02 : අල් බකරා – ගවයා

අල් බකරා – ගවයා

පරිච්ඡේදය: 2

මුළු වැකි ගණන : 286

“අල් බකරා” යන අරාබි පදයේ අර්ථය “ගවයා” යන්නයි. මෙය පරිශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ විශාලත ම පරිච්ඡේදයයි. මෙම පරිච්ඡේදයේ 67 වන වැකියේ සිට 71 වන වැකිය දක්වා ගවයකු හා සම්බන්ධ විස්මිත සිදුවීමක් පිළිබඳ ව ප්‍රකාශ වී ඇත. මෙය හේතු කොටගෙන මෙම පරිච්ඡේදයට “ගවයා” යන නාමය ලැබී ඇත. “අල් බකරා” යන අරාබි පදයට ගවයා, එළදෙන ආදී අර්ථයන් දෙකක් ඇතත් මෙම නාමය ලැබීමට හේතු පාදක වූ 67-71 වැකි පරික්ෂා කර බලන විට මෙහි ප්‍රකාශ වී ඇත්තේ ගවයකු පිළිබඳව යැයි පහසුවෙන් ම අවබෝධ කර ගත හැකිය.

01. අලිෆ්, ලාම්, මීම්.2

02. මෙය ධර්ම ග්‍රන්ථයයි, මෙහි කිසිඳු සැකයක් නැත, (දෙවියන්ට) බිය බැතිමත් වන අයට (මෙය) මග පෙන්වන්නකි.

03. ඔවුහු ගුප්ත දේ3 ගැන විශ්වාස කරති. සලාතය ඉටු කරති. අපි ඔවුනට දුන් දැයින් (යහපත් මාර්ගයෙහි) වියදම් කරති.

04. (මුහම්මද්,) ඔබට පහළ වූ දැය (මෙම ධර්ම ග්‍රන්ථය) ගැන ද ඔබට පෙර පහළ වූ දැය4 ගැන ද ඔවුහු විශ්වාස කරති. පරලොව1 ගැන ද ස්ථීර ලෙස විශ්වාස කරති.

05. (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කරන්නන්ට ඔබ අවවාද කිරීමත් නොකර සිටීමත් ඔවුනට නම් එය එක සමාන ය. ඔවුහු විශ්වාස නොකරති.

06. ඔවුන්ගේ සිත්හි ද ශ්‍රවණයෙහි ද අල්ලාහ් මුද්‍රා තබා ඇත. ඔවුන්ගේ දෘෂ්ටියන්හි ද ආවරණයක් ඇත. ඔවුනට දරුණු වේදනාවක් ද ඇත.439

07. ඔවුන්ගේ සිත්හි ද ශ්‍රවණයෙහි ද අල්ලාහ් මුද්‍රා තබා ඇත. ඔවුන්ගේ දෘෂ්ටියන්හි ද ආවරණයක් ඇත. ඔවුනට දරුණු වේදනාවක් ද ඇත.439

08. “අපි අල්ලාහ් ගැන ද අවසාන දිනය1 ගැන ද විශ්වාස කළෙමු”යි පවසන අය ද මිනිසුන් අතර සිටිති. (නමුත්) ඔවුහු විශ්වාස කරන්නෝ නොවෙති.

09. ඔවුහු අල්ලාහ් ද විශ්වාස කළ අය ද මුළා කිරීමට අදහස් කරති. (සැබැවින් ම) ඔවුහු තමන් ම මුළා කර ගනිති. ඔවුහු නොහඟිති.

10. ඔවුන්ගේ සිත්හි රෝගයක් ඇත. අල්ලාහ් ද ඔවුනට රෝගය වැඩි කළේය. අසත්‍ය පවසන්නන් වූ බැවින් ඔවුනට පීඩාකාරී වේදනාවක් ඇත.

11. “පොළොවෙහි අවුල් ඇති නොකරන්නැ”යි ඔවුනට ප්‍රකාශ කරනු ලබන විට “අපි ක්‍රමවත් සංශෝධකයෝ වෙමු”යි ඔවුහු පවසති.

12. දැන ගන්න. අවුල් ඇති කරන්නෝ ඔවුහු ම යත නමුත් ඔවුහු නොහඟිති.

13. “මෙම ජනතාව විශ්වාස කළා සේ නුඹලා ද විශ්වාස කරන්නැ”යි ඔවුනට ප්‍රකාශ කරනු ලබන විට, “මෙම මුග්ධයින් විශ්වාස කළාසේ අපි විශ්වාස කරමුදැ”යි ඔවුහු අසති. දැන ගන්න. මුග්ධයෝ ඔවුහු ම යග නමුත් ඔවුහු නොදනිති.

14. ඔවුහු විශ්වාස කළ අය හමු වන විට, “අපි විශ්වාස කළෙමු”යි පවසති. තම ෂෙයිතාන්වරුන්5 සමඟ හුදෙකලාවේ සිටින විට “අපි නුඹලා සමඟ ය. අපි (ඔවුනට) විහිළු කරන්නෝ වෙමු”යි පවසති.

15. අල්ලාහ් ඔවුනට විහිළු කරයි.6 ඔවුන්ගේ සීමාව ඉක්මවීමෙහි ලා ඔවුන් අයාලේ යෑමට ඉඩ හරියි.

16. යහ මග විකුණා දුර් මග මිල දී ගත් අය ඔවුහුමය. ඔවුන්ගේ වෙළෙඳාම (ඔවුනට) ප්‍රයෝජනවත් නොවේ. ඔවුහු යහ මග ලද්දෝ ද නොවෙති.

17. මිනිසෙක් ගින්නක් දල්වයි. ඒ ගින්න ඔහු වටා තිඛෙන දේ ආලෝකමත් කළ විට අල්ලාහ් ඔවුන්ගේ ආලෝකය ඉවතට ගෙන (කිසිවක්) දැකිය නොහැකි ලෙසින් අන්ධකාරයන් හි429 ඔවුන් අත් හැර දැමීය. මොහුගේ ස්වභාවය මෙන් ම (දුර් මග මිල දී ගත්) මොවුන්ගේ ස්වභාවය ඇත.

18. (ඔවුහු) බිහිරෝ යත ගොළුවෝ යත අන්ධයෝ ය. එබැවින් ඔවුහු (යහ මගට) නොහැරෙති.439

19. එසේ නැතහොත් (මොවුන්ගේ ස්වභාවය) අහසින් ඇද හැලෙන වර්ෂාවක් වැනි ය. එහි අන්ධකාරයන් ද429 අකුණක් ද විදුලි කෙටීමක් ද ඇත. ඔවුහු හෙණ හඬ හේතු කොට ගෙන මරණ බියෙන් තම ඇඟිලි කන් මත තබා ගනිති. (තමන් පිළිගැනීමට) ප්‍රතික්ෂේප කරන්නන් පිළිබඳව අල්ලාහ් සහමුලින් ම දැන සිටින්නෙකි.

20. විදුලි කෙටීම ඔවුන්ගේ දෘෂ්ටියන් පැහැර ගැනීමට බලයි. (එය) ඔවුනට ආලෝකය ලබා දෙන විට ඔවුහු එහි සැරිසරති. අන්ධකාරය ඔවුන් වෙළා ගන්නා විට සිට ගනිති. අල්ලාහ් සිතා ඇත්නම් ඔවුන්ගේ ශ්‍රවණය ද දෘෂ්ටිය ද පහ කර දමන්නට තිබුණි. අල්ලාහ් සියලූ දේ කෙරෙහි බලසම්පන්නයෙකි.

21. මිනිසුනි, නුඹලා ද නුඹලාට පෙර සිටි අය ද නිර්මාණය කළ නුඹලාගේ දෙවියන් නමදින්න. මෙමගින් (දඬුවමෙන්) ගැලවෙන්නෙහු ය.

22. ඔහු පොළොව නුඹලාට ඇතිරිල්ලක් ලෙස ද අහස507 වහලක් ලෙස ද පිහිටුවීය.288 අහසින් ජලය ද පහළ කළේය. එමගින් නුඹලාට ආහාර වශයෙන් පලතුරු ද (පොළොවෙන්) බැහැර කළේය. එබැවින් දැන දැනම අල්ලාහ්ට සමානව කිසිවෙකු කල්පනය නොකරන්න.

23. අපේ වහලා (මුහම්මද්)ට අපි පහළ කළ දැයෙහි නුඹලා සැක කොට (එහි) නුඹලා සත්‍යවන්තයින් නම් මෙවැනි පරිච්ඡේදයක් ගෙන එන්න. (ඒ සඳහා) අල්ලාහ් හැර නුඹලාගේ සෙසු සහකරුවන් ද කැඳවා ගන්න.7

24. නුඹලා විසින් (මෙය) කිසිසේත් ම කළ නොහැකිය. නුඹලා නොකළෙහු නම් (නිරා) ගින්නට බිය වන්න. එහි ඉන්ධන වනුයේ (අයහපත්) මිනිසුන් හා ගල් ය. (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කරන්නන් වෙනුවෙන් ම එය පිළියෙල කරන ලදී.

25. “විශ්වාස කොට යහපත් ක්‍රියා කළ අයට ස්වර්ගයන් ඇතැ”යි සුබාරංචි කියන්න. ඒවා යටින් ගංගා ගලා බසියි. ඔවුනට ආහාර වශයෙන් කිසියම් පලතුරක් එහි දෙනු ලබන විට “මෙය මීට පෙර ද අපට දෙන ලද්දේ යැ”යි පවසති. මෙම පෙනුමැති දේ (මීට පෙර ද) ඔවුනට දෙන ලදී. එහි ඔවුනට පවිත්‍ර සහකාරියෝ8 ද සිටිති. ඔවුහු එහි සදාකාලීනව සිටිති.

26. මදුරුවෙකු හෝ එයට වඩා පහත් දෙයක් හෝ උපමාවක් වශයෙන් ගෙන හැර පෑමට අල්ලාහ් ලැජ්ජා නොවේ. විශ්වාස කළ අය “මෙය තම දෙවියන්ගෙන් ලත් සත්‍යයැ”යි දැන ගනිති. නමුත් (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කළ අය “මෙම උපමාව තුළින් අල්ලාහ් අදහස් කරන්නේ කුමක්දැ?”යි අසති. මේ (උපමාව) තුළින්9 අල්ලාහ් බොහෝ දෙනෙකු දුර් මාර්ගයෙහි අත් හැර දමයි. මේ තුළින් බොහෝ දෙනෙකු යහ මගට යොමු කරයි. මේ තුළින් ඔහු වරදකරුවන් මිස (අන් අය) දුර් මාර්ගයෙහි අත් හැර නොදමයි.

27. ඔවුහු අල්ලාහ්ගේ ගිවිසුම ස්ථීර කළ පසු කඩ කරති. එක් කළ යුතු යැයි අල්ලාහ් අණ කළ දේ (ඥාති සබඳකම) කඩ කරති. පොළොවෙහි අවුල් ඇති කරති. අලාභ ලද්දෝ ඔවුහු ම ය.

28. නුඹලා අල්ලාහ් ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ කෙසේ ද? අප්‍රාණිකව සිටි නුඹලාට ඔහු ප්‍රාණය දුන්නේ ය. පසුව නුඹලා මරණයට පත් කරයි. පසුව නුඹලා (නැවත) ප්‍රාණවත් කරයි. පසුව නුඹලා ඔහු වෙත ම නැවත ගෙන එනු ලබන්නෙහු ය.441

29. පොළොවෙහි ඇති සියලූ දේ නුඹලා වෙනුවෙන් නිර්මාණය කළේ ඔහු ම ය. පසුව අහස (නිර්මාණය කිරීමට) අදහස් කර, ඒවා අහස් සතක් ලෙස නිර්මාණය කළේය. ඔහු සියලූ දේ ගැන සර්වඥයෙකි.

30. “මම පොළොවෙහි පෙළපතක් නිර්මාණය කරන්නට යන්නෙමි”යි46 ඔබේ දෙවියන් සුර දූතයින්ට ප්‍රකාශ කළ විට “එහි අවුල් ඇති කොට ලේ වගුරු වන අය ද, ඔබ එහි නිර්මාණය කරන්නට යන්නේ? අපි ඔබ ඔබේ ප්‍රශංසාවෙන් සුවිශුද්ධ කරන්නෙමු, ඔබ අනාදීන කෙනෙක් යැයි පිළිගෙන සිටින්නෙමු”යි පැවසූහ. නුඹලා නොදන්නා දේවල් මම දනිමි”යි (දෙවියන් සුර දූතයින්ට) පැවසීය.

31. (දෙවියන්) සියලූ නාමයෙන් ආදම්ට ඉගැන්වීය. පසුව ඒවා සුර දූතයින්ට ගෙන හැර දක්වා “නුඹලා සත්‍යවන්තයින් නම් මේවායේ නාමයන් මට දන්වන්නැ”යි ඇසීය.

32. “ඔබ සුවිශුද්ධවන්තයෙකි.10 ඔබ අපට ඉගැන් වූ දේ මිස අපට වෙනත් දැනුමක් නැත. ඔබ ම සර්වඥ යත ප්‍රඥාවන්ත යැ”යි ඔවුහු පැවසූ හ.

33. “ආදම්, මේවායේ නාමයන් ඔවුනට පවසන්නැ”යි (දෙවියන්) පැවසී ය. ඔහු ඒවායේ නාමයන් ඔවුනට ප්‍රකාශ කළ විට “අහස්හි ද පොළොවෙහි ද තිඛෙන ගුප්ත දේ මම දනිමියැයි ද නුඹලා හෙළිදරව් කරන දේ හා සඟවන දේ මම දනිමියැයි ද මම නුඹලාට නොපැවසුවෙම් දැ?”යි (දෙවියන්) ඇසීය.

34. “ආදම්ට යටහත් පහත් වන්නැ” යි11 අපි සුර දූතයින්ට ප්‍රකාශ කළ විට ඉබ්ලීස් හැර සියල්ලෝ ම යටහත් පහත් වූහ. ඔහු ප්‍රතික්ෂේප කොට උඩඟු විය. (අප) ප්‍රතික්ෂේප කරන්නෙක් බවට පත් විය.

35. “ආදම්, ඔබත් ඔබේ භාර්යාවත් මෙම ස්වර්ගයෙහි12 පදිංචි වන්න. ඔබ දෙදෙනා ම රිසි සේ මෙහි ඕනෑතරම් අනුභව කරන්න. මෙම ගසට13 (පමණක්)ළං නොවන්න. (ළං වුවහොත්) අපරාධකරුවන් වන්නෙහු යැ”යි අපි පැවසීමු.

36. ෂෛතාන් ඒ දෙදෙනා ම එයින් ඉවත් කරවීය. ඔවුන් සිටි (උසස්) තත්ත්වයෙන් ඔවුන් බැහැර කරවීය. “බසින්න. නුඹලාගෙන් ඇතැමුන් ඇතැමුන්ට සතුරෝ ය. පොළොවෙහි නුඹලාට නියමිත කාලයක් දක්වා වාසස්ථානයක් ද ජීවන පහසුකමක් ද ඇතැ”යි175 අපි පැවසීමු.

37. (පාප ක්ෂමාවට උචිත) වචනි කිහිපයක්14 ආදම් තම දෙවියන්ගෙන් ලබා ගත්තේ ය. එබැවින් (දෙවියන්) ඔහු ක්ෂමා කළේය. ඔහු ක්ෂමාව පිළිගන්නා ය. අසම සම දයාවන්තයා ය.

38. “මෙතැනින් සියල්ලන් ම බසින්න.15 මා වෙතින් නුඹලාට යහ මග පැමිණෙන විට මාගේ යහ මග අනුගමනය කරන්නන්ට කිසිඳු බියක් නැත. ඔවුන් දුක් වන්නේ ද නැතැ”යි අපි පැවසීමු.

39. “(අප) ප්‍රතික්ෂේප කොට අපේ වැකි අසත්‍යයැයි සිතූ අය නිරාවාසීහු ය. ඔවුහු එහි සදාකාලීනව සිටිති”(යැයි ද අපි පැවසීමු).

40. ඉස්රායීල්ගේ දරුවනි, මම නුඹලාට පිරිනැමූ මාගේ අනුග්‍රහය සිහි කරන්න. මාගේ ගිවිසුම ඉටු කරන්න. නුඹලාගේ ගිවිසුම මම ඉටු කරන්නෙමි. මට ම බිය වන්න.

41. නුඹලා සතුව තිඛෙන දේ (ධර්ම ග්‍රන්ථය) සත්‍ය කරවන ලෙසින් මම පහළ කළ දේ (අල් කුර්ආන් නමැති ධර්ම ග්‍රන්ථය) විශ්වාස කරන්න. මෙය ප්‍රතික්ෂේප කරන්නන්ගෙන් ප්‍රමුඛයන් බවට පත් නොවන්න. මාගේ වැකි සුළු මිලකට නොවිකුණන්න.445 මට ම බිය වන්න.

42. දැන දැන ම සත්‍යය, අසත්‍යය සමඟ මිශ්‍ර නොකරන්න. සත්‍යය වසන් නොකරන්න.

43. සලාතය ඉටු කරන්න. සකාතය ද පිරිනමන්න. රුකුඋ කරන්නන් සමඟ රුකුඋ කරන්න.

44. ධර්ම ග්‍රන්ථය හදාරමින් සිටිය දී ම නුඹලා ගැන අමතක කොට දමා, යහපත කරන ලෙස අන් මිනිසුන්ට අණ කරන්නෙහු ද? නුඹලා සිතිය යුතු නොවේ ද?

45. ඉවසීමෙන් හා සලාතය මගින් පිහිට පතන්න. යටහත් පහත් අයට මිස (අන් අයට) මෙය ඉතා දුෂ්කර ය.

46. (යටහත් පහත් අය කවුරුන් ද යත්) තම දෙවියන් හමුවීමට488 සිටින බවත් ඔහු වෙතට ම ආපසු යෑමට සිටින බවත් ඔවුහු විශ්වාස කරති.

47. ඉස්රායීල්ගේ දරුවනි, මම නුඹලාට පිරිනැමූ මාගේ අනුග්‍රහය දල ලෝවැසියන් සියල්ලන්ට වඩා මා නුඹලා උසස් කර තිබූ සැටි ද සිහි කරන්න.16

48. කෙනෙක් තවත් කෙනෙකුට කිසිඳු ප්‍රයෝජනයක් විය නොහැකි දිනකට1 බිය වන්න. (එදින) කිසිවකුගෙන් කිසිඳු මැදිහත්වීමක් පිළිගනු නොලැබේ.17 කිසිවකුගෙන් කිසිඳු වන්දියක් ද ගනු නොලැබේ. ඔවුන් උදව් කරනු නොලබති.

49. ෆිර්අවුන්ගේ පිරිසගෙන් අපි නුඹලා ආරක්ෂා කළ සැටි සිහි කරන්න. ඔවුහු නුඹලාට දරුණු වධ හිංසා විඳීමට සැලැස්වූහ. නුඹලාගේ පිරිමි දරුවන් ඝාතනය කර දමා ගැහැනු (දරුව)න්ට ජීවිත දානය දුන්හග මෙහි නුඹලාගේ දෙවියන් වෙතින් වූ ඉමහත් පරික්ෂණයක් විය.

50. නුඹලා වෙනුවෙන් මුහුද දෙබෑ කොට, නුඹලා ආරක්ෂා කොට, නුඹලා බලා සිටිය දී ම අපි ෆිර්අවුන්ගේ පිරිස මුහුදු බත් කළ සැටි සිහි කරන්න.

