17 : බනූ ඉස්රායීල් – ඉස්රායීල්ගේ දරුවෝ

පරිච්ඡේදය: 17

මුළු වැකි ගණන : 111

සර්ව බලධාරී දෙවියන් ඉස්රායීල් ජාතිකයින්ට ලබා දුන් ජයග්‍රහණයන් ද ඔවුන් දෙවියන්ට පටහැනිව කටයුතු කිරීම ද ඔවුන්ට අත් විඳීමට සිදු වූ පරාජයක් ද මෙම පරිච්ඡේදයේ 4 සිට 8 වන වැකිය දක්වා ප්‍රකාශ වන බැවින් මෙම පරිච්ඡේදයට “ඉස්රායීල්ගේ දරුවෝ” යනුවෙන් නම් කරන ලදී.

අසීමිත කරුණාවන්තයා ද අසම සම දයාවන්තයා ද වන අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්…

17 : 01

මස්ජිදුල් හරාමයේ සිට අපි වටපිටාව සෞභාග්‍යමත් කළ මස්ජිදුල් අක්සාව දක්වා තම සාධක පෙන්වනු පිණිස263 එක් රැයක දී තම වහලා (මුහම්මද්) කැටුව ගිය තැනන් සුවිශුද්ධවන්තයා ය.10 ඔහු සවන් දෙන්නා ය බලන්නා ය.488

17 : 02

අපි මූසාට ධර්ම ග්‍රන්ථය පිරිනැමුවෙමු. අපි එය ඉස්රායීල්ගේ දරුවන්ට “මා හැර (අන් කිසිවෙකු) භාරකරුවෙකු ලෙස නොගන්නැ”යි යහ මග පෙන්වන්නක් ද කළෙමු.

17 : 03

අපි නූහ් සමඟ (නැවෙහි) ඉසිලු අයගේ දරුවනි, ඔහු කෘතවේදී වහලෙක් විය.

17 : 04

“නුඹලා පොළොවෙහි දෙවරක් අවුල් ඇති කරන්නෙහු ම ය. මහත් සේ උද්දාමයට පත් වන්නෙහු ම යැ”යි අපි ඉස්රායීල්ගේ දරුවන්ට එම ධර්ම ග්‍රන්ථයෙහි දන්වා සිටියෙමු.

17 : 05

ඒ දෙකෙන් පළමු පොරොන්දුව ඉටු වන විට දරුණු හා බලවත් අපේ වහලූන් නුඹලාට එරෙහිව එවීමු. ඔවුහු නිවෙස් තුළට ද කා වැදුණහ. එය ඉෂ්ට කරන ලද පොරොන්දුවක් විය.264

17 : 06

පසුව අපි ඔවුනට එරෙහිව නුඹලාට අවස්ථාව දුනිමු. ධනයෙන් ද පිරිමි දරුවන්ගෙන් ද නුඹලාට පිහිට වූයෙමු. නුඹලා සංඛ්‍යාවෙන් අධික කළෙමු.

17 : 07

නුඹලා යහපත කළෙහු නම් නුඹලාට ම යහපත කරන්නෙහු ය. නුඹලා අයහපත කළෙහු නම් එය ද නුඹලාට ම ය. දෙවැනි පොරොන්දුව ඉටු වූ විට ඔවුහු නුඹලාට විනාශයක් කළහ. (බයිතුල් මුකද්දිස් නමැති) පල්ලියට පෙර දී ඇතුල් වූවා සේ ඇතුළු වූහ. ඔවුන්ගේ ආධිපත්‍යයට යටත් වූ සියල්ල සහමුලින් ම විනාශ කර දැමූහ.

17 : 08

නුඹලාගේ දෙවියන් නුඹලාට දයාව දැක්විය හැකිය. නුඹලා නැවත (පැරණි තත්ත්වයට) හැරුණහොත් අපිත් හැරෙන්නෙමු. (අප) ප්‍රතික්ෂේප කරන්නන්ට නිරය සිර ගෙයක් බවට පත් කර ඇත්තෙමු.

17 : 09

මෙම කුර්ආනය ඉතා සෘජු දැයට මග පෙන්වයි. විශ්වාස කොට යහපත් ක්‍රියා කරන්නන්ට විශාල කූලියක් ඇතැයි සුබාරංචි කියයි.

17 : 10

අපි පරලොව ගැන විශ්වාස නොකර සිටින්නන්ට පීඩාකාරී වේදනාවක් පිළියෙල කර ඇත්තෙමු.

17 : 11

යහපත උදෙසා ප්‍රාර්ථනා කරන්නා සේ මිනිසා අයහපත උදෙසා ද ප්‍රාර්ථනා කරයි. මිනිසා කලබලකාරයෙකු ව සිටියි.

17 : 12

අපි රාත්‍රිය හා දවාල සාධක දෙකක් කළෙමු. නුඹලාගේ දෙවියන්ගෙන් දයාව සෙවීමටත් වසර ගණන හා දින ගණන නුඹලා දැන ගනු පිණිසත් රාත්‍රියේ සාධකය අඳුරු කර දවාලේ සාධකය ආලෝකමත් කළෙමු. අපි සෑම දැයක් ම විස්තරාත්මක ව පැහැදිලි කළෙමු.

