16 : අන් නහ්ල් – මී මැස්සා

අන් නහ්ල් – මී මැස්සා

පරිච්ඡේදය: 16

මුළු වැකි ගණන : 128

මෙම පරිච්ඡේදයේ 68, 69 ආදි වැකි වල මී මැස්සා හා මී පැණි පිළිබඳව වැදගත් පුවතක ප්‍රකාශ වන බැවින් මෙම පරිච්ඡේදයට ‘මී මැස්සා’ යනුවෙන් නම් කරන ලදී.

අසීමිත කරුණාවන්තයා ද අසම සම දයාවන්තයා ද වන අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්…

16 : 1

අල්ලාහ්ගේ නියෝගය පැමිණ ඇත. එබැවින් එයට ඉක්මන් නොවන්න. ඔහු සුවිශුද්ධවන්තයා ය.10 ඔවුන් කල්පනය කරන සමානයන් කෙරෙන් ඔහු අති උත්කෘෂ්ට ය.

16 : 2

“මා හැර නැමදීමට සුදුස්සා අන් කිසිවෙක් නැත. එබැවින් මට ම බිය වන්නැ”යි අවවාද කරන ලෙස තම ජීවමාන නියෝගය සමඟ තමා සිතන වහලූන් වෙත ඔහු සුර දූතයින් පහළ කරයි.

16 : 3

ඔහු අහස් හා පොළොව සාධාරණ හේතුවක් මත නිර්මාණය කළේය. ඔවුන් කල්පනය කරන සමානයන් කෙරෙන් ඔහු අති උත්කෘෂ්ට ය.

16 : 4

ඔහු ශුක්ර ධාතුවෙන් මිනිසා නිර්මාණය කළේය.506 නමුත් ඔහු ප්‍රකට ව වාද කරන්නෙක් ව සිටියි.

16 : 5

ඔහු නුඹලා වෙනුවෙන් ම සිවුපාවුන් නිර්මාණය කළේය. ඒවාහි සිසිල වළක්වන දැය (ලෝම) ද නොයෙකුත් ප්‍රයෝජන ද ඇත. ඒවායින් නුඹලා අනුභව කරන්නෙහු ය.171

16 : 6

උදෑසන උන් දක්කා ගෙන යන විට ද සවස උන් දක්කා ගෙන එන විට ද නුඹලාට එහි සුන්දරත්වයක් ඇත.

16 : 07

නුඹලාට මහත් දුෂ්කරතාවකින් විනා ළඟා විය නොහැකි ගම්මානයකට උන් නුඹලාගේ බර උසුලා ගෙන යති. නුඹලාගේ දෙවියන් අනුකම්පාව දක්වන්නෙකි, අසම සම දයාවන්තයෙකි.

16 : 08

අශ්වයින්, කොටළුවන්, බූරුවන්, ආදිය උන් පිට නැග නුඹලා ගමන් කරනු පිණිසත් ගෞරවයක් පිණිසත් (ඔහු නිර්මාණය කළේය). නුඹලා නොදන්නා දේ (මතුවට) ඔහු නිර්මාණය කරයි.253

16 : 09

යහ මග අල්ලාහ්ගේ වගකීමයි. වකුටු මාර්ගයක් ද ඇත. ඔහු සිතා ඇත්නම් නුඹලා සියල්ලන්ට ම යහ මග පෙන්වා ඇත්තේ ය.

16 : 10

නුඹලා වෙනුවෙන් අහසින් ජලය පහළ කළේ ඔහු ය.507 එහි පානීය ජලය ද ඇත. නුඹලා (සිවුපා සතුන්ට) තණ කැවීම සඳහා වූ වෘක්ෂලතා ද එමගින් ලැබෙයි.

16 : 11

එමගින් ධාන්‍යය ද ඔලිව් ගස ද රට ඉඳි, මිඳී හා සියලූ පලතුරු ද නුඹලා වෙනුවෙන් ඔහු හට ගන්වයි. සිතන ජනතාවට මෙහි සාධකයක් ඇත.

16 : 12

රැය, දවාල, ඉර, හඳ ආදිය ඔහු නුඹලා වෙනුවෙන් ප්‍රයෝජනවත් කළේ ය. (සියලූ) තාරකා ද ඔහුගේ අණ පරිදි වසඟ කරනු ලැබ ඇත. වටහා ගන්නා ජනතාවට මෙහි සාධක රැසක් ඇත.

16 : 13

ඔහු පොළොවෙහි නුඹලා වෙනුවෙන් නිර්මාණය කළ දේ එකිනෙකට වෙනස් විවිධ වර්ණ වලින් යුක්ත ය. ඉගැන්මක් ලබන ජනතාවට මෙහි සාධකයක් ඇත.

16 : 14

නුඹලා මුහුදෙන් නැවුම් මාංශ අනුභව කරනු පිණිස ද171)505නුඹලා එයින් පළඳින ආභරණ මතු කර ගනු පිණිස ද ඔහුගේ දයාව සොයනු පිණිස ද නුඹලා (ඔහුට) කෘතඥ වනු පිණිස ද මුහුද නුඹලාට ප්‍රයෝජනවත් කළේ ඔහු ය. නැව් එය ඉරාගෙන යෑම ඔබ දකින්නෙහි ය.

