06 : අල්අන්ආම් – සිවුපාවෝ

අල්අන්ආම් – සිවුපාවෝ

පරිච්ඡේදය: 6

මුළු වැකි ගණන : 165

එකල විසූ අරාබිවරුන් අතර සිවුපාවුන් පිළිබඳව මිථ්‍යා දෘෂ්ථීක මත රැසක් පැවතුණි. මෙම පරිච්ඡේදයේ 136, 138, 139, 143, 144 ආදී වැකි වල ඒවා තරයේ හෙළා දකිනු ලැබේ. මෙම පරිච්ඡේදයට මෙම නම ලැබී ඇත්තේ මෙය හේතු කොටගෙන ය.

අසීමිත කරුණාවන්තයා ද අසම සම දයාවන්තයා ද වන අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්…

6 : 01

සියලූ ප්‍රශංසා අල්ලාහ්ට ම හිමිය. ඔහු අහස් හා පොළොව නිර්මාණය කළේය. ඔහු අන්ධකාරයන්429 හා ආලෝකය බිහි කළේය. පසුව ද (එකම දෙවියන්)ප්‍රතික්ෂේප කරන්නෝ තම දෙවියන්ට(අන් අය) සමානව සිතති.

6 : 02

. නුඹලා මැටියෙන් නිර්මාණය කළේ ඔහු ම ය.368 ) 503 පසුව (මරණය සඳහා වූ) කාල සීමාවක් නියම කළේය. (නැවත පණ ගන්වනු ලැබීම සඳහා) නියමිත තවත් කාල සීමාවක් ද ඔහු වෙත ඇත. පසුව ද නුඹලා සැක කරන්නෙහු ය.506

6 : 03

අහස්හි ද පොළොවෙහි ද අල්ලාහ් ඔහු ම ය. නුඹලාගේ රහස්‍ය දැය ද ප්‍රත්‍යක්ෂ දැය ද ඔහු දනියි.නුඹලා කරන දැය ද ඔහු දනියි.

6 : 04

තම දෙවියන්ගේ සාධක වලින් කිසියම් වූ සාධකයක් ඔවුන් වෙත පැමිණියේ නම් ඔවුන් ඊට පිටු නොපා සිටින්නේ නැත.

6 : 05

සත්‍යය ඔවුන් වෙත පැමිණි විට ඔවුහු එය අසත්‍ය යැයි සිතූහ. ඔවුන් විහිළු කරමින් සිටි දේ ගැන තොරතුරු ඔවුන් වෙත මතු පැමිණෙනු ඇත.

6 : 06

ඔවුනට පෙර කොපමණ පරම්පරාවන් අපි විනාශ කළෙමු දැයි ඔවුහු නොදන්නෝ ද? අපි නුඹලාට නොසලසා දුන් පහසුකම් ඔවුනට පොළොවෙහි සලසා දුනිමු. අහස ඔවුන් කෙරෙහි වර්ෂාව ඇද හැලීමට සැලැස්වීමු. ඔවුනට යටින් ගංගා ගලා බැසීමට සැලැස්වීමු. ඔවුන්ගේ පාපයන් හේතු කොටගෙන ඔවුන් විනාශ කළෙමු.ඔවුනට පසුව වෙනත් පරම්පරාවක් බිහි කළෙමු.

6 : 07

(මුහම්මද්) කඩදාසියෙහි ලියන ලද152 ධර්ම ග්‍රන්ථයක් අපි ඔබට පහළ කර එය ඔවුන්ගේ අත් වලින් ස්පර්ශ කර බැලූවත්312 “මෙය ප්‍රකට හූනියමක් මිස වෙන නැතැ”යි (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කරන්නෝ ප්‍රකාශ කර ඇත්තා හ.

6 : 08

“මොහු සමඟ සුර දූතයකු පහළ වී තිබිය යුතු නොවේ දැ”යි ඔවුහු අසති.154 අපි සුර දූතයකු පහළ කර ඇත්නම්153 කටයුත්ත නිම කරනු ලැබී ඇත. පසුව ඔවුනට ඉඩ ප්‍රස්තාවක් දෙනු නොලැබේ

6 : 09

අපි සුර දූතයකු පහළ කර තිබුණත් ඔහු මිනිසෙකු ලෙසින් ම පහළ කර ඇත්තෙමු. ඔවුහු කවර දැයෙහි ව්‍යාකූලත්වයෙන් සිටියාහූ ද එම ව්‍යාකූලත්වය (එවිට නැවත) හට ගන්වා ඇත්තෙමු.154

6 : 10

(මුහම්මද්,) ඔබට පෙර බොහෝ දූතවරු විහිළු කරනු ලැබූහ. ඔවුන් විහිළු කරමින් සිටි දේ විහිළු කළ අය වැටලීය.

6 : 11

“නුඹලා පොළොවෙහි සංචාරයකර අසත්‍ය යැයි සිතූ අයගේ අවසානය කෙබඳු වී දැයි සිතා බලන්නැ”යි පවසන්න.

6 : 12

“අහස් හි ද පොළොවෙහි ද තිබෙන දැය හිමි කා හට දැ”යි අසන්න. “අල්ලාහ්ට ම හිමි යැ”යි පවසන්න. ඔහු දයාව දැක්වීම තමා කෙරෙහි අනිවාර්ය කර ගත්තේ ය. ඔහු කියාමත් දින1 නුඹලා සියල්ලන් ම එක් රැස් කරයි. එහි කිසිඳු සැකයක් නැත. තමන්ට අලාභ ඇති කර ගත් අය විශ්වාස නොකරති.

6 : 13

රාත්‍රියෙහි ද දවාලෙහි ද වෙසෙන සියලූ දැය ඔහුට ම හිමිය. ඔහු සවන් දෙන්නා ය,488 සර්වඥ ය.

6 : 14

“අහස් හා පොළොව නිර්මාණය කළ අල්ලාහ් හැර වෙනත් භාරකරුවෙකු ඇති කර ගන්නෙම් ද? ඔහු ආහාර දෙන්නේ ය. ඔහුට ආහාර දෙනු නොලබන්නේයැ“යි පවසන්න.“ අවනත වී කටයුතු කරන්නන්ගෙන් පළමු වැන්නා වන ලෙසත් සමානයන් කල්පනය කරන්නෙක් නොවන ලෙසත් මම අණ වන ලද්දෙමි“යි පවසන්න.

6 : 15

“මාගේ දෙවියන්ට මම පටහැනි වූයෙමි නම් ඉමහත් දිනක1 වේදනාවකට මම බිය වෙමි“යි පවසන්න.

6 : 16

එදින1 වේදනාවෙන් ආරක්ෂා කරනු ලබන්නන්ට ඔහු දයාව දැක්වීය. එයයි, පැහැදිලි ජයග්‍රහණය.

6 : 17

අල්ලාහ් ඔබට යම් විපතක් සිදුකළේ නම් ඔහු හැර එය පහ කරන්නාවෙනත් කිසිවෙක් නැත. ඔහු ඔබට යම් යහපතක් සිදු කළේ නම් ඔහු සියලූ දේ කෙරෙහි බල සම්පන්නයෙකි.

6 : 18

තම වහලූන් කෙරෙහි ආධිපත්‍ය පතුරුවන්නා ඔහු ම ය. ඔහු ප්‍රඥාවන්තයා ය, සර්වඥ ය.

6 : 19

“අති විශාල සාක්ෂිය කුමක්දැ“යි (මුහම්මද්,) අසන්න.“ මා හා නුඹලා අතර අල්ලාහ් සාක්ෂිකරුවෙකි. මෙම කුර්ආනය මට දැනුම් දෙන ලද්දේ187 එමගින් නුඹලාටත් එය අත් කර ගන්නා අයටත් මම අවවාද කරනු පිණිස යැ“යි පවසන්න. “අල්ලාහ් සමඟ වෙනත් දෙවිවරුන් සිටින බවට නුඹලා සාක්ෂි දරන්නෙහු ද? මම (එලෙස) සාක්ෂි නොදරමි“යි ඔබ පවසන්න. “නැමදීමට සුදුස්සා ඔහු එක් කෙනෙකි. නුඹලා කල්පනය කරන සමානයන්ගෙන් මම වැළකුණෙක්මි“යි ද පවසන්න.

6 : 20

අපි කවරෙකුට ධර්ම ග්‍රන්ථය පිරිනැමුවෙමු ද ඔවුහු තම දරුවන් හැඳින ගන්නාක් මෙන් මොහු (මුහම්මද්) හැඳින ගනිති.25 තමන්ට අලාභ ඇති කර ගත් අය විශ්වාස නොකරති.

6 : 21

අල්ලාහ් කෙරෙහි අසත්‍ය ප්‍රබන්ධ කරන්නාට වඩා හෝ ඔහුගේ වැකි අසත්‍ය යැයි සිතන්නාට වඩා හෝ මහා අපරාධකරුවා කවරෙක් ද? අපරාධකරුවෝ ජය නොලබති.

6 : 22

අපි ඔවුන් සියල්ලන් ම එක් රැස් කරන දින1 “නුඹලා සිතින් මවා ගත් නුඹලාගේ දෙවිවරුන් කොහේ දැ“යි අපි සමානයන් කල්පනය කරන්නන්ගෙන් අසන්නෙමු.

6 : 23

“අපේ දෙවියන් වන අල්ලාහ් මත දිවුරන්නෙමු. අපි සමානයන් කල්පනය කරන්නෝ ව නොසිටියෙමු“යි කීම මිස අන් කිසිවක් ඔවුන්ගේ පිළිතුර නොවනු ඇත.

6 : 24

ඔවුහු තමන්ට එරෙහිව ම අසත්‍ය පවසන්නේ කෙසේ දැයි බලන්න. ඔවුන් සිතින් මවා ගත් සියල්ල ඔවුන්ගෙන් අතුරුදහන් වනු ඇත.