2 : 51

අපි මූසාට සතළිස් රැයක් පොරොන්දු වූ සැටි ද සිහි කරන්න.18 ඔහුට පසුව නුඹලා අපරාධ කොට වසු පැටවා (දෙවියකු ලෙස) කල්පනය කළෙහු ය.19

2 : 52

ඉන් පසුව ද නුඹලා කෘතඥ වනු පිණිස අපි නුඹලා ක්ෂමා කළෙමු.

2 : 53

නුඹලා යහ මග ලබනු පිණිස ධර්ම ග්‍රන්ථය ද, (අසත්‍යයෙන් සත්‍යය) වෙන් කර දක්වන මාර්ගෝපදේශය ද අපි මූසාට පිරිනැමූ සැටි සිහි කරන්න.

2 : 54

“මාගේ ජනතාවනි, වසු පැටවා (දෙවියකු ලෙස) කල්පනය කිරීමෙන් නුඹලා නුඹලාට ම අපරාධ කර ගත්තෙහු ය.19 එබැවින් නුඹලාගේ මැවුම්කරුගෙන් ක්ෂමාව අයැදින්න. නුඹලා නුඹලා ම ඝාතනය කර ගන්න.20 මෙය නුඹලාගේ මැවුම්කරු හමුවේ නුඹලාට යහපත් යැ”යි මූසා තම ජනතාවට ප්‍රකාශ කළ සැටි සිහි කරන්න. ඔහු නුඹලා ක්ෂමා කළේයග ක්ෂමාව පිළිගන්නා ද අසම සම දයාවන්තයා ද ඔහු ම ය.

2 : 55

“මූසා, අපි අල්ලාහ්ව ප්‍රත්‍යක්ෂ ලෙස දකින තුරු ඔබව කිසිසේත් ම විශ්වාස නොකරන්නෙමු”යි නුඹලා ප්‍රකාශ කළ විට නුඹලා බලා සිටිය දී ම නුඹලාට අකුණු සැර වැදුණි.21

2 : 56

පසුව නුඹලා කෘතඥ වනු පිණිස නුඹලාගේ මරණයෙන් පසු අපි නුඹලා පණ ගැන්වීමු.

2 : 57

වලාකුළ නුඹලා මත සෙවණ දීමට සැලැස්වීමු. මන්හු, සල්වා442 (නමැති ආහාරය) නුඹලාට පහළ කළෙමු. “අපි නුඹලාට පිරිනැමූ පිරිසිදු දේ අනුභව කරන්නැ”(යි ද පැවසීමු). ඔවුහු අපට අපරාධ නො කළහ. නමුත් ඔවුහු තමන්ට ම අපරාධ කර ගත් හ.

2 : 58

“මෙම ගම්මානයට ඇතුළු වන්න. එහි රිසි සේ ඕනෑතරම් අනුභව කරන්න. දොරටු මාර්ගයෙන් යටහත් පහත් ව ඇතුළු වන්න. “ක්ෂමාව”යැයි පවසන්න. නුඹලාගේ වැරදි ක්ෂමා කරන්නෙමු. යහපත සිදු කරන අයට අධික ව පිරිනමන්නෙමු”යි අපි ප්‍රකාශ කළ සැටි ද සිහි කරන්න.

2 : 59

නමුත් අපරාධකරුවෝ ඔවුනට (පවසන ලද්දා වූ දේ හැර දමා) නොපවසන ලද වෙනත් වචනයක් ලෙස වෙනස් කර ගත් හ. එබැවින් අපරාධකරුවන් වැරදි කරමින් සිටි නිසා අපි ඔවුනට අහසින් දඬුවමක් පහළ කළෙමු.

2 : 60

මූසා තම ජනතාව වෙනුවෙන් (අපෙන්) ජලය ඉල්ලා සිටි විට “ඔබේ සැරයටියෙන් එම පර්වතයට ගසන්නැ” යි අපි පැවසීමු. වහාම එයින් උල්පත් දොළොසක් පැන නැංගේය. සියලූ පිරිස ඔවුනොවුන්ගේ තොටු පළ හඳුනා ගත්හ. “අල්ලාහ් පිරිනැමූ දේ අනුභව කරන්න. පානය කරන්න. පොළොවෙහි අවුල් ඇති කරන්නන් ලෙස නොසැරිසරන්නැ”(යි ද අපි පැවසීමු).

2 : 61

“මූසා, එකම (වර්ගයේ) ආහාරයක් කිසිසේත් ම අපට ඉවසා ගත නොහැකිය. එබැවින් අප වෙනුවෙන් ඔබේ දෙවියන් වෙත ප්‍රාර්ථනා කරන්න. පොළොවේ වැවෙන පලා වර්ගල කැකිරි, සුදු ලුනු, පරිප්පු, ලුනු ආදිය ඔහු අපට බැහැර කරනු ඇතැ”යි නුඹලා ප්‍රකාශ කළ විට, “විශිෂ්ට දෙයක් වෙනුවට බාල දෙයක් හුවමාරු කර ඉල්ලන්නෙහු ද? කිසියම් නගරයක නවතින්න. නුඹලා ඉල්ලා සිටි දේ නුඹලාට ලැඛෙනු ඇතැ”යි ඔහු පැවසීය.389 ඔවුන් කෙරෙහි නින්දාව ද දුගී බව ද නියම කෙරුණි. ඔවුහු අල්ලාහ්ගේ කෝපයට ද භාජනය වූහ. මෙයට හේතුව ඔවුන් අල්ලාහ්ගේ වැකි පිළිගැනීමට ප්‍රතික්ෂේප කරමින් සිටීම ද අයුක්ති සහගත ලෙස නබිවරුන් ඝාතනය කිරීම ද වේ. තවද මෙයට හේතුව පාපයන් කොට සීමාව ඉක්මවා ගෙන සිටීම ය.

2 : 62

විශ්වාස කළ අයල යුදෙව්වරුන්, ක්‍රිස්තියානිවරුන් හා සාබ්ඊන්වරුන්443 අතුරින් අල්ලාහ් සහ අවසාන දිනය1 ගැන විශ්වාස කොට යහපත් ක්‍රියා කරන්නන්ට ඔවුන්ගේ දෙවියන් වෙත ඔවුන්ගේ කුලිය ඇත. ඔවුනට කිසිඳු බියක් නැත. ඔවුන් දුක් වන්නේ ද නැත.

2 : 63

“අපි නුඹලාට පිරිනැමූ දේ (ධර්ම ග්‍රන්ථය) ශක්තිමත්ව අල්ලා ගෙන එහි ඇති දේ ගැන සිතා බලන්න. එවිට නුඹලා (අපට) බිය වන්නෙහු යැ”යි තූර් කන්ද නුඹලාට ඉහළින් ඔසවා නුඹලා සමඟ ගිවිස ගත් සැටි ද සිහි කරන්න.22

2 : 64

ඉන් පසුව ද නුඹලා පිටු පෑවෙහු ය. අල්ලාහ්ගේ දයාව හා කරුණාව නුඹලා කෙරෙහි නොවූයේ නම් අලාභයට පත් වී සිටින්නෙහු ය.

2 : 65

නුඹලා අතුරින් සබත් දින (සෙනසුරාදා) සීමාව ඉක්මවූවන් ගැන නුඹලා දන්නෙහු ය. “නීච වඳුරන් බවට පත්වන්නැ”යි අපි ඔවුනට පැවසීමු.23

2 : 66

එය එකල සිටි අයට හා පසු කාලයේ පැමිණෙන අයට ඉගැන්මක් ද (අපට) බිය බැතිමත් වන අයට උපදේශයක් ද කළෙමු.

2 : 67

නුඹලා ගවයකු කැපිය යුතු යැයි අල්ලාහ් නුඹලාට අණ කරන බව මූසා ඔහුගේ ජනතාවට ප්‍රකාශ කළ විට “ඔබ අපව විහිළුවක් ලෙස ගත්තෙහි දැ?”යි ඔවුහු ඇසූ හ. “මම අඥාන කෙනෙක් බවට පත් වීම කෙරෙන් අල්ලාහ්ගෙන් ආරක්ෂාව පතමි”යි ඔහු පැවසීය.24

2 : 68

“ඔබේ දෙවියන් වෙත අප වෙනුවෙන් අයැදින්න. “ඌ කෙබඳු දැ”යි ඔහු අපට පැහැදිලි කරන්නේ යැ”යි ඔවුහු ඇසූ හ. “ඌ මහලූ එකෙකු ද පැටියෙකු ද නොවන ඒ දෙකට ම අතර මැද සිටින ගවයෙක් යැයි ඔහු පවසයි. එබැවින් නුඹලාට අණ කරන ලද දේ ඉටු කරන්නැ”යි ඔහු පැවසී ය.

2 : 69

“ඔබේ දෙවියන් වෙත අප වෙනුවෙන් අයැදින්න. “ඌගේ වර්ණය කුමක්දැ”යි ඔහු අපට පැහැදිලි කරන්නේයැ”යි ඔවුහු ඇසූ හග “ඌ දුටුවන් ප්‍රිය කරවන තද කහ වර්ණයෙන් යුත් ගවයෙක් යැයි (දෙවියන්) පවසන්නේ යැ”යි ඔහු පැවසීය.

2 : 70

“ඔබේ දෙවියන් වෙත අප වෙනුවෙන් අයැදින්න. “ඌ කෙබඳු දැ”යි ඔහු අපට පැහැදිලි කරයි. ඒ ගවයා අප පටලවයි. අල්ලාහ් සිතු වේ නම් අපි මගක් දකින්නෙමු”යි ඔවුහු පැවසූ හ.

2 : 71

“ඌ පොළොව සී සෑමට හෝ ගොවිතැනට ජලය ඇදීමට හෝ පුහුණු නොකරන ලද ගවයෙකිත කිසිඳු අඩුවක් නොමැති එකෙකිත කැළැල් නොමැති එකෙක් යැයි ඔහු පවසන්නේයැ”යි (මූසා) පැවසීය. “ඔබ නිවැරදිව පැවසු වේ දැන් යැ”යි පවසමින් සිදු කළ නොහැකිව තිබියදීත් (ඉතා අසීරුවෙන්) ඒ ගවයා කැපූ හ.

2 : 72

නුඹලා කෙනෙකු ඝාතනය කර ඒ පිළිබඳව විවාද කරමින් සිටි සැටි ද සිහි කරන්න. අල්ලාහ් නුඹලා සඟවමින් සිටින දේ හෙළිදරව් කරන්නෙකි.

2 : 73

“ඌගේ කොටසකින් ඔහුට (ඝාතනය කරනු ලැබූ තැනැත්තාට) ගසන්නැ”යි පැවසීමු. අල්ලාහ් මළවුන්ට ජීවය දෙන්නේ මෙලෙසයි. නුඹලා වටහා ගනු පිණිස තම සාධක නුඹලාට පෙන්වයි.24

2 : 74

ඉන් පසුව ද නුඹලාගේ සිත් පර්වත මෙන් නැතහොත් ඊටත් වඩා දරුණු ලෙස තද වියග මන්දයත් ඇතැම් පර්වත තුළින් ගංගා පිටාර ගලනු ඇතග ඇතැම් පර්වත දෙබෑ වී එයින් ජලය වහනය වනු ඇත. අල්ලාහ්ගේ බියෙන් (පෙරළී) වැටෙන පර්වත ද ඇත. අල්ලාහ් නුඹලා කරන දේ ගැන නොසලකන්නෙක් නොවේ.

2 : 75

“ඔවුහු (ඉස්රායීල්වරු) නුඹලා ගැන විශ්වාස කරති”යි නුඹලා අපේක්ෂා කරන්නෙහු ද? ඔවුන්ගෙන් පිරිසක් අල්ලාහ්ගේ වැකි වලට සවන් දී වටහා ගත් පසු දැන දැන ම එය වෙනස් කළහ.

2 : 76

විශ්වාස කළ අය හමු වන විට “අපි විශ්වාස කළෙමු”යි පවසති. ඔවුන්ගෙන් ඇතැමෙක් ඇතැමකු සමඟ හුදෙකලාවේ සිටින විට “නුඹලාගේ දෙවියන් හමුවේ නුඹලාට එරෙහිව වාද කිරීම සඳහා අල්ලාහ් නුඹලාට පහළ කළ දේ ඔවුනට (මුස්ලිම්වරුන්ට) හෙළිදරව් කරන්නෙහු ද? නුඹලා වටහා නොගන්නෙහු දැ”යි අසති.

2 : 77

ඔවුන් සඟවන දැයත් හෙළිදරව් කරන දැයත් අල්ලාහ් දන්නා බව ඔවුහු නොදන්නෝ ද?

2 : 78

ඔවුන් අතර අකුරු නොදන්නා අය ද සිටිති. ඔවුහු ප්‍රබන්ධයන් මිස ධර්ම ග්‍රන්ථය ගැන නොදනිති. ඔවුහු අනුමාන කිරීම පමණක් සිදු කරති.

2 : 79

තමන්ගේ අත් වලින් ම පුස්තකය ලියා, එය සුළු මිලකට445 විකුණනු පිණිස “මෙය අල්ලාහ් වෙතින් පැමිණියේ යැ”යි ප්‍රකාශ කරන්නන්ට විනාශයක් ම ය. ඔවුන්ගේ අත් ලියූ බැවින් ඔවුනට විනාශයක් ඇත. (එමගින්) උපයා ගත් බැවින් ද ඔවුනට විනාශයක් ඇත.

2 : 80

“නියමිත දින ගණනක් මිස නිරය අප කිසිසේත් ම ස්පර්ශ නොකරන්නේ යැ”යි ඔවුහු පවසති. “නුඹලා අල්ලාහ් සමඟ (මේ පිළිබඳව) කිසියම් ගිවිසුමක් ඇති කර ගෙන තිඛෙන්නෙහු ද? (එසේ ගිවිස ගෙන තිබේ නම්) අල්ලාහ් තම ගිවිසුම කිසිසේත් ම කඩ නොකරයි. නැතහොත් නුඹලා නොදන්නා දේ අල්ලාහ් කෙරෙහි ප්‍රබන්ධ කොට පවසන්නෙහුදැ. යි අසන්න.

2 : 81

එසේ නොවේ. කවරෙක් වූවත් අයහපතක් සිදු කොට ඔවුන්ගේ වරද ඔවුන් වට කර ගනී නම් ඔවුහු නිරාවාසීහූ ය. ඔවුහු එහි සදාකාලීනව සිටිති.

2 : 82

ස්වර්ගවාසීන් වන්නේ විශ්වාස කොට යහපත් ක්‍රියා කළ අය ම ය. ඔවුහු එහි සදාකාලීන ව සිටිති.

2 : 83

“අල්ලාහ් හැර (කිසිවෙකු) නොනැමදිය යුතුය. දෙමාපියන්ට ද ඥාතීන්ට ද අනාථයින්ට ද දිළින්දන්ට ද උපස්ථාන කළ යුතුය. ජනතාවට අලංකාර දේ ප්‍රකාශ කළ යුතුය. සලාතය ඉටු කළ යුතුය. සකාතය ද පිරිනැමිය යුතුයැයි ඉස්රායීල්ගේ දරුවන්ගෙන් අපි ප්‍රතිඥාවක් ගත් පසුව නුඹලාගෙන් සුළු පිරිසක් මිස (අන් අය) පිටු පා නොසලකා හැරියෙහු ය.

2 : 84

“නුඹලාගේ ලේ නොවගුරන්න. නුඹලාගේ නිවෙස් වලින් (නුඹලාට අයත් පිරිස) බැහැර නොකරන්නැ”යි නුඹලාගෙන් ප්‍රතිඥා ගත් විට නුඹලා ම සාක්ෂි දරා (එය) පිළි ගත්තෙහු ය.

2 : 85

පසුව නුඹලා නුඹලා(ට අයත් පිරිස) ම ඝාතනය කළෙහු යග නුඹලාගෙන් පිරිසක් ඔවුන්ගේ නිවෙස් වලින් නෙරපා දැමුවෙහු ය. ඔවුනට එරෙහිව පාපකාරී ක්‍රියාවෙහි ද සීමාව ඉක්මවීමෙහි ද එකිනෙකාට අනුබල දුන්නෙහු ය. නුඹලා වෙත (කවරෙකු හෝ) සිරකරුවන් ලෙස පැමිණියහොත් (නුඹලාගේ ධර්ම ග්‍රන්ථයෙහි සඳහන් පරිදි) වන්දි මුදල ලබා ගන්නෙහු ය. (නිවෙස් හි හිමිකරුවන් එයින්) බැහැර කිරීම (එම ධර්ම ග්‍රන්ථයෙහි ම) තහනම් කෙරී ඇත. ධර්ම ග්‍රන්ථයෙහි කොටසක් විශ්වාස කොට තවත් කොටස් ප්‍රතික්ෂේප කරන්නෙහු ද? නුඹලා අතුරින් මෙසේ සිදු කරන්නන්ට මෙලොව ජීවිතයේ නින්දාවක් මිස වෙනත් කුලියක් නැත. කියාමත් දින1 දැඩි වේදනාවට ලක් කරනු ලබති. අල්ලාහ් නුඹලා කරන දේ ගැන නොසලකන්නෙක් නොවේ.

2 : 86

පරලොව1 විකුණා මෙලොව මිල දී ගත් අය ඔවුහු ම ය. එබැවින් ඔවුනට වේදනාව ලිහිල් කරනු නොලැබේ. ඔවුහු උදව් කරනු නොලබති.

2 : 87

මූසාට ධර්ම ග්‍රන්ථය පිරිනැමුවෙමු. ඔහුට පසු දූතයින් රැසක් අඛණ්ඩව පැමිණීමට සැලැස්වීමු. මර්යම්ගේ පුත් ඊසාට පැහැදිලි සාධක පිරිනැමුවෙමු. රූහුල් කුද්ස්444 මගින් ඔහු ශක්තිමත් කළෙමු. දූතවරු නුඹලාට අකැමති දේ ගෙනෙන සෑම විටක ම අහංකාර වූවෙහු ය. ඇතැමුන් අසත්‍යවාදීන් යැයි කීවෙහු ය. ඇතැමුන් ඝාතනය කළෙහු ය.

2 : 88

“අපේ සිත් වසා ඇතැ”යි ඔවුහු පවසති. එසේ නොවේ. (තමා) ප්‍රතික්ෂේප කළ බැවින් අල්ලාහ් ඔවුනට ශාප කළේය.6 ඔවුන් විශ්වාස කරන්නේ ඉතා සුළු වශයෙනි.

2 : 89

ඔවුහු මීට පෙර (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කරන්නන්ට එරෙහිව පිහිට පතා පැමිණිය හ. ඔවුන් සතුව තිඛෙන දේ සත්‍ය කරවන ධර්ම ග්‍රන්ථයක් අල්ලාහ්ගෙන් ඔවුන් වෙත පැමිණි විට, (එනම්) ඔවුන් දැන සිටි දේ25 ඔවුන් වෙත පැමිණී විට, එය පිළිගැනීමට ප්‍රතික්ෂේප කළහ ප්‍රතික්ෂේප කරන්නන් කෙරෙහි අල්ලාහ්ගේ ශාපය6 ඇත.

