරන්නේ ද අපි ඔහුට මහා වේදනාවක් විඳීමට සලස්වන්නෙමු” (යි ප්‍රකාශ කරනු ලැබේ.)

25 : 20 (මුහම්මද්,) ඔබට පෙර අපි එවූ දූතයින් ආහාර අනුභව කරන්නන් හා කඩ වීදි වල සැරිසරන්නන් ලෙසින් ම එවීමු. “තව දුරටත් ඉවසිලිමත් වන්නෙහු දැ”(යි සෝදිසි කර බලනු පිණිස) නුඹලාගෙන් ඇතැමෙක් ඇතැමෙකුට පරීක්ෂණයක් කළෙමු.484 ඔබේ දෙවියන් බලන්නෙක්488වේ.

25 : 21 “අප වෙත සුර දූතයින් පහළ විය යුතු නොවේ ද? නැතහොත් අපි අපේ දෙවියන් සෘජුව ම දැකගත යුතු නොවේ දැ”යි අප හමු වීම ගැන විශ්වාස නොකරන අය පවසති. ඔවුහු තමන් ගැන උඩඟු වෙති. ඔවුහු අතිශයින් ම සීමාව ඉක්මවූ හ.21

25 : 22 ඔවුන් සුර දූතයින් දකින දින වරදකරුවන්ට එදින කිසිඳු සුබාරංචියක් නැත. “(සියලූ අවස්ථා) සහමුලින් ම වළක්වන ලදී” යැයි ඔවුහු පවසති.

25 : 23 ඔවුන් කළ ක්‍රියාවන් සලකා බලා ඒවා විසුරුණු දූවිලි බවට පත් කරන්නෙමු.

25 : 24 එදින ස්වර්ගවාසීහු අලංකාර නවාතැනක ද විශිෂ්ට විවේකාගාරයක ද සිටිති.

25 : 25 (එය) වලාකුළෙන් අහස පලන ලදුව, සුර දූතවරු ස්ථීර ලෙස පහළ කරවනු ලබන දිනයයි`1

25 : 26 (එය) වලාකුළෙන් අහස පලන ලදුව, සුර දූතවරු ස්ථීර ලෙස පහළ කරවනු ලබන දිනයයි`1

25 : 27 අපරාධකරුවා (ශෝකයට පත් වී) තම අත් සපන දින1 “අහෝ` මම මෙම දූතයා සමඟ සම්බන්ධතාවක් ඇති කර ගන්නට තිබුණි”යි පවසයි.

25 : 28 “අහෝ` මම අසවලා ළබැඳි මිත්‍රයෙකු ලෙස නොගන්නට තිබුණි.”

25 : 29 “මා වෙත උපදේශය පැමිණි පසුත් ඔහු එයින් මා නොමග යැවීය. ෂෛතාන් මිනිසාට ද්‍රෝහියෙක් වේ”(යැයි ද ඔහු පවසයි).

25 : 30 “මාගේ දෙවියනි, මාගේ ජන සමාජය මෙම කුර්ආනය පිටුපාන ලද දැයක් බවට පත් කර ගත්හ”යි මෙම දූතයා පවසයි.

25 : 31 (මුහම්මද්,) මෙලෙස අපි සෑම නබිවරයෙකුට ම වරදකරුවන්ගෙන් සතුරෙකු බිහි කර ඇත්තෙමු. ඔබේ දෙවියන් මග පෙන්වීමට ද උපකාර කිරීමට ද ප්‍රමාණවත් ය.

25 : 32 “මොහු කෙරෙහි කුර්ආනය සමස්තයක් වශයෙන් එකවර ම පහළ විය යුතු නොවේ දැ”යි (අප) ප්‍රතික්ෂේප කළ අය පවසති. (මුහම්මද්,) මෙලෙස ය. මෙමගින් ඔබේ සිත ශක්තිමත් කරනු පිණිස අපි එය ටිකෙන් ටික පහළ කළෙමු.447

25 : 33 (මුහම්මද්,) ඔවුන් කවර උපමාවක් ගෙන හැර දැක්වූවත් (එයටත් වඩා) සත්‍ය වූ දැයක් ද අලංකාර විග්‍රහයක් ද අපි ඔබ වෙත ගෙන එන්නෙමු.

