08 : අල් අන්ෆාල්

අල් අන්ෆාල්

පරිච්ඡේදය: 8

මුළු වැකි ගණන : 75

යුද්ධයේ දී සතුරන්ගෙන් අත්පත් කර ගනු ලබන ද්‍රව්‍ය වලට අරාබියෙන් අන්ෆාල් යැයි කියනු ලැබේ. මෙම පරිච්ඡේදයේ පළමු වැකියේ අන්ෆාල් නමැති පදය සඳහන් වී තිඛෙන බැවින් මෙම පරිච්ඡේදයට මෙම නම ලැබී ඇත.

අසීමිත කරුණාවන්තයා ද අසම සම දයාවන්තයා ද වන අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්…

8 : 1

ඔවුහු යුද පිටියේ දී සතුරන්ගෙන් අත්පත් කර ගනු ලබන ද්‍රව්‍ය ගැන (මුහම්මද්) ඔබගෙන් විමසති “යුද පිටියේ දී සතුරන්ගෙන් අත්පත් කර ගනු ලබන ද්‍රව්‍ය (ගැන තීරණය කිරීමේ බලය) අල්ලාහ්ට ද ඔහුගේ දූතයාට ද හිමියැ”යි පවසන්න. එබැවින් අල්ලාහ්ට බිය වන්න. නුඹලා අතර පවතින සබඳකම් ක්‍රමවත් කර ගන්න. නුඹලා විශ්වාස කළ අය නම් අල්ලාහ්ට ද ඔහුගේ දූතයාට ද අවනත වන්න.

8 : 2

විශ්වාස කළ අය කවරෙකු ද යත් අල්ලාහ් ගැන ඔවුනට ප්‍රකාශ කරනු ලබන විට ඔවුන්ගේ සිත් බියෙන් වෙවුලයි. ඔහුගේ වැකි ඔවුනට ප්‍රකාශ කරනු ලබන විට එය ඔවුන්ගේ විශ්වාසය වැඩි කරවයි. ඔවුහු තම දෙවියන් කෙරෙහි ම රඳා පවතිති.

8 : 3

ඔවුහු සලාතය ඉටු කරති අපි ඔවුනට දුන් දැයින් (යහපත් මාර්ගයේ) වියදම් කරති.

8 : 4

සැබෑ ලෙස විශ්වාස කළ අය ඔවුහු ම ය. ඔවුනට තම දෙවියන් වෙත විවිධ තරාතිරම් ද ක්ෂමාවක් ද ගෞරවනීය ආහාරයක් ද ඇත.

8 : 5

(මුහම්මද්) ඔබේ දෙවියන් ඔබව ඔබේ නිවසින් සත්‍යය සමඟ බැහැර (කළ විට පිළිකුල්) කළා සේ විශ්වාස කළ අයගෙන් පිරිසක් (සටන් කිරීම) පිළිකුල් කළහ.

8 : 6

සත්‍යය පැහැදිලි ව දැනගත් පසුත් ඔවුහු ඔබ සමඟ ප්‍රතිවාද කරති බලා සිටිය දී ම මරණය වෙත ඇද ගෙන යනු ලබන අය මෙන් ඔවුහු සිටිති.

8 : 7

සතුරන්ගේ කණ්ඩායම් දෙකකින් එක් කණ්ඩායමක් නුඹලාට (හිතකර වනු) ඇතැයි අල්ලාහ් නුඹලාට පොරොන්දු වූ සැටි සිහි කරන්න358 නිරායුධව සිටින (වෙළඳ) කණ්ඩායම නුඹලාට අවශ්‍ය යැයි නුඹලා ප්‍රිය කරන්නෙහු ය නමුත් අල්ලාහ් ඔහුගේ නියෝගයන්155 මගින් සත්‍යය ස්ථාපිත කරවීමටත් (තමා) ප්‍රතික්ෂේප කරන්නන් මුලිනුපුටා දැමීමටත් ප්‍රිය කරයි.196

8 : 8

වරදකරුවන් පිළිකුල් කළත් සත්‍යය ස්ථාපිත කිරීමටත් අසත්‍යය විනාශ කිරිමටත් ඔහු අදහස් කරයි.

