19 : මර්යම් – ඊසා නබි තුමාගේ මව

මර්යම් – ඊසා නබි තුමාගේ මව

පරිච්ඡේදය: 19

මුළු වැකි ගණන : 98

මෙම පරිච්ඡේදයේ 16 වන වැකියේ සිට 34 වන වැකිය දක්වා මර්යම් (අලෛ) තුමිය ස්වාමි පුරුෂයෙක් නොමැතිව ගැබ්බර වී නබි ඊසා (අලෛ) තුමා ජනිත කළ පුවත සඳහන් වී තිබෙන බැවින් මෙම පරිච්ඡේදය “මර්යම්” යැයි නම් කරන ලදී.

අසීමිත කරුණාවන්තයා ද අසම සම දයාවන්තයා ද වන අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්…

19 : 01 කාෆ්, හා, යා, අයින්, සාද්.2

19 : 02 (මෙය) ඔබේ දෙවියන් තම වහලා වූ සකරිය්යාට දැක් වූ දයාව ප්‍රකාශ කිරීමකි.

19 : 03 ඔහු තම දෙවියන් රහසිගත ව අමතා ප්‍රාර්ථනා කළේය.

19 : 04 මාගේ දෙවියනි, මාගේ ඇට කටු දුර්වල වී ඇත. හිස ද පැසුණු කෙස්වලින් දිලිසෙයි. මාගේ දෙවියනි, ඔබ වෙත මා ප්‍රාර්ථනා කිරීමෙහිලා මම කිසිවිටෙක අභාග්‍යවන්තයෙක් වී නැත.

19 : 05 “මාගෙන් පසුව ඥාතීන් ගැන මම බිය වෙමි. මාගේ භාර්යාව ද වඳ ය. එබැවින් ඔබ වෙතින් මට භාරකරුවෙකු පිරිනමනු මැනව`”391

19 : 06 “ඔහු මට ද යඃකූබ්ගේ පවුලේ අයට ද උරුමක්කරුවෙකි. මාගේ දෙවියනි, ඔහු (ඔබගේ) තෘප්තියට පත් කෙනෙකු කරනු මැනවැ”යි (සකරිය්යා) පැවසීය.

19 : 07 “සකරිය්යා, අපි ඔබට පුතෙකු ගැන සුබාරංචි කියන්නෙමු. ඔහුගේ නම යහ්යා ය. මෙම නම තබන ලද්දෙකු අපි මොහුට පෙර බිහි නොකළෙමු”(යි දෙවියන් පැවසී ය).467

19 : 08 “මාගේ දෙවියනි, මට පුතෙකු හට ගන්නේ කෙසේ ද? මාගේ භාර්යාව ද වඳ ය. මම ද මහලූ වියෙහි අවසානය අත් කර ගෙන සිටිමි”යි ඔහු පැවසීය.

19 : 09 “එලෙස යැ”යි (දෙවියන්) පැවසී ය. එය මට පහසු ය. මීට පෙර ඔබ කිසි දැයක් ව නොසිටිය දී මම ඔබ නිර්මාණය කළෙමි’ යනුවෙන් ද ඔබේ දෙවියන් පැවසීයැ”(යි ප්‍රකාශ කරන ලදී).

19 : 10 ”මාගේ දෙවියනි, මට සලකුණක් පෙන්වනු මැනවැ”යි ඔහු ඇසීය. “ඔබ අංග විකලව නොසිටිය දී ද තුන් රැයක් ඔබ මිනිසුන් සමඟ කථා නොකිරීම, ඔබේ සලකුණයැ”යි (දෙවියන්) පැවසීය.

19 : 11 ඔහු නැමදුම් ස්ථානයේ තම ජනතාව වෙත පැමිණ “උදය සවස (දෙවියන්) සුවිශුද්ධ කරන්නැ”යි (ඉඟියෙන්) ඔවුනට දැනුම් දුන්නේ ය.

