04 : අන් නිසා – ස්ත්‍රීහු

අන් නිසා – ස්ත්‍රීහු

පරිච්ඡේදය: 4

මුළු වැකි ගණන : 176

අනෙකුත් සියලූ පරිච්ඡේද වලට වඩා කාන්තාවන් සම්බන්ධයෙන් පනවා ඇති නීතිරීති රැසක් මෙම පරිච්ඡේදයේ දැකගත හැකිය. කාන්තාවන්ගේ දේපළ අයිතිවාසිකම්ල පවුල් ජීවිතය, දික්කසාදය, උරුම අයිතිය වැනි විවිධ නිති රීති මෙම පරිච්ඡේදයේ ප්‍රකාශ වන බැවින් “ස්ත්‍රීහු” යනුවෙන් මෙය නම් කරන ලදී.

අසීමිත කරුණාවන්තයා ද අසම සම දයාවන්තයා ද වන අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්…

4 : 01

මිනිසුනි, එකම එක් කෙනෙකුගෙන් නුඹලා නිර්මාණය කළ නුඹලාගේ දෙවියන්ට බිය වන්න. ඔහුගෙන් ඔහුගේ සහකාරිය නිර්මාණය කළේ ය. එම දෙදෙනාගෙන් අපමණ පුරුෂයින් ද ස්ත්‍රීන් ද විසුරුවා හැරියේ ය.368 නුඹලා කවරෙකු මුල් කරගෙන කෙනෙකු වෙත අන් අය ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කරන්නෙහු ද එම අල්ලාහ්ට බිය වන්න. ඥාතීන් විෂයයෙහි ද (අල්ලාහ්ට බිය වන්න.) අල්ලාහ් නුඹලා අධීක්ෂණය කරන්නෙක් වේ.504

4 : 02

අනාථයින්ට ඔවුන්ගේ දේපළපිරිනමන්න. (ඔවුන්ගේ දේපළවලතිඛෙන) යහපත් දේ වෙනුවට (නුඹලාවෙතැති) අයහපත් දේ හුවමාරුනොකරන්න. නුඹලාගේ දේපළ සමඟඔවුන්ගේ දේපළ මිශ්‍ර කර අනුභවනොකරන්න. මෙය අති මහත්වරදක් වේ.

4 : 03

අනාථයින්ගේ විෂයයෙහි යුක්තිසහගතව කටයුතු කළ නොහැකිවේ. යැයි නුඹලා බිය වුවහොත්393නුඹලා ප්‍රිය කරන ස්ත්‍රීන් දෙදෙනකුහෝ තිදෙනෙකු හෝ සිව් දෙනකු හෝවිවාහ කර ගන්න.106 (භාර්යාවන් අතර) යුක්තිසහගත ව කටයුතු කළ නොහැකි වේ යැයි නුඹලා බියවුවහොත් එක් කෙනෙකු හෝ නුඹලා හිමි කර ගත් වහල් ස්ත්‍රීන්107 හෝ(ප්‍රමාණවත් කර ගන්න.)නුඹලා සීමාව නොඉක්මවීමට වඩාත් සමීපමාර්ගය මෙයයි.

4 : 04

ස්ත්‍රීන්ට ඔවුන්ගේ මංගලදායාදයන්108 අනිවාර්යයෙන් මපිරිනමන්න. ඔවුන් සිය කැමැත්තෙන් එයින් යමක් නුඹලාට ආපසු ලබා දුනහොත් එය තාප්තිමත් ව ද ප්‍රීතිමත්ව ද අනුභව කරන්න

4 : 05

අල්ලාහ් නුඹලා පරිපාලකයින්බවට පත් කර ඇති දේපළ (එහිහිමිකරුවන් වන) අවබෝධයක් නොමැති අයට ලබා නොදෙන්න. එයින් ඔවුනට ආහාර සපයන්න. වස්ත්‍රද සපයන්න. ඔවුනට ප්‍රිය වදනක් ප්‍රකාශ කරන්න.

4 : 06

අනාථයින් පරික්ෂා කරබලන්න. ඔවුන් විවාහයට උචිත වියටපත් වී නුඹලා ඔවුන් වෙත සුදුසුකමක්ද දුටුවෙහු නම් ඔවුන්ගේ දේපළ ඔවුනට පිරිනමන්න. නාස්තිකාරව ද ඔවුහු වැඩි වියට පත් වෙති යන බියෙන් ද ඉක්මනින් එය අනුභව නොකරන්න. යමෙක් ධනවතෙක් නම්(අනාථ දේපළ ස්පර්ශ නොකර තම)ආත්ම ගරුත්වය රැක ගනිත්වා! යමෙක් දිළින්‍ඳෙක් නම් සාධාරණ ලෙෂ (නඩත්තු කිරීමට අදාළ කුළියවශයෙන්) භුක්ති විඳිය හැකිය. ඔවුන්ගේ දේපළ ඔවුනට භාර දෙන විට ඔවුන් විෂයයෙහි සාක්ෂිකරුවන් පිහිටුවා ගන්න. අල්ලාහ් ගණන්විමසීමට ප්‍රමාණවත් ය

4 : 07

ස්වල්ප වූවත් අධික වූවත්දෙමාපියන් හා ඥාතීන් හැර දමා ගියදැයින් පුරුෂයින්ට කොටසක් හිමිය. දෙමාපියන් හා ඥාතීන් හැර දමා ගියදැයින් ස්ත්‍රීන්ට ද කොටසක් හිමිය. මෙම කොටස බෙදීම අනිවාර්ය යුතුකමකි

4 : 08

කොටස් ඛෙදා දීමේ දී ඥාතීන්හෝ අනාථයින් හෝ දිළින්දන් හෝපැමිණ සිටියේ නම් එයින් ඔවුනට දයමක් පිරිනමන්න. ඔවුනට ප්‍රිය වදනක් ප්‍රකාශ කරන්න.

4 : 09

ඔවුහු තමන්ට පසු දුබල දරු පරපුරක් හැර දමා ගියහොත් ඔවුන්ගේ විෂයයෙහි කෙලෙස බිය වන්නේ ද එලෙස ම (අනාථයින්ගේ විෂයයෙහි ද)ඔවුහු බිය වෙත්වා! අල්ලාහ්ට බියවෙත්වා! ඔවුහු යුක්ති සහගත වදන් ප්‍රකාශ කරත්වා!

4 : 10

අනාථයින්ගේ දේපළ අයුක්ති සහගත ලෙසින් අනුභව කරන අය තම උදරයන්හි අනුභව කරන්නේ ගින්නක්ම ය. ඔවුහු නිරයෙහි දැවෙති.

4 : 11

ස්ත්‍රීන් දෙදෙනෙකුගේ කොටසමෙන් පිරිමියෙකුට හිමි යැයි නුඹලාගේ දරුවන් විෂයයෙහි අල්ලාහ් අවධාරණය කරයි.109 ඔවුන් සියල්ලන්ම ස්ත්‍රීන් නම් හෝ (දෙදෙනකු නැතහොත්) දෙදෙනෙකුට වැඩි වූවාහූනම් හෝ (දෙමාපියන්) හැර දමා ගිය දැයින් තුනෙන් දෙකක් ඔවුනට හිමිය. එකම එක් ස්ත්‍රියක් පමණක් සිටියහොත් ඇයට (මුළු දේපළෙන්)අඩක් හිමිය. ඔහුට දරු පරපුරක් සිටින්නේ නම් ඔහු හැර දමා ගියදැයින් මා පිය දෙදෙනාගෙන් එක් එක් අයකුට හයෙන් එකක් හිමිය. ඔහුට දරු පරපුරක් නොමැති නම් ඔහු හැරදමා ගිය දැයට මා පිය දෙදෙනා ම උරුමක්කරුවෝ වෙති. ඔහුගේ මවට තුනෙන් එකක් හිමිය. ඔහුට සොහොයුරන් සිටින්නේ නම් ඔහුගේ මවට හයෙන් එකක් හිමිය.(මේ සියල්ල) ඔහු විසින් ප්‍රකාශ කරන ලද අන්තිම කැමැත්ත ඉටු කිරීමෙන් හා ණය පිය වීමෙන් පසුව ය. නුඹලාගේ දෙමාපියන් හා දරුවන්ගෙන් නුඹලාට වඩාත් ප්‍රයෝජනවත් වන්නේ කවරෙක්දැයි නුඹලා නොදන්නෙහු ය. (මෙය)අල්ලාහ් නියම කළ අනිවාර්ය යුතුකමකි. අල්ලාහ් සර්වඥයෙකු ද ප්‍රඥාවන්තයෙකු ද වේ.

4 : 12

නුඹලාගේ භාර්යාවන්ට දරුවෙකු නොමැති නම් ඔවුන් හැරදමා ගිය දැයින් අඩක් නුඹලාට හිමිය. ඔවුනට දරුවෙකු සිටින්නේ නම් ඔවුන් හැර දමා ගිය දැයින් හතරෙන් එකක් නුඹලාට හිමිය. (කොටස් බෙදීම කළයුත්තේ) ඔවුන් විසින් ප්‍රකාශ කරන ලද අන්තිම කැමැත්ත ඉටු කිරීමෙන් හා ණය පිය වීමෙන් පසුව ය. නුඹලාට දරුවෙකු නොමැති නම් නුඹලා හැරදමා ගිය දැයින් හතරෙන් එකක් නුඹලාගේ භාර්යාවන්ට හිමිය. නුඹලාටදරුවෙකු සිටින්නේ නම් නුඹලා හැරදමා ගිය දැයින් අටෙන් එකක් ඔවුනටහිමිය. (කොටස් ඛෙදීම කළ යුත්තේ)නුඹලා විසින් ප්‍රකාශ කරන ලද අන්තිම කැමැත්ත ඉටු කිරීමෙන් හා ණය පිය වීමෙන් පසුව ය. මරණයටපත් පිරිමියෙක් හෝ ස්ත්‍රියක් හෝ දරුවකු නොමැති අයෙක් වී110 ඔවුනට සොහොයුරෙක් හෝ සොහොයුරියක් හෝ සිටින්නේ නම් ඔවුන් දෙදෙනාගෙන් එක් එක් අයෙකුට හයෙන් එකක් හිමිය. ඊටත් වඩාවැඩියෙන් සිටින්නේ නම් තුනෙන් එකකට ඔවුහු සියල්ලෝ මහවුල්කරුවෝ වෙති. (කොටස් ඛෙදීම කළ යුත්තේ) ඔහු විසින් ප්‍රකාශ කරන ලද අන්තිම කැමැත්ත ඉටුකිරීමෙන් හා ණය පියවීමෙන් පසුව ය.(මෙම සියලූ ම කොටස් ඛෙදීම කළයුත්තේ කිසිවෙකුට) බලපෑමක් සිදුනොවන අයුරිනි.111 මෙය අල්ලාහ්ගෙන් අණයි. අල්ලාහ් සර්වඥයෙකි. ඉවසිලිවන්තයෙකි.

4 : 13

මේවා අල්ලාහ්ගේ සීමාවන් ය. යමෙක් අල්ලාහ්ට ද ඔහුගේ දූතයාට ද අවනත වන්නේ ද (අල්ලාහ්) ඔහු ස්වර්ගයන්හි ඇතුළු කරවයි. ඒවා යටින් ගංගා ගලා බසියි. ඔවුහු එහි සදාකාලීනව සිටිති. ඉමහත් ජයග්‍රණය මෙයයි.

4 : 14

යමෙක් අල්ලාහ්ට ද ඔහුගේ දූතයාට ද පටහැනි වී ඔහුගේ සීමා ඉක්ම වන්නේ ද (අල්ලාහ්) ඔහු නිරයට ඇතුළු කරවයි. එහි සදාකාලීනවසිටියි. ඔහුට නින්දනීය වේදනාවක් ද ඇත.

4 : 15

නුඹලාගේ ස්ත්‍රීන් අශිෂ්ටසම්පන්න ක්‍රියාවක් කළහොත් නුඹලා අතුරින් සාක්ෂිකරුවන් සිව් දෙනෙකු මගින් එය සනාථ කළ යුතුය.112 ඔවුහුසාක්ෂි ඉදිරිපත් කළහොත් එම ස්ත්‍රීන් මරණයට පත් වන තෙක් නැතහොත් ඔවුන් විෂයයෙහි අල්ලාහ් වෙනත් මගක් පෙන්වන තෙක්113 ඔවුන් නිවාස අඩස්සියේ තබන්න.