17 : 13

අපි සෑම මිනිසෙකුට ම ඔහුගේ ක්‍රියා ලේඛනය ඔහුගේ ගෙලෙහි බැඳ ඇත්තෙමු. කියාමත් දින1 ඔහු වෙනුවෙන් පුස්තකයක් හෙළි කරන්නෙමු. ඔහු එය විවෘත කරනු ලදුව දකියි.

17 : 14

“නුඹේ පුස්තකය නුඹ ම කියවනු. අද දින නුඹ ගැන ගණන් ගැනීමට නුඹ ම ප්‍රමාණවත් යැ”(යි ප්‍රකාශ කරනු ලැබේ).

17 : 15

යහ මග ලද්දා තමා වෙනුවෙන් ම යහ මග ලබයි. නොමග යන්නා තමාට එරෙහිව ම නොමග යයි.265කෙනෙක් තවත් කෙනෙකුගේ බර උසුලන්නේ නැත. දූතයෙකු එවන තුරු494 අපි (කිසිවෙකුට) දඬුවම් නොකරන්නෙමු.

17 : 16

අපි ගම්මානයක් විනාශ කිරීමට අදහස් කරන විට එහි සුඛෝපභෝගයෙහි ගිලූණු අයට (අවනත වී කටයුතු කරන ලෙස) අණ කරන්නෙමු. ඔවුහු එහි වැරදි කරති. එබැවින් (අපේ) වචනය එම ගම්මානයට එරෙහිව ස්ථීර වෙයි. වහාම එය සහමුලින් ම විනාශ කරන්නෙමු.

17 : 17

නූහ්ට පසුව අපි කොපමණ පරම්පරාවන් විනාශ කර ඇත්තෙමු ද? ඔබේ දෙවියන් තම වහලූන්ගේ පාපයන් පිළිබඳව ප්‍රවීණ වීමට ද බැලීමට ද ප්‍රමාණවත් ය.

17 : 18

කලබලකාරී ලොව ප්‍රිය කරන්නන්ගෙන් අපි සිතූ කෙනෙකුට අපි සිතු දේ ඉක්මනින් ම පිරිනමන්නෙමු. පසුව අපි ඔහුට නිරය නියම කරන්නෙමු. ඔහු නින්දිතව හා දයාවෙන් ඈත් වී එහි දැවෙයි.

17 : 19

විශ්වාස කළ කෙනෙකුව පරලොව ප්‍රිය කර, එය උදෙසා උත්සහ කරන්නන්ගේ උත්සහයට කෘත ගුණ දක්වනු ලැබේ.6

17 : 20

ඔබේ දෙවියන්ගේ දයාවෙන් ඔවුනට ද මොවුනට ද සියල්ලන්ට ම ද (ඔබේ දෙවියන් වන) අපි අධිකව පිරිනමන්නෙමු. ඔබේ දෙවියන්ගේ දයාව ප්‍රතික්ෂේප කරන ලද්දක් නොවේ.

17 : 21

ඔවුන්ගෙන් ඇතැමෙකුට වඩා ඇතැමෙකු අපි විශිෂ්ට කර ඇත්තේ කෙසේ දැයි බලන්න. පරලොව ජීවිතය අති මහත් තරාතිරමෙන් ද අති මහත් විශිෂ්ටත්වයෙන් ද යුක්තය.

17 : 22

ඔබ අල්ලාහ් සමඟ වෙනත් දෙවියෙකු සිතින් මවා නොගන්න. එසේ කළහොත් ඔබ නින්දිත කෙනෙකු ලෙසත් අත් හැර දමන ලද කෙනෙකු ලෙසත් හිඳින්නෙහි ය.

17 : 23

“මා හැර වෙනත් කිසිවෙකු නොනමදින්න. දෙමාපියන්ට උවටැන් කරන්නැ”යි ඔබේ දෙවියන් අණ කර ඇත. ඔබ සමඟ සිටින එම දෙදෙනා ම හෝ දෙදෙනාගෙන් කෙනෙක් හෝ මහලූ වියට පත් වූයේ නම් එම දෙදෙනාට “චී:” යැයි නොපවසන්න. එම දෙදෙනා ම එළවා නොදමන්න. එම දෙදෙනාට ම ගෞරවනීය වදනක් ම පවසන්න.

17 : 24

දයාවෙන් යුතුව යටහත් පහත් බව නමැති පියාපත එම දෙදෙනා වෙනුවෙන් පහත් කරන්න.251 “කුඩා දරුවෙකුව සිටිය දී ඔවුන් දෙදෙනා ම මා පරිපෝෂණය කළා සේ මාගේ දෙවියනි, ඔවුන් දෙදෙනාට ම දයාව දක්වනු මැනවැ”යි අසන්න.

17 : 25

නුඹලාගේ සිත්හි තිබෙන දේ ගැන නුඹලාගේ දෙවියන් මැනවින් දනියි. නුඹලා සත් පුරුෂයින් නම් ඔහු ශිෂ්ට වන අය ක්ෂමා කරන්නෙක් වේ.

17 : 26

ඥාතීන්ට ද දූගීන්ට ද අභිකුණ්ටකයින්ට ද206 ඔවුනොවුන්ගේ අයිතීන් පිරිනමන්න. එකහෙළා ම නාස්ති නොකරන්න.

