11 : හූද් – ධර්ම දූතයෙකුගේ නමක්

හූද් – ධර්ම දූතයෙකුගේ නමක්

පරිච්ඡේදය: 11

මුළු වැකි ගණන : 123

මෙම පරිච්ඡේදයේ 50 වන වැකියේ සිට 60 වන වැකිය දක්වා නබි හූද් (අ‍ලෛ) තුමාගේ ධාර්මික ප්‍රචාරය ද එතුමාගේ ජන සමාජය එතුමාට කළ බාධාවන් ද යහපත් ජනතාව ආරක්ෂා කරනු ලැබීම හා අයහපත් ජනතාව විනාශ කරනු ලැබීම පිළිබඳව ද ප්‍රකාශ වේ. එබැවින් මෙයට ‘හූද්’ යන නාමය ලැබුණි.

අසීමිත කරුණාවන්තයා ද අසම සම දයාවන්තයා ද වන අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්…

11 : 1

අලිෆ්, ලාම්, රා.2 (මෙය) ධර්ම ග්‍රන්ථයකි. ප්‍රවීණ හා ප්‍රඥාවන්තයෙකු වෙතින් මෙහි වැකි ප්‍රඥාවෙන් පරිපූර්ණ කරනු ලැබීමෙන් පසුව පැහැදිලි කරන ලදී.

11 : 2

“අල්ලාහ් හැර (අන් කිසිවෙකු) නොනමදින්න. මම ඔහු වෙතින් නුඹලාට සුබාරංචි කියන්නෙක්මි අවවාද කරන්නෙක්මි”(යි මුහම්මද්, පවසන්න).

11 : 3

“නුඹලාගේ දෙවියන්ගෙන් පාප ක්ෂමාව අයැදින්න. පසුව ඔහු වෙත හැරෙන්න. ඔහු නියමිත කාලයක් දක්වා නුඹලාට අලංකාර සැප සම්පත් පිරිනමයි. ඔහු යහපත කරන සෑම කෙනෙකුට ම ඔහුගේ තිළිණය පිරිනමයි. නුඹලා පිටු පෑවෙහු නම් අති මහත් දිනක1 වේදනාව ගැන නුඹලා විෂයයෙහි මම බිය වෙමි”(යි ද පවසන්න.)

11 : 4

නුඹලාගේ යළි පිවිසුම අල්ලාහ් වෙත ම ය. ඔහු සියලූ දේ කෙරෙහි ම බලසම්පන්නයෙකි.

11 : 5

දැන ගන්න. ඔහුගෙන් සඟවනු පිණිස ඔවුහු තම පපු වසා ගනිති. දැන ගන්න. ඔවුන් තම වස්ත්‍ර වලින් වසන් කළත් ඔවුන් සඟවන දැය ද හෙළිදරව් කරන දැය ද ඔහු දනියි. ඔහු සිත්හි තිබෙන දේ ගැන සර්වඥයෙකි.

11 : 6

පොළොවෙහි සිටින කවර ජීවියෙකු වූවත් උන්ට ආහාර සැපයීම අල්ලාහ්ගේ වගකීමකි.463 උන් වසන තැන ද රඳන තැන ද ඔහු දනියි. සෑම දෙයක් ම පැහැදිලි ලේඛනයක157 (සටහන් වී) ඇත.

11 : 7

නූඹලා අතුරින් ඉතා අලංකාරව ක්‍රියා කරන්නේ කවරෙක් දැයි පරීක්ෂා කරනු පිණිස484 අහස් හා පොළොව දින හයකින් නිර්මාණය කළේ ඔහු ය.179 ඔහුගේ අර්ෂය ජලය මත විය. “මරණින් පසු නුඹලා ප්‍රාණවත් කරනු ලබන්නෙහු යැ”යි ඔබ කීවෙහි නම් “මෙය පැහැදිලි හූනියමක් මිස වෙන නැතැ”යි (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කරන්නෝ පවසති.

11 : 8

අපි නියමිත කලකට ඔවුන්ගෙන් වේදනාව පමා කළෙමු නම් “එය වළක්වන්නේ කුමක් දැ”යි ඔවුහු අසති. දැන ගන්න. එය ඔවුන් වෙත පැමිණෙන දින ඔවුන්ගෙන් එය වළක්වනු නොලබයි. ඔවුන් විහිළු කරමින් සිටි දේ ඔවුන් වටලනු ඇත.

11 : 9,10,11

අපි මිනිසාට අපෙන් දයාවක් භුක්ති විඳීමට සලස්වා, පසුව ඔහුගෙන් එය පැහැර ගත්තෙමු නම් ඔහු බලාපොරොත්තු සුන් වූවෙක් ද අකෘතඥයෙක් ද බවට පත් වෙයි. ඔහුට සිදු වූ විපතින් පසු අපි ඔහුට සැපතක් භුක්ති විඳීමට සැලැස්සුවෙමු නම් “මාගෙන් දුක් පීඩා දුරු වී ගොස් තිබේ යැ”යි ඔහු පවසයි. ඔහු ප්‍රමුදිත වෙයි. අහංකාරයට ද පත් වෙයි. (දුක් පීඩා) ඉවසා ගෙන යහපත් ක්‍රියා කරන්නන් හැර. ඔවුනට ක්ෂමාවක් ද විශාල කුලියක් ද ඇත.26

11 : 12

“මොහුට ධන නිධානයක් පහළ වී තිබිය යුතු නොවේ ද? මොහු සමඟ සුර දූතයෙකු පහළ වී සිටිය යුතු නොවේ ද?” යනුවෙන් ඔවුහු ප්‍රකාශ කරන බැවින් (මුහම්මද්,) ඔබට දැනුම් දෙනු ලබන පුවතෙන් සමහරක් ඔබ අත් හැර දැමිය හැකිය. ඔබේ සිත කනස්සලයට පත් විය හැකිය. ඔබ අවවාද කරන්නෙක් පමණි. අල්ලාහ් සියලූ දෑහි භාරකරුවෙකි.