2 : 90

අල්ලාහ් පහළ කළ දේ ප්‍රතික්ෂේප කිරීම වෙනුවට ඔවුන් තමන් ම විකුණා ගැනීම ඉතා නරකය. මෙයට හේතුව වහලූන් අතුරින් තමා සිතූ අයට අල්ලාහ් තම දයාව පහළ කිරීම නිසා හටගත් ඊර්ෂ්‍යාවයි. එබැවින් කෝපයෙන් කෝපයට භාජනය වූහ. (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කරන්නන්ට නින්දනීය වේදනාවක් ඇත.

2 : 91

“අල්ලාහ් පහළ කළ දේ ගැන විශ්වාස කරන්නැ”යි ඔවුනට ප්‍රකාශ කරනු ලබන විට, “අපට පහළ වූ දේ ගැන පමණක් විශ්වාස කරන්නෙමු”යි ඔවුහු පවසති. ඉන් පසුව තිඛෙන දේ (අල් කුර්ආනය) ප්‍රතික්ෂේප කරති. එය සත්‍යය ව ද ඔවුන් සතුව තිඛෙන දේ සත්‍ය කරවන්නක් ව ද පවතී. “නුඹලා විශ්වාස කර සිටියෙහු නම් මීට පෙර අල්ලාහ්ගේ නබිවරුන් ඝාතනය කළේ කුමට දැ”යි (මුහම්මද්,) අසන්න.

2 : 92

මූසා පැහැදිලි සාධක සමඟ නුඹලා වෙත පැමිණියේ ය, ඔහුට පසුව අපරාධ කොට වසු පැටවා (දෙවියෙකු ලෙස) කල්පනය කළෙහු ය.19

2 : 93

අපි නුඹලාගෙන් ගිවිසුම් ගත් සැටි සිහි කරන්න. තූර් කන්ද නුඹලාට ඉහළින් එසවීමු.22 අපි නුඹලාට පිරිනැමූ දේ ශක්තිමත් ව අල්ලා ගන්න. සවන් දෙන්නැ (යි ද පැවසීමු). “සවන් දුනිමු, පිටු පෑවෙමු” යැයි ඔවුහු පැවසූ හ. (අප) ප්‍රතික්ෂේප කළ බැවින් ඔවුන්ගේ සිත්හි වසු පැටවාගේ භක්තිය කාවද්දන ලදී.19 “නුඹලා (නිසි ලෙස) විශ්වාස කර සිටියෙහු නම් නුඹලාගේ විශ්වාසය නුඹලාට අයහපත ම අණ කරන්නේ(මන්දැ)”යි අසන්න.

2 : 94

“අල්ලාහ් වෙතැති පරලොව1 ජීවිතය අන් ජනතාවට නොවී නුඹලාට පමණක් හිමිය” යන්නෙහි නුඹලා සත්‍යවන්තයින් නම් මැරෙන්නට ආශා කරන්නැ”යි පවසන්න.

2 : 95

ඔවුන් සිදු කළ කර්මය හේතු කොටගෙන කිසි විටෙකත් එයට ආශා නොකරති. අල්ලාහ් අපරාධකරුවන් ගැන සර්වඥයෙකි.

2 : 96

අන් මිනිසුන්ට වඩා (විශේෂයෙන් ම) සමානයන් කල්පනය කළ අයට වඩා (මෙලොව) ජීවත් වීමට අධික ව ආශා කරන්නන් සේ ඔබ ඔවුන් දකින්නෙහි ය. ඔවුන්ගෙන් කෙනෙක් වසර දහසක් ආයු කාලය ලෙස දෙනු ලැබිය යුතු යැයි ප්‍රිය කරයි. එසේ ආයු කාලයක් දෙනු ලැබීම ඔහුව වේදනාවෙන් වළක්වන්නක් නොවේ. අල්ලාහ් ඔවුන් කරන දේ ගැන බලන්නෙකි.488

2 : 97

යම් කෙනෙක් ජිබ්රීල්ට සතුරු වන්නේ නම් (එය වැරදි ය). මන්දයත් අල්ලාහ්ගේ කැමැත්ත පරිදි (මුහම්මද්,) ඔබේ සිතෙහි152 මෙය පහළ කළේ ඔහු ය.492 මෙය තමාට පෙර පැවති දේ4 සත්‍ය කරවන්නක් ද විශ්වාස කළ අයට යහ මගක් ද සුබාරංචියක් ද වේ. යැයි පවසන්න.

2 : 98

යමෙක් අල්ලාහ්ට ද ඔහුගේ සුර දූතයින්ට ද ඔහුගේ ධර්ම දූතයින්ට ද ජිබ්රීල්ට ද මීකායීල්ට ද සතුරු වන්නේ ද එවැනි ප්‍රතික්ෂේප කරන්නන්ට අල්ලාහ් ද සතුරු ව සිටියි.

2 : 99

(මුහම්මද්,) ඔබට පැහැදිලි වැකි පහළ කළෙමු. වැරදිකරුවන් මිස (අන් කිසිවෙක්) එය ප්‍රතික්ෂේප නොකරති.

2 : 100

ඔවුන් ගිවිසුමක් ගිවිස ගත් සෑම විටක දී ම ඔවුන්ගෙන් පිරිසක් එය විසි කර දැමුවේ නැද්ද? නමුත් ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් විශ්වාස නොකරති.

2 : 101

ඔවුන් සතුව තිඛෙන දේ සත්‍ය කරවන දූතයෙක් (මුහම්මද්) අල්ලාහ් වෙතින් ඔවුන් වෙත පැමිණි විට ධර්ම ග්‍රන්ථය පිරිනමන ලද අයගෙන්27 පිරිසක් කිසිවක් නොදත් අය මෙන් අල්ලාහ්ගේ ධර්ම ග්‍රන්ථය තම පිටු පසට විසි කළහ.

2 : 102

සුලෛමාන්ගේ පාලනයේ දී ෂෙයිතාන්වරු5 ප්‍රකාශ කළ දේ ඔවුහු අනුගමනය කළහ. සුලෛමාන් (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප නොකළේය. (ජිබ්රීල්, මීකායීල් නැමැති) ඒ සුර දූතවරු දෙදෙනාට (හූනියම) පහළ වූයේ නැත.28 බාබිල් නගරයෙහි ජනතාවට හූනියම ඉගැන් වූ හාරූත්, මාරූත්395 නමැති ෂෙයිතාන්වරු5 ම ප්‍රතික්ෂේප කළහ, “අපි ඉගැන්මක් ව සිටින්නෙමු. එබැවින් (මෙය ඉගෙන ගෙන දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප නොරකන්නැ”යි ප්‍රකාශ නොකර එම දෙදෙනා කිසිවෙකුටත් ඉගැන් වූයේ නැත. “අඹු සැමියා අතර භේද ඇති කර වන දැය ද ඔවුන් දෙදෙනාගෙන් ඔවුහු ඉගෙන ගත්හ.495 අල්ලාහ්ගේ කැමැත්තෙන් තොරව එමගින් කිසිවෙකුටත් අයහපතක් සිදු කිරීමට ඔවුනට නොහැකිය. තමන්ට අයහපත ගෙන දෙන්නක් ද ප්‍රයෝජනවත් නොවන දෙයක් ද ඔවුහු ඉගෙන ගත්හ. මෙය මිල දී ගත් අයට පරලොවේ දී1 කිසිඳු භාග්‍යයක් නොමැති බව ඔවුහු ස්ථීරව ම දැන සිටිති. ඔවුහු කවරක් උදෙසා තමන් විකුණා ගත්තේ ද එය ඉතා නරක ය. ඔවුන් දැනගත යුතු නොවේ ද?

2 : 103

ඔවුන් විශ්වාස කොට (දෙවියන්ට) බිය බැතිමත් වූවා නම් අල්ලාහ්ගෙන් ලැඛෙන කුලිය අති විශිෂ්ට ය. ඔවුන් දැනගත යුතු නොවේ ද?

2 : 104

විශ්වාස කළ අය වලූනි, “රාඉනා” යැයි නොපවසන්න. “උන්ලූර්නා” යැයි පවසන්න. සවන් දෙන්න. (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කරන්නන්ට පීඩාකාරී වේදනාවක් ඇත.29

2 : 105

(එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කරන ධර්ම ග්‍රන්ථය පිරිනමන ලද අය ද27 සමානයන් කල්පනය කළ අය ද නුඹලාගේ දෙවියන් වෙතින් නුඹලාට කිසියම් යහපතක් පහළ වීම ප්‍රිය නොකරති. තමා සිතූ අයට පමණක් තම දයාව අල්ලාහ් පිරිනමයි. අල්ලාහ් මහත් වූ දයාව ඇත්තා ය.

2 : 106

කිසියම් වැකියක් අපි වෙනස් කළෙමු නම්30 හෝ එය අමතක කෙරුවෙමු නම් හෝ එයටත් වඩා විශිෂ්ට දෙයක් හෝ එබඳු ම දෙයක් හෝ පිරිනමන්නෙමුග අල්ලාහ් සියලූ දේ කෙරෙහි බලසම්පන්නයෙකු බව ඔබ නොදන්නෙහි ද?

2 : 107

අහස්හි ද පොළොවෙහි ද පාලනය අල්ලාහ්ට ම හිමි බව ද අල්ලාහ් හැර නුඹලාට කිසිඳු ආරක්ෂකයෙකු හෝ පිහිටවන්නෙකු හෝ නොමැති බව ද ඔබ නොදන්නෙහි ද?

2 : 108

මීට පෙර මූසාගෙන් (ප්‍රශ්න) අසනු ලැබුවා සේ31 නුඹලාගේ දූතයාගෙන් ඇසීමට ප්‍රිය කරන්නෙහු ද? විශ්වාසය වෙනුවට (දේව) ප්‍රතික්ෂේපය හුවමාරු කරන්නා යහ මගෙන් ඉවත් විය.

2 : 109

නුඹලා විශ්වාස කළ පසු නුඹලා (දේව) ප්‍රතික්ෂේපිතයන් ලෙස හැරවීමට ධර්ම ග්‍රන්ථය පිරිනමන ලද අය27 අතුරින් බොහෝ දෙනෙක් අපේක්ෂා කරති. මෙයට හේතුව සත්‍යය ඔවුන්ට පැහැදිලි වූ පසුත් ඔවුන්ගේ සිත්හි හටගත් ඊර්ෂ්‍යාවයි. අල්ලාහ් තම අණ පනවන තුරු (ඔවුන්) නොතකා නොසලකා හරින්න. අල්ලාහ් සියලූ දේ කෙරෙහි බලසම්පන්නයෙකි.

2 : 110

සලාතය ඉටු කරන්න. සකාතය ද පිරිනමන්න. නුඹලා වෙනුවෙන් පෙරාතුව යවන ඕනෑම යහපතක් අල්ලාහ් වෙත ලබා ගන්නෙහු ය. අල්ලාහ් නුඹලා කරන දේ ගැන බලන්නෙකි.488

2 : 111

“යුදෙව්වෙකු ලෙස හෝ ක්‍රිස්තියානිවරයෙකු ලෙස හෝ සිටින කෙනෙකු මිස (වෙනත් කිසිවෙක්) ස්වර්ගයට කිසිසේත් ම නොපිවිසෙති”යි ඔවුහු පවසති. මෙය ඔවුන්ගේ පුහු කල්පිතය යි. “නුඹලා සත්‍යවන්තයින් නම් නුඹලාගේ සාධකය ගෙන එන්නැ”යි පවසන්න.

2 : 112

එසේ නොවේ. තම මුහුණ අල්ලාහ්ට යටහත් පහත් කොට යහපත් ක්‍රියා කරන්නාට ඔහුගේ කුලිය ඔහුගේ දෙවියන් වෙත ඇත. ඔවුනට කිසිඳු බියක් නැත. ඔවුන් දුක් වන්නේ ද නැත.

2 : 113

“ක්‍රිස්තියානිවරු කිසිවක නැතැ”යි යුදෙව්වරු ද “යුදෙව්වරු කිසිවක නැතැ”යි ක්‍රිස්තියානිවරු ද ධර්ම ග්‍රන්ථය කියවමින් ම ප්‍රකාශ කරති. (කිසිවක්) නොදන්නා ජනතාව ද ඔවුන් පවසන ලෙසින් ම පවසති. ඔවුන් ප්‍රතිවිරුද්ධ වූ දේ ගැන කියාමත් දින1 ඔවුනතර අල්ලාහ් විනිශ්චය කරයි.

2 : 114

අල්ලාහ්ගේ පල්ලිවල ඔහුගේ නාමය ප්‍රකාශ කරනු ලැබීම වළක්වා ඒවා විනාශ කිරීමට වෙර දරන්නාට වඩා මහා අපරාධකරුවා කවරෙක් ද?32 බිය බැතිමත් වෙමින් මිස ඒවාහි ඇතුළු වීමේ අයිතිය ඔවුනට නැත. ඔවුනට මෙලොවෙහි නින්දාවක් ද පරලොවෙහි1 ඉමහත් වේදනාවක් ද ඇත.

2 : 115

නැගෙනහිරත් බටහිරත් අල්ලාහ්ට ම හිමිය. නුඹලා කවර දිශාවකට හැරුණත් එහි අල්ලාහ්ගේ මුහුණ ඇත. අල්ලාහ් ත්‍යාගශීලී කෙනෙකි සර්වඥයෙකි.

2 : 116

“අල්ලාහ් පුතකු ගත්තේ යැ”යි ඔවුහු පවසති. එසේ නොවේ. ඔහු සුවිශුද්ධවන්තයෙකි.10 අහස්හි ද පොළොවෙහි ද තිඛෙන දේ ඔහුට ම හිමිය. සියල්ල ඔහුට ම අවනත වෙයි.

2 : 117

(ඔහු) අහස්හි ද පොළොවෙහි ද පූර්වාදර්ශයක් නොමැති නිර්මාණකරු ය. ඔහු කිසියම් කටයුත්තක් තීරණය කරන විට “වනු”යි පවසයි. වහාම එය සිදු වෙයි.508

2 : 118

“අල්ලාහ් අප සමඟ කථා කළ යුතු නොවේ ද? නැතහොත් අපට සාධකයක් පැමිණිය යුතු නොවේ දැ?”යි (කිසිවක්) නොදන්නා අය පවසති. ඔවුන් පවසන ලෙසින් ම ඔවුනට පෙර සිටි අය ද පැවසූ හ. ඔවුන්ගේ සිත් එක සමාන ය. ස්ථීර ලෙස විශ්වාස කරන ජනතාවට අපි සාධක පැහැදිලි කරන්නෙමු.

2 : 119

(මුහම්මද්,) සුබාරංචි කියන්නෙකු ලෙසත් අවවාද කරන්නෙකු ලෙසත් සත්‍යය සමඟ අපි ඔබ එවා ඇත්තෙමු. නිරාවාසීන් ගැන ඔබ විමසනු නොලබන්නෙහි ය.

2 : 120

යුදෙව්වරුන් ද ක්‍රිස්තියානිවරුන් ද ඔවුන්ගේ ධර්මය ඔබ අනුගමනය කරන තෙක් කිසිසේත් ම ඔබ පිළි නොගනිති. අල්ලාහ්ගේ මග (නිවැරදි) මග යැයි පවසන්න. ඔබට ඥානය පහළ වූ පසු ඔවුන්ගේ චිත්තාභිලාෂයන් ඔබ අනුගමනය කළෙහි නම් අල්ලාහ්ගෙන් ඔබට කිසිඳු ආරක්ෂකයෙකු හෝ පිහිටවන්නෙකු හෝ නැත.

2 : 121

අපි කවරෙකුට ධර්ම ග්‍රන්ථය පිරිනැමුවෙමු ද ඔවුහු එය කියවිය යුතු ලෙසින් ම කියවති. එය විශ්වාස කළ අය ඔවුහු ම ය. එය පිළිගැනීමට ප්‍රතික්ෂේප කරන්නෝ අලාභ ලද්දෝ ය.

2 : 122

ඉස්රායීල්ගේ දරුවනි, මම නුඹලාට පිරිනැමූ මාගේ අනුග්‍රහය ද ලෝවැසියන් සියල්ලට වඩා මා නුඹලා උසස් කර තිබූ සැටි ද සිහි කරන්න.16

2 : 123

කෙනෙක් තවත් කෙනෙකුට කිසිඳු ප්‍රයෝජනයක් විය නොහැකි දිනකට1 බිය වන්න. (එදින) කිසිවකුගෙන් කිසිඳු වන්දියක් ගනු නොලැබේ. කිසිවකුට කිසිඳු මැදිහත්වීමක් ද ප්‍රයෝජනවත් නොවේ.17 ඔවුන් උදව් කරනු ලබන්නේ ද නැත.

2 : 124

ඉබ්‍රාහිම්ව ඔහුගේ දෙවියන් විවිධ නියෝග වලින් පරික්ෂා484 කළ විට ඔහු ඒවා සම්පූර්ණ ව ඉටු කළේ ය. “මම ඔබව මිනිසුන්ට නායකයෙකු කරන්නට යන්නෙමි”යි (දෙවියන්) පැවසීය. “මාගේ පෙළපතින් ද (නායකයින් බිහි කරනු මැනවැ)”යි ඔහු පැවසීය. මාගේ පොරොන්දුව (ඔබේ පෙළපතෙහි) අපරාධකරුවන්ට අදාළ නොවන්නේ යැ”යි (දෙවියන්) පැවසීය.245 ) 497

2 : 125

එම ගෘහය33 ජනතාව එක් රැස් වන ස්ථානයක් ලෙසත් ආරක්ෂක මධ්‍යස්ථානයක් ලෙසත් අපි පත් කළ සැටි සිහි කරන්න.34 මකාමු ඉබ්‍රාහිම්හි35 සලාතය ඉටු කරන ස්ථානයක් පිහිටුවා ගන්න. “තවාෆ් කරන්නන් වෙනුවෙන් ද ඉඃතිකාෆ් සිටින්නන් වෙනුවෙන් ද රුකුඋ, සජ්දා කරන්නන් වෙනුවෙන් ද දෙදෙනා ම මාගේ ගෘහය පවිත්‍ර කරන්නැ”යි ඉබ්‍රාහිම්ගෙන් ද ඉස්මාඊල්ගෙන් ද අපි ප්‍රතිඥා ගත්තෙමු.

2 : 126

“දෙවියනි, මෙම ගම්මානය ආරක්ෂක මධ්‍යස්ථානයක්34 බවට පත් කරනු මැනව” එහි වැසියන්ගෙන් අල්ලාහ් සහ අවසාන දිනය1 ගැන විශ්වාස කළ අයට පලතුරු සපයනු මැනවැ”යි ඉබ්‍රාහිම් ප්‍රකාශ කළ විට “(මා) ප්‍රතික්ෂේප කරන්නන්ට ද සුළු කලකට සුව පහසුව පිරිනමන්නෙමි. පසුව ඔවුන් නිරයේ වේදනාවට තල්ලූ කරන්නෙමි. සේන්දු වන තැන් හි එය නරක යැ”යි (දෙවියන්) පැවසීය.497

2 : 127

ඉබ්‍රාහිම් හා ඉස්මායිල් එම ගෘහයෙහි33 අත්තිවාරම නැංවූ විට “අපේ දෙවියනි, අපගෙන් (මෙකී මෙහෙවර) පිළිගනු මැනව! ඔබ ම සවන් දෙන්නා ය.488 සර්වඥයැ”(යි ප්‍රාර්ථනා කළහ).

2 : 128

“අපේ දෙවියනි, අපව ඔබට අවනත වූ අය බවට ද අපේ පෙළපත ඔබට අවනත වන ජන සමාජයක් බවට ද පත් කරනු මැනව! අපේ වත් පිළිවෙත් අපට පෙන්වා දෙනු මැනව! අපට ක්ෂමා කරනු මැනව! ඔබ ක්ෂමාව පිළිගන්නා යත අසම සම දයාවන්තයා.” (යි ද ප්‍රාර්ථනා කළහ.)

