64 : අන් නූර් – ආලෝකය

අන් නූර් – ආලෝකය

පරිච්ඡේදය: 24

මුළු වැකි ගණන : 64

මෙම පරිච්ඡේදයේ 35 වන වැකියේ සර්ව බලධාරී දෙවියන් තම යහ මගට ආලෝකය උපමා කරන බැවින් මෙසේ නම් කරන ලදී.

අසීමිත කරුණාවන්තයා ද අසම සම දයාවන්තයා ද වන අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්…

24 : 01 (මෙය) පරිච්ඡේදයකි. අපි එය පහළ කොට නියම කළෙමු. නුඹලා ඉගැන්මක් ලබනු පිණිස අපි මෙහි පැහැදිලි වැකි පහළ කළෙමු.

24 : 02 දුරාචාරයේ යෙදෙන ස්ත්‍රිය3 ද දුරාචාරයේ යෙදෙන පුරුෂයා ද ඔවුන් දෙදෙනාගෙන් එක් එක් කෙනෙකුට ම කස පහර සියයක් ගසන්න.115 නුඹලා අල්ලාහ් සහ අවසාන දිනය1 ගැන විශ්වාස කළහොත් අල්ලාහ්ගේ නීතියෙහි එම දෙදෙනා කෙරෙහි නුඹලාට අනුකම්පාවක් ඇති නොවෙත්වා!43 විශ්වාස කළ අයගෙන් පිරසක් එම දෙදෙනාට දෙනු ලබන දඬුවම බලා සිටින්වා!299

24 : 03 දුරාචාරයේ යෙදුණු පුරුෂයා දුරාචාරයේ යෙදුණු ස්ත්‍රියෙකු හෝ සමානයන් කල්පනය කරන ස්ත්‍රියෙකු හෝ මිස අන් කිසිවෙකු විවාහ නොකරයි. දුරාචාරයේ යෙදුණු ස්ත්‍රිය දුරාචාරයේ යෙදුණු පුරුෂයෙකු හෝ සමානයන් කල්පනය කරන පුරුෂයෙකු හෝ මිස අන් කිසිවෙකු විවාහ නොකරයි. මෙය විශ්වාස කළ අයට තහනම් කරන ලදී.

24 : 04 පතිවත රකින ස්ත්‍රීඟන්ට චෝදනා කොට පසුව සාක්ෂිකරුවන් සතර දෙනෙකු නොගෙනෙන අයට කස පහර අසූවක් ගසන්න.112 ඔවුන්ගේ සාක්ෂිය කිසිවිටෙක පිළි නොගන්න. වරදකරුවෝ ඔවුහු ම ය.43

24 : 05 ඉන්පසුව ක්ෂමාව ඉල්ලා ශිෂ්ට වූ අය හැර. අල්ලාහ් ක්ෂමා කරන්නෙකි, අසම සම දයාවන්තයෙකි.

24 : 06 තමන් හැර වෙනත් සාක්ෂි නොමැති අවස්ථාවක තම භාර්යාවන්ට චෝදනා කරන අය තමන් සත්‍යවන්තයින් බව සිව් වරක් අල්ලාහ් මත (දිවුරා) සාක්ෂි දැරිය යුතුය.454

24 : 07 “තමා අසත්‍යද පවසන්නෙක් නම් තමා කෙරෙහි අල්ලාහ්ගේ ශාපය6 පහළ වේවා`”යි පස් වැනි වතාවේ දී (ඔහු ප්‍රකාශ කළ යුතුයි).454

24 : 08 “අසත්‍ය පවසන්නා ඔහු ම යැ”යි එම ස්ත්‍රි4ය සිව් වරක් අල්ලාහ් මත (දිවුරා) සාක්ෂි දැරීම454 දඬුවමින් ඇය ආරක්ෂා කරයි.

24 : 09 “ඔහු සත්‍ය වන්තයෙක් නම් තමා කෙරෙහි අල්ලාහ්ගේ කෝපය පහළ වේවා`”යි පස් වැනි වතාවේ දී (ඇය ප්‍රකාශ කළ යුතුයි).454

24 : 10 අල්ලාහ්ගේ කරුණාව හා දයාව නුඹලා කෙරෙහි නොවී අල්ලාහ් ක්ෂමාව පිළිගන්නෙක් ද ප්‍රඥාවන්තයෙක් ද නොවූයේ නම් (නුඹලාට විනාශයක් සිදු වී තිබිය හැකිය).

