09 : අත් තව්බා- ක්ෂමාව

අත් තව්බා- ක්ෂමාව

පරිච්ඡේදය: 9

මුළු වැකි ගණන : 129

මෙම පරිච්ඡේදයේ 117, 118 ආදි වැකි වල නබි නායක (සල්) තුමාණන්ට ද හිජ්රත් කළ අයට ද රැකවරණය සලසා උපකාර කළ අයට ද විශේෂයෙන් ම තබූක් සටනට සහභාගී නොවූ නබි මිත්‍රවරු තිදෙනාට ද අල්ලාහ් ක්ෂමාව දුන් බව ප්‍රකාශ වේ. මුළු මහත් ජන සමාජයට ම පාප ක්ෂමාව පිරිනැමීම පිළිබඳව මෙම පරිච්ඡේදය ප්‍රකාශ කරන බැවින් මෙයට ‘අත් තව්බා’ යනුවෙන් නම් කරන ලදී. මෙහි ඇති තවත් සුවිශේෂත්වයක් නම් පරිශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ සෑම පරිච්ඡේදයක් ආරම්භයේ දී ම සඳහන් වන ‘අසිමිත කරුණාවන්තයා ද අසම සම දයාවන්තයා ද වන අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්’ යන අර්ථය ගෙන දෙන ‘බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර් රහීම්’ යන අරාබි පද පෙළ මෙම පරිච්ඡේදයේ නොමැති වීමයි. බොහෝ අය මෙයට විවිධ හේතු හා මති මතාන්තර ඉදිරිපත් කරති. පරිශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ පිටපත් ගැනීමේ කටයුත්තේ නියැලූණු ඉස්ලාමීය රාජ්‍යෙයේ තෙවන ජනාධිපතිවරයා වන උස්මාන් (රලි) තුමා පහත සඳහන් හේතුව ඉදිරිපත් කරයි. “පරිශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ 8 වන හා 9 වන පරිච්ඡේදය බොහෝ විට එක ම පරිච්ඡේද යැයි මම සිතමි. එම පරිච්ඡේද දෙකහි ම එකම ස්වරූපයේ පුවත් ප්‍රකාශ කෙරේ. එබැවින් මම ‘බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර් රහීම්’ යන්න නොලියා අත් හැරියෙමි”යි එතුමා ප්‍රකාශ කරයි. එතුමා මේ පිළිබඳව තවදුරටත් ප්‍රකාශ කිරීමේ දී “නබි නායක (සල්) තුමාණෝ එක් එක් පරිච්ඡේදය පහළ වූ විගස ම ලේඛකයන් කඳවා එය ලියා ගන්නා ලෙස ප්‍රකාශ කරති. සෑම වැකියක් ම කුමන පරිච්ඡේදයෙහි සඳහන් විය යුතු යැයි ද ප්‍රකාශ කරති. නමුත් මෙම පරිච්ඡේදය දෙකම එකම පරිච්ඡේදයක් ද නැතහොත් පරිච්ඡේදයන් දෙකක් දැයි එතුමාණෝ ප්‍රකාශ නො කළහ. එබැවින් මම ‘බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර් රහීම්’ යන්න මෙම පරිච්ඡේදයට එකතු නොකළෙමි. මෙය උස්මාන් (රලි) තුමා ඉදිරිපත් කළ හේතුවයි. මෙම පුවත සම්මත පුවතක් ද යන්න පිළිබඳ ව මත භේද ඇත. හේතුව කුමක් වූවත් මෙම පරිච්ඡේදය පටන් ගැනීමේ දී “බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර් රහීම්” යන්න නොලියවුණු බවට දෙවන මතයක් නැත.

අසීමිත කරුණාවන්තයා ද අසම සම දයාවන්තයා ද වන අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්…

9 : 1

(විශ්වාස කළ අයවලූනි, මෙය) නුඹලා ගිවිසුමක් ඇති කර ගෙන සිටින සමානයන් කල්පනය කළ අයගෙන් අල්ලාහ් ද ඔහුගේ දූතයා ද ඉවත් වෙන නිවේදනයකි.

9 : 2

(සමානයන් කල්පනය කරන අයවලූනි,) මෙම පොළොවෙහි (මක්කාවෙහි) සිවු මසක් ඔබ මොබ සැරිසරන්න. නුඹලාට අල්ලාහ් ජය ගත නොහැකි බවත් අල්ලාහ් (තමා) ප්‍රතික්ෂේප කරන්නන් නින්දාවට පත් කරන්නෙක් වන බවත් දැන ගන්න.

9 : 3

අල්ලාහ් ද ඔහුගේ දූතයා ද සමානයන් කල්පනය කළ අයගෙන් වැළකුණ හ. මෙය මෙම ශ්‍රේෂ්ඨ හජ් දිනයෙහි ජනතාවට අල්ලාහ්ගේ ද ඔහුගේ දූතයාගේ ද නිවේදනයකි. නුඹලා ශිෂ්ට වුවහොත් එය නුඹලාට යහපතක් ය. නුඹලා පිටු පෑවෙහු නම් නුඹලාට අල්ලාහ් ජය ගත නොහැකි බව දැන ගන්න. පීඩාකාරී වේදනාවක් ගැන (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කරන්නන්ට අවවාද කරන්න.

9 : 4

සමානයන් කල්පනය කළ අයගෙන් නුඹලා කවරෙකු සමඟ ගිවිසුමක් ඇති කර ගෙන පසුව (එම ගිවිසුමෙහි) නුඹලාට කිසිඳු අඩුවක් නොකොට නුඹලාට එරෙහිව කිසිවකුට අනුබල නොදුන්නේ ද ඒ අය හැර. ඔවුන් සමඟ නියමිත කාලය තෙක් ඔවුන්ගේ ගිවිසුම පරිපූර්ණ කරන්න. අල්ලාහ් (තමාට) බිය බැතිමත් වන අය ප්‍රිය කරයි.

9 : 5

එබැවින් පුණ්ය වූ මාස55 අවසන් වූ වහාම එම සමානයන් කල්පනය කළ අය දුටු තැන ඝාතනය කරන්න. ඔවුන් අල්ලා ගන්න. ඔවුන් වටලන්න. සියලූ සැඟවුම් ස්ථානයක ම ඔවුන් වෙනුවෙන් රැක සිටින්න. ඔවුහු ශිෂ්ට වී සලාතය ඉටු කර සකාතය ද පිරිනැමුවහොත් ඔවුන්ගේ මාර්ගයෙහි ඔවුන් අත් හැර දමන්න. අල්ලාහ් ක්ෂමා කරන්නෙකි, අසම සම දයාවන්තයෙකි.53

9 : 6

සමානයන් කල්පනය කරන අයගෙන් යම් කෙනෙක් ඔබගෙන් රැකවරණයක් පතන්නේ නම් ඔහු අල්ලාහ්ගේ වචන වලට සවන් දෙනු පිණිස ඔහුට රැකවරණය සලසන්න. ඉන් පසුව ඔහුගේ ආරක්ෂිත ස්ථානය වෙත ඔහු ගෙන යන්න. මෙයට හේතුව ඔවුන් නොදන්නා පිරිසක් වීමයි.

9 : 7

එම සමානයන් කල්පනය කරන අයට අල්ලාහ් වෙත ද ඔහුගේ දූතයා වෙත ද ගිවිසුමක් තිබිය හැක්කේ කෙසේ ද? මස්ජිදුල් හරාම්හි නුඹලා ගිවිසුමක් ඇති කර ගත් අය හැර. ඔවුන් නුඹලා සමඟ අවංකව කටයුතු කරන තෙක් නුඹලාත් ඔවුන් සමඟ අවංකව කටයුතු කරන්න.අල්ලාහ් (තමාට) බිය බැතිමත් වන අය ප්‍රිය කරයි.

9 : 8

(ගිවිසුමක් තිබිය හැක්කේ) කෙසේ ද? ඔවුහු නුඹලා ජය ගතහොත් නුඹලා සමඟ ඇති ඥාති සබඳතාවක් හෝ ගිවිසුමක් හෝ කිසිවිටෙක නොසලකති. ඔවුහු තමන්ගේ මුවින් නුඹලා තෘප්තිමත් කරති. නමුත් ඔවුන්ගේ සිත් ප්‍රතික්ෂේප කරයි. ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් වරදකරුවෝ ය.

9 : 9

ඔවුහු අල්ලාහ්ගේ වැකි සුළු මිළකට විකුණති.445ඔහුගේ මාර්ගයෙන් වළක්වති. ඔවුන් කරමින් සිටින දේ ඉතා නරක ය.

