14 : ඉබ්‍රාහීම්- ධර්ම දූතයෙකුගේ නමක්

පරිච්ඡේදය: 14

මුළු වැකි ගණන : 52

මෙම පරිච්ඡේදයේ නබි ඉබ්‍රාහීම් (අලෛ) තුමාගේ ඉතිහාසයේ වැදගත් සිදුවීම් කිහිපයක් ම සඳහන් වී ඇත. එතුමාණන් කඃබතුල්ලාව ප්‍රතිසංස්කරණය කොට එම ගම්මානය අභය භූමියක් බවට පත් කරන ලෙස ප්‍රාර්ථනා කිරීම පිළිබඳව 35 වන වැකියේ ද සිය පවුලේ අය සර්ව බලධාරී දෙවියන්ගේ අණ පරිදි කාන්තාර ප්‍රදේශයක් වූ මක්කාවේ පදිංචි කරවීම පිළිබඳව 37 වන වැකියේ ද එතුමාගේ මහලූ වියේ දී එතුමාට ඉස්මායීල් හා ඉෂ්හාක් යන දරුවන් දෙදෙනා පිරිනමනු ලැබීම පිළිබඳව 39 වන වැකියේ ද සඳහන් වන බැවින් මෙම පරිච්ඡේදය ඉබ්‍රාහීම් යනුවෙන් නම් කරන ලදී.

අසීමිත කරුණාවන්තයා ද අසම සම දයාවන්තයා ද වන අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්…

14 : 01

අලිෆ්, ලාම්, රා.2 (මෙය) ධර්ම ග්‍රන්ථයකි. ඔබ මිනිසුන් ඔවුන්ගේ දෙවියන්ගේ කැමැත්ත පරිදි අන්ධකාරයන්ගෙන්429 ආලෝකය වෙත ද ප්‍රශංසනීය වූ අබිබවන්නාගේ මාර්ගය වෙත ද ගෙන යනු පිණිස අපි මෙය පහළ කළෙමු.

14 : 02

අහස්හි තිබෙන දැය ද පොළොවෙහි තිබෙන දැය ද අල්ලාහ්ට ම හිමි ය. (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කරන්නන්ට දරුණු වේදනාව නමැති විනාශයක් ඇත.

14 : 03

. ඔවුහු පරලොවට වඩා මෙලොව ජීවිතයට ඇලූම් කරති. අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයෙන් (මිනිසුන්) වළක්වති. එය වකුටු වූ ධර්මයක් සේ නිරූපණය කරති. ඔවුහු (සත්‍යයෙන්) ඈත් වූ දුර් මාර්ගයක සිටිති.

14 : 04

කවර දූතයෙකු වූවත් ඔහු තම ජන සමාජයට පැහැදිලි කර ප්‍රකාශ කරනු පිණිස එම ජන සමාජයේ බසින් ම අපි එවීමු.244 අල්ලාහ්, තමා සිතන කෙනෙකු දුර් මාර්ගයේ අත් හැර දමයි. තමා සිතන කෙනෙකුට යහ මග පෙන්වයි. ඔහු අබිබවන්නා ය ප්‍රඥාවන්තයා ය.

14 : 05

“ඔබේ ජනතාව අන්ධකාරයන්ගෙන්429 ආලෝකය වෙත ගෙන එන්න. අල්ලාහ්ගේ අනුග්‍රහයන් ඔවුනට සිහිපත් කරන්නැ”යි අපේ සාධක සමඟ අපි මූසා එවීමු. ඉවසිලිවන්තයින්ට ද කෘතඥ වන්නන්ට ද එහි සාධක ඇත.