11 : 13

“මොහු මෙය ප්‍රබන්ධ කරන්නේයැ”යි ඔවුහු පවසන්නෝ ද? නුඹලා සත්යවන්තයන් නම් (නුඹලා විසින්) ප්‍රබන්ධ කර මෙවැනි පරිච්ඡේද දහයක් ගෙන එන්න. අල්ලාහ් හැර නුඹලාට පුළුවන් කෙනෙකු (සහයට) කැඳවා ගන්නැ”යි පවසන්න.7

11 : 14

ඔවුහු නුඹලාට පිළිතුරු නොදෙත් නම් මෙය අල්ලාහ්ගේ ප්‍රඥාවෙන් පහළ කරන ලද්දක් බව ද ඔහු හැර නැමදීමට සුදුස්සා අන් කිසිවෙක් නොමැති බව ද දැන ගන්න. නුඹලා අවනත වන්නෙහු දැ(යි අසන්න.)

11 : 15

මෙලොව ජීවිතය ද එහි අලංකාරය ද පතන අයගේ ක්‍රියාවන් (සඳහා වූ එලවිපාක) මෙහි දී අපි ඔවුනට සහමුලින් ම පිරිනමන්නෙමු. මෙහි දී ඔවුහු අඩු කරනු නොලබති.

11 : 16

ඔවුනට පරලොව දී1 නිරය මිස අන් කිසිවක් නැත. එහි දී ඔවුන් සම්පාදනය කළ දේ නිෂ්ඵල වනු ඇත. ඔවුන් කරමින් සිටි දැය ද නාස්ති වනු ඇත.

11 : 17

තම දෙවියන්ගෙන් ලත් පැහැදිලි සාධකයක් අනුව ද ඉන් අනතුරුව දෙවියන් වෙතින් සාක්ෂිකරුවෙක් (මුහම්මද්) ද පැමිණ සිටියදී ද මීට පෙර මූසාගේ ධර්ම ග්‍රන්ථය පූර්වාදර්ශයක්ව ද දයාවක්ව ද තිබිය දී ද මෙය විශ්වාස කළ අයත් මෙය ප්‍රතික්ෂේප කරන අයත් (එක සමාන වේ) ද? මොවුනට අවවාදිත කරන ලද ස්ථානය නිරයයි. මෙහි ඔබ සැකයකින් පසු නොවන්න. මෙය ඔබේ දෙවියන් වෙතින් පැමිණි සත්‍යයයි. නමුත් මිනිසුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් විශ්වාස නොකරති.

11 : 18

අල්ලාහ් කෙරෙහි අසත්‍ය ප්‍රබන්ධ කරන්නාට වඩා මහා අපරාධකරුවා කවරෙක් ද? ඔවුහු තම දෙවියන් හමුවට ගෙන එනු ලබති. තම දෙවියන්ගේ නාමයෙන් අසත්‍ය පැවසූ අය මොවුහු යැයි සාක්ෂිකරුවෝ පවසති. දැන ගන්න. අපරාධකරුවන් කෙරෙහි අල්ලාහ්ගේ ශාපය ඇත.6

11 : 19

ඔවුහු අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයෙන් (මිනිසුන්) වළක්වති. එය වකුටු වූවක් සේ නිරූපණය කරති. පරලොව ප්‍රතික්ෂේප කරන්නෝ ඔවුහු ම ය.

11 : 20

ඔවුහු පොළොවෙහි ජය ලබන්නෝ නොවෙති. අල්ලාහ් හැර ඔවුනට ආරක්ෂකයෝ ද නැත. ඔවුනට වේදනාව කිහිප ගුණයකින් වැඩි කරනු ලැබේ. ඔවුන් විසින් ශ්‍රවණය කළ නොහැකිය. ඔවුහු බලන්නෝ ද නොවෙති.

11 : 21

ඔවුහු තමන්ට ම අලාභ ඇති කර ගත් අය වෙති. ඔවුහු සිතින් මවා ගත් දේ ඔවුන්ගෙන් අතුරු දහන් විය.

11 : 22

ඔවුහු පරලොවෙහි අලාභ ලත් අය යන්නෙහි කිසිඳු සැකයක් නැත.

11 : 23

විශ්වාස කොට යහපත් ක්‍රියා කර තම දෙවියන් වෙත හැරුණු අය ස්වර්ගවාසීහු වෙති. ඔවුහු එහි සදාකාලීනව සිටිති.

11 : 24

මෙම දෙපිරිසගේ උපමාව අන්ධයා හා බිහිරා ද ඇස් පෙනෙන්නා හා අසන්නා ද වෙති. මෙම දෙදෙනා ම ස්වභාවයෙන් එක සමාන වේ ද? නුඹලා ඉගැන්මක් නොලබන්නෙහු ද?

11 : 25

අපි නූහ්ව ඔහුගේ ජන සමාජය වෙත එවීමු. මම නුඹලාට ප්‍රකටව අවවාද කරන්නෙක්මි(යි ඔහු පැවසීය).

11 : 26

අල්ලාහ් හැර (අන් කිසිවෙකු) නොනමදින්න. මම නුඹලා විෂයයෙහි පීඩාකාරි දිනක1 වේදනාවට බිය වෙමි (යි ද ඔහු පැවසීය).

11 : 27

“අප මෙන් මිනිසෙකු ලෙස ම අපි නුඹ දකින්නෙමු. අප අතුරින් සිතීමේ ශක්තිය හීන වූ අධමයින් ම නුඹ අනුගමනය කරනු අපි දකින්නෙමු. අපට වඩා නුඹලාට කිසිඳු විශිෂ්ටත්වයක් ඇතැයි අපි නොසිතන්නෙමු. නමුත් නුඹලා අසත්‍ය පවසන්නන් යැයි අපි සිතන්නෙමු”යි ඔහුගේ ජන සමාජයේ (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කළ ප්‍රධානීහූ පැවසූ හ.

11 : 28

“මාගේ ජනතාවනි, මම මාගේ දෙවියන්ගෙන් ලත් පැහැදිලි සාධකයක් මත සිට ඔහු වෙතින් වූ දයාවක් ද ඔහු මට පිරිනමා තිබිය දී නුඹලාට එය සඟවනු ලැබ නුඹලා එය පිළිකුල් කළෙහු නම් අපි නුඹලාට එය බල කරන්නෙමු ද? යන්නට පිළිතුරු දෙන්නැ”යි (නූහ්) ඇසීය.