2 : 129

“අපේ දෙවියනි, ඔවුන් අතුරින් ඔවුන් වෙනුවෙන් දූතයකු එවනු මැනව! ඔහු ඔබේ වැකි ඔවුනට පවසයි. ඔවුනට ධර්ම ග්‍රන්ථයත් ප්‍රඥාවත්67 උගන්වයි. ඔවුන් පවිත්‍ර කරයි. ඔබ අබිබවන්නා ය. ප්‍රඥාවන්තයා යැ’(යි ද ප්‍රාර්ථනා කළහ).36

2 : 130

තමාව ම මුග්ධයකු බවට පත් කර ගත් තැනැත්තෙකුට මිස අන් කවරෙකුට ඉබ්‍රාහිම්ගේ ධර්මයට පිටු පා සිටිය හැකි ද? ඔහු මෙලොවෙහි තෝරා ගතිමු. ඔහු පරලොවෙහි1 ද සත් පුරුෂයින් අතර සිටියි.

2 : 131

ඔහුගේ දෙවියන් ඔහුට “අවනත වන්නැ”යි පැවසූ විට “විශ්වයේ දෙවියන්ට අවනත වූයෙමි”යි ඔහු පැවසීය.

2 : 132

“මාගේ දරුවනි, අල්ලාහ් නුඹලාට මෙම ධර්මය තෝරා දී ඇත. මුස්ලිම්වරුන් ලෙසින්295 මිස නුඹලා මරණයට පත් නොවිය යුතුයැ”යි ඉබ්‍රාහිම් ද යඃකූබ් ද තම දරුවන්ට අවධාරණය කළ හ.

2 : 133

යඃකූබ්ගේ මරණාසන්න මොහොතේ දී නුඹලා සාක්ෂිකරුවන් වූයෙහු ද? “මට පසුව නුඹලා නැමදුම් කරන්නේ කුමකට දැ”යි ඔහු තම දරුවන්ගෙන් ඇසූ විට “ඔබේ දෙවියා ද ඔබේ පියවරුන් වන ඉබ්‍රාහිම්, ඉස්මායිල්, ඉස්හාක් යන අයගේ දෙවියා ද වන එකම දෙවියන් නමදින්නෙමු. අපි ඔහුට අවනත වූවෝ වෙමු”යි (දරුවෝ) පැවසූ හ.

2 : 134

ඔවුන් උකුත් වූ ජන සමාජයකි. ඔවුන් කළ දේ ඔවුනට යග නුඹලා කළ දේ නුඹලාට ය. ඔවුන් කරමින් සිටි දේ ගැන නුඹලා විමසනු නොලබන්නෙහු ය.265

2 : 135

“යුදෙව්වරුන් හෝ කස්තියානිවරුන් හෝ බවට පත් වන්න. නුඹලා යහ මග ලබන්නෙහු යැ”යි ඔවුහු පවසති. “එසේ නොවේ. සත්‍ය මාර්ගයේ සිට ගත් ඉබ්‍රාහිම්ගේ ධර්මය (අනුගමනය කරන්නෙමු). ඔහු සමානයන් කල්පනය කරන්නෙක් නොවීයැ”යි පවසන්න.

2 : 136

“අපි අල්ලාහ් ද අපට පහළ වූ දැය ගැන ද ඉබ්‍රාහිම්, ඉස්මායීල්, ඉස්හාක්, යඃකූබ් හා (ඔහුගේ) පෙළපතට පහළ වූ දැය ගැන ද මූසාට හා ඊසාට පිරිනමන ලද දැය ගැන ද සෙසු නබිවරුන්ට තම දෙවියන් විසින් පිරිනමන ලද දැය ගැන ද විශ්වාස කළෙමු. අපි ඔවුන් කිසිඳු කෙනෙකු අතර වෙනසක් නොදක්වන්නෙමු.37 ඔහුට (දෙවියන්ට) අවනත වූවෝ වෙමු”යි පවසන්න.

2 : 137

නුඹලා විශ්වාස කළා සේ ඔවුන් ද විශ්වාස කළහොත් යහ මග ලබති. ඔවුහු පිටු පෑවාහු නම් ඔවුහු ප්‍රතිවිරුද්ධත්වයෙහි සිටිති. ඔවුන් විෂයයෙහි ඔබට අල්ලාහ් ප්‍රමාණවත් යත ඔහු සවන් දෙන්නා යත488 සර්වඥ ය.

2 : 138

“(අපි) අල්ලාහ් ආලේප කරන වර්ණය38 (පිළිගන්නෝ වෙමු). අල්ලාහ්ට වඩා අලංකාර වර්ණ ආලේප කරන්නා කවරෙක් ද? අපි ඔහු නමදින්නෝ වෙමු”(යි පවසන්න.)

2 : 139

“නුඹලා අල්ලාහ් ගැන අප සමඟ විතණ්ඩ වාද කරන්නෙහු ද? අපේ දෙවියන් ද නුඹලාගේ දෙවියන් ද ඔහු ම ය. අපේ ක්‍රියාවන් අපට ය. නුඹලාගේ ක්‍රියාවන් නුඹලාට ය. අපි ඔහුට චිත්ත පාරිශුද්ධියෙන් ක්‍රියා කරන්නෝ වෙමු”යි පවසන්න.

2 : 140

“ඉබ්‍රාහිම්, ඉස්මායිල්, ඉස්හාක්, යඃකූබ් හා (ඔහුගේ) පෙළපත යුදෙව්වරු හෝ ක්‍රිස්තියානිවරු හෝ වූහ”යැයි නුඹලා පවසන්නෙහු ද? “ඛෙහෙවින් දන්නේ නුඹලා ද? නැතහොත් අල්ලාහ් දැ?”යි අසන්න. අල්ලාහ් වෙතින් තමන්ට ලැබුණු සාධකය සඟවන්නාට වඩා මහා අපරාධකරුවා කවරෙක් ද? අල්ලාහ් නුඹලා කරන දේ ගැන නොසලකන්නෙක් නොවේ.

2 : 141

ඔවුන් උකුත් වූ ජන සමාජයකි. ඔවුන් කළ දේ ඔවුනට ය. නුඹලා කළ දේ නුඹලාට ය. ඔවුන් කරමින් සිටි දේ ගැන නුඹලා විමසනු නොලබන්නෙහු ය.265

2 : 142

“මේ වන විටත් යොමු වී සිටි ඔවුන්ගේ කිබ්ලාවෙන් (මුස්ලිම්වරු) ඉවතට හැරුණේ කුමක් නිසා දැ”යි මිනිසුන් අතර සිටින මුග්ධයෝ අසති. “නැගෙනහිරත් බටහිරත් අල්ලාහ්ට ම හිමිය. ඔහු සිතු කෙනෙකු සෘජු මාර්ගයට යොමු කරන්නේ යැ”යි පවසන්න.

2 : 143

මෙසේ නුඹලා (අන් සියලූ) ජනතාවට පැහැදිලි ව ප්‍රකාශ කරන්නන් වනු පිණිස ද මෙම දූතයා (මුහම්මද්) නුඹලාට පැහැදිලි ව ප්‍රකාශ කරන්නෙකු වනු පිණිස ද නුඹලා මධ්‍යස්ථ ජන සමාජයක් කළෙමු. පැමිණි මාර්ගයේ ම ආපසු හැරී යන අයගෙන් මෙම දූතයා අනුගමය කරන අය කවරෙකු දැයි පෙන්වා දෙනු පිණිස මේ වන විටත් ඔබ යොමු වී සිටි කිබ්ලාව නියම කර සිටියෙමු.39 අල්ලාහ් යහ මගපෙන් වූ අයට මිස (අන් අයට) මෙය ඉතා දුෂ්කර ය. අල්ලාහ් නුඹලාගේ විශ්වාසය නිෂ්ඵල කරන්නෙක් නොවේ. අල්ලාහ් මිනිසුන් කෙරෙහි අනුකම්පාව දක්වන්නෙකි. අසම සම දයාවන්තයෙකි.498

2 : 144

(මුහම්මද්,) ඔබේ මුහුණ අහස දෙසට ඔබ නිතර යොමු කරනු අපි දකින්නෙමු. එබැවින් ඔබ ප්‍රිය කරන කිබ්ලාවක් දෙසට අපි ඔබ යොමු කරවන්නෙමු. එබැවින් ඔබේ මුහුණ මස්ජිදුල් හරාම් දෙසට යොමු කරන්න.430 නුඹලා කොතැනක සිටිය ද නුඹලාගේ මුහුණු එදෙසට ම යොමු කරන්න. මෙය නුඹලාගේ දෙවියන් වෙතින් පැමිණි සත්‍යය බව ධර්ම ග්‍රන්ථය පිරිනමන ලද අය27 දනිති. අල්ලාහ් ඔවුන් කරන දේ ගැන නොසලකන්නෙක් නොවේ.

2 : 145

ධර්ම ග්‍රන්ථය පිරිනමන ලද අය27 වෙත (මුහම්මද්,) ඔබ සියලූ සාධක ගෙන හැර පෑවත් ඔවුහු ඔබේ කිබ්ලාව අනුගමනය නොකරති. ඔබ ඔවුන්ගේ කිබ්ලාව අනුගමනය කරන්නෙක් ද නොවන්නෙහි ය. ඔවුන්ගෙන් කෙනෙක් තවත් කෙනෙකුගේ කිබ්ලාව අනුගමනය කරන්නෙක් ද නොවේ. ඔබට ඥානය පහළ වූ පසු ඔවුන්ගේ චිත්තාභිලාෂයන් අනුගමනය කෙළෙහි නම් ඔබ අපරාධකරුවෙක් වන්නෙහි ය.

2 : 146

අපි කවරෙකුට ධර්ම ග්‍රන්ථය පිරිනැමුවෙමු ද ඔවුහු27 තමන්ගේ දරුවන් ඇඳින ගන්නාක් මෙන් මොහුව (මුහම්මද්ව) ඇඳින ගනිති.25 ඔවුන්ගෙන් පිරිසක් දැන දැන ම සත්‍යය වසන් කරති.

2 : 147

මෙම සත්‍යය ඔබේ දෙවියන් වෙතින් පැමිණ ඇත. එබැවින් ඔබ සැක කරන්නෙක් නොවන්න.

2 : 148

සෑම කෙනෙකුට ම යොමු විය යුතු ඉලක්කයක් ඇත. ඔහු එදෙසට යොමු වෙයි. එබැවින් යහපත් ක්‍රියා වලට ඉක්මන් වන්න. නුඹලා කොතැනක සිටියත් අල්ලාහ් නුඹලා සියල්ලන් ම ගෙන එනු ඇත. අල්ලාහ් සියලූ දේ කෙරෙහි බලසම්පන්නයෙකි.

2 : 149

ඔබ කොතැනක සිට පිටත් වූවත් ඔබේ මුහුණ මස්ජිදුල් හරාම් දෙසට යොමු කරන්න. 430 ඔබේ දෙවියන්ගෙන් ලත් සත්‍යය එයයි. අල්ලාහ් නුඹලා කරන දේ ගැන නොසලකන්නෙක් නොවේ.

2 : 150

ඔබ කොතැනක සිට පිටත් වූවත් ඔබේ මුහුණ මස්ජිදුල් හරාම් දෙසට යොමු කරන්න430 ඔබ කොතැනක සිටියත් ඔබේ මුහුණ එදෙසට ම යොමු කරන්න. මෙයට හේතුව ඔවුන්ගෙන් අපරාධකරුවන් හැර (අන්) ජනතාව සතුව නුඹලාට එරෙහිව කිසිඳු සාධකයක් නොතිබිය යුතු වීම ද මාගේ අනුග්‍රහය නුඹලාට පරිපූර්ණ කිරීම ද නුඹලා යහ මග ලැබීම ද වේ.40 එබැවින් ඔවුනට බිය නොවන්න. මට ම බිය වන්න.

2 : 151

නුඹලාට නුඹලා අතුරින් ම දූතයෙකු එවූ සේ (කිබ්ලාව වෙනස් කිරීම තුළින් ද දෙවියන් දයාව දැක්වී ය). ඔහු නුඹලාට අපේ වැකි පවසයි. නුඹලා පවිත්‍ර කරයි. ධර්ම ග්‍රන්ථයත් ප්‍රඥාවත්67 නුඹලාට උගන්වයි. නුඹලා නොදැන සිටි දේ නුඹලාට උගන්වයි.36

2 : 152

එබැවින් මා සිහි කරන්න. මම ද නුඹලා සිහි කරන්නෙමි.6 මට කෘතඥ වන්න. මට අකෘතඥ නොවන්න.

2 : 153

විශ්වාස කළ අයවලූනි, ඉවසීමෙන් හා සලාතය මගින් පිහිට පතන්න. අල්ලාහ් ඉවසිලිවන්තයින් සමඟ සිටියි.

2 : 154

අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයේ ඝාතනය කරන ලද අය මළවුන් යැයි නොපවසන්න. එසේ නොවේ. ඔවුහු ජීවමාන ව සිටිති. නමුත් නුඹලා නොහඟින්නෙහු ය.41

2 : 155

තරමක බියෙන් ද සාගින්නෙන් ද දේපළ, ජීවිත හා බෝග හානි කිරීමෙන් ද නුඹලා පරීක්ෂා කරන්නෙමු.484 ඉවසූ අයට සුබාරංචි කියන්න.

2 : 156

තමන්ට කිසියම් විපතක් සිදු වූ විට “අපි අල්ලාහ්ට හිමි අය වෙමු. අපි ඔහු වෙත ම ආපසු යන්නෝ වෙමු”යි ඔවුහු පවසති.

2 : 157

ඔවුන්ට තම දෙවියන්ගේ දයාව හා කරුණාව ඇත. යහ මග ලද්දෝ ද ඔවුහු ම ය.

2 : 158

සෆා හා මර්වා අල්ලාහ්ගේ සංකේතයන් ය. එම ගෘහයෙහි33 හජ් හෝ උම්රා හෝ ඉටු කරන්නා ඒ දෙක අතර තවාෆ් කිරීම වරදක් නොවේ.400 සත් ක්‍රියා අධිකව සිදු කරන්නාට අල්ලාහ් කෘතඥ වන්නෙකි,6 සර්වඥයෙකි.

2 : 159

මිනිසුන් වෙනුවෙන් අපි ධර්ම ග්‍රන්ථයෙහි පැහැදිලි කළ පසු අපි පහළ කළ පැහැදිලි සාධක ද යහ මග ද වසන් කරන්නන්ට අල්ලාහ් ශාප කරයි.6 (ශාප කිරීමට සුදුසුකම් ඇති) ශාප කරන්නෝ ද ශාප කරති.

2 : 160

ක්ෂමාව අයැද ශිෂ්ට වී (වසන් කළ දේ) පැහැදිලි (ව හෙළිදරව්) කළ අය හැර, මම ඔවුන් ක්ෂමා කරන්නෙමි. මම ක්ෂමාව පිළිගන්නා ද අසම සම දයාවන්තයා ද වෙමි.

2 : 161

(එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කොට ප්‍රතික්ෂේපිතයින් ලෙසින් ම මරණයට පත් වූ අය කෙරෙහි අල්ලාහ්ගේ ශාපය ද6 සූර දූතයින්ගේ හා සියලූ (යහපත්) මිනිසුන්ගේ ශාපය ද ඇත.

2 : 162

ඔවුහු එහි සදාකාලීනව සිටිති. ඔවුනට වේදනාව ලිහිල් කරනු නොලැබේ. ඔවුනට ඉඩ ප්‍රස්තාවක් ද දෙනු නොලැබේ.

2 : 163

නුඹලාගේ නැමදීමට සුදුස්සා එකම එක් දෙවියෙකි. ඔහු හැර නැමදීමට සුදුස්සා වෙනත් කිසිවෙක් නොමැත. ඔහු අසීමිත කරුණාවන්තයා යත අසම සම දයාවන්තයා ය.

2 : 164

අහස්වල හා පොළොවේ නිර්මාණයෙහි ද රෑ දවාල මාරුවෙන් මාරුවට පැමිණීමෙහි ද ජනතාවට ප්‍රයෝජනවත් දේ සමඟ මුහුදේ යාත්‍රා කරන නෞකාවෙහි ද අල්ලාහ් අහසින්පහළ කරන වර්ෂාවෙහි ද පොළොව වියළි පසු එමගින් එය සශ්‍රීක කරවීමෙහි ද සෑම ජීවියෙකු ම එහි විසුරුවා හැර තිබීමෙහි ද සුළඟ මාරුවෙන් මාරුවට හැමීමට සැලැස්වීමෙහි ද අහස හා පොළොව අතර වසඟ කරවන ලද වලාකුළෙහි ද බුද්ධිමත් ජනතාවට සාධක රැසක් ඇත.

2 : 165

අල්ලාහ් නොවන විවිධ දෙවිවරුන් සිතින් මවා ගෙන අල්ලාහ්ට ප්‍රේම කරන්නා සේ ඔවුනට ප්‍රේම කරන අය ද මිනිසුන් අතර සිටිති. විශ්වාස කළ අය (ඔවුනට වඩා) අධික ව අල්ලාහ්ට ප්‍රේම කරන්නෝ වෙති. අපරාධකරුවෝ වේදනාව දකින විට සියලු බලය අල්ලාහ්ට ම හිමි බවත් අල්ලාහ් දරුණු ලෙස දඩුවම් කරන්නෙකු බවත් දැක ගනිති.

2 : 166

අනුගමනය කරන ලද අය වේදනාව දකින විට අනුගාමිකයන්ගෙන් ඉවත් වෙති. ඔවුන් අතර (පැවති) සබඳකම් බිඳී යනු ඇත.

2 : 167

“(ලොවට) ආපසු යෑමට අපට අවස්ථාවක් ලැබේ නම් ඔවුන් අපෙන් ඉවත් වූවා සේ අපිත් ඔවුන්ගෙන් ඉවත් වන්නෙමු”යි අනුගාමිකයෝ පවසති. මෙසේ අල්ලාහ් ඔවුන්ගේ ක්‍රියා ඔවුනට ම ශෝකය ගෙන දෙන්නක් ලෙස පෙන්වයි. ඔවුහු නිරයෙන් පිට වන අය නොවෙති.

2 : 168

මිනිසුනි, පොළොවෙහි තිඛෙන දැයින් අනුමත කරන ලද පිරිසිදු දේ අනුභව කරන්නග ෂෛතාන්ගේ පා සටහන් අනුගමනය නොකරන්න. ඔහු නුඹලාට ප්‍රකට සතුරෙකි.

2 : 169

ඔහු අයහපත ද අශිෂ්ට සම්පන්න ක්‍රියාව ද නුඹලා නොදන්නා දේ අල්ලාහ් කෙරෙහි ප්‍රබන්ධ කිරීමට ද නුඹලා පොලඹවයි.

2 : 170

“අල්ලාහ් පහළ කළ දේ අනුගමනය කරන්නැ”යි ඔවුනට ප්‍රකාශ කරනු ලබන විට “එසෙ නොවේ, අපි අපේ මුතුන් මිත්තන් කවරක දුටුවෙමු ද එය ම අනුගමනය කරන්නෙමු”යි පවසති. ඔවුන්ගේ මුතුන් මිත්තන් කිසිවක් වටහා නොගෙන යහ මග නොලැබ සිටිය ද?

