23 : අල් මුඃමිනූන් – විශ්වාස කළ අය

අල් මුඃමිනූන් – විශ්වාස කළ අය

පරිච්ඡේදය: 23

මුළු වැකි ගණන : 118

මෙම පරිච්ඡේදයේ 1 වන වැකියේ සිට 11 වන වැකිය දක්වා ජය ලබන විශ්වාස කළ අය පිළිබඳව ප්ර කාශ වන බැවින් මෙම නම තබන ලදී.

අසීමිත කරුණාවන්තයා ද අසම සම දයාවන්තයා ද වන අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්…

23 : 01 විශ්වාස කළ අය ජය ලැබූ හ.

23 : 02 ඔවුහු තම සලාතයෙහි යටහත් පහත් බව රැක ගනිති.

23 : 03 නිෂ්ඵල දේ මග හරිති.

23 : 04 සකාතය ද ඉටු කරති.

23 : 05,06 තම භාර්යාවන් නැතහොත් තම වහල් ස්ත්රීසන් වෙත මිස107 (අන් අයගෙන්) තම පතිවත ආරක්ෂා කර ගනිති. ඔවුහු දෝෂාරෝපණය කරන ලද අය නොවෙති.26

23 : 07 මින් ඔබ්බට (වෙනත් මගක්) සෙවූ අය සීමාව ඉක්මවූවෝ වෙති.

23 : 08 ඔවුහු තම භාරහාර ද ගිවිසුම් ද රැක ගනිති.

23 : 09 තව ද ඔවුහු තම සලාතයන් රැක ගනිති.

23 : 10,11 ෆිර්දව්ස් නමැති ස්වර්ගයට උරුමක්කරුවෝ ඔවුහු ම ය. ඔවුහු එහි සදාකාලීනව සිටිති.26

23 : 12 අපි මැටියෙහි සාරයෙන් මිනිසා නිර්මාණය කළෙමු.368 )503 ) 506

23 : 13

පසුව අපි ඔහු සුරක්ෂිත ස්ථානයක ශුක්රා3ණුවක් කළෙමු.

23 : 14

පසුව අපි ශුක්රාිණුව සංසේචිත ඩිම්බයක් කළෙමු.365 ) 506 පසුව සංසේචිත ඩිම්බය මස් පිඬුවක් කළෙමු. මස් පිඬුව ඇට කටු බවට පත් කොට ඇටකටු වලට මස් ඇන්ඳවීමු. පසුව එය වෙනත් නිර්මාණයක්296 කළෙමු.486 අලංකාර නිර්මාණකරු වන අල්ලාහ් භාග්යටවන්තයෙකි.

23 : 15 මින් පසුව නුඹලා මරණයට පත් වන අය වන්නෙහු ය.

23 : 16 පසුව නුඹලා කියාමත් දින1 නැගිටුවනු ලබන්නෙහු ය.

23 : 17 නුඹලාට ඉහළින් මං සතක් නිර්මාණය කර ඇත්තෙමු. මෙම නිර්මාණය ගැන අපි නොසැලකිලිමත්ව සිටියේ නැත.

23 : 18 අපි අහසින් නියමිත ප්ර මාණයකට ජලය පහළ කළෙමු. 507 එය පොළොවෙහි තැන්පත් කළෙමු.297 එය පහ කිරීමට ද අපි බලසම්පන්නයෝ වෙමු.

23 : 19 එමගින් නුඹලා වෙනුවෙන් රට ඉඳි හා මිදී උයන් උත්පාදනය කළෙමු. නුඹලාට ඒවාහි බොහෝ පලතුරු ඇත. නුඹලා ඒවායින් අනුභව කරන්නෙහු ය.

23 : 20 තූර් සිනාවෙන් හෙළි වන ගසක් ද (අපි නිර්මාණය කළෙමු). එය තෙල ද අනුභව කරන අයට ව්යංිජනයක් ද හට ගන්වයි.