9 : 10

විශ්වාස කළ අය විෂයයෙහි ඥාති සබඳතාවක් හෝ ගිවිසුමක් හෝ ඔවුහු කිසි විටෙක නොසලකති. සීමාව ඉක්ම වූ අය ඔවුහු ම ය.

9 : 11

ඔවුහු ශිෂ්ට වී සලාතය ඉටු කර සකාතය ද පිරිනැමුවහොත් ඔවුහු ධර්මයෙහි නුඹලාගේ සොහොයුරෝ වෙති. අවබෝධ කර ගන්නා ජනතාවට අපේ සාධක පැහැදිලි කරන්නෙමු.

9 : 12

ගිවිසුමක් ඇති කර ගත් පසු ඔවුහු තම ගිවිසුම කඩ කර නුඹලාගේ ධර්මය ද උපහාසයට ලක් කළහොත් (දේව) ප්‍රතික්ෂේපයේ නායකයින්ට කිසිඳු ගිවිසුමක් නොමැති නිසා ඔවුන් සමඟ සටන් කරන්න. එවිට ඔවුහු (තම ක්‍රියා විලාසයෙන්) වැළකී සිටිය හැකිය.53

9 : 13

තම ගිවිසුම කඩ කර මෙම දූතයා (මුහම්මද්) පිටුවහල් කිරීමට සැලසුම් කළ එම පිරිස මුලින් ම තමන් විසින් ම නුඹලා සමඟ (සටන) ආරම්භ කර සිටිය දී නුඹලා ඔවුන් සමඟ සටන් කළ යුතු නොවේ ද? නුඹලා ඔවුන්ට බිය වන්නෙහු ද? නුඹලා විශ්වාස කළ අය නම් නුඹලා බිය වීමට ඉතා සුදුස්සා අල්ලාහ් ය.53

9 : 14

ඔවුන් සමඟ සටන් කරන්න. අල්ලාහ් නුඹලාගේ අත් වලින් ඔවුන්ට දඬුවම් කරයි. ඔවුන් නින්දාවට පත් කරයි. ඔවුනට එරෙහිව නුඹලාට උදව් කරයි. විශ්වාස කළ ජනතාවගේ සිත් සනසයි.53

9 : 15

ඔවුන්ගේ සිත්හි තිබෙන කෝපය ද ඔහු පහ කරයි. අල්ලාහ් තමා සිතූ අය ක්ෂමා කරයි. අල්ලාහ් සර්වඥයෙකි, ප්‍රඥාවන්තයෙකි.

9 : 16

අල්ලාහ්, ඔහුගේ දූතයා හා විශ්වාස කළ අය හැර දමා (වෙනත්) සමීපතම මිත්‍රයන් ඇති කර නොගත් අය කවරෙහු දැයි ද නුඹලා අතුරින් සටන් කරන අය කවරෙහු දැයි ද අල්ලාහ් පෙන්වා නොදී නුඹලා හුදෙක් ම අත්හැර දමනු ලබන්නෙහු යැයි සිතුවෙහු ද? අල්ලාහ් නුඹලා කරන දේ ගැන ප්‍රවීණයෙකි.

9 : 17

සමානයන් කල්පනය කරන්නෝ තම (දේව) ප්‍රතික්ෂේපයට තමන් ම සාක්ෂි දරමින් සිටිය දී අල්ලාහ්ගේ පල්ලි පරිපාලනය කිරීම යුතු නැත. ඔවුන්ගේ ක්‍රියා නිෂ්ඵල විය. ඔවුහු නිරයේ සදාකාලින ව සිටිති.

9 : 18

අල්ලාහ්ගේ පල්ලි පරිපාලනය කළ යුත්තේ අල්ලාහ් සහ අවසන් දිනය1 ගැන විශ්වාස කොට සලාතය ඉටු කර සකාතය පිරිනමා අල්ලාහ් හැර අන් කිසිවෙකුට බිය නොවන අය ම ය. යහ මග ලත් අය විය හැක්කේ ඔවුනට ම ය.

9 : 19

හජ් ඉටු කරන්නන්ට ජලය සැපයීමත් මස්ජිදුල් හරාමය පරිපාලනය කිරීමත් අල්ලාහ් සහ අවසාන දිනය1 ගැන විශ්වාස කොට අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයෙහි සටන් කරන්නෙකුට සමාන යැයි සිතන්නෙහු ද? ඔවුහු අල්ලාහ් හමුවේ සමාන නොවෙති. අල්ලාහ් අපරාධ කරන පිරිසට යහ මග නොපෙන්වයි.

9 : 20

විශ්වාස කොට හිජ්රත්460 කර තම දේපළ වලින් හා ජීවිත වලින් අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයේ සටන් කරන අයට අල්ලාහ් වෙත ඉමහත් තරාතිරමක් ඇත. ජය ලද්දෝ ඔවුහු ම ය.

9 : 21

ඔවුන්ගේ දෙවියන් තම දයාව ද තෘප්තිය ද ස්වර්ගයන් ද (පිරිනමන බව) ඔවුනට සුබාරංචි කියයි. එහි ඔවුනට සදාතන ප්‍රමෝදයක් ඇත.

9 : 22

ඔවුහු එහි සදහට ම සදාකාලීන ව සිටිති. (ඔවුනට) අල්ලාහ් වෙත ඉමහත් කුලියක් ඇත.

9 : 23

විශ්වාස කළ අයවලූනි, නුඹලාගේ දෙමාපියන් ද නුඹලාගේ සොහොයුරන් ද විශ්වාසයට වඩා (දේව) ප්‍රතික්ෂේපය ප්‍රිය කරත් නම් ඔවුන් ළබැඳි මිත්‍රයින් ලෙස නොගන්න.89නුඹලා අතුරින් ඔවුන් ළබැඳි මිත්‍රයින් ලෙස ගත් අය අපරාධකරුවෝ ය.

9 : 24

“නුඹලාගේ දෙමාපියන් ද නුඹලාගේ දරුවන් ද නුඹලාගේ සොහොයුරන් ද නුඹලාගේ භාර්යාවන් ද නුඹලාගේ පවුලේ අය ද නුඹලා රැස් කළ ධනය ද අලාභ වේ යැයි නුඹලා බිය වන වෙළඳාම ද නුඹලා ප්‍රිය කරන වාසස්ථාන ද අල්ලාහ්ටත් ඔහුගේ දූතයාටත් ඔහුගේ මාර්ගයේ සටන් කිරීමටත් වඩා නුඹලාට ප්‍රිය වේ නම් අල්ලාහ් තම නියෝගය පන වන තුරු බලා සිටින්න. අල්ලාහ් වැරදි කරන අයට යහ මග නොපෙන්වන්නේ යැ”යි පවසන්න.

9 : 25

බොහෝ රණබිම් හි අල්ලාහ් නුඹලාට උදව් කර ඇත. හුනෛන් (සටන සිදු වූ) දින නුඹලාගේ (සෙබළුන්ගේ) සංඛ්‍යා විශාලත්වය මමත්වය ඇති කළ විට එය නුඹලාට කිසිඳු ඵලක් නොවීය. පොළොව විශාල වූවත් එය නුඹලාට බෙහෙවින් ම පටු විය. පසුව නුඹලා පිටු පා පලා ගියෙහු ය.

9 : 26

පසුව අල්ලාහ් තම ශාන්තභාවය තම දූතයා කෙරෙහි ද විශ්වාස කළ අය කෙරෙහි ද පහළ කළේය. නුඹලා නුදුටු සේනාවක් ද පහළ කළේය. (තමා) ප්‍රතික්ෂේප කළ අයට දඬුවම් කළේය. ප්‍රතික්ෂේප කරන්නන්ට හිමි දඬුවම මෙයයි.

9 : 27

පසුව අල්ලාහ්, තමා සිතූ අය ක්ෂමා කළේය. අල්ලාහ් ක්ෂමා කරන්නෙකි, අසම සම දයාවන්තයෙකි.

9 : 28

විශ්වාස කළ අයවලූනි, සමානයන් කල්පනය කරන අය අපවිත්‍ර අය වෙති. එබැවින් මෙම වසරින් පසු ඔවුන් මස්ජිදුල් හරාමයට ළං නොවිය යුතුය.200 නුඹලා දිළිඳුකමට බිය වුවහොත් අල්ලාහ් සිතුවේ නම් තම දයාවෙන් නුඹලා ස්වයංපෝෂිත තත්ත්වයකට පත් කරයි.410අල්ලාහ් සර්වඥයෙකි, ප්‍රඥාවන්තයෙකි.