8 : 9

නුඹලා නුඹලාගේ දෙවියන්ගෙන් උදව් පැතූ විට “නුඹලාට පිටු පසින් පෙළ ගැසෙන සුර දූතයින් දහසකින් මම නුඹලාට උදව් කරන්නෙමි”යි ඔහු නුඹලාට පිළිතුරු දුන්නේ ය.

8 : 10

සුබාරංචියක් ලෙසත් නුඹලාගේ සිත් එමගින් සැනසුම ලබනු පිණිසත් අල්ලාහ් මෙය හට ගැන්වීය. උපකාරය අල්ලාහ් වෙතින් මිස නැත. අල්ලාහ් අබිබවන්නෙකි, ප්‍රඥාවන්තයෙකි.

8 : 11

ඔහු නුඹලාට මද නින්ද හටගැන් වූ සැටි සිහි කරන්න. එය ඔහුගෙන් ලත් සැනසුමක් විය. ජලය මගින් නුඹලා පිරිසිදු කරනු පිණිසත් ෂෛතාන්ගේ අපවිත්‍රය නුඹලා කෙරෙන් පහ කරනු පිණිසත් නුඹලාගේ සිත් ශක්තිමත් කරනු පිණිසත් නුඹලාගේ පාද එමගින් ස්ථීර කරනු පිණිසත් ඔහු නුඹලා මත අහසින් ජලය පහළ කළේය.507

8 : 12

“මම නුඹලා සමඟ සිටිමි. එබැවින් විශ්වාස කළ අය ශක්තිමත් කරන්න (මා) ප්‍රතික්ෂේප කළ අයගේ සිත් තුළ මම බිය හට ගන්වන්නෙමි. එබැවින් ගෙලට ඉහළින් ගසා දමන්න. ඔවුන්ගේ සියලූ සම්බන්ධයන් කපා දමන්නැ”යි (මුහම්මද්) ඔබේ දෙවියන් සුර දූතයින්ට දැන් වූ සැටි සිහි කරන්න.

8 : 13

මෙයට හේතුව ඔවුන් අල්ලාහ්ට ද ඔහුගේ දූතයාට ද පටහැනි වීමයි. අල්ලාහ්ට ද ඔහුගේ දූතයාට ද පටහැනි වන අයට අල්ලාහ් දරුණු ලෙස දඬුවම් කරන්නෙකි.

8 : 14

මෙන්න මෙය රස විඳින්න. (එකම දවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කරන්නන්ට නිරයේ වේදනාව ඇත.

8 : 15

විශ්වාස කළ අයවලූනි නුඹලා පෙරමුණට එන (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කළ අය හමු වන විට ඔවුනට පිටු පා පලා නොයන්න.

8 : 16

යමෙක් එදින සටන් කිරීම සඳහා රැක සිට ප්‍රහාර එල්ල කරන්නෙකු ලෙස හෝ වෙනත් සේනාවක් සමඟ එක් වන්නෙකු ලෙස හෝ මිස ඔවුනට පිටු පා පලා යන්නේ ද ඔහු අල්ලාහ්ගේ කෝපය සමඟ හැරෙයි. ඔහුගේ නවාතැන නිරයයි. එය ඉතා නරක නවාතැනයි.

8 : 17

නුඹලා ඔවුන් ඝාතනය නොකළෙහු ය. නමුත් අල්ලාහ් ම ඔවුන් ඝාතනය කළේ ය. (මුහම්මද්) ඔබ විසි කළ විට (සැබවින් ම) ඔබ විසි නොකළෙහිය. නමුත් අල්ලාහ් ම විසි කළේය විශ්වාස කළ අයට තිළිණ පිරිනමනු පිණිස අල්ලාහ් මෙලෙස කළේය. අල්ලාහ් සවන් දෙන්නෙකි,488 සර්වඥයෙකි.193

8 : 18

මෙයට හේතුව (තමා) ප්‍රතික්ෂේප කරන්නන්ගේ කුමන්ත්‍රණය අල්ලාහ් දුබල කරන්නෙක් වීමයි.