6 : 25

(මුහම්මද්,) ඔබ වෙත (පැමිණ) සවන් දෙන්නෝ ද ඔවුන‘තර සිටිති.ඔවුනට එය නොවැටහෙන ලෙසින් ඔවුන්ගේ සිත්හි තිරයක් ද ඔවුන්ගේ කන්හි බිහිරි භාවයක් ද අපි හට ගැන්වීමු. ඔවුහු සියලූ සාධක දුටුවත් එය විශ්වාස නොකරති. (අප) ප්‍රතික්ෂේප කරන්නෝ ඔබ වෙත පැමිණෙන විට “මෙය මුතුන් මිත්තන්ගේ කල්පිතයන් මිස වෙන නැතැ”යි කියමින් ඔබ සමඟ විවාද කරති.

6 : 26

ඔවුහු එයින් තමන් ද ඈත් කරගෙන අන් අය ද වළක්වති. ඔවුහු තමන් ම විනාශ කර ගනිති. ඔවුහු නොහඟිති.

6 : 27

ඔවුන් නිරය අභියස නතර කරනු ලබන විට ඔබ දුටුවෙහි නම්“අහෝ` නැවත (පොළොවට) යවනු නොලබන්නෙමු ද? අපේ දෙවියන්ගේ වැකි අසත්‍ය යැයි නොසිතා, අපි විශ්වාස කළ අය වන්නෙමු”යි ඔවුහු පවසති.

6 : 28

නමුත් මීට පෙර ඔවුන් සඟවමින් සිටි දේ ඔවුනට හෙළි විය. ඔවුන් නැවත යවනු ලැබුවත් තහනම් කරන ලද දැය ම නැවත සිදු කරති. ඔවුහු අසත්‍ය පවසන්නෝ වෙති.

6 : 29

“අපගේ මෙලොව ජීවිතය හැර අපට වෙනත් ජීවිතයක් නැත. අපි පණ ගන්වනු ලබන්නෝ නොවෙමු”යි ඔවුහු පවසති.

6 : 30

ඔවුන් තම දෙවියන් හමුවේ නතර කරනු ලබන විට ඔබ දුටුවෙහි නම් “මෙය සත්‍යයක් නොවේදැ”යි (දෙවියන්) අසති. “එසේ ම ය, (මෙය සත්‍යයකි.) අපේ දෙවියන් මත දිවුරන්නෙමු”යි ඔවුහු පවසති. “නුඹලා (මා) ප්‍රතික්ෂේප කරමින් සිටි බැවින් වේදනාව විඳින්නැ”යි (දෙවියන්) පවසයි.

6 : 31

අල්ලාහ් හමු වීම488 අසත්‍ය යැයි සිතූ අය අලාභ ලැබූහ. යුගාන්ත මොහොත1 හදිසියේ ම ඔවුන් වෙත පැමිණෙන විට “ලොවෙහි සීමාව ඉක්මවා කටයුතු කළ බැවින් අපට විනාශයක් සිදු විය”යැයි ඔවුහු පවසති. තමන්ගේ පාපයන් තම පිට මත උසුලති.265 දැන ගන්න. ඔවුන් උසුලන දේ ඉතා නරක ය.

6 : 32

මෙලොව ජීවිතය කෙළියක් ද විනෝදයක් ද මිස වෙන නැත.(දෙවියන්ට) බිය බැතිමත් වන අයට පරලොව ජීවිතය ඉතා යහපත් ය. නුඹලා වටහා නොගන්නෙහු ද?

6 : 33

(මුහම්මද්,) ඔවුන් ප්‍රකාශ කරන දේ ඔබ ශෝකයට පත් කරවන බව අපි දනිමු. ඔවුහු ඔබ අසත්‍ය පවසන්නෙක් යැයි නොපවසති. නමුත් අපරාධකරුවෝ අල්ලාහ්ගේ වැකි ම ප්‍රතික්ෂේප කරති.

6 : 34

(මුහම්මද්,) ඔබට පෙර සිටි දූතවරු අසත්‍ය පවසන්නන් යැයි සිතනු ලැබූහ. තමන් අසත්‍ය පවසන්නන් යැයි සිතනු ලැබීම ද හිංසා පීඩා කරනු ලැබීම ද ඔවුහු ඉවසූහ. අවසානයේ දී අපේ උදව්ව ඔවුන් වෙත පැමිණියේ ය. අල්ලාහ්ගේ වචන වෙනස් කරන්නෙක් නැත.30 දූතයින්ගේ තොරතුරු (මේ වන විටත්) ඔබ වෙත පැමිණ ඇත.

6 : 35

(මුහම්මද්,) ඔවුන්ගේ පිටු පෑම ඔබට මහත් සේ දැනුණේ නම් ඔබට හැකි නම් උමගක් කැණ හෝ අහසට ඉණි මගක් තබා හෝ ඔවුන් වෙත ප්‍රාතිහාර්යයක් ගෙන එන්න. අල්ලාහ් සිතා ඇත්නම් ඔවුන් සියල්ලන් ම ය. මගෙහි එක් රැස් කරන්නට තිබුණි. ඔබ අඥානයෙක් නොවන්න.81

6 : 36

පිළිතුරු දිය හැක්කේ සවන් දෙන අයට පමණි. අල්ලාහ් මළවුන් පණ ගන්වයි. පසුව ඔහු වෙත ම ඔවුහු නැවත ගෙන එනු ලබති.

6 : 37

“මොහුගේ දෙවියන් වෙතින් මොහුට ප්‍රාතිහාර්යයක් පහළ වී තිබිය යුතු නොවේ දැ”යි ඔවුහු අසති.“අල්ලාහ් ප්‍රාතිහාර්යයක් පහළ කිරීමට බලසම්පන්නයෙක් යැ”යි පවසන්න. එහෙත් ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් දැන නොගනිති.

6 : 38

පොළොවෙහි වෙසෙන කවර ජීවියෙකු වූවත් තම පියාපත් වලින් පියාසර කරන කවර පක්ෂියකු වූවත් නුඹලා වැනි සමූහයන් මිස වෙන නැත. අපි එම පුස්තකයෙහි කිසිවක් අත් නොහැරියෙමු.157 පසුව ඔවුහු තම දෙවියන් වෙත එක් රැස් කරනු ලබති.

6 : 39

අපේ වැකි අසත්‍ය යැයි සිතූ අය බිහිරෝ ය, ගොළුවෝ ය. ඔවුහු අන්ධකාරයන්හි429 සිටිති. අල්ලාහ් තමා සිතූ අය දුර් මාර්ගයෙහි අත් හැර දමයි. තමා සිතූ අය සෘජු මාර්ගයකට යොමු කරයි.

6 : 40

“නුඹලා වෙත අල්ලාහ්ගේ වේදනාව පැමිණියේ නම් හෝ යුගාන්ත මොහොත1 පැමිණියේ නම් හෝ නුඹලා කැඳවන්නේ අල්ලාහ් නොවන අය ද? නුඹලා සත්‍යවන්තයින් නම් පිළිතුරු දෙන්නැ”යි අසන්න.

6 : 41

එසේ නොවේ, නුඹලා ඔහු ම කැඳවන්නෙහු ය. නුඹලා කල්පනය කළ සමානයන් අමතක කරන්නෙහු ය. ඔහු සිතුවේ නම් නුඹලා කවරක් උදෙසා ඔහු කැඳවන්නෙහු ද එය පහ කර දමයි.

6 : 42

(මුහම්මද්,) ඔබට පෙර සිටි ජන සමාජයන් වෙත අපි දූතයින් එවීමු. ඔවුන් යටහත් පහත් වනු පිණිස දරිද්‍රතාවෙන් ද රෝගයෙන් ද අපි ඔවුනට දඬුවම් කළෙමු.

6 : 43

අපේ වේදනාව ඔවුන් වෙත පැමිණෙන විට ඔවුන් යටහත් පහත් විය යුතු නොවේ ද? නමුත් ඔවුන්ගේ සිත් දැඩි විය. ඔවුන් කරමින් සිටි දේ ෂෛතාන් ඔවුනට අලංකාර කරපෙන්වීය.

6 : 44

ඔවුනට ප්‍රකාශ කරන ලද අනුශාසනාව ඔවුන් අමතක කළ විට අපි සියලූ දෑහි දොරටු ඔවුනට විවෘත කළෙමු. ඔවුනට දෙන ලද දැයෙහි ඔවුන් ඉතා ප්‍රීතිමත් වූ විට හදිසියේ ම ඔවුනට දඬුවම් කළෙමු. එවිට ඔවුහු බලාපොරොත්තු සුන් කර ගත්හ.

6 : 45

එබැවින් අපරාධ කළ පිරිස මුලිනුපුටා දමනු ලැබූහ. සියලූ ප්‍රශංසා විශ්වයේ දෙවියන් වන අල්ලාහ්ට ම හිමිය.

6 : 46

“අල්ලාහ් නුඹලාගේ ශ්‍රවණය ද දෘෂ්ටියන් ද ඉවත් කොට නුඹලාගේ සිත් හි මුද්‍රා තැබුවේ නම්, එය නුඹලාට (නැවත) ගෙන එන අල්ලාහ් නොවන වෙනත් දෙවියෙක් සිටියි ද? යන්නට පිළිතුරු දෙන්නැ”යි අසන්න. අපි සාධක පැහැදිලි කරන්නේ කෙසේ දැයි ද පසුව ඔවුන් (ඊට) පිටු පාන්නේ කෙසේ දැයි ද බලන්න.

6 : 47

“අල්ලාහ්ගේ වේදනාව හදිසියේ ම හෝ ප්‍රසිද්ධියේ ම හෝ නුඹලා වෙත පැමිණියේ නම් අපරාධ කළ පිරිස මිස (අන්) කිසිවෙක් විනාශ කරනු ලබන්නේ ද? යන්නට පිළිතුරු දෙන්නැ”යි අසන්න.158

6 : 48

සුබාරංචි කියන්නන් ලෙස ද අවවාද කරන්නන් ලෙස ද මිස අපි දූතයින් නොඑවන්නෙමු. විශ්වාස කොට ශිෂ්ට වූ අයට කිසිඳු බියක් නැත. ඔවුන් දුක් වන්නේ ද නැත.