19 : 12 “යහ්යා, මෙම ධර්ම ග්‍රන්ථය ශක්තිමත් ව අල්ලා ගන්නැ”(යි අපි පැවසීමු). කුඩා ළමයකුව සිටිය දී ම276 අපි ඔහුට බලය දුනිමු.164

19 : 13,14 (ඔහු) අප වෙතින් දයානුකම්පාව ලත් කෙනෙක් ද පිවිතුරු කෙනෙක් ද (අපට) බිය බැතිමත් කෙනෙක් ද තම දෙමාපියන්ට යහපත කරන්නෙක් ද විය. ඔහු මර්දනාකාරී හෝ පාපකාරී ක්‍රියා කරන්නෙක් හෝ නොවීය.26

19 : 15 ඔහු උපන් දින ද මැරෙන දින ද දිවියෙන් නැගිටුවනු ලබන දින ද ඔහු කෙරෙහි ශාන්තියක් ඇත.

19 : 16 මෙම ධර්ම ග්‍රන්ථයේ මර්යම් ගැන ද සිහි කරන්න. ඇය තම පවුලේ අයගෙන් වෙන්ව නැගෙනහිර දෙසින් පිහිටි තැනක හුදෙකලාවේ සිටියා ය.

19 : 17 ඇය ඔවුන් ගෙන් වෙන්ව තිරයක් දමා ගත්තා ය. අපි ඇය වෙත රූහ් (ජිබ්රීල්)444 එවීමු. ඔහු සම්පූර්ණ මිනිස් වෙසින් ඇයට දිස්විය.

19 : 18 “ඔබ බිය බැතිමතෙක් නම් ඔබ කෙරෙන් අසීමිත කරුණාවන්තයා වෙත මම ආරක්ෂාව පතමි”යි (මර්යම්) පැවසුවා ය.

19 : 19 “මම ඔබට පිවිතුරු පුතකු තිළිණ කිරීමට (පැමිණි) ඔබේ දෙවියන්ගේ දූතයා වෙමි”යි161 ඔහු පැවසීය.

19 : 20 “කිසිඳු පුරුෂයෙක් මා ස්පර්ෂ නොකර සිටිය දී ද මම අශීලාචාර ස්ත්‍රීයක් නොවී සිටිය දී ද මට පුතෙකු හට ගන්නේ කෙසේ දැ”යි (මර්යම්) ඇසුවා ය.

19 : 21 “එලෙස යැ”යි (දෙවියන්) පැවසීය. එය මට පහසු ය. අපි ඔහු මිනිසුනට සාධකයක්415 ද අප වෙතින් වූ දයාවක් ද කරන්නෙමු. මෙය ඉටු කරනු ලැබිය යුතු අණක් යැ”යි ද ඔබේ දෙවියන් ප්‍රකාශ කළේ යැ”(යි ජිබ්රීල් පැවසීය).

19 : 22 පසුව ඇය ගැබ්බර වී එම දරු ගැබ සමඟ ඈතින් පිහිටි ස්ථානයකට ඉවත්ව ගියා ය.

19 : 23 ප්‍රසූත වේදනාව ඇය රට ඉඳි ගසක කඳ වෙත ගෙන ගියේ ය. “අහෝ` මීට පෙර මම මිය ගොස් සහමුලින් ම අමතක කරවන ලද තැනැත්තියක් වී තිබිය යුතු නොවේ දැ”යි ඇය පැවසුවා ය.

19 : 24 “දුක් නොවන්න. ඔබේ දෙවියන් ඔබට යටින් උල්පතක් හට ගන්වා ඇතැ”යි436 ඇයට පහළින් (සුර දූතයෙක්) ඇය අමතා පැවසීය.

19 : 25 “ඔබ දෙසට රට ඉඳි ගසේ කඳ සොලවන්න. එය ඔබ මත නැවුම් හා ඉදුණු රට ඉඳි වැටීමට සලස්වන්නේ යැ”(යි ද ඔහු පැවසීය).