2 : 171

හුදෙක් ම ශබ්දයක් හා හඬක් පමණක් ඇසෙන සිවුපාවුන් කැඳවනු පිණිස හඬ නගන්නකුගේ ස්වභාවය මෙන් (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කරන්නන්ගේ ස්වභාවය ඇත. (ඔවුහු) බිහිරෝ යත ගොළුවෝ යත අන්ධයෝ ය, එබැවින් වටහා නොගනිති.

2 : 172

විශ්වාස කළ අයවලූනි, අපි නුඹලාට පිරිනැමූ පිරිසිදු දේ අනුභව කරන්න. නුඹලා අල්ලාහ් ම නමදින්නෙහු නම් ඔහුට ම කෘතඥ වන්න.

2 : 173

ඉබේ මළ සතුන්, රුධිරය, සූකර මාංශල407 අල්ලාහ් නොවන අය වෙනුවෙන් කපනු ලැබූ දේ42 යනාදිය ඔහු නුඹලාට තහනම් කර ඇත.171 සීමාව නොඉක්මවා ද අකැමැත්තෙන් ද බල කරනු ලබන අය431 කෙරෙහි කිසිඳු වරදක් නැත. අල්ලාහ් ක්ෂමා කරන්නෙකි. අසම සම දයාවන්තයෙකි.

2 : 174

අල්ලාහ් පහළ කළ ධර්ම ග්‍රන්ථය සඟවමින් එය සුළු මිලකට විකුණන්නන්445 තම කුස තුළ ගින්න මිස (අන් කිසිවක්) අනුභව නොකරති. කියාමත් දින1 අල්ලාහ් ඔවුන් සමඟ කථා කරන්නේ නැත. ඔවුන් පවිත්‍ර කරන්නේ ද නැත. ඔවුනට පීඩාකාරී වේදනාවක් ද ඇත.

2 : 175

යහ මග විකුණා දුර් මග ද ක්ෂමාව විකුණා වේදනාව ද මිල දී ගත් අය ඔවුහු ම යග නිරා ගින්න ඉවසන ඔවුන්ගේ එඩිතරකම කෙබඳු ද?

2 : 176

මෙයට හේතුව අල්ලාහ් සත්‍යයෙන් යුත් ධර්ම ග්‍රන්ථය පහළ (කර තිබියදීත් ඔවුන් එය වසන්) කිරීමයි. ධර්ම ග්‍රන්ථයට පටහැනි වන්නෝ (සත්‍යයෙන්) ඈත් වූ මත භේදයක සිටිති.

2 : 177

නුඹලාගේ මුහුණු නැගෙනහිර දෙසට හෝ බස්නාහිර දෙසට හෝ හැරවීම යහපත නොවේ. නමුත් අල්ලාහ්, අවසාන දිනය1, සුර දූතයින්, ධර්ම ග්‍රන්ථය හා නබිවරුන් ගැන විශ්වාස කරන්නෝ ද ඥාතීන්ට, අනාථයින්ට, දුගීන්ට, අහිකුණ්ටිකයින්ට,206 යාචකයින්ට හා වහලූන් නිදහස් කිරීමට (සිය) කැමැත්තෙන් ධනය පිරිනමන්නෝ ද සලාතය ඉටු කරන්නෝ ද සකාතය පිරිනමන්නෝ ද පොරොන්දුවක් දුන් විට තම පොරොන්දුව ඉටු කරන්නෝ ද දිළිඳු බවේ දීල රෝගී අවස්ථාවේ දී හා යුද බිමේ දී ඉවසිලිමත් වන්නෝ ද යහපත කරන්නෝ වෙති.සත්‍යවන්තයෝ ඔවුහු ම ය. (දෙවියන්ට) බිය බැතිමත් වන්නෝ ද ඔවුහු ම ය.

2 : 178

විශ්වාස කළ අයවලූනි, නිදහස් මිනිසෙකු වෙනුවට (ඝාතනය කළ) නිදහස් මිනිසා ද, වහලෙකු වෙනුවට (ඝාතනය කළ) වහලා ද, කාන්තාවක් වෙනුවට (ඝාතනය කළ) කාන්තාව ද ආදී වශයෙන් ඝාතනය කරන ලද අය වෙනුවෙන් පළි ගැනීම නුඹලාට අනිවාර්ය කරන ලදී. (ඝාතනය කරන ලද පුද්ගලයාගේ ලේ ඥාතියෙකු වන) ඔහුගේ (ප්‍රතිපත්තිය අදහන) සොහොයුරා මගින් ඝාතකයාට යමක් ක්ෂමා කරනු ලැබේ නම් නිසි පරිදි කටයුතු කර අලංකාර ලෙසින් (වන්දි මුදලක්) ඔහුට පිරිනැමිය යුතුයග401 මෙය නුඹලාගේ දෙවියන්ගෙන් ලැඛෙන සහනයක් හා දයාවක් වේග මින් පසු කවරෙකු හෝ සීමාව ඉක්ම වන්නේ ද ඔහුට පීඩාකාරී වේදනාවක් ඇත.43

2 : 179

බුද්ධිමතුනි, පළි ගැනීමේ නීතියෙන් නුඹලාට ජීවයක් ඇත. (මෙම නීතිය මගින් ජීවිත ඝාතනය කිරීමෙන්) නුඹලා වැළකෙන්නෙහු ය.43

2 : 180

නුඹලා අතුරින් කෙනෙකු දේපළ හැර දමා ගියේ නම් ඔහුගේ මරණාසන්න මොහොතේ දී දෙමාපියන් හා ඥාතීන් වෙනුවෙන් නිසි පරිදි අන්තිම කැමැත්ත ප්‍රකාශ කිරීම අනිවාර්ය කරන ලදීග මෙය (දෙවියන්ට) බිය බැතිමත් වන අයට යුතුකමකි.45

2 : 181

(අන්තිම කැමැත්තට සාක්ෂිදරන්නන්) එයට සවන් දුන් පසු වෙනස් කර ප්‍රකාශ කළේ නම් එහි වරද වෙනස් කර ප්‍රකාශ කළ අය කෙරෙහි ය. අල්ලාහ් සවන් දෙන්නෙකි,488 සර්වඥයෙකි.

2 : 182

අන්තිම කැමැත්ත ප්‍රකාශ කරන්නාගෙන් අසාධාරණයක් ගැන හෝ පාපයක් ගැන හෝ යමෙක් බිය වේ නම් ඔවුන් අතර සමථයක් ඇති කිරීම ඔහු කෙරෙහි වරදක් නොවේ. අල්ලාහ් ක්ෂමා කරන්නෙකිත අසම සම දයාවන්තයෙකි.

2 : 183,184

විශ්වාස කළ අයවලූනි, නුඹලා (දෙවියන්ට) බිය බැතිමත් වනු පිණිස නුඹලාට පෙර සිටි අය කෙරෙහි අනිවාර්ය කරනු ලැබුවා සේ නුඹලා කෙරෙහි ද නියමිත දින ගණනක් උපවාසය අනිවාර්ය කරන ලදීග නුඹලා අතුරින් රෝගීන් ව හෝ මගීන් ව හෝ සිටින්නන් වෙනත් දිනවල ගැණිය හැකිය. එයට ශක්තිය තිඛෙන අය දිළින්දෙකුට ආහාර දීම ප්‍රතිකර්මයකිග47 යමෙක් අමතරව යහපත සිදු කරන්නේ ද එය ඔහුට යහපතක් ම ය. නුඹලා දන්නෙහු නම් උපවාසය රැකීම ඉතා යහපත් ය.26 ,475

2 : 185

මෙම කුර්ආනය රමළාන් මස දී පහළ විය. (එය) මිනිසුන්ට යහ මග පෙන්වයි. යහ මග පැහැදිලි ව ප්‍රකාශ කරයි. (අසත්‍යයෙන් සත්‍යය) වෙන් කර දක්වයි. එබැවින් නුඹලා අතුරින් යමෙක් එම මස අත් කර ගන්නේ ද ඔහු එහි උපවාසය රකිත්වා!44 රෝගියෙකුව හෝ මගියෙකුව හෝ සිටින්නා වෙනත් දින වල ගැණිය හැකිය. අල්ලාහ් නුඹලාට පහසුව සැලසීමට අදහස් කරයිග නුඹලා දුෂ්කරතාවට පත් කිරීමට අදහස් නොකරයිග68 (දින) ගණන නුඹලා සම්පූර්ණ කරනු පිණිස ද නුඹලාට යහ මග පෙන්වා දීම වෙනුවෙන් නුඹලා අල්ලාහ්ව උත්කෘෂ්ටවත් කරවනු පිණිස ද කෘතඥ වනු පිණිස ද (වෙනත් දින වල උපවාසය රැකීමේ විශේෂ සහනය පිරිනමන ලදී).

2 : 186

මාගේ වහලූන් මා ගැන ඔඛෙන් විමසුවේ නම් “මම සමීපව සිටින්නෙක්මි ප්‍රාර්ථනා කරන්නා මා වෙත ප්‍රාර්ථනා කරන විට (ඔහුගේ) ප්‍රාර්ථනාවට පිළිතුරු දෙන්නෙමි. එබැවින් මා වෙත ම ප්‍රාර්ථනා කරත්වා! මා ගැන ම විශ්වාස කරත්වා! මෙයින් ඔවුහු යහ මග ලබති”(යි පවසන්න).49

2 : 187

උපවාස (දිනයන්හි) රාත්‍රියේ දී නුඹලාගේ භාර්යාවන් සමඟ සංවාසයේ යෙදීම නුඹලාට අනුමත කරන ලදී. ඔවුහු නුඹලාට වස්ත්‍රයකි. නුඹලා ද ඔවුනට වස්ත්‍රයකි.465 නුඹලා නුඹලාට ම වංවනික වූ බව අල්ලාහ් දනියි. එබැවින් නුඹලාගේ ක්ෂමාව පිළිගෙන ඔහු නුඹලා ක්ෂමා කළේය. දැන් (සිට) ඔවුන් සමඟ සංවාසයේ යෙදෙන්නග50 අල්ලාහ් නුඹලාට නියම කළ දේ (දරු සම්පත) සොයන්න. අරුණෝදය නමැති සුදු නූල (රාත්‍රිය නමැති) කළු නූලෙන් පැහැදිලි වන තුරු අනුභව කරන්නග ඵානය කරන්නග පසුව රාත්‍රිය දක්වා උපවාසය සම්පූර්ණ කරන්න. පල්ලිවල ඉඃතිකාෆ් සිටින විට භාර්යාවන් සමඟ සංවාසයෙහි නොයෙදෙන්න. මේවා අල්ලාහ්ගේ සීමාවන් ය. එබැවින් ඒවාට ළං නොවන්න. (තමාට) බිය බැතිමත් වනු පිණිස අල්ලාහ් මිනිසුන්ට තම වැකි මෙසේ පැහැදිලි කරයි.

2 : 188

නුඹලා අතර (එකිනෙකා) අයුතු ලෙසින් නුඹලාගේ දේපළ අනුභව නොකරන්න. දැන දැන ම ජනතාවගේ දේපළෙන් කොටසක් අනුභව කිරීම සඳහා නුඹලාගේ දේපළ (අල්ලස් ලෙස) බලධාරීන් වෙත රැගෙන නොයන්න.

2 : 189

(මුහම්මද්,) ඔවුහු සඳවල්51 ගැන ඔඛෙන් විමසති. “ඒවා මිනිසුන්ට ද (විශේෂයෙන්) හජ් වලට ද කාලය නිශ්චය කරන්නක් යැ”යි පවසන්න. නිවෙස් වලට එහි පසු පස දොරෙන් පිවිසීම සත් ක්‍රියාවක් නොවේ.52 සත් ක්‍රියාව වන්නේ දෙවියන්ට) බිය බැතිමත් වීමයි. එබැවින් නිවෙස් වලට එහි නිසි දොරටු මාර්ගයෙන් ම පිවිසෙන්න. අල්ලාහ්ට බිය වන්න. මෙමගින් නුඹලා ජය ලබන්නෙහු ය.

2 : 190

නුඹලාට එරෙහිව සටන් කරන අය සමඟ අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයේ නුඹලාත් සටන් කරන්නග නමුත් සීමාව නොඉක්මවන්නග අල්ලාහ් සීමාව ඉක්ම වූවන් ප්‍රිය නොකරයි.53

2 : 191

(යුද පිටියේ දී) හමු වන විට ඔවුන් ඝාතනය කරන්න. ඔවුන් නුඹලා පිට මං කළා සේ නුඹලාත් ඔවුන් පිට මං කරන්න. කලහය ඝාතනයට වඩා දරුණු යග මස්ජිදුල් හරාම්හි ඔවුන් නුඹලා සමඟ සටනට නොපැමිණෙන තෙක් ඔවුන් සමඟ සටන් නොකරන්න. ඔවුන් නුඹලා සමඟ සටනට පැමිණියේ නම් ඔවුන් ඝාතනය කර දමන්න. මෙයයි, (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කරන්නන්ට දඬුවම.53

2 : 192

ඔවුන් (සටනින්) වැළකුණේ නම් අල්ලාහ් ක්ෂමා කරන්නෙකිත අසම සම දයාවන්තයෙකි.53

2 : 193

කලහය තුරන් වී බලය54 (සහමුලින් ම) අල්ලාහ්ට ම හිමි වන තත්වයක් උදා වන තෙක් ඔවුන් සමඟ සටන් කරන්නග ඔවුන් වැළකුණේ නම් අපරාධකරුවන් කෙරෙහි මිස (අන් අය කෙරෙහි) කිසිඳු සීමාව ඉක්ම වීමක් නැත.53

2 : 194

පුණ්‍ය වූ මාසයට55 (සමාන වන්නේ) පුණ්‍ය වූ මාසය ම ය. පුණ්‍යත්වය පාර්ශවයට ම එක සමාන යග නුඹලාට එරෙහිව සීමාව ඉක්ම වූවන් කෙරෙහි ඔවුන් සීමාව ඉක්ම වූවා සේ නුඹලාත් සීමාව ඉක්ම වන්න. අල්ලාහ්ට බිය වන්නග (තමාට) බිය බැතිමත් වන අය සමඟ අල්ලාහ් සිටින බව දැන ගන්න.

2 : 195

අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයේ වියදම් කරන්න. නුඹලාගේ අත් වලින් ම විනාශය සොයා නොගන්න. යහපත් ක්‍රියා කරන්න. අල්ලාහ් යහපත් ක්‍රියා කරන්නන් ප්‍රිය කරයි.

2 : 196

අල්ලාහ් වෙනුවෙන් හජ් හා උම්රා පරිපූර්ණ කරන්නග නුඹලා බාධා කරනු ලැබුවෙහු නම් නුඹලාට දිය හැකි බිලි පුදන සත්ත්වයකු (කුර්බාන් කරන්නග) බිලි පුදන සත්ත්වයා ඊට නියමිත තැනට ළඟා වන තෙක් නුඹලාගේ හිස් මුඩු නොකරන්නග නුඹලා අතුරින් කෙනෙක් රෝගීව සිටින්නේ නම් හෝ හිසෙහි කිසියම් පීඩාවකින් පෙළෙන්නේ නම් හෝ (කලින් හිස මුඩු කර ගත හැකිය). ඊට ප්‍රතිකර්මයක් වශයෙන් උපවාසයක් හෝ සදකාවක් හෝ බිලි දීමක් හෝ කළ හැකියග භීෂණයෙන් තොර තත්වයක් උදා වූ විට නුඹලා අතුරින් හජ් හා උම්රා තමත්තුඋ56 ක්‍රමයට ඉටු කරන්නා ඔහුට දිය හැකි බිලි පුදන සත්ත්වයකු (බිලි දිය යුතුය).56 යමෙකුට (බිලි පුදන සත්ත්වයකු) සොයා ගත නොහැකි වී නම් ඔහු හජ් ඉටු කරන විට දින තුනක් ද (නිවස වෙත) ආපසු පැමිණි විට දින හතක් ද උපවාසය රැකිය යුතුයග මෙමගින් දහය සම්පූර්ණ වනු ඇත. මෙ(ම විශේෂ සහන)ය අදාළ වන්න් කවරෙකුගේ පවුලේ අය මස්ජිදුල් හරාම්හි වාසය නොකළේ ද ඔහුට ය. අල්ලාහ්ට බිය වන්න. දඩුවම් දීමෙහිලා අල්ලාහ් ඉතා දරුණු බව දැන ගන්න.

2 : 197

හජ් (කර්තව්‍ය සඳහා අදාළ කාලය) දන්නා මාසයන් ය.7 එම මාසයන්හි (තමා කෙරෙහි) හජ් ඉටු කිරීම නියම කර ගත් කෙනෙක් හජ් ඉටු කිරීමේ දී සංවාසයෙහි යෙදීම හෝ වැරදි කිරීම හෝ විතණ්ඩ වාද කිරීම හෝ නොකළ යුතුයග නුඹලා කවර යහපතක් සිදු කළත් අල්ලාහ් එය දනියිග (හජ් ඉටු කිරීමට) අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය රැස් කරන්න. රැස් කළ යුතු දේවලින් අති විශිෂ්ට දේ වන්නේ (දේව) බිය බැතියයි. බුද්ධිමතුනි, මට ම බියවන්න.

2 : 198

(හජ් ඉටු කිරීමේ දී වෙළෙඳාම තුළින්) නුඹලාගේ දෙවියන්ගේ දයාව සෙවීම නුඹලා කෙරෙහි වරදක් නොවේ.58 අරෆාත් එළිමහන් භූමියෙන් නුඹලා ආපසු එන විට මස්හරුල් හරාම් හි අල්ලාහ් සිහි කරන්න. ඔහු නුඹලාට මග පෙන්වූ අයුරින් ඔහු සිහි කරන්න. මීට පෙර නුඹලා මග වරදවා ගෙන සිටියෙහු ය.

2 : 199

ඉක්බිතිව ජනතාව කොතැනක සිට ජිටත් වන්නේ ද එතැනින් නුඹලාත් පිටත් වන්න.59 අල්ලාහ්ගෙන් ක්ෂමාව අයැදින්න. අල්ලාහ් ක්ෂමා කරන්නෙකි, අසම සම දයාවන්තයෙකි.

2 : 200

නුඹලාගේ වත් පිළිවෙත් අවසන් කිරීමේ දී නුඹලා නුඹලාගේ මුතුන් මිත්තන් සිහි කරන්නා සේ නැතහොත් ඊටත් වඩා අධිකව අල්ලාහ් සිහි කරන්න. “අපේ දෙවියනි, මෙලොවෙහි අපට (යහපත) සලසනු මැනවැ!”යි අසන්නා ද මිනිසුන් අතර සිටියි. ඔහුට පරලොවෙහි1 කිසිඳු භාග්‍යයක් නැත.

2 : 201

“අපේ දෙවියනි, මෙලොවෙහි ද අපට යහපතක් සලසනු මැනව! පරලොවෙහි1 ද යහපතක් (සලසනු මැනව!) නිරයේ වේදනාවෙන් අප ආරක්ෂා කරනු මැනවැ”යි ප්‍රකාශ කරන්නෝ ද මිනිසුන් අතර සිටිති.

2 : 202

ඔවුනට ඔවුන් උපයාගත් දැයින් කොටසක් ඇත. අල්ලාහ් ශීඝ්‍රයෙන් ගණන් විමසන්නා ය.