8 : 19

(එකම දෙවියන් ප්‍රතික්ෂේප කළ අයවලූනි,) නුඹලා විනිශ්චයක් පතන්නෙහු නම් මෙන්න, විනිශ්චය නුඹලා වෙත පැමිණ ඇත. නුඹලා වැළකෙන්නෙහු නම් එය නුඹලාට ඉතා යහපත් ය. නුඹලා නැවතත් සටන් කිරීමට පැමිණියෙහු නම් අපිත් පැමිණෙන්නෙමු. නුඹලාගේ සේනාව කෙතරම් විශාල වූවත් එය නුඹලාට සුළු වශයෙන්වත් ප්‍රයෝජනවත් නොවනු ඇත. අල්ලාහ් විශ්වාස කළ අය සමඟ සිටියි.

8 : 20

විශ්වාස කළ අයවලූනි, අල්ලාහ්ට ද ඔහුගේ දූතයාට ද අවනත වන්න. නුඹලා සවන් දෙමින් සිටිය දී ම ඔහුට පිටු නොපාන්න.

8 : 21

සවන් නොදී සිටිය දී “සවන් දුනිමු”යි ප්‍රකාශ කළ අය මෙන් නොවන්න.

8 : 22

අල්ලාහ් හමුවේ ඉතා අයහපත් ප්‍රාණීහූ නම් (සත්‍යය) වටහා නොගන්නා බිහිරන් සහ ගොළුවන් ය.

8 : 23

ඔවුන් තුළ කිසියම් යහපතක් තිබේ යැයි අල්ලාහ් දැන සිටියේ නම්,194 ඔවුන් සවන් දීමට සලස්වන්නට තිබුණි. ඔහු ඔවුන් සවන් දීමට සලස්වා තිබුණත් ඔවුහු එය නොසලකා හැර පිටු පා සිටිති.

8 : 24

විශ්වාස කළ අයවලූනි, අල්ලාහ්ට පිළිතුරු දෙන්න. නුඹලාට ජීවයක් ලබා දීමේ කටයුත්තකට මෙම දූතයා (මුහම්මද්,) කැඳවන විට ඔහුට ද (පිළිතුරු දෙන්න.) අල්ලාහ් මිනිසා හා ඔහුගේ සිත අතරමැද සිටින බවත් නුඹලා ඔහු වෙත ම එක් රැස් කරනු ලබන බවත් දැන ගන්න.

8 : 25

පරීක්ෂණයකට බිය වන්න. එය නුඹලා අතුරින් අපරාධ කළ අය පමණක් හසු නොකරනු ඇත.409 අල්ලාහ් දඬුවම් කරන්නෙකු බව දැන ගන්න.

8 : 26

ජනතාව නුඹලා පැහැර ගෙන යනු ඇතැයි බිය වෙමින් ද ස්වල්ප දෙනෙක් ව ද මෙම පොළොවෙහි දුබලව ද නුඹලා සිටි සැටි සිහි කරන්න. ඔහු නුඹලාට රැකවරණය සැලසීය. තම උදව්වෙන් නුඹලා ශක්තිමත් කළේය. නුඹලා කෘතඥ වනු පිණිස පිරිසිදු දේවල් නුඹලාට ආහාර වශයෙන් පිරිනැමීය.

8 : 27

විශ්වාස කළ අයවලූනි, දැන දැන ම අල්ලාහ්ට ද මෙම දූතයාට ද වංචා නොකරන්න. නුඹලා වෙත විශ්වාසය පිට භාර කරන ලද දේවල් හි ද වංචා නොකරන්න.

8 : 28

නුඹලාගේ දරු සම්පත හා ධන සම්පත පරීක්ෂණයක් බවත් අල්ලාහ් වෙත ඉමහත් කුලියක් ඇති බවත් දැන ගන්න.

8 : 29

විශ්වාස කළ අයවලූනි, නුඹලා අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් වුවහොත් ඔහු නුඹලාට පැහැදීමක් ඇති කරයි. නුඹලාගේ පාපයන් නුඹලාගෙන් පහ කර නුඹලා ක්ෂමා කරයි. අල්ලාහ් ඉමහත් දයාව ඇත්තා ය.

8 : 30

(මුහම්මද්,) ඔබ අල්ලා තබා ගැනීමට හෝ ඔබ ඝාතනය කිරීමට හෝ ඔබ පිටුවහල් කිරීමට හෝ (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කළ අය කුමන්ත්‍රණ කළ සැටි සිහි කරන්න. ඔවුහු කුමන්ත්‍රණ කරති. අල්ලාහ් ද කුමන්ත්‍රණ කරයි.6 අල්ලාහ් කුමන්ත්‍රණකරුවන්ගෙන් අති විශිෂ්ට ය.