19 : 26 “ඔබ කා බී සිත් සැනසුම ලබන්න. මිනිසුන්ගෙන් යමෙකු ඔබ දුටුවේ නම් මම අසීමිත කරුණාවන්තයා වෙනුවෙන් උපවාසයක් භාර වූයෙමි. මම අද කිසිඳු මිනිසෙකු සමඟ කථා නොකරමි”යි පවසන්න.277

19 : 27 ඇය (දරුවා ප්‍රසූත කොට) එම දරුවා වඩාගෙන තම ජනතාව වෙත පැමිණියා ය. “මර්යම්, නුඹ අශෝභන කටයුත්තක් කළෙහියැ”යි ඔවුහු පැවසූ හ.

19 : 28 “හාරූන්ගේ සහෝදරිය,450 නුඹේ පියා දුෂ්ට මිනිසෙක් නොවීය. නුඹේ මව ද අශීලාචාර ස්ත්‍රීයක් නොවූවා යැ”(යි ද ඔවුහු පැවසූ හ).

19 : 29 ඇය ළදරුවා දෙසට ඉඟි කළා ය. “තොටිල්ලෙහි සිටින බිළිඳෙකු සමඟ අපි කථා කරන්නේ කෙසේදැ”යි ඔවුහු ඇසූ හ.

19 : 30 වහාම ඔහු (එම ළදරුවා) “මම අල්ලාහ්ගේ වහලෙක්මි.459 ඔහු මට ධර්ම ග්‍රන්ථය පිරිනැමීය. මා නබිවරයෙකු ද කළේයැ”යි පැවසී ය.276)415

19 : 31,32 “මම කොහි සිටියත් ඔහු මා භාග්‍යවන්තයෙකු කළේය. මම ජීවත්ව සිට, මාගේ මවට උවැටන් කරන්නෙකුව සිටින කාලය පුරාවට ම සලාතය ඉටු කරන ලෙසත් සකාතය දෙන ලෙසත් ඔහු මට අණ කළේය.278 ඔහු මා මර්දනාකාරී ක්‍රියා කරන්නෙක් හෝ අභාග්‍යවන්තයෙක් හෝ නොකළේය.”26

19 : 33 “මම උපන් දින ද මැරෙන දින ද දිවියෙන් නැගිටුවනු ලබන දින ද මා කෙරෙහි සලාම්159 ඇතැ”(යි ද ඔහු පැවසීය).

19 : 34 මොහු ය, මර්යම්ගේ පුත් ඊසා. ඔවුන් සැක කරමින් සිටි සත්ය පුවත මෙයයි.

19 : 35 කිසිඳු දරුවෙකු බිහි කර ගැනීම අල්ලාහ්ට යුතු නැත. ඔහු සුවිශුද්ධවන්තයා ය.10 ඔහු කිසියම් කටයුත්තක් තීරණය කළ විට “වනු”යි පවසයි. වහාම එය සිදු වෙයි.

19 : 36 අල්ලාහ් මාගේ දෙවියන් ද නුඹලාගේ දෙවියන් ද වේ. එබැවින් ඔහු ම නමදින්න. මෙයයි, සෘජු මාර්ගය”(යි පවසන්න).

19 : 37 ඔවුන් අතර සිටින විවිධාකාර කණ්ඩායම් ද ප්‍රතිවිරුද්ධ වූහ. ඉමහත් දිනක්1 පැමිණෙන විට (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කළවුන්ට විනාශයක් ම ඇත.

19 : 38 ඔවුහු අප වෙතට පැමිණෙන දින1 පැහැදිලිව බලති. පැහිදිලිව අසති. නමුත් අපරාධකරුවෝ එදින ප්‍රකට දුර් මාර්ගයක සිටිති.