23 : 21 සිවුපාවුන්හි නුඹලාට ඉගැන්මක් ඇත. උන්ගේ උදරයන්හි තිබෙන දැයින් අපි නුඹලාට පානය කරවන්නෙමු. උන්ගෙන් නුඹලාට බොහෝ ප්රනයෝජන ද ඇත. නුඹලා උන් අනුභව කරන්නෙහු ය.171

23 : 22 උන් මත ද නැව් මත ද නුඹලා උසුලනු ලබන්නෙහු ය.

23 : 23 අපි නූහ් ඔහුගේ ජන සමාජය වෙත එවීමු. “මාගේ ජනතාවනි, අල්ලාහ් ම නමදින්න. නුඹලාට ඔහු හැර නැමදීමට සුදුස්සා වෙනත් කිසිවෙක් නොමැත. නුඹලා බිය නොවන්නෙහු දැ”යි ඔහු ඇසීය.

23 : 24 ඔහුගේ ජන සමාජයේ (එකම දෙවියන්) ප්රනතික්ෂේප කළ ප්ර ධානීහු “මොහු නුඹලා වැනි මිනිසෙක් මිස වෙන නැත. මොහු නුඹලාට වඩා විශිෂ්ටත්වයක් ලබා ගැනීමට අදහස් කරයි. අල්ලාහ් සිතා ඇත්නම් සුර දූතයින් පහළ කරන්නට තිබුණි.154 පෙර සිටි අපේ මුතුන් මිත්තන්ගෙන් අපි මෙය අසා නැතැ”යි පැවසූ හ.

23 : 25 “මොහු උම්මත්තකයෙක් මිස වෙන නැත. සුළු කලක් දක්වා මොහුට ඉඩ ප්රනස්තාවක් දෙන්නැ”(යි ද ඔවුහු පැවසූ හ).

23 : 26“මාගේ දෙවියනි, ඔවුහු මා අසත්යල පවසන්නෙක් යැයි සිතූ බැවින් මට පිහිට වනු මැනවැ”යි (නූහ්) පැවසීය.

23 : 27 “අපේ අධීක්ෂණය යටතේ ද අපේ දැනුම් දීම අනුව ද නැව තනන්න. අපේ අණ පැමිණ ජලය වේගයෙන් උතුරන්නට පටන් ගන්නා විට221 සෑම ජීවියෙකුගෙන් ම (ගැහැනු, පිරිමි) ජෝඩුවක් බැගින් ද ඔබේ පවුලේ අයගෙන් කවරෙකුට එරෙහිව නියෝගය පෙරටුව ගියේ ද ඔවුන් හැර නුඹේ පවුලේ සෙසු අය ද එහි නංවා ගන්න. අපරාධකරුවන් ගැන මා සමඟ කථා නොකරන්න. ඔවුහු (දියෙහි) ගිල්වනු ලබන අය වෙති”යි අපි ඔහුට දැනුම් දුනිමු.

23 : 28 ඔබත් ඔබ සමඟ සිටින අයත් නැවෙහි අසුන් ගත් වහා ම “අපරාධ කළ පිරිසගෙන් අප ආරක්ෂා කළ අල්ලාහ්ට ම සියලූ ප්රදශංසා හිමි යැ”යි පවසන්න.

23 : 29 “මාගේ දෙවියනි, සෞභාග්ය මත් ස්ථානයක මා ගොඩ බස්වනු මැනව` ඔබ ගොඩ බස්සන්නන්ගෙන් අති විශිෂ්ට යැ”යි පවසන්න.

23 : 31 අපි ඔවුනට පසුව වෙනත් පරම්පරාවක් බිහි කළෙමු.

23 : 32 “අල්ලාහ් ම නමදින්න. නුඹලාට ඔහු හැර නැමදීමට සුදුස්සා වෙනත් කිසිවෙක් නොමැත. නුඹලා බිය නොවන්නෙහු දැ”යි (අවවාද කිරීමට) ඔවුන් අතුරින් ම දූතයෙකු ඔවුනට එවීමු.