4 : 16

නුඹලා අතුරින් අශිෂ්ටසම්පන්න ක්‍රියාව කළ ඔවුන් දෙදෙනාට හිංසා කරන්න. ඔවුන් ක්ෂමාව අයැදශිෂ්ට වුවහොත් ඔවුන් දෙදෙනා ම නිදහස් කරන්න. අල්ලාහ් ක්ෂමාව පිළිගන්නෙකු ද අසම සම දයාවන්තයෙකු ද වේ.

4 : 17

නොදැනුවත් ව අයහපත්ක්‍රියාවක් සිදු කර වහාම ක්ෂමාව අයැදින්නන්ට අල්ලාහ් වෙත පාපක්ෂමාව ඇත. අල්ලාහ් ඔවුන් ක්ෂමාකරයි. අල්ලාහ් සර්වඥයෙකු ද ප්‍රඥාවන්තයෙකු ද වේ.

4 : 18

අයහපත් ක්‍රියා සිදු කර මරණාසන්න මොහොතේ දී “මම දැන් ක්ෂමාව අයැදිමියි“ ප්‍රකාශ කරන්නන්ට ද (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කරන්නන් ලෙසින් මරණයට පත් වූ අයට ද පාප ක්ෂමාව නැත.384 අපි ඔවුන් වෙනුවෙන් ම පීඩාකාරී වේදනාවක් පිළියෙල කර ඇත්තෙමු.

4 : 19

විශ්වාස කළ අයවලූනිල ස්ත්‍රීන්, බලෙන් අත් කර ගැනීමට නුඹලාට අවසර නැත.403 නුඹලා ඔවුනට දුන්දැයින් යමක් උදුරා ගනු පිණිස ඔවුනට වධ හිංසා නොකරන්න. ඔවුන් ප්‍රකට වූ අශිෂ්ට සම්පන්න ක්‍රියාවක් කළහොත් මිස. නුඹලා ඔවුන් සමඟ නිසි පරිදි දිවි ගත කරන්න. නුඹලා ඔවුන් පිළිකුල් කළහොත් අල්ලාහ් නුඹලා පිළිකුල් කරන දැයෙහි බොහෝයහපත සලස්වා තිබිය හැකිය.

4 : 20

භාර්යාවක් දික්කසාද කොට 66 වෙනත් භාර්යාවක් විවාහ කරගැනීමට නුඹලා අදහස් කළහොත්ඇයට නුඹලා ධන සම්භාරයක් පිරිනමා තිබුණත් එයින් කිසිවක් පැහැර නොගන්න. අයුක්ති සහගතව ද මහා වරදක් ව ද තිබිය දී නුඹලා එය පැහැර ගන්නෙහු ද?

4 : 21

නුඹලා සමඟ ඔවුන් දරුණු ගිවිසුමක් ගෙන, නුඹලා කෙනෙක් සමඟ තවත් කෙනෙක් එකිනෙකට මිශ්‍ර වී සිටිය දී නුඹලා පැහැර ගන්නේ කෙසේ ද?

4 : 22

නුඹලාගේ පියවරුන් විවාහකර ගත් ස්ත්‍රීන් විවාහ කර නොගන්න. දැනටමත් සිදු වී තිබෙන දේ හැර.114 මෙය අශිෂ්ට සම්පන්න ක්‍රියාවක් ද පිළිකුල් සහගත ක්‍රියාවක් ද අයහපත් මාර්ගයක් ද වේ.

4 : 23

නුඹලාගේ මව්වරුන් ද නුඹලාගේ දූවරුන් ද නුඹලාගේ සොහොයුරියන් ද නුඹලාගේ පියාගේ සොහොයුරියන් ද නුඹලාගේ මවගේ සොහොයුරියන් ද සොහොයුරාගේ දූවරුන් ද සොහොයුරියගේ දූවරුන් ද නුඹලාට කිරි පෙවූ මව්වරුන් ද කිරි පෙවීමෙන් වූ සොහොයුරියන් ද , නුඹලාගේ භාර්යාවන්ගේ මව්වරුන් ද නුඹලා සංවාසයෙහි යෙදුණු භාර්යාවට(වෙනත් ස්වාමි පුරුෂයෙක් මගින්)උපන් නුඹලා යටතේ සිටින භාර්යාවගේ දූවරුන් ද (විවාහකර ගැනීම) නුඹලාට තහනම් කරන ලදී. නුඹලා නුඹලාගේ භාර්යාවන් සමඟ සංවාසයෙහි නොයෙදී සිටිය දී (දික්කසාද කළෙහු)නම් (ඔවුන්ගේ දූවරුන් විවාහකර ගැනීම) නුඹලා කෙරෙහි වරදක් නොවේ. නුඹලාට දාව උපන් පුත්රයින්ගේ භාර්යාවන් ද (තහනම් කරන ලදී). සොහොයුරියන් දෙදෙනකු එකම මොහොතේ දී විවාහකර ගැනීම ද (තහනම් කරන ලදී).දැනටමත් සිදු වී තිඛෙන දේ හැර.114අල්ලාහ් ක්ෂමා කරන්නෙකු ද අසමසම දයාවන්තයෙකු ද වේ.

4 : 24

නුඹලාගේ වහල් සිත්‍රීන් හැර107 ස්වාමි පුරුෂයින් සිටින ස්ත්‍රීන් ද(විවාහ කර ගැනීමට තහනම් කරන ලදී. මෙය) අල්ලාහ් නුඹලා කෙරෙහි පනවා ඇති නීතියයි. තමාවුන් හැර වෙනත් අය අනාචාරයෙන් තොරව නුඹලාගේ ධනය පිරිනමා විවාහ කර ගැනීම නුඹලාට අනුමත කරන ලදී. ඔවුන’තුරින් කවරකුගෙන්(විවාහය තුළින්) නුඹලාආස්වාදයක් ලබා ගන්නෙහු ද ඔවුනට ඔවුන්ගේ මංගල දායාදයන්108අනිවාර්යයෙන් ම පිරිනමන්න. නිශ්චය කළ පසු එකිනෙකා අන්යෝන්ය වශයෙන් තෘප්තිමත් (වී මංගල දායාදයෙහි වෙනස්කම් සිදු)කර ගතහොත් නුඹලා කෙරෙහිවරදක් නැත. අල්ලාහ් සර්වඥයෙකු ද ප්‍රඥාවන්තයෙකු ද වේ.

4 : 25

විශ්වාස කළ ස්වාමි පුරුෂයින් නොමැති ස්ත්‍රීන් විවාහ කර ගැනීමට නුඹලාගෙන් වත් පොහොසත්කම් නොමැති කෙනෙක් විශ්වාස කළ වහල් ස්ත්‍රීන්107 (ප්‍රමාණවත් කර ගන්න.)අල්ලාහ් නුඹලාගේ විශ්වාසය ගැන මැනවින් දනියි. නුඹලා ඇතැමෙක් ඇතැමෙකුගෙන් ය. (ඔවුන්ගේ ස්වාමිවරුන්ගේ අවසර ඇතිව ඔවුන් විවාහ කර ගන්න. අනියම් පුරුෂයින් නොගෙන, අනාචාරයේ නොයෙදී ,පතිවත ආරක්ෂා කරමින් සිටින වහල්ස්ත්‍රීන්ට ඔවුන්ගේ මංගල දායාදයන්108යුක්තිසහගත ලෙසින් පිරිනමන්න. ඔවුන් විවාහ කරනු ලැබීමෙන් පසු අශිෂ්ට සම්පන්න ක්‍රියාවක් කළහොත් ස්වාමි පුරුෂයින් නොමැති ස්ත්‍රීන්ට දෙනු ලබන දඬුවමින් අඩක් ඔවුන් ටදිය යුතුය.115 මෙය නුඹලාගෙන් අනාවාරයට බිය වන්නන්ට අදාළ ය. නුඹලා ඉවසීමෙන් සිටීම නුඹලාට ඉතායහපත් ය. අල්ලාහ් ක්ෂමාකරන්නෙකි, අසම සම දයාවන්තයෙකි.

4 : 26

අල්ලාහ් නුඹලාට පැහැදිලිකිරීමට ද නුඹලාට පෙර සිටි අයගේ මාර්ගය නුඹලාට පෙන්වා දීමට ද නුඹලා ක්ෂමා කිරීමට ද අදහස් කරයි. අල්ලාහ් සර්වඥයෙකි, ප්‍රඥාවන්තයෙකි.

4 : 27

අල්ලාහ් නුඹලා ක්ෂමා කිරීමට අදහස් කරයි. නමුත් චිත්තාභිලාෂයන් අනුගමනය කරන අය නුඹලා සහමුලින් ම වෙනත් මගකට යොමුවිය යුතුයැයි අදහස් කරති.

4 : 28

අල්ලාහ් නුඹලාට (නීතිරීති) ලිහිල් කිරීමට අදහස් කරයි.(මන්දයත්) මිනිසා දුබලයෙකු ලෙෂ නිර්මාණය කරන ලදී. 68

4 : 29

විශ්වාස කළ අයවලූනි, නුඹලාඅතර නුඹලාගේ දේපළ අයුතු ලෙසින් නුභව නොකරන්න. තෘප්තිමත් ව සිදුවන වෙළෙඳාමක් හැර. නුඹලා නුඹලා ම ඝාතනය කර නොගන්න. අල්ලාහ් නුඹලා කෙරෙහි අසම සම දයාවන්තයෙක් වේ.

4 : 30

සීමාව ඉකම වීමෙන් ද අයුක්තියෙන් ද මෙය සිදු කරන අය මතුවට නිරයෙහි දැවීමට සලස්වන්නෙමු. මෙය අල්ලාහ්ට ඉතා පහසු ය.

4 : 31

නුඹලාට තහනම් කරන ලද මහා පාපයන්ගෙන් නුඹලා වැළකෙන්නෙහු නම් අපි නුඹලාගේ වැරදි නුඹලාගෙන් මකා දමන්නෙමු. ගෞරවනීය ස්ථානයකට නුඹලා ඇතුළු කරවන්නෙමු.

4 : 32

අල්ලාහ් ඇතැමෙකු ඇතැමෙකුට වඩා උසස් කර තිබීමෙහිලා තණ්හානොවන්න. පුරුෂයින්ට ඔවුන් උපයා ගත් දැයින් කොටසක් හිමිය. ස්ත්‍රීන්ට ද ඔවුන් උපයා ගත් දැයින්කොටසක් හිමිය. අල්ලාහ්ගෙන් ඔහුගේ දයාව පතන්න. අල්ලාහ් සියලූ දේ ගැන සර්වඥයෙක් වේ.

4 : 33

දෙමාපියන් හා ඥාතීන් හැරදමා ගිය දැයින් සෑම කෙනෙකුට ම උරුමක්කරුවන් පිහිටුවා ඇත්තෙමු. නුඹලා සමඟ (විවාහ) ගිවිසුම ඇතිකරගත් අයට ද ඔවුන්ගේ කොටස පිරිනමන්න. අල්ලාහ් සියලූ දේ අධීක්ෂණය කරන්නෙක් වේ.

4 : 34

අල්ලාහ් ඇතැමකු ඇතැමකුට වඩා උසස් කර තිඛෙන බැවින් ද පුරුෂයින් තමන්ගේ ධනයෙන් වියදම් කරන බැවින් ද පුරුෂයෝ ස්ත්‍රීන් කෙරෙහි පරිපාලකයෝ වෙති. යහපත් ස්ත්‍රීහු නම් අල්ලාහ්ගේ ආරක්ෂාව මගින් රහස්ය දේ (පතිවත) ආරක්ෂාකර ගන්නා අය ද කීකරු වී කටයුතු කරන අය ද වෙති.(භාර්යාවන් විෂයයෙහි) ආරවුලක් ඇති වේ යැයි නුඹලා බිය වුවහොත් ඔවුනට අනුශාසනා කරන්න. යහන්වලින් ඔවුන් ඈත් කරන්න. ඔවුනට පහර දෙන්න. ඔවුහු නුඹලාට අවනත වුවහොත් ඔවුනට එරෙහිව වෙනත් මගක් නොසොයන්න. අල්ලාහ් උත්කෘෂ්ටයෙක් ද ශ්‍රේෂ්ඨයෙක් ද වේ.66

4 : 35

ඔවුන් දෙදෙනා අතර භේදයක් ඇති වේ. යැයි නුඹලා බිය වුවහොත් ඔහුගේ පවුලෙන් විනිශ්චය කරුවෙකු ද ඇගේ පවුලෙන් විනිශ්චය කරුවෙකු ද යවන්න. එම දෙදෙනා සමඟිය අපේක්ෂා කළහොත් අල්ලාහ් එම දෙදෙනා අතර යහ සමඟිය ඇති කරයි. අල්ලාහ් සර්වඥයෙකු ද ප්‍රවීණයෙකු ද වේ.