14 : 06

“අල්ලාහ් ෆිර්අවුන්ගේ පිරිසගෙන් නුඹලා ආරක්ෂා කොට (නුඹලාට දැක් වූ) අනුග්‍රහය සිහි කරන්න. ඔවුහු නුඹලාට දරුණු වධ හිංසාව විඳීමට සැලැස්වූහ. නුඹලාගේ පිරිමි දරුවන් ඝාතනය කර දමා නුඹලාගේ ගැහැනු (දරුව)න්ට ජීවිත දානය දුන්හ. මෙහි නුඹලාගේ දෙවියන් වෙතින් වූ ඉමහත් පරීක්ෂණයක් විය” යැයි මූසා තම ජන සමාජයට ප්‍රකාශ කළ සැටි සිහි කරන්න.

14 : 7

“නුඹලා කෘතඥ වන්නෙහු නම් මම නුඹලාට අධිකව පිරිනමන්නෙමි. නුඹලා අකෘතඥ වන්නෙහු නම් මාගේ වේදනාව ඉතා දරුණු යැ”යි නුඹලාගේ දෙවියන් ප්‍රකාශයට පත් කළ සැටි සිහි කරන්න.

14 : 8

“නුඹලා ද පොළොවෙහි සිටින සියල්ලන් ද (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කළෙහු නම් අල්ලාහ් අවශ්‍යතාවලින් තොර කෙනෙක් ය ප්‍රශංසනීය කෙනෙක් යැ”යි මූසා පැවසීය.

14 : 9

. නුඹලාට පෙර සිටි නූහ්ගේ ජන සමාජය, ආද් හා සමූද් ජන සමාජය, ඔවුනට පසු පැමිණ අය ගැන පුවත් නුඹලා වෙත නොපැමිණියේ ද? අල්ලාහ් හැර කිසිවක් ඔවුන් ගැන නොදනිති. ඔවුන්ගේ දූතවරු පැහැදිලි සාධක සමඟ ඔවුන් වෙත පැමිණිය හ. එවිට එම ජනතාව තම අත් වලින් තම මුඛයන් වසා ගත් හ. “නුඹලා සමඟ එවන ලද දේ අපි ප්‍රතික්ෂේප කළෙමු. කවරක් වෙතට අප කැඳවන්නෙහු ද අපි එහි මහත් සැකයකින් පසු වන්නෙමු”යි ඔවුහු පැවසූ හ.

14 : 10

“අහස්හි ද පොළොවෙහි ද නිර්මාපක අල්ලාහ් පිළිබඳව ද, සැකය? නුඹලාගේ පාපයන් ක්ෂමා කිරීමට ද නියමිත කාලයක් දක්වා නුඹලාට ඉඩ ප්‍රස්තාවක් දීමට ද ඔහු නුඹලා කැඳවන්නේ යැ”යි ඔවුන්ගේ දූතවරු පැවසූහ. “නුඹලා අප වැනි මිනිසුන් ය. අපේ මුතුන් මිත්තන් නැමදුම් කළ දැයින් අප වැළක්වීමට නුඹලා අදහස් කරන්නෙහුය. එබැවින් අප වෙත පැහැදිලි ප්‍රාතිහාර්යයක් ගෙන එන්නැ”යි ඔවුහු පැවසූ හ.

14 : 11

“අපි නුඹලා වැනි මිනිස්සු ය. නමුත් අල්ලාහ් තම වහලූන්ගෙන් තමා සිතූ කෙනෙකුට දයාව දක්වයි. අල්ලාහ්ගේ අවසරයෙන් මිස කිසිඳු ප්‍රාතිහාර්යයක් නුඹලා වෙත ගෙන ඒමට අපට නොහැකිය. විශ්වාස කරන අය අල්ලාහ් කෙරෙහි ම රඳා පැවැතිය යුතුයැ”යි ඔවුන්ගේ දූතවරු පැවසූහ.

14 : 12

“අල්ලාහ් කෙරෙහි රඳා නොපැවතීමට අපට කුමක් සිදු වී ද? ඔහු අපට අපේ මාර්ගයන් පෙන්වා දුන්නේ ය. නුඹලා අපට දෙන දුක් පීඩා අපි ඉවසා ගන්නෙමු. ස්ථීර ලෙස විශ්වාසය තබන්නෝ අල්ලාහ් කෙරෙහි ම රඳා පැවැතිය යුතුයැ”(යි ද ඔවුහු පැවසූහ).