24 : 11 අපවාදය ප්‍රකාශ කළ අය නුඹලාගෙන් ම පිරිසකි. එය නුඹලාට අයහපතක් යැයි නොසිතන්න. නැත. එය නුඹලාට යහපතක් ම ය. ඔවුන්ගෙන් සෑම කෙනෙකුට ම ඔහු සිදු කළ පාපය ඇත. මෙම විෂයයෙහි බෙහෙවින් ම දායක වූ තැනැත්තාට ඉමහත් වේදනාවක් ඇත.

24 : 12 මෙයට සවන් දුන් විට විශ්වාස කළ පුරුෂයින් හා ස්ත්‍රීන් තම සිත් තුළ යහපතක් ම සිතා තිබිය යුතු නොවේ ද? “මෙය පැහැදිලි අපවාදයක් යැ”යි ප්‍රකාශ කර තිබිය යුතු නොවේ ද?

24 : 13 ඔවුහු මේ සඳහා සාක්ෂිකරුවන් සතර දෙනෙකු112 ගෙනැවිත් තිබිය යුතු නොවේ ද? ඔවුහු සාක්ෂිකරුවන් නොගෙනාවොත් අල්ලාහ් වෙත අසත්‍ය පවසන්නෝ ඔවුහු ම ය.

24 : 14 මෙලොවෙහි ද පරලොවෙහි ද අල්ලාහ්ගේ කරුණාව හා දයාව නුඹලා කෙරෙහි නොවූයේ නම් නුඹලා කවර දැයක නියැලූණෙහු ද ඒ වෙනුවෙන් නුඹලාට ඉමහත් වේදනාවක් හටගෙන තිබිය හැකිය.

24 : 15 නුඹලාගේ දිව් වලින් එය පැතිර වූ සැටි සිහි කරන්න. නුඹලාට දැනුමක් නොමැති දැයක් නුඹලාගේ මුවින් ප්‍රකාශ කළෙහු ය. එය සුළු දැයක් යැයි ද සිතුවෙහු ය. නමුත් එය අල්ලාහ් හමුවේ බරපතළ දැයකි.

24 : 16 මෙය ආරංචි වූ විට “මේ ගැන කථා කිරීම අපට යුතු නැත. (දෙවියනි,) ඔබ සුවිශුද්ධවන්තයා ය.10 මෙය බරපතළ අපවාදයක් යැ”යි නුඹලා ප්‍රකාශ කර තිබිය යුතු නොවේ ද?

24 : 17 නුඹලා විශ්වාස කළ අය නම් කිසිවිටෙකත් මෙවැන්නක් නැවත නොකරන මෙන් අල්ලාහ් නුඹලාට අනුශාසනා කරයි.

24 : 18 අල්ලාහ් නුඹලාට වැකි පැහැදිලි කරයි. අල්ලාහ් සර්වඥයෙකි, ප්‍රඥාවන්තයෙකි.

24 : 19 විශ්වාස කළ අය අතර අශිෂ්ට සම්පන්න ක්‍රියාව පැතිරිය යුතු යැයි ප්‍රිය කරන අයට මෙලොවෙහි ද පරලොවෙහි ද පීඩාකාරී වේදනාවක් ඇත. අල්ලාහ් දනියි. නුඹලා නොදන්නෙහු ය.

24 : 20 අල්ලාහ්ගේ කරුණාව හා දයාව නුඹලා කෙරෙහි නොවී අල්ලාහ් අනුකම්පාව දක්වන්නෙක් ද අසම සම දයාවන්තයෙක් ද නොවූයේ නම් (නුඹලාට විනාශයක් සිදු වී තිබිය හැකිය).