4 : 36

අල්ලාහ් ම නමදින්න. ඔහුට සමානව කිසිවක් නොසිතන්න. .දෙමාපියන්ට ද ඥාතීන්ට ද අනාථයින්ට ද දුගීන්ට ද සමීපව සිටින අසල්වැසියන්ට ද දුරින් සිටින අසල්වැසියන්ට ද ගමන් මිත්‍රයාට ද අහිකුණ්ටිකයින්ට ද206 නුඹලාගේ වහලූන්ට ද107 යහපත ඉටු කරන්න. අල්ලාහ් උඩඟු වී ගර්වයට පත් වන කිසිවෙකු ප්‍රිය නොකරයි.

4 : 37

(තමා ද) මසුරුකම් කරමින් අන් මිනිසුන් ද මසුරුකම් කිරීමට පොලඹවා අල්ලාහ් තමාට පිරිනමා ඇති දයාව සඟවන ප්‍රක්ෂේප කරන්නන්ට අපි නින්දනීය වේදනාවක් පිළියෙළ කර ඇත්තෙමු.

4 : 38

අල්ලාහ් සහ අවසානදිනය1 ගැන විශ්වාස නොකර මිනිසුන්ට පෙන්වීම සඳහා තම ධනය වියදම් කරන අය (ෂෛතාන්ගේ මිත්‍රවරු වෙති). යමෙක් ෂෛතාන් ඔහුට මිත්‍රයෙකු කර ගත්තේ ද ඔහු ඉතාමත් නරක මිත්‍රයෙකි.

4 : 39

අල්ලාහ් සහ අවසාන දිනය1 ගැන විශ්වාස කර අල්ලාහ් තමන්ට පිරිනැමූ දේ (යහපත් මාර්ගයෙහි) වැය කළහොත් ඔවුනට (සිදු වන හානිය) කුමක් ද? අල්ලාහ් ඔවුන් ගැන සර්වඥයෙක් වේ.

4 : 40

අල්ලාහ් කිසිවෙකුට අංශුමාත්‍රයක් වත් අපරාධ නොකරයි. එය යහපතක් නම් එය කිහිප ගුණයකින් වර්ධනය කරයි. තමාගෙන් වූ ඉමහත් කුලියක් ද පිරිනමයි.

4 : 41

(මුහම්මද්,) අපි සෑම ජන සමාජයකින් ම සාක්ෂිකරුවෙකු ගෙනැවිත් මොවුනට එරෙහිව ඔබ සාක්ෂිකරුවෙකු ලෙස ගෙන එන විට(මොවුන්ගේ තත්ත්වය) කෙබඳු වේ ද?

4 : 42

(එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කොට මෙම දූතයාට (මුහම්මද්ට) පටහැනි වූ අය එදින1 පොළොව තමන් ගිල නොදමන්නේ දෝ යැයි සිතති. අල්ලාහ් හමුවේ කිසිඳු පුවතක් ඔවුනට සැඟවිය නොහැකිය.

4 : 43

විශ්වාස කළ අයවලූනි, නුඹලා සුරා මතින් සිටින විට නුඹලා ප්‍රකාශ කරන දේ නුඹලාට වැටහෙන තෙක් සලාතයට ළං නොවන්න.116 ස්නානය අනිවාර්ය වූ විට ස්නානය කරන තෙක්(සලාතය වෙනුවෙන් පල්ලියට ඇතුළු නොවන්න. පල්ලිය හරහා පිහිටා ඇති)මාර්ගයක් පසු කරමින් ගමන් කරන්නන් ලෙස මිස.494 නුඹලා රෝගීන් ව හෝ මගීන් ව හෝ සිටියෙහු නම් නැතහොත් නුඹලා අතුරින් කෙනෙක් වැසිකිළියෙන් පිටවූයේ නම් නැතහොත් ස්ත්‍රීන් (සමඟ සංවාසයේ යෙදීම තුළින් ඔවුන්) ස්පර්ශ කළෙහු නම්3 6 3 ජලය නොලදහොත් පිරිසිදු පස් ස්පර්ශ කරනුඹලාගේ මුහුණු වල හා අත් වල තවරා ගන්න.117 අල්ලාහ් වැරදි ඉවසන්නෙකු ද ක්ෂමා කරන්නකු දවේ.

4 : 44

ධර්ම ග්‍රන්ථය නමැති භාග්‍යය පිරිනමන ලද අය27 ගැන ඔබනොදන්නෙහි ද? ඔවුහු දුර් මාර්ගය මිල දී ගනිති’ නුඹලා ද මග වරදවා ගත යුතු යැයි අදහස් කරති.

4 : 45

අල්ලාහ් නුඹලාගේ සතුරන් ගැන මැනවින් දනියි. අල්ලාහ් වගකීම් භාර ගැනීමට ප්‍රමාණවත් ය. අල්ලාහ් පිහිට වීමට ද ප්‍රමාණවත් ය.

4 : 46

යුදෙව්වන්ගෙන් ඇතැම්හූ වචන ඊට අදාළ තැන්වලින් වෙනස් කරති. “අපි සවන් දුනිමුග පිටු පෑවෙමු. (අපි ප්‍රකාශ කරන දේ) නුඹලාට නිසි පරිදි නොඇසෙත්වා!” යැයි ද “රා ඉනා”යැයි ද පවසති. මෙම ධර්මයට දොස් පවරනු පිණිස තමන්ගේ දිව් වලින්(වචන) විකෘති කොට ප්‍රකාශ කරති. “සවන් දුනිමු. අවනත වූයෙමු. සවන් දෙන්න. “උන්ළුර්නා” යැයි ඔවුන් ප්‍රකාශ කර සිටියාහු නම්29 එය ඔවුනට යහපතක් ද යුක්තිසහගත ද වී තිබිය හැකිය. නමුත් ඔවුන්ගේ(දේව) ප්‍රතික්ෂේපය හේතු කොටගෙන

අල්ලාහ් ඔවුනට ශාප කළේය.6(ඔවුන්ගෙන්) සුළු පිරිසක් මිස (අන්අය) විශ්වාස නොකරති.

4 : 47

ධර්ම ග්‍රන්ථය පිරිනමන ලද අයවලූනි,27 මුහුණු විකෘති කොට ඒවා පිටු පසට හැරවීමට පෙර නැතහොත් අපි සබත්කරුවන්ට ශාප කළාක්මෙන් 23 ශාප කිරීමට 6 පෙර අපි පහළ කළ දේ ගැන විශ්වාස කරන්න. ඔය නුඹලා සතුව තිඛෙන දේ සත්‍ය කරවයි. අල්ලාහ්ගේ නියෝගය ඉටු කරනු ලබන්නක් වේ.

4 : 48

අල්ලාහ් තමාට සමානයන් කල්පනය කරනු ලැබීම ක්ෂමා නොකරයි. ඔහු සිතූ අයට ඊට පහත් මට්ටමෙන් යුත් දේ (පාපය) ක්ෂමා කරයි. අල්ලාහ්ට සාමනයන් කල්පනය කරන්නා ඉමහත් පාපයක් කල්පනය කළේ ය.

4 : 49

තමන් විසින් තමන් ම ශුද්ධවන්තයෝ යැයි සිතා ගන්නා අය ගැන ඔබ නොදන්නෙහි ද? නමුත් අල්ලාහ්, තමා සිතූ අය පරිශුද්ධ කරයි. (ඔවුහු) අංශු මාත්‍රයක්වත් අපරාධ කරනු නොලබති.

4 : 50

ඔවුන් අල්ලාහ් ගැන ප්‍රබන්ධකරන්නේ කෙසේ දැයි බලන්න. (ඔවුන්නිරයට ඇතුළු කිරීමේ) ප්‍රකට පාපයකට මෙය ම ප්‍රමාණවත් ය.

4 : 51

ධර්ම ග්‍රන්ථය නමැති භාග්‍යය පිරිනමන ලද අය27 ගැන ඔබ නොදන්නෙහි ද? ඔවුහු ප්‍රතිමාවන් ගැන ද අයහපත් බලවේ. ගැන ද විශ්වාසකරති. (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කළ අය ගැන “මොවුහු විශ්වාස කළ අයට වඩා යහ මග ලැබූ අය වෙති”යි පවසති.

4 : 52

අල්ලාහ් ඔවුනට ශාප කළේය.6 අල්ලාහ් ශාප කළ කෙනෙකුට 6 පිහිට වන්නෙකු ඔබ නොදකින්නෙහිය.

4 : 53

ඔවුනට බලයෙහි කිසියම් කොටසක්වත් තිබේ ද? එසේ තිබුණි නම් ඔවුහු සුළු දෙයක්වත් ජනතාවට ලබා නොදෙති.

4 : 54

අල්ලාහ්, තම දයාවෙන් මෙම ජනතාවට පිරිනමා තිඛෙන දේ ගැන ඔවුහු ඊර්ෂ්‍යය කරන්නෝ ද? අපි ඉබ්රාහිම්ගේ පවුලේ අයට ධර්මග්‍රන්ථයත් ප්‍රඥාවත්67 පිරිනැමුවෙමු. ඔවුනට ඉමහත් රාජ්‍යයක් ද පිරිනැමුවෙමු.

4 : 55

මොහු (මුහම්මද්) ගැන විශ්වාස කළ අය ද ඔවුන’තර සිටිති. ඔහුගෙන් (අන් අය) වළක්වන අය දඔවුනතර සිටිති. දැවෙන නිරා ගින්න(ඔවුනට) ප්‍රමාණවත් ය.

4 : 56

අපේ වැකි ප්‍රතික්ෂේප කරන්නන් නිරයෙහි දැවීමට සලස්වන්නෙමු. ඔවුන්ගේ සම් පිළිස්සෙන සෑමවිටක ම ඔවුන් වේදනාව හඟිනු පිණිස වෙනත් සම් ඔවුනට මාරු කරන්නෙමු.119 අල්ලාහ් අබිබවන්නෙකු ද ප්‍රඥාවන්තයෙකු ද වේ.

4 : 57

විශ්වාස කොට යහපත් ක්‍රියාකරන්නන් ස්වර්ගයන් හි ඇතුළු කරවන්නෙමු. ඒවා යටින් ගංගා ගලාබසියි. (ඔවුහු) එහි සදහට ම සදාකාලීනව සිටිති. එහි ඔවුනට පවිත්‍ර සහකාරියෝ ද8 සිටිති. අපි ඔවුන් අතිවිශිෂ්ට සෙවණැල්ලකට ඇතුළුකරවන්නෙමු.

4 : 58

භාරහාර, එහි හිමි කරුවන්වෙත භාර දිය යුතු යැයි ද ජනතාව අතර විනිශ්චය කරන විට යුක්තිසහගත ලෙස විනිශ්චය කළයුතු යැයි ද අල්ලාහ් නුඹලාට අණකරයි. අල්ලාහ්ගේ මෙම අනුශාසනාව නුඹලාට ඉතා යහපත් ය. අල්ලාහ් සවන් දෙන්නෙකු ද488 බලන්නෙකු ද488වේ.