23 : 33 “මොහු නුඹලා වැනි මිනිසෙක් මිස වෙන නැත. නුඹලා අනුභව කරන දැය ම මොහුත් අනුභව කරන්නේ ය. නුඹලා පානය කරන දැය ම මොහුත් පානය කරන්නේයැ”යි ඔහුගේ ජන සමාජයේ කවරෙකු (එකම දෙවියන්) ප්රනතික්ෂේප කොට පරලොවේ හමු වීම අසත්ය යැයි සිතුවේ ද, කවරෙකුට අපි මෙලොව ජීවිතයේ සුඛෝපබෝගී ජීවිතයක් පිරිනැමුවෙමු ද එම ප්රවධානීහු පැවසූ හ.

23 : 34 “නුඹලා වැනි මිනිසෙකුට නුඹලා අවනත වුවහොත් නුඹලා අලාභ ලද්දෝ වන්නෙහු ය.”

23 : 35 “නුඹලා මිය ගොස් පස් හා ඇට කටු බවට පත් වූ විට නුඹලා පණ ගන්වනු ලබන්නෙහු යැයි ඔහු නුඹලාට අවවාද කරන්නේ ද?”

23 : 36 “සිදු නොවේ, නුඹලාට අවවාදිත දේ සිදු නොවේ.”

23 : 37 “අපේ මෙලොව ජීවිතය මිස අන් කිසිවක් නැත. මිය යන්නෙමු ජීවත් වන්නෙමු අපි පණ ගන්වනු ලබන්නෝ නොවෙමු.”

23 : 38 “මොහු අල්ලාහ් කෙරෙහි අසත්යටය ප්ර්බන්ධ කළ මිනිසෙක් මිස වෙන නැත. අපි ඔහු ගැන විශ්වාස කරන්නෝ නොවෙමු” (යි ද ඒ ප්ර්ධානීහූ පැවසූ හ).

23 : 39 “මාගේ දෙවියනි, ඔවුන් මා අසත්යම පවසන්නෙක් යැයි සිතූ බැවින් මට පිහිට වනු මැනවැ”යි ඔහු පැවසීය.

23 : 40 “සුළු කලකින් ඔවුහු ශෝකයට පත් වූ අය වෙති”යි (දෙවියන්) පැවසීය.

23 : 41 සැබවින් ම මහත් ශබ්දය ඔවුනට පහර දුණි. වහාම අපි ඔවුන් පිදුරු කුණු රොඩු බවට පත් කළෙමු. අපරාධ කළ පිරිස (දේව කරුණාවෙන්) ඈත් වූහ.

23 : 42 අපි ඔවුනට පසුව වෙනත් පරම්පරාවන් රැසක් බිහි කළෙමු.

23 : 43 කිසිඳු ජන සමාජයක් තම කාල සීමාව ඉක්මන් කරන්නේ නැත. පමා කරන්නේ ද නැත.

23 : 44 පසුව අපි අපේ දූතයින් අඛණ්ඩව එවීමු. සෑම ජන සමාජයකට ම එහි දූතයා පැමිණි විට ඔහු අසත්යම පවසන්නෙක් යැයි සිතූ හ. එබැවින් ඔවුන්ගෙන් ඇතැමෙකුට පසු ඇතැමෙකු අඛණ්ඩව පැමිණීමට සැලැස්වීමු. අපි ඔවුන් පුරාණ කථා බවට පත් කළෙමු. විශ්වාස නොකරන ජනතාව (දේව කරුණාවෙන්) ඈත් වූහ.

23 : 45,46 පසුව අපි මූසා ද ඔහුගේ සොහොයුරු හාරූන් ද අපේ ප්රාවතිහාර්යයන් හා පැහැදිලි සාධකයක් සමඟ ෆිර්අවුන් වෙත ද ඔහුගේ සභිකයින් වෙත ද එවීමු. ඔවුහු උඩඟු වූහ. ආධිපත්යිය පතුරු වන පිරිසක් ද වූහ.26

23 : 47 “මේ දෙදෙනාගේ ජනතාව අපට වහලූන් ව සිටිය දී අප වැනි මිනිසුන් දෙදෙනෙකු අපි විශ්වාස කරන්නෙමු දැ”යි ඔවුහු පැවසූ හ.

23 : 48 ඔවුහු එම දෙදෙනා අසත්ය පවසන්නන් යැයි සිතූහ. එබැවින් ඔවුහු විනාශ කරන ලද අය බවට පත් වූහ.