11 : 29

“මාගේ ජනතාවනි, මේ සඳහා මම නුඹලාගෙන් කිසිඳු සම්පතක් නොඉල්ලමි. මාගේ කුලිය අල්ලාහ් වෙත ඇත. මම විශ්වාස කළ අය පළවා හරින්නෙක් ද නොවෙමි. ඔවුහු තම දෙවියන් හමු වන්නෝ වෙති.488 නමුත් මම නුඹලා අඥාන පිරිසක් ලෙස දකිමි.”

11 : 30

“මාගේ ජනතාවනි, මම ඔවුන් පළවා හැරියෙමි නම් අල්ලාහ්ගෙන් මා ආරක්ෂා කරන්නා කවරෙක් ද? නුඹලා නොසිතන්නෙහු ද?”

11 : 31

“මා වෙත අල්ලාහ්ගේ භාණ්ඩාගාරයන් ඇතැයි මම නුඹලාට නොපවසමි. මම ගුප්ත දැය ද නොදනිමි. මම සුර දූතයෙක් යැයි ද නොපවසමි. නුඹලාගේ ඇස් පහත් කොට සලකන අයට අල්ලාහ් කිසිසේත් ම යහපතක් නොදෙන්නේ යැයි ද මම නොපවසමි. ඔවුන්ගේ සිත්හි තිබෙන දේ ගැන අල්ලාහ් මැනවින් දනියි. (එසේ කීවෙමි නම්) මම අපරාධකරුවෙක් වන්නෙමි” (යි ද ඔහු පැවසීය).

11 : 32

“නූහ්, නුඹ අප සමඟ විවාද කළෙහිය. අධිකව විවාද කළෙහිය. නුඹ සත්යවන්තයෙක් නම් නුඹ අපට අවවාද කරන දේ අප වෙත ගෙන එන්නැ”යි ඔවුහු පැවසූ හ.

11 : 33

“අල්ලාහ් සිතුවේ නම් එය නුඹලා වෙත ඔහු ගෙන එනු ඇත. නුඹලාට (ඔහු) ජය ගත නොහැකි යැ”යි ඔහු පැවසීය.

11 : 34

මම නුඹලාට යහපත පැතීමට අදහස් කළත් අල්ලාහ් නුඹලා දුර් මාර්ගයේ අත් හැරීමට අදහස් කළේ නම් මාගේ අනුශාසනාව නුඹලාට ඵලක් නොවේ. නුඹලාගේ දෙවියන් ඔහු ය. නුඹලා ඔහු වෙත නැවැත ගෙන එනු ලබන්නෙහු යැ”(යි ද ඔහු පැවසී ය).

11 : 35

“මොහු මෙය ප්‍රබන්ධ කළේ යැ”යි ඔවුහු පවසන්නෝ ද? මම මෙය ප්‍රබන්ධ කළෙමි නම් එහි වරද මා කෙරෙහි ම ය. නුඹලා කරන වැරදි වලින් මම වැළකුණෙක්මි”යි පවසන්න.

11 : 36,37

ඔබේ ජන සමාජය අතුරින් (දැනටමත්) විශ්වාස කළ අය මිස අන් කිසිවෙක් (මින් මතුවට) විශ්වාස නොකරති. එබැවින් ඔවුන් කරමින් සිටින දේ වෙනුවෙන් ඔබ දුකට පත් නොවන්න. අපේ අධීක්ෂණය යටතේ ද අපේ අණ පරිදි ද නැව තනන්න. අපරාධකරුවන් ගැන මා සමඟ කථා නොකරන්න. ඔවුහු (දියෙහි) ගිල්වනු ලබති”යි නූහ්ට දැනුම් දෙන ලදී.26

11 : 38

ඔහු නැව තැනීමට පටන් ගත්තේ ය. ඔහුගේ ජන සමාජයේ ප්‍රධානීහූ ඔහු පසු කරමින් යන සෑම විටෙක ම ඔහුට විහිළු කළහ. “නුඹලා අපට විහිළු කළහොත් නුඹලා විහිළු කළා සේ අපිත් නුඹලාට විහිළු කරන්නෙමු”යි ඔහු පැවසීය.

11 : 39

නින්දිත වේදනාවක් කවරෙකුට පැමිණෙන්නේ දැයි ද සදාතන වේදනාවක් කවරෙකුට පහළ වන්නේ දැයි ද නුඹලා දැන ගන්නෙහු යැ”(යි ද පැවසීය).

11 : 40

අපේ අණ පැමිණ ජලය උතුරන්නට පටන් ගත් විට221 සෑම ජීවියෙකුගෙන් ම (ගැහැනු, පිරිමි) ජෝඩුවක් බැගින් ද ඔබේ පවුලේ අයගෙන් කවරෙකුට එරෙහිව දෛවය පෙරටුව ගියේ ද ඔවුන් හැර අන් අය ද විශ්වාස කළ අය ද එහි නංවන්නැ”යි අපි පැවසීමු. ඔහු සමඟ ඉතා සුළු පිරිසක් මිස අන් අය විශ්වාස නොකළහ.

11 : 41

“මෙහි නැග ගන්න. මෙය යාත්‍රා කරන්නේ ද නවතින්නේ ද අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි. මාගේ දෙවියන් ක්ෂමා කරන්නෙක් ය, අසම සම දයාවන්තයෙක් යැ”යි (නූහ්) පැවසීය.

11 : 42

එය ඔවුන් රැගෙන කඳු වැනි රළක් මත ගමන් කළේය. ඈත් වී සිටි තම පුත්‍රයාට “මාගේ දයාබර පුතණුවනි, අප සමඟ නැග ගන්න. (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කළ අය සමඟ නොසිටින්නැ”යි නූහ් පැවසීය.

11 : 43

“මම කන්දක් මත නැග ගනිමි. එය මා ජලයෙන් ආරක්ෂා කරන්නේ යැ”යි ඔහු පැවසීය. අල්ලාහ් දයාව දැක් වූ අය මිස අල්ලාහ්ගේ නියෝගයෙන් ආරක්ෂා කරන්නෙක් අද නැතැ”යි ඔහු පැවසීය. එම දෙදෙනා අතරට රළ හරස් විය. ඔහු (දියෙහි) ගිලෙන්නන්ගෙන් කෙනෙක් විය.