24 : 21 විශ්වාස කළ අයවලූනි, ෂෛතාන්ගේ පා සටහන් අනුගමනය නොකරන්න. යමෙක් ෂෛතාන්ගේ පා සටහන් අනුගමනය කරන්නේ ද (ඔහු නොමග යන්නේ ය). මන්දයත් ඔහු (ෂෛතාන්) අශිෂ්ට සම්පන්න ක්‍රියා වලට ද අයහපතට ද පොලඹවයි. අල්ලාහ්ගේ කරුණාව හා දයාව නුඹලා කෙරෙහි නොවූයේ නම් කිසිවිටෙක ඔහු නුඹලාගෙන් කිසිවෙකු පවිත්‍ර කර සිටින්නේ නැත. නමුත් අල්ලාහ් තමා සිතූ අය පවිත්‍ර කරයි. අල්ලාහ් සවන් දෙන්නෙකි, සර්වඥයෙකි.

24 : 22 ”ඥාතීන්ටත් දුගීන්ටත් අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයෙහි හිජ්රත් කළ අයටත් අපි උපකාර නොකරන්නෙමු”යි නුඹලා අතුරින් ධනය හා සැප පහසුකම් ඇති අය දිවුරුම් නොකරත්වා` ක්ෂමා කර නොසළකා හරිත්වා` “අල්ලාහ් නුඹලාට ක්ෂමා දිය යුතුයැ”යි නුඹලා ප්‍රිය නොකරන්නෙහු ද? අල්ලාහ් ක්ෂ්මා කරන්නෙකි” අසම සම දයාවන්තයෙකි.364

24 : 23 පතිවත රකින, අහිංසක, විශ්වාස කළ ස්ත්‍රීන්ට අපවාද නගන අය මෙලොවෙහි ද පරලොවෙහි ද ශාප කරනු ලැබූහ. ඔවුනට ඉමහත් වේදනාවක් ද ඇත.

24 : 24 එදින1 ඔවුන්ගේ දිව් ද ඔවුන්ගේ අත් ද ඔවුන්ගේ පාද ද ඔවුනට එරෙහිව සාක්ෂි දරනු ඇත.

24 : 25 එදින ඔවුන්ගේ නියම ඵල විපාක අල්ලාහ් ඔවුනට සහමුලින් ම පිරිනමයි. අල්ලාහ් සත්‍ය වන්තයා බවත් පැහැදිලි කරන්නා බවත් ඔවුහු දැන ගනිති.

24 : 26 අයහපත් ස්ත්‍රීහු අයහපත් පුරුෂයින්ට ද අයහපත් පුරුෂයෝ අයහපත් ස්ත්‍රීනට ද (හිමි අය වෙති.) යහපත් ස්ත්‍රීහු යහපත් පුරුෂයන්ට ද යහපත් පුරුෂයෝ යහපත් ස්ත්‍රීනට (සුදුසු අය වෙති.) මොවුහු (යහපත් අය) ඔවුන් (කුහකයින්) ප්‍රකාශ කරන දැයින් නිදොස් අය වෙති. මොවුනට ක්ෂමාවක් ද ගෞරවනීය ආහාරයක් ද ඇත.

24 : 27 විශ්වාස කළ අයවලූනි, නුඹලාගේ නිවෙස් නොවන වෙනත් නිවෙස් වලට ඔවුන්ගේ අවසරය නොලබා ද එම ගෙවැසියන්ට සලාම්159 නොකියා ද ඇතුළු නොවන්න. මෙය නුඹලාට ඉතා යහපත් ය. මෙමගින් නුඹලා ශිෂ්ට සම්පන්න වන්නෙහු ය.

24 : 28 නුඹලා එහි කිසිවෙකු නොදුටුවෙහු නම් නුඹලාට අවසර දෙනු ලබන තෙක් එහි ඇතුළු නොවන්න. “හැරී යන්නැ”යි නුඹලාට ප්‍රකාශ කරන ලද්දේ නම් හැරී යන්න. එය නුඹලාට වඩාත් පිවිතුරු ය. අල්ලාහ් නුඹලා කරන දේ ගැන සර්වඥයෙකි.

24 : 29 කිසිවෙකුත් පදිංචි නැති නිවෙස් වල නුඹලාගේ වස්තුවක් තිබේ නම් එහි ඇතුළුවීම නුඹලා කෙරෙහි වරදක් නොවේ. නුඹලා හෙළිදරව් කරන දැය ගැන ද සඟවන දැය ගැන ද අල්ලාහ් දනියි.