8 : 31

අපේ වැකි ඔවුනට ප්‍රකාශ කරනු ලබන විට “සවන් දුනිමු ,අපි සිතුවෙමු නම් අපිත් මෙවැන්නක් ප්‍රකාශ කර ඇත්තෙමු. මේවා මුතුන් මිත්තන්ගේ කල්පිත කථා මිස වෙන නැතැ”යි ඔවුහු පවසති.

8 : 32

“අල්ලාහ් මෙය ඔබ වෙතින් පැමිණි සත්‍යය නම් අප මත අහසින් ගල් වැසි වැසීමට සලස්වනු මැනව` නැතහොත් අපට පීඩාකාරී වේදනාවක් දෙනු මැනවැ”යි ඔවුන් ප්‍රකාශ කළ සැටි සිහි කරන්න.

8 : 33

(මුහම්මද්,) ඔබ ඔවුන් සමඟ සිටින විට අල්ලාහ් ඔවුනට දඬුවම් කරන්නෙක් නොවේ. ඔවුන් පාප ක්ෂමාව අයැදිමින් සිටින විට ද අල්ලාහ් ඔවුනට දඬුවම් කරන්නෙක් නොවේ.

8 : 34

ඔවුන් මස්ජිදුල් හරාමයට පරිපාලකයන් (වීමට සුදුස්සන්) නොවී සිටිය දී ද ඔවුන් එයින් (ජනතාව) වළක්වමින් සිටිය දී ද අල්ලාහ් ඔවුනට දඬුවම් නොකර සිටින්නේ කෙසේ ද? (දෙවියන්ට) බිය බැතිමත් වන අයට මිස අන් කිසිවෙකුට එහි පරිපාලකයින් විය නොහැකිය. නමුත් ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් (මෙය) නොදනිති.

8 : 35

උරුහම් බෑම හා අත් පොළසන් දීම මිස (අන් කිසිවක්) මෙම ගෘහයෙහි33 ඔවුන්ගේ නැමදුම නොවීය. “නුඹලා (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කරමින් සිටි බැවින් වේදනාව විඳින්නැ”(යි ප්‍රකාශ කරනු ලැබේ).

8 : 36

(එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කරන්නෝ අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයෙන් (ජනතාව) වැළැක්වීමට තමන්ගේ ධනය වියදම් කරති. මතුවට ද ඔවුහු එය වියදම් කරති. පසුව එය ඔවුනට සන්තාපයක් වනු ඇත. පසුව ඔවුහු පරාජය කරනු ලබති. (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කළ අය නිරය වෙත එක් රැස් කරනු ලබති.

8 : 37

යහපත් අයගෙන් අයහපත් අය වෙන් කර, අයහපත් අයගෙන් ඇතැමෙකු මත ඇතැමෙකු තබා ඔවුන් සියල්ල ගොඩ ගසා නිරයට දැමීම සඳහා (ඔවුහු එක් රැස් කරනු ලබන්නෝ) ය. අලාභ ලද්දෝ ඔවුහු ම ය.

8 : 38

“(එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කළ අය වැළකුණහොත් උකුත් දේ ඔවුනට ක්ෂමා කරනු ලැබේ. ඔවුහු නැවත නොකඩවා සිදු කළහොත් මුතුන් මිත්තන්ගේ (විෂයයෙහි අනුගමනය කළ) පිළිවෙත දැනටමත් උකුත් වී ඇතැ”යි පවසන්න.

8 : 39

කලහය සහමුලින් ම තුරන් වී සියලූ බලය54 අල්ලාහ් උදෙසා වන තුරු ඔවුන් සමඟ සටන් කරන්න.53 ඔවුහු වැළකුණහොත් අල්ලාහ් ඔවුන් කරන දේ බලන්නෙකි.488

8 : 40

ඔවුහු පිටු පෑවොත් අල්ලාහ් නුඹලාගේ ආරක්ෂකයා වන බව දැන ගන්න. ඔහු අති විශිෂ්ට ආරක්ෂකයා ය, අති විශිෂ්ට උදව්කරුවා ය.