6 : 49

අපේ වැකි අසත්‍ය යැයි සිතූ අය වැරදි කරමින් සිටි බැවින් වේදනාව ඔවුන් වෙත පැමිණෙනු ඇත.

6 : 50

“අල්ලාහ්ගේ භාණ්ඩාගාරයන් මා වෙත ඇත. මම ගුප්ත දේ දනිමි යැයි මම නුඹලාට නොපවසමි. මම සුර දූතයෙක් යැයි ද නුඹලාට නොපවසමි. මට දැනුම් දෙනු ලබන දේ මිස (අන් කිසිවක්) මම අනුගමනය නොකරමි”යි (මුහම්මද්,) පවසන්න.“අන්ධයා ද ඇස් පෙනෙන්නා ද එක සමාන වන්නෝ ද? නුඹලා නොසිතන්නෙහු දැ”යි අසන්න.

6 : 51

තම දෙවියන් වෙත තමන් එක් රැස් කරනු ලැබීම ගැන බිය වන්නන්ට ඔහු හැර තමන්ට වෙනත් කිසිඳු භාරකරුවෙකු හෝ මැදිහත් වන්නෙකු17 හෝ නොමැත යැයි මෙමගින් අවවාද කරන්න. මෙයින් ඔවුහු (දෙවියන්ට) බිය බැතිමත් වෙති.

6 : 52

තම දෙවියන්ගේ තෘප්තිය පතා උදය හා සවස ඔහු වෙත ප්‍රාර්ථනා කරන අය පළවා නොහරින්න. ඔවුන් ගැන විභාග කිරීමෙහි ඔබට කිසිඳු වගකීමක් නැත. ඔබ ගැන විභාග කිරීමෙහි ඔවුනට කිසිඳු වගකීමක් නැත. එබැවින් ඔබ ඔවුන් පළවා හැරියෙහි නම් ඔබ අපරාධකරුවෙක් වන්නෙහි ය.

6 : 53

අල්ලාහ් දයාව පහළ කළ යුත්තේ අප අතුරින් (අපි පහත් කොට සලකන) මොවුන්ටදැයි ඔවුන් පවසනු පිණිස ඔවුන්ගෙන් කෙනෙක් ලවා තවත් කෙනෙකු මෙලෙස පරික්ෂා කළෙමු.484 අල්ලාහ් කෘතඥ වන්නන් ගැන සර්වඥයෙක් නොවේ ද?

6 : 54

(මුහම්මද්,) අපේ වැකි විශ්වාස කරන්නන් ඔබ වෙත පැමිණියහොත් “නුඹලා කෙරෙහි සලාම් උදා වේවා`159 නුඹලාගේ දෙවියන් දයාව දැක්වීම තමා කෙරෙහි අනිවාර්ය කර ගත්තේ ය. නුඹලාගෙන් කෙනෙක් නොදැනුවත් ව අයහපතක් කර ඉන්පසු ක්ෂමාව අයැද ශිෂ්ට වූයේ නම් ඔහු ක්ෂමා කරන්නෙක් ය, අසම සම දයාවන්තයෙක් යැ”යි පවසන්න.

6 : 55

වරදකරුවන්ගේ මග පැහැදිලිව දැන ගනු පිණිස අපි මෙලෙස සාධක පැහැදිලි කරන්නෙමු.

6 : 56

“අල්ලාහ් හැර නුඹලා ප්‍රාර්ථනා කරන අය නැමදුම් කිරීමෙන් මම වළක්වන ලද්දෙමි”යි පවසන්න. “මම නුඹලාගේ චිත්තාභිලාෂයන් අනුගමනය නොකරන්නෙමි. එසේ (අනුගමනය) කළහොත් නොමග යන්නෙමි. යහ මග ලත් කෙනෙක් නොවන්නෙමි”යි ද පවසන්න.

6 : 57

“මම මාගේ දෙවියන් වෙතින් පැමිණ ඇති පැහැදිලි සාධකයක් මත සිටිමි. එය අසත්‍ය යැයි නුඹලා සිතන්නෙහු ය. නුඹලා ඉක්මන් වන දේ මා වෙත නැත. බලය අල්ලාහ්ට මිස (අන් කිසිවෙකුට) නැත.234 ඔහු සත්‍යය ප්‍රකාශ කරයි.ඔහු විනිශ්චයකරුවන්ගෙන් අති විශිෂ්ට යැ”යි පවසන්න.

6 : 58

“නුඹලා හදිසි වන දේ මා වෙත ඇත්නම් නුඹලා හා මා අතර කටයුත්ත නිම කරනු ලැබ ඇත. අල්ලාහ් අපරාධකරුවන් ගැන මැනවින් දන්නේ යැ”යි ද පවසන්න.

6 : 59

ගුප්ත දෑහි යතුරු ඇත්තේ ඔහු වෙත ම ය. ඔහු හැර අන් කිසිවෙක් එය නොදනියි. ගොඩබිමෙහි ද මුහුදෙහි ද තිබෙන දැය ඔහු දනියි. (ගසකින්) කොළයක් හැලූණත් ඔහු එය නොදන්නවා නොවේ. පොළොවෙහි අන්ධාකරයන් හි429 තිබෙන බීජයක් වූවත් තෙත්ව ඇති දැය හෝ වියළි දැය හෝ වූවත් පැහැදිලි පුස්තකයෙහි157 නැතුවා නොවේ.

6 : 60

රාත්‍රියෙහි නුඹලා අත් පත් කර ගන්නේ ඔහු ම ය. නුඹලා දවාලෙහි කරන දේ ඔහු දනියි. නියම කරන ලද කාල සීමාව සම්පූර්ණ කරනු පිණිස ඔහු නුඹලා දවාලෙහි නැගිටුවයි. නුඹලාගේ යළි පිවිසුම ඔහු වෙත ම ය. පසුව නුඹලා කරමින් සිටි දේ ගැන ඔහු නුඹලාට දැනුම් දෙනු ඇත.

6 : 61

තම වහලූන් කෙරෙහි ආධිපත්‍ය පතුරුවන්නා ඔහු ම ය. ඔහු නුඹලා වෙත ආරක්ෂකයින්160 එවයි. එබැවින් නුඹලාගෙන් කෙනෙකුට මරණය පැමිණියේ නම් අපේ දූතවරු161 ඔහු අත් පත් කර ගනිති.165 ඔවුහු (එකී මෙහෙවරෙහි) කිසිඳු අඩුවක් නොකරති.

6 : 62

පසුව ඔවුහු තම සැබෑ අධිපති වන අල්ලාහ් වෙත ගෙන යනු ලබති. දැන ගන්න. බලය ඔහුට ම හිමිය. ඔහු ශීඝ්‍රයෙන් ගණන් විමසන්නෙකි.

6 : 63

“ඔහු අප මෙයින් ආරක්ෂා කළේ නම් කෘතඥ වන්නන් වෙමු”යි නිහතමානීව ද රහසිගතව ද ඔහු වෙත ප්‍රාර්ථනා කරන විට “ගොඩබිමෙහි සහ මුහුදේ අන්ධකාරයන්ගෙන් 429 නුඹලා ආරක්ෂා කරන්නා කවරෙක් දැ”යි අසන්න.

6 : 64

“මෙයින් ද සෑම විපතකින් ම ද නුඹලා ආරකෂා කරන්නේ අල්ලාහ් මය. ඉන් පසුත් නුඹලා (ඔහුට) සමානයන් කල්පනය කරන්නෙහු යැ”යි පවසන්න.

6 : 65

“නුඹලාට ඉහළින් හෝ නුඹලාගේ පාද වලට පහළින් හෝ නුඹලාට වේදනාවක් පහළ කිරීමට ද නුඹලා විවිධ කණ්ඩායම් බවට පත් කර ඇතමෙකුගේ වධ හිංසාව ඇතැමෙකුට විඳීමට සැලැස්වීමට ද ඔහු බලසම්පන්නයෙක් යැ”යි පවසන්න. ඔවුන් වටහා ගනු පිණිස අපි සාධක පැහැදිලි කරන්නේ කෙසේ දැයි බලන්න.

6 : 66

මෙය සත්‍යයව තිබියදීත් ඔබේ ජන සමාජය අසත්‍ය යැයි සිතති. “මම නුඹලාට භාරකරුවෙක් නොවෙමි”යි පවසන්න.81

6 : 67

සෑම පුවතකට ම සිදු වීම සඳහා වූ නියමිත කාලයක් ඇත. පසුව නුඹලා දැන ගන්නෙහු ය.

6 : 68

අපේ වැකි වල (දෝෂ සෙවීම සඳහා) කිඳා බසින අය ඔබ දකින විට ඔවුන් වෙනත් පුවතක කිඳා බසින තෙක් ඔවුන් මග හරින්න. ෂෛතාන් ඔබට අමතක කෙරුවේ නම් මතකයට නැගුණු පසු අපරාධ කළ පිරිස සමඟ ඔබ නොහිඳින්න.

6 : 69

ඔවුන් ගැන විභාග කිරීමෙහි (දෙවියන්ට) බිය බැතිමත් වන අයට කිසිඳු කොටසක් නැත. එසේ වූවත් ඔවුන් (දෙවියන්ට) බිය බැතිමත් වනු පිණිස අනුශාසනා කිරීම (නුඹලා කෙරෙහි පැවරී) ඇත.