24 : 30 (මුහම්මද්,) තම බැල්ම පහත හෙලන ලෙසත් තම පතිවත ආරක්ෂා කරන ලෙසත් විශ්වාස කළ පුරුෂයින්ට පවසන්න. මෙය ඔවුනට වඩාත් පිවිතුරු ය. ඔවුන් කරන දේ ගැන අල්ලාහ් ප්‍රවීණයෙකි.

24 : 31

තම බැල්ම පහත හෙලෙන ලෙසත් තම පතිවත ආරක්ෂා කරන ලෙසත් විශ්වාස කළ ස්ත්‍රීන්ට පවසන්න. ඔවුහු තම අලංකාරයෙහි458 පිටතට පෙනෙන දේ හැර අනෙකුත් දේ හෙළිදරව් නොකළ යුතුය. තව ද ඔවුහු තම උතුරු සළු තම පයෝධර මත දමා ගනිත්වා`472 තම ස්වාමි පුරුෂයින්, තම පියවරුන්, තම ස්වාමි පුරුෂයින්ගේ පියවරුන්, තම පුත්‍රයින්, තම ස්වාමි පුරුෂයින්ගේ පුත්‍රයින්, තම සොහොයුරන්, තම සොහොයුරන්ගේ පුත්‍රයින්, තම සොහොයුරියන්ගේ පුත්‍රයින්, ස්ත්‍රීන්, තමන්ට ම හිමි වහලූන්,107 පුරුෂයින්ගෙන් (දැඩි මහලූ විය හේතුවෙන් ස්ත්‍රීන් කෙරෙහි) ඇල්මක් නැති සේවකයින්, ස්ත්‍රීන්ගේ රහස් අවයව ගැන අවබෝධයක් නැති කුඩා ළමුන් හැර අන් අයට ඔවුහු තම අලංකාරය458 හෙළිදරව් නොකළ යුතුය. තමන් සඟවා තබා ඇති අලංකාරය458 (අන් අය) දැනගත යුතු පිණිස තම පාද වලින් (පොළොවට) ගසා නොඇවිදිය යුතුය. විශ්වාස කළ අයවලූනි, නුඹලා සියල්ලන් ම අල්ලාහ් වෙතට හැරෙන්න. මෙමගින් නුඹලා ජය ලබන්නෙහු ය.300

24 : 32

නුඹලා අතුරින් තනිකඩ අයට ද නුඹලාගේ පිරිමි වහලුන්ගෙන් හා ගැහැනු වහලූන්ගෙන් යහපත් අයට ද විවාහ සිදු කර දෙන්න.435 ඔවුහු දුගීහු වෙත් නම් අල්ලාහ් තම දයාවෙන් ඔවුන් ස්වයංපෝෂිත තත්ත්වයකට පත් කරයි. අල්ලාහ් ත්‍යාගශීලි කෙනෙකි, සර්වඥයෙකි.

24 : 33

විවාහයක් සිදු කර ගැනීමට පහසුකම් නොමැති අය අල්ලාහ් තම දයාවෙන් ස්වයංපෝෂිත තත්ත්වයකට පත් කරන තෙක් ඔවුහු තම පතිවත රැක ගනිත්වා`435 නුඹලාගේ වහලූන්ගෙන් ඉට්ටම්කැරය ඉල්ලා සිටින අය කෙරෙහි නුඹලා යහපතක් දුටුවහොත් ඔවුනට ඉට්ටම්කැරය ලියා දෙන්න.301අල්ලාහ් නුඹලාට පිරිනමා තිබෙන ධනයෙන් ඔවුනට පිරිනමන්න. මෙලොව ජීවිතයෙහි සම්පත් ලබා ගනු පිණිස පතිවත රැක ගැනීමට අදහස් කරන නුඹලාගේ ස්ත්‍රීන් දුරාචාරයට බල නොකරන්න. යමෙක් ඔවුනට බල කරන්නේ ද බල කරන ලද එම කාන්තාවන්ට අල්ලාහ් ක්ෂමා කරන්නෙකි, අසම සම දයාවන්තයෙකි.