25 : 34 මුණින් අතට වැටීමට සලස්වා නිරය වෙතට ඇදගෙන යනු ලබන අය අයහපත් ස්ථානයක නතර වන අය ද නොමග ගිය අය ද වෙති.

25 : 35 මූසාට ධර්ම ග්‍රන්ථය පිරිනැමුවෙමු. ඔහු සමඟ ඔහුගේ සොහොයුරු හාරූන් (ඔහුට) උදව් කරන්නෙක් කළෙමු.

25 : 36 “අපේ වැකි අසත්‍ය යැයි සිතූ ජනතාව වෙත නුඹලා දෙදෙනා ම යන්නැ”යි පැවසීමු. අපි ඒ ජනතාව සහමුලින් ම විනාශ කළෙමු.

25 : 37 නූහ්ගේ ජන සමාජය දූතයින් අසත්‍ය පවසන්නන් යැයි සිතූ විට ඔවුන් (දියෙහි) ගිල්වීමු. මිනිසුනට ඔවුන් ඉගැන්මක් ද කළෙමු. අපරාධකරුවන්ට පීඩාකාරී වේදනාවක් ද පිළියෙල කළෙමු.

25 : 38 ආද් හා සමූද් ජන සමාජය ද පාළු වූ ළිඳේ ජනයා ද මොවුන් අතර වෙනත් බොහෝ පරම්පරාවන් ද (සහමුලින් ම විනාශ කළෙමු).

25 : 39 සෑම කෙනෙකුට ම උපමා (අනුශාසනාවන්) ගෙන හැර දැක්වීමු. (ඔවුන්) සෑම කෙනෙකු ම සහමුලින් ම විනාශ කළෙමු

25 : 40 මොවුහු අයහපත් වැසි වස්සන ලද ගම්මානය පසු කර යති. මොවුහු එය නුදුටුවෝ ද? නමුත් ඔවුහු යළි නැගිටුවනු ලැබීම ගැන විශ්වාස නොකරති.

25 : 41 ඔවුහු ඔබ දකින විට “අල්ලාහ් දූතයෙකු ලෙස එවා ඇත්තේ මොහුවදැ”යි (අසමින්) ඔබ විහිළුවක් සේ ගනිති.

25 : 42 “අපි අපේ දෙවිවරුන් මත ස්ථීරව නොසිටියෙමු නම් මොහු ඒවා කෙරෙන් අප නොමගයවා ඇතැ”(යි ද ඔවුහු පවසති). වේදනාව දකින මොහොතේ දී අධික ව නොමග ගියේ කවරෙක් දැයි ඔවුහු දැන ගනිති.

25 : 43 තම චිත්තාභිලාෂය තම දෙවියන් ලෙස ගත් තැනැත්තා ඔබ දුටුවෙහි ද? ඔබ ඔහුට භාරකරුවෙක් වන්නෙහි ද?

25 : 44 ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් සවන් දෙති යැයි හෝ වටහා ගනිති යැයි හෝ ඔබ සිතන්නෙහි ද? ඔවුහු සිවුපාවුන් මෙන් මිස වෙන නැත. එසේ නොවේ` ඔවුහු (ඊටත් වඩා) නොමග ගියවුන් ය.

25 : 45 ඔබේ දෙවියන් සෙවණැල්ල කෙසේ දික් කරන්නේ දැයි ඔබ නොදන්නෙහි ද? ඔහු සිතා ඇත්නම් එය සදාතනික දෙයක් කරන්නට තිබුණි. පසුව ඉර එයට සාධකයක් කළෙමු.

25 : 46 පසුව එය අප වෙතට පහසුවෙන් අත්පත් කර ගන්නෙමු.

25 : 47 රාත්‍රිය නුඹලාට වස්ත්‍රයක් ලෙසත් නින්ද විවේකයක් ලෙසත් දහවල ක්‍රියා කරනු පිණිසත් පිහිටෙව්වේ ඔහු ම ය.