2 : 203

නියමිත දිනයන්හි අල්ලාහ් සිහි කරන්න. යමෙක් දින දෙකකින් ඉක්මන් වන්නේ ද ඔහු කෙරෙහි කිසිඳු වරදක් නැත. යමෙක් ප්‍රමාද වන්නේ ද ඔහු කෙරෙහි ද වරදක් නැත.60 (මෙය දෙවියන්ට) බිය බැතිමත් වන අයට අදාළ යග අල්ලාහ්ට බිය වන්න. නුඹලා ඔහු වෙත එක් රැස් කරනු ලබන බව දැන ගන්න.

2 : 204

ඔබේ සිත් ඇද ගන්නා ලෙසින් මෙලෝ ජීවිතය ගැන කථා කරන, දරුණු තර්කන හැකියාවක් තිඛෙන තැනැත්තා ද මිනිසුන් අතර සිටියි. තම සිතෙහි තිඛෙන දැයට අල්ලාහ් ද සාක්ෂි ලෙස තබයි.

2 : 205

ඔහු (ඔඛෙන්) පිටත් වූ වහාම පොළොවෙහි අවුල් ඇති කිරීමට ද අස්වනු හා ජීවිත විනාශ කිරීමට ද වෙර දරයි. අල්ලාහ් අවුල් ඇති කිරීම ප්‍රිය නොකරයි.

2 : 206

“අල්ලාහ්ට බිය වන්නැ”යි ඔහුට පවසනු ලබන විට ඔහුගේ ගර්වය ඔහු පාපයෙහි ගිල්වා දමයි. ඔහුට නිරය ප්‍රමාණවත් ය. එය ඉතා නරක නවාතැනකි.

2 : 207

අල්ලාහ්ගේ තෘප්තිය අපේක්ෂාවෙන් සිය දිවිය ම කැප කරන අය ද මිනිසුන් අතර සිටිති. අල්ලාහ් වහලූන් කෙරෙහි අනුකම්පාව දක්වන්නෙකි.

2 : 208

විශ්වාස කළ අයවලූනි, ඉස්ලාමයට සම්පූර්ණයෙන් ම පිවිසෙන්න.ෂෛතාන්ගේ පා සටහන් අනුගමනය නොකරන්න. ඔහු නුඹලාට ප්‍රකට සතුරෙකි.

2 : 209

නුඹලා වෙත පැහැදිලි සාධක පැමිණි පසු නුඹලා පෙරළුණෙහු නම් අල්ලාහ් අබිබවන්නෙකු බවත් ප්‍රඥාවන්තයෙකු බවත් දැන ගන්න.

2 : 210

අල්ලාහ්61 ද සුර දූතයින් ද153 වලාකුළු සමූහයන්හි පැමිණ (ඔවුන්ගේ) කටයුතු අවසන් කළ යුතු යැයි ඔවුහු අපේක්ෂා කරන්නෝ ද? සියලූ කටයුතු ගෙන එනු ලබන්නේ අල්ලාහ් වෙතට ය.

2 : 211

ඔවුනට කොපමණ පැහැදිලි සාධක පිරිනැමුවෙමු දැයි ඉස්රායීල්ගේ දරුවන්ගෙන් අසන්න. යමෙක් ඔහු වෙත අල්ලාහ්ගේ අනුග්‍රහය පැමිණි පසු එය වෙනස් කරන්නේ ද අල්ලාහ් දඬුවම් දීමෙහි ලා ඉතා දරුණු ය.

2 : 212

(එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කරන්නන්ට ලෞකික ජීවිතය අලංකෘත කර ඇත. ඔවුහු විශ්වාස කළ අයට විහිළු කරති. (දෙවියන්ට) බිය බැතිමත් වන අය කියාමත් දින1 ඔවුනට ඉහළින් සිටිති. අල්ලාහ් සිතූ අයට අසීමිත ව පිරිනමයි.

2 : 213

මිනිසුන් එකම ජන සමාජයක් වූහග අවවාද කිරීමට ද සුබාරංචි කීමට ද අල්ලාහ් නබිවරුන් එවීයග මිනිසුන් ප්‍රතිවිරුද්ධ වූ දැයෙහි ඔවුන් අතර විනිශ්චය කරනු පිණිස ඔවුන් සමඟ සත්‍යයෙන් යුත් ධර්ම ග්‍රන්ථය පහළ කළේය. පැහැදිලි සාධක පැමිණි පසුත් ධර්ම ග්‍රන්ථය පිරිනමන ලද අය27 එහි ප්‍රතිවිරුද්ධ වූහ. (මෙයට හේතුව) ඔවුන් අතර හටගත් ඊර්ෂ්‍යාවයි. ඔවුන් ප්‍රතිවිරුද්ධ වූ දැයෙහි සත්‍යය කුමක් දැයි අල්ලාහ් විශ්වාස කළ අයට ඔහුගේ කැමැත්ත පරිදි පෙන්වා දුන්නේ ය. අල්ලාහ් තමා සිතූ අය සෘජු මාර්ගයකට යොමු කරයි.

2 : 214

නුඹලාට පෙර සිටි අයට හට ගත්තා සේ නුඹලාට ද හට නොගෙන ස්වර්ගයට පිවිසිය හැකි යැයි නුඹලා සිතන්නෙහු ද? ඔවුනට දුගී භාවය ද ශෝකය ද හට ගැණින. අල්ලාහ්ගේ පිහිට කවර මොහොතේ දැයි (ධර්ම) දූතයා ද ඔහු සමඟ සිටි විශ්වාස කළ අය ද ප්‍රකාශ කරන තරමට පීඩාවට පත් කරනු ලැබූහ. දැන ගන්න: අල්ලාහ්ගේ පිහිට ඉතා සමීපයේ ඇත.

2 : 215

“තමන් වියදම් කළ යුත්තේ කුමක් දැ”යි ඔවුහු ඔඛෙන් විමසති. “යහපත් දැයින් නුඹලා කවරක් වියදම් කළත් දෙමාපියන්, ඥාතීන්, අනාථයින්, දුගීන් හා හිකුණ්ටිකයින්206 උදෙසා (වැය කළ යුතුය). නුඹලා කවර යහපතක් සිදු කළත් අල්ලාහ් ඒ ගැන සර්වඥයෙක් යැ”යි පවසන්න.62

2 : 216

නුඹලාට පිළිකුල් වූව ද සටන් කිරීම නුඹලා කෙරෙහි අනිවාර්ය කරන ලදී. නුඹලා යමක් පිළිකුල් කළ හැකිය. නමුත් එය නුඹලාට යහපතක් විය හැකිය. නුඹලා යමක් ප්‍රිය කළ හැකිය. නමුත් එය නුඹලාට අයහපතක් විය හැකිය. අල්ලාහ් දනියි. නුඹලා නොදන්නෙහු ය.53

2 : 217

පුණ්‍ය වූ මාසයෙහි55 සටන් කිරීම ගැන ඔඛෙන් විමසතිග “එහි සටන් කිරීම මහා පාපයකිග අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයෙන් හා මස්ජිදුල් හරාමයෙන් (අන් අය) වැළැක්වීම ද ඔහු පිළිගැනීමට ප්‍රතික්ෂේප කිරීම ද ඊට (මස්ජිදුල් හරාමයට) හිමි අය ඉන් පිට මං කිරීම ද අල්ලාහ් හමුවේ මීටත් වඩා බරපතළ (පාප ක්‍රියාවන්)ය. කෝලාහලය ඝාතනයට වඩා බරපතළයැ”යි පවසන්නග ඔවුනට හැකි නම් ඔවුන් නුඹලාගේ ධර්මයෙන් නුඹලා හරවන තෙක් නුඹලා සමඟ නොනවත්වා ම සටන් කරමින් සිටිති. නුඹලාගෙන් යම් කෙනෙක් තම ධර්මයෙන් හැරී (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කරන්නෙකු ලෙස මරණයට පත් වුයේ නම් එවැන්නන්ගේ ක්‍රියා මෙලොවදීත් පරලොවෙදීත්1 නිෂ්ඵල වනු ඇත. ඔවුහු නිරාවාසිහු ය. ඔවුහු එහි සදාකාලීනව සිටිති.

2 : 218

විශ්වාස කොට හිජ්රත්460 කර අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයේ ධර්ම සටන සිදු කළ අය අල්ලාහ්ගේ දයාව අපේක්ෂා කරති. අල්ලාහ් ක්ෂමා කරන්නෙකි, අසම සම යාවන්තයෙකි.

2 : 219,220

සුරා පානය හා සූදූ කෙළිය ගැන ඔඛෙන් විමසති. “ඒ දෙකෙහි ම අති මහත් විනාශයක් ද මිනිසුන්ට ප්‍රයෝජන කිහිපයක් ද ඇත. ඒ දෙකෙහි ම ඇති විනාශය, එහි ප්‍රයෝජනයට වඩා මෙලොවෙහිත් පරලොවෙහිත්1 සුවිශාල යැ”යි පවසන්න,116 ඔවුහු “තමන් වියදම් කළ යුත්තේ කුමක් දැ”යි ඔඛෙන් විමසති. අතිරේකව තිඛෙන දේ” යැයි පවසන්න. නුඹලා සිතනු පිණිස අල්ලාහ් තම වැකි නුඹලාට මෙසේ පැහැදිලි කරයි. අනාථයින් පිළිබඳව ද ඔඛෙන් විමසති. “ඔවුනට යහපතක් සිදු වන ලෙසින් කටයුතු කිරීම ඉතා යහපත් ය. නුඹලා ඔවුන් සමඟ එක්ව ජීවත් වුවහොත් ඔවුහු නුඹලාගේ සොහොයුරෝ ය. අල්ලාහ් ක්‍රමවත් කරන්නා හා දූෂණය කරන්නා ගැන දනියි. අල්ලාහ් සිතා ඇත්නම් නුඹලා දුෂ්කරතාවට පත් කරන්නට තිබුණි. අල්ලාහ් අබිබවන්නෙකිත ප්‍රඥාවන්තයෙකි” යැයි පවසන්න! 26

2 : 221

සමානයන් කල්පනය කරන ස්ත්‍රීන් විශ්වාස කරන තෙක් ඔවුන් විවාහ කර නොගන්නග සමානයන් කල්පනය කරන ස්ත්‍රීයක් නුඹලාගේ සිත් කෙතරම් වසඟ කළත් ඇයට වඩා විශ්වාස කරන වහල් ස්ත්‍රියක් උතුම් ය. සමානයන් කල්පනය කරන පුරුෂයින් විශ්වාස කරන තෙක් ඔවුනට (නුඹලාගේ ස්ත්‍රීන්) විවාහ කර නොදෙන්න. සමානයන් කල්පනය කරන පුරුෂයින් නුඹලාගේ සිත් කෙතරම් වසඟ කළත් ඔහුට වඩා විශ්වාස කරන වහලෙක් උතුම් ය. ඔවුහු නුඹලා නිරා ගින්න වෙත කැඳවති. අල්ලාහ් තම කැමැත්ත පරිදි ස්වර්ගයට හා ක්ෂමාව වෙත නුඹලා කැඳවයි. ඉගැන්මක් ලබනු පිණිස (දෙවියන්) තම වැකි මිනිසුන්ටපැහැදිලි කරයි.91

2 : 222

ඔවුහු මාස් ශුද්ධිය පිළිබඳව ඔඛෙන් විමසති.48 එය පීඩාවකි. එබැවින් මාස් ශුද්ධි කාලය තුළ (සංවාසයේ නොයෙදී) ස්ත්‍රීන්ගෙන් වැළකෙන්න. ඔවුන් පිරිසිදු වන තෙක් ඔවුනට ළං නොවන්න. ඔවුන් පිරිසිදු වුවහොත් අල්ලාහ් නුඹලාට අණ කර ඇති පරිදි ඔවුන් වෙත යන්නග අල්ලාහ් ශිෂ්ට වන්නන් ප්‍රිය කරයි. පිරිසිදුව සිටින්නන් ද ප්‍රිය කරයි.

2 : 223

නුඹලාගේ භාර්යාවන් නුඹලාට වගා බිම් ය. නුඹලාට රිසි සේ නුඹලාගේ වගා බිම් කරා යන්න.63 නුඹලා වෙනුවෙන් (යහපත් ක්‍රියා) පෙරාතුව ඉදිරිපත් කරන්න. අල්ලාහ්ට බිය වන්න. නුඹලා ඔහු හමු වීමට488 සිටින බව දැන ගන්න. විශ්වාස කළ අයට සුබාරංචි කියන්න.

2 : 224

යහපත සිදු කිරීමට ද (දෙවියන්ට) බිය බැතිමත් වීමට ද ජනතාව අතර යහ සමගිය ඇති කිරීමට ද නුඹලාගේ දිව්රුම් තුළින් අල්ලාහ්ව බාධකයක් කර නොගන්නග64 අල්ලාහ් සවන් දෙන්නෙකි,488 සර්වඥයෙකි.

2 : 225

නුඹලාගේ දිව්රුම් වලින් නිෂ්ඵල දෑ වෙනුවෙන් අල්ලාහ් නුඹලාට දඬුවම් නොකරයිග නමුත් නුඹලාගේ සිත් ස්ථිර කළ දෑ හේතු කොට ගෙන ම ඔහු නුඹලාට දඬුවම් කරයි. අල්ලාහ් ක්ෂමා කරන්නෙකි. ඉවසිලිවන්තයෙකි.64

2 : 226

තම භාර්යාවන් සමඟ සංවාසයෙහි නොයෙදෙන්නේ යැයි දිවුරන අයට සිවු මසක ඉඩ ප්‍රස්තාවක් ඇතග65 ඔවුන් (දිවුරුමෙන් මිදී) ආපසු පැමිණියේ නම් අල්ලාහ් ක්ෂමා කරන්නෙකිත අසම සම දයාවන්තයෙකි.

2 : 227

දික්කසාද කිරීමෙහි ලා66 ඔවුන් ස්ථිරව සිටියේ නම් අල්ලාහ් සවන් දෙන්නෙකිත488 සර්වඥයෙකි.

2 : 228

දික්කසාද66 කරන ලද ස්ත්‍රීන් මාස් ශුද්ධි තුනක කාලයක් (වෙනත් විවාහයක් සිදු නොකර) බලාපොරොත්තුවෙන් යුතුව සිටිය යුතුය. ඔවුන් අල්ලාහ් සහ අවසාන දිනය1 ගැන විශ්වාස කර සිටියේ නම් තම ගර්භාෂයන් තුළ අල්ලාහ් නිර්මාණය කර තිඛෙන දේ සැඟවීමට ඔවුනට අවසර නැතග දෙදෙනා ම යහ සමගියක් ප්‍රිය කළේ නම් (එම කාලය) තුළ ඔවුන් ආපසු එක් කර ගැනීමේ පූර්ණ අයිතිය ඔවුන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයින්ට ඇතග ස්ත්‍රීන්ට යුතුකම් තිඛෙන්නා සේ ඔවුනට නිසි පරිදි අයිතිවාසිකම් ද ඇතග එහෙත් ඔවුන්ට වඩා පුරුෂයින්ට උසස්කමක් ඇත. අල්ලාහ් අබිබවන්නෙකි, ප්‍රඥාවන්තයෙකි.

2 : 229

මෙසේ දික්කසාද වීම66 දෙවරක් ය. (මින් පසු) නිසි පරිදි එක්ව ජීවත් විය හැකිය. නැතහොත් යහපත් ලෙසින් අත් හැර දැමිය හැකිය. නුඹලා භාර්යාවන්ට දුන් දැයින් කිසිවක් ආපසු ගැනීමට නුඹලාට අවසර නැතග එම දෙදෙනා ම (එක්ව ජීවත් වන විට) අල්ලාහ්ගේ සීමාවන් පිහිටුවා ගත නොහැකි වේ යැයි බිය වුවහොත් මිස, එම දෙදෙනා ම (එක්ව ජීවත් වන විට) අල්ලාහ්ගේ සීමාවන් පිහිටුවා ගත නොහැකිවේ යැයි නුඹලා බිය වුවහොත් ඇය (මහ්රයෙන්) වන්දියක් වශයෙන් යමක් පිරිනමා වෙන් වීම දෙදෙනා කෙරෙහි ම වරදක් නොවේ.402 මේවා අල්ලාහ්ගේ සීමාවන් ය. එබැවින් ඒවා නොඉක්මවන්න. අල්ලාහ්ගේ සීමාවන් ඉක්ම වන්නෝ අපරාධකරුවෝ ය.

2 : 230

(දෙවරක් දික්කසාද වී66 නැවත එක් වූ පසු තෙවන වරත්) ඔහු ඇය දික්කසාද කළේ නම් ඇය වෙනත ස්වාමි පුරුෂයෙකු විවාහ කර ගන්නා තෙක් ඇය ඔහුට අනුමත කරන ලද ස්ත්‍රියක් නොවන්නී ය. (දෙවැනි ස්වාමි පුරුෂයා වන) ඔහු ද ඇය දික්කසාද කර (නැවත පළමු ස්වාමි පුරුෂයා හා ඇය යන) දෙදෙනා ම අල්ලාහ්ගේ සීමාවන් පිහිටුවා ගත හැකි වේ‍ යැයි අදහස් කළේ නම් (නැවත විවාහය තුළින්) එක් වීම ඔවුන් දෙදෙනා කෙරෙහි වරදක් නොවේ. මේවා අල්ලාහ්ගේ සීමාවන් ය. අවබෝධ කර ගන්නා ජනතාවට ඔහු මේවා පැහැදිලි කරයි.

2 : 231

නුඹලා ස්ත්‍රීන් දික්කසාද කළෙහු නම්66 ඔවුන් තමන්ට අදාළ කාල සීමාව අවසන් කිරීමට පෙර නිසි පරිදි ඔවුන් එක් කර ගන්න. නැතහොත් නිසි පරිදි අත් හැර දමන්න. ඔවුන්ට වධ හිංසා කර සීමාව ඉක්ම වනු පිණිස ඔවුන් එක් කර නොගන්න. මෙසේ සිදු කරන්නා තමාට ම අපරාධ කර ගත්තේ යග අල්ලාහ්ගේ වැකි විහිළුවක් සේ ගන්න. අල්ලාහ් නුඹලාට දුන් අනුග්‍රහය ද නුඹලා වෙත ධර්ම ග්‍රන්ථය හා ප්‍රඥාව67 පහළ කළ සැටි ද සිහි කරන්නග අල්ලාහ් මේ පිළිබඳව නුඹලාට අනුශාසනා කරයි. අල්ලාහ්ට බිය වන්නග අල්ලාහ් සියලූ දේ පිළිබඳව සර්වඥයකු බව දැන ගන්න.

