01 : අල් ෆාතිහා – ආරම්භය

අල් ෆාතිහා – ආරම්භය

පරිච්ඡේදය: 1

මුළු වැකි ගණන : 7

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيم

“අල් ෆාතිහා” යන අරාබි පදයට ආරම්භය, මූලික වැදගත්කම , ප්‍රමුඛත්වය ආදී අර්ථයන් ඇත. මෙම පරිච්ඡේදයට මෙසේ නම් කරන ලද්දේ මෙය පරිශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ පළමු පරිච්ඡේදය වන බැවිනි. පරිශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයෙහි ම මෙම පරිච්ඡේදය පිළිබඳ ව විශේෂයෙන් සඳහන් වී ඇත. (15:87 බලන්න.)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ – 1:1

01 : 01

සියලූ ප්‍රශංසා අල්ලාහ්ට ම හිමිය. (ඔහු) විශ්වය (මවා) පරිපාලනය කරන්නා ය.

الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ – 1:2

01 : 02

අසීමිත කරුණාවන්තයා ය. අසම සම දයාවන්තයා ය.

مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ – 1:3

01 : 03

විනිශ්චය දිනයේ1 අධිපති ය.

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ – 1:4

01 : 04

(එබැවින්) අපි ඔබ ම නමදින්නෙමු. ඔබගෙන් ම උපකාර පතන්නෙමු.

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ – 1:5

01 : 05

අප යහ මගට යොමු කරනු මැනව!

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ – 1:6,7

01 : 06. 07

එය ඔබ කවරකු කෙරෙහි දයාව දැක්වූයෙහි ද ඔවුන්ගේ මග යග ඔවුහු (ඔබේ) කෝපයට භාජනය වූ අය ද මග වරදවාගත් අය ද නොවෙති.26