16 : 15,16

පොළොව නුඹලා කම්පනය නොකරනු පිණිස එහි කුඤ්ඤ ද248 නුඹලා මග දැන ගනු පිණිස විවිධ මං මාවත් ද විවිධ ගංගාවන් ද විවිධ සලකුණු ද ඔහු පිහිටුවීය. තාරකා මගින් ඔවුහු මග දැන ගනිති.26

16 : 17

නිර්මාණය කරන්නා නිර්මාණය නොකරන්නෙකු වැනි ද? නුඹලා නොසිතන්නෙහු ද?

16 : 18

නුඹලා අල්ලාහ්ගේ අනුග්‍රහය ගණන් කරන්නෙහු නම් නුඹලාට එය ගණන් කර නිම කළ නොහැකිය. අල්ලාහ් ක්ෂමා කරන්නෙකි, අසම සම දයාවන්තයෙකි.

16 : 19

නුඹලා සඟවන දැය ද හෙළිදරව් කරන දැය ද අල්ලාහ් දනියි.

16 : 20

ඔවුන් අල්ලාහ් හැර කවරෙකු කැඳවන්නේ ද ඔවුහු කිසිවක් නිර්මාණය නොකරති. ඔවුහු ම නිර්මාණය කරනු ලබති.

16 : 21

ඔවුන් මළවුන් ය. ජීවමානව සිටින්නෝ නොවෙති. තමන් පණ ගන්වනු ලබන්නේ කවරදා දැයි ඔවුහු නොදනිති.

16 : 22

නුඹලාගේ දෙවියන් එකම දෙවියෙකි. පරලොව ගැන විශ්වාස නොකරන අයගේ සිත් (මෙය) ප්‍රතික්ෂේප කරයි. ඔවුහු උඩඟු වන්නෝ වෙති.

16 : 23

“ඔවුන් සඟවන දැය ද හෙළි දරව් කරන දැය ද අල්ලාහ් දනියි” යන්නෙහි සැකයක් නැත. ඔහු උඩඟු වන අය ප්‍රිය නොකරයි.

16 : 24

නුඹලාගේ දෙවියන් පහළ කළේ කුමක් දැයි ඔවුන්ගෙන් අසනු ලබන විට “මුතුන් මිත්තන්ගේ කල්පිත කථා යැ”යි ඔවුහු පවසති.

16 : 25

කියාමත් දින1 සම්පූර්ණයන් ම තමන්ගේ බර ද කිසිඳු දැනුමක් නොමැතිව ඔවුන් නොමඟ යැවූ අයගේ බර ද උසුලනු පිණිස (ඔවුහු මෙලෙස පවසති). දැන ගන්න, ඔවුන් උසුලන දේ ඉතා නරක ය.254

16 : 26

ඔවුනට පෙර සිටි අය ද කුමන්ත්‍රණය කළහ. ඔවුන්ගේ ගොඩනැඟිලි වලට පහළ කොටසින් අල්ලාහ් පැමිණියේය.61 ඔවුනට ඉහළින් වූ වහල ඔවුන් මත කඩා වැටුණි. ඔවුන් නොහඟින ලෙසින් වේදනාව ඔවුන් වෙත පැමිණියේය.

16 : 27

පසුව ඔහු කියාමත් දින1 ඔවුන් නින්දාවට පත් කරයි. “නුඹලා මට සමානව සිතා වාද කරමින් සිටි අය කොහේ දැ”යි ඔහු අසයි. “අද දින නින්දාව ද විනාශය ද (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කළ අයට යැ”යි අධ්‍යාපනය දෙන ලද අය පවසති.

16 : 28

සුර දූතවරු තමන්ට තමන් ම අපරාධ කර ගත් අය අත්පත් කර ගන්නා විට “අපි කිසිඳු විනාශයක් නොකළෙමු”යි ඔවුහු සමාදාන වදන් ප්‍රකාශ කරති.165 එසේ නොවේ. නුඹලා කරමින් සිටි දේ ගැන අල්ලාහ් සර්වඥයෙකි.

16 : 29

“නිරයේ දොරටු වලින් ඇතුළු වන්න. එහි සදාකාලීන ව සිටින්නෙහු යැ”(යි ප්‍රකාශ කරනු ලැබේ). උඩඟු වූවන්ගේ නවාතැන ඉතා නරක ය.

16 : 30

“නුඹලාගේ දෙවියන් පහළ කළේ කුමක් දැ”යි (දෙවියන්ට) බිය බැතිමත් වූ අයගෙන් අසනු ලැබේ. “යහපත යැ”යි ඔවුහු පවසති. මෙලොවෙහි යහපත කළ අයට යහපතක් ම ය. නමුත් පරලොව ජීවිතය අති විශිෂ්ට ය. (දෙවියන්ට) බිය බැතිමත් වන අයගේ ලොව අති විශිෂ්ට ය.

16 : 31

ඔවුහු සදාතන ස්වර්ගයන්හි ඇතුළු වෙති. ඒවා යටින් ගංගා ගලා බසියි. ඔවුන් සිතූ පැතූ දේ ඔවුනට එහි ඇත. (තමාට) බිය බැතිමත් වන අයට අල්ලාහ් කුලිය පිරිනමන්නේ මෙලෙස ය.

16 : 32

සත් පුරුෂයින් ව සිටිය දී සුර දූතවරු ඔවුන්ගේ ප්‍රාණයන් අත්පත් කර ගෙන165 “නුඹලා කෙරෙහි සලාම් උදා වේවා`159 නුඹලා කරමින් සිටි දේ හේතු කොටගෙන ස්වර්ගයට පිවිසෙන්නැ”යි පවසති.