17 : 27

නාස්තිකාරයෝ ෂෛතාන්ගේ සොහොයුරෝ වෙති. ෂෛතාන් තම දෙවියන්ට අකෘතඥයෙක් විය.

17 : 28

(ඔබ වෙත කිසිඳු සම්පතක් නොමැතිව) ඔබේ දෙවියන්ගේ දයාව අපේක්ෂා කරමින් සිටිය දී ඔබ (ඔවුනට කිසිවක් නොදී) ඔවුන් මග හරින්නෙහි නම් ඔවුනට පරුෂ නොවන වදනක් ම පවසන්න.

17 : 29

ඔබේ අත ඔබේ ගෙලෙහි බැඳ දමන ලද්දක් නොකරන්න. එක හෙළා ම එය දිග ද නොහරින්න. (එසේ දිග හැරියෙහි නම්) ඔබ නින්දිත කෙනෙක් ලෙස දුගීභාවයට පත් වී හිඳ ගන්නෙහි ය.

17 : 30

ඔබේ දෙවියන්, තමා සිතූ කෙනෙකුට ධනය වැඩියෙන් පිරිනමයි. අඩුවෙන් ද පිරිනමයි. ඔහු තමාගේ වහලූන් ගැන ප්‍රවීණයෙකි, බලන්නෙකි.488

17 : 31

දිළිඳුකමට බියෙන් නුඹලාගේ දරුවන් ඝාතනය නොකරන්න.487 ඔවුනටත් නුඹලාටත් ආහාර සපයන්නේ අපි ම ය.463 ඔවුන් ඝාතනය කිරීම මහත් වරදකි.

17 : 32

දුරාචාරයට ළං නොවන්න. එය අශිෂ්ටසම්පන්න ක්‍රියාවක් ද අයහපත් මාර්ගයක් ද වේ.

17 : 33

අල්ලාහ් තහනම් කර තිබෙන ප්‍රාණ ඝාතනය සාධාරණ හේතුවක් මත මිස සිදු නොකරන්න. යමෙක් අයුක්ති සහිතව ඝාතනය කරන ලද්දේ ද අපි ඔහුගේ භාරකරුවාට බලයක් පිරිනමා ඇත්තෙමු.401 එහෙත් ඔහු ඝාතනය කිරීම සඳහා සීමාව නොඉක්මවිය යුතුය. එවිට ඔහු උදව් කරන ලද්දෙකි.43

17 : 34

අනාථයාගේ දේපළට ඔහු වැඩි වියට පත් වන තෙක් අලංකාර ලෙසින් මිස ළං නොවන්න. පොරොන්දුව ඉටු කරන්න. පොරොන්දුව ගැන විමසනු ලැබේ.

17 : 35

මනින විට පරිපූර්ණව මනින්න. සෘජු තුලාව මගින් බර කිරන්න. අති විශිෂ්ට හා යහපත් අවසානය මෙයයි.

17 : 36

නුඹට දැනුමක් නොමැති දේ නුඹ අනුගමනය නොකරන්න. ශ්‍රවණය, දෘෂ්ටිය, සිත, ආදී සියල්ලක් ම විමසනු ලබන ඒවා ය.

17 : 37

පොළොවෙහි ගර්විත ව නොඇවිදින්න. නුඹ පොළොව පළා ගොස් කඳුවල උස ප්‍රමාණයක් කිසිසේත් ම අත් කර නොගන්නෙහි ය.266

17 : 38

මේ සියල්ලෙහි අයහපත ඔබේ දෙවියන් වෙත පිළිකුල් කරන ලද්දක් වේ.

17 : 39

(මුහම්මද්,) මේවා ඔබේ දෙවියන් (සිය) ප්‍රඥාවෙන් ඔබ වෙත දැනුම් දෙන ලද ඒවා ය. අල්ලාහ් සමඟ වෙනත් දෙවියෙකු කල්පනය නොකරන්න. (එසේ කළහොත්) ඔබ නින්දිත කෙනෙකු ලෙසත් (දේව කරුණාවෙන්) ඈත් කරන ලද කෙනෙකු ලෙසත් නිරයෙහි හෙළනු ලබන්නෙහි ය.

17 : 40

නුඹලාගේ දෙවියන් නුඹලාට පිරිමි දරුවන් පිරිනමා තමාට සුර දූතයින් දූවරුන් ලෙස ගත්තේ ද? බිහිසුණු ප්‍රකාශයක් ම ප්‍රකාශ කරන්නෙහු ය.

17 : 41

ඔවුන් සිතනු පිණිස මෙම කුර්ආනයෙහි බොහෝ කරුණු පැහැදිලි කර ඇත්තෙමු. නමුත් එය ඔවුනට පිළිකුල මිස අන් කිසිවක් වැඩි නොකරයි.

17 : 42

“ඔවුන් පවසන්නා සේ ඔහු සමඟ බොහෝ දෙවිවරුන් සිටිත් නම් ඔවුහු ද අර්ෂ්හි හිමි438 (අල්ලාහ්)ට (යටහත් වීමට) මාර්ගයක් සොයා ඇත්තාහ” යැයි පවසන්න.