6 : 70

කවරෙකු තම ධර්මය කෙළියක් ව ද විනෝදයක් ව ද ගෙන මෙලොව ජීවිතය ද ඔවුන් මුළා කළේ ද ඔවුන් අත් හැර දමන්න. සෑම කෙනෙකු ම තමා කළ දැයට කුලිය පිරිනමනු ලබන බව මෙ මගින් අනුශාසනා කරන්න. අල්ලාහ් හැර ඔහුට භාරකරුවෙක් හෝ මැදිහත් වන්නෙක්17 හෝ නැත. ඔහු සියලූ ම වර්ගයෙන් වන්දි පිරිනැමුවත් එය ඔහුගෙන් භාර ගනු නොලැබේ. ඔවුන් කළ දැයට ම තිළිණ පිරිනමනු ලබති. ඔවුන් (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කරමින් සිටි බැවින් උණු දියෙන් පැනක් ද පීඩාකාරී වේදනාවක් ද ඇත.

6 : 71

අපට යහපතක් හෝ අයහපතක් හෝ සිදු කළ නොහැකි අල්ලාහ් නොවන අය වෙත අපි ප්‍රාර්ථනා කරන්නෙමු ද? අල්ලාහ් අපට යහ මග පෙන් වූ පසු අපි පැමිණි මාර්ගය වෙත නැවත හරවනු ලබන්නෙමු ද? අපි (එසේ හැරුණහොත්) “අප වෙත එන්නැ”යි යහ මග වෙත කැඳවන මිත්‍රයින් සිටියදීත් ෂෛතාන්වරු පොළොවෙහි නොමග යවා ව්‍යාකූලත්වයට පත් කළ කෙනෙකු මෙන් අපි වන්නෙමු”යි පවසන්න. “යහ මග අල්ලාහ්ගේ මග ය. විශ්වයේ දෙවියන්ට අවනත වී කටයුතු කරන ලෙස අපි අණ වන ලද්දෙමු”යි පවසන්න.

6 : 72

සලාතය ඉටු කරන්න. ඔහුට ම බිය වන්න. නුඹලා ඔහු වෙත එක් රැස් කරනු ලබන්නෙහු ය.

6 : 73

අහස් හා පොළොව සාධාරණ හේතුවක් මත නිර්මාණය කළේ ඔහු මය. ‘වනු’යි ඔහු ප්‍රකාශ කරන දින එය සිදු වනු ඇත. ඔහුගේ වචනය සැබෑය. සූර් පිඹිනු ලබන දින1 පාලනය ඔහුට ම හිමිය. ඔහු ගුප්ත දෑහි ද ප්‍රත්‍යක්ෂ දෑහි ද සර්වඥ ය, ඔහු ප්‍රඥාවන්තයා ය, ප්‍රවීණයා ය.

6 : 74

“ඔබ ප්‍රතිමාවන් දෙවිවරුන් ලෙස සිතින් මවා ගත්තෙහි ද? ඔබත් ඔබේ ජන සමාජයත් පැහැදිලි දුර් මාර්ගයක සිටින බව මම සිතමි”යි ඉබ්‍රාහිම් තම පියා වූ ආසර්ට ප්‍රකාශ කළ සැටි සිහි කරන්න.

6 : 75

ඉබ්‍රාහිම් ස්ථීර ලෙස විශ්වාස කරන්නෙකු වනු පිණිස ඔහුට අහස්හි ද පොළොවෙහි ද සාධක අපි මෙලෙස පෙන්වීමු.

6 : 76

රාත්‍රිය ඔහු වසා ගත් විට ඔහු තරුවක් දැක “මේ මාගේ දෙවියන් යැ”යි පැවසීය. එය බැස ගිය විට “මම බැස යන දේ ප්‍රිය නොකරමි”යි පැවසීය.

6 : 77

ඔහු සඳ උදා වනු දුටු විට මේ මාගේ දෙවියන් යැ”යි පැවසීය. එය බැස ගිය විට “මාගේ දෙවියන් මට යහ මග නොපෙන්වූයේ නම් මම නොමග ගිය පිරිසගෙන් කෙනෙක් වන්නෙමි”යි පැවසීය.

6 : 78

ඔහු හිරු උදා වනු දුටු විට “මේ මාගේ දෙවියන් ය. මෙය ඉතා විශාල යැ”යි පැවසීය. එය බැස ගිය විට “මාගේ ජනතාවනි, නුඹලා කල්පනය කළ සමානයන්ගෙන් මම වැළකුණෙක්මි”යි පැවසීය.162

6 : 79

“අහස් හා පොළොවේ මැවුම්කරු වෙත සත්‍ය මාර්ගයේ සිට ගත් කෙනෙකු ලෙසින් මාගේ මුහුණ හැරවීමි. මම සමානයන් කල්පනය කරන්නෙක් නොවෙමි” (යි ද ඔහු පැවසීය).

6 : 80

ඔහුගේ ජන සමාජය ඔහු සමඟ විවාද කළහ. “අල්ලාහ් මට යහ මග පහළ කර තිබිය දී නුඹලා ඔහු ගැන මා සමඟ විවාද කරන්නෙහු ද? මම නුඹලා කල්පනය කළ සමානයන්ට බිය නොවෙමි. මාගේ දෙවියන් යමක් සිතුවේ නම් මිස (මට කිසිවක් සිදු නොවේ). මාගේ දෙවියන් සියලූ දේ දැනුමෙන් වටලා සිටියි. නුඹලා නොසිතන්නෙහු ද?”

6 : 81

“අල්ලාහ් නුඹලාට කිසිඳු සාධකයක් පහළ නොකළ දේ ඔහුට සමාන ව කල්පනය කිරීමට නුඹලා බිය නොවන විට නුඹලා කල්පනය කරන සමානයන්ට මම කෙසේ බිය වන්නෙම් ද? නුඹලා දැන ගන්නෙහු නම් දෙපිරිසගෙන් බියෙන් මිදී සිටීමට ඉතා සුදුස්සෝ කවරෙහු දැ”(යි ඔහු ඇසීය).

6 : 82

බියෙන් මිදී සිටිය හැක්කේ විශ්වාස කොට තම විශ්වාසය සමඟ අපරාධය මිශ්‍ර නොකර සිටින්නන්ට ම ය. යහ මග ලද්දෝ ඔවුහු ම ය.

6 : 83

මෙය අපගේ සාධකයයි. අපි එය ඉබ්‍රාහිම්ට ඔහුගේ ජන සමාජයට එරෙහිව පිරිනැමුවෙමු. අපි සිතූ අය විවිධ තරාතිරම් වලින් උසස් කරන්නෙමු. ඔබේ දෙවියන් ප්‍රඥාවන්තයෙකි, සර්වඥයෙකි.

6 : 84,85,86

අපි ඔහුට ඉස්හාක් ද යඃකූබ් ද තිළිණ කළෙමු. සියල්ලන්ට ම යහ මග පෙන්වීමු. මීට පෙර නූහ්ට ද ඔහුගේ පෙළපතෙන් දාවූද්, සුලෛමාන්, අය්යූබ්, යූසුෆ්, මූසා, හාරූන්, සකරිය්යා, යහ්යා, ඊසා, ඉල්යාස්, ඉස්මායීල්, අල්යසඃ. යූනුස්, ලුත් ආදීන්ට ද යහ මග පෙන්වීමු. මෙලෙස අපි යහපත් ක්‍රියා කරන්නන්ට තිළිණ පිරිනමන්නෙමු. සියල්ලෝ ම සත් පුරුෂයෝ ය. සියල්ලන් ම ලෝවැසියන්ට වඩා උසස් කළෙමු.26

6 : 87

ඔවුන්ගේ මුතුන් මිත්තන්ගෙන් ද ඔවුන්ගේ පෙළපත් වලින් ද ඔවුන්ගේ සොහොයුරන්ගෙන් ද (නොයෙක් අය) තෝරා ගෙන ඔවුන් සෘජු මාර්ගයකට යොමු කළෙමු.

6 : 88

මෙය අල්ලාහ්ගේ මග ය. තම වහලූන්ගෙන් තමා සිතූ අය මෙමගින් යහ මගට යොමු කරයි. ඔවුහු සමානයන් කල්පනය කර ඇත්නම් ඔවුන් කළ (යහපත්) දේ ඔවුන්ගෙන් මැකී ගොස් ඇත්තේ ය.

6 : 89

අපි ඔවුනට ධර්ම ග්‍රන්ථය ද බලය ද නබිත්ත්වය ද පිරිනැමුවෙමු. ඔවුන් මෙය ප්‍රතික්ෂේප කළහොත් මෙය ප්‍රතික්ෂේප නොකරන ජන සමාජයක් මෙයට භාරකරුවන් කරන්නෙමු.164

6 : 90

අල්ලාහ් යහ මග පෙන් වූ අය ඔවුහු ම ය. එබැවින් ඔවුන්ගේ මාර්ගය (මුහම්මද්,) ඔබත් අනුගමනය කරන්න. “මම ඔබගෙන් මේ සඳහා කුලියක් නොඉල්ලමි. මෙය ලෝවැසියන්ට උපදේශයක් මිස වෙන නැතැ”යි පවසන්න.

6 : 91

අල්ලාහ් කිසිඳු මිනිසෙකුට කිසිවක් පහළ නොකළේ යැයි ඔවුන් ප්‍රකාශ කළ විට ඔවුහු අල්ලාහ්ට ගෞරව කළ යුතු ලෙසින් ගෞරව නොකළහ. “ආලෝකයක් ලෙස ද මිනිසුනට යහ මගක් ලෙස ද මූසා ගෙන ආ ධර්ම ග්‍රන්ථය පහළ කළේ කවරෙක් දැයි අසා “අල්ලාහ් ම යැ”යි පවසන්න. එය ලේඛන වශයෙන් තබා ගෙන සිටින්නෙහු ය. එය හෙළිදරව් කරන්නෙහු ය. (එයින්) විශාල කොටසක් සඟවමින් ද සිටින්නෙහු ය. නුඹලා ද නුඹලාගේ මුතුන් මිත්තන් ද නොදැන සිටි දේ නුඹලාට දැනුම් දෙන ලද්දේ යැ”(යි ද පවසන්න.) පසුව ඔවුන් කිඳා බැස සිටින දැයෙහි විනෝද වෙමින් සිටීමට ඔවුනට ඉඩ හරින්න.

