13 : අර් රඃද් – හෙණය

පරිච්ඡේදය: 13

මුළු වැකි ගණන : 43

මෙම පරිච්ඡේදයේ 13 වන වැකියේ හෙණය ද සර්ව බලධාරී දෙවියන් සුවිශුද්ධ කරන බව සඳහන් වන බැවින් මෙම පරිච්ඡේදයට මෙම නාමය ලැබුණි.

අසීමිත කරුණාවන්තයා ද අසම සම දයාවන්තයා ද වන අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්…

13 : 1

අලිෆ්, ලාම්, රා.2 මේවා මෙම ධර්ම ග්‍රන්ථයේ වැකි වේ. ඔබේ දෙවියන් වෙතින් ඔබට පහළ වූ දේ සත්‍යයයි. නමුත් මිනිසුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් විශ්වාස නොකරති.

13 : 2

නුඹලා දකින කුලූනු නොමැති අහස් එසෙව්වේ අල්ලාහ් ම ය.240 පසුව ඔහු අර්ෂ්488 මත අසුන් ගත්තේ ය. ඔහු ඉරත් සඳත් තම පාලනය යටතේ තබා ඇත. සියල්ල නියමිත වාරයක් දක්වා වේගයෙන් ගමන් කරයි.241 ඔහු කටයුතු පරිපාලනය කරයි. නුඹලා නුඹලාගේ දෙවියන් හමුවීම488 ස්ථීර ලෙස විශ්වාස කරනු පිණිස ඔහු සාධක පැහැදිලි කරයි.

13 : 3

පොළොව දිග හැරියේ ඔහු ය. එහි කඳු ද ගංගාවන් ද ඇති කළේය. සෑම පලතුරක ම ජෝඩුවක් ඇති කළේය.242 ඔහු රාත්‍රිය දවාලෙන් වසයි. සිතන ජනතාවට මෙහි සාධක රැසක් ඇත.

13 : 4

පොළොවෙහි එකිනෙකාට යාබඳව පිහිටි විවිධ ප්‍රදේශ ඇත. මිදී උයන් ද ධාන්‍යය ද ශාඛා සහිත හා ශාඛා රහිත රට ඉඳි ගස් ද ඇත. ඒවාට සපයනු ලබන්නේ එකම ජලයයි. (නමුත්) අපි එකකට වඩා අනෙකක් රසයෙන් විශිෂ්ට කර ඇත්තෙමු. වටහා ගන්නා ජනතාවට මෙහි සාධක රැසක් ඇත.

13 : 5

ඔබ විස්මයට පත් වන්නෙහි නම් “අපි (මැරී) පස් වූ විට අලූත් මැවීමක් වන්නෙමු දැ”යි ඔවුන් ප්‍රකාශ කිරීම (ඊටත් වඩා) විස්මයක් වේ. තම දෙවියන් පිළිගැනීමට ප්‍රතික්ෂේප කළ අය ඔවුහු ම ය. ඔවුන්ගේ ගෙලවල්හි විලංගු ඇත. නිරාවාසීහු ඔවුහු ම ය. ඔවුහු එහි සදාකාලීනව සිටිති. 6. ඔවුහු යහපතට පෙර අයහපත ඔබ වෙත ඉක්මනින් ම සොයති. ඔවුනට පෙර පූර්වාදර්ශයන් උකුත් වී ඇත. ඔවුන් අපරාධ කළ විට ද ඔබේ දෙවියන් මිනිසුන් ක්ෂමා කරන්නෙකි ඔබේ දෙවියන් දරුණු ලෙස දඩුවම් කරන්නෙකි.

13 : 7

“මොහුගේ දෙවියන් වෙතින් මොහුට කිසියම් සාධකයක් පහළ විය යුතු නොවේ දැ”යි (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කරන්නෝ අසති. ඔබ අවවාද කරන්නෙක් පමණි. සෑම ජන සමාජයකට ම මග පෙන්වන්නෙක් සිටියි.

13 : 8

සෑම ස්ත්‍රීයක ම (ගර්භාෂයෙහි) උසුලන දැය ගැන ද ගර්භාෂයන් හැකිළීම හා ප්‍රසාරණය වීම ගැන ද අල්ලාහ් දනියි. සියලූ දැයට ඔහු වෙත නියම කරන ලද පරිමිතයක් ඇත.144

13 : 9

(ඔහු) ගුප්ත දැය හා ප්‍රත්යක්ෂ දැයෙහි සර්වඥයා ය, ශ්‍රේෂ්ඨයා ය මහෝත්තමයා ය.