23 : 49 ඔවුන් යහ මග ලබනු පිණිස අපි මූසාට ධර්ම ග්රයන්ථය පිරිනැමුවෙමු.

23 : 50 අපි මර්යම්ගේ පුත්රියා ද ඔහුගේ මව ද සාධකයක් කළෙමු.415 සශ්රීරකත්වයකින් ද සනාතනත්වයකින් ද යුත් උස් තලාවක අපි එම දෙදෙනා නතර කරවීමු.

23 : 51 දූතයිනි, පිරිසිදු දේ අනුභව කරන්න. යහපත් ක්රි5යා කරන්න. නුඹලා කරන දේ ගැන මම සර්වඥයෙක්මි.

23 : 52 නුඹලාගේ මෙම ජන සමාජය එකම ජන සමාජයකි. මම නුඹලාගේ දෙවියන් වෙමි. එබැවින් මට ම බිය වන්න.

23 : 53 ඔවුහු තම කටයුත්ත තමන් අතර විවිධ කණ්ඩායම් වශයෙන් ‍භේද කර ගත් හ. සෑම කණ්ඩායමක් ම තමන් සතුව තිබෙන දැයින් ප්රහමුදිත වෙති.

23 : 54 සුළු කලකට ඔවුන්ගේ දුර් මාර්ගයෙහි ඔවුන් අත් හැර දමන්න.

23 : 55,56 අපි ඔවුනට ධනය ද දරුවන් ද පිරිනමා තිබීම ගැන “අපි ඔවුනට යහපත් දේ ඉක්මනින් ම පිරිනමන්නෙමු”යි ඔවුහු සිතන්නෝ ද? එසේ නොවේ. ඔවුහු නොහඟිති.26

23 : 57,58,59,60,61 තම දෙවියන්ගේ බියෙන් වෙව්ලන අය ද තම දෙවියන්ගේ වැකි විශ්වාස කරන අය ද තම දෙවියන් හට සමානයන් කල්පනය නොකරන අය ද තම දෙවියන් වෙතට ආපසු යා යුතුව තිබෙන බව තම සිත් වලින් බිය වී පිරිනමන දේ පිරිනමන අය ද ආදී මොවුහු ම කුසල් ඉක්මනින් ම අත් පත් කර ගන්නා අය වෙති. ඒවාට ප්රවමුඛ වූ අය ඔවුහු ම ය.26

23 : 62 අපි කිසිවෙකු ඔහුගේ ශක්තියට අනුව මිස අපහසුතාවට පත් නොකරන්නෙමු.68 අප වෙත සත්ය ය කථා කරන ලේඛනයක්157 ඇත. ඔවුහු අපරාධ කරනු නොලබති.

23 : 63 නමුත් ඔවුන්ගේ සිත් මේ ගැන නොසැලකිලිමත් ව සිටියි. මෙය නොවන වෙනත් කටයුතු ද ඔවුනට ඇත. ඔවුහු ඒවා සිදු කරති.

23 : 64 අවසානයේ දී අපි ඔවුන්ගෙන් සුඛෝපභෝගී ලෙස ජීවත් වූ අය වේදනාවෙන් හසු කර ගන්නා විට ඔවුහු විලාප නගති.

23 : 65 අද නුඹලා විලාප නො නගන්න. නුඹලා අපෙන් උදව් කරනු නොලබන්නෙහු ය.

23 : 66 මාගේ වැකි නුඹලාට ප්රඹකාශ කරනු ලැබීය. එවිට නුඹලා (ඒවා විශ්වාස නොකොට) පලා යමින් සිටියෙහු ය.

23 : 68 ඔවුහු මෙම වචනය සිතා නොබැලූවෝ ද? නැතහොත් ඔවුන්ගේ මුතුන් මිත්තන් වෙත නොපැමිණි දැයක් ඔවුන් වෙත පැමිණ තිබේ ද?

23 : 69 නැතහොත් ඔවුහු තම දූතයා ගැන නොදැන ඔහු ප්ර තික්ෂේප කරන්නෝ ද?