16 : 33

සුර දූතවරු ඔවුන් වෙත පැමිණීම හෝ153 ඔබේ දෙවියන්ගේ අණ පැමිණීම හෝ ඔවුහු අපේක්ෂා කරන්නෝ ද? ඔවුනට පෙර සිටි අය ද මෙලෙස ම කළ හ. අල්ලාහ් ඔවුන්ට අපරාධ නොකළේය. නමුත් ඔවුහු තමන්ට ම අපරාධ කර ගත්හ.

16 : 34

ඔවුන් කළ අයහපත් ක්‍රියා ඔවුන් හසු කළේය. ඔවුන් විහිළු කරමින් සිටි දේ (දඬුවම) ඔවුන් වැටලීය.

16 : 35

“අල්ලාහ් සිතා ඇත්නම්, අපි හෝ අපේ මුතුන් මිත්තන් හෝ ඔහු හැර අන් කිසිවක් නැමදුම් නොකර සිටින්නෙමු. ඔහු(ගේ අණක්) නොමැතිව අප විසින් ම කිසිවක් තහනම් නොකර සිටින්නෙමු”යි සමානයන් කල්පනය කරන්නෝ පවසති. ඔවුනට පෙර සිටි අය ද මෙලෙස ම කළ හ. පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කිරීම මිස අන් කිසිවක් දූතයින් කෙරෙහි පැවරී තිබේ ද?

16 : 36

“අල්ලාහ් ම නමදින්න. අයහපත් බලවේග වලින් වැළකෙන්නැ”යි (ප්‍රකාශ කරමින්) අපි සෑම ජන සමාජයක් අතුරින් ම දූතයෙකු එවීමු.214 අල්ලාහ් යහ මග පෙන් වූ අය ද එම ජන සමාජයෙහි සිටිය හ. දුර් මාර්ගය ස්ථීර වූ අය ද සිටිය හ. එබැවින් පොළොවෙහි සංචාරය කොට අසත්‍ය යැයි සිතූ අයගේ අවසානය කෙබඳු වී දැයි බලන්න.

16 : 37

ඔවුහු යහ මග ලැබිය යුතු යැයි ඔබ දැඩි සේ ආශා කළෙහි නම්, අල්ලාහ් දුර් මාර්ගයේ අත් හැර දැමූ කෙනෙකුට යහ මග පෙන්වන්නේ නැත. ඔවුනට පිහිට වන්නන් ද නැත.81

16 : 38

“අල්ලාහ් මළවුන් නැවත පණ නොගන්වන්නේ යැ”යි මොවුහු අල්ලාහ් මත ස්ථීර ලෙස දිවුරා පවසති. එසේ නොවේ. මෙය ඔහුගේ සැබෑ පොරොන්දුවකි. නමුත් මිනිසුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් නොදනිති.

16 : 39

ඔවුන් ප්‍රතිවිරුද්ධ වූ දේ පැහැදිලි කරනු පිණිසත් තමන් අසත්‍ය පවසන්නන් වූ බව (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කරන අය දැන ගනු පිණිසත් (ඔහු යළි නැගිටුවයි).

16 : 40

අපි යම් දැයක් අදහස් කළහොත් අපේ ප්‍රකාශය “වනු”යි ප්‍රකාශ කිරීම පමණකි. වහාම එය සිදු වනු ඇත.506

16 : 41

අපරාධ කරනු ලැබීමෙන් පසුව අල්ලාහ් උදෙසා හිජ්රත්460 කළ අය මෙලොවෙහි අලංකාර ලෙසින් පදිංචි කරවන්නෙමු. පරලොවෙහි කුලිය මීටත් වඩා අති මහත් ය. ඔවුහු මෙය දැනගත යුතු නොවේ ද?

16 : 42

ඔවුහු ඉවසීමෙන් සිටිති. තම දෙවියන් කෙරෙහි ම රඳා පවතිති.

16 : 43,44

(මුහම්මද්,) අපි ඔබට පෙර පුරුෂයින් ම දූතයින් ලෙස එවීමු.239 අපි ඔවුනට පැහැදිලි සාධක සමඟ ද ලේඛන සමඟ ද අපේ දූත පණිවුඩ දැනුම් දුනිමු.105 නුඹලා නොදැන සිටින්නෙහු නම් බුද්ධිමතුන්ගෙන් අසන්න.150 ජනතාවට පහළ වූ දේ ඔබ ඔවුනට පැහැදිලි කරනු පිණිසත්255 ඔවුන් සිතනු පිණිසත් අපි මෙම උපදේශය ඔබට පහළ කළෙමු.26

16 : 45,46,47

අයහපත් ක්‍රියා වෙනුවෙන් කුමන්ත්‍රණ කරන අය, අල්ලාහ් ඔවුන් පොළොවෙහි ගිල්වීමෙන් හෝ ඔවුනට නොහැඟෙන ලෙසින් ඔවුන් වෙත වේදනාව පැමිණීමෙන් හෝ තම කටයුතු වල නියැලෙමින් සිටිය දී ඔහු ඔවුන් හසු කිරීමෙන් හෝ භීතියට පත්ව සිටිය දී ඔහු ඔවුන් හසු කිරීමෙන් හෝ බියෙන් මිදී සිටින්නෝ ද? ඔවුනට ගැලවිය නොහැකිය. නුඹලාගේ දෙවියන් අනුකම්පාව දක්වන්නෙකි, අසම සම දයාවන්තයෙකි.26

16 : 48

අල්ලාහ් නිර්මාණය කළ එක් එක් දේ ඔවුහු නුදුටුවෝ ද? එහි සෙවණැලි දකුණු පසට ද වම් පසට ද නැමී අල්ලාහ්ට වැටී යටහත් පහත් වෙයි.