8 : 41

නුඹලා අල්ලාහ් විශ්වාස කළ අය නම්, සේනා දෙක හමු වූ දිනයේ, වෙන් කර දැක් වූ දිනයේ අපේ වහලා වෙත අපි පහළ කළ දැය ද (විශ්වාස කළ අය නම්), යුද පිටියේ දී සතුරන්ගෙන් අත්පත් කර ගනු ලබන ද්‍රව්‍ය වලින් පහෙන් කොටසක් අල්ලාහ්ට ද මෙම දුතයාට ද (ඔහුගේ) ඥාතීන්ට ද අනාථයින්ට දුගීන්ට ද අභිකුන්ටිකයින්ට ද206 හිමි බව දැන ගන්න. අල්ලාහ් සියලූ දේ කෙරෙහි බලසම්පන්නයෙකි.195

8 : 42

(බද්ර් සටනේ දී මදීනාවට) ආසන්නයේ පිහිටි මිටියාවතෙහි නුඹලා ද දුරින් පිහිටි මිටියාවතෙහි ඔවුන් ද නුඹලාට පහළින් වෙළඳ කණ්ඩායම ද සිටි සැටි සිහි කරන්න. නුඹලා (කලින්) සැලසුම් කර සිටියෙහු නම් එම සැලසුමෙහි ප්‍රතිවිරුද්ධ වී සිටින්නෙහු ය. සිදු විය යුතුව තිබූ කටයුත්තක් ඉටු කරනු පිණිසත් විනාශ වන්නා සාධාරණ හේතුවක් මත විනාශ වනු පිණිසත් ජීවත් වන්නා සාධාරණ හේතුවක් මත ජීවත් වනු පිණිසත් (අල්ලාහ් මෙවැනි තත්ත්වයක් උදා කළේය). අල්ලාහ් සවන් දෙන්නෙකි,488 සර්වඥයෙකි.196

8 : 43

(මුහම්මද්,) ඔබේ සිහිනයෙහි122 අල්ලාහ් ඔවුන් ස්වල්ප දෙනෙකුව ඔබට පෙන්වූ සැටි සිහි කරන්න. ඔබට ඔවුන් බොහෝ දෙනෙකුව පෙන්වා ඇත්නම් නුඹලා අධෛර්යමත් වී සිටින්නෙහු ය. මෙම විෂයයෙහි ප්‍රතිවිරුද්ධ වී සිටින්නෙහු ය. නමුත් අල්ලාහ් (නුඹලා) ආරක්ෂා කළේය. ඔහු සිත් තුළ තිබෙන දේ ගැන සර්වඥයෙකි.

8 : 44

නුඹලා (යුද පිටියේ දී) හමු වූ විට නුඹලාගේ ඇස් වලට ඔවුන් ස්වල්ප දෙනෙකුව ද ඔවුන්ගේ ඇස් වලට නුඹලා ස්වල්ප දෙනෙකුව ද පෙන් වූ සැටි සිහි කරන්න. සිදු විය යුතුව තිබූ කටයුත්තක් අල්ලාහ් ඉටු කරනු පිණිස (මෙලෙස පෙන්වී) ය.466 සියලූ කටයුතු අල්ලාහ් වෙත ගෙන එනු ලැබේ.

8 : 45

විශ්වාස කළ අයවලූනි, නුඹලා (යුද පිටියේ දී) සේනාවක් හමු වුවහොත් නොසැලී සිටින්න. අධිකව අල්ලාහ් සිහි කරන්න. නුඹලා ජය ලබන්නෙහු ය.

8 : 46

අල්ලාහ්ට ද ඔහුගේ දූතයාට ද අවනත වන්න. නුඹලා එකිනෙකා ප්‍රතිවිරුද්ධ නොවන්න. (එසේ වුවහොත්) බිය සුලූ අය වන්නෙහු ය. නුඹලාගේ ශක්තිය විනාශ වී යනු ඇත. ඉවසීමෙන් සිටින්න අල්ලාහ් ඉවසිලිවන්තයින් සමඟ සිටියි.

8 : 47

උඩඟුකම පෑමෙන් ද මිනිසුන්ට පෙන්වීම සඳහා ද තම නිවෙස් වලින් පිටත් වූවන් මෙන් ද අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයෙන් (මිනිසුන්) වැළක්වූවන් මෙන් ද නොවන්න. ඔවුන් කරන දේ ගැන අල්ලාහ් සහමුලින් ම දැන සිටින්නෙකි.