25 : 48 තම දයාවට පෙර සුබාරංචි කියනු පිණිස සුළඟ එවන්නේ ඔහු ම ය. අහසින් පිරිසිදු ජලය ද පහළ කළෙමු.507

25 : 49 එමගින් අපි මළ ගම්මානයක් පණ ගන්වනු පිණිසත් අපි නිර්මාණය කළ සිවුපාවුන්ට ද බොහෝ මිනිසුන්ට ද අපි එය පානය කරවනු පිණිසත් (වර්ෂාව පහළ කළෙමු).

25 : 50ඔවුන් මෙනෙහි කරනු පිණිස මෙය පැහැදිලි කරන්නෙමු. මිනිසුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් (අප) ප්‍රතික්ෂේප කරන්නෝ වෙති.

25 : 51 අපි සිතා ඇත්නම් සෑම ගම්මානයකට ම අවවාද කරන්නෙකු එවන්නට තිබුණි.

25 : 52 එබැවින් (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කළ අයට ඔබ අවනත නොවන්න. මෙ(ම කුර්ආනය) මගින් ඔවුන් සමඟ දරුණු ලෙස සටන් කරන්න.

25 : 53 මුහුදු දෙක එක් කළේ ඔහු ම ය. මෙය මිහිරි ය, රසවත් ය. එය ලූණු ය, තිත්ත රසය. ඔහු ඒ දෙක අතර තිරයක් ද ශක්තිමත් සම්බාධකයක් ද පිහිටුවා ඇත.305

25 : 54 මිනිසා ජලයෙන් නිර්මාණය කළේ ඔහු ම ය. ඔහුට ලේ ඥාතීන් ද විවාහ ඥාතීන් ද ඇති කළේය. ඔබේ දෙවියන් බලසම්පන්නයෙක් වේ.

25 : 55 අල්ලාහ් හැර ඔවුනට යහපතක් හෝ අයහපතක් හෝ සිදු කළ නොහැකි දැයට ඔවුහු නැමදුම් කරති. (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කරන්නා තම දෙවියන්ට එරෙහිව උදව් කරන්නෙක් වේ.

25 : 56 (මුහම්මද්,) සුබාරංචි කියන්නෙක් ද අවවාද කරන්නෙක් ද ලෙස මිස අපි ඔබ නො එවීමු.

25 : 57 “තම දෙවියන් වෙතට මගක් පිහිටුවා ගැනීමට ප්‍රිය කරන්නෙකු මිස වෙනත් කිසිඳු කුලියක් මම නුඹලාගෙන් නොඉල්ලමි”යි පවසන්න.377

25 : 58 අමරණීය වූ සදා ජීවමානව සිටින්නා කෙරෙහි ම ඔබ රඳා පවතින්න. ඔහුගේ ප්‍රශංසාවෙන් ඔහු සුවිශුද්ධ කරන්න. ඔහු තම වහලූන්ගේ පාපයන් ගැන ප්‍රවීණයකු වීමට ප්‍රමාණවත් ය.

25 : 59 ඔහු අහස් ද පොළොව ද ඒ දෙක අතර තිබෙන දැය ද දින හයකින් නිර්මාණය කළේය.179 පසුව අර්ෂ්488 මත අසුන් ගත්තේය. අසීමිත කරුණාවන්තයා ගැන ප්‍රවීණයන්ගෙන් අසන්න.

25 : 60 “අසීමිත කරුණාවන්තයාට සජ්දා396 කරන්නැ”යි ඔවුනට ප්‍රකාශ කරනු ලබන විට “අසීමිත කරුණාවන්තයා යනු කුමක් ද? ඔබ අණ කරන දැයට අපි සුජූද් කරන්නෙමු දැ”යි අසති. මෙය ඔවුනට පිළිකුල වැඩි කළේය

25 : 61 අහස්හි තාරකා පිහිටුවා එහි පහනක් ද බැබළෙන සඳක් ද ඇති කළ තැනන් භාග්‍යවන්තයෙකි.

25 : 62 ඉගැන්මක් ලබා ගැනීමට අදහස් කරන කෙනෙකුට ද කෘතඥ වීමට අදහස් කරන කෙනෙකුට ද රැයත් දවාලත් එකකට පසුව අනෙක වශයෙන් පැමිණීමට සැලස්වූයේ ඔහු ම ය.