9 : 29

ධර්ම ග්‍රන්ථය පිරිනමන ලද අය27අතුරින් අල්ලාහ් සහ අවසාන දිනය1 ගැන විශ්වාස නොකර අල්ලාහ් ද ඔහුගේ දූතයා ද වැළක් වූ දැයින් නොවැළකී186 සත්ය ධර්මය අනුගමනය නොකළ අය අධම වී201 තම අත් වලින් ජිස්යා බදු ගෙවන තෙක් ඔවුන් සමඟ සටන් කරන්න.53

9 : 30

“උ‍සෛර් අල්ලාහ්ගේ පුත්‍රයා යැ”යි යුදෙව්වරු පවසති. “මසීහ්92 අල්ලාහ්ගේ පුත්‍රයා යැ”යි ක්‍රිස්තියානිවරු පවසති. මෙය ඔවුන් තම මුවින් ප්‍රකාශ කරන ප්‍රකාශයන් ය. මීට පෙර (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කළ අයගේ ප්‍රකාශය ම ඔවුහු අනුකරණය කරති. අල්ලාහ් ඔවුන් විනාශ කරයි. ඔවුන් වෙන’තකට හරවනු ලබන්නේ කෙසේ ද?

9 : 31

ඔවුහු අල්ලාහ් හැර තම ධර්මාචාර්යවරුන් ද පාදිලිවරුන් ද මර්යම්ගේ පුත් මසීහ් ව92 ද දෙවිවරුන් ලෙස ගත්හ.459 නමුත් ඔවුනට අණ කරන ලද්දේ එකම දෙවියකුට නැමදුම් කරන ලෙස ය. ඔහු හැර නැමදීමට සුදුස්සා වෙනත් කිසිවෙක් නොමැත. ඔවුන් කල්පනය කරන සමානයන් කෙරෙන් ඔහු සුවිශුද්ධවන්තයා ය.10

9 : 32

අල්ලාහ්ගේ ආලෝකය ඔවුන්ගේ මුවින් නිවා දැමීමට ඔවුහු අදහස් කරති. (තමා) ප්‍රතික්ෂේප කළ අය පිළිකුල් කළත් අල්ලාහ් තම ආලෝකය පරිපූර්ණ නොකර සිටින්නේ නැත.

9 : 33

සමානයන් කල්පනය කරන්නන් පිළිකුල් කළත් සියලූ ධර්මයන් අබිබවා යනු පිණිස යහ මඟ හා සත්ය ධර්මය සමඟ තම දූතයා එව්වේ ඔහු ය.

9 : 34

විශ්වාස කළ අයවලූනි, ධර්මාචාර්යවරුන් සහ පාදිලිවරුන් අතුරින් බොහෝ දෙනෙක් ජනතාවගේ ධනය අයුතු ලෙසින් අනුභව කරති. ඔවුහු අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයෙන් (ජනතාව) වළක්වති. අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයෙහි වියදම් නොකර රන් රිදී රැස් කර තබන්නන්ට පීඩාකාරී වේදනාවක් ඇතැයි අවවාද කරන්න.139

9 : 35

එදින නිරා ගින්නෙහි ඒවා හොදින් රත් කරනු ලැබ, ඒවා මගින් ඔවුන්ගේ නළල් හි ද ඇළපත්හි ද පිට වල්හි ද හංවඩු ගසනු ලැබේ. “නුඹලා වෙනුවෙන් නුඹලා රැස් කළ දේ මේවා ය. එබැවින් නුඹලා රැස් කළ දේ රස විදින්නැ” (යි ප්‍රකාශ කරනු ලැබේ).

9 : 36

අහස් හා පොළොව නිර්මාණය කළ දින පටන් අල්ලාහ්ගේ ලේඛනයෙහි157 සඳහන් පරිදි අල්ලාහ් වෙත202 මාසයන්හි සංඛ්‍යාව දොළොසකි. එයින් සිවු මසක් පුණ්ය වේ.55සෘජු මාර්ගය මෙයයි. (පුණ්ය වූ) එම මාසයන්හි නුඹලා නුඹලාට ම අපරාධ කර නොගන්න. සමානයන් කල්පනය කළ අය එක් රැස් වී නුඹලා සමඟ සටන් කරන්නා සේ නුඹලාත් එක් රැස් වී ඔවුන් සමඟ සටන් කරන්න. අල්ලාහ් (තමාට) බිය බැතිමත් අය සමඟ සිටින බව දැන ගන්න.53

9 : 37

(මසක පුණ්යත්වය) කල් දැමීම (දේව) ප්‍රතික්ෂේපය වැඩි කරවන්නකි.මෙමගින් (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කරන අය නොමග යවනු ලබති. ඔවුහු එක් වසරක එහි පුණ්යත්වය පහ කර දමති. අනෙක් වසරේ එයට පුණ්යත්වය පිරිනමති. අල්ලාහ් පුණ්යත්වයට පත් කළ සංඛ්‍යාව නිවැරදි කරනු පිණිස අල්ලාහ් පුණ්යත්වයට පත් කළ දේ පුණ්ය නොවන දෙයක් බවට පත් කර ගනිති.ඔවුන්ගේ පාපකාරී ක්‍රියාවන් ඔවුනට අලංකාර කොට පෙන්වන ලදී. අල්ලාහ් (තමා) ප්‍රතික්ෂේප කරන පිරිසට යහ මග නොපෙන්වයි.

9 : 38

විශ්වාස කළ අයවලූනි, නුඹලාට කුමක් සිදු වී ද? “අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයෙහි පිටත් වන්නැ”යි නුඹලාට ප්‍රකාශ කරනු ලබන විට මෙලොව දෙසට නැමෙන්නෙහු ය.නුඹලා පරලොවට වඩා මෙලොව ජීවිතයෙහි තෘප්තියක් ලබන්නෙහු ද? පරලොව හමුවේ මෙලොව ජීවිතයේ සැප සම්පත් ඉතා අල්පයකි.

9 : 39

නුඹලා පිටත් නොවූයෙහු නම් ඔහු නුඹලාට පීඩාකාරී ලෙස දඬුවම් කරයි. නුඹලා නොවන වෙනත් ජන සමාජයක් නුඹලා වෙනුවට ගෙන එයි. නුඹලා විසින් ඔහුට කිසිඳු විපතක් සිදු කළ නොහැකිය. අල්ලාහ් සියලූ දේ කෙරෙහි බලසම්පන්තයෙකි.

9 : 40

නුඹලා මොහුට (මුහම්මද්ට) උදව් නොකළ ද (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කරන අය, දෙ දෙනෙකුගෙන් කෙනෙකු ලෙස මොහු පිට මං කළ විට ද එම දෙදෙනා එම ගුහාවෙහි සිටි විට ද “ඔබ බිය නොවන්න. අල්ලාහ් අප සමඟ සිටින්නේ යැ”යි ඔහු තම මිත්‍රයාට ඔහු ප්‍රකාශ කළ විට ද අල්ලාහ් ඔහුට උදව් කර ඇත. තම ශාන්තභාවය ඔහු මත අල්ලාහ් පහළ කළේය. නුඹලා නුදුටු සේනාවන් මගින් ඔහු ශක්තිමත් කළේය. (තමා) ප්‍රතික්ෂේප කළ අයගේ ප්‍රතිපත්තිය පහත් දෙයක් බවට පත් කළේය. අල්ලාහ්ගේ ප්‍රතිපත්තිය ඉතා උසස් ය. අල්ලාහ් අබිබවන්නෙකි, ප්‍රඥාවන්තයෙකි.

9 : 41

(සේනා බලය) සුළු වූවත් විශාල වූවත් පිටත් වන්න. නුඹලාගේ දේපළ වලින් ද ජීවිත වලින් ද අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයෙහි සටන් කරන්න.203නුඹලා දැන සිටින්නෙහු නම් එය නුඹලාට ඉතා යහපත් ය.53

9 : 42

(මුහම්මද්,) සමීපව අත් කර ගත හැකි ද්‍රව්‍යයක් ද මධ්යස්ථ ගමනක් ද වූයේ නම් ඔවුහු ඔබ අනුගමනය කර සිටිති. නමුත් ඔවුනට ගමන දුෂ්කර ද දීර්ඝ ද විය. “අපට හැකිව තිබුණි නම් අපි ඔබ සමඟ පිටත් වී ඇත්තෙමු”යි ඔවුහු අල්ලාහ් මත දිවුරති. ඔවුහු තමන් ම විනාශ කර ගනිති. ඔවුහු අසත්ය පවසන්නන් බව අල්ලාහ් දනියි.