8 : 48

ෂෛතාන් ඔවුන්ගේ ක්‍රියා ඔවුනට අලංකාරව පෙන් වූ සැටි සිහි කරන්න. “අද නුඹලා ජය ගැනීමට මිනිසුන්ගෙන් කිසිවෙක් නොමැත. මම නුඔලාට සමීපව සිටින්නෙක්මි”යි ඔහු පැවසීය. නමුත් සේනාවන් දෙක මුහුණට මුහුණලා හමු වූ විට “ඔහු පසු බැස්සේය. මම නුඹලාගෙන් වැළකුණෙක්මි. නුඔලා නොදකිනා දේ මම දකිමි. මම අල්ලාහ්ට බිය වෙමි. අල්ලාහ් ඉතා දරුණු ලෙස දඬුවම් කරන්නෙක් යැ”යි පැවසීය.

8 : 49

“ඔවුන්ගේ ධර්මය ඔවුන් මුළා කර ඇතැ”යි කුහකයින් ද සිත්හි රෝගයක් ඇති අය ද (නුඹලා ගැන) ප්‍රකාශ කළ සැටි සිහි කරන්න. යමෙක් අල්ලාහ් කෙරෙහි රඳා පවතින්නේ ද (ඔහු ජය ලබයි. මන්දයත්) අල්ලාහ් අබිබවන්නෙකි, ප්‍රඥාවන්තයෙකි.

8 : 50

(ඵකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කළ අයගේ මුහුණු වලට ද පිට වලට ද සුර දුතයින් පහර දී ඔවුන් අත්පත් කර ගන්නා විට165 “දවන වේදනාව විදින්නැ”යි ප්‍රකාශ කරන සැටි ඔබ දුටුවෙහි නම් (කෙබඳු වේ ද?)

8 : 51

මෙයට හේතුව නුඹලා කළ ක්‍රියාවන් ම ය. අල්ලාහ් වහලූන්ට අපරාධ කරන්නෙක් නොවේ.

8 : 52

ෆිර්අවුන්ගේ පිරිසට ද ඔවුන්ට පෙර සිටි අයට ද සිදු වූ අයුරින් ම (මොවුනට ද සිදු වනු ඇත). ඔවුහු අල්ලාහ්ගේ සාධක ප්‍රතික්ෂේප කළහ. ඔවුන්ගේ පාපයන් හේතු කොටගෙන අල්ලාහ් ඔවුනට දඬුවම් කළේය. අල්ලාහ් බලවතෙකි ,දරුණු ලෙස දඬුවම් කරන්නෙකි.

8 : 53

මෙයට හේතුව ඕනෑම ජන සමාජයක් තමන් සතුව තිබෙන දේ වෙනස් කර ගන්නා තුරු ඔවුනට පිරිනැමූ අනුග්‍රහයක් අල්ලාහ් වෙනස් කරන්නෙක් නොවීමය. අල්ලාහ් සවන් දෙන්නෙකි,488 සර්වඥයෙකි.

8 : 54

ෆිර්අවුන්ගේ පිරිසට ද ඔවුනට පෙර සිටි අයට සිදු වූ අයුරින් ම (මොවුන්ට ද සිදු වනු ඇත). ඔවුහු තම දෙවියන්ගේ සාධක අසත්‍ය යැයි සිතූහ. ඔවුන්ගේ පාපයන් හේතු කොටගෙන ඔවුන් විනාශ කළෙමු. ෆිර්අවුන්ගේ පිරිස මුහුදු බත් කළෙමු. ඔවුහු සියල්ලෝ ම අපරාධකරුවෝ වූහ.

8 : 55

අල්ලාහ් හමුවේ ඉතා නරක ප්‍රාණීහු නම් (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කළ අය වෙති. ඔවුහු විශ්වාස නොකරති.

8 : 56

(මුහම්මද්,) ඔබ ඔවුන් සමඟ ගිවිසුමක් ඇති කර ගත්තෙහි ය. ඔවුහු සෑම වතාවක දී ම තම ගිවිසුම කඩ කරති. ඔවුහු බිය නොවෙති.