19 : 39 ඔවුහු නොසැලිකිලිමත්ව ද විශ්වාස නොකරමින් ද සිටින විට දී කටයුත්ත නිම කරන ලදුව සන්තාපයට පත් කරවන දිනය1 ගැන ඔවුනට අවවාද කරන්න.

19 : 40 අපි පොළොව ද ඒ මත සිටින්නන් ද උරුම කර ගන්නෙමු. ඔවුහු අප වෙත ම ආපසු ගෙන එනු ලබති.

19 : 41 මෙම ධර්ම ග්‍රන්ථයෙහි ඉබ්‍රාහීම් ගැන ද සිහි කරන්න. ඔහු වඩාත් සත්‍යවන්තයෙක් ද නබිවරයෙක් ද විය.

19 : 42 “මාගේ පියාණනි, නොඅසන, නොබලන, ඔබට කිසිඳු ඵලක් ගෙන නොදෙන දේ ඔබ නමදින්නේ කුමකට දැ”යි ඔහු තම පියාට ප්‍රකාශ කළ සැටි සිහි කරන්න.

19 : 43 “මාගේ පියාණනි, ඔබට නොලැබුණු ඥානය මට ලැබී ඇත. එබැවින් මා අනුගමනය කරන්න. මම ඔබට සෘජු මාර්ගයක් පෙන්වන්නෙමි.”

19 : 44 “මාගේ පියාණනි, ෂෛතාන්ට නැමදුම් නොකරන්න. ෂෛතාන් අසිමිත කරුණාවන්තයාට පටහැනි වන්නෙක් ය.”

19 : 45 “මාගේ පියාණනි, අසීමිත කරුණාවන්තයාගෙන් ඔබට වේදනාවක් පැමිණේවීදෝ යැයි ද ඔබ ෂෛතාන්ට ළබැඳි මිත්‍රයෙක් වේවිදෝ යැයි ද මම බිය වෙමි”(යි ද ඔහු පැවසී ය).

19 : 46 “ඉබ්‍රාහීම්, නුඹ මාගේ දෙවිවරුන් පිළිකුල් කරන්නෙහි ද? නුඹ නොවැළකුණහොත් මම නුඹට ගල් ගසා මරන්නෙමි. නුඹ දිගු කලකට මාගෙන් ඉවත් වන්නැ”යි (පියා) පැවසීය.

19 : 47 “ඔබ කෙරෙහි සලාම් උදා වේවා`159 මම ඔබ වෙනුවෙන් මාගේ දෙවියන්ගෙන් පාප ක්ෂමාව අයැදින්නෙමි. ඔහු මා කෙරෙහි දයාවන්තයෙක් වේ.” 247

19 : 48 “නුඹලාගෙන් ද අල්ලාහ් හැර නුඹලා ප්‍රාර්ථනා කරන දැයින් ද මම ඉවත් වන්නෙමි. මාගේ දෙවියන් වෙත ම ප්‍රාර්ථනා කරන්නෙමි. මාගේ දෙවියන් වෙත ප්‍රාර්ථනා කිරීමෙහිලා අභාග්‍යවන්තයෙක් නොවන්නෙමි”(යි ඉබ්‍රාහීම් පැවසීය).

19 : 49 ඔහු ඔවුන්ගෙන් ද අල්ලාහ් හැර ඔවුන් නැමදුම් කරන දැයින් ද ඉවත් වූ විට අපි ඔහුට ඉස්හාක් ද යඃකූබ් ද තිළිණ කළෙමු. ඔවුන් දෙදෙනා ම නබිවරයෙක් ද කළෙමු.

19 : 50 අපි ඔවුනට අපේ දයාව ද තිළිණ කළෙමු. ඔවුනට උතුම් ප්‍රශංසාවක් ද පිහිටු වීමු.

19 : 51 මෙම ධර්ම ග්‍රන්ථයෙහි මූසා ගැන ද සිහි කරන්න. ඔහු තෝරා ගන්නා ලද කෙනෙක් ද දූතයෙක් ද නබිවරයෙක් ද විය.