6 : 92

මෙය නගරයන්ගේ මාතාව (වන මක්කාව)ට ද එය අවට සිටින අයට ද (මුහම්මද්,) ඔබ අවවාද කරනු පිණිස අපි පහළ කළ ධර්ම ග්‍රන්ථයකි.281 (මෙය) සෞභාග්‍යයක් ද තමාට පෙර පැවති ධර්ම ග්‍රන්ථයන් 4 සත්‍ය කරවන්නක් ද වේ. පරලොව විශ්වාස කරන්නෝ මෙය විශ්වාස කරති. ඔවුහු තම සලාතයෙහි ප්‍රවේශමෙන් ද සිටිති.

6 : 93

අල්ලාහ් කෙරෙහි අසත්‍ය ප්‍රබන්ධ කරන්නා, තමාට (දෙවියන් වෙතින්) කිසිවක් දැනුම් දෙනු නොලැබ සිටිය දීත් “මට දැනුම් දෙනු ලැබේ” යැයි ප්‍රකාශ කරන්නා, “අල්ලාහ් පහළ කළ දේ මෙන් මමත් පහළ කරන්නෙමි”යි ප්‍රකාශ කරන්නා, ආදීන්ට වඩා මහා අපරාධකරුවා කවරෙක් ද? මේ අපරාධකරුවන් මරණ වේදනාවෙහි සිටින විට ඔබ දුටුවෙහි නම් සුර දූතවරු ඔවුන් වෙතට තම අත් දිගු කරති.165 “නුඹලාගේ ප්‍රාණය නුඹලා ම බැහැර කරනු. නුඹලා අල්ලාහ් කෙරෙහි සත්‍ය නොවන දේ ප්‍රකාශ කළ බැවින් ද ඔහුගේ වැකි ප්‍රතික්ෂේප කළ බැවින් ද අද දින166 නින්දනීය වේදනාවට ලක් කරනු ලබන්නෙහු යැ” (යි ද පවසති).

6 : 94

“අපි නුඹලාට පිරිනැමූ දේ නුඹලාගේ පිටු පසින් හැර දමා අපි නුඹලා මුල දී නිර්මාණය කළාක් මෙන් අප වෙත හුදෙකලා ව පැමිණ සිටින්නෙහු ය. නුඹලා දෙවිවරු යැයි සිතමින් සිටි නුඹලාගේ මැදිහත් වන්නන් අපි නුඹලා අතර නොදකින්නෙමු.17 නුඹලා අතර (පැවති සියලූ සබඳකම්) බිඳී ගොස් ඇත. නුඹලා සිතින් මවා ගත් දේ නුඹලාගෙන් අතුරුදහන් වී ගොස් ඇතැ”(යි ප්‍රකාශ කරනු ලැබේ).

6 : 95

බීජ ද ඇට ද විවර වී හට ගැන්වීමට සලස්වන්නා අල්ලාහ් ම ය. ඔහු අප්‍රාණික දැයින් ප්‍රාණික දැය බිහි කරයි. ප්‍රාණික දැයින් අප්‍රාණික දැය බිහි කරයි. ඔහු ය,අල්ලාහ්. නුඹලා කෙසේ වෙන‘තකට හරවනු ලබන්නෙහු ද?

6 : 96

උදෑසන ඇති කරන්නා ඔහු ය. රාත්‍රිය විවේකයක් ලෙස ද ඉර හඳ කාලය නිශ්චය කරන්නක් ලෙස ද ඔහු පිහිටුවීය. මෙය අබිබවන්නා වූ සර්වඥයාගේ නියමයයි.

6 : 97

ගොඩ බිම සහ මුහුදේ අන්ධකාරයන්හි 429 නුඹලා මාර්ගය සොයා ගනු පිණිස නුඹලා වෙනුවෙන් තාරකා පිහිටෙව්වේ ඔහු ය. දැන ගන්නා ජනතාවට අපි සාධක පැහැදිලි කර ඇත්තෙමු.

6 : 98

නුඹලා එක ම එක් කෙනෙකුගෙන් නිර්මාණය කළේ ඔහු ම ය.368 (නුඹලාට) නවාතැනක් ද භාර දෙනු ලබන තැනක් 167 ද ඇත. වටහා ගන්නා ජනතාවට අපි සාධක පැහැදිලි කර ඇත්තෙමු.

6 : 99

අහසින් ජලය පහළ කළේ ඔහු ම ය.507 එමගින් සියලූ දෑහි පලදාව ද හෙළි කරන්නෙමු. එයින් හරිත වගාවන් හෙළි කරන්නෙමු. එම වගාවන් හි අහුරා තබන ලද ධාන්‍ය හෙළි කරන්නෙමු. රට ඉඳි ගසෙහි කොළපුවෙහි එල්ලෙන ගෙඩි ද මිදී උයන් ද ඔලිව් ගස ද දෙළුම්ද (හෙළි කරන්නෙමු). ඒ දෙක (පෙනුමෙන් එකිනෙකට) සමාන ව ද (ස්වභාවයෙන් එකිනෙකට) වෙනස් ව ද පවතී. එය පල දරන විට එහි පලය දෙස ද එය පැසෙන සැටි ද බලන්න. විශ්වාස කරන ජනතාවට මෙහි සාධක රැසක් ඇත.

6 : 100

අල්ලාහ් ම ජින්වරුන් නිර්මාණය කර තිබියදීත් ඔවුන් ඔහුට සමාන කොට ගත්හ. ඔහුට පිරිමි දරුවන් ද ගැහැනු දරුවන් ද සිටින බව කිසිඳු දැනුමක් නොමැතිව සිතින් මවා ගත්හ. ඔහු සුවිශුද්ධවන්තයා ය.10 ඔවුන් වර්ණනා කරන දැය කෙරෙන් ඔහු උත්කෘෂ්ට විය.

6 : 101

(ඔහු) අහස්හි ද පොළොවෙහි ද පූර්වාදර්ශයක් නොමැති නිර්මාණයකරු ය. ඔහුට භාර්යාවක් නොමැතිව සිටිය දී ඔහුට දරුවෙකු සිටිය හැක්කේ කෙසේ ද? සියලූ දේ නිර්මාණය කළේ ඔහු ම ය. ඔහු සියලූ දේ ගැන සර්වඥයෙකි.

6 : 102

නුඹලාගේ දෙවියන් වන අල්ලාහ් ඔහු ය. ඔහු හැර නැමදීමට සුදුස්සා වෙනත් කිසිවෙක් නොමැත. ඔහු සියලූ දෑහි මැවුම්කරු ය. එබැවින් ඔහු ම නමදින්න. ඔහු සියලූ දැයට ම භාරකරුවෙකි.

6 : 103

දෘෂ්ටියන් ඔහු ග්‍රහණය නොකරයි. නමුත් ඔහු සියලූ දෘෂ්ටියන් ග්‍රහණය කරයි. ඔහු තීක්ෂණ බුද්ධිමතා ය, ප්‍රවීණයා ය.21

6 : 104

“නුඹලාගේ දෙවියන් වෙතින් නුඹලාට සාධක පැමිණ ඇත. එය සලකා බලන්නන්ට එය යහපත් ය. එය නොබලන්නන්ට එය විනාශයක් ම ය. මම නුඹලාට ආරක්ෂකයෙක් නොවෙමි”(යි පවසන්න.)

6 : 105

ඔබ (අනුන්ගෙන්) ඉගෙන ගෙන ප්‍රකාශ කරන්නෙහි යැයි ඔවුන් පවසනු පිණිස ද මෙය ජනතාවට පැහැදිලි කරනු පිණිස ද අපි මෙලෙස සාධක පැහැදිලි කරන්නෙමු.169

6 : 106

(මුහම්මද්,) ඔබේ දෙවියන් වෙතින් ඔබට දැනුම් දෙනු ලබන දේ අනුගමනය කරන්න. ඔහු හැර නැමදීමට සුදුස්සා අන් කිසිවෙක් නැත. සමානයන් කල්පනය කරන අයට පිටු පාන්න.

6 : 107

අල්ලාහ් සිතා ඇත්නම් ඔවුන් සමානයන් කල්පනය නොකරන්නට තිබුණි. අපි ඔබ ඔවුනට ආරක්ෂකයෙක් නොකළෙමු. ඔබ ඔවුනට භාරකරුවෙක් ද නොවන්නෙහි ය.81

6 : 108

ඔවුහු අල්ලාහ් හැර කවරෙකු වෙත ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ ද ඔවුනට නුඹලා බැණ නොවදින්න. (එසේ කළහොත්) ඔවුහු කිසිඳු දැනුමක් නොමැතිව සීමාව ඉක්මවා අල්ලාහ්ට බැණ වදිති.170 මෙලෙස සෑම ජන සමාජයකට ම ඔවුන්ගේ ක්‍රියාව අලංකාර කර පෙන්වීමු. පසුව ඔවුන්ගේ යළි පිවිසුම ඔවුන්ගේ දෙවියන් වෙත ම ය. ඔවුන් කරමින් සිටි දේ ගැන ඔහු ඔවුනට දැනුම් දෙනු ඇත.

6 : 109

“අප වෙත ප්‍රාතිහාර්යයක් පැමිණියේ නම් එය විශ්වාස කරන්නෙමු”යි ඔවුහු අල්ලාහ් මත ස්ථීර ලෙස දිවුරා ප්‍රකාශ කරති. “ප්‍රාතිහාර්යයන් ඇත්තේ අල්ලාහ් වෙත යැ”යි පවසන්න. එය පැමිණෙන විට ඔවුන් විශ්වාස නොකරන බව නුඹලා දන්නේ කෙසේ ද?