2 : 232

නුඹලා ස්ත්‍රීන් දික්කසාද66 කළ පසු ඔවුන් තම කාල සීමාව69 සම්පූර්ණ කළහොත් ඔවුන් (තමන් ප්‍රිවකරන) පුරුෂයින්ට කැමති වී නිසි පරදි විවාහ කර ගැනීම නොවළක්වන්නග403 නුඹලා අතුරින් අල්ලාහ් සහ අවසාන දිනය1 ගැන විශ්වාස කරන්නන්ට මෙසේ අනුශාසනා කරනු ලැබේ. මෙය නුඹලාට පිරිසිදු යත පිවිතුරු ය. අල්ලාහ් දනියි. නුඹලා නොදන්නෙහු ය.66

2 : 233

කිරි පෙවීමේ කාලය සම්පූර්ණ කළ යුතුයැයි ප්‍රිය කරන (ස්වාමි) පුරුෂයෙකු වෙනුවෙන් (දික්කසාද කරන ලද) මව් වරුන් තම ළදරුවන්ට සම්පූර්ණ වසර දෙකක්314 කිරි පෙවිය යුතුයි.478 ඔවුනට නිසි පරිදි ආහාර හා ඇඳුම් සැපයීම ළදරුවාගේ පියා වෙත පැවරී ඇත. කිසිවෙකු ඔහුගේ ශක්තියට අනුව මිස දුෂ්කරතාවට පත් කරනු නොලැබේ.68 මව ඇගේ දරුවා හේතු කොටගෙන හෝ පියා ඔහුගේ දරුවා හේතු කොටගෙන හෝ දුෂ්කරතාවට පත් කරනු නොලබති.68 (ළදරුවාගේ පියා මරණයට පත් වූයේ නම්) මෙවැන්නක් (ඔහුගේ) උරුමක්කරුවන් වෙත පැවරේ. (මව්පිය) දෙදෙනා ම තමන් අතර අන්‍යෝන්‍ය සාකච්ඡාවෙන් හා ඒකමතික කැමැත්තෙන් කිරි පෙවීම නතර කිරීමට අදහස් කළේ නම් ඔවුන් දෙදෙනා කෙරෙහි කිසිඳු වරදක් නැත. නුඹලාගේ ළදරුවන්ට (කිරි මවක් ලවා) කිරි දිය යුතුයැයි නුඹලා අදහස් කළෙහු නම් (වැදූ මවට) දිය යුතු දේ නිසි පරිදි ලබා දුනහොත් නුඹලා කෙරෙහි කිසිඳු වරදක් නැත. අල්ලාහ්ට බිය වන්න. අල්ලාහ් නුඹලා කරන දේ බලන්නෙකු488 බව දැන ගන්න.

2 : 234

නුඹලා අතුරින් යම් කෙනෙක් භාර්යාවක් හැර දමා මරණයට පත් වුයේ නම් (නැවත විවාහ නොවී)‍ සිව් මසක් හා දින දහයක් බලාපොරොත්තුවෙන් යුතුව සිටිය යුතුය. 69 එම කාල සීමාව සම්පූර්ණ කළේ නම් ඔවුන් තම විෂයෙහිලා නිසි පරිදි තීරණයක් ගැනීම සම්බන්ධයෙන් නුඹලා කෙරෙහි කිසිඳු වරදක් නැත.403 අල්ලාහ් නුඹලා කරන දේ ගැන ප්‍රවීණයෙකි.

2 : 235

(බලාපොරොත්තුවෙන් යුතුව සිටින කාල සීමාව තුළ දී) නුඹලා ඔවුන් විවාහ කර ගැනීමට සිතීම හෝ ඉඟියෙන් විවාහ ගිවිස ගැනීම හෝ නුඹලා කෙරෙහි වරදක් නැත.404 නුඹලා ඔවුන් (සිතින්) ප්‍රිය කිරීම අල්ලාහ් දනියි. යහපත් වචන ප්‍රකාශ කිරීම මිස රහසින් ඔවුනට පොරොන්දු නොදෙන්නග නියමිත කාලය69 අවසන් වන තෙක් ඔවුන් විවාහ කර ගැනීමේ ගිවිසුම ඇති කිරීමට තීරණය නොකරන්න. නුඹලා තුළ ඛෙන දේ අල්ලාහ් දන්නා බව දැනගෙන ඔහුට බිය වන්න. අල්ලාහ් ක්ෂමා කරන්නෙකු බවත් ඉවසිලිවන්තයෙකු බවත් දැන ගන්න.

2 : 236

නුඹලා ඔවුන් ස්පර්ශ නොකර සිටිය දී හෝ ඔවුනට දිය යුතු මහ්ර්108 ප්‍රමාණය තීරණය නොකර සිටිය දී හෝ දික්කසාද කිරීම නුඹලා කෙරෙහි වරදක් නැතග66 පොහොසතා ඔහුගේ වත්කමට අනුව දිළින්දා ඔහුගේ වත්කමට අනුව ද නිසි පරිදි ඔවුන්ට පහසුකම් සපයන්නග මෙය සත් පුරුෂයින් කෙරෙහි (පැවරී ඇති) යුතුකමකි.74

2 : 237

නුඹලා ඔවුනට දිය යුතු මහ්ර්108 ප්‍රමාණය තීරණය කොට ඔවුන් ස්පර්ශ කිරීමට පෙර දික්කසාද කළේ නම් නිශ්චය කළ දැයින් අඩක් දිය යුතුය. එම ස්ත්‍රීන් හෝ විවාහ ගිවිසුමෙහි බලය සතු (ස්වාමි) පුරුෂයා හෝ ත්‍යාගශීලිව කටයුතු කළේ නම් මිස, (පුරුෂයින් වන) නුඹලා ත්‍යාගශීලී වීම70 දේව බිය බැතියට ඉතා සමීප යග නුඹලා අතර (ඇතැමුන් කෙරෙහි) පවතින උසස්කම අමතක නොකරන්න. අල්ලාහ් නුඹලා කරන දේ ගැන බලන්නෙකි.468

2 : 238

සලාතයන් ද මධ්‍යම සලාතය ද71 ආරක්ෂා කර ගන්න.361 අල්ලාහ්ට අවනත වී සිට ගන්න.

2 : 239

නුඹලා භීතියෙන් පසුවේ නම් පා ගමනේ යෙදී සිටිය දී හෝ වාහන මත සිටිය දී හෝ (සලාතය ඉටු කළ හැකිය). භීෂණයෙන් තොර තත්ත්වයක් උදා වූ විට නුඹලා නොදැන සිටි දේ නුඹලාට ඉගැන්වූ පරිදි72 අල්ලාහ් සිහි කරන්න.

2 : 240

නුඹලා අතුරින් යම් කෙනෙක් භාර්යාවන් හැර දමා මරණයට පත් වුයේ නම් වසරක් ගත වන තෙක් ඔවුන් (නිවසින්) පිටුවහල් නොකර පහසුකම් සැපයිය යුතු යැයි අන්තිම කැමැත්ත ප්‍රකාශ කළ යුතුයග405 තම විෂයෙහි යහපත් තීරණයක් ගෙන ඔවුන් කැමැත්තෙන් (නිවසින්) පිට වූයේ නම් නුඹලා කෙරෙහි කිසිඳු වරදක් නැත. අල්ලාහ් අබිබවන්නෙකිත ප්‍රඥාවන්තයෙකි.

2 : 241

දික්කසාද කරන ලද ස්ත්‍රීන්ට66 නිසි පරිදි පහසුකම් සැපයිය යුතුය. මෙය (දෙවියන්ට) බිය බැතිමත් වන අය කෙරෙහි යුතුකමකි.74

2 : 242

නුඹලා වටහා ගනු පිණිස අල්ලාහ් තම වැකි නුඹලාට මෙසේ පැහැදිලි කරයි.

2 : 243

මරණයට බියෙන් තම ගම්මාන වලින් පිට වූ අය ගැන ඔබ නොදන්නෙහි ද? ඔවුහු දහස් ගණනින් සිටිය හ. අල්ලාහ් ඔවුනට මරණයට පත්වන්නැයි20 පැවසීය. ඉන් පසු ඔවුනට ඔහු ජීවය දුන්නේ ය. අල්ලාහ්මිනිසුන් කෙරෙහි දයාව ඇත්තෙකි. නමුත් මිනිසුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් කෘතඥ නොවෙති.

2 : 244

අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයෙහි සටන් කරන්න. අල්ලාහ් සවන් දෙන්නෙකු බවත් 488 සර්වඥයෙකු බවත්දැන ගන්න.53

2 : 245

අල්ලාහ් වෙනුවෙන් අලංකාරණයක්75 පිරිනමන්නේ කවරෙක් ද? ඔහුට එය කිහිප ගුණයකින් (අල්ලාහ්) වර්ධනය කරයිග අල්ලාහ් අඩුවෙන් ද පිරිනමයි. වැඩියෙන් ද පිරිනමයි. නුඹලා නැවත ඔහු වෙතට ගෙනඑනු ලබන්නෙහු ය.

2 : 246

මූසාගෙන් පසුව ඉස්රායීල්ගේ දරුවන් අතුරින් (බිහි වූ) ජන සමාජයක් ගැන ඔබ නොදන්නෙහි ද? “අපට පාලකයෙකු පත් කරන්න.අපි අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයේ සටන් කරන්නෙමු” 76යි ඔවුහු තම නබි වරයාට පැවසූ හග “නුඹලාට සටන් කිරීම අනිවාර්ය කරනු ලැබුවහොත් සටන් නොකොට වැළකෙන්නෙහු දැ?”යි ඔහු ඇසීය. “අපේ ගම්මාන වලින් ද දරුවන්ගෙන් ද අප පිටු වහල් කරනු ලැබ සිටිය දී අල්ලාහ් මාර්ගයේ සටන් නොකර සිටීමට අපට කුමක් සිදුවී දැ?”යි ඔවුහු ඇසූ හ. ඔවුනට සටන් කිරීම අනිවාර්ය කරනු ලැබූ විට ඔවුන්ගෙන් සුළු පිරිසක් මිස (අන් අය) මග හැර ගියහග අල්ලාහ් අපරාධකරුවන් ගැන සර්වඥයෙකි.

2 : 247

“අල්ලාහ් තාලුත් නැමැත්තා නුඹලාට පාලකයෙකු ලෙස පත් කර ඇතැ”යි76 ඔවුන්ගේ නබිවරයා ඔවුනට පැවසීය. “අපි කෙරෙහි ඔහුට පාලන බලය තිබිය හැක්කේ කෙසේ ද? ඔහුටත් වඩා පාලනයට සුදුස්සෝ අපි වෙමු” ඔහුට ධන සම්පත්තියක් ද දෙනු ලැබී නැතැ”යි ඔවුහු පැවසූ හ. “අල්ලාහ් නුඹලාට ඉහළින් ඔහු තෝරා ගත්තේ යග ඔහුට අධ්‍යාපනයහා කාය (ශක්තිය) ද අධික ව පිරිනමා ඇත. අල්ලාහ් තමා සිතූ අයට බලය පිරිනමයිග අල්ලාහ් ත්‍යාගශීලි කෙනෙකිත සර්වඥයෙකි”යි ඔහු පැවසීය.

2 : 248

“ඔහුට බලය දෙනු ලැබුවාට සලකුණක් වශයෙන් නුඹලා වෙතට අලංකාර පෙට්ටියක් පැමිණෙනු ඇත.77 එහි නුඹලාගේ දෙවියන් වෙතින් (නුඹලාට) ශාන්තියක් ද ඇතග මූසාගේ පවුලේ අය සහ හාරූන්ගේ පවුලේ අය හැර දමා ගිය දැයින් ඉතිරි වූ දේ එහි තිඛෙනු ඇත. සුර දූතවරු එය උසුලා ගෙන එතිග නුඹලා විශ්වාස කළෙහු නම් එහි නුඹලාට සාධකයක් ඇතැ”යි ඔවුන්ගේ නබිවරයා ඔවුනට පැවසීය.

2 : 249

තාලුත් සේනාවන් සමඟ පිටත් වූ විට “අල්ලාහ් නුඹලා ගංගාවකින් පරික්ෂා කරනු ඇත.484 එහි පානයකරන්නා මා සතු කෙනෙක් නොවේ. එහි පානය කරන්නා මා සතු කෙනෙකි. අතින් පතක් පානය කරන්නා මිස” යැයි ඔහු පැවසීය. ඔවුන්ගෙන් සුළු පිරිසක් හැර (අන් අය) එයින් පානය කළහ. ඔහු ද ඔහු සමඟ සිටි විශ්වාස කළ අය ද එයින් එතෙර වූ විට “ජාලුත් සහ ඔහුගේ සේනාව සමඟ (සටන් කිරීමට) අද අපට ශක්තියක් නැතැ”යි ඔවුහු පැවසූහ” අල්ලාහ් හමු වීමට488 සිටින බව විශ්වාස කළ අය “කොපමණ කුඩා සේනාවන් විශාල සේනාවන් රැසක් අල්ලාහ්ගේ කැමැත්ත පරිදි ජය ගෙන තිබේ ද? අල්ලාහ් ඉවසිලිවන්තයින් සමඟ සිටින්නේ යැ”යි පැවසූ හ.

2 : 250

ඔවුහු යුද පිටියේ දී ජාලුත් සහ ඔහුගේ සේනා මුණ ගැසුණු විට “අපේ දෙවියනි, අප කෙරෙහි ඉවසීමේ ගුණය ඉසිනු මැනව! අපේ පාද ස්ථිර කරවනු මැනව! (ඔබ) ප්‍රතික්ෂේප කරන පිරිසට එරෙහිව අපට පිහිට වනු මැනවැ!”යි ප්‍රාර්ථනා කළහ.

2 : 251

(තාලුත් සේනාව) අල්ලාහ්ගේ කැමැත්ත පරිදි ඔවුන් පරාජය කළහ. දාවූද් ජාලුත්ව ඝාතනය කළේ ය. අල්ලාහ් ඔහුට බලය හා ප්‍රඥාව පිරිනැමීය. ඔහු සිතූ දේ ඔහුට ඉගැන්වීය. අල්ලාහ් මිනිසුන්ගෙන් ඇතැමුන් ලවා ඇතැමුන් නොවැළැක්වූයේ නම් පොළොව විනාශ වී යනු ඇතග නමුත් අල්ලාහ් ලෝ වැසියන් කෙරෙහි දයාව ඇත්තෙකි.

2 : 252

මේවා සත්‍යයෙන් යුත් අල්ලාහ්ගේ වැකි වේග (මුහම්මද්ල) අපි ඒවා ඔබට ප්‍රකාශ කරන්නෙමු. ඔබ දූතයින්ගෙන් කෙනෙකි.

2 : 253

මෙම දූතයින් අතුරින් ඇතැමුන් ඇතැමුන්ට වඩා අපි විශිෂ්ට කර ඇත්තෙමු. ඔවුනතුරින් ඇතැමුන් සමඟ අල්ලාහ් සම්භාෂණය කර ඇත.488 ඔවුනතුරින් ඇතැමුන් විවිධ තරාතිරම් වලින් උසස් කර ඇත.37 අපි මර්යම්ගේ පුත් ඊසාට පැහැදිලි ප්‍රාතිහාර්යයන් පිරිනැමුවෙමු. රූහුල් කුදුස්444 මගින් ඔහු ශක්තිමත් කළෙමු. දූතයින්ට පසුව පැමිණි අය තමන් වෙත පැහැදිලි සාධක පැමිණි පසුව ද අල්ලාහ් සිතා ඇත් නම් සටන් නොකරන්නට තිබුණි. නමුත් ඔවුහු ප්‍රතිවිරුද්ධ වූහග ඔවුනතර විශ්වාස කළ අය ද සිටිති. (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කරන අය ද සිටිති. අල්ලාහ් සිතා ඇත්නම් ඔවුන් සටන් නොකරන්නට තිබුණිග නමුත් අල්ලාහ් තමා ප්‍රිය කරන දේ කරයි.

2 : 254

විශ්වාස කළ අයවලූනි, ගනුදෙනුවක් හෝ මිත්‍රකමක් හෝ මැදිහත් වීමක්17 හෝ නොමැති දිනක්1 පැමිණීමට පෙර අපි නුඹලාට දුන් දැයින් (යහපත් මාර්ගයේ) වියදම් කරන්නග (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කරන්නෝ අපරාධකරුවෝ ය.

2 : 255

අල්ලාහ් හැර නැමදීමට සුදුස්සා වෙනත් කිසිවෙක් නොමැත. (ඔහු) සදා ජීවමානව සිටින්නා ය. ඔහුට මද නින්දක් හෝ තද නින්දක් හෝ හට නොගනීග අහස් හි තිඛෙන දැය ද පොළොවෙහි තිඛෙන දැය ද ඔහුට ම හිමියග ඔහුගේ අවසරයෙන් විනා ඔහු හමුවේ මැදහත් වී කථා කළ හැක්කේ කා හට ද?17 ඔවුන් ඉදිරියෙන් ඇති දැයත් පසු පසින් ඇති දැයත් ඔහු දනියි. ඔහු දැන සිටින දැයින් කිසිවක් ඔවුන් විසින් දැනගත නොහැකිය. ඔහු සිතූ දේ හැරග ඔහුගේ රාජාසනය අහස් හා පොළොව අන්තර්ගත කරයි. එදෙක ආරක්ෂා කිරීම ඔහුට අසීරු කාර්යයක් නොවේග ඔහු උත්කෘෂ්ට ය, මහානුභාවසම්පන්න ය.

2 : 256

මෙම ධර්මයෙහි කිසිඳු බල කිරීමක් නැතග දුර් මගෙන් යහ මග පැහැදිලි වියග අයහපත් බලවේ. ප්‍රතික්ෂේප කොට අල්ලාහ් ගැන විශ්වාස කරන්නා නොබි‍‍‍ඳෙන ශක්තිමත් කඹය අල්ලා ගත්තේ ය. අල්ලාහ් සවන් දෙන්නෙකිත488 සර්වඥයෙකි.

2 : 257

අල්ලාහ් විශ්වාස කළ අයට පිහිට වන්නා යග ඔහු අන්ධකාරයන්ගෙන් ආලෝකය වෙත ඔවුන් ගෙන එයි. අයහපත් බලවේ. (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කළ අයට පිහිට වන්නෝ වෙති. ඔවුහු ආලෝකයෙන් අන්ධකාරයන්429 වෙත ඔවුන් ගෙන යති. නිරාවාසීහු ඔවුහු මය. ඔවුහු එහි සදාකාලීන ව සිටිති.

2 : 258

තමාට අල්ලාහ් පාලනය පිරිනැමූ හෙයින් ඉබ්‍රාහිම් සමඟ ඔහුගේ දෙවියන් සම්බන්ධයෙන් වාද කළ තැනැත්තා ගැන ඔබ නොදන්නෙහි ද? “මාගේ දෙවියන් ජීවය දෙන්නා යත මරණයට පත් කරන්නායැ”යි ඉබ්‍රාහිම් ප්‍රකාශ කළ විට “මම ද ජීවය දෙන්නෙමි. මරණයට පත් කරන්නෙමි”යි ඔහු පැවසීය. “අල්ලාහ් ඉර නැගෙනහිරෙන් උදා කරයි. එබැවින් නුඹ එය බස්නාහිරෙන් උදා කරනු”යි ඉබ්‍රාහිම් පැවසීය. එවෙලෙහි ම (එකම දෙවියන්) ප්‍රතික්ෂේප කළ ඔහු තුෂ්ණිම්භූත විය. අල්ලාහ් අපරාධ කළ පිරිසට යහ මග පෙන්වන්නේ නැත.