4 : 59

විශ්වාස කළ අයවලූනි, නුඹලා අල්ලාහ් සහ අවසාන දිනය1 ගැන විශ්වාස කළෙහු නම් අල්ලාහ්ට අවනත වන්න. මෙම දූතයාට (මුහම්මද්ට) ද අවනත වන්න. නුඹලා අතුරින් බලය තිබෙන අයට ද අවනත වන්න. යම් දැයක නුඹලා අතර මත භේදයක් ඇති වුවහොත් එය අල්ලාහ් වෙත ද මෙම දූතයා වෙත ද යොමු කරන්න. අති විශිෂ්ට හා අලංකාර විග්‍රහය මෙයයි.120

4 : 60

(මුහම්මද්,) ඔබට පහළ වූ දැය ගැන ද ඔබට පෙර පහළ වූ දැය4 ගැන ද විශ්වාස කරන බව ප්‍රකාශ කරන්නන් ගැන ඔබ නොදන්නෙහි ද? ඔවුහු අයහපත් බලවේග වෙත විනිශ්චය පැතීමට අදහස් කරති. එය ප්‍රතික්ෂේප කළ යුතු යැයි ඔවුහු අණ කරනු ලැබූහ.(සත්‍යයට) ඉතා ඈත් වූ දුර්මාර්ගයෙහි ඔවුන් හෙළන්නට ෂෛතාන් අදහස් කරයි.

4 : 61

අල්ලාහ් පහළ කළ දැය වෙත ද මෙම දූතයා (මුහම්මද්) වෙත ද එන්නැයි ඔවුනට ප්‍රකාශ කරනු ලබන විට කුහකයින් එකවර ම ඔබට පිටුපෑම ඔබ දකින්නෙහි ය.

4 : 62

ඔවුන් කළ කර්මය හේතු කොටගෙන ඔවුනට විපතක් සිදු වූයේනම් කෙබඳු වේ ද? පසුව ඔවුහු ඔබවෙත පැමිණ “යහපතක් හා සමඟියක් මිස අන් කිසිවක් අදහස් නොකරන්නෙමු”යි අල්ලාහ් මත දිවුරා ප්‍රකාශ කරති.

4 : 63

අල්ලාහ් ඔවුන්ගේ සිත් තුළ තිඛෙනදේ ගැන දනියි. එබැවින් ඔවුන් නොසලකා හරින්න. ඔවුනට අනුශාසනා කරන්න. ඔවුන්ගේ සිත්හි කාවදින සේ ඔවුනට අර්ථාන්විත වූ වදනක් ප්‍රකාශ කරන්න.

4 : 64

අල්ලාහ්ගේ කැමැත්ත පරිදි(ජනතාව) අවනත විය යුතු පිණිස මිස අපි කිසිඳු දූතයකු නොඑවන්නෙමු.(මුහම්මද්,) ඔවුහු තමන්ට ම අපරාධකර ගත් විට ඔබ වෙත පැමිණ ක්ෂමාව අයැද දූතයා (වන ඔබ)ද ඔවුන් වෙනුවෙන් පාප ක්ෂමාව අයැදුවෙහි නම් අල්ලාහ් ක්ෂමාව පිළිගන්නෙකුව ද අසම සමදයාවන්තයෙකු ව ද ඔවුහු දකිති.121

4 : 65

(මුහම්මද්,) ඔබේ දෙවියන් මත දිවුරමි. ඔවුන් තමන් අතර හටගත් ආරවුලක දී ඔබ විනිශ්චය කරුලෙස පිළිගෙන පසුව ඔබ දුන් විනිශ්චයෙහි තමන් තුළ අතෘප්තිමත් නොවී සහමුලින් ම අවනත වන තෙක් ඔවුහු විශ්වාස කළ අය බවට පත්නොවෙති.234

4 : 66

“නුඹලා නුඹලා ම ඝාතනය කර ගන්න. නැතහොත් නුඹලාගේ ගම්මාන වලින් බැහැර වන්නැ”යි අපි ඔවුනට නියම කර සිටියෙමු නම් ඔවුන’තුරින් සුළු පිරිසක් මිස (අන්අය) එය ඉටු කර සිටින්නේ නැත. තමන්ට අනුශාසනා කරනු ලැබූ අයුරින් ඔවුන් ඉටු කර සිටියේ නම් එය ඔවුනට යහපතක් ද දැඩි ස්ථීරත්වයක් පෙන්වන සුළු දෙයක් ද වී තිබියහැකිය.

4 : 67

එවිට අපි ඔවුනට අපගෙන් වූ ඉමහත් කුලියක් ද පිරිනමා ඇත්තෙමු.

4 : 68

ඔවුනට සෘජු මාර්ගයක් ද පෙන්වා ඇත්තෙමු.

4 : 69

අල්ලාහ්ට ද මෙම දූතයා(මුහම්මද්)ට ද අවනත වී කටයුතු කරන අය අල්ලාහ්ගේ දයාව ලත් නබිවරුන්, සත්යවන්තයින්, දිවි පිදුවන්, හා සත් පුරුෂයින් සමඟ සිටිති. ඉතා යහපත් මිත්‍රවරු ඔවුහු ම ය.

4 : 70

මෙය අල්ලාහ්ගෙන් ලත් දයාවයි. අල්ලාහ් සියල්ල දැන ගැනීමට ප්‍රමාණවත් ය.

4 : 71

විශ්වාස කළ අයවලූනි, ප්‍රවේශමෙන් සිටින්න. එක් එක් කණ්ඩායම් වශයෙන් පිටත් වන්න . නැතහොත් සියල්ලන් ම එක් ව පිටත් වන්න.

4 : 72

(සටනට නොගොස්) නැවතී සිටින්නා ද නුඹලා අතර සිටියි. නුඹලාට කිසියම් විපතක් සිදු වූයේනම් “මම ඔවුන් සමඟ සහභාගී නොවූ බැවින් අල්ලාහ් මා කෙරෙහි දයාව පහළ කළේ යැ”යි ඔහු පවසයි.

4 : 73

නුඹලාට අල්ලාහ්ගෙන් යම්කිසි දයාවක් පහළ වූයේ නම් “මා දඔවුන් සමඟ සිටිය යුතු නොවේ ද?අහෝ! මමත් ඔවුන් සමඟ සිටියෙමි නම් ඉමහත් ජයග්‍රහණයක් ලබාඇත්තෙමි”යි නුඹලා හා ඔවුන් අතරදැන ඇඳිනීමක් නොමැති කෙනෙක් ප්‍රකාශ කරන්නා සේ ඔහු පවසයි.

4 : 74

මෙලොව ජීවිතය විකුණා පරලොව මිල දී ගන්නා අය අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයේ සටන් කරත්වා!යමෙක් අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයේ සටන් කර ඝාතනය කරන ලද්දේ නම් හෝ ජය ලද්දේ නම් හෝ අපි ඔහුට ඉමහත් කුලියක් පිරිනමන්නෙමු.53

4 : 75

“අපේ දෙවියනි! අපරාධකරුවන් සිටින මෙම ගම්මානයෙන් අප බැහැර කරනු මැනව! ඔබගෙන් අපට ආරක්ෂකයෙකු සලස්වනු මැනව! ඔබගෙන් අපට පිහිට වන්නෙකු දසලස්වනු මැනවැ”යි පවසමින් සිටින පුරුෂයින්ගෙන් දුබලයින්, ස්ත්‍රීන් හා කුඩා ළමුන් වෙනුවෙන්359 අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයෙහි සටන් නොකර සිටීමට නුඹලාට සිදු වූයේ කුමක් ද?53

4 : 76

විශ්වාස කළ අය අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයෙහි සටන් කරති. (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කළ අය අයහපත් බලවේගයන් හි මාර්ගයෙහි සටන් කරති. එබැවින් ෂෛතාන්ගේ මිත්‍රයින්ට එරෙහිව සටන් කරන්න. ෂෛතාන්ගේ කුමන්ත්‍රණය ඉතා දුර්වල ය.

4 : 77

“නුඹලාගේ අත් (සටන්නොකර) වළක්වා ගන්න. සලාතය ඉටු කරන්න. සකාතය ද පිරිනමන්නැ”යි ප්‍රකාශ කරන ලද අය ගැන ඔබ නොදන්නෙහි ද? සටන් කිරීම ඔවුනට අනිවාර්ය කරනු ලැබූවිට ඔවුන්ගෙන් පිරිසක් අල්ලාහ්ට බියවන්නා සේ නැතහොත් ඊටත් වඩා දරුණු ලෙස මිනිසුනට බිය වෙති. “අපේ දෙවියනි, අපට සටන් කිරීම අනිවාර්ය කළේ කුමකට ද? තව සුළු කලකට ඔබ අපට ඉඩ ප්‍රස්තාවක් ලබාදිය යුතු නොවේදැ“යි ඔවුහු පවසතිග“ මෙලොව සැප අල්ප මාත්‍රයකි.(දෙවියන්ට) බිය බැතිමත් වන අයට පරලොව අති විශිෂ්ට ය. අංශුමාත්‍රයක්වත් නුඹලා අපරාධ කරනු නොලබන්නෙහු යැ”යි පවසන්න.

4 : 78

නුඹලා කොහි සිටියත් මරණය නුඹලා අත් පත් කර ගන්නේ ම ය. නුඹලා ශක්තිමත් බල කොටු වල සිටියද (මරණය නුඹලා අත් පත්කර ගන්නේ ම ය). ඔවුනට කිසියම් යහපතක් සිදු වූයේ නම් “මෙය අල්ලාහ්වෙතින් පැමිණි යේ යැ”යි පවසති. ඔවුනට කිසියම් විපතක් සිදු වූයේ නම් “මෙය සිදු වූයේ ඔබ නිසා ම යැ”යිපවසති. “සෑම දෙයක් ම අල්ලාහ් වෙතින් යැ”යි (මුහම්මද්,) පවසන්න. මෙම ජන සමාජයට කුමක් සිදුවී තිබේ ද? ඔවුහු කිසිඳු පුවතක් වටහා ගැනීමට උත්සහ නොකරති.

4 : 79

(මුහම්මද්,) ඔබට කිසියම් යහපතක් සිදු වූයේ නම් එය අල්ලාහ් වෙතින් සිදු විය. ඔබට කිසියම් විපතක් සිදු වූයේ නම් එය සිදු වූයේ ඔබ නිසාම ය. අපි ඔබ මානව සංහතියට ම දූතයෙකු ලෙස එවා ඇත්තෙමු.187අල්ලාහ් අධීක්ෂණය කිරීමට ප්‍රමාණවත්ය.

4 : 80

මෙම දූතයාට (මුහම්මද්)ටඅවනත වන්නා අල්ලාහ්ට අවනතවිය. යමෙක් පිටු පෑවේ නම් අපි ඔබ ඔවුන් කෙරෙහි ආරක්ෂකයෙකු ලෙස නොඑවීමු.

4 : 81

“අවනත වන්නෙමු”යි ඔවුහු පවසති. (මුහම්මද්,) ඔබගෙන් ඔවුහු ඉවත් ව ගිය විට ඔවුන් ගෙන් පිරිසක් තමන් ප්‍රකාශ කළ දැයට පටහැනිව රාත්‍රියේ දී කුමන්ත්‍රණ කරති. අල්ලාහ් ඔවුන් රාත්‍රියේ දී සිදු කරන කුමන්ත්‍රණය සටහන් කර ගනියි. එබැවින් ඔවුන් නොසලකා හරින්න. අල්ලාහ් කෙරෙහි ම රඳා පවතින්න. අල්ලාහ් වගකීම් භාර ගැනීමට ප්‍රමාණවත් ය.

4 : 82

ඔවුහු මෙම කුර්ආනය ගැන නොසිතන්නෝ ද? මෙය අල්ලාහ් නොවන කෙනෙකු ගෙන් පහළ වී ඇත්නම් මෙහි නොයෙකුත් පරස්පරතාවන් ඔවුන් දකින්නට තිබුණි.123

4 : 83

ආරක්ෂාව නැතහොත් භීතිය ගැන පුවතක් ඔවුනට ලැඛෙනවිට එය පතුරුවා හරිති. එය මෙම දූතයා (මුහම්මද්) වෙත ද තමන් අතුරින් බලය තිඛෙන අය වෙත ද රැගෙන ගොස් ඇත්නම් ඔවුන්ගෙන් පර්යේෂණය කරන්නෝ එය දැන ගනිති. අල්ලාහ්ගේ දයාව හා ඔහුගේ කරුණාව නුඹලා කෙරෙහි නොවූයේ නම් සුළු පිරිසක් හැර (අන්අය) ෂෛතාන්ව අනුගමනය කර සිටින්නෙහු ය.124

4 : 84

(මුහම්මද්,) ඔබ අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයේ සටන් කරන්න.53 ඔබ ඔබටම හැර (අන් කිසිවෙකුටත්) වග කිවයුතු නොවේ. විශ්වාස කළ අයදිරි ගන්වන්න. (තමා) ප්‍රතික්ෂේප කරන්නන්ගේ ප්‍රහාරය අල්ලාහ් වළක්වයි. අල්ලාහ් ප්‍රහාර දීමෙහි ලා බලවතෙකි.6 දඬුවම් කිරීමෙහි ලා ද(ඔහු) ඉතා දරුණු ය.