16 : 49

අහස්හි තිබෙන දැය ද පොළොවෙහි සිටින ජීවින් ද සුර දූතවරු ද අල්ලාහ්ට සජ්දා කරති.396 සුර දූතවරු උඩඟු නොවෙති.396

16 : 50

තමන්ට ඉහළින් සිටින තම දෙවියන්ට ඔවුහු බිය වෙති. අණ වන ලද දේ ඉටු කරති.

16 : 51

“දෙවියන් දෙදෙනෙකු කල්පනය නොකරන්න. ඔහු එකම දෙවියෙකි. එබැවින් මට ම බිය වන්නැ”යි අල්ලාහ් ප්‍රකාශ කරයි.

16 : 52

අහස්හි ද පොළොවෙහි ද තිබෙන දැය ඔහුට ම හිමිය. මෙම ධර්මය සදා ඔහුට ම හිමිය. අල්ලාහ් නොවන අයට ද, නුඹලා බිය වන්නේ?

16 : 53

නුඹලා වෙත ඇති සෑම අනුග්‍රහයක් ම අල්ලාහ්ගේ ම ය. පසුව නුඹලාට කිසියම් විපතක් සිදු වූයේ නම් ඔහු වෙත ම නුඹලා මැසිවිලි නගන්නෙහු ය.

16 : 54,55

පසුව ඔහු එම විපත නුඹලා කෙරෙන් පහ කළ විට අපි ඔවුනට පිරිනැමූ දැයට අකෘතඥ වී නුඹලා අතුරින් පිරිසක් තම දෙවියන්ට සමානයන් කල්පනය කරති. භුක්ති විඳින්න. මතුවට දැන ගන්නෙහු ය.26

16 : 56

අපි ඔවුනට දුන් දැයින් කොටසක් තමන් නොදන්නා දේ (මනඃකල්පිත දෙවිවරුන්) වෙනුවෙන් වෙන් කරති. අල්ලාහ් මත දිවුරමි. නුඹලා ප්‍රබන්ධ කරමින් සිටි දේ ගැන විමසනු ලබන්නෙහු ය.

16 : 57

අල්ලාහ්ට දූවරුන් කල්පනය කරති. ඔහු සුවිශුද්ධවන්තයා ය.10 නමුත් ඔවුන් ප්‍රිය කරන දේ (පිරිමි දරුවන්) ඔවුනට අවශ්‍ය ලූ`

16 : 58

ඔවුන්ගෙන් කෙනෙකුට ගැහැනු දරුවකු පිළිබඳව සුබාරංචියක් ප්‍රකාශ කරන ලද්දේ නම් ඔහුගේ මුහුණ අඳුරු වී ශෝකයට පත් කෙනෙක් වන්නේ ය.

16 : 59

ඔහුට ප්‍රකාශ කරන ලද අයහපත් (යැයි සිතූ) පුවත නිසා සමාජයෙන් ඔහු සැඟවෙයි. නින්දාව සමඟින් මෙය තබා ගන්නේ ද? නැතහොත් මෙය (පණ පිටින්) පසෙහි වළලා දමන්නේ දැ (යි කල්පනා කරයි). දැන ගන්න. ඔවුන් විනිශ්චය කරන දේ ඉතා නරක ය.

16 : 60

පරලොව ගැන විශ්වාස නොකරන අයට අයහපත් ගුණය ඇත. නමුත් අල්ලාහ්ට උතුම් ගුණය ඇත. ඔහු අබිබවන්නා ය, ප්‍රඥාවන්තයා ය.

16 : 61

මිනිසුන්ගේ අපරාධය හේතු කොටගෙන අල්ලාහ් ඔවුනට (එකෙණෙහි ම) දඬුවම් කර සිටියේ නම් ඔහු පොළොවෙහි කිසිඳු ජීවියෙකු අත් හැර දමා සිටින්නේ නැත. නමුත් ඔහු නියමිත කාල සීමාවක් දක්වා ඔවුන් පමා කරයි. ඔවුන්ගේ කාල සීමාව පැමිණි විට සුළු මොහොතක්වත් ඔවුහු පමා නොවති. ඉක්මන් ද නොවෙති.

16 : 62

ඔවුහු (තමන්ට) ප්‍රිය නොකරන දේ (ගැහැනු දරුවා) අල්ලාහ්ට කල්පනය කරති. (මෙමගින්) තමන්ට යහපතක් ඇතැයි ඔවුන්ගේ දිව් බොරු පවසති. “ඔවුනට නිරය ම ඇත. ඔවුහු (එහි) තල්ලූ කරනු ලබති” යන්නෙහි සැකයක් නැත.

16 : 63

අල්ලාහ් මත දිවුරන්නෙමු. අපි ඔබට පෙර සිටි ජන සමාජයන් වෙත දූතයින් එවීමු. ෂෛතාන් ඔවුන්ගේ ක්‍රියා ඔවුනට අලංකාර කොට පෙන්වීය. එබැවින් අද ඔවුන්ගේ ළබැඳි මිත්‍රයා ඔහු ය. ඔවුනට පීඩාකාරී වේදනාවක් ඇත.