24 : 34

අපි නුඹලා වෙත පැහැදිලි කරන ලද වැකි ද නුඹලාට පෙර සිටි අයගේ ආදර්ශයන් ද (අපට) බිය බැතිමත් අයට උපදේශයක් ද පහළ කර ඇත්තෙමු.

24 : 35

අල්ලාහ් අහස්හි ද පොළොවෙහි ද ආලෝකය වේ. ඔහුගේ ආලෝකයට උපමාව බිත්තියක සෑදූ කපොල්ලකි. එහි පහනක් ඇත. එම පහන කණ්ණාඩියක් තුළ ඇත. එම කණ්ණාඩිය බැබෙලෙන තරුවක් බඳුය. එය සෞභාග්‍යමත් සෛතූන් (ඔලිව) ගසෙන් දල්වනු ලැබේ. එය පෙර දිගට හෝ අපර දිගට හෝ අයත් නොවේ. ගින්නක් ස්පර්ශ නොකළත් එහි තෙල් ද ආලෝකය විහිදුවයි. (මෙලෙස) ආලෝකයක් මත ආලෝකයකි. අල්ලාහ් තමා සිතූ අයට තම ආලෝකය වෙතට මග පෙන්වයි. අල්ලාහ් මිනිසුන් වෙනුවෙන් උපමා ගෙන හැර දක්වයි. අල්ලාහ් සියලූ දේ ගැන සර්වඥයෙකි.302

24 : 36,37 (දෙව්) මැදුරු ඔසවනු ලැබීමට ද එහි ඔහුගේ නම සිහි කරනු ලැබීමට ද අල්ලාහ් අණ කර ඇත.417 එහි ඇතැම් පුරුෂයෝ උදය සවස ඔහු සුවිශුද්ධ කරති.418 වෙළඳාම හෝ ව්‍යාපාරය හෝ අල්ලාහ් සිහි කිරීමෙන් ද සලාතය ඉටු කිරීමෙන් ද සකාත් දීමෙන් ද ඔවුන් වෙනත’කට නොහරවයි. සිත් හා දෘෂ්ටියන් පෙරළෙන දිනකට1 ඔවුහු බිය වෙති.26

24 : 38 ඔවුන් කළ යහපත් ක්‍රියා වෙනුවෙන් අල්ලාහ් තිළිණ පිරිනමයි. ඔහු තම දයාව ඔවුනට වැඩි කරයි. අල්ලාහ් තමා සිතූ අයට අසීමිතව පිරිනමයි.

24 : 39 (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කරන අයගේ ක්‍රියා කාන්තාරයක (පෙනෙන) මිරිඟුවක් බඳුය. පිපාසිතයා එය ජලය යයි සිතයි. අවසානයේ දී ඔහු එහි පැමිණෙන විට එහි කිසිවක් දකින්නේ නැත. ඔහු එහි දකින්නේ අල්ලාහ් ම ය. එවිට (අල්ලාහ්) ඔහුගේ ගණන ඔහුට සම්පූර්ණ කරයි. අල්ලාහ් ඉතා ශීඝ්‍රයෙන් ගණන් විමසන්නා ය.

24 : 40 නැතහොත් ගැඹුරු මුහුදෙහි විවිධ අන්ධකාරයන් බඳුය. රළක් එය වසා ගනියි. එයට ඉහළින් තවත් රළකි. එයට ඉහළින් වලාකුළකි. එකකට ඉහළින් එකක් ලෙස විවිධ අන්ධකාරයන්`429 ඔහු තම අත විහිදු වන විට ඔහුට එය දැකගත නොහැකි ය.303අල්ලාහ් යමෙකුට ආලෝකයක් ඇති නොකළේ ද ඔහුට කිසිඳු ආලෝකයක් නැත.

24 : 41 අහස් හා පොළොවෙහි තිබෙන දැය ද පෙළට සිටින පක්ෂීහු ද අල්ලාහ් සුවිශුද්ධ කරන බව ඔබ නොදන්නෙහි ද?260 ඒ එකිනෙකා තම තමන්ගේ නැමදුම් ක්‍රමය ද සුවිශුද්ධ කිරීමේ පිළිවෙත ද දැන සිටියි. ඔවුන් කරන දේ ගැන අල්ලාහ් සර්වඥයෙකි.