17 : 43

ඔවුන් ප්‍රකාශ කරන දැය කෙරෙන් ඔහු සුවිශුද්ධ ය.10 උත්කෘෂ්ට ය. උත්තරීතර ය. ශ්‍රේෂ්ඨ ය.

17 : 44

අහස් සත ද පොළොව ද එහි ඇති සියලූ දැය ද ඔහු සුවිශුද්ධ කරයි. ඔහුගේ ප්‍රශංසාවෙන් ඔහු සුවිශුද්ධ නොකරන කිසිවක් නැත. නමුත් ඒවා සුවිශුද්ධ කිරීම නුඹලා වටහා නොගන්නෙහු ය. ඔහු ඉවසිලිවන්තයෙක් ද ක්ෂමා කරන්නෙක් ද වේ.

17 : 45

ඔබ කුර්ආනය පාරායණා කරන විට ඔබ හා පරලොව ගැන විශ්වාස නොකරන අය අතර අදෘශ්‍යමාන තිරයක් ඇති කරන්නෙමු.

17 : 46

ඔවුන් එය වටහා නොගනු පිණිස ඔවුන්ගේ සිත්හි මූඩි ද ඔවුන්ගේ කන්හි ඇබයක් ද ඇති කළෙමු. ඔබ කුර්ආනයෙහි ඔබේ දෙවියන් පමණක් සිහි කරන විට ඔවුහු පිළිකුලෙන් පලා යති.

17 : 47

“නුඹලා හූනියම් කරන ලද මිනිසෙකු ම අනුගමනය කරන්නෙහුයැ”යි අපරාධකරුවෝ රහසිගතව ප්‍රකාශ කිරීම ගැන ද (මුහම්මද්,) ඔබට ඔවුන් සවන් දුන් විට ඔවුන් සවන් දුන් දැය ගැන ද අපි මැනවින් දනිමු.

17 : 48

ඔවුහු ඔබට උපමා දක්වන්නේ කෙසේ දැයි බලන්න. එබැවින් ඔවුහු නොමග ගිය හ. ඔවුනට මාර්ගයක් අත්පත් කර ගත නොහැකිය.

17 : 49

“අපි ඇට කටු බවට පත් වී නෂ්ටාවශේෂ වූ විට අලූත් මැවීමක් ලෙස යළි පණ ගන්වනු ලබන්නෙමු දැ”යි ඔවුහු අසති9

17 : 50,51

“නුඹලා ගලක් බවට හෝ යකඩයක් බවට හෝ නුඹලාගේ සිත්හි මහත් සේ දැනෙන මැවීමක් බවට හෝ පත් වන්න. (නුඹලා කුමක් බවට පත් වූවත් ඔහු පණ ගන් වන්නේ යැ)”යි පවසන්න. “අප යළි නිර්මාණය කරන්නේ කවරෙක්දැ”යි ඔවුහු අසති. “පළමු වර නුඹලා නිර්මාණය කළ තැනක් ම යැ”යි පවසන්න. ඔබ වෙත තම හිස් සලා “එය පැමිණෙන්නේ කවරදා දැ”යි ඔවුහු අසති. “එය ළඟ දී ම පැමිණිය හැකි යැ”යි පවසන්න.26

17 : 52

ඔහු නුඹලා කැඳවන දින1 ඔහු ප්‍රශංසා කරමින් පිළිතුරු දෙන්නෙහු ය. (පොළොවෙහි) වාසය කළේ සුළු කලක් ම යැයි සිතන්නෙහු ය.

17 : 53

ඉතා යහපත් දේ ම කථා කරන ලෙස මාගේ වහලූන්ට පවසන්න. ෂෛතාන් ඔවුන් අතර භේදයක් ඇති කරයි. ෂෛතාන් මිනිසාට ප්‍රකට සතුරෙකි.

17 : 54

නුඹලාගේ දෙවියන් නුඹලා ගැන මැනවින් දනියි. ඔහු සිතුවේ නම් නුඹලාට දයාව දක්වයි. සිතුවේ නම් දඬුවම් කරයි. (මුහම්මද්,) අපි ඔබ ඔවුන් කෙරෙහි භාරකරුවෙකු ලෙස නොඑවීමු.81

17 : 55

අහස්හි ද පොළොවෙහි ද සිටින අය ගැන ඔබේ දෙවියන් මැනවින් දනියි. අපි නබිවරුන්ගෙන් ඇතැමුන් ඇතැමුන්ට වඩා විශිෂ්ට කර ඇත්තෙමු.37 දාවූද්ට සබූරය දුනිමු.

17 : 56

“ඔහු (අල්ලාහ්) හැර නුඹලා සිතින් මවා ගත් අය වෙත ප්‍රාර්ථනා කර බලන්න. නුඹලා කෙරෙන් කරදර දුරු කිරීමට හෝ වෙනස් කිරීමට හෝ ඔවුනට නොහැකියැ”යි පවසන්න.

17 : 57

මොවුන් කවරකු වෙත ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ ද ඔවුන්ගෙන් (දෙවියන්ට) ඉතා සමීප අය ම තමන්ගේ දෙවියන් වෙතට වසීලාවක්141 සොයති. ඔහුගේ දයාව අපේක්ෂා කරති. ඔහුගේ දඬුවමට ද බිය වෙති. ඔබේ දෙවියන්ගේ වේදනාව බිය විය යුත්තක් ම ය.