23 : 70 නැතහොත් ඔහුට උමතුවක් ඇතැයි ඔවුහු පවසන්නෝ ද?468 එසේ නොවේ. ඔහු සත්යොය සමඟ ඔවුන් වෙත පැමිණියේ ය. ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් සත්යුය පිළිකුල් කරන්නෝ වෙති.

23 : 71 සත්යටය ඔවුන්ගේ චිත්තාභිලාෂයන් අනුගමනය කර ඇත්නම් අහස් ද පොළොව ද එහි සිටින අය ද දූෂිත වී ඇත්තා හ. නමුත් අපි ඔවුනට ඔවුන්ගේ උපදේශය පිරිනමා ඇත්තෙමු. ඔවුහු තම උපදේශයට පිටු පාමින් සිටිති.

23 : 72 නැතහොත් (මුහම්මද්,) ඔබ ඔවුන්ගෙන් කුලියක් ඉල්ලන්නෙහි ද? ඔබේ දෙවියන්ගේ කුලිය අති විශිෂ්ට ය. ඔහු පිරිනමන්නන්ගෙන් අති විශිෂ්ට ය.

23 : 73 ඔබ ඔවුන් සෘජු මාර්ගයක් වෙතට කැඳවන්නෙහි ය.

23 : 74 පරලොව ගැන විශ්වාස නොකරන අය එම මාර්ගයෙන් වැළකුණු අය වෙති.

23 : 75 අපි ඔවුනට දයාව දක්වා ඔවුන් වෙතැති විපත පහ කර ඇත්නම් ඔවුහු තම සීමාව ඉක්ම වීමෙහිලා අයාලේ ගොස් ගිලී සිටිති.

23 : 76 අපි ඔවුනට දරුණු ලෙස දඬුවම් කළෙමු. ඔවුහු තම දෙවියන්ට යටහත් පහත් නො වූහ. කන්නලව් ද නො කළහ.

23 : 77 අවසානයේ දී දරුණු වේදනාවකින් යුත් දොරටුව අපි ඔවුනට එරෙහි ව විවෘත කරන විට ඔවුහු බලාපොරොන්තු සුන් වූවන් බවට පත් වෙති.

23 : 78 නුඹලාට ශ්‍රවණය ද දෘෂ්ටියන් ද සිත් ද ඇති කළේ ඔහු ම ය. නුඹලා සුළු වශයෙන් ම කෘතඥ වන්නෙහු ය.

23 : 79 පොළොවෙහි නුඹලා විසුරුවා හැරියේ ඔහු ම ය. නුඹලා ඔහු වෙත ම එක් රැස් කරනු ලබන්නෙහු ය.

23 : 80 ජීවය දෙන්නේත් මරණයට පත් කරන්නේත් ඔහු ම ය. රැය දවාල මාරු වීමත් ඔහුට ම හිමිය. නුඹලා වටහා නොගන්නෙහු ද?

23 : 81 නමුත් පෙර සිටි අය පැවසූ දේ මෙන් ම මොවුහු ද පවසති.

23 : 82 අපි මිය ගොස් පස් හා ඇට කටු බවට පත් වන විට පණ ගන්වනු ලබන්නෙමු දැ”යි ඔවුහු අසති.

23 : 83 “මීට පෙර අපට ද අපේ මුතුන් මිත්තන්ට ද මෙලෙස ම අවවාද කරන ලදී. මෙය මුතුන් මිත්තන්ගේ කල්පිත කථා මිස වෙන නැතැ”(යි ද ඔවුහු පවසති).

23 : 84 “පොළොව හා එහි සිටින අය කවරෙකුට හිමි ද? නුඹලා දන්නෙහු නම් (පිළිතුරු දෙන්නැ)”යි (මුහම්මද්,) අසන්න.

23 : 85 “අල්ලාහ්ට ම යැ”යි ඔවුහු පවසති. “නුඹලා සිතා නොබලන්නෙහු දැ”යි අසන්න.

23 : 86 “අහස් සතට ම අධිපති ඉමහත් අර්ෂයට488 අධිපති කවරෙක් දැ”යි අසන්න.