13 : 10

නුඹලා අතුරින් රහසිගතව කථා කරන්නා ද හඬ නගා කතා කරන්නා ද රාත්‍රියේ සැඟ වී සිටින්නා ද දවාලෙහි ඇවිදින්නා ද (ඔහු හමුවේ) එක සමාන අය වෙති.

13 : 11

මිනිසාට ඔහුගේ ඉදිරිපසින් ද පසු පසින් ද අඛණ්ඩව පැමිණෙන්නෝ (සුර දූතවරු) සිටිති. ඔවුහු අල්ලාහ්ගේ අණ පරිදි ඔහු ආරක්ෂා කරති. තමන් සතුව තිබෙන දේ එක් ජන සමාජයක් වෙනස් කර ගන්නා තුරු එම ජන සමාජයෙහි තිබෙන දේ අල්ලාහ් වෙනස් නොකරයි. අල්ලාහ් එක් ජන සමාජයකට අයහපතක් සිදු කිරීමට අදහස් කරන විට එය වළක්වන්නෙක් නැත. ඔවුනට ඔහු හැර කිසිඳු ආරක්ෂකයෙක් ද නැත.

13 : 12

බිය හා අපේක්ෂාව හට ගන්වන්නක් ලෙස නුඹලාට විදුලි කෙටීම පෙන්වන්නේ ඔහු ය. බර වලාකුළු බිහි කරන්නේ ද ඔහු ය.

13 : 13

හෙණය ද ඔහුගේ ප්‍රශංසාවෙන් ඔහු සුවිශුද්ධ කරයි. සුර දූතවරු ද ඔහුට බියෙන් (ඔහුගේ ප්‍රශංසාවෙන් ඔහු සුවිශුද්ධ කරති). ඔහු අකුණ සැර එවයි. එමගින් තමා සිතූ අයට ඔහු දඬුවම් කරයි. නමුත් ඔවුහු අල්ලාහ් ගැන විවාද කරති. ඔහු බලවතෙකි.

13 : 14

සැබෑ ප්‍රාර්ථනාව ඔහුට ම හිමි ය. මොවුහු ඔහු හැර කවරෙකු වෙත ප්‍රාර්ථනා කරන්නෝ ද ඔවුහු මොවුනට සුළු වශයෙන්වත් පිළිතුරු නොදෙති. ජලය (ඉබේම) තම මුඛය තුළට යා යුතු පිණිස තම දෑත් එදෙසට දිග හැර තබන්නෙකු මෙන් ඔවුහු සිටිති. එය (ඉබේම) මුඛය තුළට නොයන්නේ ම ය. (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කරන්නන්ගේ ප්‍රාර්ථනාව නිෂ්ඵල වන්නේ ම ය.

13 : 15

අහස්හි ද පොළොවෙහි ද තිබෙන දේ කැමැත්තෙන් හෝ අකැමැත්තෙන් හෝ අල්ලාහ්ට ම යටහත් පහත් වෙයි. ඒවාහි සෙවණැලි ද උදය හා සවස (ඔහුට ම) යටහත් පහත් වෙයි.396

13 : 16

“අහස්හි ද පොළොවෙහි ද දෙවියන් කවරෙක් දැ”යි (මුහම්මද්,) අසා “අල්ලාහ් ම යැ”යි පවසන්න. “ඔහු හැර ආරක්ෂකයින් නුඹලා සිතින් මවා ගත්තෙහු ද? ඔවුහු තමන්ට ම යහපතක් හෝ අයහපතක් හෝ සිදු කිරීමට බලයක් නොබලති”යි පවසන්න. “අන්ධයා හා ඇස් පෙනෙන්නා එක සමාන වේ ද? නැතහොත් අන්ධකාරයන්429 හා ආලෝකය එක සමාන වේ දැ”යි අසන්න. නැතහොත් මොවුහු අල්ලාහ්ට සමාන අය සිතින් මවා ගත්තෝ ද? ඔවුහු අල්ලාහ් නිර්මාණය කළා සේ නිර්මාණය කර ඒ හේතුවෙන් නිර්මාණය කළේ කවරෙක් දැයි මොවුනට පටලැවිල්ලක් ඇති වූයේ ද? සියලූ දෑහි නිර්මාණකරු අල්ලාහ් ය. ඔහු එක් කෙනා ය මෙල්ල කොට පාලනය කරන්නා යැ”යි පවසන්න.