11 : 44

“පොළොව, නුඹේ ජලය උරා ගනු. අහස, නුඹ නතර කරනු” යැයි (දෙවියන් විසින්) ප්‍රකාශ කරන ලදී. ජලය සිදුණි. කටයුත්ත අවසන් කරන ලදී. එම නැව ජූදි කන්ද මත රැඳුණි.222 “අපරාධ කළ පිරිස (දේව කරුණාවෙන්) ඈත් වූහ” යැයි ද ප්‍රකාශ කරන ලදී.

11 : 45

නූහ් තම දෙවියන් කැඳවීය. මාගේ දෙවියනි, “මාගේ පුත්‍රයා මාගේ පවුලේ කෙනෙකි. ඔබේ පොරොන්දුවත් සැබෑය. ඔබ විනිශ්චයකරුවන්ගෙන් අති විශිෂ්ට යැ”යි ඔහු පැවසීය.

11 : 46

“නූහ්, ඔහු ඔබේ පවුලේ කෙනෙක් නොවේ. මෙය යහපත් ක්‍රියාවක් නොවේ. ඔබට දැනුමක් නොමැති දෙයක් ගැන මාගෙන් නොඅසන්න. ඔබ අඥානයින්ගෙන් කෙනෙක් නොවන මෙන් මම ඔබට අනුශාසනා කරමි”යි ඔහු පැවසීය.

11 : 47

“දෙවියනි, මට දැනුමක් නොමැති දෙයක් ගැන ඔබ වෙත ඇසීම කෙරෙන් ඔබෙන් ආරක්ෂාව පතමි. ඔබ මට ක්ෂමා කර දයාව නොදැක්වුවහොත් මම අලාභ ලද්දන්ගෙන් කෙනෙක් වෙමි”යි ඔහු පැවසීය.

11 : 48

“නූහ්, ඔබ කෙරෙහි ද ඔබ සමඟ සිටින ජන සමාජය කෙරෙහි ද සෞභාග්‍යයන් ඉතිරීමට ද අපෙන් ශාන්තිය පැතිරීමට ද බසින්නැ”යි ප්‍රකාශ කරන ලදී. ඇතැම් ජන සමාජ වලට සුව පහසු ජීවිතයක් ලබා දෙන්නෙමු. පසුව අපගෙන් පීඩාකාරී වේදනාවක් ඔවුනට ලැබෙනු ඇත.

11 : 49

(මුහම්මද්,)මේවා ගුප්ත පුවත් ය. අපි මේවා ඔබට දැනුම් දෙන්නෙමු. මීට පෙර ඔබත් ඔබේ ජන සමාජයත් මේවා නොදැන සිටියෙහුය. එබැවින් ඉවසීමෙන් සිටින්න. (යහපත්) අවසානය (අපට) බිය බැතිමත් වූ අයට ම ය.

11 : 50

අපි ආද් ජන සමාජය වෙත ඔවුන්ගේ සොහොයුරු හූද් (එවීමු). “මාගේ ජනතාවනි, අල්ලාහ් ම නමදින්න. නුඹලාට ඔහු හැර නැමදීමට සුදුස්සා අන් කිසිවෙක් නැත. නුඹලා ප්‍රබන්ධ කරන්නෝ වන්නෙහු යැ”යි ඔහු පැවසීය.

11 : 51

“මාගේ ජනතාවනි, මම මේ සඳහා නුඹලාගෙන් කිසිඳු කුලියක් නොඉල්ලමි. මාගේ කුලිය මාගේ මැවුම්කරු වෙත ඇත. නුඹලා වටහා නොගන්නෙහු ද?”

11 : 52

“මාගේ ජනතාවනි, නුඹලාගේ දෙවියන්ගෙන් පාප ක්ෂමාව අයැදින්න. පසුව ඔහු වෙත හැරෙන්න. ඔහු නුඹලාට අහස අඛණ්ඩව වැසීමට සලස්වයි. නුඹලාගේ ශක්තියට වඩා ශක්තියක් නුඹලාට වර්ධනය කරයි. වරදකරුවන් ලෙස පිටු නොපාන්නැ” (යි ද ඔහු පැවසීය.).

11 : 53

“හූද්, නුඹ අප වෙත කිසිඳු පැහැදිලි සාධකයක් නොගෙනාවෙහි ය. නුඹේ කියමන වෙනුවෙන් අපේ දෙවිවරුන් අපි අත් හරින්නෝ නොවෙමු. අපි නුඹ ගැන විශ්වාස කරන්නෝ ද නොවෙමු.”

11 : 54,55

“අපේ දෙවිවරුන්ගෙන් සමහරු නුඹට විපත්තියක් සිදු කර ඇත යනුවෙන් ම අපි පවසන්නෙමු”(යි ඔවුහු පැවසූහ). මම (මෙයට) අල්ලාහ් සාක්ෂි කරමි. නුඹලා ද සාක්ෂි දරන්න. ඔහු හැර නුඹලා කල්පනය කරන සමානයන්ගෙන් මම වැළකුණෙක්මි. නුඹලා සියල්ලෝ ම මට එරෙහිව කුමන්ත්‍රණ කරන්න. පසුව මට කිසිඳු ඉඩ ප්‍රස්තාවක් නොදන්නැ”යි ඹහු පැවසීය.26

11 : 56

“මාගේ දෙවියන් ද නුඹලාගේ දෙවියන් ද වන අල්ලාහ් කෙරෙහි මම රඳා පැවතුණෙමි. කවර ජීවියෙකු වූවත් උගේ නළල් කෙස් රොද ඔහු අල්ලා ගෙන සිටියි. මාගේ දෙවියන් සෘජු මාර්ගයක සිටියි.”

11 : 57

“නුඹලා වෙනුවෙන් මා සමඟ එවන ලද දේ මම නුඹලාට පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කළෙමි. නුඹලා පිටු පෑවෙහු නම් නුඹලා නොවන වෙනත් ජන සමාජයක් නුඹලා වෙනුවට මාගේ දෙවියන් අනුප්‍රප්ත කරයි.46 ඔහුට කිසිඳු විපතක් කිරීමට නුඹලාට නොහැකිය. මාගේ දෙවියන් සියලූ දේ අධීක්ෂණය කරන්නෙක් යැ”(යි ද ඔහු පැවසීය.).

11 : 58

අපේ නියෝගය පැමිණි විට හූද්ව ද ඔහු සමඟ සිටි විශ්වාස කළ අය ද අපේ දයාවෙන් ආරක්ෂා කළෙමු. අපි ඔවුන් දරුණු වේදනාවකින් ආරක්ෂා කළෙමු.