9 : 43

(මුහම්මද්,) අල්ලාහ් ඔබ ක්ෂමා කළේය. සත්ය පවසන්නන් කවුරුන් දැයි ඔබට පැහැදලි වී අසත්ය පවසන්නන් කවුරුන්දැයි ඔබ අවබෝධ කර ගන්නා තුරු ඔබ ඔවුනට අවසර දුන්නේ ඇයි?493

9 : 44

අල්ලාහ් සහ අවසාන දිනය1 ගැන විශ්වාස කරන්නෝ තම දේපළ වලින් ද ජීවිත වලින් ද සටනට නොයා සිටීමට ඔබගෙන් අවසර නොපතති. අල්ලාහ් (තමාට) බිය බැතිමත් වන අය ගැන සර්වඥයෙකි.

9 : 45

ඔබගෙන් අවසර පතන්නේ අල්ලාහ් සහ අවසාන දිනය1 ගැන විශ්වාස නොකර තම සිත් තුළ සැක කරන අය ම ය. ඔවුහු තම සැකයෙහි පැකිළෙමින් සිටිති.

9 : 46

ඔවුහු පිටත් වීමට සිතා ඇත් නම් ඒ සඳහා කිසියම් සූදානම් වීමක් සිදු කරන්නට තිබුණි. නමුත් අල්ලාහ් ඔවුන්ගේ පිටත් වීම පිළිකුල් කළේය. එබැවින් ඔවුන් අලස වීමට සැලැස්විය. “සටනට නොගොස් නැවතී සිටින්නන් සමඟ නුඹලාත් හිඳින්නැ”යි ප්‍රකාශ කෙරුණි.

9 : 47

ඔවුන් නුඹලා සමඟ පිටත් වී ඇත්නම් විනාශයක් මිස (අන් කිසිවක්) නුඹලාට වැඩි නොකර සිටින්නේ නැත. අවුල් ඇති කිරීමට සිතා නුඹලා අතර කේලාම් කියා සිටිති. නුඹලා අතරෙහි ඔවුන්ගේ ඔත්තුකාරයෝ ද සිටිති. අල්ලාහ් අපරාධකරුවන් ගැන සර්වඥයෙකි.

9 : 48

(මුහම්මද්,) ඔවුහු මීට පෙර ද අවුල් ඇති කිරීමට අදහස් කළහ. ඔවුහු ඔබට කරුණු විකෘති කර දැක්වූහ. අවසානයේ දී සත්යය දැනගත හැකි විය. ඔවුන් පිළිකුල් කළත් අල්ලාහ්ගේ කටයුත්ත අබිබවා ගියේ ය.

9 : 49

“(සටනට සහභාගී නොවීමට) මට අවසර දෙන්න. මා පරීක්ෂණයට ලක් නොකරන්නැ”යි ප්‍රකාශ කරන්නෝ ද ඔවුන’තර සිටිති. දැන ගන්න. ඔවුහු අවුලෙහි වැටුණ හ. නිරය (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කරන්නන් වටලන්නකි.

9 : 50

ඔබට කිසියම් යහපතක් සිදු වූයේ නම් එය ඔවුන් ශෝකයට පත් කරයි. ඔබට කිසියම් විපතක් සිදු වූයේ නම් “අපි කල්තියා ම ප්‍රවේශමෙන් සිටියෙමු”යි පවසා ඔවුහු සතුටින් හැරී යති.

9 : 51

“අල්ලාහ් අපට නියම කළ දේ මිස අන් කිසිවක් අපට සිදු නොවෙයි. ඔහු අපගේ අධිපති ය. විශ්වාස කළ අය අල්ලාහ් කෙරෙහි ම රඳා පවතිය යුතු යැ”යි පවසන්න.

9 : 52

“(ජය හෝ වීර මරණය ආදි) යහපත් දෙකෙන් එකක් මිස අන් කිසිවක් ලැබිය හැකි යැයි නුඹලා අපේක්ෂා කරන්නෙහු ද? නමුත් අපි අපේක්ෂා කරන්නේ අල්ලාහ් තම වේදනාවෙන් හෝ අපේ අත් වලින් හෝ නුඹලාට දඬුවම් කිරීමය. නුඹලා අපේක්ෂා කරන්න. අපිත් නුඹලා සමඟ අපේක්ෂා කරන්නෙමු”යි (මුහම්මද්,) පවසන්න.

9 : 53

“කැමැත්තෙන් හෝ අකැමැත්තෙන් හෝ වියදම් කරන්න. නුඹලාගෙන් එය භාර ගනු නොලැබේ. නුඹලා වැරදි කරන පිරිසක් ව සිටින්නෙහු යැ”යිපවසන්න.

9 : 54

ඔවුන් වියදම් කළ දේ ඔවුන්ගෙන් පිළි ගනු ලැබීමට බාධාවක් වූයේ ඔවුන් අල්ලාහ් ද ඔහුගේ දූතයා ද ප්‍රතික්ෂේප කිරීමත් අලසකමින් සලාතය ඉටු කිරීමට පැමිණීමත් අකැමැත්තෙන් (යහපත් මාර්ගයෙහි) වියදම කිරීමත් ය.

9 : 55

ඔවුන්ගේ ධන සම්පත ද දරු සම්පත ද ඔබ වසඟ නොකරත්වා` ඒවා මගින් මෙලොව ජීවිතෙහි ඔවුනට දඬුවම් කිරීමටත් ඔවුන් (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කරමින් සිටිය දී ඔවුන්ගේ දිවි ගැලවීමටත් අල්ලාහ් අදහස් කරයි.

9 : 56

“අපිත් නුඹලා සතු අය වෙමු”යි ඔවුහු අල්ලාහ් මත දිවුරති. ඔවුහු නුඹලා සතු අය නොවෙති. නමුත් ඔවුහු බියසුලූ පිරිසකි.

9 : 57

“අපිත් නුඹලා සතු අය වෙමු”යි ඔවුහු අල්ලාහ් මත දිවුරති. ඔවුහු නුඹලා සතු අය නොවෙති. නමුත් ඔවුහු බියසුලූ පිරිසකි.

9 : 58

සදකාවන්හි (ඒවා බෙදා දීම සම්බන්ධයෙන්) ඔබට දොස් පවරන්නෝ ද ඔවුන’තර සිටිති. ඔවුනට එයින් (යමක්) දෙනු ලැබුවේ නම් ඔවුහු තෘප්තිමත් වෙති. ඔවුනට එයින් (යමක්) දෙනු නොලැබුවේ නම් ඔවුහු වහාම උරණ වෙති.

9 : 59

අල්ලාහ් ද ඔහුගේ දූතයා ද ඔවුනට පිරිනැමූ දැයින් ඔවුහු තෘප්තිමත් වී “අල්ලාහ් අපට ප්‍රමාණවත් ය. අල්ලාහ් අපට ඔහුගේ දයාව පිරිනමයි. ඔහුගේ දූතයා ද (පිරිනමයි)ග අපි අල්ලාහ් වෙත ආශා තබන්නෝ වෙමු”යි ප්‍රකාශ කර ඇත්නම් (එය ඔවුනට යහපතක් වී තිබිය හැකිය).140

9 : 60

යාචකයින්ට ද දුගීන්ට ද එය එකතු කරන්නන්ට ද සිත් වසඟ කරනු ලැබිය යුතු අයට204 ද වහලූන් (නිදහස් කිරීම)ට ද ණයකරුවන්ට ද අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයෙහි ද205 අභිකුණ්ටිකයින්ට206 ද සදකාවන්130 හිමිය.130මෙය අල්ලාහ් නියම කළ යුතුකමකි. අල්ලාහ් සර්වඥයෙකි, ප්‍රඥාවන්තයෙකි.

9 : 61

මෙම නබිවරයාට පීඩා කරන අය ද ඔවුන’තර සිටිති. “මොහු කනට ඇසෙන සියල්ලක් ම විශ්වාස කරන්නේ යැ”යි ද ඔවුහු පවසති. “නුඹලාට යහපතක් සලසන දැයට ඔහු සවන් දෙයි. ඔහු අල්ලාහ් ගැන විශ්වාස කරයි. විශ්වාස කළ අයගේ ප්‍රකාශය විශ්වාස කරයි. ඔහු නුඹලා අතුරින් විශ්වාස කළ අයට දයාවක් ද වේ” යැයි පවසන්න. අල්ලාහ්ගේ දූතයාට පීඩා කරන අයට පීඩාකාරී වේදනාවක් ඇත.

9 : 62

ඔවුහු නුඹලා තෘප්තිමත් කරනු පිණිස නුඹලා හමුවේ අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන් දිවුරති. ඔවුහු විශ්වාස කළ අය නම් තෘප්තිමත් කරනු ලැබීමට වඩාත් සුදුස්සන් වනුයේ අල්ලාහ් හා ඔහුගේ දූතයා ය.