16 : 64

(මුහම්මද්,) අපි ඔබට මෙම ධර්ම ග්‍රන්ථය පහළ කළේ ඔවුන් ප්‍රතිවිරුද්ධ වූ දේ ගැන ඔබ ඔවුනට පැහැදිලි කරනු පිණිස ය.256 (මෙය) විශ්වාස කරන ජනතාවට යහ මගක් ද දයාවක් ද වේ.

16 : 65

අල්ලාහ් අහසින් ජලය පහළ කළේය.507 එමගින් පොළොව මළ පසු එය පණ ගැන්වීය. සවන් දෙන ජනතාවට මෙහි සාධකයක් ඇත.

16 : 66

සිවුපාවුන්හි නුඹලාට ඉගැන්මක් ඇත. උන්ගේ උදරයන්හි තිබෙන ජීරණය වූ ආහාර හා ලේ අතරින් (පෙරෙන) පිරිසිදු කිරි අපි නුඹලාට පානය කරවන්නෙමු. එය පානය කරන්නන්ට සුමිහිරි ය.257

16 : 67

නුඹලා රට ඉඳි හා මිදී ගෙඩි වලින් මත්පැන් ද116 අලංකාර ආහාරයක් ද පිළියෙල කරන්නෙහු ය. වටහා ගන්නා ජනතාවට මෙහි සාධකයක් ඇත.

16 : 68,69

“නුඹ කඳු වල ද ගස් වල ද මින්සුන් තනන දැයෙහි ද මී වද තනා ගනු. පසුව සියලූ පලතුරු වලින් අනුභව කරනු. නුඹේ දෙවියන්ගේ මාවත්හි පහසුවෙන් ගමන් කරනු”යි ඔබේ දෙවියන් මී මැස්සන්ට දැනුම් දුන්නේය. උන්ගේ උදරයන්ගෙන් එකිනෙකට වෙනස් විවිධ වර්ණ වලින් යුත් පානයක් හෙළි වෙයි.259 එහි මිනිසුන්ට රෝග නිවාරණයක් ඇත. සිතන ජනතාවට මෙහි සාධකයක් ඇත.26

16 : 70

අල්ලාහ් නුඹලා නිර්මාණය කළේය. පසුව නුඹලා අත්පත් කර ගනියි. දැනුමෙන් පසුව කිසිවක් නොදන්නා කෙනෙක්333වීම සඳහා දැඩි ව්‍යෝ වෘද්ධභාවයට පත් කරනු ලබන අය ද නුඹලා අතර සිටිති.

16 : 71

අල්ලාහ් නුඹලා අතුරින් ඇතැමෙකු වඩා ඇතැමෙකුට ධනයෙන් විශිෂ්ටත්වයට පත් කර ඇත. (ධනයෙන්) විශිෂ්ටත්වය පත් කරන ලද අය තම ධනය තම වහලූන්ට107 පිරිනමා ඔවුන් තමන්ට සමාන කර නොගනිති. ඔවුහු අල්ලාහ්ගේ අනුග්‍රහය ද, ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ?

16 : 72

අල්ලාහ් නුඹලාගෙන් ම නුඹලාට භාර්යාවන් ඇති කළේය. නුඹලාගේ භාර්යාවන්ගෙන් නුඹලාට දරුවන් ද මුණුපුරන් ද ඇති කළේය. පිරිසිදු දැයින් නුඹලාට ආහාර සැපයුවේය. ඔවුහු අසත්‍යයෙහි විශ්වාසය තබා අල්ලාහ්ගේ අනුග්‍රහයට අකෘතඥ වන්නෝ ද?

16 : 73

ඔවුහු අල්ලාහ් හැර අහස්හි ද පොළොවෙහි ද මොවුන් සඳහා වූ ආහාරයෙන් ස්වල්පයක්වත් තම අත් වසම තබා නොමැති අයට ද ශක්කියක් නොමැති අයට ද නැමදුම් කරති.

16 : 74

අල්ලාහ්ට උපමා නොදක්වන්න. අල්ලාහ් දනියි. නුඹලා නොදන්නෙහු ය.

16 : 75

කිසිවක් මත බලයක් නැති වෙනත් කෙනෙකුට හිමි වහලෙකු ද අපි අලංකාර ධනයක් පිරිනැමූ කෙනෙකු ද අල්ලාහ් උපමා කොට දක්වයි. මොහු එයින් රහසිගත ව ද ප්‍රකට ව ද (යහපත් මාර්ගයේ) වියදම් කරයි. (මේ දෙදෙනා ම) එක සමාන වන්නෝ ද? සියලූ ප්‍රශංසා අල්ලාහ්ට ම හිමිය. නමුත් ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් නොදනිති.

16 : 76

අල්ලාහ් මිනිසුන් දෙදෙනෙකු උපමා කොට දක්වයි. ඔවුන්ගෙන් කෙනෙක් ගොළු ය. ඔහු කිසිවක් මත බලයක් නොලබයි. ඔහු තම ස්වාමියාට ද බරකි. ඔහු(ගේ ස්වාමියා) ඔහු කොතැනකට එව්වත් යහපතක් නොමගෙන එයි. මොහු ද සෘජු මාර්ගයක සිට යුක්තිය අණ කරන කෙනෙක් ද එක සමාන වේ ද?