11 : 59

මෙම ආද් ජන සමාජයේ අය තම දෙවියන්ගේ සාධක ප්‍රතික්ෂේප කොට ඔහුගේ දූතයින්ට පටහැනි වූහ. අත්තනෝමතික සෑම දුෂ්ටයෙකුගේ ම නියෝගය අනුගමනය කළ හ.

11 : 60

ඔවුහු මෙලොවෙහි ද කියාමත් දිනයෙහි ද1 ශාපයකින් ලූහු බඳිනු ලබති. දැන ගන්න. ආද් ජන සමාජය තම දෙවියන් ප්‍රතික්ෂේප කළහ. දැන ගන්න. හූද්ගේ ජනතාව වන ආද් ජන සමාජය (දේව කරුණවෙන්) ඈත් වූහ.

11 : 61

අපි සමූද් ජන සමාජය වෙත ඔවුන්ගේ සොහොයුරු සාලිහ් (එවීමු). “මාගේ ජනතාවනි, අල්ලාහ් ම නමදින්න. නුඹලාට ඔහු හැර නැමදීමට සුදුස්සා අන් කිසිවෙක් නැත. ඔහු නුඹලා පොළොවෙන් නිර්මාණය කළේ ය. නුඹලා එහි වාසය කිරීමට සැලැස්විය. එබැවින් ඔහුගෙන් පාප ක්ෂමාව අයැදින්න. පසුව ඔහු වෙත හැරෙන්න. මාගේ දෙවියන් සමීපව සිටින්නෙක් ය,49 පිළිතුරු දෙන්නෙක් යැ”යි ඔහු පැවසීය.

11 : 62

“සාලිහ්, නුඹ මීට පෙර අප අතර බලාපොරොත්තු තබන ලද්දෙක් වූයෙහි ය. අපේ මුතුන් මිත්තන් නැමැදුම් කළ දේ අපි නැමදීමෙන් අප වළක්වන්නෙහි ද? නුඹ අප කැඳවන දේ පිළිබඳව අපි බලවත් සැකයකින් පසු වන්නෙමු”යි ඔවුහු පැවසූ හ.

11 : 63

“මාගේ ජනතාවනි, මම මාගේ දෙවියන්ගෙන් ලත් පැහැදිලි සාධකයක් මත සිට ඔහු වෙතින් වූ දයාවක් ද ඔහු මට පිරිනමා තිබිය දී මම ඔහුට පටහැනි වූයෙමි නම් අල්ලාහ්ගෙන් මා ආරක්ෂා කරන්නා කවරෙක් ද? යන්නට පිළිතුරු දෙන්න. එවිට නුඹලා මට අලාභයක් මිස අන් කිසිවක් වැඩි නොකරන්නෙහු යැ”යි ඔහු පැවසීය.

11 : 64

“මාගේ ජනතාවනි, මෙය නුඹලාට සාධකයක් වන අල්ලාහ්ගේ ඔටුදෙන ය. අල්ලාහ්ගේ පොළොවෙහි අනුභව කිරීමට ඌට ඉඩ හරින්න. ඌට හිංසා නොකරන්න. (එසේ කළහොත්) නුඹලාට සමීප වේදනාවක් හටගනු ඇතැ”යි ඔහු පැවසීය.

11 : 65

ඔවුහු ඌ කපා දැමූ හ. එවිට “නුඹලාගේ නිවෙස්හි දින තුනක් සැප භුක්ති විදින්න. මෙය අසත්‍ය නොවන අවවාදයක් යැ”යි ඔහු පැවසීය.

11 : 66

අපේ නියෝගය පැමිණි විට සාලිහ් ද ඔහු සමඟ සිටි විශ්වාස කළ අය ද අපේ දයාවෙන් එදින නින්දාවෙන් ආරක්ෂා කළෙමු. ඔබේ දෙවියන් බලවතා ය ,අබිබවන්නා ය.

11 : 67

මහත් ශබ්දය අපරාධ කළවුන්ට පහර දුණි. උදෑසන ඔවුහු තම නිවෙස් වල වැතිරී සිටියහ.

11 : 68

ඔවුහු එහි වාසය නොකළවුන් මෙන් වූහ. දැන ගන්න. සමූද් ජන සමාජය තම දෙවියන් ප්‍රතික්ෂේප කළහ. දැන ගන්න. සමූද් ජන සමාජය (දේව කරුණාවෙන්) ඈත් වූහ.

11 : 69

අපේ දූතවරු161සුබාරංචිය රැගෙන ඉබ්‍රාහීම් වෙත පැමිණිය හ. ඔවුහු ‘සලාම්’ යැයි කීහ. ඔහු ද ‘සලාම්’ යැයි කීවේය.159 වහාම ඔහු බැදපු වසු පැටවකු නොපමාව ගෙන ආවේ ය.171

11 : 70

ඔවුන්ගේ අත් (අනුභවය සඳහා) එය වෙතට නොයෑම ඔහු දුටු විට ඔවුන් නාඳුනන ජාතියක් යැයි සිතීය. ඔවුන් ගැන සිත තුළ බියට ද පත්විය. “බිය නොවන්න. අපි ලුත්ගේ ජන සමාජය වෙත එවන ලද්දෙමු”යි ඔවුහු පැවසූ හ.

11 : 71

ඔහුගේ භාර්යාව ද සිටගෙන සිටියා ය. ඇය සිනාසුණා ය. අපි ඇයට ඉෂ්හාක් ගැන ද ඉෂ්හාක්ගෙන් පසුව යඃකුබ් ගැන ද සුබාරංචි කීවෙමු.223

11 : 72

“අහෝ, මෙය අරුමයකි` මම මැහැල්ලකව ද මාගේ මේ ස්වාමි පුරුෂයා මහල්ලෙකුව ද සිටිය දී මම දරුවෙකු වදන්නෙම් ද? මෙය විස්මයජනක පුවතක් යැ”යි ඇය කීවාය.