9 : 63

අල්ලාහ්ට ද ඔහුගේ දූතයාට ද එරෙහිව කටයුතු කරන්නන්ට නිරා ගින්න ඇත. ඔවුහු එහි සදාකාලීනව සිටිති. මෙය ඉමහත් නින්දාව බව ඔවුහු දැනගත යුතු නොවේ ද?

9 : 64

තම සිත් තුළ තිබෙන දේ හෙළිදරව් කරන පරිච්ඡේදයක් විශ්වාස කළ අය කෙරෙහි පහළ වීම ගැන කුහකයෝ බිය වෙති. “නුඹලා විහිළු කරන්න. අල්ලාහ් නුඹලා සඟවන දේ හෙළිදරව් කරන්නෙක් යැ”යි පවසන්න.

9 : 65

ඔබ (මේ පිළිබඳව) ඔවුන්ගෙන් ඇසුවෙහි නම් “අපි විහිළුවක් ව ද කෙළියක් ව ද කථා කළෙමු”යි පවසති. “නුඹලා අල්ලාහ්, ඔහුගේ වැකි හා ඔහුගේ දූතයා ගැන ද, විහිළු කරමින් සිටින්නේ?” යැයි අසන්න.

9 : 66

නිදහසට කරුණු නොකියන්න. නුඹලා විශ්වාස කළ පසු (අප) ප්‍රතික්ෂේප කළෙහු ය. අපි නුඹලාගෙන් පිරිසකට ක්ෂමා කළත් අනෙක් පිරිසට ඔවුන් වැරදි කරමින් සිටි බැවින් දඬුවම් කරන්නෙමු.

9 : 67

කුහක පුරුෂයෝ ද කුහක ස්ත්‍රීහුද කෙනෙකු තවත් කෙනෙක් සතු අය වෙති. ඔවුහු අයහපත අණ කර යහපත වළක්වති. (වියදම් නොකර) තම අත් හකුළා ගනිති.ඔවුහු අල්ලාහ් අමතක කළ හ. ඔහු ද ඔවුන් අමතක කළේය.6 කුහකයෝ වරදකරුවෝ ම ය.

9 : 68

කුහක පුරුෂයින්ට ද කුහක ස්ත්‍රීන්ට ද (තමා) ප්‍රතික්ෂේප කරන්නන්ට ද අල්ලාහ් නිරා ගින්න පොරොන්දු වී ඇත. ඔවුහු එහි සදාකාලීනව සිටිති. එය ඔවුනට ප්‍රමාණවත් ය. අල්ලාහ් ඔවුනට ශාප කළේ ය.6 ඔවුනට සදාතන වේදනාවක් ඇත.

9 : 69

නුඹලාට පෙර සිටි අය මෙන් (නුඹලාත් සිටින්නෙහු)ය. ඔවුහු නුඹලාට වඩා බලසම්පන්න ව ද ධන සම්පතෙන් හා දරු සම්පතෙන් අධික ව ද සිටිය හ. ඔවුහු තම සෞභාග්‍යයන් භුක්ති වින්ඳා හ. නුඹලාට පෙර සිටි අය ඔවුන්ගේ සෞභාග්‍යයන් භුක්ති වින්ඳා සේ නුඹලාත් නුඹලාගේ සෞභාග්‍යයන් භුක්ති වින්ඳෙහුය. (අනවශ්‍ය විවාදයන්හි) ගිලූණු අය මෙන් නුඹලාත් ගිලූණෙහු ය. මොවුන්ගේ ක්‍රියා මෙලොවහි ද පරලොවහි ද නිෂ්ඵල විය. අලාභ ලද්දෝ ඔවුහු ම ය.

9 : 70

ඔවුනට පෙර සිටි නූහ්ගේ ජන සමාජය, ආද් හා සමූද් ජන සමාජය, ඉබ්‍රාහීම්ගේ ජන සමාජය, මද්යන් වාසීන්, (ලුත් ජන සමාජය ඇතුළුව) උඩු යටිකුරු ව පෙරළන ලද අය පිළිබඳව පුවත් ඔවුන් වෙත නොපැමිණියේ ද? ඔවුන්ගේ දූතවරු ඔවුන් වෙත පැහැදිලි සාධක රැගෙන ආ හ. අල්ලාහ් ඔවුනට අපරාධ කරන්නෙක් නොවේ. නමුත් ඔවුහු තමන්ට ම අපරාධ කර ගත්හ.

9 : 71

විශ්වාස කළ පුරුෂයෝ ද විශ්වාස කළ ස්ත්‍රීහු ද කෙනෙක් තවත් කෙනෙකුට ළබැඳි මිත්‍රවරු වෙති. ඔවුහු යහපත අණ කරති. අයහපත වළක්වති. සලාතය ඉටු කරති. සකාතය ද පිරිනමති. අල්ලාහ්ට ද ඔහුගේ දූතයාට ද අවනත වෙති. අල්ලාහ් ඔවුනට දයාව දක්වයි. අල්ලාහ් අබිබවන්නෙකි, ප්‍රඥාවන්තයෙකි.

9 : 72

විශ්වාස කළ පුරුෂයින්ට ද විශ්වාස කළ ස්ත්‍රීන්ට ද ස්වර්ගයන් දෙන බවට අල්ලාහ් පොරොන්දු වී ඇත. ඒවා යටින් ගංගා ගලා බසියි. එහි සදාකාලීන ව සිටිති.සදාතන ස්වර්ගයන්හි පිරිසිදු වාසස්ථානයක් ද ඇත. අල්ලාහ්ගේ තෘප්තිය අති විශාල ය. ඉමහත් ජයග්‍රහණය මෙයයි.

9 : 73

නබිවරය, (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කරන්නන් හා කුහකයින් සමඟ සටන් කරන්න. ඔවුන් වෙත දැඩිව කටයුතු කරන්න.53 ඔවුන්ගේ වාසස්ථානය නිරයයි. එය ඉතා නරක නවාතැනයි.

9 : 74

ඔවුහු (දේව) ප්‍රතික්ෂේපයේ වචනය ප්‍රකාශ කර ඇතත් “අපි (එලෙස) නොපැවසුවෙමු”යි අල්ලාහ් මත දිවුරති. ඔවුහු ඉස්ලාමය වැළඳගත් පසුව ප්‍රතික්ෂේප කළහ. අත්පත් කර ගත නොහැකි සැලැස්මක් ද සැලසුම් කළහ. අල්ලාහ් ද ඔහුගේ දූතයා ද ඔහුගේ දයාව මගින් ඔවුන් පොහොසත් කිරීම වෙනුවෙන් මිස (අන් කිසිවක් වෙනුවෙන්) ඔවුහු දොස් කියමින් නොසැරිසැරූ හ.140 ඔවුහු ශිෂ්ට වුවහොත් එය ඔවුනට යහපතක් වනු ඇත. ඔවුහු පිටු පෑවොත් අල්ලාහ් මෙලොවෙහි ද පරලොවෙහි ද ඔවුන්ට පීඩාකාරී වේදනාවකින් දඬුවම් කරයි. පොළොවෙහි ඔවුනට කිසිඳු ආරක්ෂකයෙක් හෝ පිහිට වන්නෙක් හෝ නැත.

9 : 75

“අල්ලාහ් තම දයාව අපට පිරිනැමුවේ නම් අපි සදකා කරන්නෙමු. සත් පුරුෂයින් වන්නෙමු”යි අල්ලාහ් වෙත ප්‍රතිඥා දුන් අය ද ඔවුන’තර සිටිති.

9 : 76

අල්ලාහ් තම දයාව ඔවුනට පිරිනැමූ විට ඔවුහු එහි මසුරුකම් කළහ. නොසලකා පිටු පෑහ.

9 : 77

ඔවුන් අල්ලාහ් වෙත දුන් පොරොන්දුව කඩ කළ බැවින් ද අසත්ය පවසමින් සිටි බැවින් ද ඔවුන් ඔහු හමු වන දිනය1 දක්වා ඔවුන්ගේ සිත්හි කුහකකම ඔහු නිරතුරව පැවතීමට සැලැස්විය.

9 : 78

ඔවුන්ගේ රහස ද පරම රහස ද අල්ලාහ් දන්නා බව ඔවුහු දැනගතයුතු නොවේ ද? අල්ලාහ් ගුප්ත දේ ගැන සර්වඥයෙකි.

9 : 79

අධිකව (යහපත් මාර්ගයෙහි) වියදම් කරන විශ්වාස කළ අයට ද තම ඉපැයීම මිස අන් කිසිවක් ලබා නොගන්නා අයට ද ඔවුහු දොස් කියමින් විහිළු කරති. අල්ලාහ් ඔවුනට විහිළු කළේය.6 ඔවුනට පීඩාකාරී වේදනාවක් ඇත.