23 : 87 “අල්ලාහ් ම යැ”යි ඔවුහු පවසති. “නුඹලා බිය නොවන්නෙහු දැ”යි අසන්න.

23 : 88 “ආරක්ෂා කරන්නා ද අනුන් විසින් ආරක්ෂා කරනු නොලබන්නා ද තම අත් වස ම සියලූ දෑහි ආධිපත්ය ය තබා සිටින්නා ද කවරෙක් ද? නුඹලා දන්නෙහු නම් (පිළිතුරු දෙන්නැ)යි” අසන්න.

23 : 89 ”අල්ලාහ් ම යැ”යි ඔවුහු පවසති. “නුඹලා වශීකෘත කරනු ලබන්නේ කෙසේ දැ”යි අසන්න.

23 : 90 අපි ඔවුන් වෙත සත්යදය ගෙන ආවෙමු. ඔවුහු අසත්යල පවසන්නෝ වෙති.

23 : 91 අල්ලාහ් දරුවෙකු බිහි කර ගත්තේ නැත. ඔහු සමඟ කිසිඳු දෙවියෙක් නැත. එසේ වුවහොත් සෑම දෙවියෙක් ම තමා නිර්මාණය කළ දේ සමඟ (වෙන ම) ගොස් ඇත්තා හ. එකිනෙකා අභිභවනය කර ඇත්තා හ. ඔවුන් ප්රමකාශ කරන දැය කෙරෙන් අල්ලාහ් සුවිශුද්ධවන්තයා ය.10

23 : 92 ඔහු ගුප්ත දෑහි ද ප්රාත්ය1ක්ෂ දෑහි ද සර්වඥයෙකි. ඔවුන් කල්පනය කරන සමානයන් කෙරෙන් ඔහු උත්කෘෂ්ට ය.

23 : 93,94 “මාගේ දෙවියනි, ඔවුනට අවවාදිත දේ (වේදනාව) ඔබ මට පෙන්වන්නෙහි නම් මාගේ දෙවියනි, මා අපරාධ කළ පිරිස අතරට පත් නොකරනු මැනවැ”යි (මුහම්මද්,) පවසන්න.26

23 : 95 අපි ඔවුනට අවවාද කරන දේ ඔබට පෙන්වීමට බලසම්පන්නයෝ වෙමු.

23 : 96 යහපත මගින් අයහපත වළක්වන්න. ඔවුන් ප්රයකාශ කරන දේ ගැන අපි මැනවින් දනිමු.

23 : 97 “මාගේ දෙවියනි, ෂෛතාන්ගේ පෙලඹවීම් වලින් මිදීමට මම ඔබගෙන් ආරක්ෂාව පතමි”යි පවසන්න.

23 : 98 “මාගේ දෙවියනි, ඔවුන් (ෂෛතාන්වරු) මා වෙතට පැමිණීම කෙරෙන් ද මම ඔබෙන් ආරක්ෂාව පතමි” (යි ද පවසන්න).

23 : 99,100 අවසානයේ දී ඔවුන්ගෙන් කෙනෙකුට මරණය පැමිණෙන විට “මාගේ දෙවියනි, මා අත් හළ දැයෙහි යහපත් ක්රි්යා කිරීම සඳහා මා ආපසු (ලොවට) යවනු මැනවැ”යි පවසයි. එසේ නොවේ. මෙය (කට) වචනයෙකි. ඔහු එය පවසයි. ඔවුන් පණ ගන්වනු ලබන දිනය දක්වා ඔවුනට පිටු පසින් තිරයක්298 ඇත.26

23 : 101 සූර් පිඹිනු ලබන විට ඔවුන් අතර එදින කිසිඳු සබඳකමක් නොතිබෙනු ඇත. ඔවුහු ඔවුනොවුන් අතර විමසීම් ද නොකරති.

23 : 102 කවරෙකුගේ කිරුම් බර ඝණ වූයේ ද ජය ලද්දෝ ඔවුහු ම ය.