14 : 13,14

“අපේ රටින් නුඹලා පිටු වහල් කරන්නෙමු. නැතැහොත් අපේ ධර්මයට නුඹලා ආපසු හැරිය යුතුයැ”යි (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කළ අය තම දූතයින්ට පැවසූහ. “අපි අපරාධකරුවන් විනාශ කරන්නෙමු. ඔවුනට පසුව එම දේශයෙහි නුඹලා පදිංචි කරවන්නෙමු”යි ඔවුන්ගේ දෙවියන් ඔවුනට පණිවුඩයක් පහළ කළේය. මෙය, මා හමුවේ සිට ගත යුතු යැයි බිය වන්නන්ටත් මාගේ අවවාදයට බිය වන්නන්ටත් හිමි ය.26

14 : 15

(දූතවරු) ජයග්‍රහණය කළහ. අත්තනෝමතික සෑම ප්‍රචණ්ඩකාරයෙක් ම අලාභ ලැබීය.

14 : 16

ඔහු ඉදිරිපසින් නිරය ඇත. ඔහුට සැරව දිය පොවනු ලැබේ.

14 : 17

ඔහු එය ටිකෙන් ටික ගිල දමයි. නමුත් එය ඔහුගේ උගුර තුළට නොබසියි. සෑම පසෙකින් ම ඔහු වෙත මරණය පැමිණෙයි. නමුත් ඔහු මරණයට පත් නොවේ. මීට ඉහළින් දරුණු වේදනාවක් ද ඇත.

14 : 18

තම දෙවියන් පිළිගැනීමට ප්‍රතික්ෂේප කළ අයගේ ක්‍රියා වලට උපමාව අළුය. කුණාටු සහිත දිනක දරුණු සුළඟක් එයට වැරෙන් පහර දෙයි. ඔවුන් උපයාගත් කිසිවක් කෙරෙහි ඔවුහු ශක්තිය නොලබති. (සත්‍යයෙන්) ඈත් වූ දුර් මාර්ගය මෙයයි.

14 : 19

අල්ලාහ් අහස් හා පොළොව සාධාරණ හේතුවක් මත නිර්මාණය කළ බව ඔබ නොදන්නෙහි ද? ඔහු සිතුවේ නම් නුඹලා විනාශ කොට අලූත් මැවීමක් ගෙන එනු ඇත.

14 : 20

මෙය අල්ලාහ්ට අසීරු දෙයක් නොවේ.

14 : 21

ඔවුහු සියල්ලෝ ම අල්ලාහ් හමුවේ සිට ගනිති. “අපි නුඹලා අනුගමනය කළෙමු. එබැවින් අල්ලාහ්ගේ වේදනාවෙන් සුළු වශයෙන්වත් අප ආරක්ෂා කරන්නෙහු දැ”යි දුබලයෝ උඩඟු වෙමින් සිටි අයගෙන් අසති. එයට ඔවුහු “අල්ලාහ් අපට මග පෙන්වා ඇත්නම් අපිත් නුඹලාට මග පෙන්වා සිටින්නෙමු. අපි මෙහි දැඟලීමත් ඉවසීමත් අපට එක සමානය. අපට කිසිඳු රුකවරණයක් නැතැ”යි (උඩඟු වූ අය) පවසති.