16 : 77

අහස්හි ද පොළොවෙහි ද ගුප්ත දේ අල්ලාහ්ට ම හිමිය. යුගාන්ත මොහොත1 නමැති සිදුවීම ඇසි පිය හෙළීම මෙන් හෝ ඊටත් වඩා ස්වල්ප මොහොතකින් සිදු වනු ඇත. අල්ලාහ් සියලූ දේ කෙරෙහි බලසම්පන්නයෙකි.

16 : 78

නුඹලා කිසිවක් නොදන්නා තත්ත්වයක නුඹලාගේ මව්වරුන්ගේ ගර්භයන් තුළින් අල්ලාහ් නුඹලා බැහැර කරවීය. නුඹලා කෘතඥ වනු පිණිස නුඹලාට ශ්‍රවණය ද දෘෂ්ටියන් ද සිත් ද පිහිටුවීය.

16 : 79

ගුවන් ගැබෙහි වසඟ වූ ලෙසින් ඔවුහු පක්ෂියා නුදුටුවෝ ද? අල්ලාහ් හැර අන් කිසිවෙක් උන් (අවකාශයෙහි) නතර නොකළේය. විශ්වාස කරන ජනතාවට මෙහි සාධක රැසක් ඇත.260

16 : 80

අල්ලාහ් නුඹලාගේ නිවෙස් වලින් නුඹලාට සැනසුමක් ඇති කළේ ය. සිවුපාවුන්ගේ සම් වලින් නුඹලාට කූඩාරම් ඇති කළේය. නුඹලාගේ ගමනේ දී ද නුඹලා ගමෙහි නතර වී සිටිමේ දී ද ඒවා පහසුවෙන් රැගෙන යන්නෙහු ය. බැටළු රෝම, එළු රෝම, ඔටු රෝම ආදියෙන් ඇඳුම් ද නියමිත කාලයක් දක්වා (ප්‍රයෝජනවත් වන) සැප පහසුකම් ද ඔහු ඇති කළේය.

16 : 81

තමා නිර්මාණය කළ දැයින් අල්ලාහ් නුඹලාට සෙවණැලි ඇති කළේය. නුඹලා වෙනුවෙන් කඳු වල ගුහාවන් ද ඇති කළේය. උණුසුමෙන් නුඹලා ආරක්ෂා කරන වස්ත්‍ර ද නුඹලාගේ සටනේ දී නුඹලා ආරක්ෂා කරන සන්නාහ ද නුඹලා වෙනුවෙන් ඇති කළේය. නුඹලා අවනත වනු පිණිස මෙලෙස තම අනුග්‍රහය ඔහු නුඹලාට පරිපුර්ණ කළේය.

16 : 82

ඔවුහු පිටු පෑවොත් ඔබේ වගකීම පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කිරීම ය.81

16 : 83

ඔවුහු අල්ලාහ්ගේ අනුග්‍රහය හැඳින ගෙන පසුව එය ප්‍රතික්ෂේප කරති. ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කරන්නෝ වෙති.

16 : 84

අපි සෑම ජන සමාජයකින් ම සාක්ෂිකරුවෙකු නැගිටුවන දින1 (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කළ අයට (කථා කිරීමට) අවසර දෙනු නොලැබේ. ඔවුහු (වැඳුම් පිඳුම් කරන ලෙස) බල කරනු නොලබති.

16 : 85

අපරාධකරුවෝ වේදනාව දකින විට ඔවුනට වේදනාව ලිහිල් කරනු නොලැබේ. ඔවුහු ඉඩ ප්‍රස්තාවක් ද දෙනු නොලබති.

16 : 86

සමානයන් කල්පනය කළ අය තම (මනඃකල්පිත) දෙවිවරුන් දකින විට “අපේ දෙවියනි, අපේ (මනඃකල්පිත) දෙවිවරු ඔවුහු ම ය. අපි ඔබ හැර ඔවුනට ම ප්‍රාර්ථනා කරමින් සිටියෙමු”යි පවසති. එවිට ඔවුහු “නුඹලා අසත්‍ය පවසන්නෙහු යැ”යි මොවුනට පෙරළා පවසති.

16 : 87

එදින අල්ලාහ් වෙත යටහත්භාවය ඉදිරිපත් කරති. ඔවුන් ප්‍රබන්ධ කළ දේ ඔවුන්ගෙන් අතුරුදහන් වනු ඇත.

16 : 88

(අප) ප්‍රතික්ෂේප කොට අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයෙන් (මිනිසුන්) වැළැක්වූ අයට ඔවුන් අවුල් ඇති කරමින් සිටි බැවින් අපි ඔවුනට වේදනාවට ඉහළින් වේදනාවක් වැඩි කරන්නෙමු.

16 : 89

අපි සෑම ජන සමාජයකින් ම ඔවුනට එරෙහිව ඔවුන’තුරින් ම සාක්ෂිකරුවෙකු නැගිටුවා මොවුනට එරෙහිව (මුහම්මද්,) ඔබ සාක්ෂිකරුවකු ලෙස ගෙන එන දිනය1 සිහි කරන්න. සියලූ දැයට විග්‍රහයක් ලෙස ද යහ මගක් ලෙස ද දයාවක් ලෙස ද මුස්ලිම්වරුන්ට සුබාරංචියක් ලෙස ද අපි ඔබට මෙම ධර්ම ග්‍රන්ථය පහළ කළෙමු.