17 : 58

කවර ගම්මානයක් වූවත් කියාමත් දිනට1 පෙර අපි එය විනාශ නොකර හෝ එයට දරුණු ලෙස දඬුවම් නොකර හෝ සිටින්නේ නැත. මෙය ලේඛනයෙහි157 සටහන් කරන ලද්දකි.

17 : 59

අපි ප්‍රතිහාර්යයන් (දැන්) එවීමට බාධාවක් වී ඇත්තේ පෙර සිටි අය ඒවා අසත්‍ය යැයි සිතීම ය. අපි සමූද් ජන සමාජයට ඔටුදෙන ප්‍රත්‍යක්ෂ ලෙස දුනිමු. ඔවුහු ඌට අපරාධ කළ හ. බිය ගන්වනු පිණිස මිස අපි ප්‍රාතිහාර්යයන් නොඑවන්නෙමු.

17 : 60

“(මුහම්මද්,) ඔබේ දෙවියන් මිනිසුන් ගැන සහමුලින් ම දැන සිටින්නේ යැ”යි අපි ඔබට ප්‍රකාශ කළ සැටි සිහි කරන්න. අපි ඔබට පෙන් වූ දසුන ද කුර්ආනයෙහි ශාප කරන ලද ගස ද මිනිසුන්ට පරීක්ෂණයක් කළෙමු.267 අපි ඔවුන් බිය ගන්වන්නෙමු. නමුත් එය ඔවුනට මහත් දුර් මාර්ගයක් මිස අන් කිසිවක් වැඩි නොකරයි.

17 : 61

“ආදම්ට යටහත් පහත් වන්නැ”යි11 අපි සුර දූතයින්ට ප්‍රකාශ කළ විට ඉබ්ලීස් හැර සියල්ලෝ ම යටහත් පහත් වූහ. “ඔබ මැටියෙන් නිර්මාණය කළ කෙනෙකුට මම යටහත් පහත් වන්නෙම් දැ”යි ඔහු ඇසීය.503 ) 506

17 : 62

“ඔබ මට වඩා ගෞරවයට පාත්‍ර කළ මොහු ගැන මට පවසන්න. කියාමත් දිනය1 දක්වා ඔබ මට කල් දෙන්නෙහි නම් ස්වල්ප දෙනෙකු හැර මොහුගේ පෙළපත මම මුලිනුපුටා දමන්නෙමි”යි ද ඔහු පැවසීය.

17 : 63

“නුඹ පිටත් වෙනු. ඔවුන්ගෙන් යමෙක් නුඹ අනුගමනය කළේ නම් නුඹලාගේ කුලිය නිරයයි. (එය) පූර්ණ කුලියක් යැ”යි (දෙවියන්) පැවසීය.

17 : 64

“ඔවුන්ගෙන් නුඹට හැකි කෙනෙකු නුඹගේ කට හඬින් නොමග යවා ගනු. නුඹේ අසරු සේනාව ද පාබල සේනාව ද ඔවුනට එරෙහිව පොලඹවා ගනු. ධන සම්පතෙහි ද දරු සම්පතෙහි ද නුඹ ඔවුන් සමඟ කොටස්කරුවෙකු වනු. ඔවුනට පොරොන්දු දෙනු”(යි දෙවියන් පැවසී ය). ෂෛතාන් ඔවුනට මුළාවක් මිස අන් කිසිවක් පොරොන්දු නොවේ.

17 : 65

“මාගේ (යහපත්) වහලූන් කෙරෙහි නුඹට කිසිඳු බලයක් නැතැ”(යි ද දෙවියන් පැවසීය). ඔබේ දෙවියන් වගකීම් භාර ගැනීමට ප්‍රමාණවත් ය.

17 : 66

නුඹලා නුඹලාගේ දෙවියන්ගේ දයාව සොයනු පිණිස නුඹලා වෙනුවෙන් මුහුදේ නැව යාත්‍රා කරවන්නේ ඔහු ය. ඔහු නුඹලා කෙරෙහි අසම සම දයාවන්තයෙකු වේ.

17 : 67

මුහුදෙහි නුඹලාට විපතක් සිදු වූයේ නම් ඔහු හැර නුඹලා කැඳවන අය අතුරුදහන් වෙති. ඔහු නුඹලා ආරක්ෂා කොට ගොඩට ගෙන ආ විට නුඹලා පිටු පාන්නෙහු ය. මිනිසා අකෘතඥයෙක් වේ.

17 : 68

ඔහු පොළොවෙහි කොටසක නුඹලා ගිල්වීම ගැන හෝ නුඹලා කෙරෙහි ගල් වැසි වැසීමට සැලැස්වීම ගැන හෝ බියෙන් මිදී සිටින්නෙහු ද? පසුව නුඹලාට කිසිඳු භාරකරුවෙකු නුඹලා නොදකින්නෙහු ය.