8 : 57

එබැවින් සටනේ දී ඔබ ඔවුන් ජය ගත්තෙහි නම් ඔවුන්ට පසු පසින් සිටින අය සමඟ ඔවුන් ලූහු බඳින්න. එවිට ඔවුහු පාඩමක් ඉගෙන ගනිති.

8 : 58

(මුහම්මද්,) එක් ජන සමාජයක් වංචා කරනු ඇතැයි ඔබ බිය වන්නෙහි නම් ඔවුන් සමඟ (ඇති කර ගත් ගිවිසුම) ඔබ, ඒ සමාන ලෙස කඩ කරන්න. අල්ලාහ් වංචා කරන්නන් ප්‍රිය නොකරයි.

8 : 59

(එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කළ අය තමන් ජය ගත්හ යයි නොසිතත්වා` ඔවුහු ජය නොලබති.

8 : 60

නුඹලාට හැකි පමණින් ශක්තිය ද යුද අශ්වයින් ද ඔවුන්ට එරෙහිව සූදානම් කර ගන්න.359 මෙමගින් අල්ලාහ්ගේ සතුරන් ද නුඹලාගේ සතුරන් ද ඔවුන් නොවන අන් අය ද නුඹලා විසින් බිය ගැන්විය හැකිය. නුඹලා ඔවුන් ගැන නොදන්නෙහු ය.53 අල්ලාහ් ඔවුන් ගැන දනියි. නුඹලා අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයේ කවරක් වියදම් කළත් එය නුඹලාට සහමුලින් ම පිරිනමනු ලැබේ. නුඹලා අපරාධ කරනු නොලබන්නෙහු ය.197

8 : 61

(මුහම්මද්,) ඔවුහු සමාදානයට නැමෙත් නම් ඔබත් එයට නැමෙන්න. අල්ලාහ් කෙරෙහි ම රඳා පවතින්න. ඔහු සවන් දෙන්නා ය,488 සර්වඥ ය.

8 : 62

(මුහම්මද්,) ඔවුහු ඔබට ද්‍රෝහි වීමට සිතත් නම් අල්ලාහ් ඔබට ප්‍රමාණවත් ය. තම පිහිටෙන් ද විශ්වාස කළ අයගෙන් ද ඔබ ශක්තිමත් කළේ ඔහු ය.

8 : 63

ඔවුන්ගේ සිත් අතර ඔහු බැදීමක් ඇති කළේය. ඔබ පොළොවෙහි තිබෙන සියල්ල වියදම් කළත් ඔබ විසින් ඔවුන්ගේ සිත් අතර බැදීමක් ඇති කළ නොහැකිය. නමුත් ඔවුන් අතර අල්ලාහ් බැඳීමක් ඇති කළේය. ඔහු අබිබවන්නෙකි, ප්‍රඥාවන්තයෙකි.

8 : 64

නබිවරය, ඔබටත් ඔබ අනුගමනය කරන විශ්වාස කළ අයටත් අල්ලාහ් ප්‍රමාණවත් ය.

8 : 65

නබිවරය, විශ්වාස කළ අය සටන් කිරීමට දිරි ගන්වන්න.53 නුඹලා අතරෙහි ඉවසිලිවන්ත විසි දෙනෙක් සිටියහොත් ඔවුහු දෙසිය දෙනෙකු ජය ගනිති. නුඹලා අතරෙහි සිය දෙනෙකු සිටියහොත් ඔවුහු (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කරන අයගෙන් දහස් දෙනෙකු ජය ගනිති.359 මෙයට හේතූව ඔවුන් වටහා නොගන්නා පිරිසක් වීමය.198

8 : 66

දැන් අල්ලාහ් නුඹලාට සැහැල්ලු කර ඇත. නුඹලා වෙත දුබලකමක් පවතින බව ඔහු දනියි. එබැවින් නුඹලා අතරෙහි ඉවසිලිවන්ත සිය දෙනෙක් සිටියහොත් ඔවුහු දෙසිය දෙනෙකු ජය ගනිති. නුඹලා අතරෙහි දහස් දෙනෙක් සිටියහොත් අල්ලාහ්ගේ කැමැත්ත පරිදි ඔවුහු දෙදහස් දෙනෙකු ජය ගනිති.359 අල්ලාහ් ඉවසිලිවන්තයින් සමඟ සිටියි.198