24 : 42

අහස්හි ද පොළෙවෙහි ද පාලනය අල්ලාහ්ට ම හිමිය. යළි පිවිසුම අල්ලාහ් වෙත ම ය.

24 : 43

අල්ලාහ් වලාකුළු අදින බවත් පසුව ඒවා එකිනෙකාට බද්ධ කරන බවත් පසුව ඒවා ස්තර වශයෙන් පිහිටුවන බවත් ඔබ නොදන්නෙහි ද? අනතුරුව ඒවා අතරින් වර්ෂාව හෙළි

වීම ඔබ දකින්නෙහි ය. අහසින් එහි තිබෙන (හිම) කඳු වලින් හිම කැට ද පහළ කරයි.419 තමා සිතූ අයට එය ලබා ගැනීමට සලස්වයි. තමා සිතූ අයගෙන් එය හරවා දමයි. එහි විදුලි එළිය දෘෂ්ටියන් පැහැර ගැනීමට බලයි.

24 : 44

අල්ලාහ් රැයත් දවාලත් මාරුවෙන් මාරුවට පැමිණීමට සලස්වයි. සිතීමේ ශක්තිය තිබෙන අයට මෙහි ඉගැන්මක් ඇත.

24 : 45

අල්ලාහ් සෑම ජීවියෙකු ම ජලයෙන් නිර්මාණය කළේය. උන් අතර බඩ ගා යන සතුන් ද සිටිති. උන් අතර දෙපයින් ගමන් කරන සතුන් ද සිටිති. උන් අතර පාද සතරෙන් ගමන් කරන සතුන් ද සිටිති. අල්ලාහ් තමා සිතන දේ නිර්මාණය කරයි. අල්ලාහ් සියලූ දේ කෙරෙහි බලසම්පන්නයෙකි.

24 : 46 අපි පැහැදිලි කරන ලද වැකි පහළ කළෙමු. අල්ලාහ් තමා සිතූ අය සෘජු මාර්ගයකට යොමු කරයි.

24 : 47 “අපි අල්ලාහ් ගැන ද මෙම දූතයා ගැන ද විශ්වාස කළෙමු, අවනත වූයෙමු”යි ඔවුහු පවසති. පසුව ඔවුන්ගෙන් පිරිසක් එයට පසු ද පිටු පා යති. ඔවුහු විශ්වාස කළ අය නොවෙති.

24 : 48 ඔවුන් අතර විනිශ්චය කිරීමට අල්ලාහ් වෙත ද ඔහුගේ දූතයා වෙත ද කැඳවනු ලබන විට ඔවුන්ගෙන් පිරිසක් පිටු පා යති.234

24 : 49 සත්‍යය ඔවුනට හිතකර නම් එයට අවනත වී පැමිණෙති.

24 : 50 ඔවුන්ගේ සිත්හි රෝගයක් තිබේ ද? නැතහොත් ඔවුහු සැක කරන්නෝ ද? නැතහොත් අල්ලාහ් සහ ඔහුගේ දූතයා ඔවුනට අපරාධයක් කරනු ඇතැයි ඔවුහු බිය වන්නෝ ද? නැත. අපරාධකරුවෝ ඔවුහු ම ය.

24 : 51 ඔවුන් අතර විනිශ්චය කිරීමට අල්ලාහ් වෙත ද ඔහුගේ දූතයා වෙත ද කැඳවනු ලබන විට විශ්වාස කළ අයගේ ප්‍රකාශ විය යුත්තේ “සවන් දුනිමු, අවනත වූයෙමු” යන්නය. ජය ලද්දෝ ඔවුහු ම ය.234

24 : 52 යමෙක් අල්ලාහ්ට ද ඔහුගේ දූතයාට ද අවනත වී, අල්ලාහ්ට බිය වී ඔහුට බැතිමත් වන්නේ ද ජයග්‍රහකයෝ ඔවුහු ම ය.

24 : 53 (මුහම්මද්,) ඔබ ඔවුනට අණ කළෙහි නම් තමන් (සටන් කිරීමට) පිටත් වන බව ඔවුහු අල්ලාහ් මත ස්ථීර ලෙස දිවුරති. “නොදිව්රන්න. (අවශ්‍ය වන්නේ) අලංකාර ලෙසින් අවනත වීමයි. නුඹලා කරන දේ ගැන අල්ලාහ් ප්‍රවීණයෙක්ය”යි පවසන්න.