17 : 69

නැතහොත් නැවත වරක් නුඹලා එහි (මුහුදෙහි) යවන විට නුඹලා වෙත සුළි සුළඟක් හමවා නුඹලා (ඔහු) ප්‍රතික්ෂේප කළ බැවින් නුඹලා ගිල්වීම ගැන බියෙන් මිදී සිටින්නෙහු ද? පසුව අපට එරෙහිව එහි නුඹලාට පිහිට වන්නෙකු නුඹලා නොදකින්නෙහු ය.

17 : 70

අපි ආදම්ගේ දරුවන් ගෞරවයට පත් කළෙමු.504 ගොඩබිමෙහි ද මුහුදෙහි ද ඔවුන් ඉසුලූවෙමු. පිරිසිදු දේ ඔවුනට පිරිනැමුවෙමු. අපි නිරිමාණය කළ බොහෝ නිර්මාණයන්ට වඩා ඔවුන් විශිෂ්ට කළෙමු.

17 : 71

සෑම ජන සමාජයක් ම ඔවුනොවුන්ගේ නායකයා සමඟ කැඳවන දින1 තම වාර්තා පොත දකුණ’තට දෙනු ලබන අය තම වාර්තා පොත කියවති. ඔවුහු අංශු මාත්‍රයක්වත් අපරාධ කරනු නොලබති.

17 : 72

මෙ(ලොවෙ)හි දී (චින්තනයෙන්) අන්ධව සිටින්නා පරලොවෙහිදීත් අන්ධයෙක් ව ද නොමග ගිය කෙනෙක් ව ද සිටියි.390

17 : 73

(මුහම්මද්,) අපි ඔබට දූත පණිවුඩ ලෙස දැනුම් නොදුන් දෙයක් ඔබ අප කෙරෙහි ප්‍රබන්ධ කළ යුතු පිණිස ඔවුහු ඔබ වෙනත’කට හැරවීමට තැත් කළහ. (ඔබ එසේ කළහොත්) ඔවුහු ඔබ ළබැඳි මිත්‍රයෙකු කර ගෙන සිටිති.

17 : 74

(මුහම්මද්,) අපි ඔබ ස්ථීරසාර නොකළෙමු නම් ඔබ ඔවුන් වෙත සුළු වශයෙන් නැමී සිටින්නෙහි ය.

17 : 75

ඔබ එසේ කර සිටියෙහි නම් ජීවත් වන විට දෙගුණයක් ද මරණයට පත් වන විට දෙගුණයක් ද අපි ඔබට වේදනාව විඳවා ඇත්තෙමු. පසුව අප වෙත ඔබ වෙනුවෙන් පිහිටවන්නෙකු ඔබ නොදකින්නෙහි ය.156

17 : 76

(මුහම්මද්,) මෙම පොළොවෙන් ඔබ ඉවත් කොට පිටු වහල් කිරීමට ඔවුහු තැත් කළ හ. එවිට ඔවුහු ඔබට පසුව සුළු වශයෙන් මිස නොනවතින්නෝ ය.268

17 : 77

(මුහම්මද්,) ඔබට පෙර අපි එවූ දූතයින්ගේ විෂයයෙහි (අපගේ) පිළිවෙත (වූයේ මෙය)යි. අපගේ පිළිවෙතෙහි වෙනසක් ඔබ නොදකින්නෙහි ය.

17 : 78

ඉර බැස යෑමේ සිට රාත්‍රියෙහි අඳුර පැතිරෙන තෙක් වූ සලාතය ද ෆජ්ර් (සලාතයෙහි) කුර්ආනය ද ඉටු කරන්න. ෆජ්ර් (සලාතයෙහි) කුර්ආනය සාක්ෂි දරනු ලබන්නක් වේ.

17 : 79

(මුහම්මද්,) ඔබට අතිරේක (සලාත)යක් ලෙස රාත්‍රියෙහි මෙ(ම කුර්ආනය) මගින් තහජ්ජුද් සලාතය ඉටු කරන්න. ඔබේ දෙවියන් ඔබ ප්‍රශංසනීය ස්ථානයක නැගිටු විය හැකි ය.

17 : 80

“මාගේ දෙවියනි, යහපත් ලෙසින් මා ඇතුළු කරවනු මැනව` යහපත් ලෙසින් මා බැහැර කරවනු මැනව` ඔබ වෙතින් මා වෙනුවෙන් පිහිට විය හැකි බලයක් පිහිටුවනු මැනවැ”යි පවසන්න.

17 : 81

“සත්‍යය සම්ප්‍රාප්ත විය. අසත්‍ය විනාශ විය. අසත්‍ය විනාශ වන්නක් ම යැ”යි පවසන්න.

17 : 82

විශ්වාස කළ අයට දයාවක් ද රෝගනිවාරණයක් ද වන දෙයක් අපි කුර්ආනයෙහි පහළ කළෙමු. එය අපරාධකරුවන්ට අලාභයක් මිස අන් කිසිවක් වැඩි නොකරයි.

17 : 83

අපි මිනිසාට අනුග්‍රහයක් පිරිනමන විට ඔහු (අපට) පිටු පා ඈතට ගමන් කරයි. ඔහුට විපතක් සිදු වූ විට ඔහු බලාපොරොත්තු සුන් වූ කෙනෙක් බවට පත් වෙයි.