4 : 85

යහපත් මැදිහත් වීමක් කරන්නාට එහි කොටසක් හිමිය. අයහපත් මැදිහත් වීමක් කරන්නාට එහි කොටසක් හිමිය. අල්ලාහ් සියලූදේ අධීක්ෂණය කරන්නෙක් වේ.

4 : 86

නුඹලාට සුබ පතන ලද්දේ නම් ඊටත් වඩා අලංකාර ලෙසින් හෝ එය ම හෝ නැවත ප්‍රකාශ කරන්න. අල්ලාහ් සියලූ දේ ගණන් විමසන්නෙක් වේ.

4 : 87

අල්ලාහ් හැර නැමදීමට සුදුස්සා වෙනත් කිසිවෙක් නැත. ඔහු කිසිඳු සැකයක් නොමැති කියාමත් දින1 නුඹලා එක් රැස් කරයි. අල්ලාහ්ට වඩා අධිකව සත්‍යය පවසන්නා කවරෙක් ද?

4 : 88

කුහකයින් ගැන (තීරණය කිරීමෙහි ලා) නුඹලා දෙපිරිසක් බවට පත් වූයේ කුමට ද? ඔවුන් කළ දැයහේතු කොටගෙන අල්ලාහ් ඔවුන් මුණින් අතට හෙළීය. අල්ලාහ් කවරෙකු දුර් මාර්ගයේ අත් හැර දැමුවේ ද ඔහුට යහ මග පෙන්වීමට නුඹලා අදහස් කරන්නෙහු ද? අල්ලාහ් කවරෙකු දුර්මාර්ගයේ අත් හැර දැමුවේ ද ඔහුට කිසිඳු මගක් ඔබ නොදකින්නෙහි ය.

4 : 89

ඔවුන් (එකම දෙවියන්)ප්‍රතික්ෂේප කරන්නන් බවට පත් වූවාසේ නුඹලා ද ප්‍රතික්ෂේප කරන්නන් බවට පත් වී ඔවුන් ද නුඹලා ද(ප්‍රතිපත්තියෙහි) එක සමාන විය යුතු යැයි ඔවුහු අපේක්ෂා කරති. එබැවින් ඔවුන් අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයෙහි හිජ්රත්460 කරන තෙක් ඔවුන්ගෙන් කිසිවෙකු ළබැඳි මිත්‍රයින්89 ලෙස නොගන්න. ඔවුන් පිටු පෑවොත්ඔවුන් අල්ලා ගන්න. ඔවුන් දුටු තැන ඝාතනය කරන්න.53 ඔවුන් ගෙන්කිසිවෙකු භාරකරුවකු ලෙස ද පිහිටවන්නෙකු ලෙස ද නොගන්න.

4 : 90

නුඹලා සමඟ ගිවිසුමක් ඇති කර ගත් ජනතාව සමඟ එකතු වූ අය හැර. නැතහොත් නුඹලාට එරෙහිව සටන් කිරීමට හෝ තමන්ගේ ම ජනතාවට එරෙහිව සටන් කිරීමට හෝ එකඟ නොවී නුඹලා වෙත පැමිණි අය හැර, අල්ලාහ් සිතා ඇත්නම් ඔවුන් නුඹලා කෙරෙහි මර්දනය කරවන්නට තිබුණි. එවිට ඔවුහු නුඹලාට එරෙහිව සටන් කර සිටිති. ඔවුන් නුඹලාගෙන් වැළකී නුඹලා සමඟ සටන් නොකර නුඹලා වෙත සාමයට පැමිණිය හොත් ඔවුනට එරෙහිව කිසිඳු මගක් අල්ලාහ් නුඹලාට පිහිටුවා නැත.

4 : 91

නුඹලා තවත් සමහරු ද දකින්නෙහු ය. ඔවුහු නුඹලාගෙන් ද ආරක්ෂාව ලබා තම ජනතාව ගෙන්ද ආරක්ෂාව ලැබීමට අදහස් කරති. කැරලි ගැසීමට ඔවුන් කැඳවනු ලබන සෑම විටෙකම එහි තීව්ර ලෙස නියැලෙති. ඔවුහු නුඹලාගෙන් නොවැළකුණේ නම් හෝ නුඹලා සමඟ සාමයට නොපැමිණියේ නම් හෝ තමන්ගේ අත් පාලනය කර නොගත්තේ නම් හෝ ඔවුන් අල්ලා ගන්න. ඔවුන් දුටු නැත ඝාතනය කරන්න. ඔවුන්ට එරෙහිව(සටන් කිරීමට) නුඹලාට පැහැදිලි සාධකයක් පිහිටුවා ඇත්තෙමු.53

4 : 92

විශ්වය කළ කෙනෙක් තවත් විශ්වාස කළ කෙනෙකු වැරදීමකින් මිස ඝාතනය කිරීම යුතු නැත. යමෙක් විශ්වාස කළ කෙනෙකු වැරදීමකින් ඝාතනය කළේ නම් විශ්වාස කළ වහලෙකු නිදහස් කළ යුතුය. ඔහුගේ(ඝාතනය කරනු ලැබූ තැනැත්තාගේ)පවුලේ අය සදකාවක් ලෙස අත් හැරදැමුවේ නම් මිස ඔවුනට වන්දියක් ගෙවිය යුතුය. ඔහු නුඹලාට සතුරු වූ ජනතාව කට අයත් කෙනෙකු ද විශ්වාසකළ කෙනෙකු ද වූයේ නම් විශ්වාස කළ වහලෙකු නිදහස් කළ යුතුය. ඔහු නුඹලා සමඟ ගිවිසුමක් ඇති කර ගත් ජනතාවකට අයත් වූයේ නම් ඔහුගේ පවුලේ අයට වන්දියක් ගෙවා209 විශ්වාසකළ වහලෙකු ද නිදහස් කළ යුතුය.(මෙයින් කිසිවක්) නොලත් කෙනෙක් අඛණ්ඩව දෙමසක් උපවාසය රැකිය යුතුය. (මෙය) අල්ලාහ්ගේ ක්ෂමාවයි. අල්ලාහ් සර්වඥයෙකු ද ප්රඥාවන්තයකු ද වේ.

4 : 93

විශ්වාස කළ කෙනෙකු ඕනෑකමින් ඝාතනය කරන්නාගේ කුලිය නිරයයි. ඔහු එහි සදාකාලීනව සිටියි. අල්ලාහ් ඔහු කෙරෙහි කෝප විය. ඔහුට ශාප කළේය.6 ඔහුට දරුණු වේදනාවක් ද පිළියෙල කර ඇත.

4 : 94

විශ්වාස කළ අයවලූනි, අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයෙහි (සටන් කිරීමට)නුඹලා ගියහොත් පැහැදිලි කර ගන්න. නුඹලාට සලාම් කී තැනැත්තාට මෙලොව ජීවිතයේ සම්පත් ලබාගැනීමට සිතමින් “ඔබ විශ්වාස කළ කෙනෙක් නොවන්නෙහි” යැයි නොපවසන්න. අල්ලාහ් වෙත බොහෝ සම්පත් ඇත. මීට පෙර නුඹලා ද මෙලෙස ම සිටියෙහු ය. අල්ලාහ් නුඹලාට දයාව දැක්වීය. ඔබැවින් පැහැදිලි කර ගන්න. අල්ලාහ් නුඹලා කරන දේ ගැන පවීණයෙක් වේ.

4 : 95,96

විශ්වාස කළ අය අතුරින් සාධාරණ හේතුවක් නොමැතිව සටනට නොගොස් නැවතී සිටින අය ද තම දේපළ හා ජීවිත වලින් අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයෙහි සටන් කරන අය ද එක සමාන නොවෙති. තම දේපළ හා ජීවිතවලින් සටන් කරන අයට සටනට නොගොස් නැවතී සිටින අයට වඩා තරාතිරමක් අල්ලාහ් විශේෂයෙන් පිරිනමා ඇත. අල්ලාහ් සියල්ලන්ට ම විශිෂ්ට දේ පොරොන්දු වී ඇත. සටනට නොගොස් නැවතී සිටින අයට වඩා සටන් කරන අය ඉමහත් කුලිය කින් ද ඔහුගෙන් වූ විවිධ තරාතිරම් වලින් ද තම ක්ෂමාවෙන් හා දයාවෙන් ද අල්ලාහ්විශිෂ්ට කර ඇත. අල්ලාහ් ක්ෂමා කරන්නෙකු ද අසම සම දයාවන්තයකුද වේ.26

4 : 97

තමන්ට තමන් විසින් ම අපරාධ කර ගත් අයගේ ප්‍රාණය සුර දූතවරු අත් පත් කර ගන්නා විට “නුඹලා කවර තත්ත්වයක සිටියෙහුදැ”යි165 අසති. “අපි පොළොවෙහි දුබලයන් ව සිටියෙමු”යි ඔවුහු පවසති. “අල්ලාහ්ගේ පොළොව සුවිශාල ව තිබුණේ නැද්ද? නුඹලා එහි හිජ්රත් කළ යුතුව තිබුණා නොවේ දැ”යි (සුර දූතවරු) අසති. ඔවුන්ගේ නවාතැන නිරයයි. එය ඉතා නරක නවාතැනකි.

4 : 98

පුරුෂයින්ගෙන් දුබලයින් දස්ත්‍රීන් ද කුඩා ළමුන් ද හැර. ඔවුනට කිසිඳු උපායක් කිරීමට ශක්තියක් නොමැත. ඔවුහු කිසිඳු මාර්ගයක් ද නොදනිති.

4 : 99

අල්ලාහ් ඔවුන්ගේ වැරදි ඉවසයි. අල්ලාහ් වැරදි ඉවසන්නෙකු ද ක්ෂමා කරන්නකු ද වේ.

4 : 100

අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයේ හිජ්රත්460 කරන්නා පොළොවෙහි නොයෙකුත් අභය ස්ථානයන් ද සුවපහසුව ද ලබා ගනු ඇත. අල්ලාහ් වෙත ද ඔහුගේ දූතයා වෙත දහිජ්රත්460 කර තමන්ගේ නිවසින් පිටවී ගමන් කරන්නෙකුට මරණය හට ගත්තේ නම් ඔහුට හිමි කුලිය ඔහු අල්ලාහ් වෙත ලබා ගනු ඇත. අල්ලාහ් ක්ෂමා කරන්නෙකු ද අසම සම දයාවන්තයෙකු ද වේ.

4 : 101

නුඹලා පොළොවෙහි ගමනක යෙදී සිටින විට (එකම දෙවියන්)ප්‍රතික්ෂේප කරන්නෝ නුඹලාට ප්‍රහාර එල්ල කළ හැකි යැයි නුඹලා බිය වුවහොත් සලාතය125 කෙටි කිරීම නුඹලා කෙරෙහි වරදක් නොවේ.(එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කරන්නෝ නුඹලාට ප්‍රකට සතුරෝ වෙති.