14 : 22

“අල්ලාහ් නුඹලාට සැබෑ පොරොන්දුවක් දුන්නේය. මම ද නුඹලාට පොරොන්දුවක් දී නුඹලා වෙත පොරොන්දු කඩ කළෙමි. ‘මම නුඹලාට ඇරයුම් කළෙමි. නුඹලා මාගේ ඇරයුම පිළිගත්තෙහු ය’ යන්න මිස නුඹලා කෙරෙහි මට කිසිඳු බලයක් නැත. එබැවින් මට දොස් නොකියන්න. නුඹලාට ම දොස් කියා ගන්න. මම නුඹලා මුදවන්නෙක් නොවෙමි. නුඹලා ද මා මුදවන්නෝ නොවන්නෙහු ය. මීට පෙර නුඹලා මා (දෙවියන්ට) සමානව සිතීම මම ප්‍රතික්ෂේප කරමි”යි විනිශ්චය ප්‍රකාශ කරනු ලැබූ වහාම ෂෛතාන් පවසයි. අපරාධකරුවන්ට පීඩාකාරී වේදනාවක් ඇත.

14 : 23

විශ්වාස කොට යහපත් ක්‍රියා කළ අය ස්වර්ගයන්හි ඇතුළු කරනු ලබති. ඒවා යටින් ගංගා ගලා බසියි. ඔවුහු එහි තම දෙවියන්ගේ කැමැත්ත පරිදි සදාකාලීනව සිටිති. එහි ඔවුන්ගේ සුබ පැතුම “සලාම්” යන්නයි.159

14 : 24

යහපත් ප්‍රතිපත්තියකට සරු ගසක් අල්ලාහ් උපමාවක් ලෙස ගෙන හැර දක්වන්නේ කෙසේදැයි ඔබ නොදන්නෙහි ද? එම ගසෙහි මුල (පොළොවට තදින් සවි වී) ස්ථීර ව ද එහි ශාඛාව ගුවනෙහි ද පිහිටා ඇත.

14 : 25

තම දෙවියන්ගේ කැමැත්ත පරිදි සෑම මොහොතක දී ම එය ආහාරය පිරිනමයි. ජනතාව ඉගැන්මක් ලබනු පිණිස අල්ලාහ් ඔවුනට උපමා ගෙන හැර දක්වයි.

14 : 26

අයහපත් ප්‍රතිපත්තියකට උපමාව නිසරු ගසකි. එය පොළොව මතු පිටින් උපුටා දමන ලදී. එයට ස්ථීර පැවැත්මක් ද නැත.

14 : 27

අල්ලාහ් මෙලොව ජීවිතයෙහි ද පරලොවෙහි ද ස්ථීර ප්‍රතිපත්තියක් මගින් විශ්වාස කළ අය ස්ථීර සාර කරයි. අල්ලාහ් අපරාධකරුවන් දුර් මාර්ගයේ අත් හැර දමයි. අල්ලාහ් සිතන දේ කරයි.

14 : 28.29

අල්ලාහ්ගේ අනුග්‍රහයන් (දේව) ප්‍රතික්ෂේපයක් ලෙස වෙනස් කොට තම ජන සමාජය නිරය නමැති විනාශකාරී ලොවක නැවතීමට සැලැස්සු වූ අය ගැන ඔබ නොදන්නෙහි ද? ඔවුහු එහි දැවෙති. එය ඉතා නරක නවාතැනයි.26

14 : 30

අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයෙන් නොමග යවනු පිණිස ඔහුට සමානයන් කල්පනය කළහ. “භුක්ති විඳින්න. නුඹලා යන තැන නිරය යැ”යි පවසන්න.

14 : 31

කිසිඳු ගනුදෙනුවක් හෝ මිත්‍රත්වයක් හෝ නොමැති දිනක්1 පැමිණීමට පෙර සලාතය ඉටු කරන ලෙසත් අපි ඔවුනට දුන් දැයින් රහසිගත ව ද ප්‍රකට ව ද (යහපත් මාර්ගයේ) වියදම් කරන ලෙසත් විශ්වාස කළ මාගේ වහලූන්ට පවසන්න.