19 : 52 තූර් කන්දේ දකුණු පස සිට ඔහු ඇමතුවෙමු. (අප සමඟ) සම්භාෂණය කිරීම සඳහා ඔහු ළං කළෙමු.

19 : 53 අපේ දයාවෙන් ඔහුගේ සොහොයුරු හාරූන් නබිවරයෙකු ලෙස ඔහුට තිළිණ කළෙමු.

19 : 54 මෙම ධර්ම ග්‍රන්ථයෙහි ඉස්මායීල් ගැන ද සිහි කරන්න. ඔහු පොරොන්දු ඉටු කරන්නෙක් ද දූතයෙක් ද නබිවරයෙක් ද විය.

19 : 55 ඔහු තම පවුලේ අයට සලාතය ද සකාතය ද අණ කරන්නෙක් විය. ඔහු තම දෙවියන් වෙත තෘප්තියට පත් කෙනෙක් ද විය.

19 : 56 මෙම ධර්ම ග්‍රන්ථයෙහි ඉද්රීස් ගැන ද සිහි කරන්න. ඔහු සත්යවන්තයෙක් ද නබිවරයෙක් ද විය

19 : 57 අපි ඔහු උසස් තත්ත්වයකට නැංවීමු.

19 : 58 ඔවුහු ආදම්ගේ පරපුරෙන් ද නූහ් සමඟ අපි (නැවෙහි) ඉසුලු අයගෙන් ඉබ්‍රාහීම් හා ඉස්රායීල්ගේ පරපුරෙන් ද අපි යහ මග පෙන් වූ තෝරා ගත් නබිවරු වෙති. අල්ලාහ් ඔවුන් කෙරෙහි දයාව දැක්වීය. අසීමිත කරුණාවන්තයාගේ වැකි ඔවුනට ප්‍රකාශ කරනු ලැබුවේ නම් ඔවුහු හඬා සජ්දාවෙහි වැටෙති.396

19 : 59 ඔවුනට පසුව අනුප්‍රාප්තිකයින්46 පැමිණිය හ. ඔවුහු සලාතය විනාශ කළහ. චිත්තාභිලාෂයන් අනුගමනය කළ හ. මතුවට ඔවුහු අලාභයකට මුහුණ දෙති.

19 : 60 ශිෂ්ට වී විශ්වාස කොට යහපත් ක්‍රියා කළවුන් හැර.369 ඔවුහු ස්වර්ගයට පිවිසෙති. සුළු වශයෙන්වත් අපරාධ කරනු නොලබති.

19 : 61 (ඒවා) සදාතන ස්වර්ගයන් ය. අසීමිත කරුණාවන්තයා ඒවා තම වහලූන්ට පොරොන්දු වී සඟවා තබා ඇත. ඔහුගේ පොරොන්දුව ඉටු වන්නේ ම ය

19 : 62 ඔවුහු එහි දී “සලාම්”159 යන්න මිස කිසිඳු නිරර්ථක දෙයකට සවන් නොදෙති. එහි දී ඔවුනට උදය සවස ආහාර ද ඇත.

19 : 63 අපේ වහලූන්ගෙන් (අපට) බිය බැතිමත් වන අයට අපි මෙම ස්වර්ගය උරුම කරන්නෙමු.

19 : 64 (මුහම්මද්,) ඔබේ දෙවියන්ගේ අණින් මිස අපි නොබසින්නෙමු. අප ඉදිරියෙන් ඇති දැය ද පසු පසින් ඇති දැය ද ඒවා අතර ඇති දැය ද ඔහුට ම හිමිය. ඔබේ දෙවියන් අමතක කරන්නෙක් නොවේ.279 (යන්න දෙවියන් ප්‍රකාශ කරන්නට කී බව ජිබ්රීල් පැවසීය).492

19 : 65 (ඔහු) අහස්හි ද පොළොවෙහි ද ඒ දෙක අතර තිබෙන දෑහි ද දෙවියන් ය. එබැවින් ඔහු ම නමදින්න. ඔහුගේ නැමදුම වෙනුවෙන් (හට ගන්නා දුෂ්කරතාවන්) ඉවසන්න. ඔහුට සමාන කෙනෙකු ඔබ දන්නෙහි ද?