17 : 84

සෑම කෙනෙක් ම තම තමන්ගේ මාර්ගයෙහි ක්‍රියා කරයි. යහ මගෙහි ගමන් කරන්නා කවරෙක් දැයි ඔබේ දෙවියන් මැනවින් දනියි.

17 : 85

(මුහම්මද්,) ප්‍රාණය ගැන ඔවුහු ඔබෙන් විමසති. “ප්‍රාණය යනු මාගේ දෙවියන්ගේ නියෝගය අනුව පවතින්නකි. නුඹලා සුළු වශයෙන් ම දැනුම දෙන ලද්දෙහු යැ”යි පවසන්න.

17 : 86,87

(මුහම්මද්,) අපි සිතුවෙමු නම් ඔබට දැනුම් දුන් දූත පණිවුඩය පහ කර දමන්නෙමු. පසුව ඒ ගැන අප වෙත ඔබට කිසිඳු භාරකරුවෙකු ඔබ නොදකින්නෙහි ය. නමුත් ඔබේ දෙවියන්ගේ දයාවෙන් (පහ නොකරන ලදී). ඔබ කෙරෙහි ඔහුගේ දයාව සුවිශාල ය.26

17 : 88

“මෙම කුර්ආනය වැනි දෙයක් ගෙන ඒම සඳහා මිනිසුන් හා ජින් වරුන් එක් රැස් වූවත් මෙවැන්නක් ගෙන ඒමට ඔවුනට නොහැකිය. ඔවුන්ගෙන් ඇතැමෙක් ඇතැමෙකුට පිහිට වන්නෙකු ව සිටිය දී ද” යැයි පවසන්න.7

17 : 89

අපි කුර්ආනයෙහි මිනිසුන් වෙනුවෙන් සෑම පූර්වාදර්ශයක් ම පිරිනමා ඇත්තෙමු. මිනිසුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් (දේව) ප්‍රතික්ෂේපය මිස අන් කිසිවක් පිළි නොගනිති.

17 : 90

“ඔබ මෙම පොළොවෙහි අප වෙනුවෙන් උල්පතක් ගලා බැසීමට සලස්වන තෙක් අපි කිසිසේත් ම ඔබ ගැන විශ්වාස නොකරන්නෙමු”යි ඔවුහු පවසති.

17 : 91

“නැතහොත් ඔබට රට ඉදි සහ මිදී උයනක් තිබිය යුතුය. ඔබ ඒවා අතරින් ගංගාවන් ගලා බසින්නට සැලැස්විය යුතුය.”

17 : 92

“නැතහොත් ඔබ සිතන්නාක් මෙන් අප මත අහස කැබැලි වලට කඩා වැටීමට සැලස්විය යුතුය. නැතහොත් අල්ලාහ් ද සුර දූතයින් ද (අප) ඉදිරියෙහි ගෙන ආ යුතුය.”

17 : 93

“නැතහොත් ඔබට රන් මුවා නිවසක් තිබිය යුතුය. නැතහොත් ඔබ අහසට නැගිය යුතුය. අපට කියවිය හැකි පුස්තකයක් සමඟ ඔබ අප වෙත බසින තෙක් ඔබේ නැගීම කිසිසේත් ම විශ්වාස නොකරන්නෙමු.” (යි ද ඔවුහු පවසති). “මාගේ දෙවියන් සුවිශුද්ධවන්තයා ය.10 මම මිනිසෙක් ද දූතයෙක් ද මිස අන් කෙනෙක් වූයෙම් දැ”යි269 (මුහම්මද්,) අසන්න.

17 : 94

මිනිසුන් වෙත යහ මග පැමිණි විට ඔවුන් විශ්වාස කිරීමට බාධාවක් වූයේ “අල්ලාහ් දූතයෙකු ලෙස එව්වේ මිනිසෙකු දැ”යි ඔවුන් ප්‍රකාශ කිරීමයි

17 : 95

“සුර දූතවරු පොළොවෙහි නිදැල්ලේ සැරි සරමින් (වාසය කරමින්) සිටියහොත් අපි ඔවුන් වෙත අහසින් දූතයෙකු ලෙස සුර දූතයෙකු ම එවා ඇත්තෙමු”යි පවසන්න.154

17 : 96

“මා හා නුඹලා අතර අධීක්ෂණය කිරීමට අල්ලාහ් ප්‍රමාණවත් ය. ඔහු තම වහලූන් ගැන ප්‍රවීණයෙක් ද බලන්නෙක් ද වේ” යැයි පවසන්න.

17 : 97

අල්ලාහ් යමෙකුට යහ මග පෙන්වන්නේ ද ඔහු ම ය, යහ මග ලද්දා. ඔහු යමෙකු දුර් මාර්ගයේ අත් හැර දමන්නේ ද ඔවුනට ඔහු හැර වෙනත් ආරක්ෂකයින් ඔබ නොදකින්නෙහි ය. අපි ඔවුන් මූණින් වැටීමට සලස්වා අන්ධයින්, ගොළුවන් හා බිහිරන් ලෙස කියාමත් දින1 නැගිටුවන්නෙමු. ඔවුන්ගේ නවාතැන නිරයයි. එය නිමී යන සෑම විටෙක ම අපි ඔවුනට ගින්න වැඩි කරන්නෙමු.