11 : 73

“අල්ලාහ්ගේ නියෝගය ගැන ඔබ විස්මයට පත් වන්නෙහි ද? අල්ලාහ්ගේ දයාව ද සෞභාග්‍යයන් ද (ඉබ්‍රාහීම්ගේ) පවුලේ අය වන නුඹලා කෙරෙහි උදා වේවා` ඔහු ප්‍රශංසනීය කෙනෙක් ය ගෞරවනීය කෙනෙක් යැ”යි ඔවුහු පැවසූ හ.224

11 : 74

ඉබ්‍රාහීම්ගේ බිය දුරු වී සුබාරංචිය පැමිණි විට ලුත්ගේ ජන සමාජය ගැන ඔහු අප සමඟ විවාද කළේය.

11 : 75

ඉබ්‍රාහීම් ඉවසිලිවන්තයෙකි අනුකම්පාව දක්වන්නෙකි. (අප වෙත) හැරෙන සුළු කෙනෙකි.

11 : 76

“ඉබ්‍රාහීම්, මෙය අත් හැර දමන්න. ඔබේ දෙවියන්ගේ නියෝගය පැමිණ ඇත. නොවැළැක්විය හැකි වේදනාවක් ඔවුන් වෙත පැමිණෙනු ඇතැ”(යි දෙවියන් පැවසීය.).

11 : 77

අපේ දූතවරු161ලුත් වෙත පැමිණි විට ඔහු ඔවුන් විෂයයෙහි කනස්සලයට පත් විය. ඔවුන් වෙනුවෙන් කිසිවක් කළ නොහැකිව මානසික පීඩා වින්ඳේ ය. “මෙය ඉතා දුෂ්කර දිනයක් යැ”යි ද පැවසීය.

11 : 78

ඔහුගේ ජනතාව ඔහු වෙතට වේගයෙන් පැමිණිය හ. මීට පෙර ද ඔවුහු පාපකාරී ක්‍රියාවන් කරමින් සිටිය හ. “මාගේ ජනතාවනි, මෙන්න. මාගෙ දූවරු සිටිති. ඔවුහු නුඹලාට පවිත්‍ර අය වෙති. අල්ලාහ්ට බිය වන්න. මාගේ ආගන්තුකයින් විෂයයෙහි මා ලැජ්ජාවට පත් නොකරන්න. නුඹලා අතර යහපත් එකදු මිනිසෙකුවත් නැද්දැ”යි ඔහු ඇසීය.

11 : 79

“නුඹගේ දූවරුන් වෙත අපට කිසිඳු අවශ්‍යතාවක් නැතැයි නුඹ ස්ථීර ලෙස දන්නෙහි ය. අපි ප්‍රිය කරන දෙයත් නුඹ දන්නෙහියැ”යි ඔවුහු පැවසූ හ.

11 : 80

“මට නුඹලා කෙරෙහි ශක්තියක් තිබිය යුතු නොවේ ද? නැතහොත් බලවත් සහයෝගයක් මට තිබිය යුතු නොවේ දැ”යි ද ඔහු පැවසීය.”

11 : 81

“ලුත්, අපි ඔබේ දෙවියන්ගේ දූතවරු වෙමු.161 ඔවුනට කිසි ලෙසකින් ඔබ වෙත ළං විය නොහැකිය. ඔබේ භාර්යාව හැර ඔබේ පවුලේ අය සමඟ රැයෙහි කොටසක දී පිටත් වන්න. නුඹලාගෙන් කිසිවෙක් ආපසු හැරී නොබැලිය යුතුය. ඔවුනට සිදු වන දේ ඇයටත් සිදු වනු ඇත. ඔවුන්ගේ (විනාශය සඳහා) නියමිත කාලය අලූයම වේ. අලූයම ළං නොවේ දැ”යි දූතවරු පැවසූ හ.

11 : 82

අපේ නියෝගය පැමිණි විට අපි එම ගම්මානය මත රත් කරන ලද ගල් වලින් ගල් වැසි වැසීමට සලස්වා එය උඩු යටිකුරු කළෙමු.412

11 : 83

(ඒවා) ඔබේ දෙවියන් වෙතින් සලකුණු කරන ලදී. එම ගම්මානය (මෙම) අපරාධකරුවන්ට ඈතින් පිහිටා නැත.

11 : 84

(අපි) මද්යන් නගරයට ඔවුන්ගේ සොහොයුරු ෂුඅයිබ් (එවීමු.) “මාගේ ජනතාවනි, අල්ලාහ් ම නමදින්න. නුඹලාට ඔහු හැර නැමදීමට සුදුස්සා අන් කිසිවෙක් නැත. කිරුම හා මිනුම අඩු නොකරන්න. මම නුඹලා යහපත් තත්ත්වයක දකිමි. වටලන දිනක1 වේදනාව ගැන මම නුඹලා විෂයයෙහි බිය වෙමි”යි ඔහු පැවසීය.

11 : 85

“මාගේ ජනතාවනි, කිරුම හා මිනුම යුක්තිසහගතව පූර්ණ කරන්න. ජනතාවට ඔවුන්ගේ ද්‍රව්‍යයන් අඩු නොකරන්න. මෙම පොළොවෙහි අවුල් ඇති කරමින් නොසැරිසරන්න.”

11 : 86

“නුඹලා විශ්වාස කළෙහු නම් අල්ලාහ් පිරිනමන ලාභය නුඹලාට ඉතා යහපත් ය. මම නුඹලා අධීක්ෂණය කරන්නෙක් නොවෙමි”(යි ඔහු පැවසීය.).

11 : 87

“ෂුඅයිබ්, අපේ මුතුන් මිත්තන් නැමදුම් කළ දැය ද අපේ ධනය සම්බන්ධයෙන් අපි සිතන පරිදි කටයුතු කිරීම ද අත් හැර දැමීමට නුඹේ සලාතය ද, නුඹට අණ කරන්නේ? නුඹ ය, ඉවසිලිවන්තයා යුක්තිය ඉටු කරන්නා” යැයි ඔවුහු (විහිළුවට මෙන්) පැවසූ හ.

11 : 88

“මාගේ ජනතාවනි, මම මාගේ දෙවියන්ගෙන් ලත් පැහැදිලි සාධකයක් මත සිට ඔහු තමා වෙතින් වූ අලංකාර සම්පත ද මට පිරිනමා තිබේ නම් (ඔබේ තත්වය කුමක් වේ ද යන්නට) පිළිතුරු දෙන්න. නුඹලාට තහනම් කරන දේ සිදු කර නුඹලා වෙත වෙනස් ලෙස කටයුතු කිරීමට මම ප්‍රිය නොකරමි. මම හැකි පමණින් ක්‍රමවත්භාවයක් ප්‍රිය කරමි. මාගේ සපල වීම අල්ලාහ් වෙත ඇත. මම ඔහු කෙරෙහි ම රඳා පැවතුණෙමි. ඔහු වෙත ම හැරෙමි”යි ද ඔහු පැවසීය.