24 : 54 “අල්ලාහ්ට ද මෙම දූතයාට ද අවනත වන්නැ”යි පවසන්න. නුඹලා පිටු පෑවොත් මොහු (මුහම්මද්) මත පටවන ලද දේ මොහු කෙරෙහි ය. නුඹලා මත පටවන ලද දේ නුඹලා කෙරෙහි ය. නුඹලා ඔහුට අවනත වුවහොත් යහ මග ලබන්නෙහු ය. පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කිරීම මිස අන් කිසිවක් මෙම දූතයා කෙරෙහි පැවරී නැත.81

24 : 55 ඔවුනට පෙර සිටි අයට බලය පිරිනැමුවා සේ ඔවුනට ද පොළොවෙහි බලය පිරිනමන බවත් ඔවුන් වෙනුවෙන් ඔහු තෘප්තිමත් වූ ධර්මයෙහි ඔවුන් ස්ථීර කරවන බවත් ඔවුන්ගේ භීෂණයෙන් පසුව ඔවුනට භීෂණයෙන් තොර තත්ත්වයක් උදා කරවන බවත් නුඹලා අතුරින් විශ්වාස කොට යහපත් ක්‍රියා කළ අයට අල්ලාහ් පොරොන්දු වී ඇත. ඔවුහු මට ම නැමදුම් කරති. කිසිවක් මට සමාන ව කල්පනය නොකරති. මින් පසු යමෙක් (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ ද වරදකරුවෝ ඔවුහු ම ය.

24 : 56 සලාතය ඉටු කරන්න. සකාතය පිරිනමන්න. මෙම දූතයාට අවනත වන්න. මෙමගින් දයාව දක්වනු ලබන්නෙහු ය.

24 : 57 (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කළ අය පොළොවෙහි ජය ලබතියි නොසිතන්න. ඔවුන්ගේ නවාතැන නිරයයි. එය නරක නවාතැනකි.

24 : 58 විශ්වාස කළ අයවලූනි, නුඹලාගේ වහලූන් ද නුඹලා අතුරින් වැඩි වියට පත් නොවූ අය ද ෆජ්ර් සලාතයට පෙර ද මධ්‍යහ්නයේ දී (උණුසුම් හේතු කොටගෙන) නුඹලාගේ (අමතර) ඇඳුම් ගලවා තබන වේලාවෙහි ද ඉෂා සලාතයෙන් පසුව ද ආදී තුන් වේලාවෙන්හි දී (නිවෙස් තුළට පිවිසීමට) අවසර ලබා ගනිත්වා` මේ තුන ම නුඹලාට අදාළ රහස්‍යතා (වේලා)වන්ය. මින් පසුව ඔවුන් කෙරෙහිවත් නුඹලා කෙරෙහිවත් කිසිඳු වරදක් නැත. ඔවුහු නුඹලා වටා එන අය වෙති. නුඹලාගෙන් ඇතැමෙක් ඇතැමෙකු හමු වන අය වෙති. මෙලෙස අල්ලාහ් නුඹලාට වැකි පැහැදිලි කරයි. අල්ලාහ් සර්වඥයෙකි, ප්‍රඥාවන්තයෙකි.

24 : 59 නුඹලා අතුරින් කුඩා ළමුන් වැඩි වියට පත් වුවහොත් (වයසින්) ඔවුනට පෙර අය අවසර පැතුවා සේ ඔවුහු ද අවසර පැතිය යුතුය. මෙලෙස අල්ලාහ් නුඹලාට තම වැකි පැහැදිලි කරයි. අල්ලාහ් සර්වඥයෙකි, ප්‍රඥාවන්තයෙකි.

24 : 60 විවාහයක් අපේක්ෂා නොකරන ව්‍යෝවෘද්ධ කාන්තාවන් අලංකාරයක් සිදු නොකර තම පිට වස්ත්‍ර ඉවත් කර සිටීමෙහිලා ඔවුන් කෙරෙහි වරදක් නැත. ඔවුහු (එය අඛණ්ඩව) රැක ගැනීම ඔවුනට ඉතා යහපත් ය. අල්ලාහ් සවන් දෙන්නෙකි,488 සර්වඥයෙකි.