4 : 102

(මුහම්මද්,) ඔබ ඔවුන් සමඟ (යුද පිටියේ) සිටින අවස්ථාවක ඔබ ඔවුනට සලාතය ඉටු කෙරුවෙහි නම්126 ඔවුන්ගෙන් පිරිසක් ඔබ සමඟ (සලාතය වෙනුවෙන්) සිට ගනිත්වා! තමන්ගේ අවි ආයුධ ද අර ගනිත්වා! සජ්දා කළ වහාම ඔවුන් ඔබේ පිටු පසට ගමන් කරත්වා!සලාතය ඉටු නොකර සිටින අනෙක් පිරිස පැමිණ ඔබ සමඟ සලාතය ඉටුකරත්වා! ප්‍රවේශමෙන් තමන්ගේ අවි ආයුධ අර ගනිත්වා! නුඹලාගේ අවි ආයුධ වලින් හා යුද්ධෝපකරණ වලින් නුඹලා නොසැලකිලිමත් වී සිටීම ද හදිසියේ ම නුඹලා වෙත (කඩා පැනඩක්ෂණික) ප්‍රහාරයක් එල්ල කිරීමට ද(එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කරන්නෝ ප්‍රිය කරති. නමුත් වර්ෂාව හේතුවෙන් හෝ රෝගීව සිටීමෙන් හෝ නුඹලා පීඩාවට පත් වූයේ නම් නුඹලා ගේ අවි ආයුධ බිම තැබීම නුඹලා කෙරෙහි වරදක් නොවේ. එහෙත් ප්‍රවේශමෙන් සිටින්න. (තමා)ප්‍රතික්ෂේප කරන්නන්ට අල්ලාහ් නින්දනීය වේදනාවක් පිළියෙල කර ඇත.

4 : 103

නුඹලා සලාතය අවසන් කළ වහාම සිට ගනිමින් ද හිඳිමින් ද වැතිර සිටිමින් ද අල්ලාහ් සිහි කරන්න. නුඹලාට භීෂණයෙන් තොර තත්ත්වයක් උදා වූ පසු සලාතය (සම්පූර්ණයෙන්)ඉටු කරන්න.127 සලාතය විශ්වාස කළ අය කෙරෙහි කාල වේලාව නියම කරන ලද යුතුකමක් ව පවතී.479

4 : 104

එම පිරිස ලූහු බැඳ යෑමෙහි අලස නොවන්න. නුඹලා වේදනාවට පත් වුවහොත් නුඹලා වේදනාවට පත්වූවා සේ ඔවුන්ට ද වේදනාවට පත්වෙති. ඔවුන් අපේක්ෂා නොකරන දේ(ස්වර්ගය) අල්ලාහ් වෙත නුඹලා අපේක්ෂා කරන්නෙහු ය. අල්ලාහ් සර්වඥයෙකු ද ප්‍රඥාවන්තයෙකු ද වේ.

4 : 105

(මුහම්මද්,) අල්ලාහ් ඔබට පෙන්වා දුන් අයුරින් ඔබ මිනිසුන් අතර විනිශ්චය කරනු පිණිස සත්‍යයෙන් යුත් මෙම ධර්ම ග්‍රන්ථය අපි ඔබට පහළ කළෙමු.128 ඔබ වංචනිකයින්ට වාද කරන්නෙක් නොවන්න.

4 : 106

අල්ලාහ්ගෙන් පාප ක්ෂමාව අයැදින්න. අල්ලාහ් ක්ෂමා කරන්නෙකු ද අසම සම දයාවන්තයෙකු ද වේ.

4 : 107

තමන්ට තමන් ම ද්රෝහීවන්නන් වෙනුවෙන් ඔබ වාදනොකරන්න. අල්ලාහ් පවිටු ද්‍රෝහීන්ප්‍රිය නොකරයි.

4 : 108

ඔවුන් ජනතාවට සැඟවිය හැකිය. අල්ලාහ්ට සැඟවිය නොහැකිය. දෙවියන් ප්‍රිය නොකරන කථා රාත්‍රියේදී කතා කරමින් කුමන්ත්‍රණ කළ විට ඔහු ඔවුන් සමඟ සිටියේ ය.49 අල්ලාහ් ඔවුන් කරන දේ ගැන සහමුලින් ම දැන සිටින්නෙකි.

4 : 109

නුඹලා මෙලොව ජීවිතයෙහි ඔවුන් වෙනුවෙන් වාද කරන්නෙහු ය. කියාමත් දින1 ඔවුන් වෙනුවෙන් අල්ලාහ් හමුවේ වාද කරන්නා කවරෙක් ද? නැතහොත් ඔවුන් වෙනුවෙන් වගකීම් භාර ගන්නා කවරෙක් ද?

4 : 110

යමෙක් අයහපතක් කරනැතහොත් තමන්ට තමන් ම අපරාධයක් කර පසුව අල්ලාහ් ගෙන් පාප ක්ෂමාව අයැද සිටියේ නම් ඔහු අල්ලාහ්ව ක්ෂමා කරන්නෙකු ව දඅසම සම දයාවන්තයකුව ද දකිනු ඇත.

4 : 111

පාපයන් සිදු කරන්නා තමාට එරෙහිව ම එය සිදු කරයි.265 අල්ලාහ් සර්වඥයෙකු ද ප්‍රඥාවන්තයෙකු ද වේ.

4 : 112

වරදක් හෝ පාපයක් හෝ සිදු කර එය නිදොස් කෙනෙකු මත පවරන්නා අප වාදයක් ද ප්‍රකට පාපයක් ද උසුලා ගත්තේ ය.

4 : 113

(මුහම්මද්,) අල්ලාහ්ගේ දයාව හා ඔහුගේ කරුණාව ඔබ කෙරෙහි නොවූයේ නම් ඔවුන්ගෙන් පිරිසක් ඔබ නොමග යැවීමට උත්සහ කරන්නට තිබුණි. ඔවුහු තමන් ම නොමග යවා ගනිති. ඔවුන් විසින් ඔබට කිසිඳු විපතක් සිදු කළ නොහැකිය. අල්ලාහ් ඔබට ධර්ම ග්‍රන්ථයත් ප්‍රඥාවත්67 පහළ කළේ ය. ඔබ නොදැනුවත් ව සිටි දේ ඔබට උගන්වා දුන්නේ ය. ඔබ කෙරෙහි අල්ලාහ්ගේ දයාව ඉමහත් ය.

4 : 114

සදකාව, යහපත් ක්‍රියාව, ජනතාව අතර සමඟිය ඇති කිරීමආ දිය අණ කිරීම මිස ඔවුන්ගේ කථාවලින් බොහෝමයක කිසිඳු යහපතක් නැත. අල්ලාහ්ගේ තෘප්තිය පතා මේවා සිදු කරන්නාට අපි ඉමහත් කුලියක් පිරිනමන්නෙමු.

4 : 115

යමෙක් යහ මග තමාට පැහැදිලි වූ පසුත් මෙම දූතයාට(මුහම්මද්ට) පටහැනි වී විශ්වාස කළ අයගේ මාර්ගය නොවන වෙනත් මාර්ගයක් අනුගමනය කරන්නේ ද අපි ඔහු ගමන් කරන මාර්ගයේ ම ඔහු අත්හැර දමන්නෙමු. ඔහු නිරයෙහි දැවීමට සලස්වන්නෙමු. එය ඉතා නරක නවාතැනකි.

4 : 116

තමාට සමානයන් කල්පනය කරනු ලැබීම අල්ලාහ් ක්ෂමා නොකරයි.490 ඊට පහත් මට්ටමෙන් යුත්දේ ඔහු සිතූ අයට ක්ෂමා කරයි. අල්ලාහ්ට සමානයන් කල්පනයකරන්නා (සත්‍යයෙන්) ඈත් වූ දුර්මාර්ගයකට වැටුණේ ය.

4 : 117

ඔවුහු ඔහු හැර දමා ස්ත්‍රී (දෙවිවරු)න් ම කැඳවති. (සැබැවින්ම) ඔවුහු අත්තනෝමතික ෂෛතාන්ව මිස (අන් කිසිවෙකු) නොකැඳවති.

4 : 118,119

අල්ලාහ් ඔහුට (ෂෛතාන්ට)ශාප කළේය.6 “ඔබේ වහලූන් ගෙන් නියමිත කොටසක් මම දිනා ගන්නෙමි. මම ඔවුන් නොමග යවන්නෙමි. (වරදට පොලඹවන සුළු) ප්‍රිය වචන ඔවුනට පවසන්නෙමි. මම ඔවුනට අණ කරන්නෙමි. එවිට ඔවුහු සිවු පාවුන්ගේ කන් කපා දමති. මම ඔවුනට (නැවතත්) අණ කරන්නෙමි. එවිට ඔවුහු අල්ලාහ් නිර්මාණය කළ දැය විකෘති කරති”යිඔහු (දෙවියන්ට) පැවසීය. අල්ලාහ් හැර ෂෛතාන් තමන්ට භාරකරුවෙකු ලෙස ගත් තැනැත්තා ප්‍රත්යක්ෂ අලාභයක් ලැබීය.26

4 : 120

ඔහු ඔවුනට පොරොන්දු දෙයි.(වරදට පොලඹවන සුළු) ප්‍රියවචන පවසයි. ෂෛතාන් ඔවුනට මුළාවක් මිස (අන් කිසිවක්) පොරොන්දු නොවෙයි.

4 : 121

ඔවුන්ගේ නවාතැන නිරයයි. එයින් ගැලවීමේ මගක් ඔවුහු නොදකිති.

4 : 122

විශ්වාස කොට යහපත් ක්‍රියා කළ අය ස්වර්ගයන්හි ඇතුළු කරවන්නෙමු. ඒවා යටින් ගංගා ගලා බසියි. එහි සදහට ම සදාකාලීනව සිටිති. (මෙය) අල්ලාහ්ගේ සැබෑ පොරොන්දුවයි. අල්ලාහ්ට වඩා අධික වසත්‍යය පවසන්නා කවරෙක් ද ?

4 : 123

නුඹලා අපේක්ෂා කරන අයුරින් හෝ ධර්ම ග්‍රන්ථය හිමි අය27අපේක්ෂා කරන අයුරින් හෝ(පරලොවේ විනිශ්චය) නොපවතී. අයහපත් ක්‍රියා කරන්නා ඒ වෙනුවෙන් දඬුවම් කරනු ලබයි. ඔහු අල්ලාහ් හැර තමාට පිහිට වන්නෙකු හෝ භාරකරුවෙකු හෝ නොදකියි.

4 : 124

පුරුෂයින්ගෙන් හෝ ස්ත්‍රීන්ගෙන් හෝ විශ්වාස කොට යහපත් ක්‍රියා කළ අය ස්වර්ගයට පිවිසෙති. ඔවුහු සුළු වශයෙන්වත් අපරාධ කරනු නොලබති.

4 : 125

තම මුහුණ අල්ලාහ්ට යටහත් පහත් කොට යහපත් ක්‍රියා කර සත්‍යය මාර්ගයෙහි සිට ගත් ඉබ්රාහිම්ගේ ධර්මය අනුගමනය කළ තැනැත්නාට වඩා අලංකාර ධර්මයකට හිමි තැනැත්තා කවරෙක් දරෑ අල්ලාහ් ඉබ්රාහිම්ව ළබැඳි මිත්‍රයෙකුකර ගත්තේ ය.

4 : 126

අහස්හි ද පොළොවෙහිද තිඛෙන දේ අල්ලාහ්ට ම හිමිය. අල්ලාහ් සියලූ දේ ගැන සහමුලින් ම දැන සිටින්නෙක් වේ.

4 : 127

ඔවුහු ස්ත්‍රීන් ගැන (මුහම්මද්,) ඔඛෙන් ආගමික විනිශ්චයක් පතති. අල්ලාහ් ඔවුන් ගැන නුඹලාට විනිශ්චය දෙන්නේ යැයි පවසන්න. අනාථ ස්ත්‍රීන්ට අනිවාර්ය කරන ලද දේ108 නොදී නුඹලා ඔවුන් විවාහ කර ගැනීමට ප්‍රිය කිරීම ගැන ද දුබලයින් වන කුඩා ළමුන් ගැන ද නුඹලා අනාථයින් යුක්ති සහගතව නඩත්තු කළ යුතු බව ද මෙම ධර්ම ග්‍රන්ථයෙහි (දැනටමත්) නුඹලාට ප්‍රකාශ කර ඇත.129 නුඹලා කවර යහපතක් සිදු කළත් අල්ලාහ් ඒ ගැන සර්වඥයෙක් වේ.