14 : 32

අහස් හා පොළොව නිර්මාණය කළේ අල්ලාහ් ම ය. ඔහු අහසින් ජලය පහළ කළේය.507 එමගින් නුඹලාට ආහාර වශයෙන් පලතුරු හෙළි කළේ ය. ඔහුගේ අණ පරිදි මුහුදේ යාත්‍රා කරනු පිණිස නැව නුඹලාට ප්‍රයෝජනවත් කළේය. ගංගා ද නුඹලාට ප්‍රයෝජනවත් කළේය.

14 : 33

අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වන්නක් ලෙස ඉරත් සඳත් ඔහු නුඹලාට ප්‍රයෝජනවත් කළේය. රැයත් දවාලත් ඔහු නුඹලාට ප්‍රයෝජනවත් කළේය.

14 : 34

නුඹලා ඉල්ලා සිටි සෑම දෙයක් ම ඔහු නුඹලාට පිරිනැමීය. නුඹලා අල්ලාහ්ගේ අනුග්‍රහයන් ගණන් කළෙහු නම් එය නුඹලාට ගණන් කර නිම කළ නොහැකිය. නමුත් මිනිසා අපරාධකරුවෙක් ය අකෘතඥයෙක් ය.

14 : 35

”මාගේ දෙවියනි, මෙම ගම්මානය අභය ස්ථානයක් කරනු මැනව`34 මා ද මාගේ දරුවන් ද ප්‍රතිමාවන් වැඳීමෙන් ආරක්ෂා කරනු මැනවැ”යි ඉබ්‍රාහීම් ප්‍රකාශ කළ සැටි සිහි කරන්න.245

14 : 36

“මාගේ දෙවියනි, මේවා මිනිසුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙකු නොමග යැවීය. යමෙක් මා අනුගමනය කරන්නේ ද ඔහු මා සතු කෙනෙකි. යමෙක් මට පටහැනි වන්නේ ද ඔබ ක්ෂමා කරන්නෙකි, අසම සම දයාවන්තයෙකි.”

14 : 37

“අපේ දෙවියනි, මාගේ පෙළපත ඔබේ පුණ්ය වූ ගෘහය83 අසල වගා කටයුතු වලට නුසුදුසු මිටියාවතක ඔවුන් සලාතය ඉටු කරනු පිණිස පදිංචි කරවීමි. එබැවින් අපේ දෙවියනි, මිනිසුන්ගෙන් ඇතැමකුගේ සිත් මොවුන් වෙත ප්‍රිය වීමට සලස්වනු මැනව` මොවුන් කෘතඥ වීම සඳහා මොවුනට ආහාර වශයෙන් පලතුරු සපයනු මැනව`.”246

14 : 38

“අපේ දෙවියනි, අපි සඟවන දැය ද හෙළිදරව් කරන දැය ද ඔබ දන්නෙහිය. පොළොවෙහි හෝ අහසෙහි හෝ තිබෙන කිසිවක් අල්ලාහ්ට සැඟ වී නැත.”

14 : 39

“මහලූ වියේ දී මට ඉස්මායීල් ද ඉෂ්හාක් ද ප්‍රදානය කළ අල්ලාහ්ට ම සියලූ ප්‍රශංසා හිමිය. මාගේ දෙවියන් ප්‍රාර්ථනාවට සවන් දෙන්නෙකි.”

14 : 40

“මාගේ දෙවියනි, මා ද මාගේ පෙළපත් ද සලාතය ඉටු කරන්නන් කරනු මැනව` අපේ දෙවියනි, මාගේ ප්‍රාර්ථනාව පිළිගනු මැනව`”

14 : 41

“අපේ දෙවියනි, මා ද මාගේ දෙමාපියන් ද විශ්වාස කළ අය ද විභාගය පවත්වන දින1 ක්ෂමා කරනු මැනවැ”(යි ද ඉබ්‍රාහීම් පැවසීය).247

14 : 42

අල්ලාහ් අපරාධකරුවන් කරමින් සිටින දේ නොසලකන්නෙක් යැයි ඔබ නොසිතන්න. අල්ලාහ් ඔවුන් ප්‍රමාද කර ඇත්තේ දෘෂ්ටියන් නොසැලී බලා සිටින දිනක්1 උදෙසා ම ය.