24 : 61 නුඹලාගේ නිවෙස් වල හෝ නුඹලාගේ පියවරුන්ගේ නිවෙස් වල හෝ නුඹලාගේ මව්වරුන්ගේ නිවෙස් වල හෝ නුඹලාගේ සොහොයුරියන්ගේ නිවෙස් වල හෝ නුඹලාගේ සොහොයුරියන්ගේ නිවෙස් වල හෝ නුඹලාගේ පියාගේ සොහොයුරන්ගේ නිවෙස් වල හෝ නුඹලාගේ පියාගේ සොහොයුරියන්ගේ නිවෙස් වල හෝ නුඹලාගේ මවගේ සොහොයුරන්ගේ නිවෙස් වල හෝ මවගේ සොහොයුරියන්ගේ නිවෙස් වල හෝ කුමන (නිවෙස් වල) යතුරු නුඹලා සන්තකයේ තිබේ ද එහි හෝ නුඹලාගේ මිතුරන් වෙත හෝ නුඹලා අනුභව කිරීම නුඹලා කෙරෙහි වරදක් නැත. රෝගියා කෙරෙහි ද වරදක් නැත. අංග විකලයා කෙරෙහි ද වරදක් නැත. අන්ධයා කෙරෙහි ද වරදක් නැත. නුඹලා සාමූහිකව හෝ තනි තනිව හෝ අනුභව කිරීම නුඹලා කෙරෙහි වරදක් නැත. නුඹලා නිවෙස් වලට පිවිසෙන විට අල්ලාහ් වෙතින් වූ සෞභාග්‍යමත් හා පිවිතුරු පඬුරක් වශයෙන් නුඹලා කෙරෙහි ම ‘සලාම්’159 කියා ගන්න. නුඹලා වටහා ගනු පිණිස මෙලෙස අල්ලාහ් නුඹලාට වැකි පැහැදිලි කරයි.376

24 : 62 විශ්වාස කළ අය නම් අල්ලාහ් ගැන ද ඔහුගේ දූතයා ගැන ද විශ්වාස කරන අය වෙති. ඔවුහු පොදු කටයුත්තක් සඳහා මොහු (මුහම්මද්) සමඟ සිටින විට මොහුගේ අවසරය නොලබා (පිටතට) නොයති. ඔබගෙන් අවසර පතන අය ම අල්ලාහ් ගැන ද ඔහුගේ දූතයා ගැන ද විශ්වාස කරති. ඔවුන්ගේ කිසියම් කටයුත්තක් වෙනුවෙන් ඔවුන් ඔබගෙන් අවසර පතන විට ඔවුන්ගෙන් ඔබ කැමති කෙනෙකුට අවසර දෙන්න. ඔවුන් වෙනුවෙන් අල්ලාහ්ගෙන් පාප ක්ෂමාව අයැදින්න. අල්ලාහ් ක්ෂමා කරන්නෙකි, අසම සම දයාවන්තයෙකි.

24 : 63 නුඹලා අතර ඇතැමෙක් ඇතැමෙකු කැඳවන්නා සේ මෙම දූතයා නොකැඳවන්න. නුඹලා අතුරින් සැඟ වී ලිස්සා යන අය ගැන අල්ලාහ් මැනවින් දනියි. ඔහුගේ (මුහම්මද්ගේ) අණට පටහැනි වන අය තමන්ට විපතක් හටගැනීම ගැන හෝ පීඩාකාරී වේදනාවක් හට ගැනීම ගැන හෝ බිය වෙත්වා`

24 : 64 දැන ගන්න, අහස්හි ද පොළොවෙහි ද තිබෙන දේ අල්ලාහ්ට ම හිමිය. නුඹලා කවරක් මත සිටින්නෙහු ද ඔහු එය දනියි. ඔවුන් ඔහු වෙත ආපසු ගෙන යනු ලබන දින ඔවුන් කළ දේ ඔවුනට ඔහු දන්වයි. අල්ලාහ් සියලූ දේ ගැන සර්වඥයෙකි.