4 : 128

සිය ස්වාමි පුරුෂයා ගෙන් ආරවුලක් හෝ පිටු පෑමක් හෝ ගැන ස්ත්‍රියක් බිය වූවා නම් එම දෙදෙනා අතර නිසි පරදි සමඟිය ඇතිකර ගැනීම (හෝ වෙන් වීම හෝ) එම දෙදෙනා කෙරෙහි වරදක් නොවේ. 402සමඟිය ඉතා යහපත් ය. මිනිසුන්ගේ සිත් තුළ මසුරුකම ස්වභාවිකව ම පිහිටුවන ලදී. නුඹලා (එකිනෙකාට)පිහිට වී (දෙවියන්ට) බිය බැතිමත් වුවහොත් අල්ලාහ් නුඹලා කරන දේ ගැන ප්‍රවීණයෙක් වේ.

4 : 129

භාර්යාවන් අතර යුක්ති සහගත ව කටයුතු කිරීමට නුඹලා අපේක්ෂා කළත් නුඹලා විසින්(එය කළ) නොහැකිය. එබැවින් සහමුලින් ම (එක් පැත්තකට) හැරී අනෙක් භාර්යාව ගුවනෙහි එල්ලන ලද තැනැත්තියක මෙන් අත් හැර නොදමන්න.106 නුඹලා සමඟිය ආරක්ෂා කොට (දෙවියන්ට)බිය බැතිමත් වුවහොත් අල්ලාහ් ක්ෂමාකරන්නෙකු ද අසම සම දයාවන්තයකුද වේ.

4 : 130

එම දෙදෙනා වෙන් වුවහොත් අල්ලාහ් තම දයාවෙන් ඔවුන්ගෙන් එක් එක් අය සෑහීමට පත් කරවයි. අල්ලාහ් ප්‍රඥාවන්තයෙකු ද ත්‍යාගශීලී කෙනෙකුද වේ.

4 : 131

අහස් හි තිබෙන දැය ද පොළොවෙහි තිඛෙන දැය ද අල්ලාහ්ට ම හිමිය. “අල්ලාහ්ට බිය වන්නැ”යි නුඹලාට පෙර ධර්ම ග්‍රන්ථය පිරිනමන ලද අයට27 ද නුඹලාට ද අවධාරණය කර ඇත්තෙමු. නුඹලා (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කළෙහු නම් අහස් හි තිබෙන දැය ද පොළොවෙහි තිඛෙන දැය ද අල්ලාහ්ට ම හිමිය. අල්ලාහ් අවශ්‍යතාවලින් තොර කෙනෙකු ද485 ප්‍රශංසනීය කෙනෙකු ද වේ.

4 : 132

අහස් හි තිබෙන දැයද පොළොවෙහි තිඛෙන දැය ද අල්ලාහ්ට ම හිමිය. අල්ලාහ් වගකීම් භාර ගැනීමට ප්‍රමාණවත් ය.

4 : 133

මිනිසුනි, ඔහු සිතුවේ නම් නුඹලා විනාශ කර දමා වෙනත් ජනසමාජයක් ගෙන එනු ඇත. අල්ලාහ් මෙයට බලසම්පන්නයෙක් වේ.

4 : 134

යමෙක් මෙලොව ඵල ප්‍රයෝජනයක් අදහස් කරන්නේ ද මෙලොව හා පරලොව තිළිණය ඇත්තේ අල්ලාහ් වෙත ම ය. අල්ලාහ් සවන් දෙන්නෙකු488 ද බලන්නෙකු488 දවේ.

4 : 135

විශ්වාස කළ අයවලූනි, නුඹලාට හෝ දෙමාපියන්ට හෝ ඥාතීන්ට හෝ එරෙහිව තිබුණත් නුඹලා යුක්තිය ඉටු කරන්නන් බවට ද අල්ලාහ් වෙනුවෙන් සාක්ෂිකරුවන් බවට ද පත් වන්න. (පැමිණිලිකරු හෝ විත්තිකරු හෝ) ධනවතෙක් වූවත් දිළින්ඳෙක් වූවත් එම දෙදෙනාට ම භාරකරු අල්ලාහ් ම ය. යුක්තිය ඉටුකිරීමේ දී චිත්තාභිලාෂය අනුගමනය නොකරන්න. නුඹලා (සාක්ෂිය) පෙරළුවෙහු නම් හෝ (ඊට) පිටුපෑවෙහු නම් හෝ අල්ලාහ් නුඹලා කරන දේ ගැන ප්‍රවීණයෙක් වේ.

4 : 136

විශ්වාස කළ අයවලූනි, අල්ලාහ් ගැන ද ඔහුගේ දූතයා ගැන ද ඔහුගේ දූතයා වෙත පහළ කළ ධර්ම ග්‍රන්ථය ගැන ද මීට පෙර පහළ කළ ධර්ම ග්‍රන්ථය4 ගැන ද විශ්වාස කරන්න. අල්ලාහ් ද ඔහුගේ සුර දූතයින් ද ඔහුගේ ධර්ම ග්‍රන්ථයන් ද, ඔහුගේ දූතයින් ද අවසාන දිනය1 ද පිළිගැනීමට ප්‍රතික්ෂේප කරන්නා (සත්‍යයෙන්) ඈත් වූ දුර්මාර්ගයකට වැටුණේ ය.

4 : 137

විශ්වාස කොට පසුව (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කොට පසුව විශ්වාස කොට පසුව ප්‍රක්ෂේප කොට පසුව (දේව) ප්‍රතික්ෂේපය වැඩිකර ගත් අයට අල්ලාහ් ක්ෂමාකරන්නෙක් නොවේ. ඔවුනට මගපෙන් වන්නෙක් ද නොවේ.490

4 : 138

කුහකයින්ට පීඩාකාරී වේදනාවක් ඇතැයි අවවාද කරන්න.

4 : 139

ඔවුහු විශ්වාස කළ අයහැර දමා (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේපකළ අය ළබැඳි මිත්‍රයින් ලෙස ගනිති.89 මොවුහු ඔවුන්ගෙන් ගෞරවය ලබාගැනීමට අදහස් කරන්නෝ ද? ගෞරව සියල්ල අල්ලාහ්ට ම හිමිය.

4 : 140

. අල්ලාහ්ගේ වැකි ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබ, විහිළු කරනු ලැබීමට නුඹලා සවන් දුනහොත් ඔවුන් එය හැර වෙනත් කථාවක යෙදෙන තෙක් ඔවුන් සමඟ නොහිඳින්න. (එසේ නුඹලා ඔවුන් සමඟ හිඳ ගතහොත්)එවිට නුඹලා ද ඔවුන් වැනි අය වෙති යැයි මෙම ධර්ම ග්‍රන්ථයේ ඔහු නුඹලාට පහළ කර ඇත.131 අල්ලාහ්කුහකයින් හා (තමා) ප්‍රතික්ෂේප කරන්නන් සියල්ලන් ම නිරයෙහි එක් රැස් කරයි.

4 : 141

ඔවුහු නුඹලා කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින් සිටිති. අල්ලාහ් වෙතින් නුඹලාට ජයක් ලැබුණේ නම් “අපිත් නුඹලා සමඟ නොසිටියෙමු දැ”යි ඔවුහු අසති. (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කරන අයට කිසියම් ජයක් ලැබුණේ නම් අපි නුඹලාට උදව් කර විශ්වාස කළ අය නුඹලා (ජය ගැනීමෙන්) නොවැළැක් වූයෙමු දැ”යි (ඔවුනට) පවසති. අල්ලාහ් කියාමත් දින1 නුඹලා අතර විනිශ්චය කරයි. අල්ලාහ් විශ්වාස කළ අයට එරෙහි මගක් (තමා) ප්‍රතික්ෂේප කළ අයට පිහිටුවා නැත.

4 : 142

කුහකයෝ අල්ලාහ් මුළාකිරීමට අදහස් කරති. නමුත් ඔහු ඔවුන් මුළා කරයි.8 ඔවුහු සලාතය වෙනුවෙන් සිට ගන්නා විට අලසයින් ලෙස ද මිනිසුන්ට පෙන්වන්නන් ලෙස ද සිට ගනිති. ඔවුහු සුළු වශයෙන්මිස අල්ලාහ් සිහි නොකරති.

4 : 143

ඔවුහු ඔවුන් සමඟත්නොවෙති. මොවුන් සමඟත් නොවෙති. මේ අතර දෙගිඩියාවෙහි සිටිති. අල්ලාහ් යමෙකු දුර් මාර්ගයට යොමු කළේ දඔහුට කිසිඳු මගක් ඔබ නොදකින්නෙහිය.

4 : 144

විශ්වාස කළ අයවලූනි, විශ්වාස කළ අය හැර දමා (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කළ අය ළබැඳි මිත්‍රයින් ලෙස නොගන්න.89 නුඹලාට එරෙහිව පැහැදිලි සාධකයක් අල්ලාහ්ට ලබා දීමට නුඹලා අදහස් කරන්නෙහු ද?

4 : 145

කුහකයෝ නිරයෙහි පහත් තලයෙහි ම සිටිති. ඔවුනට කිසිඳු පිහිට වන්නෙකු ඔබ නොදකින්නෙහි ය.

4 : 146

ක්ෂමාව අයැද ශිෂ්ටවී අල්ලාහ් තදින් අල්ලා ගෙන නැමදුම අල්ලාහ්ට පමණක් චිත්තපාරිශුද්ධියෙන් පිළිගන්වන අය හැර, ඔවුහු විශ්වාස කළ අය සමඟ සිටිති. අල්ලාහ් විශ්වාස කළ අයට ඉමහත්කුලියක් පිරිනමයි.

4 : 147

නුඹලා විශ්වාස කොට කෘතඥ වුවහොත් අල්ලාහ් නුඹලාට දඬුවම් කරන්නේ කුමට ද? අල්ලාහ් කෘතඥවන්නෙකු 6 ද සර්වඥයෙකු ද වේ.

4 : 148

අපරාධ කරනු ලැබූ අය හැර(අන් කිසිවෙකු) අයහපත් වචන ප්‍රසිද්ධියේ ප්‍රකාශ කිරීම අල්ලාහ් ප්‍රිය නොකරයි. අල්ලාහ් සවන් දෙන්නෙකුද488 සර්වඥයෙකු ද වේ.

4 : 149

නුඹලා යහපතක් හෙළි දරව්කළත් එය සඟවා තැබුවත් (අනුන් කරන) අයහපතක් නුඹලා ක්ෂමාකළත් අල්ලාහ් ක්ෂමා කරන්නෙකු ද බලසම්පන්නයෙකු ද වේ.

4 : 150,151

අල්ලාහ් ද ඔහුගේ දූතයින් ද ප්‍රතික්ෂේප කර “අපි ඇතැම් දේ පිළිගෙන ඇතැම් දේ ප්‍රතික්ෂේප කරන්නෙමු”යි පවසා අල්ලාහ් ද ඔහුගේ දූතයින් ද අතර වෙනසක් හුවාදක්වා132 මෙයට අතර මැදි මගක් බිහිකිරීමට යමෙක් සිතන්නේ ද සැබවින්ම (අප) ප්‍රතික්ෂේප කරන්නෝ ඔවුහුම ය. අපි ප්‍රතික්ෂේප කරන්නන්ට නින්දනීය වේදනාවක් පිළියෙල කරඇත්තෙමු.26

4 : 152

අල්ලාහ් ගැන ද ඔහුගේ දූතයින් ගැන ද විශ්වාස කොට ඔවුන් ගෙන් කිසිවෙකු අතර වෙනසක් නොදක්වන අයට ඔහු ඔවුන්ගේ කුලිය පිරිනමයි. අල්ලාහ් ක්ෂමා කරන්නෙකු ද අසම සම දයාවන්තයෙකු ද වේ.

4 : 153

(මුහම්මද්,) ඔබ ඔවුනට අහසින් ධර්ම ග්‍රන්ථයක් පහළ කළයුතු යැයි152 ධර්ම ග්‍රන්ථය හිමි අය27ඔඛෙන් අසති. ඔවුහු මීටත් වඩා බරපතළ දෙයක් මූසාගෙන් ඇසූ හ. “අපට අල්ලාහ් ඇස් ඉදිරියෙහි පෙන්වන්නැයි” ඔවුහු ඇසූ හ. ඔවුන් අපරාධ කළ බැවින් ඔවුනට අකුණු සැරය වැදුණි. 21 ඉක්බිතිව පැහැදිල සාධක ඔවුන් වෙත පැමිණි පසුව දවසු පැටවා (දෙවියෙකු ලෙස) කල්පනය කළ හ.19 අපි එය ද ක්ෂමා කළෙමු. අපි මූසාට පැහැදිලි සාධකයක් පිරිනැමු වෙමු.