19 : 66 “මම මරණයට පත් වුවහොත් මින් මතුවට පණ පිටින් නැගිටුවනු ලබන්නෙම් දැ”යි මිනිසා අසයි.

19 : 67 මීට පෙර ඔහු කිසි දැයක්ව නොසිටිය දී අපි ඔහු නිර්මාණය කළ බව මිනිසා සිතිය යුතු නොවේ ද?506

19 : 68 ඔබේ දෙවියන් මත දිවුරමු.379 අපි ඔවුන් ද ෂෛතාන්වරුන් ද එක් රැස් කරන්නෙමු. පසුව ඔවුන් නිරය වටා දණ ගැසූ අය ලෙස නතර කරවන්නෙමු.

19 : 69 පසුව සෑම කණ්ඩායමකින් ම අසීමිත කරුණාවන්තයාට පටහැනි වීමෙහිලා ඉතා දරුණුව සිටි අය වෙන ම වෙන් කරන්නෙමු.

19 : 70 එහි දැවීමට ඉතා සුදුස්සන් කවුරුන්දැයි අපි මැනවින් දනිමු.

19 : 71 නුඹලාගෙන් කිසිවෙකුට එය තරණය නොකර සිටිය නොහැකිය. මෙය ඔබේ දෙවියන් විසින් ඉටු කරනු ලැබීමට නියමිත යුතුකමක් වේ.280

19 : 72 පසුව අපි (අපට) බිය බැතිමත් වූ අය මුදවන්නෙමු. අපරාධකරුවන් දණ ගැසූ අය ලෙස එහි ම අත් හැර දමන්නෙමු.

19 : 73 අපේ පැහැදිලි වැකි ඔවුනට ප්‍රකාශ කරනු ලබන විට (අප) දෙපිරිසෙන් විශිෂ්ට නවාතැනක ද විශිෂ්ට සභාවක ද සිටින්නේ කවරෙක් දැයි විශ්වාස කළ අයගෙන් (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කළ අය අසති.

19 : 75 “අසීමිත කරුණාවන්තයා දුර් මාර්ගිකයින්ට ඉඩ ප්‍රස්තාව දීර්ඝ කරන්නේ යැ”යි පවසන්න. අවවාදිත වේදනාව හෝ යුගාන්ත මොහොත1 දකින විට අයහපත් නවාතැනක් ද දුබල සේනාවක් ද හිමි අය කවරෙක් දැයි දැන ගනති.

19 : 76 යහ මග ලත් අයට අල්ලාහ් යහ මග වැඩි කරයි. ඔබේ දෙවියන් වෙත අති විශිෂ්ට කුලියකටත් අති විශිෂ්ට නවාතැනකටත් හිමිකාරත්වය දරන්නේ සදාකල් පවතින යහපත් ක්‍රියාවන් ය.

19 : 77 අපේ වැකි ප්‍රතික්ෂේප කළ තැනැත්තා ඔබ දුටුවෙහි ද? “මට ධන සම්පත හා දරු සම්පත පිරිනමනු ලබන්නේ යැ”යි ඔහු පවසයි.

19 : 78 ඔහු ගුප්ත දේ සොයා ගත්තේ ද? නැතහොත් අසීමිත කරුණාවන්තයා වෙත කිසියම් ප්‍රතිඥාවක් ගත්තේ ද?

19 : 79 එසේ කිසිවක් නැත. ඔහු ප්‍රකාශ කරන දේ අපි සටහන් කරන්නෙමු. ඔහුට වේදනාව එකවර ම දික් කරන්නෙමු.