9 : 80

(මුහම්මද්,) ඔබ ඔවුන් වෙනුවෙන් පාප ක්ෂමාව අයැදින්න. නැතහොත් නොඅයැද සිටින්න. ඔබ ඔවුන් වෙනුවෙන් හැත්තෑ වරක් පාප ක්ෂමාව අයැදුවත් අල්ලාහ් ඔවුනට කිසිසේත් ම ක්ෂමාව නොදෙයි. මෙයට හේතුව ඔවුන් අල්ලාහ් ද ඔහුගේ දූතයා ද ප්‍රතික්ෂේප කිරීමයි. අල්ලාහ් වැරදි කරන පිරිසට යහ මග නොපෙන්වයි.

9 : 81

අල්ලාහ්ගේ දූතයා තබූක් සටනට) ගිය පසු සටනට නොගොස් තම වාසස්ථානයන් හි නැවතුණු අය ප්‍රීතියට පත් වූහ. තම දේපළ වලින් ද ජීවිත වලින් ද අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයෙහි සටන් කිරීමට ඔවුහු පිළිකුල් කළහ. “ග්‍රීස්මයෙහි පිටත් නොවෙන්නැ”යි ද ඔවුහු පැවසූහ. “නිරා ගින්න මීට වඩා බෙහෙවින් ම උණුසුම් යැ”යි පවසන්න. ඔවුහු මෙය වටහා ගත යුතු නොවේ ද?

9 : 82

ඔවුන් කරමින් සිටි දේ හේතු කොටගෙන265 ඔවුහු අඩුවෙන් සිනහ සෙත්වා` වැඩියෙන් හඬත්වා

9 : 83

(මුහම්මද්,) අල්ලාහ් ඔබ ඔවුන්ගෙන් පිරිසක් වෙත නැවත පැමිණීමට සලස්වා එවිට ඔවුහු සටනට පිටත් වීමට ඔබෙන් අවසර පැතුවහොත් “නුඹලා මා සමඟ කිසිවිටෙක පිටත් නොවන්න. මා සමඟ එක් වී කිසිඳු සතුරෙකු සමඟ සටන් නොකරන්න. නුඹලා සටනට නොගොස් නැවතී සිටීමට මුල දී ප්‍රිය කළෙහුය. එබැවින් සටනට නොගොස් නවතින්නන් සමඟ නුඹලාත් නවතින්නැ”යි පවසන්න.

9 : 84

ඔවුන් අතුරින් මරණයට පත් වූ කිසිවෙකු වෙනුවෙන් ඔබ සලාතය ඉටු නොකරන්න. කිසිවකුගේ සොහොන් වළෙහි ඔබ සිට නොගන්න. ඔවුහු අල්ලාහ් ද ඔහුගේ දූතයා ද පිළිගැනීමට ප්‍රතික්ෂේප කළහ. තව ද ඔවුහු වැරදි කරන්නෝ ව මරණයට පත් වූහ.

9 : 85

ඔවුන්ගේ ධන සම්පත ද දරු සම්පත ද ඔබ වසග නොකරත්වා` ඒවා මගින් මෙලොව දී ඔවුනට දඬුවම් කිරීමටත් ඔවුන් (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කරමින් සිටිය දී ඔවුන්ගේ දිවි ගැලවීමටත් අල්ලාහ් අදහස් කරයි.

9 : 86

“අල්ලාහ් ගැන විශ්වාස කරන්න. ඔහුගේ දූතයා සමඟ එක් වී සටන් කරන්න” යනුවෙන් (ප්‍රකාශ කරන) පරිච්ඡේදයක් පහළ වූයේ නම් ඔවුන් අතුරින් වත් පොහොසත්කම් තිබෙන ය “සටනට නොගොස් නැවතුණු අය සමඟ නැවතී සිටීමට අපට ඉඩ හරින්නැ”යි පවසා ඔබෙන් අවසර පතති.

9 : 87

ඔවුහු ගෙවල් වල නතර වී සිටින කාන්තාවන් මෙන් සිටීම තෘප්තිමත් කර ගත්හ. ඔවුන්ගේ සිත්හි මුද්රා තබන ලදී. එබැවින් ඔවුහු වටහා නොගනිති.

9 : 88

නමුත් මෙම දූතයා (මුහම්මද්) ද ඔහු සමඟ සිටින විශ්වාස කළ අය ද තම දේපළ වලින් ද ජීවිත වලින් ද සටන් කළහ. කුසල් ඔවුනට ම හිමි ය. ජය ලද්දෝ ඔවුහු ම ය.

9 : 89

අල්ලාහ් ඔවුන් වෙනුවෙන් ස්වර්ගයන් පිළියෙල කර ඇත. ඒවා යටින් ගංගා ගලා බසියි. ඔවුහු එහි සදාකාලීනව සිටිති. ඉමහත් ජයග්‍රහණය මෙයයි.

9 : 90

(සටනට නොගොස් නතර වී සිටීමට) තමන්ට අවසර දෙන ලෙස ඉල්ලා ග්‍රාම වාසීන්ගෙන් නිදහසට කරුණු ඉදිරිපත් කරන්නෝ ඔබ වෙත පැමිණියහ. අල්ලාහ් වෙත ද ඔහුගේ දූතයා වෙත ද අසත්‍ය පැවසූ අය සටනට නොගොස් නැවතී සිටියහ. ඔවුන’තුරින් (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කළ අයට පීඩාකාරී වේදනාවක් හට ගනු ඇත.

9 : 91

දුබලයින් කෙරෙහි ද රෝගීන් කෙරෙහි ද (යහපත් මාර්ගයෙහි) වියදම් කිරීමට කිසිවක් නොමැති අය කෙරෙහි ද ඔවුහු අල්ලාහ්ට සහ ඔහුගේ දූතයාට යහපතක් පැතුවහොත් කිසිඳු වරදක් නැත. යහපත කරන අයට එරෙහිව (දඬුවම් කිරීමට) කිසිඳු මගක් නැත. අල්ලාහ් ක්ෂමා කරන්නෙකි, අසම සම දයාවන්තයෙකි.

9 : 92

(මුහම්මද්,) වාහන ඉල්ලා ඔබ වෙත පැමිණි අය වෙත “නුඹලා නංවා යැවීමට උචිත දෙයක් (වාහනයක්) මා වෙත නැතැ”යි ඔබ ප්‍රකාශ කළ විට (යහපත් මාර්ගයෙහි) වියදම් කිරීමට කිසිවක් නැති හෙයින් කණගාටුවෙන් තම නෙත් වලින් කදුළු සලමින් ආපසු ගිය අය කෙරෙහි ද (වරදක් නැත).

9 : 93

වත් පොහොසත්කම් තිබිය දීත් ඔබෙන් අවසර පැතූ අය කෙරෙහි (දඬුවම් කිරීමට) මග ඇත. ඔවුහු ගෙවල් වල නතර වී සිටින කාන්තාවන් මෙන් සිටීම තෘප්තිමත් කර ගත්හ. ඔවුන්ගේ සිත් වලට අල්ලාහ් මුද්රා තැබීය. එබැවින් ඔවුහු නොදනිති.

9 : 94

(සටන අවසන් කොට) ඔවුන් වෙත ආපසු යන විට ඔවුහු “නුඔලා වෙත නිදහසට කරුණු ඉදිරිපත් කරති. නුඹලා නිදහසට කරුණු ඉදිරිපත් නොකරන්න. අපි නුඹලා කිසිසේත් ම විශ්වාස නොකරන්නෙමු. අල්ලාහ් අපට නුඹලාගේ තොරතුරු දැනුම් දී ඇතැ”යි (මුහම්මද්,) පවසන්න. අල්ලාහ් ද ඔහුගේ දූතයා ද නුඹලාගේ ක්‍රියා විලාසය දැන ගනිති. පසුව ගුප්ත දෑහි ද ප්‍රත්‍යක්ෂ දෑහි ද සර්වඥ වෙත නුඹලා ආපසු ගෙන එනු ලබන්නෙහු ය. නුඹලා කරමින් සිටි දේ පිළිබඳව ඔහු නුඹලාට දැනුම් දෙනු ඇත.