8 : 67

පොළොවෙහි සතූරන් මුලිනුපුටා දමන තෙක් සිරකරුවන් ගැනීම කිසිඳු නබිවරයෙකූට යුතු නැත. නුඹලා මෙලොව සැප සම්පත් අදහස් කරන්නෙහුය. අල්ලාහ් පරලොව අදහස් කරයි. නමුත් අල්ලාහ් අබිබවන්නෙකි, ප්‍රඥාවන්තයෙකි.199

8 : 68

අල්ලාහ්ගෙන් පෙරටුව ගිය දෛවයක් නොවූයේ නම් (සතුරන් නිදහස් කිරීම සඳහා වන්දියක්) ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් නුඹලාට ඉමහත් වේදනාවක් හටගෙන තිබෙනු ඇත.

8 : 69

යුද පිටියේ දී සතුරන්ගෙන් අත්පත් කර ගත් අනුමත පිරිසිදු දේ අනුභව කරන්න. අල්ලාහ් ක්ෂමා කරන්නෙකි, අසම සම දයාවන්තයෙකි.

8 : 70

“නුඹලාගේ සිත් තුළ කිසියම් යහපතක් පවතින බව අල්ලාහ් දන්නේ නම්194 නුඹලාගෙන් ගන්නා ලද දැයට වඩා විශිෂ්ට දෙයක් ඔහු නුඹලාට පිරිනමයි. නුඹලා ක්ෂමා කරයි. ඔහු ක්ෂමා කරන්නෙක් ය, අසම සම දයාවන්තයෙක් යැ”යි නබිවරය, ඔබ යටතේ සිටින සිරකරුවන්ට පවසන්න.

8 : 71

ඔවුහු ඔබට ද්‍රෝහි වීමට සිතත් නම් මීට පෙර ද ඔවුහු අල්ලාහ්ට ද ද්‍රෝහි වී ඇත.6 ඔවුන් විෂයයෙහි ඔහු (ඔබට) බලය දුන්නේය. අල්ලාහ් සර්වඥයෙකි, ප්‍රඥාවන්තයෙකි.

8 : 72

විශ්වාස කොට හිජ්රත්460 කර තම දේපළ වලින් හා ජීවිත වලින් අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයේ සටන් කරන්නන් ද (මොවුනට) රැකවරණය ලබා දී උපකාර කළ අය ද කෙනෙක් තවත් කෙනෙකූට ළබැඳි මිත්‍රවරු වෙති.385 විශ්වාස කොට හිජ්රත්460 නොකළ අය හිජ්රත්460 කරන තෙක් නුඹලාට ඔවුන් සමඟ කිසිඳු මිත්‍රත්වයක් නැත. ධාර්මික විෂයයෙහි ඔවුහු නුඹලා වෙත පිහිට පැතුවහොත් (ඔවුනට) පිහිට වීම නුඹලාගේ යුතුකමකි. නුඹලා ගිවිසුමක් ඇති කර ගෙන සිටින ජන සමාජයට එරෙහිව මිස. අල්ලාහ් නුඹලා කරන දේ ගැන බලන්නෙකි.488

8 : 73

නුඹලා මෙය නොකළෙහු නම් පොළොවෙහි කෝලාහලයක් ද මහා පරිහානියක් ද සිදු වනු ඇත. (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කරන්නෝ කෙනෙක් තවත් කෙනෙකුට ළබැඳි මිත්‍රවරු වෙති.

8 : 74

විශ්වාස කොට හිජ්රත්460 කර අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයේ සටන් කරන්නන් ද (මොවුනට) රැකවරණය ලබා දී උපකාර කළ අය ද සැබෑ ලෙස විශ්වාස කළ අය වෙති. ඔවුනට ක්ෂමාවක් ද ගෞරවනීය ආහාරයක් ද ඇත.

8 : 75

ඉන් පසුව විශ්වාස කොට හිජ්රත්460 කර නුඹලා සමඟ එක් වී සටන් කළ අය නුඹලා සතු අය වෙති. නමුත් ලේ ඥාතිහු අල්ලාහ්ගේ ධර්ම ග්‍රන්ථයෙහි සඳහන් පරිදි කෙනෙක් තවත් කෙනෙකූට වඩාත් කිට්ටු අය වෙති.385 අල්ලාහ් සියලූ දේ ගැන සර්වඥයෙකි.