11 : 89

“මාගේ ජනතාවනි, නුඹලාට මා කෙරෙහි ඇති පිළිකුල (නුඹලා අපරාධ කිරීමට සලස්වා) නුහ්ගේ ජන සමාජයට හෝ හූද්ගේ ජන සමාජයට හෝ සාලිහ්ගේ ජන සමාජයට හෝ සිදු වූවා සේ නුඹලාට ද සිදු වීමට නුඹලා නොපොලඹවත්වා` ලුත්ගේ ජන සමාජය නුඹලාට ඈතින් නොවේ.

11 : 90

“නුඹලාගේ දෙවියන්ගෙන් පාප ක්ෂමාව අයැදින්න. පසුව ඔහු වෙත හැරෙන්න. මාගේ දෙවියන් අසම සම දයාවන්තයෙක් ය දයාවෙන් පිරිපුන් කෙනෙක් යැ”(යි ද ඔහු පැවසීය.).

11 : 91

“ෂුඅයිබ්, නුඹ පවසන දැයින් බොහෝමයක් දේ අපට නොවැටහෙයි. නුඹ අප අතර දුබලයෙක් යැයි අපි සිතන්නෙමු. නුඹේ කුලයට අයත් අය නොවූයේ නම් නුඹට ගල් ගසා මරා දමා ඇත්තෙමු. නුඹ අප අබිබවන්නෙක් නොවන්නෙහියැ”යි ඔවුහු පැවසූ හ.

11 : 92

“මාගේ ජනතාවනි, මාගේ කුලයට අයත් පිරිස අල්ලාහ්ට වඩා නුඹලාට ගෞරවනීය අය වෙත් ද? නුඹලා ඔහුව නුඹලාගේ පිටු පසට විසි කර දැමුවෙහු ය. මාගේ දෙවියන් නුඹලා කරන දේ සහමුලින් ම දැන සිටින්නෙක් යැ”යි ඔහු පැවසීය.

11 : 93

“මාගේ ජනතාවනි, නුඹලාගේ තත්ත්වයෙහි ම නුඹලා කටයුතු කරන්න. මමත් (මාගේ තත්ත්වයෙහි) කටයුතු කරමි. නින්දනීය වේදනාවක් පැමිණෙන්නේ කවරෙකුට දැයි ද අසත්‍ය පවසන්නා කවරෙකු දැයි ද නුඹලා මතුවට දැන ගන්නෙහුය. නුඹලාත් අපේක්ෂා කරන්න. මමත් නුඹලා සමඟ අපේක්ෂා කරමි” (යැයි ද ඔහු පැවසීය.).

11 : 94

අපේ නියෝගය පැමිණි විට අපි ෂුඅයිබ් ද ඔහු සමඟ විශ්වාස කළ අය ද අපේ දයාවෙන් ආරක්ෂා කළෙමු. මහත් ශබ්දය අපරාධ කළවුන්ට පහර දුණි. උදෑසන ඔවුහු තම නිවෙස් වල වැතිරී සිටිය හ.

11 : 95

ඔවුහු එහි වාසය නොකළවුන් මෙන් වූහ. දැන ගන්න. සමූද් ජන සමාජය (දේව කරුණාවෙන්) ඈත් වූවා සේ මද්යන් වාසිහු ද (දේව කරුණාවෙන්) ඈත් වූහ.

11 : 96,97

අපි අපේ සාධක සමඟ ද පැහැදිලි බලයක් සමඟ ද ෆිර්අවුන් හා ඔහුගේ සහිකයින් වෙත මූසා එවීමු. නමුත් ඔවුහු ෆිර්අවුන්ගේ නියෝගය අනුගමනය කළහ. ෆිර්අවුන්ගේ නියෝගය යහපත් නොවීය.26

11 : 98

ඔහු කියාමත් දින1 තම ජන සමාජය ඉදිරියට පැමිණෙනු ඇත. ඔවුන් නිරය වෙත කැඳවා ගෙන යනු ඇත. කැටුව යනු ලබන තැන ඉතා නරක ය.

11 : 99

ඔවුහු මෙලොවෙහි ද කියාමත් දිනයෙහි1 ද ශාපයකින් ලූහු බඳිනු ලබති. දෙනු ලබන මෙම දීමනාව ඉතා නරක ය.

11 : 100

මේවා (ඇතැම්) ගම්මානයන්හි පුවත් ය. අපි මෙය ඔබට ප්‍රකාශ කරන්නෙමු. ඒවායින් (සමහරක්) පවතී. (තවත් සමහරක්) විනාශ වී ගොසින් ය.

11 : 101

අපි ඔවුනට අපරාධ නොකළෙමු. නමුත් ඔවුහු තමන්ට ම අපරාධ කර ගත්හ. ඔබේ දෙවියන්ගේ නියෝගය පැමිණි විට ඔවුන් අල්ලාහ් හැර කැඳවමින් සිටි ඔවුන්ගේ (මනඃකල්පිත) දෙවිවරු ඔවුනට සුළු වශයෙන්වත් පිහිට නොවූහ. ඒවා ඔවුනට අලාභයක් මිස අන් කිසිවක් වැඩි නොකළේය.

11 : 102

අපරාධ කළ ගම්මානයන් හසු කර ගන්නා විට ඔබේ දෙවියන් හසු කරන්නේ මෙලෙස ය. ඔහුගේ හසු කිරීම පීඩාකාරී ය දරුණු ය.

11 : 103

පරලොවෙහි1 වේදනාවට බිය වන අයට මෙහි ඉගැන්මක් ඇත. එය ජනතාව එක් රැස් කරනු ලබන දිනයකි.1 එය (සියල්ලන් ම දෙවියන්) හමුවේ නතර කරනු ලබන දිනයකි.1

11 : 104

නියමිත කාල සීමාවක් දක්වා අපි එය පමා කර ඇත්තෙමු.