25 : 63 අසීමිත කරුණාවන්තයාගේ වහල්ලූ පොළොවෙහි නිහතමානී ව ගමන් කරති. මුග්ධයින් ඔවුන් සමඟ කථා කරන විට “සලාම්”159යැයි පවසති.159

25 : 64 ඔවුහු තම දෙවියන් උදෙසා සජ්දා කරමින් ද සිට ගනිමින් ද රාත්‍රිය ගත කරති.

25 : 65 “අපේ දෙවියනි, නිරයේ වේදනාව අප කෙරෙන් වළක්වනු මැනව` එහි වේදනාව සදාතනික යැ”යි ඔවුහු පවසති.

25 : 66 එය අයහපත් වාසස්ථානයක් ද නවාතැනක් ද වේ.

25 : 67 ඔවුහු වියදම් කරන විට නාස්ති නොකරති. මසුරුකම් ද නොකරති. එය එයට අතරමැදි තත්වයෙකි.

25 : 68 ඔවුහු අල්ලාහ් සමඟ වෙනත් දෙවිවරුන් වෙත ප්‍රාර්ථනා නොකරති. අල්ලාහ් තහනම් කර ඇති කිසිඳු ප්‍රාණයක් සාධාරණ හේතුවක් මත මිස ඝාතනය නොකරති. දුරාචාරයේ ද නොයෙදෙති. යමෙක් මෙය කරන්නේ ද ඔහු වේදනාවකට මුහුණ දෙනු ඇත.

25 : 69 කියාමත් දින1 ඔහුට වේදනාව ප්‍රගුණ කරනු ලැබේ. නින්දිත කෙනෙකු ලෙස ඔහු එහි සදාකාලීනව සිටියි.

25 : 70 ශිෂ්ට වී විශ්වාස කොට යහපත් ක්‍රියා කළ අය හැර. අල්ලාහ් ඔවුන්ගේ අයහපත් ක්‍රියා යහපත් ක්‍රියා බවට පත් කරයි. අල්ලාහ් ක්ෂමා කරන්නෙක් ද අසම සම දයාවන්තයෙක් ද වේ.498.

25 : 71 යමෙක් ශිෂ්ට වී යහපත් ක්‍රියා කරන්නේ ද ඔහු මුළුමනින් ම අල්ලාහ් වෙතට හැරෙයි.

25 : 72 ඔවුහු බොරු සාක්ෂි නොදරති. නාස්තීකාර දේ පසු කර යන විට ගෞරවනීය ව පසු කරති.

25 : 73 ඔවුහු තම දෙවියන්ගේ වැකි මගින් අනුශාසනා කරනු ලැබූවේ නම් ඒ මත බිහිරන් හා අන්ධයින් ලෙස නොවැටෙති.

25 : 74 “අපේ දෙවියනි, අපේ භාර්යාවන්ගෙන් ද දරු පරපුරෙන් ද අපට නෙත් පිනවුම ලබා දෙනු මැනව` (ඔබට) බිය බැතිමත් වන අයට අප ආදර්ශයක් ද කරනු මැනවැ”යි ඔවුහු පවසති.

25 : 75 ඔවුහු ඉවසිලිමත්ව සිටි බැවින් ඔවුනට මාලිගාව පිරිනමනු ලැබේ. ඔවුහු එහි දී සලාමයෙන්159 සුබ පතනු ලබමින් පිළිගන්වනු ලබති

25 : 76 ඔවුහු එහි සදාකාලීනව සිටිති. එය සුන්දර වාසස්ථානයක් ද නවාතැනක් ද වේ.

25 : 77 “නුඹලාගේ ප්‍රාර්ථනාවන් නොවූයේ නම් මාගේ දෙවියන් නුඹලා අත් හැර දමා සිටින්නේ නැත. නුඹලා අසත්‍ය යැයි සිතුවෙහු ය. මතුවට (ඒ සඳහා වූ දඬුවම්) අන්වාර්යයෙන් ම හට ගනු ඇතැ”යි පවසන්න.