9 : 95

නුඹලා ඔවුන් වෙත ආපසුයන විට නුඹලා ඔවුන් අත් හැර දමනු පිණිස නුඹලා වෙත ඔවුහු අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන් දිවුරති. ඵබැවින් ඔවුන් අත්හැර දමන්න. ඔවුහු අපවිත්‍ර අයවෙති. ඔවුන්ගේ නවාතැන නිරයයි.(මෙය) ඔවුන් කරමින් සිටි දැයට දඬුවමකි.265

9 : 96

නුඹලා ඔවුන් පිළිබඳව තෘප්තිමත් වනු පිණිස නුඹලා වෙත දිවුරති. නුඹලා ඔවුන් පිළිබඳව තෘප්තිමත් වූවත් අල්ලාහ් වැරදි කරන පිරිස පිළිබඳව තෘප්තිමත් නොවෙයි.

9 : 97

ග්‍රාම වාසීහු (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කිරීමෙහි ද කුහකත්වයෙහි ද දරුණු අය වෙති. ඔවුන්ට වඩාත් යෝග්‍ය වන්නේ අල්ලාහ් තම දූතයා වෙත පහළ කර ඇති දැයෙහි සීමාවන් නොදැන සීටීම ය. අල්ලාහ් සර්වඥයෙකි, ප්‍රඥාවන්තයෙකි.

9 : 98

තමන් වියදම් කරන දේ අලාභයක් ලෙස සලකන අය ද එම ග්‍රාම වාසීන් අතර සිටිති. ඔවුහු නුඹලාට පරීක්ෂණයන් හට ගැනීම අපේක්ෂා කරති. ඔවුනට අයහපත් වේදනාවක් ඇත. අල්ලාහ් සවන් දෙන්නෙකි,488 සර්වඥයෙකි.

9 : 99

අල්ලාහ් සහ අවසාන දිනය1 ගැන විශ්වාස කරන අය ද ග්‍රාම වාසීන් අතර සිටිති. තමන් වියදම් කරන දේ අල්ලාහ් වෙත සමීප වීම සඳහා වූ කරුණක් ලෙස ද මෙම දූතයාගේ (මුහම්මද්ගේ) ප්‍රාර්ථනාවන් සඳහා වූ කරුණක් ලෙස ද සිතති. දැන ගන්න. එය ඔවුනට (දේව) සමීපතාවය ලබා දෙනු ඇත. අල්ලාහ් තම දයාවෙහි ඔවුන් ඇතුළු කරයි. අල්ලාහ් ක්ෂමා කරන්නෙකි, අසම සම දයාවන්තයෙකි.

9 : 100

හිජ්රත්460කළ අයගෙන් ද අන්සාරිවරුන්ගෙන් ද පෙරටුව ගිය ප්‍රමුඛයින් ගැන ද යහ කටයුතු වල ඔවුන් අනුගමනය කළඅය ගැන ද අල්ලාහ් තෘප්තිමත් විය. ඔවුහු ද ඔහු ගැන තෘප්තිමත් වූහ. ඔහු ඔවුනට ස්වර්ගයන් පිළියෙල කර ඇත. ඒවා යටින් ගංගා ගලා බසියි. ඔවුහු එහි සදහට ම සදාකාලීනව සිටිති. ඉමහත් ජයග්‍රහණය මෙයයි.501

9 : 101

නුඹලා අවට සිටින ග්‍රාම වාසීන් අතර ද මදීනාවාසින් අතර ද කුහකයෝ සිටිති. ඔවුහු කුහකත්වයෙහි දරුණුව සිටිති. (මුහම්මද්,) ඔබ ඔවුන් ගැන නොදන්නෙහිය. අපි ඔවුන් ගැන දනිමු. අපි ඔවුනට දෙවරක් දඬුවම් කරන්නෙමු. පසුව ඔවුහු ඉමහත් වේදනාවකට ලක් කරනු ලබති.

9 : 102

තවත් පිරිසක් තමන්ගේ පාපයන් පිළිගනිති. ඔවුහු යහපත් ක්‍රියාවක් තවත් අයහපත් ක්‍රියාවක් සමඟ මිශ්‍ර කළහ. අල්ලාහ් ඔවුනට ක්ෂමා කළ හැකිය. අල්ලාහ් ක්ෂමා කරන්නෙකි, අසම සම දයාවන්තයෙකි.

9 : 103

(මුහම්මද්,) ඔවුන්ගේ ධනයෙන් සදකාවක් ගන්න. එමගින් ඔවුන් පවිත්‍රකර පරිශුද්ධ කරන්න. ඔවුන් වෙනුවෙන් ප්‍රාර්ථනා කරන්න. ඔබේ ප්‍රාර්ථනාව ඔවුනට ශාන්තියකි. අල්ලාහ් සවන් දෙන්නෙකි,488 සර්වඥයෙකි.

9 : 104

අල්ලාහ් තම වහලූන්ගෙන් ක්ෂමාව පිළිගන්නා බවත් සදකාවන් ලබා ගන්නා බවත් අල්ලාහ් ක්ෂමාව පිළිගන්නා ද අසම සම දයාවන්තයා ද වන බවත් ඔවුහු නොදන්නෝ ද?

9 : 105

“නුඹලා ක්‍රියා කරන්න. අල්ලාහ් ද ඔහුගේ දූතයා විශ්වාස කළ අය ද නුඹලාගේ ක්‍රියාව දැන ගනිති. ගුප්ත දෑහි ද ප්‍රත්‍යක්ෂ දෑහි ද සර්වඥ වෙත නුඹලා ආපසු ගෙන එනු ලබන්නෙහු ය. නුඹලා කරමින් සිටි දේ පිළිබඳව ඔහු නුඹලාට දැනුම් දෙනු ඇතැ”යි පවසන්න.

9 : 106

තවත් පිරිසක් අල්ලාහ්ගේ නියෝග වෙනුවෙන් බලාපොරොත්තු වෙන් සිටීමට සලස්වනු ලැබූහ. ඔහු ඔවුනට දඬුවම් කළ හැකිය. නැතහොත් ඔවුනට ක්ෂමාව දිය හැකිය. අල්ලාහ් සර්වඥයෙකි, ප්‍රඥාවන්තයෙකි.

9 : 107

අපරාධ කරනු පිණිස ද (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කරනු පිණිස ද විශ්වාස කළ අය අතර භේද ඇති කරනු පිණිස ද මීට පෙර අල්ලාහ්ට ද ඔහුගේ දූතයාට ද එරෙහිව සටන් කළ අයට රැකවරණයක් ලෙස ද පල්ලියක් පිහිටුවා ගත් අය “අපි යහපත මිස අන් කිසිවක් අදහස් නොකළෙමු”යි දිවුරති. ඔවුහු බොරුකාරයෝ යැයි අල්ලාහ් සාක්ෂි දරයි.

9 : 108

ඔබ එහි කිසිවිටෙක නොනමදින්න. ඔබ නැමදීමට ඉතා සුදුසු වන්නේ මුල් දින සිට දේව බිය බැතිය පදනම් කරගෙන ගොඩ නගන ලද පල්ලියක ම ය. එහි පවිත්‍ර වීමට ප්‍රිය කරන පිරිමීහු සිටිති.418 අල්ලාහ් පවිත්‍ර අය ප්‍රිය කරයි.

9 : 109

අල්ලාහ් පිළිබඳ වූ බිය බැතිය මත ද ඔහුගේ තෘප්තිය මත ද තම ගොඩනැගිල්ල ඉඳි කළ තැනැත්තා උසස් වේ ද? නැතහොත් ගරා වැටෙන ගොඩනැගිල්ලක් ඉවුරක් මත ඉඳි කර එයත් සමඟ නිරා ගින්නට ඇද වැටුණු තැනැත්තා උසස් වේ ද? අල්ලාහ් අපරාධ කළ පිරිසට යග මග නොපෙන්වයි.

9 : 110

ඔවුන්ගේ සිත් පැළී කැබලි වලට කැඩී ගියහොත් මිස ඔවුන් ඉඳි කළ ගොඩනැගිල්ල ඔවුන්ගේ සිත් තුළ තිබෙන සැකයෙහි සලකුණක් ලෙස නිරතුරුව පවතිනු ඇත. අල්ලාහ් සර්වඥයෙකි, ප්‍රඥාවන්තයෙකි.

9 : 111

අල්ලාහ් විශ්වාස කළ අයගෙන් ඔවුන්ගේ ජීවිත හා දේපළ ඔවුනට ස්වර්ගය ඇතැයි (පොරොන්දු වෙමින්) මිලට ගත්තේය. ඔවුහු අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයෙහි සටන් කරති.එබැවින් ඔවුහු ඝාතනය කරති. ඔවුහු දඝාතනය කරනු ලබති. මෙය තව්රාත්හි ද ඉන්ජීලයෙහි ද391 කුර්ආනයෙහි ද ඔහු තමා කෙරෙහි අනිවාර්යකර ගත් පොරොන්දුවකි.491 අල්ලාහ්ට වඩා තම පොරොන්දුව ඉටුකරන්නා කවරෙක්ද? එබැවින් නුඹලා ගිවිස ගත් මෙම වෙළෙඳාමෙහි සතුටු වන්න. ඉමහත් ජයග්‍රහණය මෙයයි.