13 : 17

ඔහු අහසින් ජලය පහළ කළේ ය.507 එය ඇළ මං වල ප්‍රමාණයකට අනුව ගලා බසියි. ජල ගැල්ම පාවෙන පෙණ බුබුළු උසුලයි. ආම්පන්න තැනීම සඳහා ඔවුන් ගින්නෙහි උණු කරන දැයෙහි ද මෙවැනි පෙණ බුබුළු හට ගනියි. අල්ලාහ් මෙලෙස සත්‍යයට ද අසත්‍යයට ද උපමා ගෙන හැර දක්වයි. පෙණ බුබුළු අතුරුදහන් වෙයි. නමුත් මිනිසුන්ට ප්‍රයෝජනවත් වන දැය මනාව පොළොවෙහි රැඳී පවතී. අල්ලාහ් මෙලෙස උපමා ගෙන හැර දක්වයි.

13 : 18

තම දෙවියන්ගේ ඇරයුම පිළිගත් අයට යහපත් කුලිය ඇත. ඔහුගේ ඇරයුම පිළිනොගත් අයට පොළොවෙහි තිබෙන සියල්ල ද ඒ සමඟ එවැනි තවත් ප්‍රමාණයක් ද හිමිව තිබුණි නම් ඔවුහු එය වන්දි වශයෙන් දෙන්නෝ ම ය. ඔවුනට දරුණු විමසුමක් ඇත. ඔවුන්ගේ නවාතැන නිරයයි. එය ඉතා නරක නවාතැනයි.

13 : 19

ඔබේ දෙවියන් වෙතින් ඔබට පහළ වූ දේ සත්‍ය යැයි දැන සිටින්නා අන්ධයෙකු මෙන් වේ ද? බුද්ධිමත්හූ ම අවබෝධ කර ගනිති.

13 : 20

ඔවුහු අල්ලාහ්ගේ ගිවිසුම ඉටු කරති. ගිවිසුම කඩ නොකරති.

13 : 21

එක් කළ යුතු යැයි අල්ලාහ් අණ කළ දේ (ඥාති සබඳකම) එක් කර ගනිති. තම දෙවියන්ට බිය බැතිමත් වෙති. දරුණු විමසුමට ද බිය වෙති.

13 : 22

තම දෙවියන්ගේ තෘප්තිය පතා ඉවසීමෙන් සිටිති. සලාතය ඉටු කරති. අපි ඔවුනට දුන් දැයින් රහසිගත ව ද ප්‍රකට ව ද (යහපත් මාර්ගයෙහි) වියදම් කරති. යහපත මගින් අයහපත වළක්වති. එලොව (යහපත්) අවසානය ඔවුනට ම හිමි වනු ඇත.

13 : 23

ඔවුන් ද ඔවුන්ගේ දෙමාපියන්, භාර්යාවන් හා පෙළපතෙන් සත් පුරුෂයින් ද සදාතන ස්වර්ගයන්හි ඇතුළු වෙති. සුර දූතවරු සෑම දොරටුවකින් ම ඔවුන් වෙත ඇතුළු වෙති.

13 : 24

“නුඹලා ඉවසීමෙන් සිටි බැවින් නුඹලාට සලාම් උදා වේවා`159 මෙලොව විනිශ්චය (නුඹලාට) යහපත් ව තිබේ යැ”(යි සුර දූතවරු ප්‍රකාශ කරති).

13 : 25

අල්ලාහ්ගේ ප්‍රතිඥාව ස්ථීර කළ පසු එය කඩ කරන්නන්ට ද එක් කළ යුතුයැයි අල්ලාහ් අණ කළ දේ බිඳ දමන්නන්ට ද පොළොවෙහි අවුල් ඇති කරන්නන්ට ද (අල්ලාහ්ගේ) ශාපය ඇත.6 එලොවෙහි ඔවුනට විනාශයක් ඇත.

13 : 26

අල්ලාහ් තමා සිතන අයට ධනය වැඩියෙන් පිරිනමයි. අඩුවෙන් ද පිරිනමයි. ඔවුහු මෙලොව ජීවිතයෙන් ප්‍රමුදිත වෙති. පරලොව හා සසඳන විට මෙලොව ජීවිතය සුළු සැපතක් මිස වෙන නැත.