2 : 259

නැතහොත් ගම්මානයක් පසු කරමින් ගිය තැනැත්තා ගැන (ඔබ නොදන්නෙහි ද?) එම ගම්මානය සහමුලින් ම ජනාවාස වී තිබුණි. “මෙම ගම්මානය විනාශ වූ පසුව අල්ලාහ් මෙය පණ ගන්වන්නේ කෙසේ දැ”යි ඔහු සිතීය. වහාම අල්ලාහ් ඔහු වසර සියයක් මරණයට පත් කළේ ය. පසු ව ඔහු පණ ගන්වා “කොපමණ දින ගණනක් ගත කළෙහි දැ”යි ඇසී ය. දිනක් හෝ දිනක සුළු කොටසක් ගත කර කර ඇත්තෙමි”යි ඔහු පැවසීය. “එසේ නොවේ. ඔබ වසර සියයක් ගත කළෙහි ය. ඔබේ ආහාරය හා පානය නරක් නොවී තිබීම දෙස බලන්න.406 (මරණයට පත්) ඔබේ බූරුවා දෙසත් බලන්න. ඔබ මිනිසුන්ට නිදර්ශනයක් වනු පිණිස (අපි මෙසේ කළෙමු). අපි (බූරුවාගේ) ඇට කටු රැස් කරන්නේ කෙසේ දැයි ද අපි එයට මාංශ පලඳවන්නේ කෙසේ දැයි ද බලන්නැ”යි (දෙවියන්) පැවසීයග ඔහුට පැහැදිලි වූ විට අල්ලාහ් සියලූ දේ කෙරෙහි බලසම්පන්නයෙකු බව මම අවබෝධ කර ගතිමි”යි පැවසීය.79

2 : 260

“මාගේ දෙවියනි, ඔබ මළවුන්පණ ගන් වන්නේ කෙසේ දැයි මට පෙන්වනු මැනවැ”යි ඉබ්‍රාහිම් ඉල්ලා සිටි විට “ඔබ විශ්වාස නොකළෙහිදැ?”යි (දෙවියන්) ඇසීය. එයට ඔහු “එසේ නොවේ. නමුත් මාගේ සිත නිසල වනු පිණිස යැ”යි පැවසීය. “පක්ෂීන් සතර දෙනෙකු අල්ලා ගන්න. උන කැබලි වලට කපා ඔබ ළඟ තබා ගන්න. පසුව ඒවාහි කොටසක් බැගින් එක් එක් කන්ද මත තබන්න. පසුව උන් කැඳවන්න. උන් ඔබ වෙත වේගයෙන් එනු ඇත. අල්ලාහ් අබිබවන්නෙකු බවත් ප්‍රඥාවන්තයෙකු බවත් දැන ගන්නැ”යි (දෙවියන්) පැවසීය.

2 : 261

අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයේ තමන්ගේ ධනය වැය කරන්නන්ගේ උපමාව ධාන්‍යයකි. එය කරල් සතක් හට ගන්වයි. සෑම කරලක ම ධාන්‍ය සියයක් ඇත. අල්ලාහ්, තමා සිතූ අයට තවත් කිහිප ගුණයකින් වර්ධනය කර පිරිනමයි. අල්ලාහ් ත්‍යාගශීලී කෙනෙකිත සර්වඥයෙකි.

2 : 262

අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයෙන් තමන්ගේ ධනය වැය කර තමන් වැය කළ දේ ගැන පසුව කියා පෑමෙන් හෝ පීඩා කිරීමෙන් හෝ තොරව සිටින්නන්ට ඔවුන්ගේ දෙවියන් වෙත ඔවුන්ගේ කුලිය ඇතග ඔවුනට කිසිඳු බියක් නැතග ඔවුන් දුක් වන්නේ ද නැත.

2 : 263

සදකාවක් කිරීමෙන් පසුව දිගින් දිගට ම පීඩා කිරීමට වඩා අලංකාර වචන ප්‍රකාශ කිරීම ද ක්ෂමා කිරීම ද වඩා යහපත් යග අල්ලාහ් අවශ්‍යතාවලින් තොරව වූ කෙනෙකිත485 ඉවසිලිවන්තයෙකි.

2 : 264

විශ්වාස කළ අයවලූනි, අල්ලාහ් සහ අවසාන දිනය1 ගැන විශ්වාස නොකර ජනතාවට පෙන්වීම සඳහා තමාගේ ධනය වැය කරන්නෙකු සේ කියා පෑමෙන් ද පීඩා කිරීමෙන් ද නුඹලාගේ සදකාවන් නිෂ්ඵල කර නොගන්න. ඔහුගේ උපමාව ඉහළින් පස් රැඳී ඇති ලිස්සන සුළු පර්වතයකි. ඒ මත වර්ෂාවක් ඇද හැලූණු විට එය මුඩු ර්වතයක් බවට පත් වෙයිග ඔවුන් වෙහෙස දැරූ කිසිවක් මත ඔවුනට ශක්තියක් නැත. (තමා) ප්‍රතික්ෂේප කරන පිරිසට අල්ලාහ් යහ මග පෙන්වන්නේ නැත.

2 : 265

අල්ලාහ්ගේ තෘප්තිය ලබා ගනු පිණිස ද තමන් තුළ ඇති ස්ථිර විශ්වාසය වෙනුවෙන් ද තමන්ගේ ධනය (යහපත් මාර්ගයේ) වැය කරන්නන්ගේ උපමාව උස් බිමක පිහිටි උයනකි. මහ වර්ෂාවක් ඇද හැලූණු විට එම උයන එහි පලදාව දෙගුණ කරයි. මහ වර්ෂාවක් නොමැති වූව දපොද වැස්සක් (ප්‍රමාණවත් ය.) අල්ලාහ් නුඹලා කරන දේ ගැන බලන්නෙකි.488

2 : 266

කෙනෙකුට රට ඉඳි හා මිදී උයනක් ඇත. ඒවා යටින් ගංගා ද ගලා බසියි. එහි සෑම පලතුරක් ම ඔහුට ඇත. ඔහුට දුර්වල දරු පරපුරක් සිටිය දී ඔහු මහලූ වියට පත් වෙයි. එවිට තද ගින්නක් සහිත කුණාටුවක් හමා එය (උයන) ගිනි බත් කරයි. නුඹලා අතුරින් යමෙක් මෙවන් තත්ත්වයක් පි්‍රය කරන්නේ ද? නුඹලා සිතනු පිණිස මෙසේ අල්ලාහ් නුඹලාට සාධක පැහැදිලි කරයි.

2 : 267

විශ්වාස කළ අයවලූනි, නුඹලා උපයා ගත් දැයෙහි පිරිසිදු දැයින් ද අපි නුඹලාට පොළොවෙන් බැහැර කළ දැයින් ද (යහපත් මාර්ගයේ) වියදම් කරන්න. ඇස් පියා ගනිමින් මිස නුඹලා කවරක් ලබා නොගන්නෙහු ද එවැනි බාල ද්‍රව්‍ය වියදම් කිරීමට නොසිතන්න. අල්ලාහ් අවශ්‍යතාවලින් තොර කෙනෙකු485 බවත් ප්‍රශංසනීය කෙනෙකු බවත් දැන ගන්න.80

2 : 268

ෂෛතාන් දරිද්‍රතාව ගැන නුඹලා බිය ගන්වයිග අශිෂ්ට සම්පන්න ක්‍රියා කිරීමට නුඹලා පොලඹවයි. නමුත් අල්ලාහ් තම ක්ෂමාව හා දයාව නුඹලාට පොරොන්දු වෙයි. අල්ලාහ් ත්‍යාගශීලී කෙනෙකි. සර්වඥයෙකි.

2 : 269

(අල්ලාහ්) තමා සිතූ අයට ප්‍රඥාව පිරිනමයි. ප්‍රඥාව පිරිනමනු ලැබූ තැනැත්තා යහපත රැසක් පිරිනමනු ලැබීය. බුද්ධිමතුන් මිස (අන් අය) නොසිතති.

2 : 270

නුඹලා යමක් (යහපත් මාර්ගයෙහි) වියදම් කළෙහු නම් හෝ යම් කිසි භාරයක් වූයෙහු නම් හෝ අල්ලාහ් එය දනියිග අපරාධකරුවන්ට කිසිඳු පිහිටවන්නෙක් නොමැත.

2 : 271

නුඹලා ප්‍රසිද්ධියේ සදකාවන් කළෙහු නම් එය යහපත් ය. එය (අනුන්ට) නොපෙන්වා දිළිඳුන්ට පිරිනැමුවහොත් එය නුඹලාට ඉතා යහපත් ය. (අල්ලාහ් මෙය) නුඹලාගේ පාපයන්ට ප්‍රතිකර්මයක් කරයි. අල්ලාහ් නුඹලා කරන දේ ගැන වීණයෙකි.

2 : 272

ඔවුන් යහ මගට යොමු කිරීම ඔබට පැවරී නැත.81 නමුත් තමා සිතූ අයට අල්ලාහ් යහ මග පෙන්වයි. නුඹලා යහපත් දැයින් කවරක් වියදම් කළත් එය නුඹලාට ම ය. අල්ලාහ්ගේ තෘප්තිය ලබා ගනු පිණිස මිස (අන් කිසිවකට) නුඹලා වියදම් නොකරන්නෙහු යග නුඹලා යහපත් දැයින් කවරක් වියදම් කළත් එය නුඹලාට සහමුලින් ම පිරිනමනු ලැබේ. නුඹලා අපරාධ කරනු නොලබන්නෙහු ය.

2 : 273

(දිවි පැවැත්මට ධනය රැස් කිරීම සඳහා) පොළොවෙහි ගමන් කිරීමට නොහැකිව අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයේ තමන් කැප කර ගත් දිළිඳුන්ට (සදකාවන්) හිමිය. (ඔවුන් ගැන) නොදත් කෙනෙක් (ඔවුන්ගේ) ආත්ම ගරුත්වය දැක ඔවුන් ධනවතුන් යැයි සිතනු ඇත. ඔවුන්ගේ සලකුණු වලින් ඔබ ඔවුන් හඳුනා ගන්නෙහි ය. ඔවුහු ජනතාවගෙන් බැගෑපත් ව නොඉල්ලති. නුඹලා යහපත් දැයින් කවරක් වියදම් කළත් අල්ලාහ් ඒ ගැන සර්වඥයෙකි.82

2 : 274

තම ධනය රෑ දහවල් රහසිගතව හා ප්‍රසිද්ධියේ (යහපත මාර්ගයෙහි) වැය කරන්නන්ට ඔවුන්ගේ දෙවියන් වෙත ඔවුන්ගේ කුලිය ඇත. ඔවුනට කිසිඳු බියක් නැතග ඔවුන් දුක් වන්නේ ද නැත.

2 : 275

පොලිය අනුභව කරන අය (පරලොවේ දී) ෂෛතාන් ස්පර්ශ කළ කෙනෙකු මෙන් උමතු වී නැගිටෙති.83 මෙයට හේතුව “වෙළෙඳාම පොලිය වැනි යැ”යි ඔවුන් ප්‍රකාශ කිරීමයි. අල්ලාහ් වෙළෙඳාම අනුමත කර පොලිය තහනම් කර ඇත. තම දෙවියන් වෙතින් තමාට උපදේශයක් පැමිණීමෙන් පසු (පොලී ගැනීමෙන්) වැළකෙන්නාට උකුත් වූ දේ හිමිය. ඔහු ගැන වූ තීරණය අල්ලාහ් වෙත ය. නැවත සිදු කරන අය නිරාවාසීහු ය. ඔවුහු එහි සදාකාලීන ව සිටිති.

2 : 276

අල්ලාහ් පොලිය විනාශ කරයි. සදකාවන් වර්ධනය කරයි. අල්ලාහ් අකෘතඥ කිසිඳු පවිටෙකු ප්‍රිය නොකරයි.

2 : 277

විශ්වාස කොටල යහපත් ක්‍රියා කරල සලාතය ඉටු කරල සකාතය ද පිරිනමන අයට ඔවුන්ගේ දෙවියන් වෙත ඔවුන්ගේ කුලිය ඇතග ඔවුනට කිසිඳු බියක් නැත. ඔවුන් දුක් වන්නේ ද නැත.

2 : 278

විශ්වාස කළ අයවලූනි, අල්ලාහ්ට බිය වන්න. නුඹලා විශ්වාස කළ අය නම් නුඹලාට ලැබිය යුතු පොලිය අත් හැර දමන්න.84

2 : 279

නුඹලා එසේ නොකළෙහු නම් අල්ලාහ් සහ ඔහුගේ දූතයාගෙන් යුද ප්‍රකාශයක් ස්ථර කර ගන්න. නුඹලා ශිෂ්ට වුවහොත් නුඹලාගේ මුල් මුදල නුඹලාට හිමිය. නුඹලා ද අපරාධ නොකළ යුතුයග නුඹලාට ද අපරාධ කරනු නොලැබේ.

2 : 280

ඔහු දුෂ්කරතාවෙන් පෙළෙන්නෙකු නම් ඔහුට පහසුව සැලසෙන තෙක් කල් දෙනු ලැබිය යුතුය. නුඹලා දැන ගන්නා අය නම් එය සදකාවක් කර දැමීම නුඹලාට යහපත් ය.73

2 : 281

නුඹලා අල්ලාහ් වෙත ආපසු ගෙන එනු ලබන දිනකට1 බිය වන්න. පසුව සෑම කෙනෙකුට ම ඔහු උපයා ගත් දේ සහමුලින් ම පිරිනමනු ලැබේග265 ඔවුහු අපරාධ කරනු නොලබති.

2 : 282

විශ්වාස කළ අයවලූනි. නියමිත කාල සීමාවක් නිශ්චය කොට නුඹලා එකිනෙකාට ණයක් දෙන විට එය ලියා තබන්න. 476 ලියන්නා නුඹලා අතර යුක්තිසහගත ව ලියත්වා! අල්ලාහ් තමාට ඉගැන් වූ අයුරින් ලිවීමට ලියන්නා ප්‍රතික්ෂේප නොකර ලියත්වා! ණය ගැතියා ලිවීමට උචිත වගන්ති ප්‍රකාශ කරත්වා! තම දෙවියන් වන අල්ලාහ්ට බිය වෙත්වා! එයින් කිසිවක් අඩු නොකළ යුතුය. ණය ගැතියා අවබෝධයක් නොමැති කෙනෙකු නම් හෝ දුර්වල කෙනෙකු නම් හෝ ලිවීමට උචිත පරදි ප්‍රකාශ කිරීමට නොහැකි කෙනෙකු නම් හෝ ඔහුගේ භාරකරු යුක්තිසහගතව ප්‍රකාශ කරත්වා! නුඹලාගේ පිරිමින්ගෙන් දෙදෙනෙකු සාක්ෂිකරුවන් ලෙස පත් කර ගන්න. පිරිමින් දෙදෙනෙකු නොමැති නම් සාක්ෂිකරුවන් ලෙස නුඹලා තෘප්තිමත් වන පිරිමියෙකු හා ස්ත්‍රීන් දෙදෙනක් (පත් කර ගන්න.) ඒ ස්ත්‍රීන් දෙදෙනාගන් එක් තැනැත්තියක් වරදවා ප්‍රකාශ කළහොත් අනෙක් තැනැත්තිය සිහිපත් කරවන්නී ය.85 කැඳවනු ලබන විට සාක්ෂිකරුවන් ප්‍රතික්ෂේප නොකළ යුතුය. සුළු වූවත් විශාල වූවත් (ණය බේරුම් කරන) නිශ්චිත කාල සීමාව ලියා තැබීමට උදාසීන නොවන්න. මෙය අල්ලාහ් හමුවේ යුක්තිසහගත යත සාක්ෂිය තහවුරු කිරීමට උචිත ය. එකිනෙකා කෙරෙහි සැක දුරු කිරීමට ද උචිත යග නුඹලා අතර එක ම තැන අවසන් වන වෙළඳ ගනුදෙනුවක් වුවහොත් මිස. (අත් පිට) වෙළඳ ගනුදෙනු ලියා තබා නොගැනීම නුඹලා කෙරෙහි වරදක් නොවේ. ගිවිසුමක් ඇති කර ගැනීමේ දී ද සාක්ෂිකරුවන් තබා ගන්න. ලියන්නෙකුට හෝ සාක්ෂිකරුවෙකුට හෝ කිසිඳු හිරිහැරයක් කරනු නොලැබිය යුතුය. එසේ කළෙහු නම් එය නුඹලා කෙරෙහි වරදකි. අල්ලාහ්ට බිය වන්නග අල්ලාහ් නුඹලාට උගන්වයි. අල්ලාහ් සියලූ දේ ගැන සර්වඥයෙකි.

2 : 283

නුඹලා ගමනක යෙදී සිටිය දී ලියන්නෙකු සොයාගත නොහැකි වී නම් උකසක් ලබාගත යුතුය. නුඹලා අතුරින් කෙනෙක් තවත් කෙනෙකු විශ්වාස කළේ නම් විශ්වාස කරනු ලැබූ තැනැත්තා තම විශ්වාසවන්තභාවය ඉටු කරත්වා! තම දෙවියන් වන අල්ලාහ්ට බිය වෙත්වා! නුඹලා (කිසිවිටෙක) සාක්ෂිය නොසැඟවිය යුතුය. එය සඟවන්නාගේ සිත පවිටු යග අල්ලාහ් නුඹලා කරන දේ පිළිබඳව සර්වඥයෙකි.

2 : 284

අහස් හි තිඛෙන දැය ද පොළොවෙහි තිඛෙන දැය ද අල්ලාහ්ට ම හිමිය. නුඹලා තුළ තිඛෙන දේ නුඹලා හෙළිදරව් කළත් සැඟවූවත් අල්ලාහ් ඒ ගැන නුඹලාගෙන් විමසනු ඇතග ඔහු තමා සිතූ අය ක්ෂමා කරයි. තමා සිතූ අයට දඩුවම් කරයි. අල්ලාහ් සියලූ දේ කෙරෙහි බලසම්පන්නයෙකි.

2 : 285

මෙම දූතයා (මුහම්මද්) තම දෙවියන් වෙතින් තමාට පහළ වූ දේ ගැන විශ්වාස කළේයග විශ්වාස කළ අය ද (මෙය විශ්වාස කළහ.) ඔවුහු සියල්ලෝ ම අල්ලාහ්ල ඔහුගේ සුර දූතයින්, ඔහුගේ ධර්ම ග්‍රන්ථ හා ඔහුගේ ධර්ම දූතයින් ගැන විශ්වාස කළහ. “අපි ඔහුගේ දූතයින්ගෙන් කිසිවෙකු අතර වෙනසක් නොදක්වමු,37 සවන් දුනිමුත අවනත වූයෙමු. අපේ දෙවියනිල ඔබේ ක්ෂමාව (අයැදින්නෙමු)ග අපේ යළි පිවිසුම ඔබ වෙත ම යැ”යි ඔවුහු පවසති.

2 : 286

කිසිවෙකු ඔහුගේ ශක්තියට අනුව මිස අල්ලාහ් දුෂ්කරතාවට පත් නොකරයි.68 ඔහු සිදු කළ යහපත ඔහුට හිමිය. ඔහු සිදු කළ අයහපත ද ඔහුට හිමිය.265 “අපේ දෙවියනි, අපි අමතක කළෙමු නම් හෝ වැරදි කළෙමු නම් හෝ අපට දඩුවම් නොකරනු මැනව` අපේ දෙවියනි, අපට පෙර සිටි අය කෙරෙහි ඔබ පැටවූ අන්දමේ බරක් අප කෙරෙහි නොපටවනු මැනව! අපේ දෙවියනි, දැරීමට තරම් අපට ශක්තියක් නැති බරක් අප කෙරෙහි නොපවටවනු මැනව! අපේ වැරදි ඉවසා අප ක්ෂමා කරනු මැනව! අපට දයාව දක්වනු මැනව! අපේ අධිපතියාණෝ ඔබ ම ය. (ඔබ) ප්‍රතික්ෂේප කරන පිරිසට එරෙහිව අපට පිහිටවනු මැනවැ”(යි ද ඔවුහු පවසති).