6 : 110

ඔවුහු මුල දී විශ්වාස නොකළා සේ ඔවුන්ගේ සිත් ද දෘෂ්ටියන් ද අපි පෙරළන්නෙමු. ඔවුන්ගේ සීමාව ඉක්මවීමෙහි ලා අයාලේ යෑමට ඉඩ හරින්නෙමු.

6 : 111

අපි ඔවුන් වෙත සුර දූතයින් පහළ කළත්, මළවුන් ඔවුන් සමඟ කථා කළත්, සියලූ දේ ඔවුන්ගේ නෙත් ඉදිරිපිට අපි එක් රැස් කළත්, අල්ලාහ් සිතුවේ නම් මිස ඔවුහු විශ්වාස නොකරති. නමුත් ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් නොදන්නා අය වෙති.

6 : 112

මෙලෙස සෑම නබිවරයෙකුට ම මිනිසුන් හා ජින්වරුන් අතර සිටින ෂෛතාන්වරුන් සතුරන් කළෙමු. මුළා කරනු පිණිස සිත් ඇද ගන්නා සුළු වචන ඔවුන්ගෙන් කෙනෙක් තවත් කෙනෙකුට දැනුම් දෙති. ඔබේ දෙවියන් සිතා ඇත්නම් ඔවුහු මෙය නොකර සිටින්නට තිබුණි. ඔවුන් ප්‍රබන්ධ කළ දේ සමඟ ඔවුන් අත් හැර දමන්න.

6 : 113

පරලොව ගැන විශ්වාස නොකරන්නන්ගේ සිත් එ(ම වචන)යට සවන් දෙනු පිණිස ද ඔවුන් එයින් සෑහීමකට පත් වනු පිණිස ද ඔවුන් කරමින් සිටි දේ (අඛණ්ඩව) සිදු කරන පිණිස ද (අපි මෙලෙස කළෙමු).

6 : 114

මම අල්ලාහ් නොවන කෙනෙක් විනිශ්චයකරුවෙකු ලෙස සොයන්නෙම් ද?234 මෙම ධර්ම ග්‍රන්ථය පැහැදිලි කරන ලද්දක් ලෙස නුඹලා වෙත පහළ කළේ ඔහු ම ය. (මුහම්මද්,) අපි කවරෙකුට ධර්ම ග්‍රන්ථය පහළ කළෙමු ද ඔවුහු මෙය ඔබේ දෙවියන් වෙතින් සත්‍යයෙන් යුතුව පහළ කරන ලද්දක් බව දනිති. එබැවින් ඔබ සැක කරන්නෙක් නොවන්න.

6 : 115

ඔබගේ දෙවියන්ගේ වචනය සත්‍යයෙන් ද යුක්තියෙන් ද පරිපූර්ණය. ඔහුගේ නියෝග135 වෙනස් කරන්නෙක් නැත.30 ඔහු සවන් දෙන්නා ය,488 සර්වඥ ය.

6 : 116

පොළොවෙහි සිටින අයගෙන් බහුතරයකට (මුහම්මද්,) ඔබ අවනත වුවහොත් ඔවුහු ඔබ අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයෙන් නොමග යවති. ඔවුහු අනුමානය අනුගමනය කරති. ඔවුන් අනුමාන කරන්නන් මිස වෙන නැත.

6 : 117

තමාගේ මාර්ගයෙන් මග වරද ගියවුන් කවරෙහු දැයි ඔබේ දෙවියන් මැනවින් දනියි. ඔහු යහ මග ලත් අය ගැන ද මැනවින් දනියි.

6 : 118

නුඹලා අල්ලාහ්ගේ වැකි විශ්වාස කළ අය නම් ඔහුගේ නාමය ප්‍රකාශ කරනු (ලැබ, කුර්බාන් කරනු) ලැබූ දේ අනුභව කරන්න.171

6 : 119

නුඹලා අල්ලාහ්ගේ නාමය ප්‍රකාශ කරන ලද දේ අනුභව නොකර සිටීමට නුඹලාට කුමක් සිදු වී ද?171 නුඹලා බල කරනු ලබන විට431 මිස (අන් අවස්ථාවලදී) ඔහු නුඹලාට තහනම් කළ දේ පැහැදිලි කර ඇත.42 බොහෝ දෙනෙක් කිසිඳු දැනුමක් නොමැතිව තම චිත්තාභිලාෂයන් මගින් (මිනිසුන්) නොමග යවති. ඔබේ දෙවියන් සීමාව ඉක්ම වූවන් ගැන මැනවින් දනියි.

6 : 120

පාපයන්හි ප්‍රත්‍යක්ෂ දැය ද රහස්‍ය දැය ද අත් හැර දමන්න. පාපයන් කළ අය තමන් කරමින් සිටි දේ හේතු කොටගෙන දඬුවම් කරනු ලබති.

6 : 121

අල්ලාහ්ගේ නාමය ප්‍රකාශ නොකරන ලද දේ අනුභව නොකරන්න.171 එය වරදකි. ෂෛතාන්වරු නුඹලා සමඟ විවාද කිරිමට තම මිත්‍රවරු පොලඹවති. නුඹලා ඔවුනට අවනත වුවහොත් නුඹලා ද සමානයන් කල්පනය කරන අය ම ය.

6 : 122

අපි මළ කෙනෙකුට ජීවය දී මිනිසුන් අතර ගමන් කිරීමට ඔහුට ආලෝකයක් ද පිහිටුවීමු. එවැනි කෙනෙක් අන්ධකාරයන්හි429 සිට එයින් පිට විය නොහැකි කෙනෙකුට සමානවේ ද? මෙලෙස (අප) ප්‍රතික්ෂේප කරන අයට ඔවුන් කරමින් සිටින දේ අලංකෘත කර ඇත.

6 : 123

මෙලෙසින් ම සෑම ගම්මානයක ම එහි අති මහත් වරදකරුවන් එහි කුමන්ත්‍රණකරුවන් කළෙමු. ඔවුහු තමන්ට ම එරෙහි ව කුමන්ත්‍රණ කරති. ඔවුහු නොහඟිති.

6 : 124

ඔවුන් වෙත කිසියම් සාධකයක් පැමිණෙන විට “අල්ලාහ්ගේ දූතයින්ට පිරිනමන ලද දේ මෙන් අපට ද පිරිනමනු ලබන තෙක් අපි කිසිසේත් ම විශ්වාස නොකරන්නෙමු”යි පවසති. තම දූත මෙහෙය තැබිය යුත්තේ කොහේ (ද? කවරෙකු වෙත) දැයි අල්ලාහ් මැනවින් දනියිග වැරදි කළ අයට ඔවුන් කරමින් සිටි කුමන්ත්‍රණය හේතු කොටගෙන අවඥාවක් ද දරුණු වේදනාවක් ද ලැබෙනු ඇත.

6 : 125

අල්ලාහ් යම් කෙනෙකුට යහ මග පෙන්වීමට අදහස් කළේ නම් ඔහුගේ සිත ඉස්ලාමය වෙනුවෙන් පුළුල් වීමට සලස්වයි. යම් කෙනෙකු නොමග යැවීමට අදහස් කළේ නම් ඔහුගේ සිත අහසට නගින්නෙකු (ගේ සිත) මෙන් හැකිළීමට සලස්වයි.172 මෙසේ විශ්වාස නොකරන අයට අල්ලාහ් වේදනාව පිරිනමයි.

6 : 126

මෙය ඔබේ දෙවියන්ගේ සෘජු මාර්ගයයි. සිතන ජනතාවට අපේ සාධක පැහැදිලි කර ඇත්තෙමු.

6 : 127

ඔවුනට ඔවුන්ගේ දෙවියන් වෙත සාමයේ නිවෙස්නය ඇත. ඔවුන් කරමින් සිටි දේ හේතු කොටගෙන ඔවුන්ගේ භාරකරු ඔහු ම ය.

6 : 128

ඔහු ඔවුන් සියල්ලන් ම එක් රැස් කරන දින1 “ජින් සමූහයනි, බොහෝ මිනිසුන් නොමග යැව්වෙහු යැ”(යි පවසයි). ඊට මිනිසුන් අතර සිටින ඔවුන්ගේ මිත්‍රවරු “අපේ දෙවියනි, අපගෙන් කෙනෙක් තවත් කෙනෙකුගෙන් ප්‍රයෝජන ලැබූහ. ඔබ අපට නියම කළ කාල සීමාව ද අපි අත් කර ගතිමු”යි පවසති. “නුඹලාගේ නවාතැන නිරයයි, එහි නුඹලා සදාකාලීන ව සිටින්නෙහු ය. අල්ලාහ් සිතන දේ හැර”173 (යැයි දෙවියන් පවසයි). ඔබේ දෙවියන් ප්‍රඥාවන්තයෙකි, සර්වඥයෙකි.

6 : 129

අපරාධකරුවන්ගේ ක්‍රියා හේතු කොටගෙන ඔවුන්ගෙන් කෙනෙක් තවත් කෙනෙකුට මෙලෙස අපි මිතුරන් බවට පත් කරන්නෙමු.

6 : 130

“ජින් හා මිනිස් සමූහයනි, මාගේ වැකි නුඹලාට ප්‍රකාශ කර නුඹලා මෙදින1 හමු වීමට සිටින බව නුඹලාට අවවාද කරන දූතවරු නුඹලා අතුරින් ම නුඹලා වෙත පැමිණියේ නැද්දැ”(යි දෙවියන් අසයි). “අපට එරෙහිව ම අපි ම සාක්ෂි දරන්නෙමු”යි ඔවුහු පවසති. මෙලොව ජීවිතය ඔවුන් මුළා කළේය. අපි (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කරන්නෝ ව සිටියෙමු”යි ඔවුහු තමන්ට එරෙහි ව ම සාක්ෂි දරති.