23 : 103 කවරෙකුගේ කිරුම් බර සැහැල්ලූ වූයේ ද, ඔවුහු තමන්ට ම අලාභ කර ගත් අය වෙති. (ඔවුහු) නිරයෙහි සදාකාලීන ව සිටිති.

23 : 104 නිරය ඔවුන්ගේ මුහුණු පුළුස්සා දමයි. ඔවුහු එහි විරූපී ව සිටිති.

23 : 105 “මාගේ වැකි නුඹලාට ප්රසකාශ කරනු නොලැබුවේ ද? නුඹලා ඒවා අසත්යු යැයි සිතමින් සිටියෙහු යැ”(යි ප්රුකාශ කරනු ලැබේ).

23 : 106 “අපේ දෙවියනි, අපේ දුර්භාග්ය ය අප අබිබවා ගියේ ය. අපි මග වරදවා ගත් පිරිසක් ව සිටියෙමු”යි ඔවුහු පවසති.

23 : 107 “අපේ දෙවියනි, අප මෙයින් බැහැර කරනු මැනව` අපි පැරණි තත්ත්වයට හැරුණහොත් අපි අපරාධකරුවන් වන්නෙමු” (යි ද ඔවුහු පවසති).

23 : 108 මෙහි ම අධම වන්න. මා සමඟ කථා ද නොකරන්නැ”යි (දෙවියන්) පවසයි.

23 : 109 “අපේ දෙවියනි, අපි විශ්වාස කළෙමු. අපට ක්ෂමාව දී දයාව දක්වනු මැනව` ඔබ දයාවන්තයින්ගෙන් අති විශිෂ්ට යැ”යි මාගේ වහලූන්ගෙන් පිරිසක් ප්ර්කාශ කරමින් සිටියහ.

23 : 110 “මා සිහි කිරීමෙන් නුඹලා අමතක කරවන තරමට නුඹලා ඔවුන් උපහාසාත්මක ව ගත්තෙහු ය. නුඹලා ඔවුන් දෙස බලා සිනා සෙමින් ද සිටියෙහු යැ”(යි දෙවියන් පවසයි).

23 : 111 ඔවුන් ඉවසා සිටි බැවින් අද දින මම ඔවුනට තිළිණ පිරිනැමුවෙමි. ජය ග්‍රාහකයෝ ඔවුහු ම ය.

23 : 112 “නුඹලා වසර ගණනින් කොපමණ කලක් පොළොවෙහි ජීවත් වූයෙහු දැ”යි (දෙවියන්) අසයි.

23 : 113 “අපි දවසක් හෝ දවසින් කොටසක් හෝ ජීවත් වීමු. ගණින්නන්ගෙන් අසනු මැනවැ”යි ඔවුහු පවසති.

23 : 114 “නුඹලා සුළුවෙන් ම ජීවත් වූයෙහු ය. මෙය දැන සිටින්නන් ලෙස නුඹලා සිටිය යුතු නොවේ දැ”යි (දෙවියන්) පවසයි.

23 : 115 “අපි නුඹලා නිකරුණේ නිර්මාණය කළෙමු” යැයි ද “නුඹලා අප වෙත නැවත ගෙන එනු නොලබන්නෙහු යැ”යි ද නුඹලා සිතුවෙහු ද?

23 : 116 සැබෑ රජාණන් වන අල්ලාහ් අති උත්කෘෂ්ට ය. ඔහු හැර නැමදීමට සුදුස්සා වෙනත් කිසිවෙක් නැත. (ඔහු) ගෞරවනීය අර්ෂ්හි අධිපති ය.

23 : 117 යමෙක් අල්ලාහ් සමඟ වෙනත් දෙවියෙකු කැඳවූයේ නම් ඒ ගැන ඔහුට කිසිඳු සාධකයක් නැත. ඔහුගේ විමසුම ඔහුගේ දෙවියන් වෙත ඇත. (එකම දෙවියන්) ප්රනතික්ෂේප කරන්නෝ ජය නොලබති.

23 : 118 මාගේ දෙවියනි, ක්ෂමා කොට දයාව දක්වනු මැනව` ඔබ දයාවන්තයින්ගෙන් අති විශිෂ්ට යැ”යි පවසන්න. 493