17 : 98

ඔවුන් අපේ වැකි ප්‍රතික්ෂේප කළ බැවින් ද “අපි ඇට කටු බවට පත් වී නෂ්ටාවශේෂ වූ විට අලූත් මැවීමක් ලෙස යළි පණ ගන්වනු ලබන්නෙමු දැ”යි ප්‍රකාශ කළ බැවින් ද ඔවුනට හිමි දඬුවම මෙයයි.

17 : 99

අහස් හා පොළොව නිර්මාණය කළ අල්ලාහ් මොවුන් වැනි (අධම) අය නිර්මාණය කිරීමට බලසම්පන්නයෙකු බව ඔවුහු නොදනිත් ද? ඔහු කිසිඳු සැකයක් නැති කාල සීමාවක් ඔවුන් වෙනුවෙන් නියම කළේය. අපරාධකරුවෝ (දේව) ප්‍රතික්ෂේපය මිස අන් කිසිවක් පිළි නොගනිති.

17 : 100

“මාගේ දෙවියන්ගේ දයාවේ භාණ්ඩාගාර වලට නුඹලා හිමිකරුවන් වී සිටියහොත් වියදම් කිරීමට බියෙන් නුඹලා වෙත ම රඳවාගෙන ඇත්තෙහු ය. මිනිසා මසුරුකම් කරන්නෙක් වේ”යැයි පවසන්න.

17 : 101

අපි මූසාට පැහැදිලි සාධක නවයක් දුනිමු. ඔහු ඔවුන් වෙත පැමිණි විට (සිදු වූ දේ) ඉස්රායීල්ගේ දරුවන්ගෙන් අසන්න. “මූසා, නුඹ හූනියම් කරන ලද කෙනෙක් යැයි මම සිතන්නෙමි”යි ෆිර්අවුන් ඔහුට පැවසීය.

17 : 102

“අහස්හි ද පොළොවෙහි ද අධිපතියාණන් මේවා සාධක ලෙස පහළ කර තිබෙන බව නුඹ දන්නෙහි ය. ෆිර්අවුන්, නුඹ විනාශ කරනු ලබන්නෙක් යැයි මම සිතන්නෙමි”යි (මූසා) පැවසීය.

17 : 103

ඔවුන් එම දේශයෙන් නෙරපා දැමීමට (ෆිර්අවුන්) අදහස් කළේය. අපි ඔහු ද ඔහු සමඟ සිටි සියල්ලන් ද (මුහුදෙහි) ගිල්වීමු.

17 : 104

”මෙම භූමියෙහි වාසය කරන්න. පරලොව ගැන වූ ප්‍රතිඥාව ඉටු වන විට අපි නුඹලා එකට ගෙන එන්නෙමු”යි ඉන් පසුව ඉස්රායීල්ගේ දරුවන්ට අපි පැවසුවෙමු.

17 : 105

අපි මෙය සත්‍යය සමඟ පහළ කළෙමු. එය ද සත්‍යය සමඟ පහළ විය. සුබාරංචි කියන්නෙකු ද අවවාද කරන්නෙකු ද ලෙස මිස අපි ඔබ නොඑවීමු.

17 : 106

මිනිසුන්ට කාල පරතරයක් සහිතව ඔබ පාරායණා කර පෙන්වනු පිණිස කුර්ආනය කොටස් කර එය ක්‍රම ක්‍රමයෙන් පහළ කළෙමු.447

17 : 107

“මෙය විශ්වාස කරන්න. නැතහොත් විශ්වාස නොකරන්න.396 මෙයට පෙර (ධර්ම ග්‍රන්ථය ගැන) දැනුම් දෙන ලද අය වෙත මෙය ප්‍රකාශ කරන ලද්දේ නම් ඔවුහු මුණින් අතට සජ්දාවෙහි396 වැටෙති”යි පවසන්න.

17 : 108

”අපේ දෙවියන් සුවිශුද්ධවන්තයා ය.10 අපේ දෙවියන්ගේ පොරොන්දුව ඉටු කරනු ලබන්නක් වේ” යැයි ඔවුහු පවසති.

17 : 109

ඔවුහු හඬමින් මුණින් අතට වැටෙති. එය ඔවුනට නිහතමානය වැඩි කරයි.

17 : 110

“අල්ලාහ් යැ”යි අමතන්න. නැතහොත් “රහ්මාන් යැ”යි අමතන්න. නුඹලා කෙසේ ඇමතුවත් ඔහුට අලංකාර නාමයන් ඇතැයි පවසන්න. ඔබේ ප්‍රාර්ථනාව උස් හඬින් නොකරන්න. ඉතා පහත් හඬින් ද නොකරන්න. මේ දෙකට අතර මැදි මගක් සොයන්න.270

17 : 111

“දරුවෙකු බිහි කර නොගත් අල්ලාහ්ට ම සියලූ ප්‍රශංසා හිමිය. පාලනයෙහි ඔහුට හවුල්කරුවන් නොමැත. පිහිට වන්නෙක් නමැති නින්දාව ද ඔහුට නැතැ”යි (මුහම්මද්,) පවසන්න. ඔහු අධිකව උත්කෘෂ්ට කරන්න.