13 : 27

“මොහුගේ දෙවියන් වෙතින් මොහුට සාධකයක් පහළ විය යුතු නොවේ දැ”යි (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කරන්නෝ අසති. “අල්ලාහ් තමා සිතන අය දුර් මාර්ගයේ අත් හැර දමන්නේ ය. ශිෂ්ට වන අයට තමා වෙතට මග පෙන්වන්නේ යැ”යි පවසන්න.

13 : 28

විශ්වාස කළ අයගේ සිත් අල්ලාහ් සිහි කිරීමෙන් සැනසුම ලබයි. දැන ගන්න. සිත් සැනසුම ලබන්නේ අල්ලාහ් සිහි කිරීමෙන් ය.479

13 : 29

විශ්වාස කොට යහපත් ක්‍රියා කළ අයට යහපත් ජීවිතයක් ද අලංකාර නවාතැනක් ද ඇත.

13 : 30

(මුහම්මද්,) අපි ඔබට දැනුම් දුන් දූත පණිවුඩය ඔවුනට ඔබ ප්‍රකාශ කරනු පිණිස මෙලෙස අපි ඔබ එක් ජන සමාජයකට එවා ඇත්තෙමු. ඔවුනට පෙර විවිධ ජන සමාජයන් උකුත් වූහ. ඔවුහු අසිමිත කරුණාවන්තයා පිළිගැනීමට ප්‍රතික්ෂේප කරති. “මාගේ දෙවියන් ඔහු ම ය. ඔහු හැර නැමදීමට සුදුස්සා අන් කිසිවෙක් නැත. මම ඔහු කෙරෙහි ම රඳා පැවතුණෙමි. යළි පිවිසුම ඔහු වෙත ම යැ”යි පවසන්න.

13 : 31

කුර්ආනය මගින් කඳු සසල කරනු ලැබුවත් හෝ පොළොව සුනු විසුනු කරනු ලැබුවත් හෝ එමගින් මළවුන් සමඟ කථා කරනු ලැබුවත් හෝ (ඔවුහු විශ්වාස නොකරති). සියලූ බලය අල්ලාහ්ට ම හිමි ය. අල්ලාහ් සිතා ඇත්නම් සියලූ මිනිසුන්ට යහ මග පෙන්වා සිටින බව විශ්වාස කළ අය නොදනිත් ද? (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කරන්නන්ගේ ක්‍රියාව හේතු කොටගෙන අල්ලාහ්ගේ නියෝගය පැමිණෙන තෙක් තිගැස්සීමට පත් කරවන සිදු වීමක් ඔවුන් හසුකර ගෙන ම සිටිති. නැතහොත් එය ඔවුන්ගේ ගම්මානය අසලට පහළ වෙයි. අල්ලාහ් පොරොන්දු කඩ නොකරයි.

13 : 32

(මුහම්මද්,) ඔබට පෙර දූතවරු විහිළු කරනු ලැබූහ. එවිට (මා) ප්‍රතික්ෂේප කරන්නන්ට මම ඉඩ ප්‍රස්තාවක් දුනිමි. පසුව ඔවුන් හසු කර ගතිමි. “මාගේ වේදනාව කෙබඳු වී දැ”(යි බලන්න).

13 : 33

අල්ලාහ් සෑම කෙනෙකු ම කරන දේ අධීක්ෂණය කරන්නෙකුව සිටිය දී ඔවුහු ඔහුට සමානයන් කල්පනය කරන්නෝ ද? “ඔවුන් ගැන පැහැදිලි කරන්නැ”යි අසන්න. පොළොවෙහි ඔහුට නොදන්නා දේ නුඹලා ඔහුට දන්වන්නෙහු ද? නැතහොත් හිස් වචන ද? (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කරන අයගේ කුමන්ත්‍රණය ඔවුනට අලංකාර කරන ලදී. ඔවුහු (යහපත්) මාර්ගයෙන් වළක්වනු ලැබූහ. අල්ලාහ් යමෙකු දුර් මාර්ගයෙහි අත් හැර දමන්නේ ද ඔහුට කිසිඳු මග පෙන්වන්නෙක් නැත.