16 : 90

අල්ලාහ් යුක්තිය ද යහපත ද ඥාතීන්ට පිරිනැමීම ද අණ කරයි. අශිෂ්ට සම්පන්න ක්‍රියාව ද අයහපත ද සීමාව ඉක්ම වීම ද ඔහු (නුඹලාට) තහනම් කරයි. නුඹලා මෙනෙහි කරනු පිණිස ඔහු නුඹලාට අනුශාසනා කරයි.

16 : 91

නුඹලා ගිවිසුමක් ඇති කර ගත් විට අල්ලාහ්ගේ ගිවිසුම ඉටු කරන්න. නුඹලා කෙරෙහි අල්ලාහ් භාරකරුවෙකු කොට දිවුරුම් ස්ථීර කළ පසු ඒවා කඩ නොකරන්න.64 අල්ලාහ් නුඹලා කරන දේ ගැන දනියි.

16 : 92

ස්ථීරව කැට පසුව කැටි දේ කැබලි වලට කඩා ගත් ස්ත්‍රීයක් මෙන් නොවන්න. එක් ජන සමාජයකට වඩා තවත් ජන සමාජයක් සංඛ්‍යාවෙන් අධිකව සිටින බැවින් (ඔවුනට හිතකරව) නුඹලාගේ දිවුරුම් නුඹලා අතර වංචාකාරී ලෙස භාවිත නොකරන්න. මෙමගින් අල්ලාහ් නුඹලා පරීක්ෂා කරයි.484 නුඹලා ප්‍රතිවිරුද්ධ වූ දේ ගැන කියාමත් දින1 ඔහු නුඹලාට පැහැදිලි කරයි.

16 : 93

අල්ලාහ් සිතා ඇත්නම් නුඹලා එකම ජන සමාජයක් කරන්නට තිබුණි. නමුත් ඔහු සිතන කෙනෙකු දුර් මාර්ගයේ අත් හැර දමයි. තමා සිතන කෙනෙකුට යහ මඟ පෙන්වයි. නුඹලා කරමින් සිටි දේ ගැන නුඹලා විමසනු ලබන්නෙහු ය.

16 : 94

නුඹලාගේ දිව්රුම් නුඹලා අතර වංචාකාරී ලෙස භාවිත නොකරන්න.64 එසේ කළහොත් ස්ථාවර වූ පය ලිස්සා යනු ඇත. නුඹලා අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයෙන් (මිනිසුන්) වැළැක්වුවහොත් අයහපත රස විඳින්නෙහු ම ය. නුඹලාට ඉමහත් වේදනාවක් ලැබෙනු ඇත.

16 : 95

අල්ලාහ්ගේ ගිවිසුම සුළු මිලකට නොවිකුණන්න.445 නුඹලා දැන සිටියෙහු නම් අල්ලාහ් වෙත ඇති දේ අති විශිෂ්ට ය.

16 : 96

නුඹලා වෙත ඇති දේ නිම වන්නේ ය. අල්ලාහ් වෙත ඇති දේ සදා පවතින්නේ ය. ඉවසා සිටි අයට ඔවුන් කරමින් සිටි යහපත් ක්‍රියා හේතු කොට ගෙන ඔවුන්ගේ කුලිය පිරිනමන්නෙමු.

16 : 97

පුරුෂයෙක් හෝ ස්ත්‍රීයෙක් හෝ විශ්වාස කොට යහපත් ක්‍රියා කළේ නම් අපි ඔහු සතුටුදායක දිවියක් ගත කරවන්නෙමු. ඔවුන් කරමින් සිටි යහපත් දේ හේතු කොටගෙන ඔවුන්ගේ කූලිය ඔවුනට පිරිනමන්නෙමු.

16 : 98

ඔබ කුර්ආනය පාරයණා කරන විට පළවා හරින ලද ෂෛතාන්ගෙන් මිදීමට අල්ලාහ්ගෙන් ආරක්ෂාව පතන්න.

16 : 99

විශ්වාස කළ අය කෙරෙහි ද තම දෙවියන් කෙරෙහි රඳා පවතින අය කෙරෙහි ද ඔහුට බලයක් නැත.

16 : 100

ඔහුට බලය ඇත්තේ තමා ආරක්ෂකයින් ලෙස ගත් අය කෙරෙහි ද දෙවියන්ට සමානයන් කල්පනය කළ අය කෙරෙහි ද පමණි.

16 : 101

අපි වැකියක ස්ථානයෙහි වෙනත් වැකියක් වෙනස් කළේ නම්30 “ඔබ ප්‍රබන්ධ කරන්නෙක්යැ”යි ඔවුහු පවසති. කවරක් පහළ කළ යුතු දැයි අල්ලාහ් මැනවින් දනියි. නමුත් ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් නොදනිති.

16 : 102

“විශ්වාස කළ අය ශක්තිමත් කරනු පිණිස ද මුස්ලිම්වරුන්ට යහ මගක් ලෙස ද සුබාරංචියක් ලෙස ද ඔබේ දෙවියන් වෙතින් රූහුල් කුද්ස්444 මෙය සත්‍යයෙන් යුතුව පහළ කළේයැ”යි (මුහම්මද්,) පවසන්න.492

16 : 103

මොහුට උගන්වන්නේ එක් මිනිසෙක් ම යැයි ඔවුන් පවසන බව අපි දනිමු. ඔවුහු මෙය කවරෙකු සමඟ සම්බන්ධ කරත් ද ඔහුගේ බස විදේශීය බසකි.142 නමුත් මෙය පැහැදිලි අරාබි489 බසයි.227

16 : 104

අල්ලාහ්ගේ වැකි ගැන විශ්වාස නොකරන අයට අල්ලාහ් යහ මග පෙන්වන්නේ නැත. ඔවුනට පීඩාකාරි වේදනාවක් ඇත.