14 : 43

(එදින) ඔවුහු තම හිස් ඔසවා ගත් අය ලෙස පාලනය කර ගත නොහැකිව දුවති. (නිසල ව බලා සිටින) ඔවුන්ගේ දෘෂ්ටියන් පැරණි තත්ත්වයට යළි නොහැරෙනු ඇත. ඔවුන්ගේ සිත් ද ක්‍රියා විරහිත වනු ඇත.

14 : 44

වේදනාව ඔවුන් වෙත පැමිණෙන දිනය1 ගැන මිනිසුන්ට අවවාද කරන්න. (එදින) “අපේ දෙවියනි, සුළු කලකට අපට ඉඩ ප්‍රස්තාවක් දෙනු මැනව` අපි ඔබේ ඇරයුම පිළිගන්නෙමු. දූතයින් අනුගමනය කරන්නෙමු”යි අපරාධකරුවෝ පවසති. නුඹලාට කිසිඳු විනාශයක් නොපැමිණෙනු ඇතැයි මීට පෙර නුඹලා දිවුරා ප්‍රකාශ කරමින් සිටියේ නැද්ද?

14 : 45

තමන්ට ම අපරාධ කර ගත් අයගේ වාසස්ථාන වල නුඹලාත් වාසය කළෙහු ය. අපි ඔවුන් ගැන කටයුතු කළේ කෙසේ දැයි නුඹලාට පැහැදිලිව දැනුණි. අපි නොයෙකුත් (පුර්ව) ආදර්ශයන් ද නුඹලාට ගෙන හැර පෑවෙමු(යි ඔවුනට ප්‍රකාශ කරනු ලැබේ).

14 : 46

ඔවුහු දැඩි සේ කුමන්ත්‍රණ කළ හ. ඔවුන්ගේ කුමන්ත්‍රණය කඳු පෙරළන තරම් වූවත් එම කුමන්ත්‍රණ (ජය ගැනීම) ඇත්තේ අල්ලාහ් වෙත ම ය.

14 : 47

අල්ලාහ් තම දූතයින්ට දුන් පොරොන්දුව කඩ කරන්නෙක් යැයි ඔබ නොසිතන්න. අල්ලාහ් අබිබවන්නෙකි. දඬුවම් කරන්නෙකි.

14 : 48

එදින1 පොළොව වෙනත් පොළොවක් ලෙස ද අහස් (වෙනත් අහස් ලෙස ද)453 වෙනස් කරනු ලැබේ. ඒකීය වූ මෙල්ල කොට පාලනය කරන අල්ලාහ් වෙත ඔවුහු එක් රැස් වෙති.

14 : 49

එදින1 වරදකරුවන් දම්වැල් වලින් එකට ගොඩ ගසා බඳිනු ලැබ සිටිනු ඔබ දකින්නෙහි ය.

14 : 50

ඔවුන්ගේ ඇඳුම් (පිළියෙල කරන ලද්දේ) තාර වලින් ය. ගින්න ඔවුන්ගේ මුහුණු වසා ගනු ඇත.

14 : 51

අල්ලාහ් සෑම කෙනෙකුට ම ඔවුනොවුන්ගේ ක්‍රියා වලට අනුව කුලිය පිරිනමයි. අල්ලාහ් ඉතා ශීඝ්‍රයෙන් ගණන් විමසන්නා ය.

14 : 52

මෙය මානව සංහතියට ම යා යුත්තකි.187 මෙමගින් ඔවුන් අවවාද කරනු ලැබීමට ද නැමදීමට සුදුස්සා එකම එක් කෙනෙක් පමණක් සිටින බව ඔවුන් දැනගනු පිණිස ද බුද්ධිමතුන් සිතනු පිණිස ද (මෙය පහළ විය).