6 : 131

මෙයට (ධර්ම දූතයින් එවීමට) හේතුව ග්‍රාමවාසීන් නොසැලකිලිමත්ව සිටිය දී (ඔවුන් කළ) අපරාධ හේතු කොටගෙන ඔබේ දෙවියන් එම ග්‍රාමවාසීන් විනාශ කරන්නෙක් නොවීම ය.

6 : 132

සෑම කෙනෙකුට ම ඔවුන් කළ දැයට අනුව විවිධ තරාතිරම් ඇත. ඔබේ දෙවියන් ඔවුන් කරන දේ නොසලකන්නෙක් නොවේ.

6 : 133

ඔබේ දෙවියන් අවශ්‍යතා වලින් තොර කෙනෙක් ය.485 කරුණාවන්තයාය. ඔහු නුඹලා වෙනත් ජන සමාජයක පෙළපතින්46 බිහි කළා සේ ඔහු සිතුවේ නම් නුඹලා ඉවත් කොට නුඹලාට පසුව ඔහු සිතු දේ නුඹලා වෙනුවට අනුප්‍රාප්ත කරයි.

6 : 134

නුඹලාට අවවාදිත දේ ඒ කාන්තයෙන් ම පැමිණෙන්නේ ම ය. නුඹලා ජය ලබන්නෝ නොවන්නෙහු ය.

6 : 135

“මාගේ ජනතාවනි, නුඹලා නුඹලාගේ මාර්ගයෙහි ක්‍රියා කරන්න. මමත් (මාගේ මාර්ගයෙහි) ක්‍රියා කරමි. එලොවෙහි අවසානය කවරෙකුට හිතකර දැයි නුඹලා මතුවට දැන ගන්නෙහු ය. අපරාධකරුවෝ ජය නොලබති”යි පවසන්න.

6 : 136

“අල්ලාහ් උත්පාදනය කළ වගාවන්හි ද සිවුපාවුන්හි ද ඔහුට කොටසක් වෙන් කරති. මෙය අල්ලාහ්ට හිමිය, මෙය අපේ දෙවිවරුන්ට හිමි යැ”යි ඔවුන්ගේ සිතැඟි පරිදි ප්‍රකාශ කරති. ඔවුන්ගෙ දෙවිවරුන්ට හිමි දේ අල්ලාහ්ට සේන්දු නොවේලූ` අල්ලාහ්ට හිමි දේ ඔවුන්ගේ දෙවිවරුන්ට සේන්දු වේලූ` ඔවුන් දෙන විනිශ්චය ඉතා නරක ය.

6 : 137

මෙලෙසින් ම සමානයන් කල්පනය කළ අයගෙන් බොහෝ දෙනෙකුට ඔවුන්ගේ දරුවන් ඝාතනය කිරීම ඔවුන්ගේ (කල්පිත) දෙවිවරු අලංකාර කොට පෙන්වා ඔවුන් විනාශ කොට ඔවුන්ගේ ධර්මය ද ඔවුනට අවුල් වියවුල් කළහ. අල්ලාහ් සිතා ඇත්නම් ඔවුන් මෙය නොකරන්නට තිබුණි. එබැවින් ඔවුන් ප්‍රබන්ධ කළ දේ සමඟ ඔවුන් අත් හැර දමන්න.

6 : 138

“මේවා තහනම් කරන ලද සිවුපාවුන් හා වගාවන් ය. අපි සිතූ අය මිස (අන් අය) මේවා අනුභව කළ නොහැකි යැ”යි ඔවුහු තම සිතැඟි පරිදි ප්‍රකාශ කරති. ඇතැම් සිවුපාවුන්ගේ පිට මත ගමන් කිරීම තහනම් කරන ලදී යැයි ද ඇතැම් සිවුපාවුන් කෙරෙහි අල්ලාහ්ගේ නම ප්‍රකාශ නොකරමු යැයි ද ඔහු කෙරෙහි අසත්‍ය ප්‍රබන්ධ කර ප්‍රකාශ කරති. ඔවුන් අසත්‍ය ප්‍රබන්ධ කරමින් සිටි බැවින් ඔහු ඔවුනට දඬුවම් කරයි.

6 : 139

මෙම සිවුපාවුන්ගේ උදරයන් හි තිබෙන දේ අපේ පුරුෂයින්ට පමණක් හිමිය. අපේ ස්ත්‍රීන්ට තහනම් කරන ලද්දක් ය. ඌ මළ සතෙකු ලෙස ඉපදුණි නම් සියල්ලෝ ම එහි හවුල්කරුවෝ යැයි ද ඔවුහු ප්‍රකාශ කරති. ඔවුන්ගේ මෙම ප්‍රකාශය වෙනුවෙන් ඔවුනට ඔහු දඬුවම් කරයි. ඔහු ප්‍රඥාවන්තයෙකි, සර්වඥයෙකි.

6 : 140

දැනුමක් නොමැතිව මුග්ධකම හේතු කොටගෙන තම දරුවන් ඝාතනය කළ අය ද487 අල්ලාහ් කෙරෙහි අසත්‍ය ප්‍රබන්ධ කර අල්ලාහ් තමන්ට පිරිනැමූ දේ තහනම් කර ගත් අය ද අලාභ ලැබූහ, නොමග ගිය හ, යහ මග ලත් අය නොවූ හ.

6 : 141

වැල් දුවන ලද හා වැල් නුදුවන ලද උයන් ද රට ඉඳි ගස් ද විවිධාකාර ආහාර වන ධාන්‍ය ද (පෙනුමෙන් එකිනෙකට) සමාන ව ද (ස්වභාවයෙන් එකිනෙකට) වෙනස් ව ද පවතින දෙළුම් සහ ඔලිව් ගස් ද නිර්මාණය කළේ ඔහු ම ය. ඒවා ඵල දරන විට එහි ඵලය අනුභව කරන්න. එය නෙළන දින ඊට අදාළ (සකාත් නමැති) යුතුකම ද පිරිනමන්න. නාස්ති නොකරන්න. ඔහු නාස්ති කරන්නන් ප්‍රිය නොකරයි.

6 : 142

සිවුපාවුන්ගෙන් උසුලන්නන් ද නොඋසුලන්නන් ද (ඔහු නිර්මාණය කළේය). අල්ලාහ් නුඹලාට පිරිනැමූ දැයින් අනුභව කරන්න. ෂෛතාන්ගේ පා සටහන් අනුගමනය නොකරන්න.ඔහු නුඹලාට ප්‍රකට සතුරෙකි.

6 : 143

“(බිලි පුදන සතුන්ගෙන්)වර්ග අටක් ඇත. බැටළුවන්ගෙන් (ස්ත්‍රී,පුරුෂ ආදී වශයෙන්) දෙදෙනෙක්ද එළුවන්ගෙන් දෙදෙනෙක් ද සිටිති.(මේවායින් අල්ලාහ්) තහනම් කර ඇත්තේ පිරිමි සතුන් ද? නැතහොත් ගැහැනු සතුන් ද? නැතහොත් ගැහැනු සතුන්ගේ ගැබෙහි සිටින (පැට)වුන්ද? නුඹලා සත්‍යවන්තයින් නම් නැණවත්ව මට පැහැදිලි කරන්නැ”යි අසන්න.

6 : 144

“ඔටුවන්ගෙන් දෙදෙනෙක් ද ගවයින්ගෙන් දෙදෙනෙක් ද සිටිති. (මේවායින්) තහනම් කර ඇත්තේ පිරිමි සතුන් ද? නැතහොත් ගැහැනු සතුන් ද? නැතහොත් ගැහැනු සතුන්ගේ ගැබෙහි සිටින (පැට)වුන් දැයි අසන්න. අල්ලාහ් නුඹලාට මෙලෙස ප්‍රකාශ කරන විට නුඹලා සාක්ෂිකරුවන් වූයෙහු ද? දැනුමක් නොමැති ව මිනිසුන් නොමග යවනු පිණිස අල්ලාහ් කෙරෙහි අසත්‍ය ප්‍රබන්ධ කරන්නන්ට වඩා මහා අපරාධකරුවෝ කවරෙහු ද? අල්ලාහ් අපරාධ කළ පිරිසට යහ මග නොපෙන්වයි.

6 : 145

“ඉබේ මළ සතුන්, වගුරන ලද රුධිරය, අපිරිසිදු සූකර මාංශ407 හා අල්ලාහ් නොවන අය වෙනුවෙන් කපන ලද පාපකාරී දේ (ආහාර) හැර වෙනත් කිසිවක් මිනිසා අනුභව කිරීමට තහනම් කරන ලද්දක් බව මට දැනුම් දෙන ලද පුවතෙහි මම නුදුටුවෙමි”යි42 පවසන්න. යමෙක් සීමාව නො ඉක්මවා අකැමැත්තෙන් සිටිය දී, බල කරනු ලද්දේ නම්431 ඔබේ දෙවියන් ක්ෂමා කරන්නෙකි, අසම සම දයාවන්තයෙකි.171

6 : 146

අපි යුදෙව්වන්ට කුරය සහ නිය අතර පැල්මක් නැති සියලූ සතුන් තහනම් කළෙමු. එළු, ගව ආදී සතුන්ගේ මේදයන් හි උන්ගේ පිටු හෝ කුඩා බඩවැල් උසුලා ගත් දේ හෝ ඇට සමඟ මිශ්‍ර වූ දේ හෝ හැර අනිකුත් දෑ (මේදය) ඔවුනට තහනම් කළෙමු. ඔවුන් අපරාධ කළ බැවින් අපි මෙලෙස දඬුවම් කළෙමු. අපි සත්‍ය පවසන්නෝ වෙමු.

6 : 147

(මුහම්මද්,) ඔවුහු ඔබ අසත්‍ය පවසන්නෙක් යැයි සිතුවහොත් “නුඹලාගේ දෙවියන් විස්තීර්ණ වූ දයාව හිමි කෙනෙකි. නමුත් ඔහුගේ වේදනාව වැරදි කරන පිරිසට වළක්වනු නොලැබේ” යැයි පවසන්න.