9 : 112

(ඔවුහු) ක්ෂමාව අයැදින්නෝ ද නමදින්නෝ ද (දෙවියන්) ප්‍රශංසා කරන්නෝ ද උපවාසය රකින්නෝ ද රුකුඋ කරන්නෝ ද සජ්දා කරන්නෝ ද යහපත අණ කරන්නෝ ද අයහපත වළක්වන්නෝ ද අල්ලාහ්ගේ සීමාවන් ආරක්ෂා කරන්නෝ ද වෙති. (මෙවැනි) විශ්වාස කළ අයට සුබාරංවි කියන්න.

9 : 113

සමානයන් කල්පනය කරන්නෝ නිරා වාසීහු යැයි දැනගත් පසුව ඔවුන් කිට්ටු ඥාතීන් වූවත් ඔවුන් වෙනුවෙන් පාප ක්ෂමාව අයැදීම විශ්වාස කළ අයට ද මෙම නබිවරයා

(මුහම්මද්)ට ද යුතු නැත.

9 : 114

ඉබ්‍රාහීම් තම පියා වෙනුවෙන් පාප ක්ෂමාව අයැද සිටියේ ඔහු තම පියාට දුන් පොරොන්දුවක් හේතු කොටගෙන ය. ඔහු අල්ලාහ්ට සතුරෙක් බව දැනගත් පසු ඔහු එයින් වැළකීය. ඉබ්‍රාහීම් නිහතමානී කෙනෙකි, ඉවසිලිවන්තයෙකි.247

9 : 115

අල්ලාහ් එක් ජන සමාජයකට යහ මග පෙන් වූ පසු ඔවුන් වැළකී සිටිය යුතු දේ ඔවුනට පැහැදිලි කර දෙන තෙක් ඔවුන් දුර් මාර්ගයෙහි අත් හැර නොදමයි. අල්ලාහ් සියලූ දේ පිළිබඳව සර්වඥයෙකි.

9 : 116

අහස්හි ද පොළොවෙහි ද පාලනය අල්ලාහ්ට ම හිමිය. ඔහු ජීවය දෙයි. මරණයට පත් කරයි. අල්ලාහ් හැර නුඹලාට කිසිඳු භාරකරුවෙක් හෝ උදව්කරුවෙක් හෝ නැත.

9 : 117

අල්ලාහ් මෙම නබිවරයාට ද හිජ්රත්460 කළ අයට ද අන්සාර්වරුන්ට ද ක්ෂමාව දුන්නේය. ඔවුන’තුරින් පිරිසකුගේ සිත් පෙරළීමට වෙර දැරූපසුත් දුෂ්කර කාල වකවානුවෙහි ඔහු අනුගමනය කළ අයට ඔහු ක්ෂමාව දුන්නේය. ඔහු ඔවුන් කෙරෙහි අනුකම්පාව දක්වන්නෙකි, අසම සම දයාවන්තයෙකි.

9 : 118

විනිශ්චය කල් දමන ලද එම තිදෙනාට ද (අල්ලාහ් ක්ෂමාව දුන්නේය). පොළොව විශාල වූව ද ඔවුන් සම්බන්ධයෙන් එය පටු විය.ඔවුන්ගේ සිත් ද ඔවුනට හැකිළුණි.අල්ලාහ්ගෙන් (ගැලවීමට) ඔහු වෙත මිස වෙනත් රැකවරණයක් නොමැති බව ඔවුහු විශ්වාස කළහ. පසුව ඔවුන් ශිෂ්ට වනු පිණිස ඔවුනට ක්ෂමාව දුන්නේය. අල්ලාහ් ක්ෂමාව පිළිගන්නා ය, අසම සම දයාවන්තයා ය.

9 : 119

විශ්වාස කළ අයවලූනි, අල්ලාහ්ට බිය වන්න. සත්යවන්තයින් සමඟ සිටින්න.

9 : 120

අල්ලාහ්ගේ දූතයා සමඟ එක් වී සටනට නොගොස් නැවතීම ද ඔහුගේ ප්‍රාණයට වඩා තමන්ගේ ප්‍රාණයන් ප්‍රිය කිරීම ද මදීනාවාසීන්ට ද ඔවුන් අවට සිටින ග්‍රාම වාසීන්ට ද යුතු නැත. මන්දයත් අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයෙහි ඔවුනට පිපාසයක් හෝ දුෂ්කරත්වයක් හෝ කුසගින්නක් හෝ හට ගැණුනත් (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කරන්නන්ට කෝපය උදා කරවන ස්ථානයකට ඔවුන් පය තැබුවත් සතුරන්ගෙන් ප්‍රහාරයක් ලැබුවත් ඒ සඳහා ඔවුනට යහපතක් සටහන් නොවෙනවා නොවේ. අල්ලාහ් යහපත කරන්නන්ගේ කුලිය නිෂ්ඵල නොකරයි.

9 : 121

ඔවුහු සුළුවෙන් හෝ විශාලව හෝ කවරක් (යහපත් මාර්ගයේ) වියදම් කළත් මිටියාවතක් තරණය කළත් ඔවුන් කරමින් සිටි යහපත වෙනුවෙන් තිළිණ පිරිනමනු පිණිස අල්ලාහ් ඒවා සටහන් නොකර නොසිටිනවා නොවේ.

9 : 122

විශ්වාස කළ අය සියල්ලන් ම පිටත් නොවිය යුතුය. ඔවුන්ගෙන් සෑම පිරිසකගෙන් ම කණ්ඩායමක් ධර්මය හැදැරීමට ද තම පිරිස වෙත ආපසු පැමිණි විට ඔවුනට අවවාද කිරීමට ද පිටත් වී තිබිය යුතු නොවේ ද? ඔවුහු (මෙමගින් වරදින්) වැළකෙති.211

9 : 123

විශ්වාස කළ අයවලූනි, නුඹලා අසල සිටින (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කරන්නන් සමඟ සටන් කරන්න.53ඔවුහු නුඹලාගෙන් තද පරුෂකමක් දකිත්වා` අල්ලාහ් (තමාට) බිය බැතිමත් අය සමඟ සිටින බව දැන ගන්න.

9 : 124

පරිච්ඡේදයක් පහළ වන විට “මෙය නුඹලාගෙන් කවරකුගේ විශ්වාසය වැඩි කළේදැ?”යි අසන්නෝ ද ඔවුන’තර සිටිති. මෙය විශ්වාස කළ අයට විශ්වාසය වැඩි කළේය. ඔවුහු සතුටට ද පත් වෙති.

9 : 125

නමුත් මෙය සිත් තුළ රෝගයක් තිබෙන අයට ඔවුන්ගේ අපවිත්‍රය සමඟ අපවිත්‍රයක් වැඩි කළේය. ඔවුහු (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේපිතයින් ලෙසින් ම මරණයට පත් වූහ.

9 : 126

තමන් සෑම වසරකට ම වරක් හෝ දෙවරක් හෝ පරීක්ෂණයට484 ලක් කෙරෙන බව ඔවුහු නොදනිත් ද? පසුව ද ඔවුහු ශිෂ්ට නොවෙති. ඉගැන්මක් ද නොලබති.

9 : 127

එක් පරිච්ඡේදයක් පහළ වන විට “යම් කෙනෙක් නුඹලා බලන්නේ දැ”යි ඔවුන්ගෙන් ඇතැමෙක් ඇතැමෙකු දෙස බලා පසුව ආපසු හැරෙති. ඔවුන් වටහා නොගන්නා පිරිසක් වන බැවින් අල්ලාහ් ඔවුන්ගේ සිත් හැරවීය.

9 : 128

නුඹලා අතුරින් ම දූතයෙක් නුඹලා වෙත පැමිණ ඇත. නුඹලා අපහසුතාවට පත් කිරීම ඔහුට දුෂ්කර ය. ඔහු නුඹලා කෙරෙහි දැඩි උනන්දුවක් ඇති කෙනෙකි. විශ්වාස කළ අය කෙරෙහි අනුකම්පාව දක්වන්නෙකි, දයාවන්තයෙකි.

9 : 129

ඔවුහු පිටු පෑවොත් “අල්ලාහ් මට ප්‍රමාණවත් ය. ඔහු හැර නැමදීමට සුදුස්සා වෙනත් කිසිවෙක් නොමැත. ඔහු කෙරෙහි රඳා පැවතුණෙමි. ඔහු ඉමහත් අර්ෂයේ දෙවියන් යැ”යි පවසන්න.