16 : 105

අසත්‍ය ප්‍රබන්ධ කරන්නේ අල්ලාහ්ගේ වැකි ගැන විශ්වාස නොකරන අය ම ය. අසත්‍ය පවසන්නෝ ඔවුහු ම ය.

16 : 106

අල්ලාහ් ගැන විශ්වාස කළ පසු ඔහු ප්‍රතික්ෂේප කළ අය කෙරෙහි ද (දේව) ප්‍රතික්ෂේපයට සිතෙහි ඕනෑතරම් ඉඩ දෙන අය කෙරෙහි ද අල්ලාහ්ගේ කෝපය ඇත. ඔවුනට ඉමහත් වේදනාවක් ඇත. සිත විශ්වාසයෙහි අචලව තිබිය දී බල කරනු ලබන අය හැර. 261

16 : 107

මෙයට හේතුව ඔවුන් පරලොවට වඩා මෙලොව ජීවිතය ප්‍රිය කිරීමයි. අල්ලාහ් (තමා) ප්‍රතික්ෂේප කළ අයට යහ මග පෙන්වන්නේ නැත.

16 : 108

අල්ලාහ් ඔවුන්ගේ සිත් මත ද ශ්‍රවණය මත ද දෘෂ්ටියන් මත ද මුද්රා තැබීය. නොසැලකිලිමත් අය ඔවුහු ම ය.

16 : 109

“ඔවුහු පරලොවෙහි අලාභ ලද අය” යන්නෙහි සැකයක් නැත.

16 : 110

පරීක්ෂණයට ලක් කරනු ලැබීමෙන් පසු හිජ්රත්460 කොට ශුද්ධ වූ ධර්ම සටන සිදු කර ඉවසීමෙන් සිටින අයට ඔබේ දෙවියන් සිටියි. ඉන් පසුව ඔබේ දෙවියන් ක්ෂමා කරන්නෙකි, අසම සම දයාවන්තයෙකි.

16 : 111

සෑම කෙනෙක් ම තමා ගැන වාද කිරීමට පැමිණෙන දින1 සෑම කෙනෙකුට ම ඔහු කළ දේ සහමුලින් ම පිරිනමනු ලැබේ. ඔවුහු අපරාධ කරනු නොලබති

16 : 112

අල්ලාහ් ගම්මානයක් පූර්වාදර්ශයක් ලෙස ගෙනහැර දක්වයි. එය සුරක්ෂිතව ද සැනසුමෙන් යුක්තව ද තිබුණි. සෑම තැනකින් ම එම ගම්මානය සඳහා වූ ආහාර අධිකව පැමිණියේය. නමුත් එම ගම්මානය අල්ලාහ්ගේ අනුග්‍රහයන්ට අකෘතඥ විය. එබැවින් ඔවුන් කරමින් සිටි දේ හේතු කොට ගෙන දුර්භික්ෂය හා භීතිය නමැති වස්ත්‍රය අල්ලාහ් එම ගම්මානයට ඇන්ඳවීය.

16 : 113

ඔවුන් අතුරින් ම ඔවුනට දූතයෙක් පැමිණියේය. ඔවුහු ඔහු අසත්‍ය පවසන්නෙක් යැයි සිතූහ. ඔවුන් අපරාධ කරමින් සිටිය දී වේදනාව ඔවුන් හසු කළේය.

16 : 114

අල්ලාහ් නුඹලාට දුන් දැයින් අනුමත කරන ලද පිරිසිදු දේ අනුභව කරන්න. නුඹලා ඔහු ම නමදින්නෙහු නම් අල්ලාහ්ගේ අනුග්‍රහයට කෘතඥ වන්න.

16 : 115

ඉබේ මළ සතුන්, රුධිරය, සූකර මාංශ,407 අල්ලාහ් නොවන අය වෙනුවෙන් කපන ලද දේ ආදිය ඔහු නුඹලාට තහනම් කර ඇත.42 යමෙක් සීමාව නොඉක්මවා ද අකැමැත්තෙන් ද බල කරනු ලබන්නේ ද431 අල්ලාහ් ක්ෂමා කරන්නෙකි, අසම සම දයාවන්තයෙකි.171

16 : 116

“මෙය අනුමත ය. මෙය තහනම් යැ”යි නුඹලාගේ දිව් වර්ණනා කරන අසත්‍යය අල්ලාහ් කෙරෙහි ප්‍රබන්ධ කර නොපවසන්න. අල්ලාහ් කෙරෙහි අසත්‍ය ප්‍රබන්ධ කරන්නෝ ජය නොලබති.

16 : 127

ඔබ ඉවසීමෙන් සිටින්න. ඔබ ඉවසීමෙන් සිටීම ද අල්ලාහ් වෙත ම ඇත. ඔවුන් වෙනුවෙන් ඔබ ශෝකයට පත් නොවන්න. ඔවුන් කුමන්ත්‍රණය කරන බැවින් ඔබ පීඩාවට පත් නොවන්න.

16 : 128

(තමාට) බිය බැතිමත් වී යහපත් ක්‍රියා කරන්නන් සමඟ අල්ලාහ් සිටියි.