6 : 148

“අල්ලාහ් සිතා ඇත්නම් අපි ද අපේ මුතුන් මිත්තන් ද සමානයන් කල්පනය නොකරන්නට තිබුණි. කිසිවක් තහනම් කරන ලද්දක් බවට පත් නොකරන්නට තිබුණි” යැයි සමානයන් කල්පනය කරන්නෝ පවසති. මෙලෙස ඔවුනට පෙර සිටි අය ද අසත්‍ය යැයි සිතූ හ. අවසානයේ දී අපේ වේදනාව වින්ඳ හ. “නුඹලා වෙත ( මේ ගැන ) යම් තොරතුරක් තිබේ ද? (තිබේ නම්) එය අපට හෙළි කරන්න. නුඹලා අනුමානය අනුගමනය කරන්නෙහු ය. නුඹලා අනුමාන කරන්නන් මිස වෙන නැතැ”යි පවසන්න.

6 : 149

“පරිපූර්ණ සාක්ෂිය අල්ලාහ්ට ම හිමියැ”යි පවසන්න. ඔහු සිතා ඇත්නම් නුඹලා සියල්ලන්ට ම යහ මග පෙන්වන්නට තිබුණි.

6 : 150

“අල්ලාහ් මෙය තහනම් කළේ යැයි සාක්ෂි දරන නුඹලාගේ සාක්ෂිකරුවන් ගෙන එන්නැ”යි පවසන්න. ඔවුහු (අසත්‍යයෙන්) සාක්ෂි දැරුවහොත් ඔවුන් සමඟ එක් වී ඔබ, සාක්ෂි නොදරන්න. අපේ වැකි අසත්‍ය යැයි සිතා පරලොව විශ්වාස නොකරන්නන්ගේ චිත්තාභිලාෂයන් අනුගමනය නොකරන්න. ඔවුහු තම දෙවියන්ට (අන් අය) සමාන කරති.

6 : 151

“එන්න. නුඹලාගේ දෙවියන් නුඹලාට තහනම් කළ දේ මම නුඹලාට ප්‍රකාශ කරමි”යි (මුහම්මද්,) පවසන්න. එය “නුඹලා අල්ලාහ්ට කිසිවක් සමාන නොකළ යුතුය’ යන්නයි. දෙමාපියන්ට උපස්ථාන කරන්න. දිළිඳුකම හේතුවෙන් නුඹලාගේ දරුවන් ඝාතනය නොකරන්න.487 නුඹලාටත් ඔවුනටත් ආහාර සපයන්නේ අපි ම ය.463 අශිෂ්ට සම්පන්න ක්‍රියාවන් හි ප්‍රත්‍යක්ෂ දැයටත් රහස්‍ය දැයටත් ළං නොවන්න. අල්ලාහ් තහනම් කර තිබෙන බැවින් (ඒ සඳහා වූ) අයිතියක් තිබුණි නම් මිස කිසිවෙකු ඝාතනය නොකරන්න. නුඹලා වටහා ගනු පිණිස ඔහු මෙය ම නුඹලාට අවධාරණය කරයි.

6 : 152

අනාථයාගේ දේපළට ඔහු වැඩි වියට පත් වන තෙක් අලංකාර ලෙසින් මිස ළං නොවන්න. කිරුම හා මිනුම යුක්ති සහගතව ඉටු කරන්න. අපි කිසිවෙකු ඔහුගේ ශක්තියට අනුව මිස දුෂ්කරතාවට පත් නොකරන්නෙමු.68 (නුඹලාගේ) ඥාතීන් වූවත් කථා කරන විට යුක්තිය කතා කරන්න. අල්ලාහ්ගේ ගිවිසුම ඉටු කරන්න. නුඹලා ඉගැන්මක් ලබනු පිණිස ඔහු මෙය නුඹලාට අවධාරණය කරයි.

6 : 153

මෙය මාගේ සෘජු මාර්ගයයි. එබැවින් මෙය අනුගමනය කරන්න. විවිධ මාර්ග අනුගමනය නොකරන්න. එය ඔහුගේ (එකම) මාර්ගයෙන් නුඹලා වෙන් කර දමයි. නුඹලා (දෙවියන්ට) බිය බැතිමත් වනු පිණිස ඔහු මෙය නුඹලාට අවධාරණය කරයි.

6 : 154

පසුව තම දෙවියන් හමු වීම488 ගැන ඔවුන් විශ්වාස කරනු පිණිස අපි මූසාට ධර්ම ග්‍රන්ථය පිරිනැමුවෙමු. එය යහපත් ක්‍රියා කරන්නන්ට (යහපත) පරිපූර්ණ කරන්නක් ද සියලූ දේ පැහැදිලි කරන්නක් ද යහ මගක් ද දයාවක් ද විය.

6 : 155

මෙය අපි පහළ කළ සෞභාග්‍යමත් ධර්ම ග්‍රන්ථයකි. එබැවින් මෙය අනුගමනය කරන්න. (අපට) බිය වන්න. නුඹලා දයාව දක්වනු ලබන්නෙහු ය.

6 : 156,157

“ධර්ම ග්‍රන්ථය පහළ වී ඇත්තේ අපට පෙර සිටි ජන සමාජයන් දෙකකට ය. අපි එය කියවීමට නොදැන සිටියෙමු”යි ද “අප වෙත ධර්ම ග්‍රන්ථය පහළ වූයේ නම් අප ඔවුනට වඩා යහ මග ලබා සිටින්නෙමු”යි ද නුඹලා ප්‍රකාශ නොකරනු පිණිස (අපි මෙම ධර්ම ග්‍රන්ථය පහළ කළෙමු). නුඹලාට නුඹලාගේ දෙවියන් වෙතින් පැහැදිලි සාධකයක් ද යහ මගක් ද දයාවක් ද පැමිණ ඇත. අල්ලාහ්ගේ වැකි අසත්‍යයැයි සිතා ඊට පිටු පාන අයට වඩා මහා අපරාධකරුවෝ කවරෙහු ද?අපේ වැකි වලට පිටු පාන අයට ඔවුන් පිටු පාමින් සිටි බැවින් දරුණුතම වේදනාව පිරිනමන්නෙමු.26

6 : 158

සුර දූතවරු ඔවුන් වෙත පැමිණීම හෝ153 ඔබේ දෙවියන් පැමිණීම හෝ61 ඔබේ දෙවියන්ගේ ඇතැම් සාධක පැමිණීම හෝ ඔවුහු අපේක්ෂා කරන්නෝ ද? ඔබේ දෙවියන්ගේ ඇතැම් සාධක පැමිණෙන දින දැනටමත් විශ්වාස කළ අය ද විශ්වාසය සමඟ යහපත් ක්‍රියා කළ අය ද හැර අන් කිසිවෙකුට ඔහුගේ විශ්වාසය ප්‍රයෝජනවත් නොවේ.384 “නුඹලාත් අපේක්ෂා කරන්න. අපිත් අපේක්ෂා කරමින් සිටින්නෙමු”යි පවසන්න.

6 : 159

තම ධර්මය භේද කොට විවිධ කණ්ඩායම් බවට පත් වූ අයගේ කිසිඳු කටයුත්තකට (මුහම්මද්,) ඔබට සම්බන්ධයක් නැත. ඔවුන්ගේ විෂයය අල්ලාහ් වෙත ය. පසුව ඔවුන් කරමින් සිටි දේ ගැන ඔහු ඔවුනට දැනුම් දෙනු ඇත.

6 : 160

යහපත් ක්‍රියා කළ කෙනෙකුට එවැනි දස ගුණයක් ඇත. අයහපත් ක්‍රියා කළ කෙනෙක් අයහපත් ක්‍රියාවේ තරමට ම දඬුවම් කරනු ලබයි. ඔවුහු අපරාධ කරනු නොලබති.

6 : 161

“මාගේ දෙවියන් මට සෘජු මාර්ගයක් පෙන්වීය. එය සෘජු ධර්මයකි. සත්‍ය මාර්ගයෙහි සිටි ඉබ්‍රාහිම්ගේ ධර්මයයි. ඔහු සමානයන් කල්පනය කරන්නෙක් නොවීයැ”යි පවසන්න.

6 : 162,163

“මාගේ සලාතය ද මාගේ වත් පිළිවෙත් ද මාගේ ජීවිතය ද මාගේ මරණය ද විශ්වයේ දෙවියන් වන අල්ලාහ්ට ම හිමිය. ඔහුට සමාන කිසිවෙක් නැත. මෙලෙසින් ම මම අණ වන ලද්දෙමි. මම මුස්ලිම්වරුන්ගෙන්295 පළමුවැන්නා වෙමි”යි පවසන්න.26

6 : 164

“මම අල්ලාහ් නොවන අය දෙවියන් ලෙස සිතන්නෙම් ද? සියලූ දෑහි දෙවියන් ඔහු ය. (පව් කරන) සෑම කෙනෙක් ම තමාට එරෙහිව ම උපයා ගනියි. කෙනෙක් තවත් කෙනෙකුගේ බර උසුලන්නේ නැත.265 පසුව නුඹලාගේ යළි පිවිසුම නුඹලාගේ දෙවියන් වෙත ය. නුඹලා ප්‍රතිවිරුද්ධ වූ දේ ගැන ඔහු නුඹලාට දැනුම් දෙන්නේ යැ”යි පවසන්න.

6 : 165

නුඹලා පොළොවෙහි අනුප්‍රාප්තිකයින්46 කළේ ඔහු ම ය.ඔහු නුඹලාට පිරිනැමූ දැයින් නුඹලා පරික්ෂා කරනු පිණිස නුඹලාගෙන් ඇතැමෙකු ඇතැමෙකුට වඩා තරාතිරම් වලින් උසස් කළේය. ඔබේ දෙවියන් ඉතා ශීඝ්‍රයෙන් දඬුවම් කරන්නෙකි. ඔහු ක්ෂමා කරන්නෙකි.