13 : 34

මෙලොව ජීවිතයෙහි ඔවුනට වේදනාවක් ඇත. පරලොව වේදනාව ඉතා දරුණු ය. අල්ලාහ්ගෙන් ඔවුන් ආරක්ෂා කරන්නෙක් නැත.

13 : 35

(දෙවියන්ට) බිය බැතිමත් වන අයට පොරොන්දු වන ලද ස්වර්ගයෙහි ස්වභාවය ඒවා යටින් ගංගා ගලා බසියි. එහි ආහාරය ද සෙවණැල්ල ද සදාකාලීන වේ. (දෙවියන්ට) බිය බැතිමත් වන අයගේ අවසානය මෙයයි. (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කළ අයගේ අවසානය නිරයයි.

13 : 36

(මුහම්මද්,) අපි කවරෙකුට ධර්ම ග්‍රන්ථය පිරිනැමුවෙමු ද ඔවුහු ඔබට පහළ කළ දැයෙහි ප්‍රමුදිත වෙති. එයින් සමහරක් ප්‍රතික්ෂේප කරන අය ද ඔවුන’තර සිටිති. “අල්ලාහ් නැමදිය යුතුය. ඔහුට සමානයන් කල්පනය නොකළ යුතුයැයි මම අණ වන ලද්දෙමි. මම ඔහු වෙතට ම කැඳවමි. යළි පිවිසුම ද ඔහු වෙත ම යැ”යි පවසන්න.

13 : 37

මෙලෙස අපි මෙය නීතියක් ලෙස අරාබි489 බසින් පහළ කර ඇත්තෙමු.227 ඔබට ඥානය පහළ වූ පසු ඔබ ඔවුන්ගේ චිත්තාභිලාෂයන් අනුගමනය කළහොත් අල්ලාහ් වෙතින් ඔබට කිසිඳු භාරකරුවෙක් හෝ ආරක්ෂකයෙක් හෝ නොමැත.

13 : 38

අපි ඔබට පෙර දූතයින් එවීමු. අපි ඔවුනට භාර්යාවන් ද දරුවන් ද පිහිටුවීමු. අල්ලාහ්ගේ අවසරයෙන් මිස කිසිඳු දූතයෙකුට කිසිඳු ප්‍රාතිහාර්යයක් ගෙන ආ නොහැකි ය.269 සෑම වාරයක් ම වාර්තාගත කර ඇත.

13 : 39

(එයින්) අල්ලාහ් සිතන දේ මකා දමයි. (සිතන දේ) නොමකා තබයි.30 මාතෘ ලේඛනය157 ඔහු වෙත ඇත.

13 : 40

(මුහම්මද්,) අපි ඔවුනට අවවාද කළ දැයෙහි සමහරක් ඔබට පෙන් වූයෙමු නම් හෝ ඔබ අත්පත් කර ගත්තෙමු නම් හෝ (ඒ ගැන ඔබට කුමක් ද?) ඔබේ යුතුකම පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කිරීම ය.81 අපේ යුතුකම විමසීම ය.

13 : 41

පොළොව, එහි කෙළවරයන්හි අඩු කිරීම සඳහා අපි පොළොවට පැමිණීම ඔවුහු නුදුටුවෝ ද? 243 අල්ලාහ් විනිශ්චය කරයි. ඔහුගේ විනිශ්චය කල් දමන්නෙක් නැත. ඔහු ඉතා ශීඝ්‍රයෙන් විමසන්නෙකි.

13 : 42

මොවුනට පෙර සිටි අය ද කුමන්ත්‍රණ කළහ. සියලූ කුමන්ත්‍රණ අල්ලාහ්ට ම හිමිය.6 ඔහු සෑම කෙනෙකු ම කරන දේ දනියි. එලොවෙහි (යහපත්) අවසානය කවරෙකුට දැයි (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කරන්නෝ දැන ගනිති.

13 : 43

“(මුහම්මද්,) ඔබ (දෙවියන්ගේ) දූතයෙක් නොවෙහි යැ”යි ප්‍රතික්ෂේප කරන්නෝ පවසති. “මා හා නුඹලා අතර අල්ලාහ් ප්‍රමාණවත් සාක්ෂිකරුවෙකි. ධර්ම ග්‍රන්ථයේ දැනුම තිබෙන අය ද ප්‍රමාණවත් යැ”යි පවසන්න.