11 : 105

එය පැමිණෙන දින කිසිවෙක් ඔහුගේ අවසරයෙන් විනා කථා නොකරයි. එවිට ඔවුන’තර භාග්‍යවන්තයෝ ද අභාග්‍යවන්තයෝ ද සිටිති.

11 : 106

අභාග්‍යවන්තයෝ නිරයෙහි සිටිති. ඔවුනට එහි කෙඳිරි ගැසීමක් ද හීල්ලීමක් ද ඇත.

11 : 107

අහස් හා පොළොව සදා පවතින තෙක්225 ඔවුහු එහි සදාකාලීනව සිටිති. ඔබේ දෙවියන් සිතූ දේ හැර.173 ඔබේ දෙවියන් තමා සිතන දේ කරන්නෙකි.

11 : 108

භාග්‍යවන්තයෝ ස්වර්ගයෙහි සිටිති. අහස් හා පොළොව සදා පවතින තෙක්225 ඔවුහු එහි සදාකාලීන ව සිටිති. ඔබේ දෙවියන් සිතූ දේ හැර.173 (එය) ඌනතාවක් නොමැති අනුග්‍රහයකි.

11 : 109

ඔවුන් නැමදුම් කරන දැයෙහි (ඔවුන් වෙත සාධකයක් තිබේ දෝ යැයි) ඔබ සැකයකින් පසු නොවන්න. මීට පෙර ඔවුන්ගේ මුතුන් මිත්තන් නැමදුම් කළා සේ ඔවුහු ද නැමදුම් කරති. අපි ඔවුන්ගේ කොටස කිසිඳු අඩුවකින් තොරව ඔවුනට සහමුලින් ම පිරිනමන්නෙමු.

11 : 110

මූසාට ධර්ම ග්‍රන්ථය පිරිනැමුවෙමු. එහි මත භේද හට ගැනිණ. ඔබේ දෙවියන් වෙතින් පෙරටුව ගිය දෛවයක් නොවූයේ නම් ඔවුන් අතර විනිශ්චය කරන්නට තිබුණි. ඔවුහු එහි අති මහත් සැකයකින් පසු වෙති.

11 : 111

සෑම කෙනෙකුට ම ඔබේ දෙවියන් ඔවුන්ගේ ක්‍රියාවන් (සඳහා වූ ඵල විපාක) සහමුලින් ම පිරිනමයි. ඔවුන් කරන දේ ගැන ඔහු සර්වඥයෙකි.

11 : 112

ඔබට අණ කරනු ලැබූ පරිදි ඔබත් ශිෂ්ට වී ඔබ සමඟ සිටින අයත් ස්ථීරව සිටින්න. සීමාව නොඉක්මවන්න. ඔහු නුඹලා කරන දේ ගැන බලන්නෙකි.488

11 : 113

නුඹලා අපරාධකරුවන් දෙසට නොනැමෙන්න. (එසේ නැමුණහොත්) නිරය නුඹලා ස්පර්ශ කරනු ඇත. අල්ලාහ් හැර නුඹලාට කිසිඳු ආරක්ෂකයෙක් නැත. පසුව නුඹලා උදව් කරනු නොලබන්නෙහු ය.

11 : 114

දවාලෙහි දෙ කෙළවරහි ද රාත්‍රියේ කොටස්හි226 ද සලාතය ඉටු කරන්න. යහපත් ක්‍රියා අයහපත් ක්‍රියාවන් පහ කර දමනු ඇත. මෙය ඉගැන්මක් ලබන අයට ඉගැන්මකි.

11 : 115

ඉවසීමෙන් සිටින්න. අල්ලාහ් යහපත් ක්‍රියා කරන්නන්ගේ කුලිය නිෂ්ඵල නොකරයි.

11 : 116

අපි ආරක්ෂා කළ පිරිසක් මිස නුඹලාට පෙර සිටි පරම්පරාවන්ගෙන් පොළොවෙහි අවුල් ඇති කිරීම වළක්වන්නා වූ යහපත් අය සිටිය යුතු නොවේ ද? අපරාධකරුවෝ සුඛෝපභෝගී ජීවිතයෙහි ගිලූණ හ. ඔවුහු වරදකරුවෝ වූ හ.

11 : 117

ග්‍රාම වාසීන් ක්‍රමවත්ව සංශෝධනය වෙමින් සිටිය දී අල්ලාහ් එම ගම්මානය අයුක්තිසහගතව විනාශ නොකරයි.

11 : 118,119

ඔබේ දෙවියන් සිතා ඇත් නම් මින්සුන් එකම ජන සමාජයක් බවට පත් කරන්නට තිබුණි. (එසේ නොසිතූ හෙයින්) ඔබේ දෙවියන් දයාව දැක් වූ අය හැර අන් අය ප්‍රතිවිරුද්ධ වූ අය ලෙස ම නිරතුරු ව සිටිති. ඔහු ඔවුන් නිර්මාණය කළේ මේ සඳහා ය. “මම නිරය ජින්වරුන් හා මිනිසුන් සියල්ලන්ගෙන් ම පුරවන්නෙමි” යන ඔබේ දෙවියන්ගේ පොරොන්දුව පූර්ණ විය.26

11 : 120

දූතයින්ගේ ඉතිහාසයන්ගෙන් ඔබේ සිත ශක්තිමත් කරන සියල්ලක් ම අපි ඔබට ප්‍රකාශ කරන්නෙමු. මෙහි ඔබට සත්‍යය ද උපදේශයක් ද විශ්වාස කළ අයට ඉගැන්මක් ද පැමිණ ඇත.

11 : 121

“නුඹලාගේ තත්ත්වයෙහි ම නුඹලා ක්‍රියා කරන්න. අපිත් ක්‍රියා කරන්නෙමු”යි විශ්වාස නොකරන අයට පවසන්න.

11 : 122

“අපේක්ෂා කරන්න. අපිත් අපේක්ෂා කරන්නෙමු” (යැයි ද පවසන්න).

11 : 123

අහස්හි ද පොළොවෙහි ද ගුප්ත දේ අල්ලාහ්ට ම හිමි ය. සියලූ කටයුතු ඔහු වෙත ම හරවනු ලැබේ. එබැවින් ඔහු ම නමදින්න. ඔහු කෙරෙහි ම රඳා පවතින්න. ඔබේ දෙවියන් නුඹලා කරන දේ නොසලකන්නෙක් නොවේ.