19 : 80 ඔහු කවර නම් දැයක් ගැන කථා කළේ ද එය (ධන සම්පත හා දරු සම්පත) අපි උරුම කර ගන්නෙමු. ඔහු අප වෙතට හුදකලාව පැමිණෙයි.

19 : 81 තමන්ට පිහිට වෙතියි ඔවුහු අල්ලාහ් හැර බොහෝ දෙවිවරුන් පිහිටුවා ගත් හ.

19 : 82 එසේ නොවේ. මොවුන් නැමදුම් කිරීම ගැන ඔවුහු ප්‍රතික්ෂේප කොට මොවුනට විරුද්ධ වෙති.

19 : 83 එකවර පොලඹවනු පිණිස (අප) ප්‍රතික්ෂේප කළවුන් වෙත අපි ෂෛතාන්වරුන් එවන බව ඔබ නොදන්නෙහි ද?

19 : 84 එබැවින් ඔවුන් විෂයයෙහි ඉක්මන් නොවන්න. අපි ඔවුන් වෙනුවෙන් අකුරට ම ගණින්නෙමු.

19 : 85,86 (දෙවියන්ට) බිය බැතිමත් අය අසීමිත කරුණාවන්තයා වෙත කණ්ඩායමක් වශයෙන් එක් රැස් කරන දින1 පිපාසිත වූ අය ලෙස නිරය වෙතට වරදකරුවන් දක්කන්නෙමු.26

19 : 87 අසීමිත කරුණාවන්තයා වෙත ප්‍රතිඥාවක් ගත් අය මිස අන් කිසිවෙක් මැදිහත් වී කථා කිරීමට බලය නොලබති.17

19 : 88 “අසීමිත කරුණාවන්තයා පුතෙකු බිහි කර ගත්තේ යැ”යි ඔවුහු පවසති.

19 : 89 මිථ්යාපවාදයක් ගෙන හැර පෑවෙහු ය.

19 : 90.91 අසීමිත කරුණාවන්තයාට පුතෙකු සිටින බව ඔවුන් තර්ක කිරීමෙන් අහස් පුපුරා, පොළොව පැළී, කඳු සුනු විසුනු වීමට බලයි.26

19 : 92 අසීමිත කරුණාවන්තයාට පුතෙකු ගැනීමේ අවශ්‍යතාවක් නැත.

19 : 93 අහස්හි ද පොළොවෙහි ද සිටින සෑම කෙනෙක් ම අසීමිත කරුණාවන්තයා වෙත වහලෙකු ලෙසින් ම පැමිණෙයි.

19 : 94 ඔහු ඔවුන් නිවැරදි ලෙස සැලකිල්ලට ගෙන ගණන් කර ඇත්තේ ය.

19 : 95 ඔවුහු සියල්ලෝ ම කියාමත් දින1 ඔහු වෙතට හුදකලාව පැමිණෙති.

19 : 96 විශ්වාස කොට යහපත් ක්‍රියා කළ අය කෙරෙහි අසීමිත කරුණාවන්තයා ප්‍රේම කරයි

19 : 97 (මුහම්මද්, අපට) බිය බැතිමත් වන අයට ඔබ මෙමගින් සුබාරංචි කියනු පිණිසත් මුරණ්ඩු පිරිසකට අවවාද කරනු පිණිසත් අපි මෙ(ම කුර්ආන)ය ඔබේ බසින් ම244 ලිහිල් කර ඇත්තෙමු.

19 : 98 අපි මොවුනට පෙර කොපමණ පරම්පරාවන් විනාශ කළෙමු ද? ඔවුන්ගෙන් කවරෙකු හෝ ඔබ දකින්නෙහි ද? නැතහොත් ඔවුන්ගේ කෙඳිරි ගැසීමක්වත් ඔබ ශ්‍රවණය කරන්නෙහි ද?