4 : 154

ඔවුන් සමඟ ගිවිසුමක් ඇතිකර ගනු පිණිස ඔවුනට ඉහළින් තූර්කන්ද එසවීමු.22 “යටහත් පහත් වී දොරටු මාර්ගයෙන් පිවිසෙන්නැ” යි ඔවුනට පැවසුවෙමු. සබත්දින (සෙනසුරාදා) සීමාව නොඉක්ම වන්නැයි ද 23 ඔවුනට පැවසුවෙමු. ඔවුන් සමඟ ස්ථීර ගිවිසුමක් ද ඇති කර ගත්තෙමු.

4 : 155

ඔවුන් තමන්ගේ ගිවිසුම කඩකළ බැවින් ද අල්ලාහ්ගේ වැකි පිළි ගැනීමට ප්‍රතික්ෂේප කළ බැවින් ද අයුක්ති සහගත ලෙස නබිවරුන් ඝාතනය කළ බැවින් ද අපේ සිත්වසන ලදැයි ප්‍රකාශ කළ බැවින් ද(මේ සියල්ලට වඩා) ඔවුන් (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කළ බැවින්ද ඔවුන්ගේ සිත් මත අල්ලාහ් මුද්රා තැබීය. ඔවුහු සුළු වශයෙන් මිස විශ්වාස නොකරති.

4 : 156,157

ඔවුන් (එකම දෙවියන්)ප්‍රතික්ෂේ කළ බැවින් ද මර්යම් කෙරෙහි අති මහත් අපවාදයක් ගෙතූ බැවින් ද “අපි අල්ලාහ්ගේ දූතයා වන මර්යම්ගේ පුත් ඊසා හෙවත් මසීහ් 92 ඝාතනය කළෙමු”යි ප්‍රකාශ කළ බැවින්ද (අල්ලාහ් මුද්රා තැබීය). ඔවුන් ඔහුව ඝාතනය කළේ නැත. ඔහුව කුරුසියේ තබා ඇණ ගැසුවේ ද නැත. නමුත් ඔවුනට ඔහු වෙනුවට වෙනත් කෙනෙකු සදෘශව පෙන්වන ලදී.456මෙහි ප්‍රතිවිරුද්ධ වූ අය එහි සැකයෙන්ම පසුවෙති. හුදෙක් ම අනුමානය අනුගමනය කිරීම මිස ඔවුනට මේ ගැන කිසිඳු දැනුමක් නැත. ඔවුන් ස්ථීර ලෙස ම ඔහුව ඝාතනය කළේ නැත.26

4 : 158

නමුත් අල්ලාහ් ඔහුව තමා වෙතට ඔසවා ගත්තේ ය. අල්ලාහ් අබිබවන්නෙකු ද ප්‍රඥාවන්තයකු දවේ.133

4 : 159

ධර්ම ග්‍රන්ථය හිමි අයගෙන්27 සෑම කෙනෙකු ම ඔහු (ඊසා යළි පැමිණ) මරණයට පත් වීමට පෙර ඔහු ගැන විශ්වාස නොකර සිටින්නේ නැත.134 ඔහු කියාමත් දින1 ඔවුනට සාක්ෂියක් වනු ඇත.

4 : 160,161

යුදෙව්වන් කළ අපරාධ හේතු කොටගෙන ද ඔවුන් බොහෝ දෙනෙකු අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයෙන් වැළැක්වීම හේතු කොට ගෙන ද ඔවුන් පොලියෙන් තහනම් කරනු ලැබ සිටියදීත් එය ගත් බැවින් ද මිනිසුන්ගේ දේපළ අයුක්තිසහගත ලෙස අනුභව කළ බැවින් ද (පෙර) ඔවුනට අනුමත කරන ලද පිරිසිදු දේ අපි ඔවුනට තහනම් කළෙමු. ඔවුන් අතුරින් (අප) ප්‍රතික්ෂේප කරන අයට පීඩාකාරී වේදනාවක් ද පිළියෙල කර ඇත්තෙමු.26

4 : 162

නමුත් ඔවුන’තුරින් අධ්යාපනයෙහි ප්‍රවීණයෝ ද විශ්වාස කළ අය ද (මුහම්මද්,) ඔබට පහළ වූ දැය ගැන ද ඔබට පෙර පහළ වූ දැය4 ගැන ද විශ්වාස කරති. සලාතය ඉටු කර සකාතය ද පිරිනමා අල්ලාහ් සහ අවසාන දිනය1 ගැන විශ්වාස කළ අයට අපි ඉමහත් කුලියක් පිරිනමන්නෙමු.26

4 : 163

නූහ්ට ද ඔහුට පසුව පැමිණි නබිවරුන්ට ද දේව පණිවුඩ පහළ කළා සේ (මුහම්මද්,) ඔබට ද අපි දේවපණිවුඩ පහළ කළෙමු. ඉබ්රාහිම්,ඉස්මායිල්, ඉස්හාක්, යඃකූබ්, (ඔහුගේ)පෙළපත, ඊසා, අය්යූබ්, යූනුස්, හාරූන්, සුලෛමාන් යන අයට ද දේව පණිවුඩ පහළ කළෙමු. දාවූද්ට සබුරය ද පිරිනැමු වෙමු.488

4 : 164

(මුහම්මද්,) මීට පෙර ඇතැම් දූතයින්ගේ ඉතිහාසය ඔබට ප්‍රකාශකර ඇත්තෙමු. ඇතැම් දූතයින්ගේ ඉතිහාසය අපි ඔබට ප්‍රකාශ නොකළෙමු. අල්ලාහ් මූසා සමඟ සැබවින් ම සම්භාෂණය කළේ ය.488

4 : 165

දූතයින් එවීමෙන් පසුව අල්ලාහ්ට දොස් පැවරීමට මිනිසුන්ට කිසිඳු සාධකයක් නොමැති විය යුතු බැවින් සුබාරංචි කියා අවවාද කරන දූතයින් (ඔහු එවීය). අල්ලාහ් අබිබවන්නෙකු ද ප්‍රඥාවන්තයෙකු දවේ.

4 : 166

නමුත් (මුහම්මද්,) අල්ලාහ් ඔබට පහළ කළ දැයට ඔහු ම සාක්ෂි දරයි. ඔහු තම විග්‍රහයත් සමඟ එය පහළ කළේය. සුර දූතවරු ද (ඊට) සාක්ෂි දරති. අල්ලාහ් අධික්ෂණය කිරීමට ප්‍රමාණවත් ය.

4 : 167

(එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කොට අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයෙන් වැළැක්වූ අය (සත්‍යයෙන්) ඈත් වූ දුර්මාර්ගයකට වැටුණ හ.

4 : 168,169

අල්ලාහ් (තමා)ප්‍රතික්ෂේප කොට අපරාධ කළ අය ක්ෂමා කරන්නෙක් නොවේ. ණිරයේමාර්ගය හැර ඔවුනට (අන් කිසිඳු) මාර්ගයක් පෙන්වන්නෙක් ද නොවේ. ඔවුහු එහි සදහට ම සදාකාලීන වසිටිති. මෙය අල්ලාහ්ට ඉතා පහසු ය.26

4 : 170

මිනිසුනි. මෙම දූතයා(මුහම්මද්) නුඹලාගේ දෙවියන් වෙතින් නුඹලාට සත්‍යය ගෙනැවිත් ඇත. එබැවින් විශ්වාස කරන්න. (එය) නුඹලාට ඉතා යහපත් ය. නුඹලා(එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කළෙහු නම් අහස් හි ද පොළොවෙහි ද තිඛෙන දැය ද අල්ලාහ්ට ම හිමි ය. අල්ලාහ් සර්වඥයෙකු ද ප්‍රඥාවන්තයකු ද වේ.

4 : 171

ධර්ම ග්‍රන්ථය හිමි අයවලූනි.27 නුඹලාගේ ධර්මයෙහි සීමාව නොඉක්මවන්න. අල්ලාහ් ගැන සත්‍යය මිස (අන් කිසිවක්) නොපවසන්න. මර්යම්ගේ පුත් ඊසා හෙවත් මසීහ්92 අල්ලාහ්ගේ දූතයා ද ඔහුගේ නියෝගය (මගින් බිහි වූ කෙනෙක්) ද වේ. එම නියෝගය ඔහු මර්යම් වෙත දැමීය. තව ද ඔහුගේ ප්‍රාණයක් ද වේ.90 එබැවින් අල්ලාහ් ගැන ද ඔහුගේ දූතයින් ගැන ද විශ්වාස කරන්න. (දෙවිවරුන්) තිදෙනෙක් යැයි නොපවසන්න.459 (එසේ පැවසීමෙන්) වැළකෙන්න. නුඹලාට (මෙය) ඉතා යහපත් ය. එකම නැමදීමට සුදුස්සා අල්ලාහ් ම ය. ඔහුට දරුවෙකු සිටීම කෙරෙන් ඔහු සුවිශු ද්ධවන්තයා ය.10අහස් හි තිඛෙන දැය දපොළොවෙහි තිඛෙන දැය ද ඔහුට මහිමිය. අල්ලාහ් වගකීම් භාර ගැනීමට ප්‍රමාණවත් ය.

4 : 172

මසීහ් ද92 සමීපතම සුරදූතවරු ද අල්ලාහ්ට වහලෙකුව සිටීමෙන් කිසිවිටෙක නොවැළකෙති. ඔහුට වහලෙකුව සිටීමෙන් වැළකී උඩඟු වන සියල්ලන් ම ඔහු තමා වෙත එක් රැස් කරයි.

4 : 173

විශ්වාස කොට යහපත් ක්‍රියාකරන්නන්ගේ කුලිය (දෙවියන්) ඔවුනට සහමුලින් ම පිරිනමයි. තම දයාව අධිකව පිරිනමයි. (වහල් කමින්) වැළකී උඩඟු වන අයට පීඩාකාරී ලෙස දඬුවම්කරයි. අල්ලාහ් හැර ඔවුනට කිසිඳු පිහිට වන්නෙකු හෝ භාරකරුවෙකු හෝ ඔවුහු නොදකිති.

4 : 174

මිනිසුනි, නුඹලාගේ දෙවියන් වෙතින් නුඹලාට සාධකයක් පැමිණ ඇත. අපි නුඹලා වෙත පැහැදිලි ආලෝකයක් ද පහළ කර ඇත්තෙමු.

4 : 175

අල්ලාහ් ගැන විශ්වාස කර ඔහු ශක්තිමත් ව අල්ලා ගත් අය තම කරුණාවෙහි ද දයාවෙහි ද ඔහු ඇතුළු කරවයි. ඔවුනට තමා දෙසට සෘජුමාර්ගයක් ද පෙන්වයි.

4 : 176

ඔවුහු “කළාලා” පිළිබඳව (මුහම්මද්,) ඔබෙන් ආගමික විනිශ්චයක් පතති.110 “අල්ලාහ් මේ ගැන නුඹලාට විනිශ්චයක් දෙන්නේ යැ”යි පවසන්න. දරුවෙකු නොමැති මිනිසෙක් මරණයට පත් වන විට ඔහුට සොහොයුරියක් සිටියා නම් ඔහු හැර දමා ගිය දැයින් අඩක් ඇයට හිමිය. ඇයට දරුවෙකු නොමැති නම් (ඇය මරණයට පත් වන විට) ඔහු (ඇගේ සොහොයුරා) ඇයට උරුමක්කරු වේ. සොහොයුරියන් දෙදෙනෙකු සිටියා නම් ඔහු හැර දමා ගිය දැයින් තුනෙන් දෙකක් ඔවුනට හිමිය. පිරිමින් හා ස්ත්‍රීන් වශයෙන් එක කුස උපන් අය සිටියා නම් ස්ත්‍රීන් දෙදෙනකුට හිමි කොටස මෙන් කොටසක් පිරිමියෙකුට හිමිය.109 නුඹලා නොමග නොයනු පිණිස අල්ලාහ් නුඹලාට පැහැදිලි කරයි. අල්ලාහ් සියලූ දේ පිළිබඳව සර්වඥයෙකි.